Garmin | DriveSmart™ 70LMT | Operating instructions | Garmin DriveSmart™ 70LMT Návod k obsluze

Garmin DriveSmart™ 70LMT Návod k obsluze
Garmin DriveSmart™ 50/60/70
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs,
Inc. v USA a dalších zemích. HD Radio™ a logo HD jsou ochranné známky společnosti iBiquity Digital Corporation. Technologie HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity
Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty. microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Aktualizace produktů .................................................................. 1
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express .................................................................................. 1
Přehledy zařízení ........................................................................ 1
Garmin DriveSmart 50 – přehled zařízení ............................. 1
Garmin DriveSmart 60 – přehled zařízení ............................. 2
Garmin DriveSmart 70 – přehled zařízení ............................. 2
Připojení zařízení k napájení ve vozidle ..................................... 2
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 2
Příjem signálů GPS .................................................................... 2
Ikony stavové lišty ....................................................................... 2
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 3
Úprava hlasitosti ......................................................................... 3
Aktivace automatické hlasitosti .............................................. 3
Používání mixéru zvuku ......................................................... 3
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 3
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.................. 3
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče ................................. 3
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 3
Navigace k cíli................................................................. 4
Trasy ........................................................................................... 4
Zahájení trasy ............................................................................. 4
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 4
Cesta domů ............................................................................ 4
Vaše trasa na mapě .................................................................... 4
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 4
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 4
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 5
Přidání pozice k trase ................................................................. 5
Tvarování trasy ........................................................................... 5
Použití objížďky .......................................................................... 5
Zastavení trasy ........................................................................... 5
Změna režimu pro výpočet trasy ................................................ 5
Plánovač cesty ............................................................................ 5
Plánování cesty ...................................................................... 5
Navigace k uložené cestě ...................................................... 5
Optimalizace pořadí cílů na cestě .......................................... 6
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ................................. 6
Úprava a uložení aktivní trasy ................................................ 6
Změna možností trasování pro cestu ..................................... 6
Plánování cesty ...................................................................... 6
Používání navržených tras ......................................................... 6
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 6
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 6
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 6
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 6
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 7
Objížďka nízkoemisních zón .................................................. 7
Vlastní objížďky ......................................................................7
Navigace mimo silnice ................................................................ 7
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 7
Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě ................................. 8
Změna oblasti vyhledávání ......................................................... 8
Body zájmu ................................................................................. 8
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 8
Vyhledávání v kategorii .......................................................... 8
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 8
Foursquare ............................................................................. 8
Nástroje pro hledání ................................................................... 8
Nalezení adresy ..................................................................... 8
Hledání křižovatky .................................................................. 9
Obsah
Hledání města ........................................................................ 9
Hledání polohy pomocí souřadnic ......................................... 9
Zobrazení naposledy nalezených pozic ..................................... 9
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic ................. 9
Nalezení posledního parkovacího místa .................................... 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 9
Vyhledání záchranných složek a paliva ................................. 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 9
Přidání zkratky ............................................................................ 9
Odebrání zkratky .................................................................... 9
Ukládání poloh ............................................................................ 9
Uložení polohy ....................................................................... 9
Uložení aktuální polohy .......................................................... 9
Úprava oblíbené polohy ......................................................... 9
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................... 9
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 10
Používání mapy............................................................ 10
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 10
Povolit nástroje mapy ........................................................... 10
Po cestě .................................................................................... 10
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 10
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 10
Informace o cestě ..................................................................... 10
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 10
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 11
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 11
Vynulování informací o cestě ............................................... 11
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 11
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 11
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 11
Přizpůsobení mapy ................................................................... 11
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 11
Změna datového pole mapy ................................................ 11
Změna perspektivy mapy ..................................................... 11
Dopravní informace...................................................... 11
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 11
Příjem dopravních informací pomocí aplikace Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Informace o předplatném dopravních informací ....................... 12
Zobrazení předplatných pro dopravní informace ................. 12
Přidání předplatného ........................................................... 12
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 12
Hlasový příkaz .............................................................. 12
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 12
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu ........................................... 12
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 12
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 12
Ztlumení pokynů ....................................................................... 12
Hlasové ovládání ...................................................................... 12
Konfigurace hlasového ovládání .......................................... 12
Používání hlasového ovládání ............................................. 13
Tipy pro hlasové ovládání .................................................... 13
Připojené funkce Bluetooth......................................... 13
Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link .. 13
Ikony stavu funkce Bluetooth .................................................... 13
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple ............................ 13
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple ...... 13
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple .................. 13
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone
Link na zařízení Apple ......................................................... 13
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android™ .................................................................................. 14
i
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se
systémem Android ............................................................... 14
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android ................................................................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Stažení aplikace Smartphone Link ...................................... 14
Odeslání polohy z telefonu do zařízení ............................... 14
Garmin služby Live ................................................................... 14
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 14
Smart oznámení ....................................................................... 14
Přijímání oznámení .............................................................. 15
Zobrazení seznamu oznámení ............................................ 15
Volání pomocí sady handsfree ................................................. 15
Uskutečnění hovoru ............................................................. 15
Příjem hovoru ....................................................................... 15
Použití historie volání ........................................................... 15
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 15
Uložení telefonního čísla domů ........................................... 16
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 16
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 16
Používání aplikací........................................................ 16
Zobrazení souborů nápovědy ................................................... 16
Hledání v tématech nápovědy ............................................. 16
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 16
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 16
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 16
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 16
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 16
Dopravní kamery photoLive ...................................................... 16
Uložení dopravní kamery ..................................................... 16
Zobrazení dopravní kamery ................................................. 16
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 16
Odstranění problémů................................................... 19
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 19
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 19
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 19
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 19
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 19
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 20
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 20
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 20
Dodatek......................................................................... 20
Vložení paměťové karty s mapami a daty ................................ 20
Správa dat ................................................................................ 20
Informace o paměťových kartách ........................................ 20
Připojení zařízení k počítači ................................................. 20
Přenos dat z počítače .......................................................... 20
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................... 20
Nákup doplňkových map .......................................................... 20
Zakoupení příslušenství ............................................................ 20
Rejstřík.......................................................................... 21
Přizpůsobení zařízení................................................... 16
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 16
Aktivace map ....................................................................... 17
Nastavení navigace .................................................................. 17
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 17
Nastavení simulované pozice .............................................. 17
Nastavení couvací kamery ....................................................... 17
Nastavení babyCam ................................................................. 17
Bluetooth Nastavení ................................................................. 17
Deaktivování Bluetooth ........................................................ 17
Nastavení displeje .................................................................... 17
Nastavení dopravy .................................................................... 18
Nastavení jednotek a času ....................................................... 18
Nastavení času .................................................................... 18
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 18
Nastavení varovných bodů ....................................................... 18
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 18
Obnovení nastavení ................................................................. 18
Informace o zařízení..................................................... 18
Technické údaje ........................................................................ 18
Napájecí kabely ........................................................................ 18
Nabíjení zařízení .................................................................. 18
Údržba zařízení............................................................. 19
Péče o zařízení ......................................................................... 19
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 19
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 19
Zabránění krádeži ................................................................ 19
Vynulování zařízení .................................................................. 19
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 19
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 19
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 19
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 19
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 19
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map a
softwaru pomocí služby Garmin Express, strana 1).
• Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji
napájení (Připojení zařízení k napájení ve vozidle,
strana 2).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 2).
• Upravte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 3) a jas displeje
(Nastavení jasu obrazovky, strana 3).
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 4).
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
www.garmin.com/express.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin :
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Registrace produktu
®
6 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
7 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
8 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání zařízení
do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express
mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
9 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte požadovanou
aktualizaci.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná
mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále
vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba
Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
®
®
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Přehledy zařízení
Garmin DriveSmart 50 – přehled zařízení
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.
Začínáme
1
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port USB
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla zapojte do portu USB na
zařízení.
Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree
Garmin DriveSmart 60 – přehled zařízení
2 Zatlačte držák
3
4
5
6
do úchytu na přísavném držáku , dokud
nezaklapne na místo.
Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku
dozadu směrem k čelnímu sklu.
Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně
zařízení.
Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Zapínací tlačítko
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
Napájecí a datový port USB
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo
připojením zařízení k napájení.
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnout.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do
úsporného režimu.
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree
Garmin DriveSmart 70 – přehled zařízení
Příjem signálů GPS
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port mini-USB
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree
Připojení zařízení k napájení ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
2
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu.Ikona
na stavové
liště udává sílu signálu. Čas požadovaný pro vyhledání
družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech,
např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy
použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na
době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním
zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových
signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
Když se barva ikony
změní na zelenou, zařízení vyhledalo
družicové signály a je připraveno k navigaci.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Začínáme
Stav signálu GPS. Podržením zobrazíte přesnost GPS
a vyhledané informace o satelitu (Zobrazení stavu signálu
GPS, strana 20).
Stav technologie Bluetooth . Výběrem zobrazíte možnost
Nastavení Bluetooth (Bluetooth Nastavení, strana 17).
®
Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor
(Volání pomocí sady handsfree, strana 15).
Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení
času, strana 18).
Úroveň nabití baterie.
Připojeno k aplikaci Smartphone Link. Výběrem zobrazíte
informace o předplatném (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 13).
Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení
předpovědi počasí, strana 16).
Používání tlačítek na displeji
Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu
a možnostmi menu v zařízení.
• Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
• Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
• Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech
nebo menu.
• Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
• Volbou tlačítka
zobrazíte kontextové menu možností pro
aktuální obrazovku.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Aktivace automatické hlasitosti
Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle
úrovně šumu na pozadí.
1 Vyberte možnost Hlasitost > .
2 Vyberte možnost Automatická hlasitost.
Používání mixéru zvuku
Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovní hlasitosti pro
různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo
telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je
procentem hlavní hlasitosti.
1 Zvolte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost > Mixér zvuku.
3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ
zvukového formátu.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče
OZNÁMENÍ
Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat
nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo
zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech
oblastech.
Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti
škol: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní
limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se
pohybují děti školního věku.
Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí
snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na
snížení rychlosti jízdy.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu
a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete
špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se
zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky,
dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr
jízdy.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k blížícímu se železničnímu přejezdu.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí
vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí
vozovku.
Zatáčka: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce
na silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší
rychlostí. Aby bylo možné používat tuto funkci, musí zařízení
přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 11).
Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám
zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny
bez zastavení.
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče
Jednotlivá upozornění pro řidiče můžete vypnout. Vizuální
upozornění se zobrazuje, i když je zvukové upozornění
deaktivováno.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zvuková
upozornění pro řidiče.
2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních
kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného
služeb Garmin Live v aplikaci Smartphone Link (Garmin
služby Live, strana 14).
3
• Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění
semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše
zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů
z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku
garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost
a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou
aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo
rozšířit stávající předplatné.
POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé
produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na
semaforech a rychlostních radarech. Pro aktualizace těchto
údajů není nutné předplatné.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 6).
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 4).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit
(Tvarování trasy, strana 5).
• Na trase můžete přidat více cílů (Přidání pozice k trase,
strana 5).
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu
(Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase (Tvarování trasy,
strana 5).
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 4). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase (Přidání pozice k trase, strana 5).
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
> Nastavit dom.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se
akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole
(Změna datového pole mapy, strana 11).
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy
se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná.
Barevná čára
označuje správný pruh pro odbočení.
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
4
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
Navigace k cíli
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
Vyberte
odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
2
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Přidání pozice k trase
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 4).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 5).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte pozici (Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 4).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Navigace k cíli
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 10).
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
• Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost
Objížďka.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
> Ukončit.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Plánovač cesty
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání informací pro plánování cesty a
přidávání tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > > Vytvořit
trasu.
2 Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybr..
4 Vyberte možnost Vybrat cíl.
5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybr..
6 Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
5
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost
> Optimalizovat
pořadí.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní
trasa.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost > Nastavení trasy.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce (Tvarování trasy, strana 5).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 5).
Plánování cesty
Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro
plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu
na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak,
abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte cestu.
3 Vyberte možnost > Nastavení trasy > Upravit program.
4 Vyberte polohu a podle pokynů na obrazovce zadejte
informace pro plánování.
TIP: Pokud na cestě potřebujete naplánovat několik poloh,
měli byste začít od začátku cesty a pokračovat ke konci.
5 Opakováním kroku 4 zadejte informace pro plánování pro
další polohy.
6 Po dokončení vyberte možnost Uložit.
6
Během navigace po cestě byste měli odjíždět v čase
zobrazeném pod výchozím bodem, abyste na zastávky a do
jednotlivých cílů dorazili v plánovaném čase. Časový plán
představuje pouze odhad. Na skutečný čas příjezdu mohou mít
vliv dopravní situace, práce na silnici a jiná zdržení.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení
a soukromí, strana 18).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 11).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 18), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Zvolte možnost Uložit.
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
Navigace k cíli
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Nízkoemisní
zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Zvolte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hot..
Objížďka oblasti
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hot..
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
Vyhledávání a ukládání poloh
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 7).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 8).
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání
bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 8).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 8).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 8).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 9).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 9).
®
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hl. položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
7
Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
1 Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu .
Nejbližší poloha z výsledků vyhledávání se zobrazí na
mapě.Ikona ukazuje polohy dalších výsledků vyhledávání.
2 Vyberte jednu nebo více možností:
• Chcete-li zobrazit více výsledků vyhledávání, stiskněte
a potáhněte mapu.
• Chcete-li zobrazit další polohu, vyberte ikonu .
• Pokud chcete zobrazit podrobnosti a trasy pro vybranou
polohu, vyberte popis polohy v dolní části mapy.
• Chcete-li navigovat do vybrané polohy, vyberte možnost
Jet!.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší
aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti:.
3 Vyberte možnost.
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hl. položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
8
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze
a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější
výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Foursquare®.
Připojení k účtu Foursquare
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 13).
Ve
smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2
3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte
možnost Foursquare® > Přihlášení.
4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare
Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se
musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone
Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte ikonu .
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Přihlášení.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Přihlášení.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Nalezení adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
Vyhledávání a ukládání poloh
2 V případě potřeby vyberte možnost
Hledat v blízkosti: pro
hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
>
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice, Palivo
nebo Asistenční služba.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
Vyhledávání a ukládání poloh
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybr..
Přidání zkratky
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti
vyhledávání, strana 8).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hl. položku, zadejte název města a vyberte
možnost .
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
4 Vyberte možnost:
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 8).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hot..
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hot..
4 Vyberte možnost OK.
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
Upravte
informace.
7
8 Vyberte možnost Hot..
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
9
2
3
4
5
Vyberte polohu.
Vyberte možnost .
> Upravit > Kategorie.
Vyberte možnost
Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hot..
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 4) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 4).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou
jedete (Po cestě, strana 10).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 4).
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 10).
Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.
Jas: Upraví jas displeje.
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 15).
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 11).
Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.
photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby
photoLive (Dopravní kamery photoLive, strana 16).
Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo
kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze
v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních
radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení
10
k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 13).
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete
přidat až 12 nástrojů.
1 Na mapě zvolte možnost > .
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Zvolte možnost Uložit.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hot..
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy, strana 10).
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Používání mapy
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy, strana 10).
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynul. max. rychlost vynulujete
maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
Dopravní informace
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
Vyberte
možnost:
2
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Dopravní informace
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nejsou dostupné ve všech oblastech ani
u všech modelů produktů. Další informace o přijímačích
dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové
stránce www.garmin.com/traffic.
Aby bylo možné vyhnout se dopravním zácpám, musí vaše
zařízení přijímat aktuální dopravní informace.
• Pokud je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních
informací, může přijímat dopravní informace ze signálu
pozemního vysílání, pokud je k dispozici.
• FM přijímač dopravních informací je ve výbavě modelů
produktů s LT nebo LMT.
• Digitální přijímač dopravních informací je ve výbavě modelů
produktů s LMT-D nebo LMTHD na konci.
• Zařízení musí být připojeno k napájení vozidla pomocí
dodaného napájecího kabelu, aby mohlo přijímat dopravní
informace pomocí přijímače dopravních informací.
• Zařízení musí být v dosahu signálu dopravních informací,
aby mohlo přijímat dopravní informace pomocí přijímače
dopravních informací.
• Zařízení může přijímat dopravní informace pomocí
předplacené služby z aplikace Smartphone Link.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Pokud je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních
informací, může přijímat dopravní informace ze signálu
pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Tato funkce není
dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.
POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní
informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD
Radio™.
1 Ověřte, zda je vaše zařízení vybaveno přijímačem
dopravních informací.
11
• FM přijímač dopravních informací je ve výbavě modelů
produktů s LT nebo LMT.
• Digitální přijímač dopravních informací je ve výbavě
modelů produktů s LMT-D nebo LMTHD na konci.
Připojte
zařízení k napájení vozidla pomocí napájecího
2
kabelu dodaného se zařízením (Připojení zařízení k napájení
ve vozidle, strana 2).
Napájecí kabel dodaný s vaším zařízením je vybaven
anténou pro přijímač dopravních informací.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení
může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se
dopravním zácpám.
Příjem dopravních informací pomocí
aplikace Smartphone Link
Služba Doprava živě poskytuje dopravní informace v reálném
čase.
1 Stáhněte si aplikaci Smartphone Link do kompatibilního
telefonu (Stažení aplikace Smartphone Link, strana 14).
2 Předplaťte si službu Doprava živě (Předplatné služeb Garmin
Live, strana 14).
Připojte
zařízení k telefonu se spuštěnou aplikací
3
Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 13).
Informace o předplatném dopravních
informací
Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost
zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte
na webovou stránku http://www.garmin.com/traffic.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hot..
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
12
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
Hlasový příkaz.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > > Fráze
pro aktivaci.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hot..
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci,
strana 12).
2 Vyslovte příkaz Najít místo.
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4 Vyslovte číslo řádku.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > .
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Zapnuto.
Hlasové ovládání
V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je
aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání
umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete
funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj
hlas.
Konfigurace hlasového ovládání
Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas
jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasové ovládání.
2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového
ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce.
Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na
základě vašich preferencí.
Hlasový příkaz
Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit
příkaz, který jste pro funkci nahráli.
8 V telefonu potvrďte žádost o párování.
9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link (volitelné).
Používání hlasového ovládání
1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi Hlasové ovládání.
Pokud provádíte párování se zařízením Apple , na obrazovce
Garmin DriveSmart se zobrazí bezpečnostní kód.
10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu
bezpečnostní kód.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tipy pro hlasové ovládání
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo
příkaz.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení obsahuje několik funkcí pro připojení Bluetooth, které
lze využít s kompatibilním smartphonem. Některé funkce
vyžadují instalaci aplikace Smartphone Link do vašeho
smartphonu. Podrobnější informace naleznete na adrese
garmin.com/smartphonelink.
Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo
přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat
zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje
funkci Hlasový příkaz, můžete volat pomocí hlasových
příkazů.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze
smartphonu do navigačního zařízení.
FoursquareRegistrace ve službě: Umožňuje registraci
v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Služby Garmin Live: Poskytuje předplacené služby pro
sledování aktuálních dat na zařízení, jako jsou dopravní
situace, parkoviště a rozšířené zprávy o počasí.
Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link
Vaše zařízení Garmin DriveSmart musíte spárovat s telefonem,
chcete-li používat funkce Bluetooth. Po spárování se zapnutá
zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.
Některé funkce vyžadují aplikaci Smartphone Link. K aplikaci
Smartphone Link se můžete připojit v průběhu párování nebo
později.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link (volitelné).
Umístěte
zařízení Garmin DriveSmart a telefon max. 3 m
2
(10 stop) od sebe.
3 V zařízení Garmin DriveSmart vyberte možnost Nastavení >
Bluetooth a zaškrtněte políčko Bluetooth.
4 Vyberte možnost Hledání zařízení.
5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
6 Na zařízení Garmin DriveSmart vyberte možnost OK.
Zařízení Garmin DriveSmart začne hledat zařízení Bluetooth
nacházející se v blízkosti a zobrazí seznam zařízení
Bluetooth. Může trvat až jednu minutu než telefon zobrazí na
seznamu.
7 Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
Připojené funkce Bluetooth
®
Ikony stavu funkce Bluetooth
V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného telefonu
zobrazují ikony stavu.
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
• Šedá ikona ukazuje, že je u daného telefonu funkce
deaktivována nebo odpojena.
• Barevné ikony ukazují, že je u daného telefonu funkce
připojena a aktivní.
Volání pomocí sady handsfree
Chytrá oznámení
Funkce a služby Smartphone Link
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení
Apple
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveSmart
k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem
pomocí technologie Bluetooth Smart. Po prvním připojení
k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat
bezpečnostní kód Bluetooth Smart.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení Garmin DriveSmart se zobrazí
bezpečnostní kód.
3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple
Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojení
k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikona se
zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro
volání handsfree.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link na zařízení Apple
Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link a přitom zůstat připojení pro volání handsfree.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony a se
zobrazují modře vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání data a oznámení.
13
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Služby chytrého telefonu.
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple
Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením
nebo skrytím kategorií.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony
a se
zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání dat a oznámení.
3 Vyberte možnost Chytrá oznámení.
4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech
se systémem Android™
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu
se systémem Android
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveSmart
k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se
systémem Android
Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat
připojeni k jiným funkcím.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí
políčka Telefonní hovory.
• Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone
Link, vymažte zaškrtnutí políčka Smartphone Link.
• Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace,
použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.
Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se
systémem Android
Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy
oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení Garmin
DriveSmart.
1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtávací políčko Chytrá
oznámení.
4 V části Oznámení vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle
kategorie nebo názvu aplikace.
• Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
14
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live (Garmin služby Live,
strana 14).
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.
Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové
stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě
s aplikacemi.
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi
do podporovaného telefonu.
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.
Odeslání polohy z telefonu do zařízení
Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako
navigační aplikace.
1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím
příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
2 V menu aplikací vyberte možnost Smartphone Link.
Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do
naposledy nalezených položek v zařízení.
Garmin služby Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 13).
Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke
službám Garmin Live. Garmin Služby Live poskytují bezplatné a
předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení,
například o dopravní situaci a počasí.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.
1 Spusťte aplikaci Smartphone Link v telefonu (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 13).
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Smart oznámení
Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete
na zařízení Garmin DriveSmart sledovat oznámení z vašeho
smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory
a schůzky v kalendáři.
POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může
po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když
jsou chytrá oznámení připojená a aktivní, ikona v nastavení
Připojené funkce Bluetooth
Bluetooth se zobrazí barevně (Ikony stavu funkce Bluetooth,
strana 13).
Přijímání oznámení
OZNÁMENÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveSmart mohlo
přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu
smartphonu a aplikaci Smartphone Link.
Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na
většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení
zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli
řidič.
POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení
se zobrazují v nástroji mapy.
• Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost OK.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost Zobrazit.
• Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost
Zobrazit > Přehrát.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Příjem oznámení při sledování mapy
OZNÁMENÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveSmart mohlo
přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu
smartphonu a aplikaci Smartphone Link.
Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí
v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na
zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.
• Pokud chcete upozornění zrušit, vyberte možnost .
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost Přehrát
zprávu.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového
příkazu, řekněte Přehrát zprávu.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že
vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz a v nástroji
mapy se zobrazuje ikona .
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Zobrazení seznamu oznámení
Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou
označená černou barvou a přečtená barvou šedou.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text
to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého
konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet
všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree.
Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo
přijímat hovory.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
1 Vyberte možnost Aplikace > Chytrá oznámení.
Připojené funkce Bluetooth
15
Uložení telefonního čísla domů
Zobrazení meteorologického radaru
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy, strana 9).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hot..
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
Garmin DriveSmart.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Používání aplikací
Zobrazení souborů nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda zobrazíte úplný
návod k obsluze.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit
k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace
o počasí (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 13). V některých oblastech mohou
modely produktů vybavené digitální přijímačem dopravních
informací přijímat informace o počasí pro příslušnou oblast
z pozemního signálu dopravních informací (Dopravní informace,
strana 11). Předpověď počasí není dostupná ve všech
oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Dopravní kamery photoLive
Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní
situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty
kamery, které chcete zobrazovat pravidelně.
Uložení dopravní kamery
Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby
photoLive a zařízení musí být připojeno k podporovanému
smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link
(Smartphone Link, strana 14).
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte křižovatku.
5 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení dopravní kamery
Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit
(Uložení dopravní kamery, strana 16).
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte kameru.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí, strana 18).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
16
Používání aplikací
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 11).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší
časový úsek bez přestávky.
Vyhýbat se: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Placené silnice: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Omezený režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Přizpůsobení zařízení
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Nastavení couvací kamery
V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované
couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na
vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je
připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné
informace týkající se párování kamer a nastavení kamery
naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Couvací kameru
Garmin můžete zakoupit na webové stránce garmin.com
/backupcamera.
Vyberte možnost Nastavení > Couvací kamera a vyberte
spárovanou kameru.
Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude
možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat
prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.
Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.
Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje
vám upravit jejich polohu.
Nastavení babyCam
V nastavení babyCam můžete spravovat spárované kamery
Garmin babyCam™ a nastavení kamer. Toto menu se na vašem
navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno
ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace
týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete
v návodu k obsluze kamery. Na adrese garmin.com/babycam
můžete zakoupit kameru Garmin babyCam.
Vyberte možnost Nastavení > babyCam a vyberte spárovanou
kameru.
Nastavení napájení: Umožní nastavit, po jak dlouhou dobu se
bude přenos z kamery ukazovat na obrazovce.
Překlopit video: Umožní zobrazit video zrcadlově nebo
převráceně.
Zarovnání: Zobrazí video babyCam, abyste mohli zarovnat
kameru.
Připomínka kontroly sedadla: Povolí připomenutí, aby řidič při
opuštění vozidla zkontroloval, zda na zadních sedadlech
nezůstali nějací pasažéři.
Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru.
Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.
Bluetooth Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Orientace: Umožní nastavit displej na zobrazení na výšku
(vertikální) nebo na šířku (horizontální).
Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný
režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní
nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Jas: Umožní nastavit jas displeje.
17
Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Nastaví, zda má zařízení používat
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 6).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automat..
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
18
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol cesty.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Informace o zařízení
Technické údaje
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí
teploty
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení
Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu
do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného
příslušenství (pouze při použití v domácnosti a
v kanceláři).
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet
pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com.
Informace o zařízení
Údržba zařízení
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
2
3
4
5
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku
a pojistku .
Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových
ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla
.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Naklánějte zařízení vpřed.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Připojení zařízení k napájení ve
vozidle, strana 2).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 17).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 19).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 17).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 17).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 3).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth, strana 17).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do úsporného režimu
(Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 2).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
®
Údržba zařízení
19
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB na počítači.
TIP: Kabel USB musí být připojen k portu USB na počítači
a nikoli k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
POZNÁMKA: Pokud je v počítači zobrazeno několik síťových
jednotek, může mít Windows potíže s přiřazením písmen
jednotky jednotkám Garmin. Informace o přirazení písmen
jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy operačního systému.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
• Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
Dodatek
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD™ s kapacitou 4 až 32 GB.
1 Vyhledejte na paměťové kartě vašeho zařízení slot pro mapy
a údaje (Přehledy zařízení, strana 1).
2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 20).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
Odpojte
kabel od svého počítače.
2
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
20
Dodatek
Rejstřík
A
adresy, hledání 8
aktualizace
mapy 1
software 1
aktuální poloha 9
alarmy 3
automatická hlasitost, zapnutí 3
B
baterie
maximalizace 19
nabíjení 2, 18, 19
problémy 19
bezdrátová kamera 17
body zájmu (BZ) 8
body zájmu (POI) 8
budovy 8
budovy 8
C
cesta domů 4
cíle. Viz polohy
couvací kamera 17
Č
Číslo ID 18
čištění dotykové obrazovky 19
čištění zařízení 19
D
další odbočka 4
domů
cesta 4
telefonní číslo 16
volání 16
změna polohy 4
doprava 11, 12, 18
dopravní nehody 11
hledání zpoždění 11
jiná trasa 6
kamery 16
mapa 11
přidání předplatného 12
přijímač 11
dopravní, kamery 16
dopravní kamery, zobrazení 16
dopravní situace, počasí 16
družicové signály, příjem 2
E
EULA 18
F
Foursquare 8
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, aktualizace softwaru 1
Garmin služby Live 14
GPS 2, 20
H
historie cestování 18
hlasitost, úprava 3
hlasové ovládání 12, 13
tipy 13
hlasový příkaz 12
aktivace 12
fráze pro aktivaci 12
navigování pomocí 12
tipy pro použití 12
hledání pokladu 9
hledání poloh. 7, 8 Viz také polohy
adresy 8
křižovatky 9
města 9
souřadnice 9
hledání pozic, kategorie 8
Rejstřík
hovory 15
domů 16
historie 15
kontakty 15
přijetí 15
uskutečnění 15
vytáčení 15
I
ID zařízení 18
ikony, stavová lišta 2
informace o cestě 10
vynulování 11
zobrazení 11
instalace zařízení
automobil 2
přísavný držák 2, 19
vyjmutí z kolébky 19
J
jas 3
jazyk
hlas 18
klávesnice 18
K
kabely, napájení 18
kamery 17
couvání 17
rychlost 3
semafor 3
kamery na semaforech 3
Karta microSD 20
Kde se nacházím? 9
klávesnice
jazyk 18
rozložení 18
kolébka, vyjmutí 19
krádež, vyhnutí se 19
křižovatky, hledání 9
M
mapy 4, 10, 17
aktualizace 1
datové pole 4, 11
nákup 20
nástroje 10
symboly 4
téma 16
úroveň detailů 16
vrstvy 11
zobrazení tras 4, 5
mýto, vyhnutí se 6
myTrends, trasy 6
N
nabíjení zařízení 2, 18, 19
napájecí kabel do vozidla 2
napájecí kabely 18
vozidlo 2
výměna pojistky 19
naposledy nalezené polohy 9
nápověda. 16 Viz také zákaznická podpora
nastavení 17, 18
nastavení času 18
nastavení displeje 17
nástroje, mapy 10
navigace 4, 8
mimo silnice 7
nastavení 17
navigace aktivními pruhy 4
navigace mimo silnice 7
O
objížďky 5, 7
deaktivace 7
funkce pro silnice 7
mýto 6
oblast 7
odstranění 7
silnice 7
oblíbené polohy
kategorie 9
odstranění 10
úprava 9
obnovení nastavení 18
obrazovka, jas 3
odpojení, zařízení Bluetooth 16
odstranění
cesty 6
spárované zařízení Bluetooth 16
odstranění problémů 19, 20
oznámení 13–15
P
palivo, stanice 9
paměťová karta 1, 2, 20
instalace 20
paměťová karta microSD 1, 2
parkoviště, poslední místo 9
párování
odpojení 16
telefon 13, 20
péče o zařízení 19
plánovač cesty 5, 6
tvarovací body 6
úprava cesty 6
po cestě 10
přizpůsobení 10
počasí 16
dopravní situace 16
radar 16
počítač, připojení 19, 20
pojistka, výměna 19
pokyny k řízení 4
polohy 8, 16
aktuální 9
budovy 8
naposledy nalezené 9
uložení 9
volání 15
vyhledávání 7, 8
popis trasy 4
pozice
aktuální 9
simulováno 17
protokol cesty, zobrazení 11
předplatné, služby Garmin Live 14
příjem hovorů 15
přísavný držák 19
příslušenství 20
přizpůsobení zařízení 16
R
režim spánku 2
rozpoznávání hlasu 12
Rychlé hledání 8
rychlostní radary 3
Ř
řádek pro vyhledávání 7
S
satelitní signály, zobrazit 20
seznam odboček 4
simulované pozice 17
služby Garmin Live, předplatné 14
Smartphone Link 13, 14
deaktivace hovorů 13, 14
Garmin služby Live 14
připojení 13, 14
snímky obrazovky 17
software
aktualizace 1
verze 18
soubory, přenos 20
souřadnice 9
T
technické údaje 18
technologie Bluetooth
deaktivace 17
21
deaktivace hovorů 13, 14
párování telefonu 13
správa telefonů 13, 14
Technologie Bluetooth 13, 15, 20
nastavení 17
odpojení zařízení 16
telefon
odpojení 16
párování 13, 20
telefonní hovory 15
hlasové vytáčení 15
přijetí 15
vytáčení 15
ztlumení 15
telefonní hovory handsfree 13, 14
telefonní seznam 15
tlačítka na displeji 3
trasy 4
myTrends 6
navržené 6
přidání bodu 5, 6
režim výpočtu 6, 17
tvarování 5
výpočet 5
zahájení 4
zastavení 5
zobrazení na mapě 4, 5
tvarování trasy 5
U
uložené polohy 5
uložení, aktuální poloha 9
upozornění pro řidiče 3
USB, odpojení 20
V
varovná upozornění, nastavení 18
vrstvy mapy, přizpůsobení 11
vyjmutí kolébky 19
vynulování
data cesty 11
zařízení 19
vytáčení 15
Z
záchranné složky 9
zákaznická podpora 16
zapínací tlačítko 1, 2
zeměpisná šířka a délka 9
zkratky
odstranění 9
přidání 9
změna oblasti vyhledávání 8
zobrazení mapy
2D 11
3D 11
zobrazení mapy 2D 11
zobrazení mapy 3D 11
ztlumení, zvuk 12
zvuk, varovné body 18
22
Rejstřík
support.garmin.com
Listopad 2018
190-01921-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising