Garmin | Drive™ 50 | Garmin Drive™ 50 Eienaarshandleiding

Garmin Drive™ 50 Eienaarshandleiding
Garmin Drive™ 40/50/60
Gebruikershandleiding
© 2016 Garmin Bpk. of filliale
Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin
behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis
te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.
Garmin en Garmin se logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA of ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike
toestemming gebruik word nie.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ en nüMaps Lifetime™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder
Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.
Android™ is ’n handelsmerk van Google Inc. Apple en Mac is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Foursquare is ’n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in
die VSA en in ander lande. microSD™ en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista en Windows XP is geregistreerde handelsmerke van Microsoft
Corporation in die Verenigde State en ander lande.
®
®
®
®
®
®
Inhoudsopgawe
Spring weg...................................................................... 1
Produkbywerkings ...................................................................... 1
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express .... 1
Toesteloorsigte ........................................................................... 1
Garmin Drive 40 Toesteloorsig .............................................. 1
Garmin Drive 50 Toesteloorsig .............................................. 1
Garmin Drive 60 Toesteloorsig .............................................. 2
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag ................................ 2
Aan- of Afskakel van die Toestel ................................................ 2
Verkry GPS-seine ....................................................................... 2
Statusbalk-ikone ......................................................................... 2
Gebruik die Op-skerm-knoppies ................................................. 2
Verstel tans die volume .............................................................. 2
Verstelling van Skermhelderheid ................................................ 2
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings................................................................ 2
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings ....... 3
Rooilig- en Spoedkameras ......................................................... 3
Navigeer na Jou Bestemming ....................................... 3
Roetes ........................................................................................ 3
Begin ’n Roete ............................................................................ 3
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin ................................ 3
Gaan Huis toe ........................................................................ 3
Jou Roete op die Kaart ............................................................... 4
Bekyk Draaie en Aanwysings ................................................ 4
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart .................. 4
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete .......................................... 4
Vorm Jou Roete .......................................................................... 4
Gebruik ’n Ompad ....................................................................... 4
Stop Tans die Roete ................................................................... 4
Verander die Roeteberekeningsmodus ...................................... 4
Ritbeplanner ............................................................................... 5
Beplan ’n Rit ........................................................................... 5
Navigeer na ’n Gebergde Rit ................................................. 5
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op ’n Rit .................. 5
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit ..................................... 5
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete ......................................... 5
Verander Roete-opsies vir ’n Rit ............................................ 5
Skeduleer 'n Rit ...................................................................... 5
Gebruik Voorgestelde Roetes .................................................... 5
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede .................................... 5
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete ............................. 5
Vermy Tolpaaie ...................................................................... 6
Vermy tolplakkers .................................................................. 6
Vermy Padkenmerke ............................................................. 6
Vermy Omgewingsones ......................................................... 6
Selfgekose Vermydings ......................................................... 6
Navigeer Veldlangs ..................................................................... 6
Vind en Berg Liggings................................................... 6
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk ............................. 7
Bekyk Soekresultate op die Kaart .............................................. 7
Wysig die Soekgebied ................................................................ 7
Belangepunte ..............................................................................7
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie ................................... 7
Soek binne ’n kategorie ......................................................... 7
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek .............................. 7
Foursquare ............................................................................. 7
Soeknutsmiddels ........................................................................ 7
Vind van ’n Adres ................................................................... 7
Vind ’n Kruising ...................................................................... 8
Vind ’n stad ............................................................................ 8
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate .......................... 8
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is ................................... 8
Inhoudsopgawe
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is ........................ 8
Vind Jou Laaste Parkeerplek ...................................................... 8
Sien die Huidige Ligginginligting ................................................. 8
Vind Nooddienste en Brandstof ............................................. 8
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging ................................. 8
Byvoeging van ’n Kortpad ........................................................... 8
Verwydering van ’n kortpad ................................................... 8
Berg Liggings .............................................................................. 8
Berg ’n Ligging ....................................................................... 8
Berg Jou Huidige Ligging ....................................................... 8
Wysiging van ’n Gebergde Ligging ........................................ 8
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging ................. 8
Skrap van 'n Gebergde Ligging ............................................. 9
Gebruik van die kaart ..................................................... 9
Kaartnutsmiddels ........................................................................ 9
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel ................................................... 9
Ontsper Kaartnutsmiddels ..................................................... 9
Vorentoe ..................................................................................... 9
Besigtig Opkomende Liggings ............................................... 9
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë ...................... 9
Ritinligting ................................................................................... 9
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart ............................................ 9
Besigtig die ritinligtingblad ..................................................... 9
Besigtig die Ritlog .................................................................. 9
Herstel van ritinligting ............................................................. 9
Besigtig Opkomende Verkeer ................................................... 10
Besigtig Verkeer op die Kaart .............................................. 10
Soek vir Verkeersvoorvalle .................................................. 10
Verpersoonliking van die Kaart ................................................. 10
Verpersoonliking van die Kaartlae ....................................... 10
Verander die Kaartdataveld ................................................. 10
Verander die kaartperspektief .............................................. 10
Verkeersdata ................................................................. 10
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n
verkeersontvanger .................................................................... 10
Omtrent Verkeersintekeninge ................................................... 10
Besigtig Verkeersintekeninge .............................................. 10
Byvoeg van 'n Intekening ..................................................... 10
Ontsper van Verkeer ................................................................. 10
Gebruik van die Toepassings..................................... 11
Besigtig Hulplêers ..................................................................... 11
Soek Hulponderwerpe ......................................................... 11
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings ................................. 11
Verpersoonliking van die Toestel............................... 11
Kaart- en Voertuiginstellings ..................................................... 11
Ontsper kaarte ..................................................................... 11
Navigasie-instellings ................................................................. 11
Berekeningsmodusinstellings .............................................. 11
Stel ’n Nagebootste Ligging in ............................................. 11
Rugsteunkamera-instellings ..................................................... 11
babyCam Instellings ................................................................. 11
Vertooninstellings ..................................................................... 12
Verkeersinstellings .................................................................... 12
Eenhede en tydinstellings ......................................................... 12
Instel van die Tyd ................................................................. 12
Taal- en Toetsbordinstellings .................................................... 12
Nabyheidwaarskuwing-instellings ............................................. 12
Toestel- en privaatheidsinstellings ........................................... 12
Herstel van Instellings ............................................................... 12
Toestelinligting............................................................. 12
Spesifikasies ............................................................................. 12
Kragkabels ................................................................................ 12
Laai van die toestel .............................................................. 12
Toestelonderhoud........................................................ 13
i
Toestelsorg ............................................................................... 13
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel ............................. 13
Skoonmaak van die aanraakskerm ..................................... 13
Vermyding van diefstal ......................................................... 13
Herstel van die toestel .............................................................. 13
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie .......... 13
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk ................ 13
Verwyder die Montering van die Suigdoppie ....................... 13
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm ....... 13
Verander die Smeltdraadjie in die Voertuigkragkabel .............. 13
Foutopsporing.............................................................. 13
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie ........................... 13
My toestel verkry nie satellietseine nie ..................................... 13
Die toestel laai nie in my voertuig nie ....................................... 13
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie ................................. 13
My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my
rekenaar nie .............................................................................. 14
My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar
nie ............................................................................................. 14
My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n
verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie .................... 14
Bylaag............................................................................ 14
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data ................... 14
Databestuur .............................................................................. 14
Omtrent geheuekaarte ......................................................... 14
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar ............................... 14
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar ................................. 14
Besigtig GPS-seinstatus ........................................................... 14
Die Aankoop van Bykomende Kaarte ....................................... 14
Aankoop van Bybehore ............................................................ 14
Indeks............................................................................ 15
ii
Inhoudsopgawe
Spring weg
6 Kliek Voeg ’n Toestel by.
WAARSKUWING
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
• Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (Bywerking
van kaarte en sagteware met Garmin Express, bladsy 1).
• Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag
(Koppeling van die toestel aan voertuigkrag, bladsy 2).
• Verkry GPS-seine (Verkry GPS-seine, bladsy 2).
• Verstel die volume (Verstel tans die volume, bladsy 2) en
skermhelderheid (Verstelling van Skermhelderheid,
bladsy 2).
• Navigeer na jou bestemming (Begin ’n Roete, bladsy 3).
Die Garmin Express sagteware bespeur jou toestel.
Kliek
Voeg Toestel by.
7
8 Volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die
Garmin Express sagteware te voeg.
Sodra die opstelling voltooi is, soek die Garmin Express
sagteware vir kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel.
9 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kliek
Installeer alle.
• Om ’n enkele bywerking te installeer, kliek Beskou
besonderhede en kies ’n bywerking.
Produkbywerkings
Op jou rekenaar, installeer Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin
toestelle:
• Sagtewarebywerkings
• Kaartbywerkings
• Produkregistrasie
®
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin
Express
Jy kan Garmin Express sagteware gebruik om die jongste kaarten sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.
Kaartbywerkings verskaf die jongste beskikbare kaartdata om te
verseker dat jou toestel voortgaan om akkurate en doeltreffende
roetes na jou bestemmings te bereken. Garmin Express is
beskikbaar vir Windows en Mac rekenaars.
1 Op jou rekenaar, gaan na www.garmin.com/express.
®
Die Garmin Express sagteware laai die bywerkings af en
installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en
hierdie proses kan ’n lang tyd op stadiger internetverbindings
neem.
Toesteloorsigte
Garmin Drive 40 Toesteloorsig
®
2 Kies ’n opsie:
• Om op ’n Windows rekenaar te installeer, kies Laai af vir
Windows.
• Om op ’n Mac rekenaar te installeer, kies Laai af vir Mac.
3 Maak die afgelaaide lêer oop en volg die instruksies op die
skerm om die installasie te voltooi.
4 Begin Garmin Express.
5 Verbind jou Garmin toestel aan jou rekenaar met die gebruik
van ’n USB-kabel.
Spring weg
À
Á
Â
Kragtoets
USB-poort vir krag en data
Geheuekaartgleuf vir kaart en data
Garmin Drive 50 Toesteloorsig
1
À
Á
Â
Kragtoets
USB-poort vir krag en data
Geheuekaartgleuf vir kaart en data
Garmin Drive 60 Toesteloorsig
À
Á
Â
Kragtoets
Mini-USB krag- en datapoort
Kaart- en data-geheuekaartgleuf
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag
WAARSKUWING
Hierdie produk bevat ’n litiumioon-battery. Om die moontlikheid
van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat
veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan
uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.
Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.
1 Prop die voertuigkragkabel À in by die USB-poort op die
toestel.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die
kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan
die toestel kragspaarmodus binne.
Verkry GPS-seine
Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPSontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.
in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Die tyd wat
benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van
verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy
laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan
sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel
gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel
aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te
spoor.
1 Skakel die toestel aan.
2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
3 Indien nodig, gaan buitenshuis na 'n oop area, weg van hoë
geboue en bome.
Wanneer
groen raak, het die toestel satellietseine
opgespoor en is dit gereed vir navigasie.
Statusbalk-ikone
Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone
vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige
ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting
te sien.
GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en
opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPSseinstatus, bladsy 14).
Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd,
bladsy 12).
Battery-laaivlak.
Gebruik die Op-skerm-knoppies
2 Druk die montering Á in die suigdoppie  totdat dit in plek
knip.
3 Druk die suigdoppie teen die windskerm, en trek die hefboom
à terug na die windskerm.
4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf
op die agterkant van die toestel.
Druk
die onderkant van die montering in die toestel in totdat
5
dit kliek.
6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt
in jou voertuig.
Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste
en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.
• Kies
om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
• Hou
in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
• Kies of om deur lyste of kieslyste te rol.
• Hou of in om vinniger te rol.
• Kies
om ’n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die
huidige skerm te sien.
Verstel tans die volume
1 Kies Volume.
2 Kies ’n opsie:
• Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
• Kies om die toestel te demp.
• Kies vir bykomende opsies.
Aan- of Afskakel van die Toestel
Verstelling van Skermhelderheid
• Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel
die toestel aan ’n kragpunt.
• Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die
kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik
die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik
aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in
kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
• Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in
totdat ’n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies Af.
1 Kies Instellings > Vertoon > Helderheid.
2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.
2
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings
KENNISGEWING
Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs
ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle
gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige
bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir
Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings
enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir
versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom
nie.
Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan
te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in ’n
bekende area bestuur. Die toestel speel ’n hoorbare klank of
boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die
hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper
of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar
nie.
Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel ’n klank en
vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar)
vir ’n naderende skool of skoolterrein.
Spoedgrensvermindering: Die toestel speel ’n klank en
vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy
voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.
Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n rooi rand om die spoedgrensikoon wanneer jy die
gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.
Verkeerde rigting in ’n eenrigtingstraat: Die toestel speel ’n
boodskap en vertoon ’n volskermwaarskuwing as jy in die
verkeerde rigting in ’n eenrigtingstraat ry. Die kante van die
skerm vertoon rooi en ’n waarskuwing bly wys bo aan die
skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte
rigting begin ry.
Spooroorgang: Die toestel speel ’n klank en vertoon die
afstand na ’n naderende spooroorgang.
Diereoorgang: Die toestel speel ’n klank en vertoon die afstand
na ’n naderende diereoorgang.
Draai: Die toestel speel ’n klank en vertoon die afstand na ’n
draai in die pad.
Stadiger verkeer: Die toestel speel ’n klank en vertoon die
afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen ’n hoër spoed
stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting
ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (Ontvang tans
verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger,
bladsy 10).
Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel ’n klank en stel
naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur
bestuur het sonder om te stop.
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings
Jy kan individuele hoorbare bestuurderwaarskuwings afskakel.
Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die hoorbare
waarskuwing gedeaktiveer is.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Hoorbare
bestuurderwaarskuwings.
2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.
Rooilig- en Spoedkameras
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge
van die gebruik van ’n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of
produkmodelle beskikbaar nie.
Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige
areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku
jou wanneer jy ’n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.
• Om ’n opgedateerde databasis van rooilig- en
veiligheidskameraliggings te behou, moet jou toestel ’n
aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en
te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om
beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om ’n
Navigeer na Jou Bestemming
intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger
tyd ’n nuwe streek koop of ’n bestaande intekening verleng.
LET WEL: In sommige streke sluit sommige produkbondels
voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met
intekeninglose bywerkings in.
• Jy kan Garmin Express se sagteware gebruik (garmin.com
/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg
word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die
jongste kamera-inligting te ontvang.
Navigeer na Jou Bestemming
Roetes
’n Roete is ’n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer
bestemmings.
• Die toestel bereken ’n aanbevole roete na jou bestemming op
grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die
roeteberekeningsmodus (Verander die
Roeteberekeningsmodus, bladsy 4) en vermydings (Vermy
Vertragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 5).
• Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met
die aanbevole roete, of jy kan ’n alternatiewe roete kies
(Begin ’n Roete, bladsy 3).
• Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy,
kan jy die roete pasmaak (Vorm Jou Roete, bladsy 4).
• Jy kan veelvuldige bestemmings by ’n roete voeg (Byvoeg
van ’n Ligging op Jou Roete, bladsy 4).
Begin ’n Roete
1 Kies Waarheen? en soek na ’n ligging (Vind en Berg
Liggings, bladsy 6).
2 Kies ’n ligging.
3 Kies ’n opsie:
• Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies
Gaan!.
• Om ’n alternatiewe roete te kies, kies en kies ’n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
• Om die roete te wysig, kies > Wysig roete en voeg
vormpunte by die roete (Vorm Jou Roete, bladsy 4).
Die toestel bereken ’n roete na die ligging en lei jou deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (Jou
Roete op die Kaart, bladsy 4). ’n Voorskou van die hoofpaaie
op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die
kaart.
As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings
by jou roete voeg (Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete,
bladsy 4).
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin
Jy kan ’n roete begin deur ’n ligging vanaf die kaart te kies.
1 Kies Beskou Kaart.
2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
3 Indien nodig, kies om die belangepunte wat vertoon word,
volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
4 Kies ’n opsie:
• Kies ’n liggingmerker.
• Kies ’n punt, soos ’n straat, kruising of adresligging.
5 Kies Gaan!.
Gaan Huis toe
Die eerste keer wat jy met ’n roete huis toe begin, por die toestel
jou aan om jou huisligging in te voer.
3
1 Kies Waarheen? > Gaan Huis toe.
2 Indien nodig, voer jou huisligging in.
Wysig Jou Huisligging
1 Kies Waarheen? > > Stel Huisligging.
2 Voer jou huisligging in.
Jou Roete op die Kaart
Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir
jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor
die breedte van die kaart se bokant.
WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of
geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik
om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (Beplan ’n Rit,
bladsy 5).
1 Vanaf die kaart, kies > Waarheen?.
2 Soek ’n ligging (Vind en Berg Liggings, bladsy 6).
3 Kies ’n ligging.
4 Kies Gaan!.
5 Kies ’n opsie:
• Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete
by te voeg, kies Voeg as volgende stop by.
• Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies
Voeg as laaste stop by.
• Om die ligging by te voeg en die volgorde van
bestemmings op jou roete te wysig, kies Voeg by Aktiewe
Roete.
Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in
te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.
Vorm Jou Roete
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of
ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien
beskikbaar.
Afstand na die volgende handeling.
Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling
geassosieer word.
Roete uitgelig op die kaart.
Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging
van naderende handelinge aan.
Voertuigspoed.
Naam van die pad waarop jy reis.
Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat
dit aandui (Verander die Kaartdataveld, bladsy 10).
Bekyk Draaie en Aanwysings
Terwyl jy op ’n roete navigeer, kan jy naderende draaie,
baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.
1 Vanaf die kaart, kies ’n opsie:
• Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy
navigeer, kies > Draaie.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of
aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op
soos jy op die roete navigeer.
• Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele
roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
2 Kies ’n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. ’n Afbeelding van die
aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien
beskikbaar.
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart
1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
2 Kies .
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete
Voordat jy ’n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op ’n roete
navigeer (Begin ’n Roete, bladsy 3).
Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy
kan byvoorbeeld ’n vulstasie as die volgende bestemming op jou
roete byvoeg.
4
Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy ’n roete begin (Begin ’n
Roete, bladsy 3).
Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te
verander. Dít stel jou in staat om die roete ’n sekere pad te laat
gebruik of deur ’n sekere gebied te laat gaan, sonder om ’n
bestemming by die roete te voeg.
1 Raak aan enige plek op die kaart.
2 Kies .
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
3 Kies ’n ligging op die kaart.
WENK: Jy kan kies om in te zoem op die kaart en ’n meer
presiese ligging kies.
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging
te reis.
4 Indien nodig, kies ’n opsie:
• Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte
by die roete te voeg.
• Om ’n vormpunt te verwyder, kies .
5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies Gaan!.
Gebruik ’n Ompad
Jy kan ’n ompad vir ’n gespesifiseerde afstand op jou roete
neem of ’n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy
bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.
1 Vanaf die kaart, kies > Verander roete.
WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die
kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 9).
2 Kies ’n opsie:
• Om vir ’n spesifieke afstand ’n ompad op jou roete te
neem, kies Ompad volgens afstand.
• Om ’n ompad rondom ’n spesifieke pad op die roete te
neem, kies Ompad volgens pad.
• Kies Ompad om ’n nuwe roete te kies.
Stop Tans die Roete
Vanaf die kaart, kies
> Stop.
Verander die Roeteberekeningsmodus
1 Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
Navigeer na Jou Bestemming
2 Kies ’n opsie:
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete
• Kies Vinniger Tyd om roetes te bereken wat vinniger is
om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
• Kies Veldlangs om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te
bereken.
• Kies Korter Afstand om roetes te bereken wat
afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te
ry.
Ritbeplanner
Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging
van ’n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om ’n
afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan ’n
gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, inbegrepe die
herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en
die byvoeging van skedule-inligting en vormpunte.
Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te
wysig en te berg.
Beplan ’n Rit
’n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste ’n
beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die
ligging van waar jy beplan om jou rit te begin. As jy die rit
vanaf ’n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die
opsie om die roete eers na jou beginligging te beplan. Vir ’n
retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde
wees.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > > Skep rit.
2 Kies Kies beginligging.
3 Kies ’n ligging vir jou beginpunt en kies Kies.
4 Kies Kies Bestemming.
5 Kies ’n ligging vir ’n bestemming en kies Kies.
6 Kies Voeg Ligging by om meer liggings by te voeg
(opsioneel).
7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies Volgende
> Berg.
8 Voer ’n naam in en kies Gedn.
Navigeer na ’n Gebergde Rit
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies Gaan!.
4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies Wegspring.
Die toestel bereken ’n roete vanaf jou huidige ligging na die
gekose ligging en lei jou dan in volgorde na die oorblywende
ritbestemmings.
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op ’n Rit
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
Navigeer na Jou Bestemming
Verander Roete-opsies vir ’n Rit
Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken,
pasmaak wanneer jy jou rit begin.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies > Ritinstellings.
4 Kies ’n opsie:
• Om vormpunte by jou rit te voeg, kies Vorm Roete en volg
die instruksies op die skerm (Vorm Jou Roete, bladsy 4).
• Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies
Roetevoorkeur (Verander die Roeteberekeningsmodus,
bladsy 4).
Skeduleer 'n Rit
Jy kan skedule-inligting by elke ligging in jou rit voeg, inbegrepe
die gewenste aankomstyd en vertoeftyd by elke ligging. Dit kan
jou help om jou vertrek só te beplan dat jy liggings op jou rit
betyds bereik.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner.
2 Kies ’n rit.
3 Kies > Ritinstellings > Wysig Skedule.
4 Kies ’n ligging en volg die instruksies op die skerm om die
skedule-inligting in te voer.
WENK: As jy veelvuldige liggings op jou rit moet skeduleer,
moet jy begin by die rit se begin, en na die einde toe werk.
5 Herhaal stap 4 om skedule-inligting vir aanvullende liggings
in te voer.
6 Wanneer jy klaar is, kies Berg.
Om jou stoppe en bestemmings op die geskeduleerde tyd te
bereik, moet jy die tyd vertrek wat onder die beginpunt gewys
word wanneer jy die rit navigeer. Die skedule is net ’n beraming.
Verkeerstoestande, konstruksie en ander vertragings kan dalk
jou werklike aankomstye beïnvloed.
Gebruik Voorgestelde Roetes
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een
ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
privaatheidsinstellings, bladsy 12).
Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel
jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van
die week, en die tyd van die dag. Nadat jy ’n paar keer na ’n
gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die
navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde
reistyd en verkeersinligting.
Kies die navigasiebalk om ’n voorgestelde roete na die
ligging te sien.
Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties
optimaliseer om ’n korter, doeltreffender roete te skep. Die
beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die
volgorde optimaliseer nie.
Terwyl jy ’n rit wysig, kies
> Optimaliseer roete.
• Om die ligging op of af te beweeg, kies en sleep die
ligging na ’n nuwe posisie op die rit.
• Om ’n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies
• Om die ligging te verwyder, kies .
As ’n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete
as ’n rit te wysig en te berg.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete.
2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te
gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy ’n verandering
maak.
3 Kies Berg om jou roete te berg as ’n rit, wat jy later weer kan
navigeer (opsioneel).
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete
.
Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting
ontvang (Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n
verkeersontvanger, bladsy 10).
5
Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties
verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in
die verkeersinstellings (Verkeersinstellings, bladsy 12), kan jy
verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
2 Kies Alternatiewe Roete, indien beskikbaar.
3 Kies Gaan!.
Vermy Tolpaaie
Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat
tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van
opeenhoping. Die toestel kan steeds ’n tolgebied by jou roete
insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies ’n opsie:
LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die
kaartdata op jou toestel.
• Kies Tolpaaie.
• Kies Tolgeld en Fooie > Tolpaaie.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
4 Kies Berg.
Vermy tolplakkers
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting
oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke
land vermy of toelaat.
1 Kies Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers.
2 Kies 'n land.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
4 Kies Berg.
Vermy Padkenmerke
1 Kies Instellings > Navigasie > Vermydings.
2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies
Berg.
Vermy Omgewingsones
Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings
wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy.
1 Kies Instellings > Navigasie > Omgewingsones.
2 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
omgewingsone beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd omgewingsones te vermy, kies Vermy.
• Om altyd omgewingsones toe te laat, kies Laat toe.
3 Kies Berg.
Selfgekose Vermydings
Selfgekose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of
padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel ’n roete
bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander
redelike roete beskikbaar is nie.
6
Vermyding van ’n Pad
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies Voeg Vermy-pad by.
3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies
Volgende.
4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies Volgende.
5 Kies Gedn.
Vermyding van ’n Area
Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
Kies Voeg Vermy-area by.
Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
6 Kies Gedn.
1
2
3
4
Versper van ’n Selfgekose Vermyding
Jy kan ’n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n vermyding.
3 Kies > Versper.
Skrap van Selfgekose Vermydings
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n opsie:
• Om alle selfgekose vermydings te skrap, kies .
• Om een selfgekose vermyding te skrap, kies die
vermyding, en kies
> Skrap.
Navigeer Veldlangs
As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik
Veldlangsmodus.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg.
Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken
word.
Vind en Berg Liggings
Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos
restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde
straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te
vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting
te blaai, te soek en dit te berg.
• Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek
(Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 7).
• Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaide
belangepunte (Belangepunte, bladsy 7).
• Soek belangepunte van Foursquare (Soek tans
Belangepunte van Foursquare, bladsy 7).
• Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos
adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind
(Soeknutsmiddels, bladsy 7).
• Soek naby ’n ander stad of gebied (Wysig die Soekgebied,
bladsy 7).
• Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te
vind (Berg Liggings, bladsy 8).
• Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (Besigtig
Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 8).
®
Vind en Berg Liggings
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk
Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur ’n
kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies Voer soektog in in die soekbalk.
3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
4 Kies ’n opsie:
• Om na ’n soort besigheid te soek, voer ’n kategorienaam
in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
• Om na ’n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam
of ’n deel van die naam in.
• Om na ’n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en
straatnaam in.
• Om na ’n adres in ’n ander stad te soek, voer die
huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
• Om na ’n stad te soek, voer die stad en staat in.
• Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en
lengtegraadkoördinate in.
5 Kies ’n opsie:
• Om te soek met gebruik van ’n voorgestelde soekterm,
kies die term.
• Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het,
kies .
6 Indien nodig, kies ’n ligging.
Bekyk Soekresultate op die Kaart
Jy kan die resultate van ’n liggingsoektog op die kaart bekyk in
plaas van in ’n lys.
1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies .
Die naaste ligging in jou soekresultate verskyn op die kaart.
dui die liggings van ander soekresultate aan.
2 Kies een of meer opsies:
• Om meer soekresultate te bekyk, raak aan en sleep die
kaart.
• Om nog ’n ligging te kies, kies .
• Om besonderhede en roetes vir die gekose ligging te
bekyk, kies die liggingbeskrywing onder op die kaart.
• Om na die gekose ligging te navigeer, kies Gaan!.
Wysig die Soekgebied
Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook
ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby ’n ander
stad of op jou aktiewe roete.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies Soek tans naby:.
3 Kies ’n opsie.
Belangepunte
’n Belangepunt is ’n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan
vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en
kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante,
hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie
1 Kies Waarheen?.
2 Kies ’n kategorie of kies Kategorieë.
3 Indien nodig, kies ’n subkategorie.
4 Kies ’n ligging.
Vind en Berg Liggings
Soek binne ’n kategorie
Nadat jy na ’n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë ’n
Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings
aandui wat jy gekies het.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n opsie:
• Kies ’n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die
regterkant van die skerm.
Die vinnigiesoektoglys verskaf ’n lys in die gekose
kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
• Indien nodig, kies ’n subkategorie, en kies ’n bestemming.
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek
Jy kan ’n roete skep na ’n belangepunt (BP) binne ’n groter plek,
soos ’n winkel binne ’n winkelsentrum of ’n spesifieke terminaal
binne ’n lughawe.
1 Kies Waarheen? > Voer soektog in.
2 Kies ’n opsie:
• Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in,
kies en gaan na stap 3.
• Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies en
gaan na stap 5.
3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn ’n lys kategorieë soos restaurante,
motorverhurings of terminale.
4 Kies ’n kategorie.
5 Kies die BP, en kies Gaan!.
Die toestel skep ’n roete na die parkeerterrein of plekingang
naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom,
dui ’n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. ’n
Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.
Verken ’n plek
Jy kan ’n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.
1 Kies ’n plek.
2 Kies > Verken hierdie plek.
Foursquare
Foursquare is ’n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel
sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur
Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui
word.
Soek tans Belangepunte van Foursquare
Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel
gelaai is.
Kies Waarheen? > Kategorieë > Foursquare®.
Soeknutsmiddels
Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te
soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.
Vind van ’n Adres
LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang
van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.
1 Kies Waarheen?.
2 Indien nodig, kies Soek tans naby: om naby ’n ander stad
of area te soek.
3 Kies Adres.
4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
5 Kies die adres.
7
Vind ’n Kruising
Jy kan vir ’n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë
of ander paaie soek.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Kruisings.
2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
3 Kies die kruising.
Vind ’n stad
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Stede.
2 Kies ’n opsie:
• Kies ’n stad van die lys met nabygeleë stede.
• Om naby ’n ander ligging te soek, kies Soek tans naby:
(Wysig die Soekgebied, bladsy 7).
• Om vir ’n stad volgens naam te soek, kies Voer soektog
in, voer ’n stadnaam in, en kies .
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate
Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengtekoördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Koördinate.
2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of
datum.
3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
4 Kies Kyk op kaart.
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is
Jou toestel berg ’n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy
gevind het.
Kies Waarheen? > Onlangse.
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is
Kies Waarheen? > Onlangse >
> Wis > Ja.
Vind Jou Laaste Parkeerplek
Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die
toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.
Kies Toepassings > Laaste Spasie.
Sien die Huidige Ligginginligting
Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige
ligging te sien. Hierdie is ’n nuttige eienskap as jy
noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
Kies die voertuig vanaf die kaart.
Vind Nooddienste en Brandstof
Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale,
polisiestasies en vulstasies te vind.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies Hospitale, Polisiestasies, Brandstof of Padbystand..
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas
beskikbaar nie.
’n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste
liggings bo aan.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die ligging te navigeer, kies Gaan!
• Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te
besigtig, kies .
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging
Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige
ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies > Aanwysings na My.
8
3 Kies ’n beginligging.
4 Kies Kies.
Byvoeging van ’n Kortpad
Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. ’n Kortpad kan
na ’n ligging, ’n kategorie of ’n soeknutsmiddel wys.
Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.
1 Kies Waarheen? > Voeg Kortpad by.
2 Kies ’n item.
Verwydering van ’n kortpad
1 Kies Waarheen? > > Verwdr Kortpad(paaie).
2 Kies ’n kortpad om te verwyder.
3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
4 Kies Berg.
Berg Liggings
Berg ’n Ligging
1 Soek na 'n ligging (Vind van ’n Ligging volgens Kategorie,
2
3
4
5
bladsy 7).
Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
Kies .
Kies Berg.
Indien nodig, voer ’n naam in en kies Gedn.
Berg Jou Huidige Ligging
1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
2 Kies Berg.
3 Voer ’n naam in en kies Gedn.
4 Kies Goed.
Wysiging van ’n Gebergde Ligging
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Indien nodig, kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies .
5 Kies > Wysig.
6 Kies ’n opsie:
• Kies Naam.
• Kies Telefoonnommer.
• Kies Kategorieë om kategorieë aan die gebergde ligging
toe te ken.
• Kies Verander Kaartsimbool om die simbool te verander
wat gebruik word om die gebergde ligging op ’n kaart te
merk.
7 Wysig die inligting.
8 Kies Gedn.
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging
Jy kan selfgekose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings
te organiseer.
LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys
nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies .
4 Kies > Wysig > Kategorieë.
5 Voer een of meer kategoriename in, geskei deur kommas.
6 Indien nodig, kies ’n voorgestelde kategorie.
7 Kies Gedn.
Vind en Berg Liggings
Skrap van 'n Gebergde Ligging
LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies > Skrap gebergde plekke.
3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en
kies Skrap.
Gebruik van die kaart
Jy kan die kaart gebruik om ’n roete te navigeer (Jou Roete op
die Kaart, bladsy 4) of om na ’n kaart van jou omgewing te kyk
wanneer geen roete aktief is nie.
1 Kies Beskou Kaart.
2 Raak aan enige plek op die kaart.
3 Kies ’n opsie:
• Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
• Kies of om in of uit te zoem.
• Kies om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
• Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie
te filtreer, kies .
• Om ’n roete te begin, kies ’n ligging op die kaart, en kies
Gaan! (Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin, bladsy 3).
Kaartnutsmiddels
Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en
toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy ’n
kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in ’n paneel op die skerm
se rand.
Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.
Verander roete: Stel jou in staat om ’n ompad te neem of
liggings op jou roete oor te slaan.
Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad
waarop jy reis (Vorentoe, bladsy 9).
Draaie: Vertoon ’n lys opkomende draaie op jou roete (Bekyk
Draaie en Aanwysings, bladsy 4).
Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of
kilometerlesing (Besigtig Ritdata vanaf die Kaart,
bladsy 9).
Volume: Verstel die meesteroudiovolume.
Helderheid: Verstel die skermhelderheid.
stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op
snelwegpadtekens.
Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoenutsmiddel te vertoon.
Besigtig Opkomende Liggings
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n opsie:
• Indien nodig, kies om elke volgende opkomende ligging
in elke kategorie te besigtig.
• Kies om inligting en beskikbare dienste vir opkomende
snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op ’n
snelweg reis of wanneer jou roete ’n snelweg insluit.
3 Kies ’n item om ’n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of
stad te besigtig.
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë
Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoenutsmiddel verskyn.
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
• Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep
die pyltjie langs die kategorienaam.
• Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
• Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie,
kies Pasgemaakte Soektog en voer die naam van 'n
besigheid of kategorie in.
5 Kies Gedn.
Ritinligting
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart
Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel
by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 9).
Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
Die kaartnutsmiddel verskyn in ’n paneel op die skerm se
rand.
3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .
Verpersoonliking van die Ritdatavelde
Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die
ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by
die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 9).
1 Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
2 Kies 'n ritdataveld.
3 Kies ’n opsie.
Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmidel.
Ontsper Kaartnutsmiddels
Besigtig die ritinligtingblad
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel
1 Vanaf die kaart, kies .
2 Kies ’n kaartnutsmiddel.
Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word,
word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy
kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.
1 Vanaf die kaart, kies > .
2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
3 Kies Berg.
Vorentoe
Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende
liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan
opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of
rusareas, besigtig. Wanneer jy op ’n snelweg reis, kan jy ook
inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en
Gebruik van die kaart
Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor
jou rit.
LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel
sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.
Vanaf die kaart, kies Spoed.
Besigtig die Ritlog
Jou toestel hou ’n ritlog by wat ’n rekord is van die roete wat jy
gereis het.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
2 Kies die Ritlog-merkblokkie.
Herstel van ritinligting
1 Vanaf die kaart, kies Spoed.
2 Kies > Herstel Veld(e).
9
3 Kies ’n opsie:
• Wanneer jy nie ’n roete navigeer nie, kies Kies Alles om
alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die
snelheidsmeter.
• Kies Stel Ritdata terug om die inligting op die Ritrekenaar
te herstel.
• Kies Stel Maks. Spoed terug om die maksimum spoed te
herstel.
• Kies Stel Rit B terug om die afstandsmeter te herstel.
Besigtig Opkomende Verkeer
Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die
pad waarop jy reis.
1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies > Verkeer.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel
aan die regterkant van die kaart.
2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te
sien.
Besigtig Verkeer op die Kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir Verkeersvoorvalle
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies 'n item in die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Verpersoonliking van die Kaart
Verpersoonliking van die Kaartlae
Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir
belangepunte en padtoestande.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies Berg.
Verander die Kaartdataveld
1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
2 Kies 'n soort data om te vertoon.
Verander die kaartperspektief
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Roete Op om die kaart in twee dimensies te vertoon
(2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
• Kies Noord Op om die kaart in 2-D te vertoon met noord
aan die bokant.
• Kies 3-D om die kaart in drie dimensies te vertoon.
3 Kies Berg.
Verkeersdata
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid
van die verkeersinligting nie.
Verkeersdata is nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle
beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeersontvangers en
dekkingsgebiede, besoek www.garmin.com/traffic.
10
Om verkeersvertragings te vermy, moet jou toestel regstreekse
verkeersdata ontvang.
• Indien jou toestel ’n verkeersontvanger insluit, kan dit – waar
beskikbaar – verkeersdata van ’n uitsaaisein oor die lug
ontvang.
• ’n FM-verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle
wat op LT of LMT eindig.
• Om verkeersdata met die gebruik van die verkeersontvanger
te ontvang, moet die toestel aan die voertuigkrag gekoppel
wees deur middel van die kragkabel wat ingesluit word.
• Die toestel moet binne reikafstand van ’n verkeersdatasein
wees om inligting deur middel van die verkeersontvanger te
ontvang.
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van
'n verkeersontvanger
KENNISGEWING
Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting
van die verkeersontvanger verlaag.
Indien jou toestel ’n verkeersontvanger insluit, kan dit – waar
beskikbaar – verkeersdata van ’n uitsaaisein oor die lug
ontvang. Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle
produkmodelle beskikbaar nie.
1 Bevestig jou toestel sluit ’n verkeersontvanger in.
• ’n FM-verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle
wat op LT of LMT eindig.
Koppel
die toestel aan die voertuig se krag deur die
2
kragkabel te gebruik wat by jou toestel ingesluit word
(Koppeling van die toestel aan voertuigkrag, bladsy 2).
Die kragkabel wat by jou toestel ingesluit word, bevat ’n
antenna vir die verkeersontvanger.
Wanneer jy binne ’n verkeersdekkingsgebied is, kan jou toestel
verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertragings te
vermy.
Omtrent Verkeersintekeninge
Jy kan bykomende intekenings of ’n hernuwing koop wanneer
jou intekening verstryk. Besoek http://www.garmin.com/traffic.
Besigtig Verkeersintekeninge
Kies Instellings > Verkeer > Intekeninge.
Byvoeg van 'n Intekening
Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Verkeer.
2 Kies Intekeninge > .
3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop
en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy
moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu.
Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n
nuwe kode vir elke ontvanger kry.
5 Kies Volgende op die toestel.
6 Voer die kode in.
7 Kies Gedn.
Ontsper van Verkeer
Jy kan verkeersdata ontsper of versper.
1 Kies Instellings > Verkeer.
2 Kies die Verkeer-merkblokkie.
Verkeersdata
Gebruik van die Toepassings
Besigtig Hulplêers
Kies Toepassings > Hulp om die volledige
eienaarshandleiding te sien.
Berekeningsmodusinstellings
Soek Hulponderwerpe
Kies Toepassings > Hulp >
Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende
operateursaandag verg en aandag kan aflei terwyl mens
bestuur.
GPS-nabootser: Stop die toestel om ’n GPS-sein te ontvang en
bespaar batterykrag.
.
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die
reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
privaatheidsinstellings, bladsy 12).
Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die
kaart sien.
Kies Toepassings > Waar Ek Was.
Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en
voertuigversnellingsdata vir ’n gegewe roete.
Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur,
maar langer in afstand is.
Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar
langer kan neem om te bestuur.
Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou
bestemming.
Stel ’n Nagebootste Ligging in
Verpersoonliking van die Toestel
Kaart- en Voertuiginstellings
Kies Instellings > Kaart & Voertuig.
Voertuig: Stel die ikoon wat jou posisie op die kaart
verteenwoordig.
Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.
Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan
veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.
Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.
Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir
kaartnutsmiddels verskyn.
Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn
(Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 10).
Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik
van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of
uitzoem.
myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.
Ontsper kaarte
Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.
WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek
http://buy.garmin.com.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte.
2 Kies 'n kaart.
Navigasie-instellings
Kies Instellings > Navigasie.
Roetevoorskou: Vertoon ’n voorskou van die hoofpaaie op jou
roete wanneer jy begin navigeer.
Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.
Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy ’n lang
tydperk sonder verposing bestuur het.
Vermydings: Stel padkenmerke om op ’n roete te vermy.
Selfgekose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of
gebiede te vermy.
Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met
omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van
toepassing kan wees.
Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.
Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te
vermy.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar
nie.
Gebruik van die Toepassings
Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy
die GPS gebruik om ’n nagebootste ligging te stel.
1 Kies Instellings > Navigasie > GPS-nabootser.
2 Kies vanaf die hoofkieslys, Beskou Kaart.
3 Tik die kaart twee keer om ’n area te kies.
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die
skerm.
4 Kies die liggingbeskrywing.
5 Kies Stel Ligging.
Rugsteunkamera-instellings
Die rugsteunkamera-instellings stel jou in staat om gepaarde
rugsteunkameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur.
Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer
die toestel aan ’n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is.
Raadpleeg jou rugsteunkamera se gebruikershandleiding vir
gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamerainstellings. Gaan na garmin.com/babycam om ’n
rugsteunkamera van Garmin te koop.
Kies Instellings > Trukamera, en kies ’n gepaarde kamera.
Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy
moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van
hierdie toestel en kabel kan sien.
Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te
herbenoem.
Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om
die posisie van die gidslyne te verstel.
babyCam Instellings
Die babyCam-instellings stel jou in staat om gepaarde kameras
en kamera-instellings van Garmin babyCam™ te bestuur. Hierdie
kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die
toestel aan ’n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is.
Raadpleeg jou kamera se gebruikershandleiding vir
gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamerainstellings. Gaan na garmin.com/babycam om ’n kamera van
Garmin babyCam te koop.
Kies Instellings > babyCam, en kies ’n gepaarde kamera.
Kraginstellings: Stel jou in staat om die hoeveelheid tyd te stel
wat die video op die skerm verskyn.
Kantel Video Om: Stel jou in staat om die video om te kantel of
af te spieël.
Belyning: Vertoon die babyCam video om jou te help om die
kamera in te stel.
Gaan Sitplekherinnering na: Ontsper ’n herinnering om te
kontroleer vir passasiers in die agterste sitplek voordat jy by
die voertuig uitklim.
11
Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera.
Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te
herbenoem.
Vertooninstellings
Kies Instellings > Vertoon.
Oriëntasie: Stel jou in staat om die skerm na portret (vertikaal)
of landskap (horisontaal) te stel.
Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te
stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel
outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die
dag.
Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.
Vertoon-afsnytyd: Stel jou in staat om die hoeveelheid
ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus
oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.
Skermskoot: Laat jou toe om ’n foto van die toestelskerm te
neem. Skermskote word in die Screenshot-lêergids van die
toestelberging geberg.
Verkeersinstellings
Vanuit die hoofkieslys, kies Instellings > Verkeer.
Verkeer: Ontsper verkeer.
Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir
verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste
beskikbare verkeersdata outomaties.
Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.
Optimaliseer Roete: Stel die toestel in staat om
geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op
versoek te gebruik (Vermy Verkeersvertragings op Jou
Roete, bladsy 5).
Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings
waarvoor die toestel ’n verkeerswaarskuwing vertoon.
Nabyheidwaarskuwing-instellings
LET WEL: Jy moet selfgekose belangepunte (BP's) gelaai hê
voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Kies Instellings > Nabyheid-waarskuwings.
Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte
nader.
Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor
waarskuwenke gespeel word.
Toestel- en privaatheidsinstellings
Om die toestelinstellings oop te maak, kies Instellings >
Toestel.
Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die
eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander
sagteware-kenmerke.
EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.
LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die
stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.
Posisierapportering: Deel jou posisie-inligting met Garmin om
inhoud te verbeter.
Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die
myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.
Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die
myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.
Herstel van Instellings
Jy kan ’n kategorie van instellings of alle instellings na die
fabrieksverstekwaardes herstel.
1 Kies Instellings.
2 Indien nodig, kies ’n instellingskategorie.
3 Kies > Herstel.
Eenhede en tydinstellings
Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit
die hoofkieslys Instellings > Eenhede & Tyd.
Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.
Tydformaat: Laat jou toe om ’n 12-uur, 24-uur, of UTCvertoontyd te kies.
Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.
Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir
geografiese koördinate gebruik word.
Instel van die Tyd
1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.
2 Kies ’n opsie:
• Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPSinligting, kies Outomaties.
• Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of
af.
Taal- en Toetsbordinstellings
Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop
te maak, kies Instellings > Taal & Toetsbord.
Stemtaal: Stel die taal vir stemporboodskappe.
Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.
LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal
van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname
nie.
Toetsbordtaal: Ontsper toetsbordtale.
12
Toestelinligting
Spesifikasies
Bedryfstemperatuur- Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
reeks
Laaitemperatuurreeks
Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoer
Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n
opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en
kantoorgebruik).
Batterysoort
Herlaaibare litium-ioon
Kragkabels
Jou toestel kan op verskillende maniere van krag voorsien word.
• Voertuigkragkabel
• USB-kabel
• AC-aansluitprop (opsionele bybehoorsel)
Laai van die toestel
LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur ’n LPS-kragbron
ontvang.
Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende
maniere laai.
• Koppel die toestel aan voertuigkrag.
• Verbind die toestel aan ’n rekenaar met gebruik van ’n USBkabel.
Toestelinligting
Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan ’n rekenaar
gekoppel is. Sekere draagbare rekenaars kan dalk nie die
toestel laai nie.
• Verbind die toestel aan ’n opsionele kragaansluitpropbybehoorsel, soos ’n muur-kragaansluitprop.
Jy kan ’n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir
tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by ’n Garmin
handelaar of www.garmin.com.
Toestelonderhoud
Toestelsorg
KENNISGEWING
Moenie jou toestel laat val nie.
Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste
temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente
skade kan veroorsaak.
Moet nooit ’n harde of skerp voorwerp gebruik om op die
aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.
Moenie die toestel aan water blootstel nie.
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel
2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.
Verander die Smeltdraadjie in die Voertuigkragkabel
KENNISGEWING
Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die
klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike
posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit
reg aanmekaar gesit is nie.
Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die
smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuigaansluitprop geleë is.
1 Roteer die eindstuk À 90 grade antikloksgewys om dit te
ontsluit.
2
KENNISGEWING
Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat
plastiese komponente kan beskadig.
3
1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die
4
5
aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is
van 'n sagte skoonmaakmiddel.
Vee
die toestel af dat dit droog is.
2
Skoonmaak van die aanraakskerm
1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluisvrye lap.
2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en
ontkoppel die toestel van krag.
4 Vee die skerm sagkens met die lap.
Vermyding van diefstal
• Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie
gebruik word nie.
• Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die
windskerm agtergelaat word.
• Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
• Registreer jou toestel by http://my.garmin.com.
Herstel van die toestel
Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.
Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.
Verwydering van die Toestel, Montering en
Suigdoppie
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk
1 Druk die vrystel-oortjie op die montering.
2 Kantel die toestel vorentoe.
Verwyder die Montering van die Suigdoppie
1 Draai die toestelmontering na regs of links.
2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die
suigdoppie vrylaat.
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm
1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
Toestelonderhoud
WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk
te verwyder.
Verwyder die eindstuk, die silwer punt Á, en die
smeltdraadjie Â.
Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde
stroom het, soos 1 A of 2 A.
Plaas die silwer punt in die eindstuk.
Druk die eindstuk in en roteer dit 90 grade kloksgewys om dit
weer in die voertuigkragkabel terug te sluit Ã.
Foutopsporing
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie
1 Maak die suigdop en windskerm met ontsmettingsalkohol
skoon.
2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
3 Monteer die suigdop (Koppeling van die toestel aan
voertuigkrag, bladsy 2).
My toestel verkry nie satellietseine nie
• Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (Navigasieinstellings, bladsy 11).
• Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en
bome.
• Bly vir 'n paar minute stilstaande.
Die toestel laai nie in my voertuig nie
• Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (Verander
die Smeltdraadjie in die Voertuigkragkabel, bladsy 13).
• Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die
kragpunt verskaf.
• Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die
laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui
word.
• Bevestig dat die smeltdraadjie in die voertuigkragpunt nie
gebreek is nie.
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie
• Verlaag die skermhelderheid (Vertooninstellings, bladsy 12).
• Verkort die vertoon-afsnytyd (Vertooninstellings, bladsy 12).
• Verlaag die volume (Verstel tans die volume, bladsy 2).
13
• Plaas die toestel in kragspaarmodus wanneer dit nie gebruik
word nie (Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 2).
• Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
• Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.
My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare
aandrywer op my rekenaar nie
Op meeste Windows rekenaars verbind die toestel deur middel
van Media-oordragprotokol (MTP). In MTP-modus verskyn die
toestel as 'n draagbare toestel en nie as 'n verwyderbare
aandrywer nie. MTP-modus word ondersteun deur Windows 7,
Windows Vista , en Windows XP Dienspakket 3 met Windows
Media Player 10.
®
My toestel verskyn nie as 'n draagbare
toestel op my rekenaar nie
Op Mac-rekenaars en sommige Windows-rekenaars verbind die
toestel deur USB-massabergingsmodus te gebruik. In USBmassabergingsmodus, verskyn die toestel as 'n verwyderbare
aandrywer of volume en nie as 'n draagbare toestel nie.
Windows-weergawes voor Windows XP Dienspakket 3 gebruik
USB-massabergingsmodus.
My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare
toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op
my rekenaar nie
1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
2 Skakel die toestel af.
3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan ’n USB-poort
op jou rekenaar.
WENK: Die USB-kabel móét aan ’n USB-poort op jou
rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling
nie.
Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of
USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n
rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.
LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou
rekenaar afgebeeld is, kan Windows sukkel om aandrywerletters
na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die
hulplêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van
aandrywerletters.
Bylaag
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en
Data
Jy kan ’n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte
en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte
by ’n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com
/maps om ’n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin
karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD™
geheuekaarte van 4 tot 32 GB.
1 Vind die geheuekaartgleuf vir die kaart en data op jou toestel
(Toesteloorsigte, bladsy 1).
2 Plaas ’n geheuekaart in die gleuf.
3 Druk dit totdat dit kliek.
Omtrent geheuekaarte
Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of
voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop
(www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die
geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte,
afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekose BP's.
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar
Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n
USB-kabel.
1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die
toestel in.
Prop
die groter punt van die USB-kabel by ’n poort op jou
2
rekenaar in.
'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is,
verskyn op die toestelskerm.
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel
as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n
verwyderbare volume.
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar
1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (Verbind die Toestel aan
2
3
4
5
6
Jou Rekenaar, bladsy 14).
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel
as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n
verwyderbare volume.
Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
Kies 'n lêer.
Kies Wysig > Kopieer.
Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie
lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
Kies Wysig > Plak.
Ontkoppel die USB-kabel
Indien jou toestel as ’n verwyderbare aandrywer of volume aan
jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van
jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as ’n
draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit
nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.
1 Voltooi ’n aksie:
• Vir Windows-rekenaars, kies die Verwyder Hardeware
Veilig-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
• Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die
Rommelbus.
Ontkoppel
die kabel van jou rekenaar.
2
Besigtig GPS-seinstatus
Hou
vir drie sekondes in.
Die Aankoop van Bykomende Kaarte
1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
2 Kliek die Kaart-oortjie.
3 Volg die op-skerm-instruksies.
Aankoop van Bybehore
Gaan na garmin.com/accessories.
Databestuur
Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n
geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.
LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98,
Me, Windows NT , en Mac OS 10.3 en vroeër nie.
®
14
Bylaag
Indeks
Symbolen
2-D-kaartaansig 10
3-D-kaartaansig 10
A
aanwysings 4
adresse, vind 7
B
battery
laai van 2
laaiing 12, 13
maksimalisering 13
probleme 13
belangepunte (BP's) 7
plekke 7
berg van, huidige ligging 8
bestemmings. Raadpleeg liggings
bestuuraanwysings 4
bestuurderwaarskuwings 2, 3
brandstof, stasies 8
breedtegraad en lengtegraad 8
bybehore 14
bywerking van
kaarte 1
sagteware 1
lae 10
nutsmiddels 9
simbole 4
tema 11
kaartlae, verpersoonliking 10
kabels, krag 12
kameras 11
rooilig 3
rugsteun 11
spoed 3
koördinate 8
koordlose kamera 11
kortpaaie
byvoeging 8
skrap 8
kragkabels 12
verander die smeltdraadjie 13
voertuig 2
kragtoets 1, 2
kruisings, vind 8
L
diefstal, vermyding 13
draailys 4
laai van die toestel 2, 12, 13
lêers, oordra 14
liggings 7, 11
berg van 8
huidige 8
nageboots 11
onlangs gevind 8
plekke 7
soek na 6, 7
liggings wat onlangs gevind is 8
E
M
D
eenheid-ID 12
EGLO’s 12
F
Foursquare 7
foutopsporing 13, 14
G
gaan huis toe 3
Garmin Express, bywerking van sagteware 1
gebergde liggings 5
kategorieë 8
skrap 9
wysig 8
geheuekaart 1, 2, 14
installeer 14
geocaching 8
GPS 2, 14
H
helderheid 2
herstel van
ritdata 9
toestel 13
herstel van instellings 12
huidige ligging 8
huis
gaan 3
wysig ligging 4
hulp. 11 Raadpleeg ook produkondersteuning
I
ID-nommer 12
ikone, statusbalk 2
instellings 11, 12
K
kaartaansig
2-D 10
3-D 10
kaarte 3, 9, 11
aankoop 14
besigtig roetes 4
bywerking 1
bywerking van 1
dataveld 4, 9, 10
detail-vlak 11
Indeks
microSD kaart 2, 14
microSD-kaart 1
monteer van die toestel
motorvoertuig 2
suigdoppie 2
montering, verwydering 13
montering van die toestel
suigdoppie 13
verwydering uit montering 13
myTrends, roetes 5
N
nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 12
nagebootste liggings 11
navigasie 4, 7
instellings 11
veldlangs 6
nooddienste 8
nutsmiddels, kaarte 9
O
ompaaie 4
op-skerm-knoppies 2
oudio, nabyheidspunte 12
P
parkering, laaste spasie 8
plekke 7
produkondersteuning 11
R
reisgeskiedenis 12
rekenaar, verbind 14
ritbeplanner 5
vormpunte 5
wysig ’n rit 5
ritinligting 9
besigtig 9
herstel van 9
ritlog, besigtig 9
roetes 3
begin 3
begin tans 3
bereken 4
berekeningsmodus 5, 11
besigtig op die kaart 4
byvoeg van 'n punt 4, 5
myTrends 5
stop tans 4
voorgestelde 5
vorming 4
rooiligkameras 3
rugsteunkamera 11
S
sagteware
bywerking 1
bywerking van 1
weergawe 12
satellietseine
besigtig 14
verkry 2
skerm, helderheid 2
skermskote 12
skoonmaak van die aanraakskerm 13
skoonmaak van die toestel 13
skoonmak van die toestel 13
skrap, ritte 5
slaapmodus 2
smeltdraadjie, verander 13
soekbalk 7
spesifikasies 12
spoedkameras 3
suigdoppie 13
T
taal
stem 12
toetsbord 12
toestelsorg 13
toetsbord
taal 12
uitleg 12
tolgelde, vermyding 6
tydinstellings 12
U
USB, ontkoppel 14
V
veldlangsnavigasie 6
verkeer 10, 12
alternatiewe roete 5
byvoeg van intekeninge 10
kaart 10
ontvanger 10
soek vir vertragings 10
voorvalle 10
vermydings 6
area 6
pad 6
padkenmerke 6
skrap 6
tolgelde 6
versper 6
verpersoonliking van die Toestel 11
vertooninstellings 12
verwydering van montering 13
vind liggings. 6, 7 Raadpleeg ook liggings
adresse 7
kategorieë 7
koördinate 8
kruisings 8
stede 8
Vinnige soektog 7
voertuigkragkabel 2
volgende draai 4
volume, verstel tans 2
vorentoe 9
verpersoonliking 9
vorm ’n roete 4
W
Waar Is Ek? 8
waarskuwings 2
wysig, gebergde ritte 5
wysig die soekgebied 7
15
support.garmin.com
September 2018
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising