Garmin | fleet™ 590 | Quick Start Guide | Garmin fleet™ 590 Snelstartgids

Garmin fleet™ 590 Snelstartgids
Garmin fleet 590
™
Snelstartgids
Juli 2013
190-01505-55_0A
Gedrukt in Taiwan
Fleet-abonnement
Voordat u de functies voor
wagenparkbeheer op het toestel kunt
gebruiken, moet uw bedrijf beschikken
over een geldig fleet-abonnement.
Het toestel aansluiten op
voertuigvoeding
 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Ter voorkoming van persoonlijk letsel
en schade aan het product als gevolg van
blootstelling van de batterij aan extreme
hitte dient u het buiten het bereik van
direct zonlicht te bewaren.
opmerking
De voedingskabel moet zijn aangesloten
om wagenpark-informatie te kunnen
ontvangen op het toestel.
➋
➌
➊ ➍
2. Klik de steun op de zuignap ➌.
3. Druk de zuignap op de voorruit.
4. Duw tijdens het drukken de hendel ➍
terug in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van het toestel in
de steun.
6. Kantel het toestel naar achteren totdat
het toestel vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto.
Voordat u uw toestel op batterijen gaat
gebruiken, dient u het op te laden.
1. Steek de voertuigvoedingskabel ➊ in
de USB-poort van de steun ➋.
2
Garmin fleet 590 Snelstartgids
Het toestel uitschakelen
1. Houd de Aan-uitknop ➊ vier
seconden ingedrukt.
➊
•
Nieuwe stops en berichten
Uw toestel geeft een melding weer
wanneer u nieuwe stops of berichten
ontvangt.
2. Selecteer Uit.
•
Het hoofdmenu gebruiken
➊
➋
➍
•
•
•
•
Selecteer ➎ om het menu met
extra's en instellingen te openen.
➌
•
➎
•
Selecteer ➊ om de tijdklok in te
stellen.
Selecteer ➋ om toegang te
krijgen tot berichten en stops.
Selecteer ➌ om de kaart weer te
geven.
Selecteer ➍ om een bestemming
te zoeken.
Garmin fleet 590 Snelstartgids
In het hoofdmenu wordt een
melding weergegeven wanneer u
nieuwe stops , berichten of
) hebt.
beide (
Op de kaart verschijnt of
in het blauw wanneer u nieuwe
stops of berichten hebt.
Op het tabblad of het tabblad
geeft het aantal nieuwe
stops of berichten aan.
◦◦ Een blauwe melding geeft
aan dat er nieuwe stops of
berichten zijn ontvangen
sinds u de lijst met stops of
berichten voor het laatst hebt
bekeken.
3
◦◦ Een grijze melding geeft
aan dat u ongelezen berichten
of stops hebt.
Navigeren naar een stop
Voordat u naar een stop kunt navigeren,
moet uw bedrijf een stop naar uw toestel
verzenden.
1. Selecteer in het hoofdmenu
Verzenden > .
2. Selecteer een stop.
3. Selecteer Ga!.
Een bericht weergeven
Voordat u een bericht kunt bekijken, moet
uw bedrijf een bericht naar uw toestel
verzenden.
1. Selecteer in het hoofdmenu
.
Verzenden >
2. Selecteer een bericht.
4
Een bericht verzenden
U kunt een kort bericht verzenden naar
uw bedrijf. Uw toestel bevat mogelijk
snelberichten. Dit zijn standaardberichten
die door uw bedrijf op het toestel zijn
geladen.
1. Selecteer in het hoofdmenu
.
Verzenden >
2. Selecteer een optie:
• Als u een aangepast bericht wilt
verzenden, selecteert u Nieuw
bericht en voert u een bericht in.
• Als u een snelbericht wilt
verzenden, selecteert u
Snelbericht en selecteert u een
bericht.
3. Selecteer Verzenden.
Garmin fleet 590 Snelstartgids
Een gebruiker aan de
tijdklok toevoegen
Voordat u een gebruiker kunt toevoegen
aan de tijdklok, moet u de gebruikersnaam
hebben ontvangen uw bedrijf. Als uw
bedrijf PIN-codes voor de tijdklok op het
toestel heeft ingesteld, moet u de PINcode weten voor de gebruikersnaam die
u toevoegt.
U kunt meerdere tijdklokgebruikers
toevoegen op hetzelfde toestel.
1. Selecteer in het hoofdmenu Tijdklok.
2. Selecteer Gebruiker toevoegen.
3. Voer de gebruikersnaam in die u van
uw bedrijf hebt gekregen en selecteer
OK.
4. Voer indien nodig de PIN-code van de
tijdklok in voor de gebruikersnaam.
De gebruikersnaam wordt weergegeven in
de lijst met de status "Valideren". Als de
server de gebruiker valideert, verandert de
status in "niet ingesteld".
Garmin fleet 590 Snelstartgids
De status van een gebruiker
instellen
Voordat u de status van gebruikers
kunt instellen, moet u een of meerdere
gebruikers aan het toestel toevoegen en
moet uw bedrijf een lijst met statussen
naar het toestel verzenden.
U kunt de status van een of meerdere
tijdklokgebruikers instellen.
1. Selecteer in het hoofdmenu Tijdklok.
2. Als er een PIN-code van de tijdklok
is ingesteld op het toestel, selecteert
u uw gebruikersnaam en voert u de
PIN-code van de tijdklok in.
3. Selecteer een of meer gebruikers.
4. Selecteer Status instellen.
5. Selecteer de status.
5
Nuttige punten
Uw route op de kaart
Nuttige punten zoeken
1. Selecteer in het hoofdmenu Zoeken >
Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een
subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
opmerking
Het pictogram met de snelheidslimiet
dient alleen ter informatie en de
bestuurder is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het opvolgen
van aangegeven snelheidsbeperkingen
en veilige deelname aan het verkeer.
Garmin is niet verantwoordelijk voor
verkeersboetes of waarschuwingen die u
mogelijk ontvangt als u zich niet houdt
aan van toepassing zijnde verkeersregels
en verkeersborden.
Zoeken binnen een categorie
Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u
binnen enkele categorieën zoeken.
1. Selecteer Zoeken > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een
subcategorie.
4. Selecteer .
5. Voer de gehele naam of een deel van
de naam in.
6. Selecteer OK.
6
Uw route wordt met een magenta lijn
op de kaart aangegeven. Als u van de
oorspronkelijke route afwijkt, berekent het
toestel de route opnieuw. Het pictogram
maximumsnelheid verschijnt mogelijk als
u zich op een grote weg bevindt.
Garmin fleet 590 Snelstartgids
De slaapstand
De kaartfuncties gebruiken
➊
➋
➌
➍
➎➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Selecteer ➊ om de volgende
afslag weer te geven.
Als er een afbeelding van een
knooppunt bestaat, wordt het
knooppuntbeeld weergegeven.
Selecteer ➋ om de lijst met
afslagen weer te geven.
Selecteer ➌ om stops weer te
geven.
Selecteer ➍ om berichten weer
te geven.
Selecteer ➎ om het gegevensveld
te wijzigen.
Selecteer ➏ om de pagina Waar
ben ik? weer te geven.
Selecteer ➐ om reisinformatie
weer te geven.
Garmin fleet 590 Snelstartgids
De slaapstand voorkomt dat de batterij
leegraakt terwijl het toestel niet wordt
gebruikt.
De slaapstand gebruiken
• Selecteer, terwijl het toestel is
ingeschakeld, de aan-uitknop om
de slaapstand te activeren.
• Selecteer, terwijl het toestel in de
slaapstand staat, de aan-uitknop en
tik zo nodig tweemaal op de knop
om het toestel uit de slaapstand
te halen.
7
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Garmin fleet™ is een
handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen.
Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk.
Garmin Corporation
68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221,
Taiwan (Republiek China)
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
0682
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising