Garmin | Drive™ 50 | User manual | Garmin Drive™ 50 Brukerveiledning

Garmin Drive™ 50 Brukerveiledning
Garmin Drive™ 40/50/60
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre
land. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express .......... 1
Oversikt over enhetene ............................................................... 1
Garmin Drive 40 – oversikt over enheten .............................. 1
Garmin Drive 50 – oversikt over enheten .............................. 1
Garmin Drive 60 – oversikt over enheten .............................. 2
Koble enheten til bilstrøm ........................................................... 2
Slå enheten av eller på ............................................................... 2
Innhente GPS-signaler ............................................................... 2
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 2
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 2
Justere volumet .......................................................................... 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 2
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler ............................ 3
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 3
Navigere til destinasjonen............................................. 3
Ruter ........................................................................................... 3
Starte en rute .............................................................................. 3
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 3
Kjøre hjem .............................................................................. 3
Ruten på kartet ........................................................................... 3
Vise svinger og anvisninger ................................................... 4
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 4
Legge til en posisjon i ruten ........................................................ 4
Tilpasse ruten ............................................................................. 4
Foreta en omkjøring .................................................................... 4
Stoppe ruten ............................................................................... 4
Endre modus for ruteberegning .................................................. 4
Turplanlegger ..............................................................................4
Planlegge en tur ..................................................................... 5
Navigere til en lagret tur ......................................................... 5
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur ................ 5
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ....................... 5
Redigere og lagre den aktive ruten ........................................ 5
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ................. 5
Planlegge en tur ..................................................................... 5
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 5
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 5
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 5
Unngå bomveier ..................................................................... 5
Unngå bomringmerker ........................................................... 6
Unngå veielementer ............................................................... 6
Unngå miljøsoner ................................................................... 6
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 6
Navigere utenfor vei .................................................................... 6
Finne og lagre posisjoner.............................................. 6
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 6
Vise søkeresultater på kartet ...................................................... 7
Endre søkeområdet .................................................................... 7
Punkter av interesse ................................................................... 7
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 7
Søke i en kategori .................................................................. 7
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 7
Foursquare ............................................................................. 7
Søkeverktøy ................................................................................ 7
Finne en adresse ................................................................... 7
Finne et veikryss .................................................................... 7
Finne en by ............................................................................ 7
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 8
Vise posisjoner som nylig er funnet ............................................ 8
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 8
Innholdsfortegnelse
Finne forrige parkeringsplass ..................................................... 8
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 8
Finne nødtjenester og drivstoff .............................................. 8
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 8
Legge til en snarvei ..................................................................... 8
Fjerne en snarvei ................................................................... 8
Lagre posisjoner ......................................................................... 8
Lagre en posisjon ................................................................... 8
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 8
Redigere en lagret posisjon ................................................... 8
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 8
Slette en lagret posisjon ......................................................... 8
Bruke kartet .................................................................... 8
Kartverktøy ................................................................................. 9
Vise et kartverktøy ................................................................. 9
Aktivere kartverktøy ............................................................... 9
Lenger fremme ........................................................................... 9
Vise kommende posisjoner .................................................... 9
Tilpasse kategorier for Lenger fremme .................................. 9
Tripinformasjon ........................................................................... 9
Vise tripdata på kartet ............................................................ 9
Vise tripinformasjonssiden ..................................................... 9
Vise triploggen ....................................................................... 9
Nullstille tripinformasjon ......................................................... 9
Vise kommende trafikkhendelser ................................................ 9
Vise trafikk på kartet ............................................................ 10
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 10
Tilpasse kartet .......................................................................... 10
Tilpasse kartlagene .............................................................. 10
Endre kartdatafeltet .............................................................. 10
Endre perspektiv på kartet ................................................... 10
Trafikkdata .................................................................... 10
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 10
Om trafikkabonnementer .......................................................... 10
Vise trafikkabonnementer .................................................... 10
Legge til et abonnement ...................................................... 10
Aktivere trafikk .......................................................................... 10
Bruke programmene .................................................... 10
Vise hjelpefiler .......................................................................... 10
Søke i hjelpeemner .............................................................. 10
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 10
Tilpasse enheten.......................................................... 10
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 10
Aktivere kart ......................................................................... 11
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 11
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 11
Angi en simulert posisjon ..................................................... 11
Innstillinger for ryggekamera .................................................... 11
Innstillinger for babyCam .......................................................... 11
Skjerminnstillinger ..................................................................... 11
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 11
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 12
Angi klokkeslett .................................................................... 12
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 12
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 12
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 12
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 12
Informasjon om enheten.............................................. 12
Spesifikasjoner ......................................................................... 12
Strømkabler .............................................................................. 12
Lade enheten ....................................................................... 12
Vedlikehold av enheten............................................... 12
Ta vare på enheten .................................................................. 12
Rengjøre enhetens utside .................................................... 12
i
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 12
Unngå tyveri ......................................................................... 13
Nullstille enheten ...................................................................... 13
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 13
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 13
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 13
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 13
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 13
Feilsøking...................................................................... 13
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 13
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 13
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 13
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 13
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 13
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 13
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 13
Tillegg............................................................................ 13
Sette inn minnekort for kart og data ......................................... 13
Databehandling ........................................................................ 14
Om minnekort ...................................................................... 14
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 14
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 14
Vise status for GPS-signal ........................................................ 14
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 14
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Oppdatere kart og programvare på enheten (Oppdatere kart
og programvare med Garmin Express, side 1).
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Koble
enheten til bilstrøm, side 2).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 2).
• Justere volumet (Justere volumet, side 2) og skjermens
lysstyrke (Justere lysstyrken på skjermen, side 2).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 3).
7 Klikk på Legg til enhet.
8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge enheten din til i
Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for
enheten.
9 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Produktregistrering
®
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at
enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til
destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for
Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
Oversikt over enhetene
Garmin Drive 40 – oversikt over enheten
®
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
6 Klikk på Legg til en enhet.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
Komme i gang
À
Á
Â
Av/på-knapp
USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
Garmin Drive 50 – oversikt over enheten
À
Á
Â
Av/på-knapp
USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
1
Garmin Drive 60 – oversikt over enheten
À
Á
Â
statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Tiden det tar å
hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer,
inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte
navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor
lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten.
Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang
du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
blir grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler og er
Når
klar til å navigere.
Av/på-knapp
Mini-USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
Ikoner på statuslinjen
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet
og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal,
side 14).
Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi
klokkeslett, side 12).
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på enheten.
Batteriladenivå.
Bruke knappene på skjermen
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Justere volumet
mot frontruten.
4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.
5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.
6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
Slå enheten av eller på
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
• Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble
enheten til strøm.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Av.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for
enheten.
Innhente GPS-signaler
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.
2
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Justere lysstyrken på skjermen
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle
varsler er tilgjengelige i alle områder.
på
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og
gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding
og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil
retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir
røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du
forlater den enveiskjørte veien eller endrer kjøreretning.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (Motta
trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker, side 10).
Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar
en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler
Du kan slå av enkeltstående hørbare førervarsler. Den visuelle
varslingen vises selv om lydvarslingen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare
førervarsler.
Merk
eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
2
hvert varsel.
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over
plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må
du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre
fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke
tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et
abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som
helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende
abonnement.
MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker
forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet
med oppdateringer uten abonnement.
• Du kan bruke Garmin Express programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 4) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 5).
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 3).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 4).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 4).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
posisjoner, side 6).
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 4).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 3). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 4).
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
Navigere til destinasjonen
3
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Tilpasse ruten
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 10).
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 3).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 9).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
helst sted på kartet.
2 Velg .
Stoppe ruten
Legge til en posisjon i ruten
Endre modus for ruteberegning
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 3).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 5).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 6).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
4
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til
tilpasningspunkter.
Navigere til destinasjonen
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > > Opprett tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerneplasseringen, velger du .
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg > Turinnstillinger.
Navigere til destinasjonen
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 4).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 4).
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.
4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å
angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen,
bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot
slutten.
5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
6 Når du er ferdig, velger du Lagre.
Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet
som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og
destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare
en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan
påvirke den faktiske ankomsttiden.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 12).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 10).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 11),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
5
3 Velg et alternativ:
6 Velg Ferdig.
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
Velg
Lagre.
4
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
Velg
en unngåelse.
2
3 Velg > Deaktiver.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 6).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 7).
• Søk etter Foursquare interessepunkter (Søke etter
interessepunkter fra Foursquare, side 7).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 7).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 7).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 8).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 8).
®
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
Finne og lagre posisjoner
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
Velg
eventuelt en posisjon.
6
Vise søkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
fra posisjonssøkeresultatene.
1 Velg
Den nærmeste posisjonen i søkeresultatene vises på kartet.
angir posisjonen til andre søkeresultater.
2 Velg ett eller flere alternativer:
• Trykk og dra kartet for å se flere søkeresultater.
• Velg for å velge en annen posisjon.
• Hvis du vil se detaljer og ruter for valgt posisjon, velger du
posisjonsbeskrivelsen nederst på kartet.
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til valgt posisjon.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
Finne og lagre posisjoner
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: for å søke i nærheten
av en annen by eller et annet område.
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærheten av: (Endre søkeområdet, side 7).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
7
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
8
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 7).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 3) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
Bruke kartet
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 3).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 9).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 4).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 9).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den
kategorien, avkjørselen eller byen.
Bruke kartet
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Ferdig.
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 9).
På kartet velger du > Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 9).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maks. fart for å nullstille den maksimale
hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
9
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Trafikkdata
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle
enhetsmodeller. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere
og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Enheten må kunne motta oppdaterte trafikkdata for at du skal
unngå forsinkelser i trafikken.
• Hvis enheten har en trafikkmottaker, kan den motta
trafikkdata fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig.
• Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller LMT,
har en FM-trafikkmottaker.
• Enheten må være koblet til bilstrøm med strømkabelen som
følger med, for at du skal kunne motta trafikkdata via
trafikkmottakeren.
• Enheten må være innen rekkevidde av trafikkdatasignalet for
at den skal kunne motta informasjon via trafikkmottakeren.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Hvis enheten har en trafikkmottaker, kan den motta trafikkdata
fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle
enhetsmodeller.
1 Kontroller at enheten har en trafikkmottaker.
• Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller
LMT, har en FM-trafikkmottaker.
2 Koble enheten til bilstrøm med strømkabelen som fulgte med
enheten (Koble enheten til bilstrøm, side 2).
Strømkabelen som fulgte med enheten, inkluderer en
antenne for trafikkmottakeren.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå
trafikkforsinkelser.
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Bruke programmene
Vise hjelpefiler
Velg Programmer > Hjelp for å vise den fullstendige
brukerveiledningen.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 12).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
10
Trafikkdata
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 10).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en
pause.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Tilpasse enheten
Innstillinger for ryggekamera
Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere
parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger.
Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er
koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner
detaljert informasjon om parkobling av kameraer og
kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå
til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin
ryggekamera.
Velg Innstillinger > Ryggekamera, og velg et parkoblet
kamera.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må
parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av
denne enheten og kabelen.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det
mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.
Innstillinger for babyCam
babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede
Garmin babyCam™ kameraer og kamerainnstillinger. Denne
menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til
en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert
informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i
brukerveiledningen for kameraet. Gå til garmin.com/babycam for
å kjøpe et Garmin babyCam kamera.
Velg Innstillinger > babyCam, og velg et parkoblet kamera.
Strøminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen
skal vises på skjermen.
Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller
speilvende det.
Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å
justere kameraet.
Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse
om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal
visning) eller landskap (horisontal visning).
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
11
Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke
optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel
(Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 5).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Innstillinger for enheter og tid
Spesifikasjoner
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
12
Informasjon om enheten
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for
hjem eller kontor.
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Vedlikehold av enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
Informasjon om enheten
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Unngå tyveri
Enheten lader ikke i kjøretøyet
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 13).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
Nullstille enheten
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À 90 grader mot klokken for å låse det.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil Ã.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm, side 2).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 11).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
Feilsøking
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 11).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 11).
• Demp volumet (Justere volumet, side 2).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 2).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på
datamaskinen.
TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å
tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du
se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.
Tillegg
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
13
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD™ minnekort fra 4 til 32 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Oversikt over
enhetene, side 1).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 14).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
14
Tillegg
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 10
3D-kartvisning 10
A
adresser, finne 7
anvisninger 4
av/på-knapp 1, 2
B
batteri
lade 2, 12, 13
maksimere 13
problemer 13
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
bomstasjoner, unngå 5
brakett, fjerne 13
bredde- og lengdegrad 8
D
datamaskin, koble til 13, 14
drivstoff, stasjoner 8
E
endre søkeområdet 7
enhets-ID 12
F
feilsøking 13
filer, overføre 14
finne posisjoner. 6, 7 Se også posisjoner
adresser 7
byer 7
kategorier 7
koordinater 8
veikryss 7
fjerne brakett 13
fotobokser for hastighet 3
fotobokser ved trafikklys 3
Foursquare 7
førervarsler 2, 3
G
Garmin Express, oppdatere programvare 1
geocaching 8
gjeldende posisjon 8
gjenopprette innstillinger 12
GPS 2, 14
H
hjelp. 10 Se også produktsupport
hjem
kjøre 3
redigere posisjon 3
Hurtigsøk 7
Hvor er jeg? 8
I
ID-nummer 12
ikoner, statuslinje 2
innstillinger 11, 12
interessepunkter (POI) 7
K
kabler, strøm 12
kameraer 11
hastighet 3
rygge 11
rødt lys 3
kart 3, 8, 9, 11
datafelt 3, 9, 10
detaljnivå 10
kjøpe 14
lag 10
oppdatere 1
symboler 3
tema 10
verktøy 9
Indeks
vise ruter 3, 4
kartlag, tilpasse 10
kartvisning
2D 10
3D 10
kjøre hjem 3
kjøreanvisninger 4
knapper på skjermen 2
koordinater 8
L
lade enheten 2, 12, 13
lagre, gjeldende posisjon 8
lagrede posisjoner 5
kategorier 8
redigere 8
slette 8
lenger fremme 9
tilpasse 9
Lisensavtaler for sluttbruker 12
lyd, nærhetspunkter 12
lysstyrke 2
M
manøverliste 4
microSD-kort 1, 2
minnekort 1, 2, 14
montere 13
minnekort, microSD 13
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 13
sugekopp 2, 13
myTrends, ruter 5
N
navigasjon 3, 7
innstillinger 11
utenfor vei 6
navigere utenfor vei 6
neste sving 3
nullstille
enhet 13
tripdata 9
nødtjenester 8
O
omkjøringer 4
oppdatere
kart 1
programvare 1
P
parkering, forrige plass 8
posisjoner 7, 10
gjeldende 8
lagre 8
nylige treff 8
simulerte 11
steder 7
søke etter 6, 7
posisjoner som nylig er funnet 8
produktsupport 10
programvare
oppdatere 1
versjon 12
punkter av interesse (POI) 7
steder 7
R
redigere, lagrede turer 5
reisehistorikk 12
rengjøre berøringsskjermen 12
rengjøre enheten 12
ruter 3
beregne 4
beregningsmodus 5, 11
foreslåtte 5
legge til et punkt 4, 5
myTrends 5
starte 3
stoppe 4
tilpasse 4
vise på kartet 3, 4
ryggekamera 11
S
satellittsignaler
innhente 2
vise 14
sikring, skifte 13
simulerte posisjoner 11
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 11
skjerminnstillinger 11
slette, turer 5
snarveier
legge til 8
slette 8
spesifikasjoner 12
språk
stemme 12
tastatur 12
steder 7
strømkabel for bil 2
strømkabler 12
kjøretøy 2
skifte sikringen 13
sugekopp 13
søkelinje 6
søvnmodus 2
T
ta vare på enheten 12
tastatur
layout 12
språk 12
tidsinnstillinger 12
tilbehør 14
tilpasse en rute 4
tilpasse enheten 10
trafikk 9–11
alternativ rute 5
hendelser 10
kart 10
legge til abonnementer 10
mottaker 10
søke etter forsinkelser 10
tripinformasjon 9
nullstille 9
vise 9
triplogg, vise 9
trådløst kamera 11
turplanlegger 4, 5
redigere en tur 5
tilpasningspunkter 5
tyveri, unngå 13
U
unngåelser 6
bomstasjoner 5
deaktivere 6
område 6
slette 6
vei 6
veielementer 6
USB, koble fra 14
V
varsler 2
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 12
veikryss, finne 7
verktøy, kart 9
volum, justere 2
15
support.garmin.com
September 2018
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising