Garmin | fleet™ 590 | User guide | Garmin fleet™ 590 Käyttöopas

Garmin fleet™ 590 Käyttöopas
Garmin fleet 590
™
Käyttöopas
Elokuu 2013
190-01505-37_0A
Painettu Taiwanissa
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää
tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Sana Bluetooth® ja sen logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on
Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki ja microSD™ on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Audible.com® ja
AudibleReady® ovat Audible, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 1997–2005 Audible, Inc.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista
tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja
muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Sisällysluettelo
Aloitus��������������������������������������������1
Fleet-tilaus��������������������������������������������� 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen�������������������������������������� 1
Päävalikon käyttäminen������������������������� 2
Tilarivin kuvakkeet��������������������������������� 3
Tuki ja päivitykset���������������������������������� 5
Lähetys�������������������������������������������5
Uudet pysähdykset ja viestit������������������ 5
Viestin tarkasteleminen������������������������� 6
Kellokortti���������������������������������������7
Käyttäjän lisääminen aikakelloon���������� 7
Paikkojen etsiminen����������������������8
Tietoja kohdepisteist��������������������������� 9
Kotisijainnin tallentaminen��������������������11
Sijaintihaut��������������������������������������������11
Sijaintikartan käyttäminen�������������������� 13
Suosikit������������������������������������������������ 14
Matkan suunnitteleminen��������������������� 15
Äänikomento��������������������������������16
Herätysilmauksen määrittäminen�������� 16
Garmin fleet 590 käyttöopas
Sisällysluettelo
Äänikomentojen aktivoiminen�������������� 16
Reitin aloittaminen äänikomennoilla���� 17
Osoitteen etsiminen����������������������������� 18
Ohjeiden mykistäminen����������������������� 18
Äänikomentojen poistaminen
käytöstä����������������������������������������������� 18
Karttasivut������������������������������������18
Autoilureitin seuraaminen�������������������� 18
Handsfree-puhelut�����������������������21
Langattoman Bluetooth-tekniikan
ottaminen käyttöön������������������������������ 21
Puhelinluettelon käyttäminen��������������� 23
Soittaminen kohdepisteeseen������������� 23
Numeron valitseminen������������������������� 23
Kotinumeron tallentaminen������������������ 23
Puheluhistorian käyttäminen��������������� 23
Äänivalinnan käyttäminen�������������������� 24
Puhelimen tilan tarkistaminen�������������� 24
Työkalut-valikon käyttäminen����24
Ohjeen käyttäminen����������������������������� 24
Tietoja ecoRoute-toiminnosta ������������� 24
Maailmankellon käyttäminen �������������� 27
Laskimen käyttäminen������������������������� 27
Kuvaotoksen ottaminen����������������������� 27
iii
Sisällysluettelo
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen����������������������������������� 27
Liikenne����������������������������������������28
Liikenne reitill������������������������������������ 28
Liikenne alueella���������������������������������� 29
Liikennetiedot�������������������������������������� 30
Tietojen hallinta���������������������������30
Tiedostotyypit�������������������������������������� 30
Tietoja muistikorteista�������������������������� 30
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta �������������������������������������� 31
Tiedostojen poistaminen ��������������������� 31
Laitteen huoltaminen��������������������������� 38
Akun virran säästäminen��������������������� 39
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen����������������������������������������� 40
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen������������������������������������������ 40
Lisäkarttojen ostaminen����������������������� 41
Mukautetut kohdepisteet��������������������� 41
Lisävarusteiden ostaminen������������������ 41
Vianmääritys ��������������������������������������� 42
Hakemisto������������������������������������44
Laitteen mukauttaminen�������������32
Järjestelmäasetukset��������������������������� 32
Navigointiasetukset����������������������������� 33
nüRoute-asetukset������������������������������ 34
Näyttöasetukset����������������������������������� 36
Kieliasetukset�������������������������������������� 37
Kartan tietojen tarkasteleminen ���������� 37
Bluetooth-asetukset����������������������������� 37
Asetusten palauttaminen��������������������� 38
Liite�����������������������������������������������38
Virtajohdot������������������������������������������� 38
iv
Garmin fleet 590 käyttöopas
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja ‑oppaasta.
1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 1).
2 Kiinnitä laite (sivu 1).
3 Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 5).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 5).
Aloitus
Laitteen liittäminen
ajoneuvon virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja tai tuotteen
vahingoittumisen säilyttämällä laitetta
poissa suorasta auringonvalosta.
ilmoitus
Älä irrota virtajohtoa, jotta laite
voi vastaanottaa ajoneuvokannan
hallintatietoja.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
USB-porttiin ➋.
Fleet-tilaus
Yritykselläsi on oltava aktiivinen fleet-tilaus,
jotta voit käyttää laitteen ajoneuvokannan
hallintaominaisuuksia.
Garmin fleet 590 käyttöopas
1
Aloitus
Päävalikon käyttäminen
➋
➊
➌
➊ ➍
2 Napsauta teline imukuppiin ➌.
3 Paina imukuppi tuulilasiin.
4 Käännä samalla vipua ➍ taaksepäin
tuulilasia kohti.
5 Aseta laitteen takaosa telineeseen.
6 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
➋
➍
•
•
•
•
•
➌
➎
Avaa kellokortti (jos käytössä)
valitsemalla ➊.
Avaa viestit ja pysähdykset
valitsemalla ➋.
Näytä kartta valitsemalla ➌.
Etsi määränpää valitsemalla ➍.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➎.
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta ➊ neljä
sekuntia.
➊
2 Valitse Pois.
2
Garmin fleet 590 käyttöopas
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa,
kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite
käyttää erittäin vähän virtaa, ja akun lataus
voi riittää moneksi viikoksi, kun laite on
lepotilassa.
Siirtäminen lepotilaan
Paina virtapainiketta.
Siirtyminen lepotilasta
Kun laite on lepotilassa, paina
virtapainiketta.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Tasot.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Tasot.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Aloitus
2 Säädä äänenvoimakkuutta
liukusäätimellä.
Mykistä laite valitsemalla
.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa.
Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen
ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai
näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Kulkuvälinetilan osoitin.
Yksityisyyden hallinta (jos käytössä).
Nykyinen aika.
Nykyinen lämpötila. Näkyy, jos
palvelu on otettu laitteessa käyttöön.
Matkapuhelinsignaalin voimakkuus.
Akun tila.
3
Aloitus
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
ja paina neljä sekuntia.
Valitse
Yksityisyystilan ottaminen käyttöön
HUOMAUTUS: Yksityisyystilan osoitin
näkyy ainoastaan, kun sinulla on yrityksen
lupa ottaa yksityisyystila käyttöön ja poistaa
se käytöstä.
Jos yritys on ottanut yksityisyyden
hallinnan käyttöön laitteessa, voit ottaa
yksityisyystilan käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Sijaintiasi ei lähetetä yritykselle,
kun yksityisyystila on käytössä.
.
Valitse
osoittaa, että yksityisyystila on
käytössä.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
•
•
4
Palaa edelliseen valikkonäyttöön
valitsemalla .
Palaa päävalikkoon pikaisesti
painamalla -painiketta pitkään.
•
•
•
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja
valitsemalla ja .
Voit vierittää nopeammin painamalla
- ja -painiketta pitkään.
Valitsemalla
voit avata nykyisen
näytön asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
•
•
•
•
•
•
•
Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla
merkki näppäimistöllä.
.
Lisää välilyönti valitsemalla
Poista merkki -painikkeella.
Voit poistaa merkinnän kokonaan
pitämällä -painiketta painettuna.
Valitsemalla
voit valita
näppäimistön kielitilan.
voit kirjoittaa
Valitsemalla
välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.
voit muuttaa
Valitsemalla
kirjainkokoa.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Tuki ja päivitykset
Garmin® Expressin avulla voit käyttää näitä
palveluja laitteessa helposti.
• Ohjelmisto- ja karttapäivitykset
• Tuoteoppaat
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
Garmin Expressin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapelin pienempi pää
laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/express.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Lähetys
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää,
laitteessa on oltava aktiivinen fleet-tilaus.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Lähetys
Uudet pysähdykset ja viestit
Laite näyttää ilmoituksen, kun vastaanotat
uusia pysähdyksiä tai viestejä.
• Päävalikossa näkyy ilmoitus uusista
tai
pysähdyksistä , viesteistä
).
molemmista (
• Kartassa tai näkyy sinisenä,
kun sinulla on uusia pysähdyksiä
tai viestejä.
- tai
-välilehdessä
•
ilmoittaa uusien pysähdysten tai
viestien määrän.
◦◦ Sininen ilmoitus osoittaa,
että olet saanut uusia
pysähdyksiä tai viestejä sen
jälkeen, kun viimeksi tarkastelit
pysähdys- tai viestiluetteloa.
◦◦ Harmaa ilmoitus osoittaa,
että sinulla on lukemattomia
viestejä tai pysähdyksiä.
5
Lähetys
Navigoiminen pysähdykseen
Yrityksesi on lähetettävä pysähdys
laitteeseesi, ennen kuin voit navigoida
pysähdykseen.
1 Valitse päävalikosta Lähetys > .
2 Valitse pysähdys.
3 Valitse Aja.
Pysähdyksen merkitseminen
tehdyksi
Kun olet suorittanut kaikki tehtävät, joihin
liittyy pysähdys, voit merkitä pysähdyksen
tehdyksi.
1 Valitse päävalikosta Lähetys.
2 Valitse pysähdys.
3 Valitse > Merkitse tehdyksi.
Pysähdys siirtyy pysähdysluettelossa
tehtyjen pysähdysten alle. Tilapäivitys
lähetetään automaattisesti yritykseen.
2 Valitse
.
Viestin tarkasteleminen
Yrityksesi on lähetettävä viesti laitteeseen,
ennen kuin voit tarkastella viestiä.
.
1 Valitse päävalikosta Lähetys >
2 Valitse viesti.
Viestin lähettäminen
Voit lähettää lyhyen viestin yrityksellesi.
Laite saattaa sisältää pikaviestejä eli
yrityksen lataamia valmiita viestejä.
.
1 Valitse päävalikosta Lähetys >
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lähettää mukautetun viestin
valitsemalla Uusi viesti ja
kirjoittamalla viestin.
• Voit lähettää pikaviestin valitsemalla
Pikaviesti ja valitsemalla viestin.
Valmiiksi merkittyjen pysähdysten
poistaminen
1 Valitse päävalikosta Lähetys.
6
Garmin fleet 590 käyttöopas
Kellokortti
3 Valitse Lähetä.
Lähetettyjen viestien näyttäminen
1 Valitse päävalikosta Lähetys.
.
2 Valitse
Valitse
>
Näytä lähetetyt viestit.
3
Luettujen viestien poistaminen
1 Valitse päävalikosta Lähetys.
.
2 Valitse
3 Valitse > Poista luetut viestit.
Kellokortti
HUOMAUTUS: yritykselläsi ei välttämättä
ole käytössä kellokortti-sovellusta.
Käyttäjän lisääminen
aikakelloon
Yrityksesi on määritettävä käyttäjän nimi,
ennen kuin voit lisätä käyttäjän aikakelloon.
Jos yritys on ottanut aikakellon PIN-koodit
Garmin fleet 590 käyttöopas
käyttöön laitteessa, sinun on tiedettävä
lisättävän käyttäjänimen PIN-koodi.
Samaan laitteeseen voi lisätä useita
aikakellon käyttäjiä.
1 Valitse päävalikosta Kellokortti.
2 Valitse Lisää käyttäjä.
3 Anna yritykseltä saamasi käyttäjänimi
ja valitse OK.
4 Anna tarvittaessa käyttäjänimen
kellokortin PIN-koodi.
Käyttäjänimi ilmestyy luetteloon ja sen tila
on Vahvistaa. Kun palvelin on vahvistanut
käyttäjän, tilaksi vaihtuu (ei asetettu).
Käyttäjän tilan asettaminen
Laitteeseen on lisättävä vähintään yksi
käyttäjä ja yrityksen on lähetettävä
tilaluettelo laitteeseen, ennen kuin
käyttäjien tilan voi asettaa.
Voit asettaa useiden aikakellon käyttäjien
tilan.
7
Paikkojen etsiminen
1 Valitse päävalikosta Kellokortti.
2 Jos kellokortin PIN-koodit ovat käytössä
laitteessa, valitse käyttäjänimesi ja
anna kellokorttisi PIN-koodi.
3 Valitse vähintään yksi käyttäjä.
4 Valitse Määritä tila.
5 Valitse tila.
Aikakellon käyttäjien poistaminen
1 Valitse päävalikosta Kellokortti.
2 Valitse .
3 Valitse vaihtoehto:
•
Voit poistaa kaikki käyttäjät
valitsemalla Poista kaikki
käyttäjät.
• Voit poistaa tietyn käyttäjän
valitsemalla Poista käyttäjä.
4 Valitse tarvittaessa vähintään yksi
poistettava käyttäjä ja valitse Poista.
8
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (sivu 9)
• Toisen paikan läheltä (sivu 9)
• Nimellä (sivu 11)
• Osoitteella (sivu 11)
• Kartan avulla (sivu 12)
• Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla
(sivu 12)
• Koordinaattien avulla (sivu 13)
• Suosikkien avulla (sivu 14)
Garmin fleet 590 käyttöopas
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepistetoiminnolla voit selata läheisiä
yrityksiä ja nähtävyyksiä.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
1 Valitse Haku > Kohdepisteet.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Sijaintikartta tulee näyttöön.
5 Valitse Aja.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin
luokkien sisältä.
1 Valitse Haku > Kohdepisteet.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse .
Garmin fleet 590 käyttöopas
Paikkojen etsiminen
5 Kirjoita koko nimi tai sen osa.
6 Valitse Valmis.
Pisteen lisääminen reitille
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin
navigoimisen aikana autoilutilassa (sivu 9).
1 Valitse Haku.
2 Etsi sijainti (sivu 9).
3 Valitse Aja.
4 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen
sijainnin lähellä olevia paikkoja. Voit
etsiä paikkoja jonkin toisen kaupungin tai
sijainnin läheltä.
1 Valitse Haku > > Lähellä.
2 Valitse jokin vaihtoehto ja Tallenna.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
9
Paikkojen etsiminen
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä
edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa
järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä laske
kiertotietä.
1 Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2 Valitse Kiertotie.
Pysäköintipaikan etsiminen
Voit tarkastella yksityiskohtaisia
pysäköintitietoja (mukaan lukien vapaat
pysäköintipaikat läheisissä parkkitaloissa).
1 Valitse Haku > Pysäköinti.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse pysäköintipaikka.
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä
laitteen ollessa edelleen käynnissä,
nykyinen sijaintisi tallennetaan
pysäköintipaikaksi.
10
Valitse Haku > Pysäköinti > Viimeisin
paikka.
Pysäköintipaikan tallentaminen
1 Valitse Haku > Pysäköinti.
2 Valitse Etsi pysäköintipaikka tai
Viimeisin paikka.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita tarvittaessa nimi.
Reitin pysäyttäminen
Valitse reitin navigoimisen aikana
.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois tieltä
-tilaa.
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
2 Valitse Autoilu > nüRoute >
Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen,
johon useimmiten palaat.
1 Valitse Haku > Menen kotiin.
2 Valitse vaihtoehto.
Sijainti tallennetaan suosikkeihin nimellä
Koti (sivu 14).
Palaaminen kotiin
Valitse Haku > Menen kotiin.
Kotisijainnin vaihtaminen
1 Valitse Haku > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse vaihtoehto.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
Valitse Haku > Suosikit > Koti.
Valitse
> Muokkaa.
Tee muutokset.
Valitse Valmis.
1
2
4
5
Garmin fleet 590 käyttöopas
Sijaintihaut
Paikkojen etsiminen
Voit hakea sijainteja esimerkiksi
näyttönäppäimistöllä, kirjoittamalla sijainnin
osoitteen tai koordinaatit ja kartan avulla.
Paikan etsiminen nimellä
1 Valitse Haku > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2 Kirjoita nimi tai sen osa ja valitse
Valmis.
3 Valitse määränpää ja Aja.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys
saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen
karttatietojen mukaan.
1 Valitse Haku > Osoite.
2 Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
provinssi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kirjoita kaupunki tai Anna
postinumero, kirjoita kaupunki tai
postinumero ja valitse Valmis.
11
Paikkojen etsiminen
4
5
6
7
Postinumerohaku ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
• Valitsemalla Etsi kaikki voit etsiä
kaikki kaupungit osavaltiosta tai
provinssista.
Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
Valitse katu tarvittaessa.
Valitse osoite tarvittaessa.
Kartan selaaminen
•
•
Valitse Haku > Etsi kartalta.
Lisätietoja karttapainikkeiden
käyttämisestä on kohdassa
Sijaintikartan käyttäminen (sivu 13).
Sijaintien etsiminen kartan avulla
1 Valitse Haku > Etsi kartalta.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja
zoomaamalla karttaa.
Tien varrella olevien paikkojen merkit
ilmestyvät karttaan.
12
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitse paikkamerkki.
Valitse piste, kuten katu, risteys tai
osoite.
Sijainnin tiedot tulevat näkyviin.
4 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla
sijainnin kuvauksen.
Viimeksi löydettyjen paikkojen
luettelon näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
Valitse Haku > Vasta löydetyt.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
>
Valitse Haku > Vasta löydetyt >
Tyhjennä > Kyllä.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä
geokätkennässä.
1 Valitse Haku > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse
karttatyypin mukainen koordinaattien
muoto ja valitse Tallenna.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse
Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse
Valmis.
7 Valitse Katso kartalla.
Sijaintikartan käyttäminen
Sijaintikartta avautuu, kun olet valinnut
sijainnin Haku-valikosta.
Garmin fleet 590 käyttöopas
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
•
•
•
➎
➏
Valitsemalla ➊ voit tallentaa sijainnin
suosikkeihin.
Joissakin malleissa voit soittaa valittuun
sijaintiin valitsemalla ➊, kun laite on
liitetty puhelimeen.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➋.
Valitsemalla ilmoituksen ➌ voit näyttää
lisää sijainnin tietoja.
Voit palata edelliselle sivulle
valitsemalla ➍.
Voit tarkastella kartan muita osia
valitsemalla ➎.
Voit luoda yksityiskohtaisen reitin
kohteeseen valitsemalla ➏.
13
Paikkojen etsiminen
Reitin esikatselu kartassa
1 Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
2 Valitse reitin tietokenttä.
Suosikit
Suosikkeihin voi tallentaa sijainteja, jotka
voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan
luoda reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan
Suosikit-kohtaan.
Sijainnin tallentaminen suosikiksi
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Sijaintien tallentaminen suosikeiksi
1 Etsi sijainti (sivu 9).
2 Valitse sijaintikartassa > Tallenna >
OK.
14
Suosikkien etsiminen
1 Valitse Haku > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse tallennettu sijainti.
Suosikkien muokkaaminen
1 Valitse Haku > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse suosikki.
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse vaihtoehto:
Valitse Nimi.
Valitse Puhelinnumero.
Voit liittää luokkia suosikkiin
valitsemalla Kategoriat.
• Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki
merkitään kartassa, valitsemalla
Vaihda karttasymboli.
6 Muokkaa tietoja.
7 Valitse Valmis.
•
•
•
Garmin fleet 590 käyttöopas
Suosikkien poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja suosikkeja ei voi
palauttaa.
1 Valitse Haku > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse suosikki.
4 Valitse > Poista > Kyllä.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda
ja tallentaa matkan, jossa on useita
määränpäitä.
1 Valitse Työkalut > Matkasuunnittelu.
2 Valitse .
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.
4 Hae sijainti (sivu 9).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Paikkojen etsiminen
2 Valitse tallennettu matka.
➋
➊
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla ➊ voit muuttaa
•
•
•
saapumis- tai lähtöaikaa.
Valitsemalla ➊ > Kesto voit
tallentaa viipymisajan sijainnissa.
Valitsemalla ➋ voit muuttaa
kyseisen matkan osan
kulkuvälinetilaa tai reittisuositusta.
Valitsemalla Kartta voit näyttää
matkan kartassa.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Työkalut > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
Matkasuunnitelman muokkaaminen
1 Valitse Työkalut > Matkasuunnittelu.
Garmin fleet 590 käyttöopas
15
Äänikomento
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Työkalut > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Valitse Muuta matkan nimi.
Valitsemalla Muokkaa
määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden
järjestystä.
Valitse Poista matka.
Valitsemalla Optimoi järjestys
voit järjestää matkan pysähdykset
tehokkaimmin.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla.
Äänikomento-toiminnolla voit käyttää
laitetta sanomalla sanoja ja komentoja.
Äänikomentovalikosta voi valita
ääniopastuksen ja käytettävissä olevien
komentojen luettelon.
16
Herätysilmauksen
määrittäminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus,
jonka sanomalla voit ottaa käyttöön
äänikomennot. Oletusarvoinen
herätysilmaus on Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen
aktivoitumista vahingossa käyttämällä
vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Äänikomento > Mukauta lausetta.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen
vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomentovalikko avautuu.
Äänikomentovihjeitä
•
Puhu normaalilla äänellä laitteeseen
päin.
Garmin fleet 590 käyttöopas
•
•
•
•
•
•
•
Voit parantaa puheentunnistuksen
tarkkuutta vähentämällä taustahälyä
esimerkiksi hiljentämällä radion.
Sano komennot täsmälleen siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
Vastaa laitteen äänikehotuksiin
tarvittaessa.
Voit estää äänikomentojen
käyttöönoton vahingossa pidentämällä
herätysilmausta.
Kuuntele kahta merkkiääntä,
joista tunnistat, milloin laite siirtyy
äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
näkyy
Älä sano komentoja, kun
näytön oikeassa yläkulmassa.
näkyy
Sano komentoja, kun
näytön oikeassa yläkulmassa.
Reitin aloittaminen
äänikomennoilla
Äänikomento
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen
sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus.
2 Sano Etsi nimellä.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin
nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
4 Sano rivinumero.
5 Sano Navigoi.
Garmin fleet 590 käyttöopas
17
Karttasivut
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Äänikomento >
.
2 Valitse Äänikomento > Pois käytöstä.
Karttasivut
Osoitteen etsiminen
1 Sano Äänikomento.
2 Sano Etsi osoite.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen
ääniopastuksen mykistämättä laitetta.
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Autoilureitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja antaa
uusia ohjeita.
Äänikomentojen poistaminen
käytöstä
Voit poistaa äänikomennot käytöstä,
jotta et avaa äänikomentoa vahingossa
puhuessasi.
18
Garmin fleet 590 käyttöopas
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartan vasemmassa
alakulmassa oleva tietokenttä.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus.
Lisäksi sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen
virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla
kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
Karttasivut
2 Valitse .
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Kun et navigoi reittiä, voit nollata
kaikki muut sivun tietokentät paitsi
nopeusmittarin valitsemalla Nollaa
kaikki.
Voit nollata ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa matkatiedot.
Voit nollata maksiminopeuden
valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
Nollaa matkamittari valitsemalla
Nollaa matka B.
Käännösluettelon näyttäminen
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää koko
reitin käännökset ja ohjausliikkeet sekä
niiden välisen etäisyyden.
1 Valitse kartan yläreunassa oleva
tekstipalkki.
19
Handsfree-puhelut
ohjausliikkeeseen ja ajokaistan, joka tulee
valita.
voit näyttää
Valitsemalla kartassa
seuraavan käännöksen kartassa.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön.
Risteyksen kuva tulee näyttöön, jos
risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartalla
1 Valitse navigointipalkki kartan
yläreunassa, kun navigoit autoilureittiä.
2 Valitse > Kartta.
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan
käännöksen, kaistanvaihdon tai muun
ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu
sisältää mahdollisuuksien mukaan
etäisyyden seuraavaan käännökseen tai
20
Risteysnäkymäsivun
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää
pääteiden risteykset. Kun lähestyt risteystä
reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.
voit näyttää
Valitsemalla kartassa
risteyksen, jos se on näytettävissä.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Handsfree-puhelut
Laite voi muodostaa langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite toimii
handsfree-laitteena. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa,
onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva
laitteen kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen
handsfree-puhelintoimintoja.
Handsfree-puhelut
1 Aseta puhelin ja laite enintään
2
3
4
Langattoman Bluetoothtekniikan ottaminen käyttöön
5
Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth > Käytössä >
Tallenna.
6
7
Puhelimen liittäminen
8
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Handsfree-puheluiden käyttäminen
edellyttää laitteen pariliitosta yhteensopivan
matkapuhelimen kanssa. Kun teet
pariliitoksen puhelimen ja laitteen välille,
puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja
voivat muodostaa yhteyden toisiinsa
nopeasti.
Garmin fleet 590 käyttöopas
10 metrin (30 jalan) etäisyydelle
toisistaan.
Ota langaton Bluetooth-tekniikka
käyttöön laitteessa (sivu 21).
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää puhelin.
• Jos olet jo liittänyt jonkin toisen
puhelimen, valitse Puhelin > .
Ota langaton Bluetooth-tekniikka
käyttöön puhelimessa.
Valitse laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden
luettelo tulee näyttöön.
Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että
laite saa muodostaa yhteyden.
Vahvista tarvittaessa, että puhelimessa
näkyvä salasana vastaa laitteessa
näkyvää salasanaa.
21
Handsfree-puhelut
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
•
•
•
•
Kun laitteiden välille on kerran
muodostettu pariliitos, ne muodostavat
sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit
soittaa puheluja.
Kun käynnistät laitteen, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
Toinen laite on ehkä määritettävä
muodostamaan yhteys automaattisesti,
kun se käynnistetään.
Puhelun vastaanottaminen
•
•
•
•
•
Voit siirtää äänet puhelimeen
valitsemalla Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos
haluat katkaista virran laitteesta ja
jatkaa puhelua tai jos haluat puhua
rauhassa.
Voit siirtää äänet puhelimesta
laitteeseen valitsemalla Handsfree.
Voit näyttää näppäimistön
valitsemalla Näppäimistö.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit
käyttää automaattisia järjestelmiä,
kuten vastaajaa.
Voit mykistää mikrofonin
valitsemalla Mykistä.
Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Kun vastaanotat puhelun, valitse
vaihtoehto:
• Valitse Vastaa.
• Ohita puhelu valitsemalla Hylkää.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse puhelun aikana .
2 Valitse vaihtoehto:
22
Garmin fleet 590 käyttöopas
Puhelinluettelon käyttäminen
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta
laitteeseen aina, kun puhelin ja laite
muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin
puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteyshenkilö.
3 Valitse Soitto.
Soittaminen kohdepisteeseen
1 Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2 Valitse kohdepiste (sivu 9).
3 Valitse Soitto.
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.
2 Anna numero.
3 Valitse Soita.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Handsfree-puhelut
Kotinumeron tallentaminen
1 Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitse Anna puhelinnumero,
anna kotinumerosi ja valitse
Valmis.
Valitse Valitse puhelinmuistiosta,
valitse numero luettelosta ja valitse
Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin
puhelinnumeron määrittämistä.
Valitse Puhelin > Soita kotiin.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta
laitteeseen aina, kun puhelin ja laite
muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin
puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
23
Työkalut-valikon käyttäminen
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa
viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Äänivalinnan käyttäminen
Puhelin on ehkä opetettava tunnistamaan
äänikomennot, ennen kuin voit soittaa
äänivalinnalla. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1 Valitse Puhelin > Äänivalinta.
2 Sano yhteyshenkilön nimi.
Puhelimen tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa puhelimen akun varaustason
ja signaalin voimakkuuden.
Valitse Puhelin > Puhelimen tila.
24
Työkalut-valikon
käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Työkalut > Ohje voit
näyttää tietoja laitteen käytöstä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Työkalut > Ohje >
.
Tietoja ecoRoute-toiminnosta
ecoRoute™-toiminto laskee
polttoainetehokkuuden ja polttoainehinnan
navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi
voit parantaa polttoainetehokkuutta sen
työkalujen avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat
arvioita. Se ei lue tietoja autosta, ellet
käytä ecoRoute HD -lisävarustetta. Kalibroi
polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja
ajotavoistasi (sivu 25).
Garmin fleet 590 käyttöopas
ecoRoute HD -lisävaruste
Kun laite on liitetty ecoRoute HD
-lisävarusteeseen, laite voi vastaanottaa
reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja, kuten
virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja
akun jännitetietoja. Laite käyttää ecoRoutetietojen laskennassa tietoja, jotka ecoRoute
HD -lisävaruste on lukenut ajoneuvosta.
Osoitteessa www.garmin.com/ecoroute on
yhteensopivuus- ja ostotietoja.
Autoprofiilin määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät
ecoRoute-toimintoja ensimmäisen kerran.
1 Valitse Työkalut > ecoRoute™.
2 Anna polttoaine- ja matkatiedot.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse
Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat
tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan mukaiset
polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.
1 Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Pumpulla.
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka
ajoneuvo on kuluttanut polttoainesäiliön
edellisen täyttökerran jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut
polttoainesäiliön edellisen täyttökerran
jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen
polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
ecoChallengen avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten ajoneuvon
polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää
25
Työkalut-valikon käyttäminen
tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on
liikkeessä autoilutilassa.
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
• Näet nykyiset pisteesi kartan
ecoChallenge-kuvakkeesta .
• Näytä yksityiskohtaiset pisteet
valitsemalla .
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
• Nykyinen—näyttää nykyisen
ajotoiminnon pisteesi.
• Yhteensä—näyttää nopeus-, kiihdytysja jarrutuspisteiden keskiarvon.
• Nopeus—näyttää pisteet, jotka saat
ajaessasi optimaalisella nopeudella
(useimmissa autoissa noin 70-100 km
tunnissa).
• Kiihdytys—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta kiihdytyksestä saamasi
pisteet. Menetät pisteitä nopeasta
kiihdytyksestä.
• Jarrutus—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta jarrutuksesta saamasi
pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä
jarrutuksesta.
26
ecoChallenge-pisteiden poistaminen
kartasta
>
> Asetukset > Piilota
Valitse
> Tallenna.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
> Nollaa.
Valitse >
Polttoainetehokkuustietojen
tarkasteleminen
Voit tarkastella polttoainekulutusta,
polttoaineen kokonaiskustannuksia ja
keskimääräistä polttoainetehokkuutta.
1 Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoainetehokkuus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla
sen.
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa,
matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja
laitteessa.
VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja
laitteen aseman/taltion Reports-kansiosta
(sivu 31).
1 Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Matkaraportti.
2 Valitse raportti.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1 Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Autoprofiili.
2 Valitse > Palauta.
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Työkalut > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita
kaupungin nimi ja valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Työkalut >
Maailmankello >
.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Laskimen käyttäminen
Valitse Työkalut > Laskin.
Kuvaotoksen ottaminen
1 Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö
> Kuvankaappaus > Käytössä.
2 Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla
.
Kuva tallennetaan bittikarttana laitteen
aseman Screenshots-kansioon (sivu 31).
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti‑sivulla voit näyttää tietoja
nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen
ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse Työkalut > Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
1 Valitse Työkalut > Nykysijainti.
2 Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasemat
tai Polttoaine voit näyttää kyseisen
luokan lähimmät sijainnit.
27
Liikenne
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Yrityksesi on saattanut ostaa
liikennetilauksen. Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Kun laite on liikennetilauksen
kattavuusalueella, se näyttää
liikennetietoja.
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa
näkyy liikennekuvake. Liikennekuvakkeen
vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden
vakavuuden.
Väri
Vakavuus Merkitys
Vihreä
Matala
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen Keskitaso Liikenne etenee,
mutta on hiukan
ruuhkaista. Tiellä
on jonkin verran
ruuhkaa.
Punainen Korkea
Liikenne ei
etene tai etenee
hitaasti. Tiellä on
vakavia ruuhkia.
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, navigointipalkkiin
voi ilmestyä liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti
siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman
28
Garmin fleet 590 käyttöopas
Liikenne
vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, laite laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi,
jos parempaa vaihtoehtoista reittiä
ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun
saapumisaikaasi automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
1 Valitse reitin navigoimisen aikana .
2 Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee
näyttöön sen mukaan, missä kohdassa
reittiä tapahtumat sijaitsevat.
3 Valitse tapahtuma.
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenne reitillä.
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa
reitin muut ruuhkat.
4 Valitse ruuhka.
Garmin fleet 590 käyttöopas
5 Valitse
> Vältä.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse .
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3 Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
1 Valitse karttasivulla .
2 Valitse Liikenneolosuhteet > .
3 Voit näyttää tien ruuhkat valitsemalla
vastaavan kohdan luettelossa.
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia nuolilla.
29
Tietojen hallinta
Liikennetapahtuman näyttäminen
kartassa
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
3 Valitse liikennekuvake.
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään
liikennekartassa käytettävät kuvakkeet ja
värit.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneselite.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja,
kuten karttatiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka lisätiedontallennusta
varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva
Windows® 95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja
Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmän tai niitä
aiempien versioiden kanssa.
30
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta® (sivu 41)
• GPI - Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot (sivu 41)
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning). Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja,
kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja
mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™- ja microSDHCmuistikortteja.
1 Aseta muistikortti laitteen
muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
Laite ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mactietokoneissa liitettyinä taltioina.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy
kaikissa tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai
muistikortin tiedostoluettelossa.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Tietojen hallinta
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee toiminto:
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
.
ilmaisinalueen poistokuvaketta
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Deletenäppäintä.
31
Laitteen mukauttaminen
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse Työkalut > Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
•
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja
karttatietojen ostamiseen (sivu 41).
Käyttöoikeussopimukset—näyttää
käyttöoikeussopimukset.
Järjestelmäasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
• Simuloitu GPS—katkaisee GPSsignaalin vastaanoton ja säästää akun
virtaa.
• Yksikkö—etäisyyksien mittayksikön
määrittäminen.
• Aikamuoto—voit valita 12- tai
24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
• Nykyinen aika—laitteen ajan
määrittäminen.
• Turvallisuustila—poistaa käytöstä
kaikki toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
• Tietoja—näytä ohjelmistoversio,
aitetunnus ja muita tietoja
ohjelmistosta.
32
Garmin fleet 590 käyttöopas
Navigointiasetukset
Autonavigointiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi
> Autoilu.
• nüRoute™—määrittää autoilureittien
reittiasetukset (sivu 34).
• Kartan yksityiskohdat—määrittää
kartan yksityiskohtien määrän. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
• Kartan esitystapa—määrittää
karttasivun perspektiivin.
• Kartan teema—kartan värien
muuttaminen.
• Karttatietojen asettelu—muuttaa
kartan näkyvien tietojen määrää.
• Ajoneuvo—muuttaa kuvakkeen, joka
osoittaa sijaintisi kartassa. Voit ladata
lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
• Matkaloki—näyttää matkan kartassa.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > Kartan
esitystapa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää
kartan kaksiulotteisena (2D)
ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan
kolmiulotteisena.
Kävelynavigointiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi
> Jalankulkija.
• Rajoita kävelyä—määrittää, miten
suuri osa julkisen liikenteen reitistä voi
olla kävelyä.
• Julkinen liikenne—välttää valittuja
kuljetustyyppejä.
• Matkaloki—näyttää matkan kartassa.
33
Laitteen mukauttaminen
◦◦ Näytä kartassa—näyttää matkan
kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat
käytettävissä, kun cityXplorer-karttoja on
ladattu.
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Jalankulkija > Julkinen
liikenne.
2 Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
3 Valitse Tallenna.
nüRoute-asetukset
Nämä asetukset koskevat ainoastaan
autoilutilaa.
Reittiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi
> Autoilu > nüRoute > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin
nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
34
•
•
•
•
Nopeampi matka—laskee reittejä,
jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys
ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka—laskee reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemmän polttoainetta—
polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.
Linnuntie—laskee suoran linjan
sijainnistasi määränpäähän.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien
ominaisuudet ja valitse Tallenna.
Tietoja mukautettavista vältettävistä
reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla
voit välttää tiettyjä alueita tai tieosuuksia.
Voit ottaa mukautetut vältettävät käyttöön
tai poistaa ne käytöstä aina tarvittaessa.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Alueen välttäminen
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää uusi
mukautettu vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue.
4 Valitse vältettävän alueen vasen
ylänurkka ja valitse Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea
alanurkka ja valitse Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Tien välttäminen
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse Lisää vältettävä tie.
3 Valitse vältettävän tieosuuden
aloituspiste ja sen jälkeen Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen
jälkeen Seuraava.
Garmin fleet 590 käyttöopas
5 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen
käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin
käytöstä poistamatta itse reittiä.
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä kohde.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien
poistaminen
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät
valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä
valitsemalla se ja valitsemalla
> Poista.
35
Laitteen mukauttaminen
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen
käyttöön
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
Kiertoteiden lisätiedot.
Kiertoteiden lisätietojen
käyttäminen
Tällä toiminnolla voit kiertää tietyn matkan
alueen navigoidessasi.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana
Kiertotie.
2 Valitse kiertotievaihtoehto:
• Seuraavat 0,5 km reitillä.
• Seuraavat 2 km reitillä.
• Seuraavat 5 km reitillä.
• Kiertotie reitin teiden mukaan.
3 Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.
trafficTrends™
Kun trafficTrends™ on käytössä, laite laskee
tehokkaita reittejä aiempien liikennetietojen
avulla.
36
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä
eri tavoin eri viikonpäivien tai kellonaikojen
liikennetrendien mukaan.
trafficTrends-toiminnon ottaminen
käyttöön
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
trafficTrends > Käytössä.
trafficTrends-toiminnon poistaminen
käytöstä
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
trafficTrends > Pois käytöstä.
Näyttöasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
• Väritila—valitsee vaalean taustan
(Päivä) tai tumman taustan (Yö) tai
vaihtaa niitä automaattisesti nykyisen
sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan
perusteella (Automaattinen).
• Näytön aikakatkaisu—voit
määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy
lepotilaan.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
•
Kuvankaappaus—voit ottaa
kuvan laitteen näytöstä (sivu 27).
Kuvankaappaukset tallennetaan
laitteen muistiin Screenshot-kansioon.
Kieliasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
• Puheen kieli—voit määrittää
ääniopastuksen kielen.
• Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
• Näppäimistön kieli—näppäimistön
kielen määrittäminen.
• Näppäimistöasettelu—voit määrittää
näppäimistöasettelun.
Kartan tietojen
tarkasteleminen
Karttojen ottaminen käyttöön
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita
osoitteesta www.garmin.com.
1 Valitse Työkalut > Asetukset > Kartat.
2 Valitse kartta.
Bluetooth-asetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
• Lisää puhelin tai Puhelin—voit hallita
Bluetooth-laitteen ja -matkapuhelinten
välisiä yhteyksiä.
• Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön.
• Lempinimi—voit kirjoittaa lempinimen,
jonka avulla laite tunnistetaan
puhelimissa, joissa on Bluetoothominaisuus.
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia
puhelimia voi lisätä tai poistaa tai niiden
yhteyden voi katkaista.
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartat.
Garmin fleet 590 käyttöopas
37
Liite
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth Puhelin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite
muodostaa yhteyden.
• Valitsemalla voit lisätä
puhelimen valikkoon.
voit poistaa
• Valitsemalla
puhelimen laitteen muistista.
• Valitsemalla Ei voit katkaista
nykyisen yhteyden.
Bluetoothin poistaminen käytöstä
1 Valitse Työkalut > Asetukset >
> Palauta.
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella
tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli (toimitetaan joidenkin
mallien mukana)
• Verkkovirtalaturi (valinnainen
lisävaruste)
Bluetooth.
Laitteen huoltaminen
Tallenna.
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä
paikoissa, joissa se altistuu voimakkaille
iskuille tai voimakkaalle tärinälle.
2 Valitse Bluetooth > Pois käytöstä >
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai
kaikkien asetusten oletukset.
1 Valitse Työkalut > Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
38
3 Valitse
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Varkauksien välttäminen
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla
tai terävällä esineellä, sillä näyttö voi
vaurioitua.
•
•
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei
kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta,
•
Liite
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et
käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
•
•
•
Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
Siirrä laite lepotilaan (sivu 3).
Vähennä näytön kirkkautta (sivu 3).
Älä jätä laitetta suoraan
auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 3).
Poista Bluetooth käytöstä (sivu 38).
Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa
(sivu 36).
nukkaamatonta liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3 Kostuta liina nesteellä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Garmin fleet 590 käyttöopas
39
Liite
Ajoneuvon virtajohdon
sulakkeen vaihtaminen
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä
osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin
paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Työnnä telakan yläosan kielekettä
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi
olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen
kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset
ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake
(lasinen ja hopeinen lieriö).
3 Asenna 2 A:n pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni
ajoneuvon virtajohtoon.
40
ylöspäin.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai
oikealle.
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua
itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Garmin fleet 590 käyttöopas
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle Garminin
sivustossa (www.garmin.com).
2 Valitse Maps-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan
mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää
hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen
lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden
mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden
luetteloita ja asentaa ne laitteeseen POI
Loader -ohjelman avulla.
1 Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/extras.
2 Valitse Services > POI Loader.
3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.
Garmin fleet 590 käyttöopas
POI Loaderin ohjetiedostojen
käyttäminen
Liite
Lisätietoja POI Loaderista on
ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Help.
Ekstrojen etsiminen
1 Valitse Haku > Ekstrat.
2 Valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com.
Yhteyden ottaminen tuotetukeen
Ota suoraan yhteyttä ajoneuvokannan
hallintasovelluksen tarjoajaan.
41
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
•
•
•
Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 32).
Valitse Työkalut > Asetukset > Järjestelmä > Simuloitu GPS
> Pois.
Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden
rakennusten tai puiden läheltä.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
•
•
•
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
Laite ei lataudu
ajoneuvossa.
•
•
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 40).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F)
lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei
lataudu.
•
•
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon (sivu 3).
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
42
Garmin fleet 590 käyttöopas
Liite
Mistä tiedän, että
laite on USBmassamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on
tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone
-kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Laite on liitetty
tietokoneeseen,
mutta se ei siirry
massamuistitilaan.
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USBmassamuistitilassa.
4 Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
uusia siirrettäviä levyjä. Windows ei välttämättä pysty määrittämään laitteen
asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä laitteeseen.
•
•
•
Garmin fleet 590 käyttöopas
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän
arvon on oltava Käytössä.
Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33
jalkaa) päähän laitteesta.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
43
Hakemisto
Hakemisto
A
aika-asetukset 32
aikaisemmat ajotiedot 36
ajo-ohjeet 19
akku 42
B
Bluetooth-tekniikka 21–23
asetukset 37
lempinimi 37
puhelimen liittäminen
21
soittaminen
sijaintikartasta 13
D
diakriittiset merkit 4
E
ecoRoute 24–27
ajoneuvon virta 25
ecoChallengepisteet 26
matkaraportti 26
44
ekstrat 41
G
geokätkentä 13
GPS
asetukset 32
J
jalankulkijatila
asetukset 33
julkinen liikenne
vältettävät 34
Jälki ylös 33
järjestelmäasetukset 32
K
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 33
kartat
lisääminen 41
näkymä 33
teema 33
tiedot 37
tietojen asettelu 33
yksityiskohtien
määrä 33
kellokortti 7
kiertotiet 10
lisätiedot 36
kohdepisteet
etsiminen 9
POI loader 30
koordinaatit 13
koti
puhelinnumero 23
kotiinpaluu 11
kuvaotokset 27
käyttäjätiedot,
poistaminen 39
käännösluettelo 19
L
laitteen huoltaminen 38
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen telineestä
40
tuulilasiin 42
laitteen lataaminen 42
laitteen mukauttaminen
laitteen puhdistaminen 39
laitteen suojaaminen 38
Garmin fleet 590 käyttöopas
Hakemisto
laitteen säilyttäminen 39
laitteen tunnus 32
laskin 27
leveys- ja pituuspiiri 13
liikenne 28
tapahtumat 28
trafficTrends 36
liikennehälytykset 28
lisävarusteet 41
läheiset palvelut 27
lähetys 5
M
maailmankello 27
MapSource 30, 41
massamuistitila 30
matkapuhelimen
liittäminen 21
matkaraportti 26
matkasuunnittelu 15
matkatietokone 19
matkojen nimeäminen
uudelleen 16
muistikortti 30
Garmin fleet 590 käyttöopas
mukautetut
kohdepisteet 41
muokkaaminen
karttasymbolin
vaihtaminen 14
kotisijainti 11
luokan vaihtaminen 14
määränpäät 16
suosikit 14
tallennettu matka 16
myDashboard 5
mykistys
puhelu 22
ääni 3
N
navigointi 18
asetukset 33
linnuntie 10
navigointi
linnuntietä 10, 34
nykyinen sijainti,
tallentaminen 14
Nykysijainti 27
nüRoute 33
näppäimistö 4
kielitila 4
näyttöasetukset 36
näytön aikakatkaisu 36
näytön painikkeet 4
O
Ohje 24
ohjelmisto
versio 32
osoitteet 11
P
paikkojen etsiminen
kartan käyttäminen 12
koordinaateilla 13
nimellä 11
postinumeron
mukaan 12
tallennetut sijainnit
(suosikit) 14
palauttaminen
enimmäisnopeus 19
kotisijainti 11
matkatiedot 19
45
Hakemisto
poistaminen
matkat 16
merkki 4
suosikit 15
tiedostot 31
viimeksi löydettyjen
luettelo 12
puheen kieli 37
puheentunnistus 16
puhelut
koti 23
lopettaminen 22
mykistäminen 22
vastaaminen 22
pysähdyksen lisääminen 9
pysäköinti 10
S
seuraava käännös 20
sijaintikartta 13
sulake, vaihtaminen 40
Suosikit 14–15
R
reitit
laskeminen 34
linnuntie 10, 34
lopettaminen 10
risteysnäkymä 20
U
USB 43
46
T
tallentaminen
löydetyt sijainnit 14
nykyinen sijainti 14
telineen irrottaminen 40
tiedostot
poistaminen 31
tuetut tyypit 30
turvallisuustila 32
työkalut 24–29
V
vastaaja 22
vasta löydetyt sijainnit 12
vianmääritys 42
välttäminen
julkisen liikenteen
tyypit 34
liikenne 29
tiet 35
tietyypit 34
varkaus 39
Y
yksityiskohtainen reitti 19
yksityiskohtaiset
kartat 30, 37
yksityisyystila 4
Ä
äänenvoimakkuus
säätäminen 3
äänikomento
aktivoiminen 16
herätysilmaus 16
kuvakkeet ja äänet 17
käyttövihjeitä 16
navigoiminen 17
punainen kuvake 17
äänivalinta 24
Garmin fleet 590 käyttöopas
Hakemisto
Garmin fleet 590 käyttöopas
47
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Garmin fleet™, ecoRoute™, cityXplorer™, nüRoute™
ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising