Garmin | Drive™ 50 | Garmin Drive™ 50 Ръководство на притежателя

Garmin Drive™ 50 Ръководство на притежателя
Garmin Drive™ 40/50/60
Ръководство за притежателя
© 2016 Garmin Ltd. или нейните филиали
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си
запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или
организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.
Garmin и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват
без изричното разрешение на Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ и nüMaps Lifetime™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат
да се използват без изричното разрешение на Garmin.
Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple и Mac са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Foursquare е запазена марка на Foursquare Labs, Inc.
в САЩ и други държави. microSD™ и логото на microSDHC са запазени търговски марки на SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista и Windows XP са регистрирани търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави.
®
®
®
®
®
®
Съдържание
Начално запознаване................................................... 1
Актуализации на продукта ....................................................... 1
Актуализиране на картите и софтуера с
Garmin Express ..................................................................... 1
Общ преглед на устройството ................................................. 1
Garmin Drive 40 Общ преглед на устройството ................. 1
Garmin Drive 50 Общ преглед на устройството ................. 2
Garmin Drive 60 Общ преглед на устройството ................. 2
Свързване на устройството към захранването от превозното
средство .................................................................................... 2
Включване и изключване на устройството ............................. 2
Прихващане на GPS сигнали ................................................... 2
Икони в лентата на състоянието ............................................. 2
Използване на екранните бутони ............................................ 2
Регулиране на силата на звука ................................................ 3
Регулиране на яркостта на екрана .......................................... 3
Функции и предупреждения за информираност на
шофьора.........................................................................3
Активиране или деактивиране на звукови предупреждения
за шофьор ................................................................................. 3
Камери за скорост и червен светофар .................................... 3
Навигация до вашата дестинация............................. 3
Маршрути .................................................................................. 3
Започване на маршрут ............................................................. 4
Започване на маршрут с помощта на картата ................... 4
Отиване У дома .................................................................... 4
Вашият маршрут на картата .................................................... 4
Преглед на завои и напътствия .......................................... 4
Показване на целия маршрут на картата .......................... 4
Добавяне на Място към маршрута .......................................... 4
Моделиране на маршрут .......................................................... 5
Правене на обход ..................................................................... 5
Спиране на маршрута .............................................................. 5
Промяна на режима за изчисляване на маршрут .................. 5
План за пътуване ...................................................................... 5
Планиране на пътуване ....................................................... 5
Навигация по записано пътуване ....................................... 5
Оптимизиране на последователността на дестинациите в
едно пътуване ...................................................................... 5
Редактиране и пренареждане на места в пътуване ......... 6
Редактиране и запис на активния маршрут ....................... 6
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно
пътуване ............................................................................... 6
Съставяне на график на пътуване ..................................... 6
Използване на предлагани маршрути ..................................... 6
Избягване на забавяния, пътни такси и зони ......................... 6
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута ..... 6
Избягване на платени пътища ............................................ 6
Избягване на стикери за платени пътни такси .................. 6
Избягване на особености по пътя ...................................... 7
Избягване на екологични зони ............................................ 7
Отбягвания по избор ............................................................ 7
Навигация "Извън пътя" ........................................................... 7
Намиране и записване на местоположения............ 7
Намиране на местоположение с помощта на лентата за
търсене ...................................................................................... 7
Преглед на резултати от търсене на картата ......................... 8
Промяна на областта на търсене ............................................ 8
Интересни места ....................................................................... 8
Намиране на местоположение по категория ..................... 8
Търсене в рамките на категория ......................................... 8
Навигация до интересно място в рамките на местност .... 8
Foursquare ............................................................................. 8
Съдържание
Инструменти за търсене .......................................................... 8
Намиране на адрес .............................................................. 8
Намиране на пресечка ......................................................... 8
Намиране на град ................................................................ 9
Намиране на местоположение по координати .................. 9
Преглед на скоро намерени местоположения ....................... 9
Изчистване на списъка със Скоро намерени
местоположения ................................................................... 9
Намиране на последното място на паркиране ....................... 9
Показване на информация за текущото местоположение .... 9
Намиране на спешни услуги и гориво ................................ 9
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение ................................................................... 9
Добавяне на кратка команда ................................................... 9
Премахване на кратка команда .......................................... 9
Записване на Местоположения ............................................... 9
Записване на Местоположение .......................................... 9
Запаметяване на текущото ви положение ......................... 9
Редактиране на запаметено местоположение .................. 9
Задаване на категории към Запаметено
местоположение ................................................................... 9
Изтриване на запаметено местоположение .................... 10
Използване на картата............................................... 10
Инструменти за карта ............................................................. 10
Преглед на инструмент за картата ................................... 10
Активиране на инструменти за картата ........................... 10
Напред по пътя ....................................................................... 10
Преглед на предстоящи местоположения ....................... 10
Персонализиране на категориите Напред по пътя ......... 10
Информация за пътуването ................................................... 10
Гледане на данни за пътуването от картата ................... 10
Преглед на страницата с информация за пътуването .... 11
Показване на регистъра на пътуванията ......................... 11
Нулиране на информацията за пътуването .................... 11
Показване на предстоящия трафик ...................................... 11
Показване на трафика на картата .................................... 11
Търсене на пътни произшествия ...................................... 11
Персонализиране на картата ................................................. 11
Персонализиране на слоевете на картата ...................... 11
Промяна на полето за данни на картата .......................... 11
Промяна на гледната точка на картата ............................ 11
Данни за трафик......................................................... 11
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик ...... 11
За абонаментите за трафик ................................................... 12
Показване на абонаментите за трафик ............................ 12
Добавяне на абонамент .................................................... 12
Активиране на Трафик ........................................................... 12
Използване на приложенията.................................. 12
Преглед на помощни файлове .............................................. 12
Търсене на помощни теми ................................................ 12
Показване на предишни маршрути и дестинации ................ 12
Персонализиране на устройството......................... 12
Настройки на картата и превозното средство ...................... 12
Активиране на карти .......................................................... 12
Настройки за навигация ......................................................... 12
Настройки за режима на изчисляване ............................. 12
Настройване на Местоположение за Симулация ........... 13
Настройки за задна камера .................................................... 13
babyCamНастройки ................................................................. 13
Настройки на дисплея ............................................................ 13
Настройки за трафика ............................................................ 13
Настройки за мерни единици и време .................................. 13
Сверяване на часа ............................................................. 13
Настройки за език и клавиатура ............................................ 13
Настройки за предупреждения за близост ........................... 14
i
Настройки за устройството и поверителност ....................... 14
Връщане на настройки ........................................................... 14
Информация за устройството.................................. 14
Технически характеристики ................................................... 14
Захранващи кабели ................................................................ 14
Зареждане на устройството .............................................. 14
Поддръжка на устройството.................................... 14
Грижа за устройството ........................................................... 14
Почистване на външността на корпуса ............................ 14
Почистване на сензорния екран ....................................... 14
Предотвратяване на кражба ............................................. 14
Рестартиране на устройството .............................................. 15
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата ............... 15
Демонтаж на устройството от стойката ........................... 15
Демонтаж на стойката от вендузата ................................. 15
Сваляне на вендузата от предното стъкло ...................... 15
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство .............................................................. 15
Проблеми..................................................................... 15
Вендузата не се закрепва на предното стъкло .................... 15
Моeто устройство не получава сигнали от спътник ............. 15
Устройството не се зарежда в колата ми ............................. 15
Зарядът на батерията ми не издържа дълго ........................ 15
Устройството ми не се появява на компютъра като
сменяемо устройство ............................................................. 15
Устройството ми не се показва на компютъра като
преносимо устройство ............................................................ 15
Устройството ми не се показва на компютъра нито като
преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или
том ............................................................................................ 15
Допълнение ................................................................. 16
Поставяне на карта с памет за карти и данни ...................... 16
Управление на данни ............................................................. 16
За картите с памет ............................................................. 16
Свързване на устройството към компютъра ................... 16
Прехвърляне на данни от компютъра .............................. 16
Показване на състоянието на GPS сигнала ......................... 16
Закупуване на допълнителни карти ...................................... 16
Покупка на аксесоари ............................................................. 16
Показалец ..................................................................... 17
ii
Съдържание
Начално запознаване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вижте ръководството Важна информация относно
продукта и безопасността в кутията на продукта за
предупреждения за продукта и друга важна информация.
• Актуализирайте картите и софтуера на вашето
устройство (Актуализиране на картите и софтуера с
Garmin Express, стр. 1).
• Монтирайте устройството във вашето превозно средство
и го свържете към захранването (Свързване на
устройството към захранването от превозното
средство, стр. 2).
• Прихванете GPS сигнал (Прихващане на GPS сигнали,
стр. 2).
• Регулирайте силата на звука (Регулиране на силата на
звука, стр. 3) и яркостта на екрана (Регулиране на
яркостта на екрана, стр. 3).
• Навигирайте до вашата дестинация (Започване на
маршрут, стр. 4).
Актуализации на продукта
На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства
Garmin :
• Актуализации на софтуера
• Актуализации на карти
• Регистриране на продукт
6 Щракнете върху Добавяне на устройство.
Софтуерът Garmin Express засича вашето устройство.
7 Щракнете върху Добавяне на устройство.
8 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите
устройството си към софтуера на Garmin Express.
Когато настройката завърши, софтуера на Garmin
Express търси актуализации за карти и софтуер за
устройството ви.
9 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации
щракнете върху Инсталирай всичко.
• За инсталиране на определена актуализация
щракнете върху Вижте подробности и изберете
актуализация.
®
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin
Express
Можете да използвате софтуера Garmin Express за
изтегляне и инсталиране на последните актуализации на
картите и софтуера за вашето устройство. Актуализациите
на карти предлагат последните налични данни за карти,
които гарантират, че вашето устройство продължава да
изчислява точно и ефективно маршрутите до вашите
дестинации. Garmin Express е достъпен за Windows и Mac
компютри.
1 От компютъра отидете на www.garmin.com/express.
®
®
Софтуерът Garmin Express изтегля и инсталира
актуализациите на вашето устройство. Актуализациите на
картите са много големи и този процес може да отнеме
дълго време при по-бавни интернет връзки.
Общ преглед на устройството
Garmin Drive 40 Общ преглед на устройството
2 Изберете опция:
• За да инсталирате на компютър Windows, изберете
Изтегляне за Windows.
• За да инсталирате на компютър Mac, изберете
Изтегляне за Mac.
3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите инсталацията.
4 Старт Garmin Express.
5 Свържете вашето Garmin устройство към вашия
компютър с помощта на USB кабел.
Начално запознаване
À
Á
Â
Бутон Вкл.
USB порт за данни и захранване
Слот за карта с памет за карти и данни
1
Garmin Drive 50 Общ преглед на устройството
6 Включете другия край на захранващия кабел за
превозното средство в извода във вашето превозно
средство.
Включване и изключване на устройството
À
Á
Â
Бутон Вкл.
USB порт за данни и захранване
Слот за карта с памет за карти и данни
Garmin Drive 60 Общ преглед на устройството
• Включете устройството, натиснете бутона за Вкл. или
свържете устройството към източник на захранване.
• За да превключите устройството в режим за пестене на
енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е
включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и
устройството използва много малко енергия, но може да
бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо,
ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато
зареждате батерията.
• За да изключите напълно устройството, задръжте бутона
за Вкл., докато на екрана се покаже подкана и изберете
Изкл..
Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете
бутона за включване преди появата на подканата,
устройството влиза в режим на пестене на енергия.
Прихващане на GPS сигнали
À
Á
Â
Бутон Вкл.
Mini-USB порт за данни и захранване Mini-USB
Слот за карта с памет за карти и данни
Свързване на устройството към
захранването от превозното средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да
предотвратите нараняване или повреда на продукта,
причинени от излагане на батерията на високи температури,
съхранявайте устройството далече от пряка слънчева
светлина.
Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го
заредите.
1 Включете захранващия кабел за превозното средство À
в USB порта на устройството.
При включване на устройството си за навигация GPS
приемникът трябва да събере данни от сателит и да
определи текущата позиция.
в лентата за състоянието
показва силата на сигнала от спътниците. Необходимото
време за приемане на сателитни сигнали се различава в
зависимост от няколко фактора, включително това колко сте
далече от мястото, където последно сте използвали
устройството за навигация, дали има ясна видимост към
небето и колко време е изминало от последното използване
на устройството за навигация. При първоначално пускане на
устройството за навигация прихващането на сателитни
сигнали може да отнеме няколко минути.
1 Включете устройството.
2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради
и дървета.
Когато
светне в зелено, устройството е прихванало
сателитни сигнали и е готово за навигиране.
Икони в лентата на състоянието
Лентата на състоянието се намира в горния край на
главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват
информация за функциите на устройството. Можете да
избирате някои икони, за да промените настройките или да
разгледате допълнителна информация.
Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на
точността на GPS и прихваната сателитна информация
(Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 16).
Час в момента. Изберете за задаване на времето
(Сверяване на часа, стр. 13).
Ниво на зареждане на батерията.
2 Поставете стойката Á на вендузата Â докато тя застане
на мястото си.
3 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца
à към стъклото.
4 Поставете издатината в горната част на стойката в
канала от задната страна на устройството.
5 Натиснете долната част на стойката в устройството,
докато то щракне.
2
Използване на екранните бутони
Екранните бутони позволяват навигиране на страници,
менюта и опции на менюта на устройството.
• Изберете , за да се върнете към предишния екран в
менюто.
• Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
• Изберете или за превъртане през списъци или
менюта.
• Задръжте или , за да превъртате по-бързо.
Начално запознаване
• Изберете , за да видите контекстно меню с опции за
текущия екран.
Регулиране на силата на звука
1 Изберете Сила звук.
2 Изберете опция:
• Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
силата на звука.
• Изберете , за да заглушите устройството.
• Изберете за допълнителни опции.
Регулиране на яркостта на екрана
1 Изберете Настройки > Екран > Яркост.
2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
яркостта.
Функции и предупреждения за
информираност на шофьора
БЕЛЕЖКА
Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения
за шофьора са само за информация и не заменят
отговорността ви да се съобразявате с всички поставени
знаци за ограничение на скоростта и да преценявате
безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма
да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или
актове, които ще получите, ако не следвате всички
приложими пътни закони и знаци.
Вашето устройство предоставя функции, които могат да
помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да
повишат ефективността, дори когато шофирате в позната
зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и
извежда информация за всяко едно предупреждение.
Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или
съобщение за всеки вид предупреждение. Не всички услуги
се предлагат за всички региони.
Училищна зона или близо до училище: Устройството
издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и
ограничението на скоростта (ако е налично) за
приближаващо училище или училищна зона.
Понижаване на ограничението на скоростта:
Устройството издава звуков сигнал и извежда
предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да
бъдете готови да намалите скоростта.
Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството
извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху
иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите
посоченото ограничение на скоростта за текущия път.
Грешна посока на еднопосочна улица: Устройството
извежда съобщение и показва предупреждение на цял
екран, ако се движите в грешна посока по еднопосочна
улица. Краищата на екрана се показват в червено и
предупреждението остава в горната част на екрана,
докато не напуснете еднопосочната улица или не
коригирате посоката си на движение.
Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал
и извежда разстоянието до приближаващ железопътен
прелез.
Преминаващи животни: Устройството възпроизвежда
сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на
преминаващи животни.
Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда
разстоянието до завой на пътя.
По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и
извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато
Функции и предупреждения за информираност на шофьора
приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост.
Вашето устройство трябва да получава информация за
трафик, за да можете да използвате тази функция
(Получаване на данни за трафик с приемник за трафик,
стр. 11).
Предупреждение за умора: Устройството възпроизвежда
сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте
шофирали в продължение на повече от два часа без
прекъсване.
Активиране или деактивиране на звукови
предупреждения за шофьор
Можете да изключите отделните звукови предупреждения за
шофьор. Визуалното предупреждение се извежда дори
когато звуковото предупреждение е деактивирано.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Звукови
предупреждения за шофьора.
2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко
предупреждение.
Камери за скорост и червен светофар
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или последствията
от използването на база данни за камера за скорост или
червен светофар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички
държави или модели продукти.
На някои места за някои модели продукти е налице
информация относно местоположения на камери за скорост
и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се
приближите до докладвана камера за скорост или камера за
червен светофар.
• За да поддържа актуализирана база данни с
местоположенията на камерите за скорост и за червен
светофар, устройството Ви трябва да е с активен
абонамент, така че да може да изтегля и запазва данни
за камерите за безопасност. Влезте в garmin.com
/speedcameras, за да проверите наличността и
съвместимостта или да закупите абонамент или
еднократна актуализация. Можете да закупите нов регион
или да удължите абонамента си по всяко време.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои региони определени комплекти
продукти включват предварително заредени данни за
камери на светофари и скорост с актуализации без
абонамент.
• Можете да използвате софтуера Garmin Express
(garmin.com/express), за да актуализирате базата данни
за камери, запазена на Вашето устройство.
Препоръчително е да актуализирате устройството си
често, за да получавате най-актуалната информация за
камерите.
Навигация до вашата дестинация
Маршрути
Маршрутът представлява пътя от текущото ви
местоположение до една или повече дестинации.
• Устройството изчислява препоръчителен маршрут до
вашата дестинация въз основа на зададените
предпочитания, включително режима на изчисляване на
маршрут (Промяна на режима за изчисляване на
маршрут, стр. 5) и избягвания (Избягване на
забавяния, пътни такси и зони, стр. 6).
• Можете бързо да започнете навигация до вашата
дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или
3
можете да изберете алтернативен маршрут (Започване
на маршрут, стр. 4).
• Ако има специфични пътища, които трябва да използвате
или избягвате, можете да персонализирате маршрута
(Моделиране на маршрут, стр. 5).
• Можете да добавяте множество дестинации към един
маршрут (Добавяне на Място към маршрута, стр. 4).
Започване на маршрут
1 Изберете Накъде? и потърсете местоположение
(Намиране и записване на местоположения, стр. 7).
2 Изберете местоположение.
3 Изберете опция:
• За да започнете навигация с помощта на
препоръчания маршрут, изберете Давай.
• За да изберете алтернативен маршрут, изберете и
изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на
картата.
• За да редактирате хода на маршрута, изберете >
Редактиране маршрут и добавете към маршрута
точки за моделиране (Моделиране на маршрут,
стр. 5).
Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с
гласови напомняния и информация на картата (Вашият
маршрут на картата, стр. 4). В края на картата се
извежда общ преглед на главните пътища във вашия
маршрут за няколко секунди.
Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации,
можете да добавите местата към вашия маршрут (Добавяне
на Място към маршрута, стр. 4).
Започване на маршрут с помощта на картата
Можете да започнете маршрут, като изберете място на
картата.
1 Изберете Покажи картата.
2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже
зоната за търсене.
3 Ако е необходимо, изберете за филтриране на
интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (
или синя точка).
4 Изберете опция:
• Изберете маркер за местоположение.
• Изберете точка, например местоположение на улица,
пресечка или адрес.
5 Изберете Давай.
Отиване У дома
Когато за първи път стартирате маршрут към дома,
устройството ви подканва да въведете вашето място У
дома.
1 Изберете Накъде? > Иди у дома.
2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.
Редактиране на вашето място У дома
1 Изберете Накъде? > > Задав. място У дома.
2 Въведете вашето място У дома.
Вашият маршрут на картата
Докато пътувате, устройството ви насочва към
дестинацията с гласови напомняния и информация на
картата. Инструкции за следващия завой или изход, или
други действия се появяват в горния край на картата.
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой,
изход или друго действие и платното, в което трябва да се
движите, ако е налично.
Разстояние до следващото действие.
Име на улицата или изхода, свързани със следващото
действие.
Маршрутът е маркиран на картата.
Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват
мястото на предстоящи действия.
Скорост на превозното средство.
Име на пътя, по който пътувате.
Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените
изведената там информация (Промяна на полето за данни на
картата, стр. 11).
Преглед на завои и напътствия
Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате
предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия
за вашия маршрут.
1 От картата изберете една опция:
• За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато
шофирате, изберете > Завои.
Инструментът на картата извежда следващите четири
завоя или напътствия до картата. Списъкът се
актуализира автоматично, докато се движите по
маршрута.
• За преглед на целия списък със завои и напътствия за
целия маршрут, изберете следващата лента в горната
част на картата.
2 Изберете завой или напътствие (опция).
Извежда се подробна информация. Ако е налично, се
появява изображение на кръстовището за кръстовища по
главните пътища.
Показване на целия маршрут на картата
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно
място на картата.
.
2 Изберете
Добавяне на Място към маршрута
Преди да можете да добавите място към вашия маршрут,
трябва да пътувате с навигация по маршрут (Започване на
маршрут, стр. 4).
Можете да добавите места по средата или в края на вашия
маршрут. Например можете да добавите бензиностанция
като следваща дестинация във вашия маршрут.
СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече
дестинации или планирани спирки, можете да използвате
"План за пътуване", за да планирате, редактирате и
записвате вашето пътуване (Планиране на пътуване,
стр. 5).
1 Изберете от картата > Накъде?.
Навигация до вашата дестинация
2 Потърсете място (Намиране и записване на
местоположения, стр. 7).
3 Изберете местоположение.
4 Изберете Давай.
5 Изберете опция:
• За добавяне на местоположение като следваща
дестинация по вашия маршрут, изберете Добавяне
като следваща спирка.
• За добавяне на местоположението в края вашия
маршрут, изберете Добавяне като последна спирка.
• За добавяне на местоположението и редактиране на
реда на дестинациите в маршрута, изберете Добави в
акт. маршр..
Устройството преизчислява маршрута, за да включи
добавеното местоположение и ви води към тези дестинации
по реда им.
Моделиране на маршрут
Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да
започнете маршрут (Започване на маршрут, стр. 4).
Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да
промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате
маршрута за използване на определени пътища или
преминаване през определени зони, без да добавяте
дестинация към маршрута.
1 Изберете произволно място на картата.
2 Изберете .
Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.
3 Изберете място на картата.
СЪВЕТ: Можете да изберете за увеличаване на
картата и за избор на по-прецизно местоположение.
Устройството преизчислява маршрута, за да минете през
избраното място.
4 При нужда изберете опция:
• За добавяне на още точки за моделиране на маршрута
изберете допълнителни места на картата.
• За премахване на точка за моделиране изберете .
5 Когато приключите с моделирането на маршрута,
изберете Давай.
Правене на обход
Можете да предприемете обход за определено разстояние
покрай маршрута ви или обход около определени пътища.
Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж,
затворени пътища или лоши пътни условия.
1 От картата изберете > Промяна на маршрут.
СЪВЕТ: Ако инструментът Промяна на маршрут не е в
менюто на инструментите за карта, можете да го
добавите (Активиране на инструменти за картата,
стр. 10).
2 Изберете опция:
• За да предприемете обход на маршрута си за
определено разстояние, изберете Обход по
отдалеченост.
• За да заобиколите определено шосе по маршрута,
изберете Обход според пътя.
• За да намерите нов маршрут, изберете Обход.
Спиране на маршрута
От картата изберете
> Стоп.
Навигация до вашата дестинация
Промяна на режима за изчисляване на
маршрут
1 Изберете Настройки > Навигация > Режим
изчисляване.
2 Изберете опция:
• Изберете Най-бързо, за да изчислите маршрутите,
които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги
по разстояние.
• Изберете Извън пътя, за да изчислите маршрутите от
точка до точка (без пътища).
• Изберете По-кратко разст., за да се изчисляват
маршрути, които са по-кратки като разстояние, но
може да отнемат повече време за шофиране.
План за пътуване
Може да използвате "План пътуване" за създаване и
записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да
е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция
или пътешествие. Можете да редактирате записано
пътуване за допълнително персонализиране, включително
пренареждане на места, оптимизация на
последователността на спиранията, добавяне на
информация за график и на точки за моделиране.
Можете също да използвате "План пътуване" за
редактиране и записване на активния маршрут.
Планиране на пътуване
Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но
трябва да включва най-малко начална точка и една
дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате
да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за
пътуването от друго място, устройството ви дава
възможност да ви води първо до началната точка. За
пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната
дестинация могат да съвпадат.
1 Изберете Приложения > План за пътуване > > Създ.
на пътуване.
2 Изберете Избор начално местопол..
3 Изберете място за вашата начална точка и изберете
Избор.
4 Изберете Избор на дестинация.
5 Изберете място за дестинация и изберете Избор.
6 Изберете Добавяне на местоположение, за да
добавите повече местоположения (опция).
7 След като изберете всички необходими места, изберете
Напред > Запис.
8 Въведете име и изберете Край.
Навигация по записано пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете Давай.
4 Изберете първото местоположение, до което искате да
отидете и изберете Старт.
Устройството изчислява маршрута от текущото ви
местоположение до избраното местоположение и след
това ви насочва до останалите дестинации от пътуването
по ред.
Оптимизиране на последователността на
дестинациите в едно пътуване
Устройството може да оптимизира автоматично
последователността на дестинациите във вашето пътуване,
за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут.
Началното местоположение и дестинацията не се променят,
когато оптимизирате последователността.
5
Докато редактирате пътуване, изберете
Оптимизиране ред.
>
Редактиране и пренареждане на места в пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За да преместите място нагоре или надолу, изберете
и изтеглете това място до нова позиция в
пътуването.
• За добавяне на ново място след избраното изберете
.
• За премахване на място изберете .
Редактиране и запис на активния маршрут
Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План
пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като
пътуване.
1 Изберете Приложения > План за пътуване > Моят
активен маршрут.
2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от
функциите на "План пътуване".
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която
правите.
3 Изберете Запис, за да запишете маршрута като trip, по
който може да навигирате по-късно (опция).
Промяна на опциите за движение по маршрут за
едно пътуване
Можете да персонализирате начина на изчисляване на
маршрута от устройството, когато стартирате вашето
пътуване.
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете > Настр. на пътуване.
4 Изберете опция:
• За да добавите моделиращи точки към вашето
пътуване, изберете Моделиране на маршрута и
следвайте инструкциите на екрана (Моделиране на
маршрут, стр. 5).
• За да промените режима на изчисляване на
пътуването, изберете Настройки Маршрут (Промяна
на режима за изчисляване на маршрут, стр. 5).
Съставяне на график на пътуване
Можете да добавите график за всяко място от вашето
пътуване, включително желаното време за пристигане и
продължителността на престоя на всяко място. Това може
да ви помогне да планирате часа на тръгване, за да
стигнете до местата от вашето пътуване навреме.
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете пътуване.
3 Изберете > Настр. на пътуване > Редактиране на
графика.
4 Изберете място и следвайте инструкциите на екрана, за
да въведете данни за графика.
СЪВЕТ: Ако трябва да въвеждате график за повече
места в пътуването, започнете от началото на
пътуването и продължете към края му.
5 Повторете стъпка 4, за да въведете данни за график за
допълнителни места.
6 Когато приключите, изберете Запис.
По време на навигация в пътуване, трябва да тръгнете в
часа, посочен под началната точка, за да стигнете до
6
спирките и дестинацията в предвидения час. Графикът е
само ориентировъчен. Пътната обстановка, строежи и други
забавяния могат да засегнат действителния час на
пристигане.
Използване на предлагани маршрути
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
запишете поне едно място и да активирате функцията за
хронология на пътуването (Настройки за устройството и
поверителност, стр. 14).
Използвайки функцията myTrends™, устройството
предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на
пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте
шофирали до запаметено местоположение няколко пъти,
местоположението може да се появи на лентата за
навигация на картата, заедно с оценката за време за
пътуване и информация за трафика.
Изберете лентата за навигация, за да разгледате
предлагания маршрут до местоположението.
Избягване на забавяния, пътни такси и
зони
Избягване на забавяния поради трафик по
маршрута
Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик,
трябва да получавате информация за трафика (Получаване
на данни за трафик с приемник за трафик, стр. 11).
По подразбиране устройството автоматично оптимизира
вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик.
Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик
(Настройки за трафика, стр. 13), можете да прегледате и
избягате забавяния заради трафик ръчно.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
Изберете
Алтернативен маршрут, ако има такъв.
2
3 Изберете Давай.
Избягване на платени пътища
Вашето устройство може да избягва да ви насочва през
региони, в които се плащат пътни такси, като например
платени пътища, платени мостове или зони със
задръствания. Все пак устройството може да включи зона с
пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.
1 Изберете Настройки > Навигация.
2 Изберете опция:
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия
регион и данните на картата на вашето устройство.
• Изберете Платени пътища.
• Изберете Таксуване > Платени пътища.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на стикери за платени пътни такси
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Данните за картата на вашето устройство може да съдържа
информация относно стикери за платени пътни такси за
някои държави. Можете да избегнете или да позволите
стикерите за платени пътни такси за всяка държава.
1 Изберете Настройки > Навигация > Таксуване >
Винетки.
Навигация до вашата дестинация
2 Изберете държава.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на особености по пътя
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания.
2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в
маршрутите, и изберете Запис.
Избягване на екологични зони
Вашето устройство може да избягва зони с екологични
ограничения или ограничения на емисиите, които могат да
се отнасят за вашето превозно средство.
1 Изберете Настройки > Навигация > Екологични зони.
2 Изберете опция:
• За да ви пита устройството всеки път преди насочване
през екологична зона, изберете Винаги питай.
• За да се избягват винаги екологични зони, изберете
Избегни.
• За да се позволят винаги екологични зони, изберете
Разрешаване.
3 Изберете Запис.
Отбягвания по избор
Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате
определени зони или участъци от пътя, които да избягвате.
Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва
тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.
Избягване на път
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания по
2
3
4
5
избор.
Изберете Доб. път изб..
Изберете началната точка на участъка от пътя, който
трябва да бъде избегнат, и изберете Напред.
Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете
Напред.
Изберете Край.
Избягване на зона
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания по
избор.
2 Ако е необходимо, изберете Добавяне на отбягване.
3 Изберете Добави площ за отбягване.
4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
6 Изберете Край.
Деактивиране на потребителско избягване
Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го
изтривате.
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания по
избор.
2 Изберете избягване.
3 Изберете > Изключи.
Изтриване на потребителски избягвания
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания по
избор.
Намиране и записване на местоположения
2 Изберете опция:
• За да изтриете всички потребителски избягвания,
изберете .
• За да изтриете едно потребителско избягване,
изберете избягването и изберете
> Изтрий.
Навигация "Извън пътя"
Ако при навигация не следвате шосетата, можете да
използвате режима "Извън пътя".
1 Изберете Настройки > Навигация.
2 Изберете Режим изчисляване > Извън пътя > Запис.
Следващият маршрут ще бъде изчислен като права
линия до местоположението.
Намиране и записване на
местоположения
Заредените в устройството ви карти съдържат
местоположения, като например ресторанти, хотели,
автосервизи и подробна информация за улици. Менюто
Накъде? ви помага да намерите вашата дестинация, като
предлага няколко начина за преглед, търсене и записване
на тази информация.
• Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички
данни за място (Намиране на местоположение с
помощта на лентата за търсене, стр. 7).
• Прегледайте или търсете предварително заредени
интересни места по категории (Интересни места,
стр. 8).
• Търсете Foursquare интересни места (Търсене
Foursquare Интересни места, стр. 8).
• Използвайте инструментите за търсене, за да намерите
конкретни места, като например адреси, пресечки или
географски координати (Инструменти за търсене,
стр. 8).
• Търсете близо до друг град или област (Промяна на
областта на търсене, стр. 8).
• Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите
бързо в бъдеще (Записване на Местоположения,
стр. 9).
• Върнете се към наскоро намерени места (Преглед на
скоро намерени местоположения, стр. 9).
®
Намиране на местоположение с помощта
на лентата за търсене
Можете да използвате лентата за търсене за търсене на
места, като въведете категория, име на марка, адрес или
име на град.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете Във. търсене от лентата за търсене.
3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата
за търсене.
4 Изберете опция:
• За търсене на тип бизнес въведете име на категория
(напр. "киносалони").
• За търсене на име на фирма въведете цялото име или
част от него.
• За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и
име на улица.
• За търсене на адрес в друг град въведете номер и име
на улица, град и щат.
• За търсене на град въведете града и щата.
7
• За търсене на координати въведете координатите с
географска ширина и дължина.
5 Изберете опция:
• За търсене с използване на предложен термин
изберете термина.
• За търсене с използване на текст, който сте въвели,
изберете .
Ако
е нужно, изберете място.
6
Преглед на резултати от търсене на
картата
Можете да прегледате резултатите от търсене на
местоположение на картата, вместо в списък.
1 От резултатите от търсенето на местоположение,
изберете .
Най-близкото местоположение във вашите резултати от
търсене се показват на картата. показва
местоположенията на други резултати от търсене.
2 Изберете една или повече опции.
• За преглед на повече резултати от търсене, докоснете
и плъзнете картата.
• За да изберете друго местоположение, изберете .
• За преглед на подробности и маршрути за избраното
местоположение, изберете описанието на
местоположението на дъното на картата.
• За да започнете навигация до избраното
местоположение, изберете Давай.
Промяна на областта на търсене
По подразбиране устройството търси близо до текущото ви
местоположение. Можете да търсите и други зони, като
близо до вашата дестинация, близо до друг град или по
вашия активен маршрут.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете Търсене близо до:.
3 Изберете опция.
Интересни места
Интересно място е място, което може да намерите полезно
или интересно. Интересните места са организирани по
категории и могат да включват популярни дестинации като
бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.
Намиране на местоположение по категория
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете категория или изберете Категории.
3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
4 Изберете местоположение.
Търсене в рамките на категория
След като сте направили търсене за интересен обект, някои
категории може да покажат списък за Бързо търсене,
показващ последните три избрани от вас дестинации.
1 Изберете Накъде? > Категории.
2 Изберете категория.
3 Изберете опция:
• Изберете дестинация от списъка за бързо търсене
отдясно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с
последно намерени местоположения в избраната
категория.
• Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете
дестинация.
8
Навигация до интересно място в рамките на
местност
Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в
рамките на по-широка местност, като например даден
магазин в търговски център или терминал на летище.
1 Изберете Накъде? > Във. търсене.
2 Изберете опция:
• За да търсите местността, въведете името или адреса
на местността, изберете , и преминете към стъпка 3.
• За търсене на POI въведете името на POI, изберете
и преминете към стъпка 5.
3 Изберете мястото.
Под местността се появява списък с категории, като
например ресторанти, фирми за автомобили под наем
или терминали.
4 Изберете категория.
5 Изберете POI и изберете Давай.
Устройството създава маршрут до паркинга или входа на
местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на
дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания
паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в
местността.
Преглед на местност
Можете да разгледате списък на интересните места,
разположени във всяка местност.
1 Избор на местност.
2 Изберете > Разглеждане на това място.
Foursquare
Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето
устройство включва предварително заредени Foursquare
интересни места, които са обозначени с логото на
Foursquare в резултатите от вашето търсене.
Търсене Foursquare Интересни места
Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени
във вашето устройство.
Изберете Накъде? > Категории > Foursquare®.
Инструменти за търсене
Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите
определени видове местоположения, като отговаряте на
подсказванията от екрана.
Намиране на адрес
ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е
променена, в зависимост от заредените в устройството ви
данни за карти.
1 Изберете Накъде?.
2 Ако е необходимо, избере Търсене близо до:, за да
търсите близо до различен град или област.
3 Изберете Адрес.
4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за адреса.
5 Изберете адреса.
Намиране на пресечка
Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици,
магистрали или други пътища.
1 Изберете Накъде? > Категории > Кръстовища.
2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за улиците.
3 Изберете кръстовището.
Намиране и записване на местоположения
Намиране на град
1 Изберете Накъде? > Категории > Градове.
2 Изберете опция:
• Изберете град от списъка на близките градове.
• За да търсите близо до друго място, изберете
Търсене близо до: (Промяна на областта на
търсене, стр. 8).
• За да търсите град по име, изберете Във. търсене,
въведете името на града и изберете .
Намиране на местоположение по координати
Можете да намерите местоположение по географски
ширина и дължина. Това може да ви е полезно при
геокешинг.
1 Изберете Накъде? > Категории > Координати.
2 При нужда изберете и променете формата или
координатната система за координатите.
3 Въведете географска ширина и географска дължина.
4 Изберете Покажи на карта.
Преглед на скоро намерени
местоположения
Устройството ви съхранява хронология от последните 50
места, които сте намерили.
Изберете Накъде? > Скорошни.
Изчистване на списъка със Скоро намерени
местоположения
Изберете Накъде? > Скорошни >
> Изчисти > Да.
Намиране на последното място на
паркиране
Когато изключите устройството си от захранването от
превозното средство, местоположението ви в момента се
запомня като място на паркиране.
Изберете Приложения > Последно място.
Показване на информация за текущото
местоположение
Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да
видите данните за текущото ви местоположение. Тази
функция е полезна, в случай че се налага да съобщите
местонахождението си на съответните служби при спешен
случай.
От картата изберете превозното средство.
Намиране на спешни услуги и гориво
Можете да използвате страницата Къде съм?, за да
намерите най-близките болници, полицейски управления и
бензиностанции.
1 От картата изберете превозното средство.
2 ИзберетеБолници, Полиц. у-ния, Гориво или
Крайпътни усл..
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични
за всички региони.
Появява се списък на местата, където се предлагат
избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За навигация до мястото изберете Давай.
• За да видите телефонния номер и други данни за
мястото, изберете .
Намиране и записване на местоположения
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение
Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до
текущото ви местоположение, устройството може да ви
даде списък с напътствия.
1 От картата изберете превозното средство.
2 Изберете > Напътствия към мене.
3 Изберете начално местоположение.
4 Изберете Избор.
Добавяне на кратка команда
Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?".
Кратките команди могат да сочат към местоположение,
категория или инструмент за търсене.
Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки
команди.
1 Изберете Накъде? > Добавяне на пряк път.
2 Изберете елемент.
Премахване на кратка команда
1 Изберете Накъде? > > Премахв. кратки ком..
2 Изберете кратка команда за премахване.
3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
4 Изберете Запис.
Записване на Местоположения
Записване на Местоположение
1 Потърсете място (Намиране на местоположение по
2
3
4
5
категория, стр. 8).
От резултатите от търсенето изберете място.
Изберете .
Изберете Запис.
Ако е нужно, въведете име и изберете Край.
Запаметяване на текущото ви положение
1 От картата изберете иконата на превозно средство.
2 Изберете Запис.
3 Въведете име и изберете Край.
4 Изберете ОК.
Редактиране на запаметено местоположение
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Ако е нужно, изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете .
5 Изберете > Редакт..
6 Изберете опция:
• Изберете Име.
• Изберете Телефонен номер.
• Изберете Категории, за да назначите категории, към
които спада запаметеното местоположение.
• Изберете Смяна на символа, за да смените символа,
използван за маркиране на запаметеното
местоположение на картата.
7 Редактирайте данните.
8 Изберете Край.
Задаване на категории към Запаметено
местоположение
Можете да добавяте персонализирани категории, за да
организирате вашите записани места.
9
ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на
запомнените места, когато сте запомнили поне 12
местоположения.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете местоположение.
3 Изберете .
4 Изберете > Редакт. > Категории.
5 Въведете едно или повече имена на категории,
разделени със запетаи.
6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
7 Изберете Край.
Изтриване на запаметено местоположение
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се
възстановяват.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете > Изтр. запам. места.
3 Изберете полето за отметка до запаметените места за
изтриване и изберете Изтрий.
Използване на картата
Можете да използвате картата, за да навигирате по
маршрут (Вашият маршрут на картата, стр. 4) или да
прегледате карта на околната обстановка, когато няма
активен маршрут.
1 Изберете Покажи картата.
2 Изберете произволно място на картата.
3 Изберете опция:
• Плъзнете картата, за да я преместите наляво,
надясно, нагоре или надолу.
• За увеличаване или намаляване изберете или .
• За да превключите между изгледи Север горе и 3D,
изберете .
• За филтриране на интересните точки по категории
изберете .
• За започване на маршрут изберете място на картата и
изберете Давай (Започване на маршрут с помощта
на картата, стр. 4).
Инструменти за карта
Инструментите за карта дават бърз достъп до информация
и функции на устройството, докато преглеждате картата.
Когато активирате даден инструмент за картата, той се
появява в панел в края на картата.
Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.
Промяна на маршрут: Позволява ви да предприемете
обход или да пропуснете местоположения във вашия
маршрут.
Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по
маршрута или по пътя, по който пътувате (Напред по
пътя, стр. 10).
Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия
маршрут (Преглед на завои и напътствия, стр. 4).
Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с
възможност за персонализиране като скорост и пробег
(Гледане на данни за пътуването от картата,
стр. 10).
Сила звук: Регулира общата сила на звука.
Яркост: Регулира яркостта на екрана.
Преглед на инструмент за картата
1 От картата, изберете .
10
2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на
картата.
3 Когато приключите с използването на инструмента на
картата, изберете .
Активиране на инструменти за картата
По подразбиране само най-често използваните инструменти
за картата са активирани в менюто на инструментите за
картата. Можете да добавяте до 12 инструмента към
менюто.
1 От картата, изберете > .
2 Изберете полето с отметка до всеки инструмент, за да го
добавите.
3 Изберете Запис.
Напред по пътя
Инструментът Напред по пътя предоставя информация
относно предстоящи местоположения по вашия маршрут
или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате
предстоящи интересни места като ресторанти,
бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по
магистрала, вие можете да преглеждате информация и
налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на
информацията върху пътните знаци по магистрала.
Можете да персонализирате три категории за показване в
инструмента Напред по пътя.
Преглед на предстоящи местоположения
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете опция:
• За преглед на предстоящо местоположение във всяка
една категория, изберете , ако е необходимо.
• За преглед на информация и налични услуги за
предстоящи изходи на магистрала или градове,
изберете .
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, докато
пътувате по магистрала или когато вашият маршрут
включва магистрала.
3 Изберете елемент за преглед на списък с
местоположения за тази категория, изход или град.
Персонализиране на категориите Напред по пътя
Можете да променяте категориите на местоположението,
които се показват в инструмента Напред по пътя.
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете категория.
3 Изберете .
4 Изберете опция:
• За да преместите категория нагоре или надолу в
списъка, изберете и преместете стрелката до името на
категорията.
• За да промените категория, изберете категорията.
• За да създадете потребителска категория, изберете
категория, изберете Потребителско търсене и
въведете името на фирма или категория.
5 Изберете Край.
Информация за пътуването
Гледане на данни за пътуването от картата
Преди да може да преглеждате данни за пътуването на
картата, трябва да добавите инструмента към менюто с
инструменти за карта (Активиране на инструменти за
картата, стр. 10).
От картата изберете > Данни за пътуването.
Използване на картата
Персонализиране на полетата за данни за пътувания
Преди да можете да персонализирате данните, които се
показват в инструмента за картата на данните за
пътуването трябва да добавите инструмента за данни за
пътуването в менюто с инструменти за картата (Активиране
на инструменти за картата, стр. 10).
1 От картата изберете > Данни за пътуването.
2 Изберете поле за данни при пътуване.
3 Изберете опция.
Новото поле за данни за пътувания се появява в
инструмента за картата за данни за пътувания.
Преглед на страницата с информация за
пътуването
Страницата с информация за пътуването показва скоростта
ви и предоставя статистика за пътуването ви.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете
устройството включено, така че да можете да измервате
точно изтеклото време на пътуването.
От картата изберете Скорост.
Показване на регистъра на пътуванията
Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията,
което представлява запис на пропътувания път.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.
2 Изберете квадратчето за отметка Регистър пътувания.
Нулиране на информацията за пътуването
1 От картата изберете Скорост.
2 Изберете > Нулирай поле/полета.
3 Изберете опция:
• Когато не навигирате по маршрут, изберете Избери
всички, за да нулирате на първата страница всички
полета с данни, с изключение на скоростомера.
• Изберете Нулиране на данните за пътуването, за да
нулирате данните на бордовия компютър.
• Изберете Нулирай Макс. скорост, за да нулирате
максималната скорост.
• Изберете Нулиране пътуване B, за да нулирате
одометъра.
Показване на предстоящия трафик
Можете да виждате наближаващи пътни произшествия по
маршрута си или по шосето, по което пътувате.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
Най-близкото наближаващо пътно произшествие се
появява в панел от дясната страна на картата.
2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани
подробности.
Показване на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран поток на
трафика и забавяния по съседните пътища.
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.
2 При нужда изберете > Легенда, за да видите
легендата в картата на трафика.
Търсене на пътни произшествия
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.
2 Изберете > Инциденти.
3 Изберете елемент от списъка.
4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте
стрелките, за да видите допълнителните произшествия.
Данни за трафик
Персонализиране на картата
Персонализиране на слоевете на картата
Можете да персонализирате данните, които се появяват на
картата, например икони за Интересни места и пътната
обстановка.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.
2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и
изберете Запис.
Промяна на полето за данни на картата
1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
2 Изберете типа данни за показване.
Промяна на гледната точка на картата
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за
шофиране.
2 Изберете опция:
• Изберете Движ. нагоре, за да се показва картата в
две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване
да е нагоре.
• Изберете Север горе, за да се показва картата в 2D
със севера отгоре.
• Изберете 3D, за да се показва картата в три
измерения.
Изберете
Запис.
3
Данни за трафик
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или
навременността на информацията за трафика.
Данните за трафик не са налични във всички области или за
всички модели на продукти. За информация относно
приемниците за трафик и зоните на покритие отидете на
www.garmin.com/traffic.
За да избегнете забавяния поради трафик, вашето
устройство трябва да получава данни за трафик в реално
време.
• Ако вашето устройство разполага с приемник за трафик,
то може да получава данни за трафик от излъчващ
ефирен сигнал, ако е наличен.
• FM приемникът за трафик е включен в доставката на
модели продукти, които завършват с LT или LMT.
• Устройството трябва да бъде свързано към захранването
на превозното средство с помощта на включения в
комплекта захранващ кабел за получаване на данни за
трафик с помощта на приемник за трафик.
• Устройството трябва да бъде в обхват на сигнал за данни
за трафик, за да получава информация с помощта на
приемник за трафик.
Получаване на данни за трафик с
приемник за трафик
БЕЛЕЖКА
Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат
поведението на приемника за трафик.
Ако вашето устройство разполага с приемник за трафик, то
може да получава данни за трафик от излъчващ ефирен
сигнал, ако е наличен. Тази функция не е налична във
всички области или за всички модели на продукти.
11
1 Проверката на вашето устройство включва приемник за
трафик.
• FM приемникът за трафик е включен в доставката на
модели продукти, които завършват с LT или LMT.
Свържете
устройството към захранването на превозното
2
средство с помощта на захранващия кабел, включен в
комплекта на вашето устройство (Свързване на
устройството към захранването от превозното
средство, стр. 2).
Захранващият кабел, включен в комплекта на вашето
устройство разполага с антена за приемник за трафик.
Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето
устройство може да извежда информация за трафик и ви
помага да избегнете забавяния поради трафик.
За абонаментите за трафик
Можете да закупите допълнителни абонаменти или
подновяване, ако абонаментът ви е изтекъл. Отидете в
http://www.garmin.com/traffic.
Показване на абонаментите за трафик
Изберете Настройки > Трафик > Абонаменти.
Добавяне на абонамент
Можете да закупите абонаменти за трафик за други региони
или държави.
1 От главното меню изберете Трафик.
2 Изберете Абонаменти > .
3 Запишете идентификационния номер на FM приемника
за трафик.
4 Отидете на www.garmin.com/fmtraffic, за да закупите
абонамент и получите код от 25 знака.
Кодът на абонамента за трафик не може да се използва
повторно. Трябва да придобиете нов код всеки път,
когато подновявате услугата си. Ако имате няколко FM
приемника за трафик, трябва да получите нов код за
всеки приемник.
5 Изберете Напред от устройството.
6 Въведете кода.
7 Изберете Край.
Активиране на Трафик
Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.
1 Изберете Настройки > Трафик.
2 Изберете полето за отметка Трафик.
Използване на приложенията
Преглед на помощни файлове
Изберете Приложения > Помощ за преглед на цялото
ръководство на притежателя.
Търсене на помощни теми
Изберете Приложения > Помощ >
.
Показване на предишни маршрути и
дестинации
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
активирате функцията за хронология на пътуване
(Настройки за устройството и поверителност, стр. 14).
Можете да разгледате на картата предишните си маршрути
и местата, където сте спирали.
Изберете Приложения > Къде съм бил.
12
Персонализиране на устройството
Настройки на картата и превозното
средство
Изберете Настройки > Карта и МПС.
Прев. средство: Задава иконата, която представя вашето
положение на картата.
Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на
картата.
Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата.
Повече детайли може да причинят картата да се
изчертава по-бавно.
Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.
Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които
да се появяват в менюто с инструменти за карта.
Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на
страницата с картата (Персонализиране на слоевете на
картата, стр. 11).
Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия
мащаб за оптимално използване на картата. Когато е
деактивирано, трябва да променяте мащаба ръчно.
мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва
устройството.
Активиране на карти
Можете да активирате картографските продукти,
инсталирани в устройството.
СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски
продукти, отидете на http://buy.garmin.com.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > мои Карти.
2 Изберете карта.
Настройки за навигация
Изберете Настройки > Навигация.
Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища
по вашия маршрут, когато стартирате навигация.
Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на
маршрута.
Предупреждение за умора: Предупреждава ви, когато сте
шофирали за дълъг период от време без почивка.
Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат
избягвани в маршрута.
Отбягвания по избор: Позволява ви да избягвате
определени шосета или зони.
Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на
зони с екологични ограничения или ограничения на
емисиите, които могат да са приложими за вашето
превозно средство.
Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на
платени пътища.
Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени
пътища и винетки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Ограничен режим: Деактивира всички функции на
устройството, които изискват значително внимание от
оператора и биха могли да бъдат отвличащи вниманието
по време на шофиране.
GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от
устройството и пести енергия от батерията.
Настройки за режима на изчисляване
Изберете Настройки > Навигация > Режим изчисляване.
Използване на приложенията
Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по
различните пътища и данните за ускоряване на превозното
средство за даден маршрут.
Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за
шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.
По-кратко разст.: Изчислява маршрути, които са по-кратки
като разстояние, но може да отнемат повече време за
шофиране.
Извън пътя: Изчислява права линия от местоположението
ви до дестинацията.
Настройване на Местоположение за Симулация
Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници,
може да използвате GPS, за да зададете симулирано
местоположение.
1 Изберете Настройки > Навигация > GPS симулатор.
2 От главното меню изберете Покажи картата.
3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.
Адресът на местоположението се появява най-долу на
екрана.
4 Изберете описанието на мястото.
5 Изберете Задай за място.
Настройки за задна камера
Настройките на резервната камера ви позволяват да
управлявате сдвоени камери Garmin и настройки на камери.
Това меню се извежда на вашето навигационно устройство
само когато устройството е свързано към кабел на приемник
на безжична камера. Вижте ръководството на притежателя
на вашата резервна камера за подробна информация
относно сдвояване на камери и настройки на камери.
Отидете на garmin.com/backupcamera, за да закупите
резервна камера Garmin.
Изберете Настройки > Задна камера и изберете сдвоена
камера.
Отмяна на сдвояване: Премахва сдвоената камера. Вие
трябва да сдвоите камерата отново преди да можете да я
прегледате с помощта на това устройство и кабел.
Преименуване: Позволява ви да преименувате сдвоената
камера.
Линии за навигация: Показва или скрива линии за
навигация и ви позволява да регулирате позицията на
линиите за навигация.
babyCamНастройки
Настройките на babyCam ви позволяват да управлявате
сдвоени камери Garmin babyCam™ и настройки на камери.
Това меню се извежда на вашето навигационно устройство
само когато устройството е свързано към кабел на приемник
на безжична камера. Вижте ръководството на притежателя
на вашата камера за подробно информация относно
сдвояване на камери и настройки на камери. Отидете на
garmin.com/babycam, за да закупите камера Garmin
babyCam.
Изберете Настройки > babyCam и изберете сдвоена
камера.
Настройки на захранването: Позволява ви да задавате
колко време видеото да се показва на екрана.
Обръщане на видео: Позволява ви да обръщате или да
показвате огледален образ на видеото.
Подравняване: Извежда видеото на babyCam, за да ви
позволи да подравните камерата.
Напомняне за проверка на седалката: Активира
напомняне за проверка за пътник на задната седалка
преди слизане от превозното средство.
Персонализиране на устройството
Отмяна на сдвояване: Премахва сдвоената камера.
Преименуване: Позволява ви да преименувате сдвоената
камера.
Настройки на дисплея
Изберете Настройки > Екран.
Ориентация: Позволява ви да зададете дисплея в режим
портрет (вертикален) или пейзаж (хоризонтален).
Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен
режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството
автоматично задава дневните или нощните цветове на
базата на часа от денонощието.
Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.
Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете
времето на бездействие, преди устройството да премине
в спящ режим, докато се използва захранване на
батерията.
Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на
екрана на устройството. Снимките на екрана се
съхраняват в папката Screenshot в паметта на
устройството.
Настройки за трафика
От главното меню изберете Настройки > Трафик.
Трафик: Активира трафика.
Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да
се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира
автоматично възможно най-добрите данни за трафика.
Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за
трафик.
Оптимизиране на маршрут: Разрешава на устройството да
използва автоматично оптимизирани алтернативни
маршрути или при поискване (Избягване на забавяния
поради трафик по маршрута, стр. 6).
Предупреждения за трафик: Избира сериозността на
забавянето поради трафик, при която устройството да
показва предупреждение за трафик.
Настройки за мерни единици и време
За да отворите страницата с настройки за мерни единици и
време, от главното меню изберете Настройки > Мерни
единици и време.
Час в момента: Сверява часа в устройството.
Формат за час: Дава възможност да изберете показване на
екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.
Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.
Формат координати: Задава формата на координатите и
координатната система, използвани за географските
координати.
Сверяване на часа
1 Изберете часа от основното меню.
2 Изберете опция:
• За да сверите часа автоматично по данните от GPS,
изберете Автомат..
• За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре
или надолу.
Настройки за език и клавиатура
За да отворите настройките за език и клавиатура, от
главното меню изберете Настройки > Език и клавиатура.
Език глас.навигация: Задава езика за гласови напомняния.
Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на
избрания език.
13
ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика
на въвежданите от потребителя данни или данните на
картата, например имена на улици.
Език клавиатура: Позволява задаването на езици на
клавиатурата.
Настройки за предупреждения за близост
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски
интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за
точки на близост.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Изберете Настройки > Предупреждения за близост.
Аудио: Задава стила на предупреждение, което се
изпълнява, когато доближите точките за близост.
Предупреждения: Задава типа на точките за близост, за
които се изпълняват предупрежденията.
Настройки за устройството и
поверителност
За да отворите страницата с настройки за устройството,
изберете Настройки > Устройство.
За системата: Показва номера на версията на софтуера,
идентификационния номер на устройството и данни за
още няколко характеристики на софтуера.
ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен
потребител.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато
актуализирате системния софтуер или закупувате
допълнителни картни данни.
Доклади за позиция: Споделя информация за позицията
ви с Garmin с цел подобряване на съдържанието.
Хронология на пътуване: Позволява на устройството да
записва информация за функциите myTrends, Къде съм
бил и Регистър на пътуванията.
Изч. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на
пътуването ви за функциите myTrends, Къде съм бил и
Регистър на пътуванията.
Връщане на настройки
Може да възстановите една категория настройки или всички
настройки до фабричните.
1 Изберете Настройки.
2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
3 Изберете > Върни.
Информация за устройството
Технически характеристики
Диапазон на
работната
температура
От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за
зареждане
От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Захранване
Захранване от превозното средство
посредством включения в комплекта кабел
за захранване от превозното средство. AC
захранване посредством допълнителен
аксесоар (за употреба само в дома и
офиса).
Тип батерия
14
Акумулаторна, литиево-йонна
Захранващи кабели
Вашето устройство може да се захранва по различни
начини.
• Захранващ кабел за превозното средство
• USB кабел
• AC адаптер (опционален аксесоар)
Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранван от LPS
захранване.
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от
тези начини.
• Свържете устройството към захранването от превозното
средство.
• Свържете устройството към компютър с помощта на USB
кабел.
Устройството може да се зарежда бавно, когато е
свързано към компютър. Възможно е някои преносими
компютри да не са в състояние да зареждат
устройството.
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за
захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за
съответния регион.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер,
подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin
дилър или от www.garmin.com.
Поддръжка на устройството
Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА
Внимавайте да не изпускате устройството.
Не съхранявайте устройството на места, където може да
има продължително излагане на екстремални температури,
защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Никога не използвайте твърди или остри предмети за
работа със сензорния екран, защото може да го повредят.
Не допускайте контакт на устройството с вода.
Почистване на външността на корпуса
БЕЛЕЖКА
Избягвайте употребата на химически препарати за
почистване и разтворители, които биха могли да повредят
пластмасовите компоненти.
1 Почистете външността на корпуса на устройството (не
сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор
на неагресивен почистващ препарат.
2 Подсушете устройството.
Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете
устройството и прекъснете захранването му.
4 Внимателно избършете екрана с кърпата.
Предотвратяване на кражба
• Свалете устройството и стойката, така че да не са на
видно място, когато не ги използвате.
• Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
• Не съхранявайте устройството си в жабката на
автомобила.
Информация за устройството
• Регистрирайте устройството си на http://my.garmin.com.
Рестартиране на устройството
Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да
работи.
Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.
Демонтаж на устройството, стойката и
вендузата
Демонтаж на устройството от стойката
1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на
стойката.
2 Наведете устройството напред.
Демонтаж на стойката от вендузата
1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи
топчето на вендузата.
Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.
Смяна на предпазителя в кабела за
захранване от превозното средство
БЕЛЕЖКА
Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца
и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им
място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако
не е сглобен правилно.
Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно
средство, може да е необходимо да смените предпазителя,
намиращ се в края на адаптера за превозно средство.
1 Завъртете крайния елемент À на 90 градуса в посока,
обратна на часовниковата стрелка, за да го отключите.
Моeто устройство не получава сигнали от
спътник
• Проверете дали GPS симулаторът е изключен
(Настройки за навигация, стр. 12).
• Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и
далече от високи сгради и дървета.
• Останете неподвижно за няколко минути.
Устройството не се зарежда в колата ми
• Проверете предпазителя на захранващия кабел за
превозното средство (Смяна на предпазителя в кабела
за захранване от превозното средство, стр. 15).
• Проверете дали превозното средство е включено и
подава ток към захранващия извод.
• Уверете се, че вътрешната температура на превозното
средство е в рамките на диапазона на температурата за
зареждане, посочена в спецификациите.
• Проверете да не е прекъснат предпазителят в извода за
захранване от автомобила.
Зарядът на батерията ми не издържа
дълго
• Намалете яркостта на екрана (Настройки на дисплея,
стр. 13).
• Намалете времето на изчакване на дисплея (Настройки
на дисплея, стр. 13).
• Намалете силата на звука (Регулиране на силата на
звука, стр. 3).
• Поставете устройството в режим на пестене на енергия,
когато не се използва (Включване и изключване на
устройството, стр. 2).
• Не съхранявайте устройството при екстремни
температури.
• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева
светлина.
Устройството ми не се появява на
компютъра като сменяемо устройство
2
3
4
5
СЪВЕТ: Можете да се наложи да използвате монета, за
да демонтирате крайния елемент.
Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх Á и
предпазителя Â.
Поставете нов стопяем предпазител, който е
предназначен за същите номинални стойности на тока
като 1 A или 2 A.
Поставете сребристия връх в крайния елемент.
Поставете крайния елемент и го завъртете на 90 градуса,
за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за
захранване от превозното средство Ã.
Проблеми
Вендузата не се закрепва на предното
стъкло
1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
3 Монтирайте вендузата (Свързване на устройството
към захранването от превозното средство, стр. 2).
На повечето компютри Windows устройството се свързва с
използване на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP
устройството ми се появява като преносимо устройство, а
не като сменяемо устройство. Режим MTP се поддържа от
Windows 7, Windows Vista и Windows XP Service Pack 3 с
Windows Media Player 10.
®
Устройството ми не се показва на
компютъра като преносимо устройство
На компютри Mac и някои компютри Windows устройството
се свързва с използване на режим на USB устройство за
външна памет. В режим на USB устройство за външна
памет устройството се появява като сменяемо устройство
или том, а не като преносимо устройство. Версиите на
Windows преди Windows XP Service Pack 3 използват режим
на USB устройство за външна памет.
Устройството ми не се показва на
компютъра нито като преносимо
устройство, нито като сменяемо
устройство или том
1 Изключете USB кабела от компютъра.
2 Изключете устройството.
3 Свързване на USB кабел към вашето устройство и към
USB порта на компютъра.
Проблеми
15
СЪВЕТ: USB кабелът трябва да се свърже към USB порт
на вашия компютър, а не към USB концентратор.
Устройството се включва автоматично и преминава в режим
MTP или на USB устройство за външна памет. На екрана на
устройството се появява картина на устройството, свързано
към компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате няколко мрежови устройства,
регистрирани на вашия компютър, Windows може да изпита
проблеми при назначаване на букви на устройство за
вашите устройства Garmin. За информация относно
назначаване на букви на устройства вижте помощния файл
за вашата операционна система.
Допълнение
Поставяне на карта с памет за карти и
данни
Можете да поставите карта с памет, за да увеличите
мястото за съхранение на карти и други данни на вашето
устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик
на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да
закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с
карти на Garmin. Устройството поддържа microSD™ карти с
памет от 4 до 32 GB.
1 Намерете слота на картата с памет и картата на вашето
устройство (Общ преглед на устройството, стр. 1).
2 Поставете карта с памет в слота.
3 Натиснете я, докато щракне.
Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на устройството си.
Устройството има слот за карта памет за допълнително
съхранение на данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95,
98, Me, Windows NT и Mac OS 10.3 и предходни версии.
4 Изберете Редактиране > Копиране.
5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не
трябва да слагате файлове в папката Garmin.
6 Изберете Редактиране > Постави.
Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като
сменяемо устройство или том, трябва безопасно да
разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете
загуба на данни. Ако устройството ви е свързано към
Windows компютъра като преносимо устройство, не е
необходимо безопасно разкачване.
1 Извършете действие:
• За Windows компютри изберете иконата за безопасно
премахване на хардуер в системната област и
изберете устройството си.
• За Mac компютри плъзнете иконата на тома в кошчето
за боклук.
2 Изключете кабела от компютъра.
Показване на състоянието на GPS сигнала
Задръжте
за три секунди.
Закупуване на допълнителни карти
1 Посетете продуктовата страница на устройството на
адрес garmin.com.
2 Натиснете раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Покупка на аксесоари
Отидете на garmin.com/accessories.
®
За картите с памет
Можете за закупите карти с памет от доставчик на
електроника или предварително зареден софтуер с карти на
Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването
на данни и карти, картата с памет може да се използва да
съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища
(Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски
POI (Интересни точки).
Свързване на устройството към компютъра
Можете да свържете устройството към вашия компютър с
помощта на USB кабел.
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на
устройството ви.
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в
свободен USB порт на компютъра.
На екрана на устройството ви се появява картина на
устройството, свързано към компютъра.
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра (Свързване на
устройството към компютъра, стр. 16).
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
3 Изберете файл.
16
Допълнение
Показалец
F
Foursquare 8
G
Garmin Express, актуализиране на
софтуера 1
GPS 2, 16
I
ID на уред 14
ID номер 14
M
microSD карта 1, 2, 16
myTrends, маршрути 6
U
USB, изключване 16
А
адреси, намиране 8
аксесоари 16
актуализиране
карти 1
софтуер 1
аудио, точки на близост 14
Б
батерия
зареждане 2, 14, 15
максимизиране 15
проблеми 15
безжична камера 13
бутон Вкл. 1, 2
Бързо търсене 8
В
вендуза 15
връщане на настройки 14
Г
географска ширина и дължина 9
геокешинг 9
гориво, станции 9
грижа за устройството 14
Д
демонтаж на стойката 15
дестинации. Вж. местоположения
Е
език
глас 13
клавиатура 13
екран, яркост 3
Екран с 2D карта 11
Екран с 3D карта 11
екран с карта
2D 11
3D 11
екранни бутони 2
З
запаметени местоположения 5
изтриване 10
категории 9
редактиране 9
записване, текущо място 9
зареждане на устройството 2, 14, 15
захранващ кабел за превозното средство 2
захранващи кабели 14
превозно средство 2
смяна на предпазителя 15
И
избягвания 7
деактивиране 7
изтриване 7
площ 7
път 7
Показалец
пътни такси 6
изтриване, пътувания 6
икони, лента за състоянието 2
инструменти, карти 10
интересни места (POI) 8
местности 8
информация за пътуването 10
нулиране 11
преглед 11
К
кабели, захранване 14
калкулатор, свързване 15, 16
камери 13
резервен 13
скорост 3
червен светофар 3
камери за скорост 3
камери за червен светофар 3
карта с памет 1, 2, 16
поставяне 16
карти 4, 10, 12
актуализиране 1
закупуване 16
инструменти 10
ниво на детайлност 12
показване на маршрути 4
поле за данни 4, 11
символи 4
слоеве 11
тема 12
клавиатура
език 13
подредба 13
координати 9
кражба, предотвратяване 14
кратки команди
добавяне 9
изтриване 9
кръстовища, намиране 8
Къде съм? 9
градове 9
категории 8
координати 9
кръстовища 8
напред по пътя 10
персонализиране 10
напътствия 4
напътствия за шофиране 4
настройки 12–14
настройки на дисплея 13
настройки на часа 13
нулиране
данни за пътуване 11
устройство 15
О
обходи 5
отбягвания, особености по пътя 7
отиване У дома 4
отстраняване на неизправности 15
П
паркинг, последно място 9
персонализиране на устройството 12
план за пътуване 5, 6
редактиране на пътуване 6
точки за моделиране 6
поддръжка на продукта 12
помощ. 12 Вж. също поддръжка на
продукта
почистване на сензорния екран 14
почистване на устройството 14
предпазител, смяна 15
предупреждения 3
предупреждения за точки на
близост, настройки 14
предупреждения за шофьора 3
проблеми 15
промяна на областта на търсене 8
пътни такси, предотвратяване 6
Р
лента за търсене 7
ЛСКП 14
регистър на пътуване, показване 11
редактиране, запаметени пътувания 6
Резервна камера 13
М
С
Л
маршрути 3
myTrends 6
добавяне на точка 4, 6
започване 4
изчисляване 5
моделиране 5
показване на картата 4
предлагани 6
режим изчисляване 6, 12
спиране 5
местности 8
местоположения 8, 12
в момента 9
записване 9
местности 8
симулирани 13
скоро намерени 9
търсене на 7, 8
местоположения за симулация 13
моделиране на маршрута 5
монтаж, премахване 15
монтаж на устройството
автомобил 2
вендуза 2, 15
демонтаж от стойката 15
сигнали от спътник
показване 16
прихващане 2
сила на звука, регулиране 3
скоро намерени местоположения 9
следващ завой 4
слоеве на картата, персонализиране 11
снимки на екрана 13
софтуер
актуализиране 1
версия 14
спешни услуги 9
списък на завоите 4
спящ режим 2
Н
У
навигация 4, 8
извън пътя 7
настройки 12
навигация "извън пътя" 7
намиране на местоположения. 7, 8
Вж. също местоположения
адреси 8
Т
текущо място 9
технически характеристики 14
трафик 11–13
алтернативен маршрут 6
добавяне на абонаменти 12
инциденти 11
карта 11
приемник 11
търсене на забавяния 11
у дома
отиване 4
редактиране на местоположение 4
Ф
файлове, прехвърляне 16
17
Х
хронология на пътуване 14
Я
яркост 3
18
Показалец
support.garmin.com
септември 2018 г.
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising