Garmin Drive™ 50 User manual

Garmin Drive™ 50 User manual
Garmin Drive™ 40/50/60
Felhasználói kézikönyv
© 2016 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
A Garmin és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye
nélkül nem használhatók.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ és a nüMaps Lifetime™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül
nem használhatók.
Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Foursquare a Foursquare Labs, Inc. az
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A microSD™ és a microSDHC logó az SD-3C, LLC. védjegye. A Windows , a Windows Vista és a Windows XP a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
®
®
®
®
®
®
Tartalomjegyzék
Első lépések.................................................................... 1
Termékfrissítések ....................................................................... 1
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel .... 1
A készülékek áttekintése ............................................................ 1
A Garmin Drive 40 készülék áttekintése ................................ 1
A Garmin Drive 50 készülék áttekintése ................................ 2
A Garmin Drive 60 készülék áttekintése ................................ 2
A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához ................... 2
A készülék be- és kikapcsolása .................................................. 2
GPS-jelek keresése .................................................................... 2
Az állapotsoron levő ikonok ........................................................ 2
A képernyőn megjelenő gombok használata .............................. 2
A hangerő beállítása ................................................................... 2
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 3
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések ............................................................. 3
A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és
letiltása ........................................................................................ 3
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák .................. 3
Navigálás az úti célhoz.................................................. 3
Útvonalak .................................................................................... 3
Útvonal indítása .......................................................................... 3
Útvonal indítása a térkép használatával ................................ 4
Kiindulási helyre utazás ......................................................... 4
Az útvonal a térképen ................................................................. 4
Kanyarok és irányok megtekintése ........................................ 4
A teljes útvonal megjelenítése a térképen ............................. 4
Hely hozzáadása az útvonalhoz ................................................. 4
Az útvonal alakítása .................................................................... 4
Kerülőút tétele ............................................................................. 5
Útvonal leállítása ........................................................................ 5
Az útvonal-tervezési mód módosítása ........................................ 5
Utazástervező ............................................................................. 5
Utazás tervezése ................................................................... 5
Navigálás mentett úton .......................................................... 5
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban ...... 5
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során ...................................................................................... 5
Aktív útvonal szerkesztése és mentése ................................. 5
Utazás útvonalopcióinak módosítása .................................... 6
Utazás ütemezése ................................................................. 6
Javasolt útvonalak használata .................................................... 6
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése ...................... 6
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon ......................... 6
Fizetős utak elkerülése .......................................................... 6
Útdíjmatricák elkerülése ......................................................... 6
Útjellemzők elkerülése ........................................................... 6
Környezetvédelmi zónák elkerülése ...................................... 6
Egyéni elkerülések ................................................................. 7
Navigálás légvonalban ............................................................... 7
Helyek keresése és mentése ......................................... 7
Hely keresése a keresősáv használatával ................................. 7
Keresési eredmények megtekintése a térképen ........................ 7
Keresési terület módosítása ....................................................... 7
Érdekes helyek ........................................................................... 8
Hely keresése kategória szerint ............................................. 8
Kategórián belüli keresés ....................................................... 8
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül ................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Keresési eszközök ...................................................................... 8
Cím keresése ......................................................................... 8
Útkereszteződés keresése ..................................................... 8
Város keresése ...................................................................... 8
Tartalomjegyzék
Hely keresése koordináták használatával ............................. 8
Legutóbb talált helyek megkeresése .......................................... 8
A legutóbb talált helyek listájának törlése .............................. 8
Legutóbbi parkolóhely megkeresése .......................................... 8
Az aktuális hely adatainak megtekintése .................................... 8
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése ................................................................................ 9
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................... 9
Parancsikon hozzáadása ........................................................... 9
Parancsikon eltávolítása ........................................................ 9
Helyek mentése .......................................................................... 9
Hely mentése ......................................................................... 9
Az aktuális hely mentése ....................................................... 9
Mentett hely szerkesztése ..................................................... 9
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............... 9
Mentett hely törlése ................................................................ 9
A térkép használata ........................................................ 9
Térképeszközök .......................................................................... 9
Térképeszköz megtekintése ................................................ 10
Térképeszközök engedélyezése ......................................... 10
Következik ................................................................................ 10
Közelgő helyek megtekintése .............................................. 10
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása .......... 10
Útadatok ................................................................................... 10
A térkép útadatainak megjelenítése .................................... 10
Útadatok oldal megjelenítése .............................................. 10
Az útnapló megjelenítése .................................................... 10
Útadatok nullázása .............................................................. 10
Soron következő forgalmi események megjelenítése .............. 10
Forgalom megtekintése a térképen ..................................... 10
Közlekedési események keresése ...................................... 10
A térkép testreszabása ............................................................. 11
A térképrétegek testre szabása ........................................... 11
Térkép-adatmezők módosítása ........................................... 11
A térkép perspektívájának módosítása ................................ 11
Közlekedési adatok...................................................... 11
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel .......... 11
A közlekedési előfizetésekről .................................................... 11
Közlekedési előfizetések megtekintése ............................... 11
Közlekedési előfizetés hozzáadása ..................................... 11
Közlekedés engedélyezése ...................................................... 11
Az alkalmazások használata ....................................... 11
A súgófájlok megtekintése ........................................................ 11
Keresés a Súgótémakörök között ........................................ 11
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 11
Az eszköz testreszabása ............................................. 12
Térkép- és járműbeállítások ..................................................... 12
Térképek engedélyezése ..................................................... 12
Navigációs beállítások .............................................................. 12
Tervezési mód beállítások ................................................... 12
Szimulált hely beállítása ...................................................... 12
A tolatókamera beállításai ........................................................ 12
babyCam Beállítások ................................................................ 12
Megjelenítési beállítások .......................................................... 12
Forgalombeállítások ................................................................. 13
Mértékegység- és időbeállítások .............................................. 13
Az idő beállítása ................................................................... 13
Nyelvi és billentyűzetbeállítások ............................................... 13
Közeledési figyelmeztetések beállításai ................................... 13
Készülék- és adatvédelmi beállítások ...................................... 13
Beállítások visszaállítása .......................................................... 13
"Eszközadatok" ............................................................ 13
Specifikációk ............................................................................. 13
Tápkábelek ............................................................................... 13
i
A készülék töltése ................................................................ 13
A készülék karbantartása ............................................ 14
A készülék karbantartása ......................................................... 14
A külső borítás tisztítása ...................................................... 14
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 14
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 14
A készülék alaphelyzetbe állítása ............................................. 14
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 14
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 14
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 14
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 14
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ................................ 14
Hibaelhárítás................................................................. 14
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn ......................... 14
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 14
A készülék nem töltődik a járművemben .................................. 14
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül ............................... 14
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a
Sajátgépben ..............................................................................14
A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a
Sajátgépben ..............................................................................15
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető
meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben ......................... 15
Függelék........................................................................ 15
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára ...... 15
Adatkezelés .............................................................................. 15
A memóriakártyák ismertetése ............................................ 15
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ............ 15
Adatok átvitele a számítógépről ........................................... 15
A GPS-jel állapotának megjelenítése ....................................... 15
További térképek vásárlása ...................................................... 15
Kiegészítők vásárlása ............................................................... 15
Tárgymutató.................................................................. 16
ii
Tartalomjegyzék
Első lépések
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
• Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (Térképés szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel, 1. oldal).
• Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa
tápellátáshoz (A készülék csatlakoztatása a jármű
tápellátásához, 2. oldal).
• Fogjon GPS-jeleket (GPS-jelek keresése, 2. oldal).
• Állítsa be a hangerőt (A hangerő beállítása, 2. oldal) és a
kijelző fényerejét (A képernyő fényerejének beállítása,
3. oldal).
• Indítsa el a navigációt az úti céljához (Útvonal indítása,
3. oldal).
Termékfrissítések
A számítógépen telepítse a Garmin Express™ alkalmazást
(www.garmin.com/express).
Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a
Garmin készülékek számára:
• Szoftverfrissítések
• Térképfrissítések
• Termékregisztráció
®
6 Kattintson a Eszköz hozzáadása elemre.
A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.
7 Kattintson az Eszköz hozzáadása elemre.
8 A képernyőn megjelenő utasítások szerint adja hozzá
eszközét a Garmin Express szoftverhez.
Amikor a telepítés befejeződött, a Garmin Express szoftver
térkép- és szoftverfrissítéseket keres az eszközhöz.
9 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az
Összes telepítése lehetőségre.
• Ha csak egy frissítést szeretne telepíteni, akkor kattintson
a Részletek megtekintése lehetőségre, majd jelöljön ki
egy frissítést.
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel
A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb
térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére. A térképfrissítések
az elérhető legfrissebb térképadatokat biztosítják, hogy
készüléke továbbra is pontos és hatékony útvonalszámításokat
nyújtson. Garmin Express Windows és Mac operációs
rendszert futtató számítógépekre elérhető.
1 A számítógépen látogasson el a www.garmin.com/express
weboldalra.
®
®
A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti
azokat a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.
A készülékek áttekintése
A Garmin Drive 40 készülék áttekintése
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés
Windowsra lehetőséget.
• Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Macre lehetőséget.
3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.
5 Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a Garmin
készüléket.
À
Á
Â
Első lépések
bekapcsológomb
USB táp- és adatcsatlakozó
Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
1
A Garmin Drive 50 készülék áttekintése
À
Á
Â
bekapcsológomb
USB táp- és adatcsatlakozó
Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
A Garmin Drive 60 készülék áttekintése
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket
hálózati áramforráshoz.
• A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a
készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a
bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva
és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll
az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba
kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
• Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva
a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem
jelenik egy üzenet, majd válassza a Kikapcsol lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a
bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék
energiatakarékos üzemmódra vált.
GPS-jelek keresése
À
Á
Â
bekapcsológomb
Mini-USB táp- és adatcsatlakozó
Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
A készülék csatlakoztatása a jármű
tápellátásához
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltse
fel az akkumulátort.
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét À a készülék USBportjába.
A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze
kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az
aktuális pozíciót.Az állapotsávon lévő
ikon a műholdjel
erősségét mutatja. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek
befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy
milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb
használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül
tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs
készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe
vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas
épületektől és fáktól távol.
Amikor a
ikon zöldre vált, akkor a készülék befogta a
műholdjeleket, és készen áll a navigációra.
Az állapotsoron levő ikonok
Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.
Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a
beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.
A GPS-jel állapota. Tartsa nyomva a GPS-pontosság és a
begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel
állapotának megjelenítése, 15. oldal).
Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő
beállítása, 13. oldal).
Akkumulátor töltöttségi szintje.
A képernyőn megjelenő gombok használata
2 Nyomja rá a tartót Á a tapadókorongra Â, hogy bepattanjon
a helyére.
3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a
kart à a szélvédő irányába.
4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő
nyílásba.
5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére
kattanjon.
6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.
2
A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az
egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.
• Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a
gombot.
• A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a
gombot.
• A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
• Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
• Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi
menü megtekintéséhez érintse meg a
gombot.
A hangerő beállítása
1 Válassza a Hangerő elemet.
Első lépések
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
• További opciókért válassza a lehetőséget.
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések
engedélyezése és letiltása
Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, vezetőnek szóló
figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is
megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > A vezetőnek
szóló, hallható riasztások lehetőséget.
2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti
jelölőnégyzeteket.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és Jelzőlámpába telepített és sebességmérő
kamerák
figyelmeztetések
ÉRTESÍTÉS
A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási
funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden,
táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen.A Garmin nem tartozik
felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért,
amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és
jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.
A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az
ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban
vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy
üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti
vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy
üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden
területen.
Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel,
valamint a távolság és sebességkorlátozás (ha van)
megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához
közeledik.
Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és
megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így
felkészülhet a sebesség csökkentésére.
Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a
sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély
megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon
érvényes sebességkorlátozást.
Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy
üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés
megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú
utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy
figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején,
amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem
fordul.
Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.
Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.
Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.
Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb
forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha
nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A
funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell
fogadnia (Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadatvevővel, 11. oldal).
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és
pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet
megállás nélkül.
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a
traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek
használatából eredő követkeményekért.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus
esetében elérhető.
Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre
állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra
vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett
sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
• A jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák helyszíneit
tartalmazó, naprakész adatbázis fenntartásához
készülékének aktív előfizetéssel kell rendelkeznie a
biztonságikamera-adatok letöltéséhez és tárolásához. Ezen
információk elérhetőségének és kompatibilitásának
ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri
frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van
lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat
vagy megújíthatja előfizetését.
MEGJEGYZÉS: egyes régiók egyes termékcsomagjai már
sebességmérő és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó
adatokkal feltöltve érkeznek, teljesen ingyenes frissítési
lehetőséggel.
• A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin
Express szoftvert (garmin.com/express) használhatja.
Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig
naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.
Navigálás az úti célhoz
Útvonalak
Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy
vagy több úti célig vezet.
• A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési
mód (Az útvonal-tervezési mód módosítása, 5. oldal) és az
elkerülések (Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése, 6. oldal).
• Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a
navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat
(Útvonal indítása, 3. oldal).
• Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat
szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (Az útvonal alakítása,
4. oldal).
• Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (Hely hozzáadása
az útvonalhoz, 4. oldal).
Útvonal indítása
1 Válassza ki a Hova? lehetőséget, majd keresse meg az adott
helyet (Helyek keresése és mentése, 7. oldal).
2 Válasszon ki egy helyet.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések
3
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció
elindításához válassza az Indulás! lehetőséget.
• Alternatív útvonal használatához válassza a
lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek
meg.
• Az útirány szerkesztéséhez válassza az > Útvonal
szerkesztése lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat
az útvonalhoz (Az útvonal alakítása, 4. oldal).
A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos
figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal
vezeti Önt (Az útvonal a térképen, 4. oldal). Az útvonalon lévő
főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép
szélén.
Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a
helyeket az útvonalához (Hely hozzáadása az útvonalhoz,
4. oldal).
Útvonal indítása a térkép használatával
Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy
helyet a térképről.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.
3 Szükség esetén válassza a lehetőséget a megjelenített
érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.
5 Válassza az Indulás! lehetőséget.
Kiindulási helyre utazás
A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni
cím megadására kéri.
1 Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.
2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.
A lakcím szerkesztése
1 Válassza a Hova? > > Otthon megadása lehetőséget.
2 Adja meg az otthoni címet.
Az útvonal a térképen
Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a
térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A
legközelebbi kanyarodással vagy kijárattal kapcsolatos
utasítások a térkép felső részén jelennek meg.
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
Útvonal kiemelve a térképen.
Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a
következő műveletek helyét jelzik.
Járműsebesség.
Az út neve, amelyen halad.
Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon
(Térkép-adatmezők módosítása, 11. oldal).
Kanyarok és irányok megtekintése
Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat,
sávváltásokat és egyéb irányokat.
1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
• A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni
megtekintéséhez válassza a > Fordulók lehetőséget.
A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart
vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül
az útvonalon való haladás során.
• Az útvonal összes kanyarjának és irányának
megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő
szövegsávot.
2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb
kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés
képe (ha elérhető).
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges
pontját.
2 Válassza a
ikont.
Hely hozzáadása az útvonalhoz
Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie
az útvonalon való navigálást (Útvonal indítása, 3. oldal).
Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez.
Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti
céljaként.
TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is
magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás
megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az
utazástervezőt (Utazás tervezése, 5. oldal).
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.
2 Keressen egy helyet (Helyek keresése és mentése,
7. oldal).
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Indulás! lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helynek az útvonal következő úti céljaként való
hozzáadásához válassza a Hozzáadás következő
megállóként lehetőséget.
• A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához
válassza a Hozzáadás utolsó megállóként lehetőséget.
• A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok
sorrendjének szerkesztéséhez válassza az Aktív
útvonalhoz adás lehetőséget.
A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet
is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.
Az útvonal alakítása
À
Á
4
Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot
vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben
haladnia kell (ha elérhető).
Távolság a következő műveletig.
Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (Útvonal
indítása, 3. oldal).
Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az
útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való
Navigálás az úti célhoz
vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen,
anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.
1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat
egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott
helyen haladjon át.
4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
• Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az
útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
• Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az Indulás!
lehetőséget.
Kerülőút tétele
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.
1 Válassza ki a térképen az > Útvonal módosítása
lehetőséget.
TIPP: ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a
térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni
(Térképeszközök engedélyezése, 10. oldal).
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.
• Új útvonal kereséséhez válassza a Kerülőút lehetőséget.
Útvonal leállítása
A térképen válassza ki a
> Leállítás lehetőséget.
Az útvonal-tervezési mód módosítása
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.
Utazástervező
Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet
szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további
testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között
helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének
optimalizálásával, ütemezési adatok hozzáadásával és alakítási
pontok hozzáadásával.
Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és
mentheti aktív útvonalát.
Navigálás az úti célhoz
Utazás tervezése
Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy
kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye
az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás
navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék
lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez
tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és
a végső úti cél azonos lehet.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > > Utazás
létrehozása lehetőséget.
2 Válassza ki az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.
3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a Választ
elemet.
4 Válassza az Úti cél kiválasztása lehetőséget.
5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a Választ
lehetőséget.
6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a Hely
hozzáadása lehetőséget (opcionális).
7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a
Tovább > Eltárol lehetőséget.
8 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész elemet.
Navigálás mentett úton
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza az Indulás! lehetőséget.
4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd
válassza ki az Indítás elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez
vezető utat, majd sorrendben elvezeti az utazás fennmaradó
úti céljaihoz.
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy
utazásban
A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban
szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat
hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a
sorrend optimalizálásakor.
Utazás szerkesztésekor válassza a
> Sorrend
optimalizálása elemet.
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a ikont,
majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
• A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza
a következő ikont: .
• A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .
Aktív útvonal szerkesztése és mentése
Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével
szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Aktív
útvonalam elemet.
2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező
funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
3 Válassza a Eltárol elemet az útvonal utazásként való
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).
5
Utazás útvonalopcióinak módosítása
Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék
útvonalszámításának módját.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza ki az > Útvonal-beállítások lehetőséget.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz,
válassza az Útvonal alakítása lehetőséget, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat (Az útvonal alakítása,
4. oldal).
• Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját,
válassza az Útvonal-beállítás (Az útvonal-tervezési mód
módosítása, 5. oldal).
Utazás ütemezése
Az utazásban szereplő összes helyhez ütemezési adatokat
adhat hozzá, többek között megadhatja az érkezés kívánt idejét
és az utazás egyes helyeken való megszakításának idejét. Ez
segítséget biztosíthat az indulási idő megtervezésében, hogy
időben odaérjen az utazás helyeire.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válasszon ki egy utazást.
3 Válassza az > Útvonal-beállítások > Ütemterv
szerkesztése elemet.
4 Válasszon ki egy helyet, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az ütemezési adatok megadásához.
TIPP: ha több helyet kell ütemeznie egy utazáson belül,
akkor érdemes az utazás elejéről kezdenie, és onnan
dolgozni az utazás vége felé.
5 Ha további helyekhez szeretne ütemezési információkat
megadni, ismételje meg a 4. lépést.
6 Ha végzett, válassza a Eltárol lehetőséget.
Az utazás navigálásakor a kezdőpontnál látható időpontban el
kell indulnia, hogy az ütemezett időnek megfelelően érje el a
megállókat és úti célokat. Az ütemezés pusztán becslés. A
közlekedési viszonyok, útépítések és egyéb forgalmi akadályok
hatással lehetnek a tényleges érkezési időre.
Javasolt útvonalak használata
A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet,
és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót
(Készülék- és adatvédelmi beállítások, 13. oldal).
A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási
előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti
célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat,
hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi
adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.
A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza
a navigációs sávot.
Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon
Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia
kell a közlekedési adatokat (Közlekedési adatok fogadása
közlekedésiadat-vevővel, 11. oldal).
Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat,
hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha
kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban
(Forgalombeállítások, 13. oldal), manuálisan tekintheti meg és
kerülheti el a forgalmi akadályokat.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
6
2 Válassza a Lehetséges útvonalak lehetőséget, ha elérhető.
3 Válassza az Indulás! lehetőséget.
Fizetős utak elkerülése
A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat,
pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A
készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős
területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken
található térképadatoktól függően változik.
• Válassza a Fizető utak lehetőséget.
• Válassza a Díjak > Fizető utak lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol parancsot.
Útdíjmatricák elkerülése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
A készüléken levő térképadatok részletes információkat
tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány
ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország
esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica
lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő országot.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
Válassza
a Eltárol lehetőséget.
4
Útjellemzők elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Elkerülések elemet.
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
válassza a/az Eltárol.
Környezetvédelmi zónák elkerülése
A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken
környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a
járművére.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Környezetvédelmi
zónák lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal
rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez
útvonalat, válassza a Mindig kérdezzen rá lehetőséget.
• Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi
területeket, válassza az Elkerülendő lehetőséget.
• Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi
területeket, válassza az Engedélyezés lehetőséget.
3 Válassza a Eltárol parancsot.
Navigálás az úti célhoz
Egyéni elkerülések
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat,
elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik
rendelkezésre álló észszerű út.
Út elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Válassza az Kerülendő út hozzáadása lehetőséget.
3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
5 Válassza a Kész lehetőséget.
Terület elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
3 Válassza az Elker.ter. hozzáad. lehetőséget.
4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
6 Válassza a Kész lehetőséget.
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
3 Válassza a > Kikapcsol lehetőséget.
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.
Navigálás légvonalban
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válassza a Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol
lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes
vonalként tervezi.
Helyek keresése és mentése
A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinfót. A Hova? menü
számos böngészési, keresési és adatmentési mód
biztosításával segít megtalálni az úti célt.
• Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors
kikereséséhez (Hely keresése a keresősáv használatával,
7. oldal).
• Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket
kategóriánként (Érdekes helyek, 8. oldal).
• Keresés: Foursquare érdekes helyek (Foursquare érdekes
helyek keresése, 8. oldal).
®
Helyek keresése és mentése
• Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek,
útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez
(Keresési eszközök, 8. oldal).
• Keressen egy másik város vagy terület közelében (Keresési
terület módosítása, 7. oldal).
• Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja
őket (Helyek mentése, 9. oldal).
• Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (Legutóbb
talált helyek megkeresése, 8. oldal).
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresőszó lehetőséget a keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kifejezést.
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.
6 Válasszon ki egy helyet.
Keresési eredmények megtekintése a
térképen
Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista
nézet helyett.
1 Válasszon a helykeresési találatok közül: .
Keresési találatai közül a legközelebbi hely megjelenik a
térképen. jelzi a többi keresési eredmény helyeit.
2 Válasszon egy vagy több opciót:
• További keresési eredményekhez érintse meg és húzza a
térképet.
• Egy másik hely kiválasztása érdekében válassza a
következőt: .
• A kiválasztott hellyel kapcsolatos részletek és útvonalak
érdekében válassza ki a hely leírását a térkép alján.
• Egy kiválasztott helyhez való navigálás megkezdéséhez
válassza az Indulás! lehetőséget.
Keresési terület módosítása
Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója
közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van
arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban,
vagy az aktív útvonal mentén keressen.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza a Keresés a közelben: lehetőséget.
3 Válasszon beállítást.
7
Érdekes helyek
Keresési eszközök
Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy
érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint
rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti
célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és
szórakozóhelyeket.
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
Szükség
szerint válasszon alkategóriát.
3
4 Válassza ki az egyik helyet.
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott négy hellyel.
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon
ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó,
legutóbb talált helyeket mutatja.
• Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti
célt.
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül
Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy
nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott
boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.
1 Válassza a Hova? > Keresőszó lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy
címét, válassza a elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
• Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely
nevét, válassza a elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek,
autókölcsönzők vagy terminálok.
4 Válasszon kategóriát.
5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az Indulás!
lehetőséget.
A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez
legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejárathoz. Ha
megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt
parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen
belüli helyét.
Helyszín felfedezése
Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek
listáját.
1 Válasszon ki egy helyszínt.
2 Válassza ki a/az > A helyszín felfedezése elemet.
Foursquare
Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre
betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a
Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.
Foursquare érdekes helyek keresése
Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes
helyeket keresni.
Válassza a Hova? > Kategóriák > Foursquare®
lehetőséget.
8
Cím keresése
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni,
válassza a Keresés a közelben: lehetőséget.
3 Válassza ki a Cím lehetőséget.
4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg a címre vonatkozó adatokat.
5 Válassza ki a címet.
Útkereszteződés keresése
Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út
között.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések
lehetőséget.
2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg az utcára vonatkozó adatokat.
3 Válassza ki az útkereszteződést.
Város keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Települések lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
• Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni,
válassza a Keresés a közelben: (Keresési terület
módosítása, 7. oldal).
• Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a Keresőszó
lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd válassza a
lehetőséget.
Hely keresése koordináták használatával
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Koordináták lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.
3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
4 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
Legutóbb talált helyek megkeresése
A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.
Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.
A legutóbb talált helyek listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
lehetőséget.
> Törlés > Igen
Legutóbbi parkolóhely megkeresése
Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a
járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét
parkolóhelyként.
Válassza az Alkalmazások > Legutóbbi hely elemet.
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.
Helyek keresése és mentése
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat,
rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza a Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag vagy
Országúti mentés lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem
minden területen érhetők el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik
meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kívánt helyre navigáláshoz válassza az Indulás!
lehetőséget.
• A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez
válassza a következő ikont: .
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza ki a > Jelenl. helyre vez. útv. lehetőséget.
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
4 Válassza a Választ lehetőséget.
Parancsikon hozzáadása
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő elemet.
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.
lehetőséget.
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
4 Válassza a(z) Eltárol lehetőséget.
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
2
3
4
5
szerint, 8. oldal).
A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
Válassza a ikont.
Válassza a Eltárol lehetőséget.
Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a Kész
lehetőséget.
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
2 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/az Kész lehetőséget.
4 Válassza a/az OK lehetőséget.
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza ki a helyet.
4 Válassza a ikont.
5 Válassza a > Szerkeszt lehetőséget.
A térkép használata
6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza ki a Név lehetőséget.
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.
7 Szerkessze az adatokat.
8 Válassza a Kész lehetőséget.
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza ki a helyet.
3 Válassza a ikont.
4 Válassza a > Szerkeszt > Kategóriák elemet.
5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza a > Mentett helyek törlése lehetőséget.
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.
A térkép használata
A térképpel navigálhat az útvonalon (Az útvonal a térképen,
4. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen
aktív útvonal.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő
pásztázáshoz.
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.
• A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti
szűréséhez válassza a lehetőséget.
• Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és
válassza az Indulás! (Útvonal indítása a térkép
használatával, 4. oldal).
Térképeszközök
A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az
információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése
során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek
meg a térkép szélén.
Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.
Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy
az útvonal egyes pontjainak kihagyását.
Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy
az aktuális út mentén (Következik, 10. oldal).
9
Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén
(Kanyarok és irányok megtekintése, 4. oldal).
Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így
például a sebességet vagy a távolságot (A térkép
útadatainak megjelenítése, 10. oldal).
Hangerő: módosítja a fő hangerőt.
Fényerő: módosítja a képernyő fényerejét.
Térképeszköz megtekintése
1 A térképen érintse meg a ikont.
2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a
lehetőséget.
Térképeszközök engedélyezése
Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök
vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség
van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így
az akár 12 eszközt is tartalmazhat.
1 A térképen érintse meg a > ikont.
2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti
jelölőnégyzetet.
3 Válassza a Eltárol parancsot.
Következik
A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén
található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő
érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb.
Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál
elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan,
mint az út mentén kihelyezett táblákról.
A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet
megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.
Közelgő helyek megtekintése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az egyes kategóriák között a gombbal lehet váltani.
• A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető
szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el,
autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is
tartalmaz.
Válasszon
ki egy elemet az adott kategóriába, kijárathoz
3
vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása
Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek
meg a Következik eszközben.
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához
válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategórianév
mellé.
• A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
• Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a
kategóriát, majd válassza ki az Egyéni keresés elemet,
és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
5 Válassza a Kész lehetőséget.
10
Útadatok
A térkép útadatainak megjelenítése
Mielőtt a térképen útadatokat jelenítene meg, hozzá kell adnia
az eszközt a térképeszközök menüjéhez (Térképeszközök
engedélyezése, 10. oldal).
A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
Útadatmezők testreszabása
Az útadattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához
hozzá kell adnia az útadat eszközt a térkép eszközök
menüjéhez (Térképeszközök engedélyezése, 10. oldal).
1 A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
2 Válasszon egy útadatmezőt.
3 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.
Útadatok oldal megjelenítése
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és
statisztikákkal szolgál az utazásról.
MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a
készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított
időt.
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
Az útnapló megjelenítése
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek
lehetőséget.
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
2 Válassza a > Mező(k) visszaállítása lehetőséget.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadatok nullázása lehetőséget.
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.
sebesség visszaáll. lehetőséget.
• A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.
Soron következő forgalmi események
megjelenítése
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.
1 Miközben az útvonalon navigál, válassza a > Közlekedés
lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
A térkép használata
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
A térkép testreszabása
A térképrétegek testre szabása
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes
helyek és az útviszonyok ikonjait.
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és
válassza a/az Eltárol lehetőséget.
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Térképnézet elemet.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza a/az Menetirányba lehetőséget az autóstérkép
2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási
irány fent legyen látható.
• Válassza ki a/az Észak felé lehetőséget a térkép
megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal
felfelé.
• Válassza a/az 3D lehetőséget a térkép három
dimenzióban történő megjelenítéséhez.
3 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
Közlekedési adatok
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.
A közlekedési adatok nem minden területen vagy minden
terméktípusnál érhetők el. A közlekedésiadat-vevőről és a
lefedett területekről a www.garmin.com/traffic oldalon olvashat
bővebben.
A forgalmi akadályok elkerüléséhez készülékére mindig aktuális
forgalmi adatoknak kell érkezniük.
• Ha készüléke rendelkezik közlekedésiadat-vevővel, akkor
amennyiben az éteren sugárzott adásjelek elérhetőek, úgy
érkezhetnek közlekedési adatok.
• Az FM közlekedésiadat-vevő része az LT vagy az LMT
végződésű terméktípusoknak.
• Ahhoz, hogy a közlekedésiadat-vevő segítségével
közlekedési adatokat kapjon, a készüléknek a mellékelt
tápkábellel a jármű tápellátásához kell csatlakoznia.
• Ahhoz, hogy a közlekedésiadat-vevő információkhoz jusson,
a készüléknek a közlekedési adat jelének hatósugarán belül
kell lennie.
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel
ÉRTESÍTÉS
A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.
érkezhetnek közlekedési adatok. Ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
1 Ellenőrizze a közlekedésiadat-vevővel rendelkező
készülékét.
• Az FM közlekedésiadat-vevő része az LT vagy az LMT
végződésű terméktípusoknak.
2 Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához a
készülékhez mellékelt tápkábel segítségével (A készülék
csatlakoztatása a jármű tápellátásához, 2. oldal).
A készülékhez mellékelt tápkábel magában foglal egy
antennát is a közlekedésiadat-vevőhöz.
Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor
készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet
elkerülni a forgalmi akadályokat.
A közlekedési előfizetésekről
További előfizetéseket létesíthet, illetve lejárt előfizetéseket
újíthat meg. Nyissa meg a http://www.garmin.com/traffic
weboldalt.
Közlekedési előfizetések megtekintése
Válassza ki a Beállítások > Közlekedés > Előfizetések
lehetőséget.
Közlekedési előfizetés hozzáadása
Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést
is vásárolhat.
1 Válassza a főmenü Közlekedés elemét.
2 Válassza ki az Előfizetések > elemet.
3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a
www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25
karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A
szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell
beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel
rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
5 A készüléken válassza ki a Tovább lehetőséget.
6 Adja meg a kódot.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Közlekedés engedélyezése
A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.
1 Válassza a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Törölje a Közlekedés jelölőnégyzet kijelölését.
Az alkalmazások használata
A súgófájlok megtekintése
A teljes felhasználói kézikönyv megjelenítéséhez válassza az
Alkalmazások > Súgó lehetőséget.
Keresés a Súgótémakörök között
Válassza ki az Alkalmazások > Súgó >
lehetőséget.
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülék- és adatvédelmi beállítások,
13. oldal).
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.
Válassza ki a/az Alkalmazások > Merre jártam lehetőséget.
Ha készüléke rendelkezik közlekedésiadat-vevővel, akkor
amennyiben az éteren sugárzott adásjelek elérhetőek, úgy
Közlekedési adatok
11
Az eszköz testreszabása
Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél
között.
Térkép- és járműbeállítások
Szimulált hely beállítása
Válassza a Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget.
Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása.
Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.
Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének
beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.
Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő
parancsikonok beállítása.
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása, 11. oldal).
Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus
kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében.
Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/
kicsinyítenie a térképen.
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.
Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad
műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a
GPS-t.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor
lehetőséget.
2 A főmenüben válassza a Térkép lehetőséget.
3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
4 Válassza ki a hely leírását.
5 Válassza a Kiindulóhely lehetőséget.
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps
lehetőséget.
2 Válasszon térképet.
Navigációs beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az
útvonalon lévő főbb utak előnézetét.
Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha
túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.
Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen
érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal
rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.
Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.
Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének
beállítása.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Korlátozott mód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős
kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben
elvonhatja a figyelmet.
GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket
fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.
Tervezési mód beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.
Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig.
Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább
tart.
12
A tolatókamera beállításai
A tolatókamera beállításaival kezelhetők a párosított Garmin
tolatókamerák és kamerabeállítások. A menü csak akkor jelenik
meg a navigációs készülékén, ha a készülék vezeték nélküli
kamera-vevőkábelhez csatlakozik. A kamerák párosításával és
a kamerabeállításokkal kapcsolatos részletes információkat lásd
a tolatókamera felhasználói kézikönyvében. Látogasson el a
www.garmin.com/backupcamera weboldalra, ha szeretne
vásárolni egy Garmin tolatókamerát.
Válassza a Beállítások > Tolatókamera lehetőséget, majd
válasszon ki egy párosított kamerát.
Párosítás megszüntetése: párosított kamera eltávolítása. A
használata előtt ismét párosítania kell a kamerát ezzel a
készülékkel és kábellel.
Átnevezés: párosított kamera átnevezése.
Segédvonalak: segédvonalak megjelenítése és elrejtése, illetve
a segédvonalak helyzetének beállítása.
babyCam Beállítások
A babyCam beállításokkal kezelhetők a párosított Garmin
babyCam™ kamerák és kamerabeállítások. A menü csak akkor
jelenik meg a navigációs készülékén, ha a készülék vezeték
nélküli kamera-vevőkábelhez csatlakozik. A kamerák
párosításával és a kamerabeállításokkal kapcsolatos részletes
információkat lásd a kamera felhasználói kézikönyvében.
Látogasson el a www.garmin.com/babycam weboldalra, ha
szeretne vásárolni egy Garmin babyCam kamerát.
Válassza a Beállítások > babyCam lehetőséget, majd
válasszon ki egy párosított kamerát.
Energiabeállítások: ebben a menüpontban beállítható, hogy
mennyi ideig maradjon látható a videó a képernyőn.
Videó tükrözése: a videó megfordításának vagy tükrözésének
beállítása.
Középpont-meghatározás: a babyCam videó megjelenítésével
segít beállítani a kamerát.
Ellenőrizze az ülésemlékeztetőt: emlékeztető engedélyezése,
amely arra figyelmeztet, hogy kiszállás előtt ellenőrizze,
tartózkodik-e utas az hátsó ülésen.
Párosítás megszüntetése: párosított kamera eltávolítása.
Átnevezés: párosított kamera átnevezése.
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítások > Kijelző lehetőséget.
Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő
(vízszintes) helyzetbe.
Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód
kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a
készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be
a színeket.
Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.
Az eszköz testreszabása
Kijelző időtúllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével
az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.
Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a
rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába
menti.
Forgalombeállítások
Válassza a főmenü Beállítások > Közlekedés elemét.
Közlekedés: a forgalom engedélyezése.
Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a
forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség
esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok
kiválasztása történik.
Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális
előfizetések listázása.
Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi az optimalizált alternatív
útvonalak használatát, automatikusan vagy külön kérésre
(Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 6. oldal).
Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített
riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.
Mértékegység- és időbeállítások
A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához
válassza a/az Beállítások > Egységek és idő lehetőséget a
főmenüben.
Pontos idő: a készülék órájának beállítása.
Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás
formátumot, illetve az UTC időkijelzést.
Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek
beállítása.
Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt
koordináták és dátum formátumának beállítása.
Az idő beállítása
1 A főmenüben válassza ki az időt.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az idő GPS-információkat használó, automatikus
beállításához válassza az Auto. lehetőséget.
• Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé
vagy lefelé.
Nyelvi és billentyűzetbeállítások
A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához
válassza ki a főmenüben a Beállítások > Nyelv és billentyűzet
lehetőséget.
Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.
Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott
nyelvre állítása.
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.
Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.
Közeledési figyelmeztetések beállításai
MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell
tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Válassza a Beállítások > Közeledési riasztások lehetőséget.
Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló
riasztás stílusának beállítása.
Riasztások: beállítja azt a közeledésipont-típust, amelyiknél a
riasztás beindul.
"Eszközadatok"
Készülék- és adatvédelmi beállítások
A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a
Beállítások > Eszköz lehetőséget.
Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék
azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó
információkat.
EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.
MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver
frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van
szükség.
Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel:
Garmin a tartalom bővítéséhez.
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék
információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az
Útnapló funkciók számára.
Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a
myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.
Beállítások visszaállítása
Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az
összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.
1 Válassza a Beállítások elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza a következőt: > Visszaállít.
"Eszközadatok"
Specifikációk
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet
0 és 45 °C (32 és 113 °F) között
Hálózati bemenet
Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter
(opcionális, kizárólag otthoni és irodai
használatra).
Akkumulátor-típus
Lítiumion-akkumulátor
Tápkábelek
A készülék különféle módon tölthető.
• A jármű tápkábele
• USB-kábel
• AC-adapter (külön megvásárolható kiegészítő)
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
• Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USBkábel segítségével.
Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék
lassabban töltődhet. Nem minden hordozható számítógép
képes a készülék töltésére.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra.
13
A készülék karbantartása
1 Forgassa el 90 fokkal balra a záróelemet À annak
kinyitásához.
A készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Óvja az eszközt a leeséstől.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
Ne tegye ki víznek a készüléket.
2
A külső borítás tisztítása
3
ÉRTESÍTÉS
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
4
5
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
2 Törölje tisztára az eszközt.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
A lopás elkerülése érdekében
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
• Regisztrálja készülékét a http://my.garmin.com weboldalon.
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot Á, és a
biztosítékot Â.
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt el 90 fokkal
jobbra a jármű tápkábelére à való visszazáráshoz.
Hibaelhárítás
A tapadókorong nem marad rajta a
szélvédőn
1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal
megdörzsölve.
Törölje
szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
2
3 Szerelje fel a tapadókorongot (A készülék csatlakoztatása a
jármű tápellátásához, 2. oldal).
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban
van-e (Navigációs beállítások, 12. oldal).
• Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől
és fáktól távol eső helyre.
• Néhány percig maradjon egyhelyben.
A készülék alaphelyzetbe állítása
A készülék nem töltődik a járművemben
Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél, 14. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja
árammal a tápaljzatot.
• Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a
specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon
belül van.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű
tápaljzatában.
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
2 Döntse előre a készüléket.
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat,
és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a
helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
14
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások,
12. oldal).
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások, 12. oldal).
• Csökkentse a hangerőt (A hangerő beállítása, 2. oldal).
• Állítsa a készüléket energiatakarékos üzemmódba, amikor
nem használja (A készülék be- és kikapcsolása, 2. oldal).
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
A készülékem nem jelenik meg cserélhető
meghajtóként a Sajátgépben
A legtöbb Windows számítógépen a készülék Médiaátviteli
Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a
készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig
A készülék karbantartása
cserélhető meghajtóként. Az MTP üzemmódot támogatja a
Windows 7, Windows Vista és Windows XP Service Pack 3
Windows Media Player 10 esetén.
®
A készülékem nem jelenik meg hordozható
eszközként a Sajátgépben
A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a
készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB
tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként
vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként.
Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az
USB tömegtároló üzemmódot használják.
A készülékem sem hordozható eszközként,
sem cserélhető meghajtóként nem jelenik
meg a Sajátgépben
1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2 Kapcsolja ki a készüléket.
3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép
USB-portjához.
TIPP: az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne
USB-elosztóhoz csatlakoztassa.
A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy
USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén
megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a
számítógép csatlakoznak egymáshoz.
MEGJEGYZÉS: ha több hálózati meghajtó található a
számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows nem tud betűjelet
rendelni a Garmin meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz
rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az
operációs rendszer súgó fájlját.
Függelék
Memóriakártya behelyezése térképek és
adatok számára
Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke
tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát
vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a
www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített
Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az
eszköz microSD™ 4– 32 GB méretű memóriakártyával
használható.
1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot
készülékén (A készülékek áttekintése, 1. oldal).
2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
3 Nyomja meg kissé, amíg kattanást nem hall.
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98,
Me, Windows NT és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs
rendszerekkel.
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.
A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja,
hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
2
3
4
5
6
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 15. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.
A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
Válasszon ki egy fájlt.
Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.
Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.
Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként
csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs
szükség biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó
ikonját a lomtárba.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
A GPS-jel állapotának megjelenítése
Tartsa három másodpercig lenyomva a
gombot.
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com
weboldalon.
2 Kattintson a Térképek lapra.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Kiegészítők vásárlása
Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.
®
A memóriakártyák ismertetése
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.
Függelék
15
Tárgymutató
Szimbólumok
2D térképnézet 11
3D térképnézet 11
A
a jármű tápkábele 2
a készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 14
autó 2
tapadókorong 2, 14
akkumulátor, töltés 2, 14
alaphelyzetbe állítás
eszköz 14
útadatok 10
alvó üzemmód 2
az eszköz tisztítása 14
azonosítószám 13
mentés 9
szimulált 12
helyek keresése. 7 Lásd még: helyek
címek 8
kategóriák 8
koordináták 8
útkereszteződések 8
városok 8
helyszínek 8
hibaelhárítás 14, 15
Hol vagyok? 8, 9
I
időbeállítások 13
ikonok, állapotsor 2
irányok 4
J
jelenlegi hely 8, 9
jelzőlámpába telepített kamerák 3
B
K
beállítások 12, 13
beállítások visszaállítása 13
bekapcsológomb 1, 2
billentyűzet
kiosztás 13
nyelv 13
biztosíték, módosítás 14
kamerák 12
biztonsági másolat 12
jelzőlámpa 3
sebesség 3
képernyő, fényerő 3
képernyőfotók 12
képernyőgombok 2
keresési terület módosítása 7
keresősáv 7
kerülőutak 5
készülék karbantartása 14
készülék töltése 2, 13, 14
készülékazonosító 13
kiegészítők 15
kiindulási hely
hely szerkesztése 4
utazás 4
koordináták 8
következik 10
testreszabás 10
következő forduló 4
közeledési riasztások, beállítások 13
közlekedés
akadályok keresése 10
események 10
C
címek, keresés 8
E
elem
maximalizálás 14
problémák 14
töltés 13
elkerülések 6
kikapcsolás 7
terület 7
törlés 7
út 7
útdíjak 6
útjellemzők 6
eszköz testreszabása 12
eszköz tisztítása 14
eszközök, térképek 9, 10
EULA-k 13
F
fájlok, átvitel 15
fényerő 3
fordulólista 4
forgalom 10, 11, 13
előfizetések hozzáadása 11
térkép 10
további lehetséges útvonal 6
vevő 11
Foursquare 8
frissítés
szoftver 1
térképek 1
G
Garmin Express, szoftver frissítése 1
geocaching 8
GPS 2, 15
Gy
Gyorskeresés 8
H
haladási irányok 4
hang, közeledési pontok 13
hangerő, beállítás 2
hazautazás 4
helyek 8, 11
helyszínek 8
jelenlegi 8, 9
keresés 7, 8
legutóbbi találatok 8
16
L
legutóbb talált helyek 8
lopás, elkerülés 14
M
megjelenítési beállítások 12
memóriakártya 1, 2, 15
behelyezés 15
mentés, jelenlegi hely 9
mentett helyek 5
kategóriák 9
szerkesztés 9
törlés 9
microSD kártya 1, 2, 15
műholdas jelek
keresés 2
megjelenítés 15
myTrends, útvonalak 6
parkoló, legutóbbi hely 8
R
riasztások 3
S
sebességmérő kamerák 3
segélyszolgálatok 9
specifikációk 13
súgó. 11 Lásd még: terméktámogatás
Sz
számítógép
csatlakozás 15
csatlakoztatás 14, 15
szélességi és hosszúsági fok 8
szerkesztés, mentett útvonalak 6
szimulált helyek 12
szoftver
frissítés 1
verzió 13
T
tapadókorong 14
tápkábelek 13
biztosíték, csere 14
jármű 2
tartó, eltávolítás 14
tartó eltávolítása 14
térkép nézete
2D 11
3D 11
térképek 4, 9, 10, 12
adatmező 4, 10, 11
eszközök 9, 10
frissítés 1
részletesség szintje 12
rétegek 11
szimbólumok 4
téma 12
útvonalak megjelenítése 4
vásárlás 15
térképrétegek, testreszabás 11
terméktámogatás 11
tolatókamera 12
törlés, utazások 5
U
USB, leválasztás 15
utazási előzmény 13
utazástervező 5, 6
alakítási pontok 6
utazás szerkesztése 5
Ü
üzemanyag-fogyasztás, állomások 9
V
vezeték nélküli kamera 12
vezetékek, bekapcsológomb 13
vezetőnek szóló figyelmeztetések 3
N
navigáció 4, 8
beállítások 12
légvonalban 7
navigáció terepen 7
Ny
nyelv
billentyűzet 13
hang 13
P
parancsikonok
hozzáadás 9
törlés 9
Tárgymutató
support.garmin.com
2018. Szeptember
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement