Garmin | fleet™ 590 | Garmin fleet™ 590 Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin fleet™ 590 Skrócony podręcznik użytkownika
Garmin fleet 590
™
Skrócony podręcznik użytkownika
Lipiec 2013
190-01505-60_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Subskrypcja floty
Zanim będzie możliwe rozpoczęcie
korzystania z funkcji zarządzania flotą
w urządzeniu, Twoja firma musi posiadać
aktywną subskrypcję floty.
Podłączanie urządzenia do
układu zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię
litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie
wysokich temperatur, urządzenie należy
przechowywać w miejscu nienarażonym
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
uwaga
Aby urządzenie mogło odbierać informacje
dotyczące zarządzania flotą, nie należy
odłączać przewodu zasilającego.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu
USB w uchwycie ➋.
➋
➌
➊ ➍
2. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu
przyssawki ➌.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej.
4. Po dociśnięciu przesuń dźwignię ➍ do
tyłu, w kierunku szyby.
5. Umieść dolną część urządzenia
w uchwycie.
6. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
7. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
na zasilaniu bateryjnym, należy naładować
baterię.
2
Skrócony podręcznik użytkownika Garmin fleet 590
Wyłączanie urządzenia
1. Przytrzymaj klawisz zasilania ➊ przez
cztery sekundy.
➊
Nowe postoje i wiadomości
Po odebraniu nowych postojów lub
wiadomości w urządzeniu wyświetlane są
powiadomienia.
•
2. Wybierz Wył.
•
Korzystanie z menu
głównego
➊
➋
➍
•
•
•
•
•
➌
•
➎
Wybierz ➊, aby przejść do zegara.
Wybierz ➋, aby uzyskać dostęp do
wiadomości i postojów.
Wybierz ➌, aby wyświetlić mapę.
Wybierz ➍, aby znaleźć cel
podróży.
Wybierz ➎, aby otworzyć menu
narzędzi i ustawień.
Skrócony podręcznik użytkownika Garmin fleet 590
W menu głównym powiadomienie
informuje o odebraniu nowych
postojów , wiadomości lub
postojów i wiadomości ( ).
W przypadku odebrania nowych
postojów lub wiadomości, na mapie
wyświetla się lub w kolorze
niebieskim.
Symbol na karcie lub
oznacza liczbę nowych postojów
lub wiadomości.
◦◦ Niebieskie powiadomienie
oznacza, że od czasu ostatniego
wyświetlenia listy postojów lub
wiadomości zostały odebrane
nowe elementy.
3
◦◦ Szare powiadomienie
oznacza, że odebrane postoje
lub wiadomości nie zostały
jeszcze odczytane.
Nawigacja do postoju
Aby można było rozpocząć nawigację do
postoju, Twoja firma musi wysłać postój do
urządzenia.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Flota > .
2. Wybierz postój.
3. Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie wiadomości
Aby można było wyświetlić wiadomość,
Twoja firma musi wysłać wiadomość do
urządzenia.
Wysyłanie wiadomości
Istnieje możliwość wysłania do firmy
krótkiej wiadomości. Urządzenie może
zawierać szablony takich krótkich
wiadomości załadowane przez Twoją firmę.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Flota >
.
2. Wybierz opcję:
• Aby wysłać własną wiadomość,
wybierz Nowa wiadomość,
a następnie wpisz treść wiadomości.
• Aby wysłać krótką wiadomość,
wybierz Krótka wiadomość,
a następnie wybierz wiadomość.
3. Wybierz Wyślij.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Flota >
.
2. Wybierz wiadomość.
4
Skrócony podręcznik użytkownika Garmin fleet 590
Dodawanie użytkownika do
zegara
Do zegara kontrolnego można dodać
użytkownika o nazwie podanej wcześniej
przez firmę. Jeśli firma zdecydowała się
uaktywnić w urządzeniu kody PIN dla
zegara, podczas dodawania użytkownika
należy podać jego kod PIN.
Dla jednego urządzenia można także dodać
wielu użytkowników zegara.
1. W menu głównym wybierz Zegar.
2. Wybierz Dodaj użytkownika.
3. Wpisz nazwę użytkownika podaną przez
Twoją firmę i wybierz OK.
4. W razie potrzeby wpisz kod PIN zegara
dla danego użytkownika.
Nazwa użytkownika pojawi się na liście
ze statusem „Weryfikacja”. Gdy dane
użytkownika zostaną zweryfikowane, status
zmieni się na „nie ustawiono”.
Ustawianie statusu użytkownika
Aby móc ustawiać statusy dla
użytkowników, w urządzeniu należy
najpierw dodać jednego użytkownika lub
większą liczbę użytkowników. Firma musi
także przesłać listę statusów do urządzenia.
Można ustawić status jednego użytkownika
lub większej liczby użytkowników zegara.
1. W menu głównym wybierz Zegar.
2. Jeśli w urządzeniu włączono funkcję
kodów PIN dla zegara, wybierz swoją
nazwę użytkownika, a następnie wpisz
swój kod PIN do zegara.
3. Wybierz jednego użytkownika lub
więcej użytkowników.
4. Wybierz Ustaw status.
5. Wybierz status.
Skrócony podręcznik użytkownika Garmin fleet 590
5
Informacje o punktach
szczególnych
Trasa na mapie
Wyszukiwanie punktów
szczególnych
1. W menu głównym wybierz kolejno
Szukaj > Punkty szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz
szukać w ramach kategorii.
1. Wybierz kolejno Szukaj > Punkty
szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz .
5. Podaj całą nazwę lub jej część.
6. Wybierz Gotowe.
6
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z kierowcy obowiązku przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych
na znakach drogowych i stosowania
zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne
mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona na mapie
karmazynową linią. Gdy użytkownik zjedzie
z wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie
przelicza trasę. Podczas jazdy po głównych
drogach może zostać wyświetlona ikona
ograniczenia prędkości.
Skrócony podręcznik użytkownika Garmin fleet 590
Informacje o trybie uśpienia
Korzystanie z funkcji mapy
➊
➋
➌
➍
➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Wybierz ➊, aby wyświetlić
następny zwrot.
Jeśli widok skrzyżowania jest
dostępny, zostanie wyświetlona
strona widoku skrzyżowania.
Wybierz ➋, aby wyświetlić listę
zwrotów.
Wybierz ➌, aby wyświetlić postoje.
Wybierz ➍, aby wyświetlić
wiadomości.
Wybierz ➎, aby zmienić pole
danych.
Wybierz ➏, aby wyświetlić stronę
„Gdzie jestem?”.
Wybierz ➐, aby wyświetlić
informacje o podróży.
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie
energii baterii, gdy urządzenie nie jest
używane.
Korzystanie z trybu uśpienia
• Przy włączonym urządzeniu
wybierz klawisz zasilania,
aby przełączyć urządzenie w tryb
uśpienia.
• Gdy urządzenie jest w trybie
uśpienia, a chcesz z niego
skorzystać, wybierz klawisz
zasilania i dotknij dwukrotnie,
aby je uaktywnić.
Skrócony podręcznik użytkownika Garmin fleet 590
7
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin
Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Garmin fleet™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
0682
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising