Garmin | DriveSmart™ 70LMT | User guide | Garmin DriveSmart™ 70LMT Käyttöopas

Garmin DriveSmart™ 70LMT Käyttöopas
Garmin DriveSmart™ 50/60/70
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HD Radio™ ja HD logo ovat iBiquity
Digital Corporationin omistamia tavaramerkkejä. HD Radio ‑tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä. Patentti Yhdysvalloissa ja muualla. microSD™ ja microSDHC-logo
ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Windows , Windows Vista ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Tuotepäivitykset .......................................................................... 1
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express ..... 1
Laitteiden yleiskuvaus ................................................................. 1
Garmin DriveSmart 50 laitteen yleiskuvaus ........................... 1
Garmin DriveSmart 60 laitteen yleiskuvaus ........................... 2
Garmin DriveSmart 70 laitteen yleiskuvaus ........................... 2
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen ........................... 2
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 2
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 2
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 2
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 3
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 3
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön ...... 3
Äänimikserin käyttäminen ...................................................... 3
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 3
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 3
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 3
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 3
Navigoiminen määränpäähän....................................... 4
Reitit ............................................................................................4
Reitin aloittaminen ...................................................................... 4
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 4
Palaaminen kotiin ................................................................... 4
Reittisi kartalla ............................................................................ 4
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 4
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 4
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 5
Sijainnin lisääminen reitille .......................................................... 5
Reitin muodostaminen ................................................................ 5
Kiertotien käyttäminen ................................................................ 5
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ................................................. 5
Matkasuunnittelu .........................................................................5
Matkan suunnitteleminen ....................................................... 5
Tallennetun matkan navigoiminen ......................................... 5
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen ................. 5
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................... 5
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................... 6
Matkan reititysasetusten muuttaminen .................................. 6
Matkan ajoittaminen ............................................................... 6
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 6
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 6
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 6
Tietullien välttäminen ............................................................. 6
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 6
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 6
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen ...................................... 6
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 7
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 7
Osoitteen etsiminen ............................................................... 8
Risteyksen etsiminen ............................................................. 8
Kaupungin etsiminen ............................................................. 8
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 8
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................... 8
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .............. 8
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ................................. 9
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 9
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen .......................... 9
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 9
Oikotien lisääminen .................................................................... 9
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 9
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 9
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 9
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 9
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 9
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 9
Tallennetun sijainnin poistaminen .......................................... 9
Kartan käyttäminen ........................................................ 9
Karttatyökalut .............................................................................. 9
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 10
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 10
Edessä olevat ........................................................................... 10
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 10
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 10
Matkan tiedot ............................................................................ 10
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 10
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 10
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 10
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 10
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 10
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 10
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 11
Kartan mukauttaminen .............................................................. 11
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 11
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 11
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 11
Liikennetiedot............................................................... 11
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 11
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Linkin
kautta ........................................................................................ 11
Tietoja liikennetilauksista .......................................................... 11
Liikennetilausten tarkasteleminen ........................................ 11
Tilauksen lisääminen ........................................................... 11
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 11
Äänikomento................................................................. 11
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 12
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 12
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 12
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 12
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 12
Ääniohjaus ................................................................................ 12
Ääniohjauksen määrittäminen ............................................. 12
Ääniohjauksen käyttäminen ................................................. 12
Ääniohjausvinkkejä .............................................................. 12
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 7
Bluetooth yhteysominaisuudet................................... 12
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 7
Hakutulosten näyttäminen kartassa ........................................... 7
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 7
Kohdepisteet ............................................................................... 7
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 7
Hakeminen luokasta .............................................................. 8
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 8
Foursquare ............................................................................. 8
Hakutyökalut ............................................................................... 8
Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link
sovellukseen ............................................................................. 12
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet ............................................ 13
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen .......... 13
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link
sovellukseen ........................................................................ 13
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa .............................................................................. 13
Sisällysluettelo
i
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä ......................................... 13
Android™ älypuhelimen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen ........................................................................... 13
Yhdistäminen Android-älypuhelimen Smartphone Link sovellukseen ........................................................................ 13
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android
älypuhelimessa .................................................................... 13
Smartphone Link ....................................................................... 13
Smartphone Link lataaminen ............................................... 14
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen ................... 14
Garmin reaaliaikaiset palvelut ................................................... 14
Yhtiön Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ........... 14
Älykkäät ilmoitukset .................................................................. 14
Ilmoitusten vastaanottaminen .............................................. 14
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen ......................................... 14
Handsfree-puhelut .................................................................... 15
Soittaminen .......................................................................... 15
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 15
Puheluhistorian käyttäminen ................................................ 15
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 15
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 15
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 15
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 15
Sovellusten käyttäminen............................................. 15
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 18
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 18
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 18
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 18
Vianmääritys ................................................................. 18
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 18
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 18
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 18
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 19
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 19
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 19
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 19
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 19
Liite................................................................................ 19
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ..................... 19
Tietojen hallinta .........................................................................19
Tietoja muistikorteista .......................................................... 19
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 19
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 19
GPS-signaalin tilan näyttäminen .............................................. 20
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 20
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 20
Hakemisto ..................................................................... 21
Ohjetiedostojen tarkasteleminen .............................................. 15
Ohjeaiheiden etsiminen ....................................................... 15
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 15
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 15
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 15
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 16
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 16
photoLive-liikennekamerat ........................................................ 16
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 16
Liikennekameran tarkasteleminen ....................................... 16
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 16
Laitteen mukauttaminen.............................................. 16
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 16
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 16
Navigointiasetukset ................................................................... 16
Laskentatilan asetukset ....................................................... 16
Simuloidun sijainnin asettaminen ........................................ 16
Peruutuskameran asetukset ..................................................... 16
babyCam asetukset .................................................................. 17
Bluetooth asetukset .................................................................. 17
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 17
Näyttöasetukset ........................................................................ 17
Liikenneasetukset ..................................................................... 17
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 17
Ajan asettaminen ................................................................. 17
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 17
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 17
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 17
Asetusten palauttaminen .......................................................... 17
Laitteen tiedot............................................................... 18
Tekniset tiedot .......................................................................... 18
Virtajohdot .................................................................................18
Laitteen lataaminen .............................................................. 18
Laitteen huolto.............................................................. 18
Laitteen huoltaminen ................................................................ 18
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 18
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 18
Varkauksien välttäminen ...................................................... 18
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 18
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 18
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Karttojen ja ohjelmistojen
päivittäminen: Garmin Express, sivu 1).
• Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen (Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen, sivu 2).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 2).
• Äänenvoimakkuuden (Äänenvoimakkuuden säätäminen,
sivu 3) ja näytön kirkkauden säätäminen (Näytön
kirkkauden säätäminen, sivu 3).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 4).
7 Valitse Lisää laite.
8 Lisää laite Garmin Express ohjelmistoon näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen
kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
9 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse Näytä
tiedot ja valitse sitten haluamasi päivitys.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
®
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa
kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin
Express
Laitteiden yleiskuvaus
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Karttapäivitykset
sisältävät uusimmat saatavilla olevat karttatiedot, jotta laite
laskee reitit määränpäähän edelleen oikein ja tehokkaasti.
Garmin Express on saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.
Garmin DriveSmart 50 laitteen yleiskuvaus
®
®
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
4 Käynnistä Garmin Express.
5 Liitä Garmin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Virtapainike
USB-virta- ja dataportti
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
Mikrofoni äänikomentoja tai handsfree-puheluita varten
6 Valitse Lisää laite.
Aloitus
1
Garmin DriveSmart 60 laitteen yleiskuvaus
2 Paina telinettä
3
4
5
Virtapainike
USB-virta- ja dataportti
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
Mikrofoni äänikomentoja tai handsfree-puheluita varten
Garmin DriveSmart 70 laitteen yleiskuvaus
6
imukupin
päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu
taaksepäin
tuulilasia kohti.
Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana
olevaan paikkaan.
Paina telineen alaosaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite
virtalähteeseen.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
virransäästötilaan.
GPS-signaalien hakeminen
Virtapainike
Mini-USB-virta- ja dataportti
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
Mikrofoni äänikomentoja tai handsfree-puheluita varten
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto laitteen USB-porttiin.
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteella hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Kun
muuttuu vihreäksi, laite on hakenut satelliittisignaalit ja
on valmis navigointiin.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien
tietojen tarkasteleminen (GPS-signaalin tilan näyttäminen,
sivu 20).
Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää
Bluetooth asetukset (Bluetooth asetukset, sivu 17).
®
2
Aloitus
Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit
soittaa puhelun (Handsfree-puhelut, sivu 15).
Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (Ajan
asettaminen, sivu 17).
Akun lataustaso
Yhteydessä Smartphone Link sovellukseen. Valitsemalla
tämän voit näyttää yhdistetyn laitteen ja tilauksen tiedot
(Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link
sovellukseen, sivu 12).
Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen
(Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 15).
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja
valikkokohtia.
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön pikavalikon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen
käyttöön
Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti
taustahälyn määrän mukaan.
1 Valitse Volyymi > .
2 Valitse Automaattinen voimakkuus.
Äänimikserin käyttäminen
Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille,
kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on
prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse > Äänimikseri.
3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
poistaa käytöstä kunkin hälytystyypin äänimerkin tai ilmoituksen.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki
ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai
koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).
Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua vähentämään nopeutta.
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu
äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos
ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön
reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin
kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat
ajosuuntaa.
Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.
Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
tiessä olevaan mutkaan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella
nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää (Liikennetietojen
vastaanottaminen liikennevastaanottimella, sivu 11).
Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se ehdottaa
edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli
kahden tunnin ajan pysähtymättä.
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä yksittäisiä kuljettajan äänihälytyksiä.
Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänihälytys olisi poistettu
käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kuljettajan
äänihälytykset.
Valitse
kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
2
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat
saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna
Smartphone Link sovelluksen kautta (Garmin reaaliaikaiset
palvelut, sivu 14).
• Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja
tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia
liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja.
Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa
nykyistä tilausta milloin tahansa.
3
HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät
esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot
päivityksineen ilman tilausta.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
Navigoiminen määränpäähän
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 5) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 6).
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 4).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 5).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 5).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 7).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 5).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 4). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 5).
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää
(Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 11).
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä navigoidessasi reittiä, kartan viereen
ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva
osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
4
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Navigoiminen määränpäähän
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 4).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 5).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 7).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 4).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen
valikossa, voit lisätä sen (Karttatyökalujen ottaminen
käyttöön, sivu 10).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
• Voit etsiä uuden reitin valitsemalla Kiertotie.
Navigoiminen määränpäähän
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa
> Pysäytä.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä aikataulutietoja tai muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > > Luo matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Val..
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Val..
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse
> Optimoi järjestys.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
5
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen
reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse > Matka-asetukset.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 5).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5).
Matkan ajoittaminen
Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten
aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään
aikatauluissa.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Matka-asetukset > Muokkaa aikataulua.
4 Valitse sijainti ja määritä aikataulutiedot näytön ohjeiden
mukaisesti.
VIHJE: jos sinun on aikataulutettava useita matkan sijainteja,
aloita matkan alusta.
5 Voit lisätä muiden sijaintien aikataulutietoja toistamalla
vaiheen 4.
6 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Kun navigoit matkaa, lähde matkaan viimeistään lähtöpisteessä
näkyvänä aikana, jotta ehdit pysähdyksiin ja määränpäähän
aikataulun mukaan. Aikataulu on vain arvio. Liikenneolosuhteet,
rakennustyömaat ja muut tekijät voivat vaikuttaa todellisiin
saapumisaikoihin.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 17).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
6
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 11).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 17), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia
tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai
sallia ne kussakin maassa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut >
Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
Navigoiminen määränpäähän
3 Valitse Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukaut. vältettävät.
2 Valitse Lisää vältettävä tie
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
5 Valitse Valm..
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukaut. vältettävät.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valm..
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukaut. vältettävät.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukaut. vältettävät.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 7).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 7).
• Hae Foursquare kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 8).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 8).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 7).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 9).
®
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 8).
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakutulosten näyttäminen kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista .
Hakutulosten lähin sijainti ilmestyy karttaan. osoittaa
muiden hakutulosten sijainnit.
2 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Voit näyttää lisää hakutuloksia koskettamalla ja vetämällä
karttaa.
• Voit valita jonkin muun sijainnin valitsemalla .
• Voit näyttää valitun sijainnin tiedot ja reitit valitsemalla
sijainnin kuvauksen kartan alareunasta.
• Voit aloittaa navigoinnin valittuun sijaintiin valitsemalla
Aja.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse Paikan etsim. läheltä:.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
7
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Aloita haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare
tiliisi yhteensopivan älypuhelimen Smartphone Link sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja,
ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare
tietokannasta.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku
näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja
mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.
Valitse Minne? > Kategoriat > Foursquare®.
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on
yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja
kirjauduttava Foursquare tilillesi.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun
on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link,
ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.
1 Valitse Sovellukset > Foursquare® > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta
valitsemalla Paikan etsim. läheltä:.
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Paikan
etsim. läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 7).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (Pariliitos puhelimeen ja
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12).
2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse
Foursquare® > Kirjaudu.
4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
8
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Val..
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse Tallenna.
5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valm..
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
4 Valitse OK.
Kartan käyttäminen
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valm..
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valm..
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallenn. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 4) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 4).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 10).
9
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 4).
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 10).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 15).
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 10).
Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.
photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLivetilauksestasi (photoLive-liikennekamerat, sivu 16).
Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai
liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan,
kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja
olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 12).
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä
enintään 12 työkalua.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
tai kaupungin sijaintiluettelon.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Valm..
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 10).
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10).
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
10
Liikenteen näyttäminen kartalla
Kartan käyttäminen
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
3 Valitse Tallenna.
Liikennetiedot
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkiin
tuotemalleihin. Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Laitteen on vastaanotettava reaaliaikaisia liikennetietoja, jotta
ruuhkien välttämistoimintoa voi käyttää.
• Jos laite sisältää liikennevastaanottimen, se voi vastaanottaa
liikennetietoja langattoman lähetyssignaalin kautta joillakin
alueilla.
• FM-liikennevastaanotin sisältyy tuotemalleihin, joiden nimen
lopussa on LT tai LMT.
• Digitaalinen liikennevastaanotin sisältyy tuotemalleihin, joiden
nimen lopussa on LMT-D tai LMTHD.
• Laite on liitettävä ajoneuvon virtalähteeseen mukana
toimitetulla virtajohdolla, jotta liikennetietoja voi vastaanottaa
liikennevastaanottimella.
• Laitteen on oltava liikennetietosignaalin käyttöalueella, jotta
se voi vastaanottaa tietoja liikennevastaanottimella.
• Laite voi vastaanottaa liikennetietoja tilauspalveluna
Smartphone Link sovelluksesta.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennetiedot
Jos laite sisältää liikennevastaanottimen, se voi vastaanottaa
liikennetietoja langattoman lähetyssignaalin kautta joillakin
alueilla. Ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla eikä kaikkiin
tuotemalleihin.
HUOMAUTUS: joillakin alueilla liikennetietoja voidaan
vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio™ tekniikalla.
1 Varmista, että laite sisältää liikennevastaanottimen.
• FM-liikennevastaanotin sisältyy tuotemalleihin, joiden
nimen lopussa on LT tai LMT.
• Digitaalinen liikennevastaanotin sisältyy tuotemalleihin,
joiden nimen lopussa on LMT-D tai LMTHD.
2 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen laitteen mukana
toimitetulla virtajohdolla (Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen, sivu 2).
Laitteen mukana toimitettu virtajohto sisältää
liikennevastaanottimen antennin.
Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää
liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Linkin kautta
Live-liikennepalvelu tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja.
1 Lataa Smartphone Link yhteensopivaan puhelimeen
(Smartphone Link lataaminen, sivu 14).
Tilaa
Live-liikennepalvelu (Yhtiön Garmin reaaliaikaisten
2
palvelujen tilaaminen, sivu 14).
3 Liitä laite puhelimeen Smartphone Linkin avulla (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 12).
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.
Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse päävalikosta Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valm..
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
11
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on
Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > > Herätysilmaus.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valm..
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus (Herätysilmauksen asettaminen,
sivu 12).
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
4 Sano rivinumero.
5 Sano Navigoi.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Ääniohjaus
Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole
käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla.
Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.
Ääniohjauksen määrittäminen
Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä
varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.
1 Valitse Sovellukset > Ääniohjaus.
2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjauskomentoja.
HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi
sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.
Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi
ääniohjauskomento.
12
Ääniohjauksen käyttäminen
1 Sano komento, jonka tallensit Ääniohjaus varten.
Ääniohjausvalikko avautuu.
Seuraa
näytön ohjeita.
2
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite
vastaanottaa komennon onnistuneesti.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia
yhteensopivaa älypuhelinta varten. Joitakin ominaisuuksia
varten älypuhelimeen on asennettava Smartphone Link
sovellus. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/smartphonelink.
Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena. Jos
valittu kieli tukee äänikomentoja, voit soittaa puheluita
äänikomennoilla.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja
älypuhelimesta navigaattoriin.
Foursquare Ilmoita sijainti: voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare
sijainneissa navigaattorilla.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Garmin reaaliaikaiset palvelut: tarjoaa tilausperustaisia
palveluja, joilla voit tarkastella laitteessa reaaliaikaisia tietoja,
kuten liikenneolosuhteita, pysäköintipaikkoja ja kattavia
sääennusteita.
Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen
Smartphone Link sovellukseen
Pariliitä Garmin DriveSmart laite puhelimeen, jotta voit käyttää
Bluetooth ominaisuuksia. Kun laitteet on pariliitetty, ne
muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan
käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan Smartphone Link sovellus.
Voit muodostaa yhteyden Smartphone Link sovellukseen
pariliitoksen aikana tai myöhemmin.
1 Asenna Smartphone Link sovellus (valinnainen) puhelimen
sovelluskaupasta.
Tuo
Garmin DriveSmart laite ja puhelin enintään 3 metrin
2
(10 jalan) päähän toisistaan.
3 Valitse Garmin DriveSmart laitteessa Asetukset > Bluetooth
ja valitse Bluetooth-valintaruutu.
4 Valitse Etsi laitteita.
5 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
6 Valitse Garmin DriveSmart laitteesta OK.
Garmin DriveSmart laite alkaa etsiä lähellä olevia Bluetooth
laitteita, ja Bluetooth laitteiden luettelo ilmestyy sen näyttöön.
Puhelimesi pitäisi ilmestyä näyttöön viimeistään minuutin
kuluttua.
7 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
8 Vahvista pariliitospyyntö puhelimessa.
9 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus (valinnainen).
Bluetooth yhteysominaisuudet
Jos pariliität Apple laitteeseen, turvakoodi näkyy Garmin
DriveSmart näytössä.
10 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin
kuluessa.
®
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn puhelimen vierellä
Bluetooth asetuksissa.
Valitse Asetukset > Bluetooth.
• Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai
sen yhteys on katkaistu kyseisessä puhelimessa.
• Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja
käytössä kyseisessä puhelimessa.
Handsfree-puhelut
Älykkäät ilmoitukset
Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone
Link sovellukseen
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää Garmin DriveSmart laite puhelimeen ja
muodostaa niiden välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä
puhelimeen Bluetooth Smart tekniikalla. Kun yhdistät Apple
laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran,
sinun tarvitsee antaa Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Turvakoodi näkyy Garmin DriveSmart laitteen näytössä.
3 Näppäile koodi puhelimeen.
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa
Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä
puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Handsfreepuheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy .
3 Poista valinta Puhelut-valintaruudusta.
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät
ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfreepuheluita varten.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
sininen ja .
3 Poista valinta Älypuhelinpalvelut-valintaruudusta.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen
Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai
piilottamalla luokkia.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
värilliset ja .
3 Valitse Älykkäät ilmoitukset.
4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.
Android™ älypuhelimen Bluetooth
ominaisuuksien määrittäminen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Yhdistäminen Android-älypuhelimen Smartphone
Link -sovellukseen
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää Garmin DriveSmart laite puhelimeen ja
muodostaa niiden välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä
Android älypuhelimessa
Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä
yhteydessä toisiin.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelimen nimi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla
valinnan Puhelut-valintaruudusta.
• Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset
käytöstä poistamalla valinnan Smartphone Link valintaruudusta.
• Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä
Smartphone Link sovelluksen asetuksista.
Android älypuhelimen ilmoitusten näyttäminen ja
piilottaminen
Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä
ilmoituksia Garmin DriveSmart laitteessa näkyy.
1 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse .
3 Varmista, että Älykkäät ilmoitukset -valintaruutu on valittu.
4 Valitse Ilmoitukset-osasta Asetukset.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
Valitse
vaihtoehto:
5
• Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
• Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .
Smartphone Link
Smartphone Link on puhelinsovellus, jolla voit synkronoida
sijaintitietoja puhelimen kanssa ja käyttää reaaliaikaisia tietoja
puhelimen datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone
13
Linkistä langattoman Bluetooth tekniikan avulla. Reaaliaikaisia
tietoja on saatavilla maksutta ja tilaamalla Garmin
reaaliaikaisista palveluista (Garmin reaaliaikaiset palvelut,
sivu 14).
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat synkronoidaan
puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden
Smartphone Link.
Smartphone Link lataaminen
Smartphone Link on saatavilla joihinkin älypuhelimiin. Tarkista
yhteensopivuus- ja saatavuustiedot osoitteesta
www.garmin.com/smartphonelink tai puhelimen
sovelluskaupasta.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta.
Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on
puhelimen käyttöoppaassa.
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen
Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen
navigointisovellukseksi.
1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike puhelimesta
(katso puhelimen käyttöopasta).
2 Valitse sovelluksen valikosta Smartphone Link.
Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti siirretään
laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.
Garmin reaaliaikaiset palvelut
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone
Link (Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link
sovellukseen, sivu 12).
Smartphone Link yhteyden kautta voi käyttää Garmin
reaaliaikaisia palveluja. Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat
maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista ja säästä.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, liikennetiedot,
täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin
reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla
näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut
näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link.
Yhtiön Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit tilata
yhtiön Garmin reaaliaikaisia palveluja.
1 Käynnistä Smartphone Link sovellus puhelimessa (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 12).
2 Valitse Oma tili.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Älykkäät ilmoitukset
Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit
tarkastella Garmin DriveSmart laitteessa älypuhelimen
ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin
tapaamisista.
HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman
minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se
on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen.
näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset
ovat käytössä (Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 13).
14
Ilmoitusten vastaanottaminen
HUOMAUTUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta Garmin DriveSmart laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun
tarvitsee yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link
sovellukseen.
Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite
vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun
on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät
karttatyökalussa.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla OK.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla Näytä.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Näytä > Toista.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa
HUOMAUTUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta Garmin DriveSmart laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun
tarvitsee yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link
sovellukseen.
Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön
reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on
varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
• Ohita ilmoitus valitsemalla .
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Toista viesti.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla Toista
viesti.
HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu
kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen
Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.
1 Valitse Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset
näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen
kuvauksen.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi
käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin
yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole
käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Kun
olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Voit katkaista puhelun valitsemalla .
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 9).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valm..
Sovellusten käyttäminen
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
Garmin DriveSmart laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta
valintaruudusta.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelin ja valitse Poista pariliitos.
Sovellusten käyttäminen
Ohjetiedostojen tarkasteleminen
Voit avata koko käyttöoppaan valitsemalla Sovellukset >
Ohje.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Sääennusteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen
Smartphone Link sovellukseen (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12). Joillakin
alueilla digitaalisen liikennevastaanottimen sisältävät tuotemallit
voivat vastaanottaa alueen säätietoja langattoman digitaalisen
liikennesignaalin kautta (Liikennetiedot, sivu 11). Sääennusteet
eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
15
Säähälytysten tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
photoLive-liikennekamerat
photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. Voit
tallentaa kameroita, joita aiot tarkastella usein.
Liikennekameran tallentaminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää photoLive-palvelun
tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun
puhelimeen, jossa on käynnissä Smartphone Link (Smartphone
Link, sivu 13).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Liikennekameran tarkasteleminen
Et voi tarkastella liikennekameraa, ennen kuin olet tallentanut
sellaisen (Liikennekameran tallentaminen, sivu 16).
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse kamera.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 17).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 11).
16
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman
taukoja.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukaut. vältettävät: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Peruutuskameran asetukset
Peruutuskameran asetuksista voit hallita pariliitettyjä Garmin
peruutuskameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy
navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman
kameran vastaanotinkaapeli. Peruutuskameran käyttöoppaassa
on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista.
Osoitteessa garmin.com/backupcamera voit ostaa Garmin
peruutuskameran.
Laitteen mukauttaminen
Valitse Asetukset > Peruutuskamera ja valitse pariliitetty
kamera.
Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen. Kamera on
pariliitettävä uudelleen, jotta sitä voi tarkastella uudelleen
tässä laitteessa ja tällä kaapelilla.
Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyn kameran uudelleen.
Opastusviivat: näyttää tai piilottaa opastusviivat. Voit myös
muuttaa niiden sijaintia.
babyCam asetukset
babyCam asetuksista voit hallita pariliitettyjä Garmin babyCam™
kameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy
navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman
kameran vastaanotinkaapeli. Kameran käyttöoppaassa on
lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista.
Osoitteessa garmin.com/babycam voit ostaa Garmin babyCam
kameran.
Valitse Asetukset > babyCam ja valitse pariliitetty kamera.
Virta-asetukset: voit määrittää, miten kauan video näkyy
näytössä.
Käännä video: voit kääntää videon oikein päin tai muuttaa sen
peilikuvaksi.
Tasaus: näyttää babyCam videon, jonka avulla voit kohdistaa
kameran.
Takapenkin tarkistusmuistutus: muistuttaa tarkistamaan
takapenkin matkustajien varalta, ennen kuin poistut
ajoneuvosta.
Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen.
Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyn kameran uudelleen.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Suunta: voit määrittää näytön pysty- tai vaakasuuntaiseksi.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy
lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Laitteen mukauttaminen
Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja
vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettäessä
(Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 6).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Autom..
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhj. matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt
paikat ja matkalokin matkahistorian.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
17
3 Valitse
> Palauta.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila -20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo
Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan
virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
• Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty
tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä
lataa laitetta.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa kiertämällä sitä 90 astetta vastapäivään.
Laitteen huolto
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
18
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake .
3 Aseta paikalleen samankokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon
kiertämällä sitä 90 astetta myötäpäivään.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen, sivu 2).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 16).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 18).
Laitteen tiedot
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 17).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 17).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 3).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä, sivu 17).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 2).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
VIHJE: uSB-kaapeli on liitettävä tietokoneen USB-porttiin, ei
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
HUOMAUTUS: jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään
Garmin asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemakirjainten
määrittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Liite
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja
varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD™
muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Laitteiden
yleiskuvaus, sivu 1).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
tietokoneeseen, sivu 19).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
6
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Liite
19
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
20
Liite
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11
A
aika-asetukset 17
ajo-ohjeet 4
ajoneuvon virtajohto 2
akku
lataaminen 2, 18
maksimoiminen 19
ongelmat 19
aktiivinen kaistavahti 4
asetukset 16, 17
asetusten palauttaminen 17
automaattinen voimakkuus, ottaminen
käyttöön 3
B
Bluetooth tekniikka 12, 15, 19
asetukset 17
laitteen yhteyden katkaiseminen 15
poistaminen käytöstä 17
Bluetooth-tekniikka 13
puhelimen liittäminen 12
puhelinten hallinta 13
puheluiden poistaminen käytöstä 13
E
edessä olevat 10
mukauttaminen 10
F
Foursquare 8
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 1
Garmin reaaliaikaiset palvelut 14
geokätkentä 8
GPS 2, 20
H
hakualueen muuttaminen 7
hakupalkki 7
handsfree-puhelut 13
hälytykset 3
hätäpalvelut 9
I
ilmoitukset 13, 14
imukuppi 18
K
kaapelit, virta 18
kamerat 17
nopeus 3
punainen valo 3
varmuuskopio 16
kartat 4, 9, 10, 16
ostaminen 20
päivittäminen 1
reittien näyttäminen 4, 5
symbolit 4
tasot 11
teema 16
tietokenttä 4, 10, 11
työkalut 9, 10
yksityiskohtien määrä 16
karttanäkymä
2D 11
3D 11
karttatasot, mukauttaminen 11
kieli
näppäimistö 17
ääni 17
kiertotiet 5
kirkkaus 3
Hakemisto
kohdepisteet 7, 8
paikat 8
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 18
koti
palaaminen 4
puhelinnumero 15
sijainnin muokkaaminen 4
soittaminen 15
kuljettajan hälytykset 3
kuvakkeet, tilarivi 2
kuvaotokset 17
Käyttöoikeussopimukset 17
käännösluettelo 4
L
laitteen huoltaminen 18
laitteen kiinnittäminen
autoilu 2
imukuppi 2, 18
irrottaminen telineestä 18
laitteen lataaminen 2, 18
laitteen mukauttaminen 16
laitteen puhdistaminen 18
laitteen tunnus 17
langaton kamera 16, 17
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 10, 11, 17
kamerat 16
kartta 10
ruuhkien etsiminen 11
tapahtumat 11
tilausten lisääminen 11
vaihtoehtoinen reitti 6
vastaanotin 11
liikennekamerat, tarkasteleminen 16
liikennevalokamerat 3
lisävarusteet 20
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 17
M
matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 10
matkan tiedot 10
nollaaminen 10
tarkasteleminen 10
matkasuunnittelu 5, 6
matkan muokkaaminen 5
muodostuspisteet 6
microSD kortti 19
microSD-kortti 1, 2
muistikortti 1, 2, 19
asentaminen 19
muokkaaminen, tallennetut matkat 6
mykistäminen, ääni 12
myTrends, reitit 6
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 4, 8
asetukset 16
pois tieltä 7
navigointi poissa tieltä 7
nollaaminen
laite 18
matkatiedot 10
nopeusvalvontakamerat 3
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9
näppäimistö
asettelu 17
kieli 17
näyttö, kirkkaus 3
näyttöasetukset 17
näytön painikkeet 3
O
ohje. 15 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 1
versio 17
osoitteet, etsiminen 8
P
paikat 8
paikkojen etsiminen. 7 Katso myös sijainnit
kaupungit 8
koordinaatit 8
luokat 7
osoitteet 8
risteykset 8
palaaminen kotiin 4
pariliitos
puhelin 12, 19
yhteyden katkaiseminen 15
peruutuskamera 16
Pikahaku 8
pikakuvakkeet
lisääminen 9
poistaminen 9
poistaminen
matkat 5
pariliitetty Bluetooth-laite 15
polttoaine, asemat 9
puheentunnistus 11
puhelin
pariliitos 12, 19
yhteyden katkaiseminen 15
puhelinluettelo 15
puheluihin vastaaminen 15
puhelut 15
historia 15
koti 15
liittimet 15
mykistäminen 15
soittaminen 15
valitseminen 15
vastaaminen 15
äänivalinta 15
pysäköinti, viimeisin paikka 9
päivittäminen
kartat 1
ohjelmisto 1
R
reitin muodostaminen 5
reitit 4
aloittaminen 4
ehdotettu 6
laskenta 5
laskentatila 6, 16
lopettaminen 5
muodostaminen 5
myTrends 6
näyttäminen kartassa 4, 5
pisteen lisääminen 5, 6
risteykset, etsiminen 8
S
satelliittisignaalit
etsiminen 2
tarkasteleminen 20
seuraava käännös 4
sijainnit 8, 16
haku 7, 8
nykyinen 9
paikat 8
simuloitu 16
soittaminen 15
tallentaminen 9
vasta löydetyt 8
simuloidut sijainnit 16
Smartphone Link 13, 14
Garmin reaaliaikaiset palvelut 13
liittäminen 12, 13
puheluiden poistaminen käytöstä 13
sulake, vaihtaminen 18
sää 15
tieolosuhteet 16
tutka 15
21
T
tallennetut sijainnit 5
luokat 9
muokkaaminen 9
poistaminen 9
tallentaminen, nykyinen sijainti 9
tekniset tiedot 18
teline, poistaminen 18
telineen irrottaminen 18
tiedostot, siirtäminen 19
tieolosuhteet, sää 16
tietokone
liittäminen 19
yhdistäminen 19
tietulli, välttäminen 6
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut
14
tunnusnumero 17
tuotetuki 15
työkalut, kartat 9, 10
U
unitila 2
USB, irrottaminen 19
V
valitseminen 15
varkaus, välttäminen 18
vasta löydetyt sijainnit 8
vianmääritys 18, 19
virtajohdot 18
ajoneuvo 2
sulakkeen vaihtaminen 18
virtapainike 1, 2
vältettävät 6
alue 7
poistaminen 7
poistaminen käytöstä 7
tie 7
tien ominaisuudet 6
tietulli 6
Y
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth 15
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset
palvelut, tilaaminen 14
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 3
ääni, läheisyyspisteet 17
äänikomento 11
aktivoiminen 12
herätysilmaus 12
käyttövihjeitä 12
navigoiminen 12
ääniohjaus 12
vihjeet 12
22
Hakemisto
support.garmin.com
Marraskuu 2018
190-01921-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising