Garmin | fleet™ 590 | Garmin fleet™ 590 Aloitusopas

Garmin fleet™ 590 Aloitusopas
Garmin fleet 590
™
Aloitusopas
Heinäkuu 2013
190-01505-57_0A
Painettu Taiwanissa
Fleet-tilaus
Yritykselläsi on oltava aktiivinen
fleet-tilaus, jotta voit käyttää laitteen
ajoneuvokannan hallintaominaisuuksia.
Laitteen liittäminen
ajoneuvon virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja tai
tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä
laitetta poissa suorasta auringonvalosta.
ilmoitus
Älä irrota virtajohtoa, jotta laite
voi vastaanottaa ajoneuvokannan
hallintatietoja.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä
akkuvirralla.
2
1. Liitä ajoneuvon virtajohto ➊
telineen USB-porttiin ➋.
➋
➌
➊ ➍
2. Napsauta teline imukuppiin ➌.
3. Paina imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä samalla vipua ➍ taaksepäin
tuulilasia kohti.
5. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
6. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Garmin fleet 590 -aloitusopas
Laitteen sammuttaminen
1. Paina virtapainiketta ➊ neljä
sekuntia.
➊
2. Valitse Pois.
Päävalikon käyttäminen
➊
➋
➍
➌
➎
• Avaa aikakello valitsemalla ➊.
• Avaa viestit ja pysähdykset
valitsemalla ➋.
• Näytä kartta valitsemalla ➌.
• Etsi määränpää valitsemalla ➍.
• Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➎.
Garmin fleet 590 -aloitusopas
Uudet pysähdykset ja
viestit
Laite näyttää ilmoituksen, kun
vastaanotat uusia pysähdyksiä tai
viestejä.
• Päävalikossa näkyy ilmoitus
uusista pysähdyksistä ,
viesteistä tai molemmista
(
).
• Kartassa tai näkyy
sinisenä, kun sinulla on uusia
pysähdyksiä tai viestejä.
- tai
-välilehdessä
•
ilmoittaa uusien pysähdysten tai
viestien määrän.
◦◦ Sininen ilmoitus osoittaa,
että olet saanut uusia
pysähdyksiä tai viestejä
sen jälkeen, kun viimeksi
tarkastelit pysähdys- tai
viestiluetteloa.
3
◦◦ Harmaa ilmoitus osoittaa,
että sinulla on lukemattomia
viestejä tai pysähdyksiä.
Navigoiminen pysähdykseen
Yrityksesi on lähetettävä pysähdys
laitteeseesi, ennen kuin voit navigoida
pysähdykseen.
1. Valitse päävalikosta Lähetys >
2. Valitse pysähdys.
3. Valitse Aja.
Viestin tarkasteleminen
.
Yrityksesi on lähetettävä viesti
laitteeseen, ennen kuin voit tarkastella
viestiä.
Viestin lähettäminen
Voit lähettää lyhyen viestin
yrityksellesi. Laite saattaa sisältää
pikaviestejä eli yrityksen lataamia
valmiita viestejä.
1. Valitse päävalikosta
Lähetys >
.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit lähettää mukautetun viestin
valitsemalla Uusi viesti ja
kirjoittamalla viestin.
• Voit lähettää pikaviestin
valitsemalla Pikaviesti ja
valitsemalla viestin.
3. Valitse Lähetä.
1. Valitse päävalikosta
Lähetys >
.
2. Valitse viesti.
4
Garmin fleet 590 -aloitusopas
Käyttäjän lisääminen
aikakelloon
Yrityksesi on määritettävä käyttäjän
nimi, ennen kuin voit lisätä käyttäjän
aikakelloon. Jos yritys on ottanut
aikakellon PIN-koodit käyttöön
laitteessa, sinun on tiedettävä lisättävän
käyttäjänimen PIN-koodi.
Samaan laitteeseen voi lisätä useita
aikakellon käyttäjiä.
1. Valitse päävalikosta Aikakello.
2. Valitse Lisää käyttäjä.
3. Anna yritykseltä saamasi
käyttäjänimi ja valitse OK.
4. Anna tarvittaessa käyttäjänimen
aikakellon PIN-koodi.
Käyttäjänimi ilmestyy luetteloon ja
sen tila on Vahvistaa. Kun palvelin on
vahvistanut käyttäjän, tilaksi vaihtuu
(ei asetettu).
Garmin fleet 590 -aloitusopas
Käyttäjän tilan asettaminen
Laitteeseen on lisättävä vähintään yksi
käyttäjä ja yrityksen on lähetettävä
tilaluettelo laitteeseen, ennen kuin
käyttäjien tilan voi asettaa.
Voit asettaa useiden aikakellon
käyttäjien tilan.
1. Valitse päävalikosta Aikakello.
2. Jos aikakellon PIN-koodit ovat
käytössä laitteessa, valitse
käyttäjänimesi ja anna aikakellon
PIN-koodisi.
3. Valitse vähintään yksi käyttäjä.
4. Valitse Määritä tila.
5. Valitse tila.
5
Tietoja kohdepisteistä
Reittisi kartalla
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse päävalikosta Haku >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse määränpää.
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
tieliikennelakeja ja liikennemerkkejä.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin
luokkien sisältä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Valitse Haku > Kohdepisteet.
Valitse luokka.
Valitse tarvittaessa aliluokka.
Valitse .
Kirjoita koko nimi tai sen osa.
Valitse Valmis.
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen. Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake, kun ajat
kantatiellä.
Garmin fleet 590 -aloitusopas
Karttatoimintojen käyttäminen
➊
➋
➌
➍
➎➏ ➐
• Katso seuraava käännös
valitsemalla ➊.
Jos risteysnäkymä on
käytettävissä, risteysnäkymä
tulee näyttöön.
• Avaa käännösluettelo
valitsemalla ➋.
• Näytä pysähdykset
valitsemalla ➌.
• Näytä viestit valitsemalla ➍.
• Muuta tietokenttää
valitsemalla ➎.
• Avaa Nykysijainti-sivu
valitsemalla ➏.
• Valitsemalla ➐ voit näyttää
matkan tiedot.
Garmin fleet 590 -aloitusopas
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun
virtaa, kun et käytä laitetta.
Lepotilan käyttäminen
• Kun laite on käynnissä,
voit siirtää sen lepotilaan
virtapainikkeesta.
• Kun laite on lepotilassa, voit
palauttaa sen normaalitilaan
valitsemalla virtapainikkeen ja
kaksoisnapauttamalla kohtaa
tarvittaessa.
7
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Garmin fleet™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
0682
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising