Garmin | Drive™ 50 | User guide | Garmin Drive™ 50 Användarhandbok

Garmin Drive™ 50 Användarhandbok
Garmin Drive™ 40/50/60
Användarhandbok
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Foursquare är ett varumärke som tillhör
Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista och Windows XP är registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Produktuppdateringar ................................................................. 1
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ..... 1
Översikt över enheterna ............................................................. 1
Garmin Drive 40 – enhetsöversikt .......................................... 1
Garmin Drive 50 – enhetsöversikt .......................................... 1
Garmin Drive 60 – enhetsöversikt .......................................... 2
Ansluta enheten till fordonsström ............................................... 2
Slå på och stänga av enheten .................................................... 2
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 2
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 2
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 2
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 2
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 3
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 3
Navigera till din destination.......................................... 3
Rutter .......................................................................................... 3
Påbörja en rutt ............................................................................ 3
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 3
Köra hem ............................................................................... 3
Din rutt på kartan ........................................................................ 4
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 4
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 4
Lägga till en plats i din rutt .......................................................... 4
Utforma din rutt ........................................................................... 4
Göra en avstickare ...................................................................... 4
Stoppa rutten .............................................................................. 4
Ändra ruttberäkningsläget .......................................................... 4
Reseplanerare ............................................................................ 5
Planera en resa ...................................................................... 5
Navigera till en sparad resa ................................................... 5
Optimera destinationsordningen på en resa .......................... 5
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............... 5
Redigera och spara den aktiva rutten .................................... 5
Ändra ruttalternativ för en resa .............................................. 5
Schemalägga en resa ............................................................ 5
Använda föreslagna rutter .......................................................... 5
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 5
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 5
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 6
Undvika vinjetter .................................................................... 6
Undvika vägfunktioner ........................................................... 6
Undvika miljözoner ................................................................. 6
Egna undvikanden ................................................................. 6
Terrängkörning ........................................................................... 6
Söka efter och spara platser ......................................... 6
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 6
Visa sökresultat på kartan .......................................................... 7
Byta sökområde .......................................................................... 7
Intressanta platser ...................................................................... 7
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 7
Söka inom en kategori ........................................................... 7
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 7
Foursquare ............................................................................. 7
Sökverktyg .................................................................................. 7
Söka efter en adress .............................................................. 7
Söka efter en korsning ........................................................... 7
Söka efter en stad .................................................................. 8
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 8
Visa senast hittade platser .......................................................... 8
Innehållsförteckning
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 8
Söka efter din senaste parkeringsplats ...................................... 8
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 8
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 8
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 8
Lägga till en genväg ................................................................... 8
Ta bort en genväg .................................................................. 8
Spara platser .............................................................................. 8
Spara en plats ........................................................................ 8
Spara den aktuella platsen .................................................... 8
Ändra en sparad plats ............................................................ 8
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 8
Ta bort en sparad plats .......................................................... 8
Använda kartan .............................................................. 9
Kartverktyg .................................................................................. 9
Visa ett kartverktyg ................................................................ 9
Aktivera kartverktyg ............................................................... 9
Längre fram ................................................................................ 9
Visa kommande platser ......................................................... 9
Anpassa kategorierna Längre fram ....................................... 9
Trippinformation .......................................................................... 9
Visa trippdata från kartan ....................................................... 9
Visa trippinformationssidan .................................................... 9
Visa tripploggen ..................................................................... 9
Återställa trippinformationen .................................................. 9
Visa kommande trafik ............................................................... 10
Visa trafik på kartan ............................................................. 10
Söka efter trafikincidenter .................................................... 10
Anpassa kartan ......................................................................... 10
Anpassa kartlager ................................................................ 10
Ändra kartdatafältet .............................................................. 10
Ändra kartperspektiv ............................................................ 10
Trafikdata...................................................................... 10
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 10
Om trafikprenumerationer ......................................................... 10
Visa trafikabonnemang ........................................................ 10
Lägg till ett abonnemang ..................................................... 10
Aktivera trafik ............................................................................ 10
Använda appar............................................................. 10
Visa hjälpfiler ............................................................................ 10
Söka efter hjälpavsnitt .......................................................... 10
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 10
Anpassa enheten.......................................................... 11
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 11
Aktivera kartor ...................................................................... 11
Navigeringsinställningar ............................................................ 11
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 11
Ange en simulerad plats ...................................................... 11
Inställningar för backkamera ..................................................... 11
babyCam inställningar .............................................................. 11
Skärminställningar .................................................................... 11
Trafikinställningar ...................................................................... 11
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 12
Ställa in tiden ....................................................................... 12
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 12
Inställningar för positionslarm ................................................... 12
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 12
Återställa inställningarna ........................................................... 12
Enhetsinformation........................................................ 12
Specifikationer .......................................................................... 12
Strömkablar .............................................................................. 12
Ladda enheten ..................................................................... 12
Enhetsunderhåll ........................................................... 12
Skötsel av enheten ................................................................... 12
i
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 12
Rengöra pekskärmen ........................................................... 13
Förhindra stöld ..................................................................... 13
Återställa enheten ..................................................................... 13
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 13
Ta bort enheten från fästet .................................................. 13
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 13
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 13
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 13
Felsökning .................................................................... 13
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 13
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 13
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 13
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 13
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 13
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 13
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................13
Bilagor........................................................................... 14
Sätta i ett minneskort för kartor och data .................................. 14
Datahantering ........................................................................... 14
Om minneskort ..................................................................... 14
Ansluta enheten till en dator ................................................ 14
Överföra data från datorn ..................................................... 14
Visa status för GPS-signal ........................................................ 14
Köpa fler kartor ......................................................................... 14
Köpa tillbehör ............................................................................ 14
Index.............................................................................. 15
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
6 Klicka på Lägg till en enhet.
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
• Uppdatera kartorna och programvaran på enheten
(Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express,
sidan 1).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Ansluta enheten till fordonsström, sidan 2).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler, sidan 2).
• Justera volymen (Ställa in volymen, sidan 2) och skärmens
ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka, sidan 2).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 3).
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
Klicka
på Lägg till enhet.
7
8 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till enheten i
Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet
efter programvaruuppdateringar till enheten.
9 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på
Visa detaljer och väljer en uppdatering.
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express™.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin
enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Produktregistrering
®
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
din enhet. Kartuppdateringar tillhandahåller de senaste kartdata
som finns tillgängliga så att enheten fortsätter att beräkna
exakta och effektiva rutter till dina destinationer. Garmin Express
finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.
®
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
Översikt över enheterna
Garmin Drive 40 – enhetsöversikt
®
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Anslut Garmin enheten till datorn med en USB-kabel.
Komma igång
À
Á
Â
Strömknapp
USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
Garmin Drive 50 – enhetsöversikt
1
À
Á
Â
Strömknapp
USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
Garmin Drive 60 – enhetsöversikt
À
Á
Â
Strömknapp
Mini-USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
Ansluta enheten till fordonsström
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på enheten.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i
energisparläge.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
i
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen.
statusfältet visar satellitsignalens styrka. Hur lång tid det tar att
hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur
långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde
navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur
länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast.
Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera
minuter att hämta satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
När
lyser grönt har enheten hämtat satellitsignaler och är
klar för navigering.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPSnoggrannhet och information om hämtade satellitsignaler
(Visa status för GPS-signal, sidan 14).
Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in
tiden, sidan 12).
Batteriladdningsnivå
Använda skärmknappsatsen
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.
5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.
6 Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen.
Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor,
menyer och menyalternativ på enheten.
• Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
• Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
• Välj eller om du vill bläddra i listor eller menyer.
• Håll ned eller för att bläddra snabbare.
• Tryck på
om du vill visa en kontextbaserad meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Slå på och stänga av enheten
Justera skärmens ljusstyrka
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller
strömansluta enheten.
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
2
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBS!
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen eller meddelandet för varje typ av
varning. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa
områden.
Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal
och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt)
för en kommande skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du
kan förbereda dig på att minska hastigheten.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett
meddelande och visar en varning över hela skärmen om du
färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på
skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på
skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller
korrigerar färdriktningen.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet
till ett kommande område med viltövergång.
Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en
kurva på vägen.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till långsammare trafik när du närmar dig
långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste
ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen
(Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 10).
Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår
kommande vilopauser när du har kört i mer än två timmar
utan att stanna.
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan stänga av enskilda hörbara förarvarningar. Den visuella
varningen visas även när ljudvarningen är avaktiverad.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Hörbara
förarvarningar.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och
fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att
hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå
till garmin.com/speedcameras för att kontrollera
tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
Navigera till din destination
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt
abonnemang.
Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket
förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med
abonnemangsfria uppdateringar.
• Du kan använda Garmin Express programvaran (garmin.com
/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på
enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 4)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 5).
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 3).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 4).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 4).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 6).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 4).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 4). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 4).
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
3
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 5).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 6).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 10).
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 3).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på
kartverktygsmenyn kan du lägga till det (Aktivera kartverktyg,
sidan 9).
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
• Välj Avstickare om du vill hitta en ny rutt.
2 Välj
Stoppa rutten
kartan.
.
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 3).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
4
På kartan väljer du
> Stoppa.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
Navigera till din destination
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
planeringsinformation och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj Appar > Reseplanerare > > Skapa resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
Navigera till din destination
1 Välj Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj > Reseinställningar.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 4).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 4).
Schemalägga en resa
Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan,
bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats.
Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till
platser i tid.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj > Reseinställningar > Ändra schema.
4 Välj en plats och följ instruktionerna på skärmen för att ange
planeringsinformation.
TIPS: Om du behöver planera fler platser på resan bör du
börja från resans början och arbeta dig fram mot slutet.
5 Upprepa steg 4 för att ange planeringsinformation för fler
platser.
6 Välj Spara när du är klar.
När du navigerar längs resan bör du avresa den tid som visas
under startpunkten för att komma fram till dina stopp och
destinationer den tid du planerat. Planeringen är bara en
uppskattning. Trafikförhållanden, vägarbeten och andra
förseningar kan påverka den faktiska ankomsttiden.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 12).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med en trafikmottagare,
sidan 10).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 11)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
5
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.
1 Välj Inställningar > Navigation > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg att undvika.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
6
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till omr. att undvika.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 6).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 7).
• Sök efter intressanta platser från Foursquare (Söka efter
intressanta platser från Foursquare, sidan 7).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 7).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 7).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 8).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 8).
®
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Söka efter och spara platser
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
Välj
ett alternativ:
5
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Visa sökresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
i platssökningsresultatet.
1 Välj
Den närmaste platsen i sökresultatet visas på kartan.
anger platserna för andra sökresultat.
2 Välj ett eller flera alternativ:
• Om du vill visa fler sökresultat trycker du på kartan och
drar den.
• Om du vill välja en annan plats väljer du .
• Om du vill visa detaljer och rutter för den valda platsen
väljer du platsbeskrivningen längst ned på kartan.
• Om du vill börja navigera till den valda platsen väljer du
Kör!.
Byta sökområde
Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du
kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av
destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva
rutten.
1 Välj Vart?
2 Välj Söker nära:.
3 Välj ett alternativ.
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Ange söktext.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
Välj
platsen.
3
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Utforska en plats
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Foursquare
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet.
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare®.
Intressanta platser
Sökverktyg
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
Söka efter och spara platser
Söka efter en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?
2 Vid behov väljer du Söker nära: för att söka nära ett annat
samhälle eller område.
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
7
3 Välj korsningen.
Lägga till en genväg
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker
nära: (Byta sökområde, sidan 7).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
8
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 7).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
Söka efter och spara platser
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 4) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 3).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser på rutten.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 9).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 4).
Färddata: Visar anpassningsbara trippdata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 9).
Volym: Justerar ljudets huvudvolym.
Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du .
Aktivera kartverktyg
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i
menyn.
1 Välj > på kartan.
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
Använda kartan
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Klar.
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 9).
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 9).
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
9
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Om enheten innehåller en trafikmottagare kan den ta emot
trafikdata via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Den
här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla
produktmodeller.
1 Kontrollera att enheten innehåller en trafikmottagare.
• En FM-trafikmottagare ingår i produktmodeller som slutar
med LT eller LMT.
2 Anslut enheten till fordonsströmmen med strömkabeln som
medföljde enheten (Ansluta enheten till fordonsström,
sidan 2).
Strömkabeln som medföljde enheten innehåller en antenn för
trafikmottagaren.
När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten
visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.
Om trafikprenumerationer
Anpassa kartan
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut. Gå till http://www.garmin.com/traffic.
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
3 Välj Spara.
Trafikdata
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden eller för alla
produktmodeller. Mer information om
trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på
www.garmin.com/traffic.
Om du vill undvika trafikförseningar måste enheten ta emot
trafikdata i realtid.
• Om enheten innehåller en trafikmottagare kan den ta emot
trafikdata via en trådlös sändningssignal, där sådan finns.
• En FM-trafikmottagare ingår i produktmodeller som slutar
med LT eller LMT.
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen med den
medföljande strömkabeln för att kunna ta emot trafikdata med
trafikmottagaren.
10
• Enheten måste vara inom räckhåll för en trafikdatasignal för
att ta emot information med trafikmottagaren.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Använda appar
Visa hjälpfiler
Välj Appar > Hjälp för att visa den fullständiga
användarhandboken.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 12).
Trafikdata
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 10).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång
period utan paus.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Anpassa enheten
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Inställningar för backkamera
Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade
Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn
visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till
mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om
ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i
backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com
/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.
Välj Inställningar > Backkamera och välj en ihopparad kamera.
Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du
måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med
den här enheten och kabeln.
Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.
Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan
justera guidelinjernas läge.
babyCam inställningar
Med babyCam inställningarna kan du hantera ihopparade
Garmin babyCam™ kameror och kamerainställningar. Den här
menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är
ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare
information om ihopparning av kameror och kamerainställningar
hittar du i kamerans användarhandbok. Gå till garmin.com
/babycam om du vill köpa en Garmin babyCam kamera.
Välj Inställningar > babyCam och välj en ihopparad kamera.
Ströminställningar: Du kan ange hur länge videon visas på
skärmen.
Vänd videon: Du kan vända eller spegla videon.
Justering: Visar babyCam videon så att du kan justera
kameran.
Påminnelse om att kontrollera sätet: Aktiverar en påminnelse
om att kontrollera om det finns passagerare i baksätet innan
du lämnar fordonet.
Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran.
Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.
Skärminställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Orientering: Du kan ställa in skärmen på porträtt (stående) eller
landskap (liggande).
Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du
väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.
Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan
enheten försätts i viloläge när du använder batteri.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Skärmbild på enheten.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
11
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Gör att enheten kan använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 5).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Inställningar för positionslarm
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställningar > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
12
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den medföljande 12 Vströmkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för
användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsström.
• Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är
ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda
enheten.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com.
Enhetsunderhåll
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Enhetsinformation
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À 90 grader moturs för att låsa upp det.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa
det i 12 V-strömkabeln à igen.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
3 Montera sugkoppen (Ansluta enheten till fordonsström,
sidan 2).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 11).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 13).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 11).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 11).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 2).
Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 2).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till din enhet och till en USB-port på
datorn.
TIPS: USB-kabeln ska anslutas till en USB-port på datorn,
inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och försätts i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Obs! Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
eventuellt uppstå problem när Windows ska tilldela
enhetsbokstäver till dina Garmin diskenheter. Mer information
om enhetsbokstäver finns i hjälpfilen för ditt operativsystem.
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
Felsökning
13
Bilagor
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD™
minneskort på 4 till 32 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Översikt över enheterna, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 14).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
14
Bilagor
Index
Symboler
12V strömkabel 2
2D-kartvy 10
3D-kartvy 10
A
adresser, söka 7
aktuell position 8
anpassa enheten 11
avstickare 4
B
backkamera 11
batteri
ladda 2, 12, 13
maximera 13
problem 13
bränsle, stationer 8
byta sökområde 7
D
dator, ansluta 13, 14
destinationer. Se platser
E
enhets-ID 12
EULA 12
F
fartkameror 3
felsökning 13
filer, överföra 14
Foursquare 7
fågelvägen, navigera 6
färdhistorik 12
fäste, ta bort 13
förarvarningar 2, 3
G
Garmin Express, uppdatera programvaran 1
genvägar
lägga till 8
ta bort 8
geocaching 8
GPS 2, 14
H
hem
köra 3
ändra position 4
hjälp. 10 Se även produktsupport
I
ID-nummer 12
ikoner, statusfältet 2
inställningar 11, 12
intressanta platser (POI) 7
platser 7
K
kablar, kraft 12
kameror 11
alternativ 11
fart 3
rödljus 3
kartbild
2D 10
3D 10
kartlager, anpassa 10
kartor 3, 9, 11
datafält 4, 9, 10
detaljnivå 11
köpa 14
lager 10
symboler 4
tema 11
uppdatera 1
verktyg 9
visa rutter 4
Index
koordinater 8
korsningar, söka 7
köra hem 3
L
ladda enheten 2, 12, 13
larm för larmade positioner, inställningar 12
latitud och longitud 8
ljud, larmade positioner 12
ljusstyrka 2
längre fram 9
anpassa 9
M
microSD kort 14
microSD-kort 1, 2
minneskort 1, 2, 14
installera 14
montera enheten
personbil 2
sugkopp 2, 13
ta bort från fäste 13
myTrends, rutter 5
N
navigation 4
inställningar 11
navigering 7
fågelvägen 6
nästa sväng 4
nödtjänster 8
P
parkering, sista platsen 8
platser 7, 10
aktuell 8
platser 7
senaste sök 8
söka efter 6
positioner
aktuell 8
simulerad 11
spara 8
söka efter 7
produktsupport 10
programvara
uppdatera 1
version 12
R
redigera, sparade resor 5
rengöra enheten 12, 13
rengöra pekskärmen 13
reseplanerare 5
redigera en resa 5
ruttpunkter 5
riktningar 4
rutter 3
avbryta 4
beräkna 4
beräkningsläge 5, 11
föreslagna 5
lägga till en punkt 4, 5
myTrends 5
starta 3
utforma 4
visa på kartan 4
rödljuskameror 3
S
satellitsignaler
söka 2
visa 14
senast hittade platser 8
simulerade platser 11
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 11
skärminställningar 11
skärmknappsats 2
skötsel av enheten 12
Snabbsökning 7
spara, aktuell position 8
sparade platser 5
kategorier 8
redigera 8
ta bort 8
specifikationer 12
språk
röst 12
tangentbord 12
strömkablar 12
byta säkringen 13
fordon 2
strömknapp 1, 2
stöld, undvika 13
sugkopp 13
svänglista 4
säkring, byta 13
söka efter platser. 6, 7 Se även platser
adresser 7
kategorier 7
koordinater 8
korsningar 7
orter 8
sökfält 6
sömnläge 2
T
ta bort, resor 5
ta bort fästet 13
tangentbord
layout 12
språk 12
tidsinställningar 12
tillbehör 14
trafik 10, 11
alternativ rutt 5
incidenter 10
karta 10
lägg till abonnemang 10
mottagare 10
söka efter förseningar 10
trippinformation 9
visa 9
återställa 9
tripplogg, visa 9
trådlös kamera 11
U
undvikanden 6
avaktivera 6
område 6
ta bort 6
väg 6
vägavgifter 6
vägegenskaper 6
uppdatera
kartor 1
programvara 1
USB, koppla bort 14
utforma en rutt 4
V
Var är jag? 8
varningar 2
verktyg, kartor 9
volym, justera 2
vägavgifter, undvika 6
vägbeskrivningar 4
Å
återställa
enhet 13
trippdata 9
återställa inställningarna 12
15
support.garmin.com
September 2018
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising