Garmin | DriveLuxe™ 50LMTHD | Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Priročnik za uporabo

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Priročnik za uporabo
Garmin DriveLuxe™ 50
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe
Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. HD Radio™ in logotip HD sta
blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip
microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista in Windows XP so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Posodobitve izdelkov .................................................................. 1
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express .................................................. 1
Pregled naprave Garmin DriveLuxe 50 ...................................... 1
Priključitev naprave na napajanje vozila ..................................... 2
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 2
Iskanje signalov GPS .................................................................. 2
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 2
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 2
Nastavitev glasnosti .................................................................... 2
Omogočanje samodejne glasnosti ......................................... 2
Uporaba mešalnika zvoka ...................................................... 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 3
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 3
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika ..... 3
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ...... 3
Navigacija do cilja .......................................................... 3
Načrtovane poti ........................................................................... 3
Začetek načrtovane poti ............................................................. 3
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 4
Pot domov .............................................................................. 4
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 4
Aktivno usmerjanje po pasovih .............................................. 4
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje ................................ 4
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 4
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ............................................. 4
Oblikovanje načrtovane poti ....................................................... 4
Izbira obvoza .............................................................................. 5
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ........................... 5
Načrtovalnik potovanja ............................................................... 5
Načrtovanje potovanja ........................................................... 5
Navigacija po shranjenem potovanju ..................................... 5
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju ....................... 5
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................... 5
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti .................. 5
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja ...................... 5
Načrtovanje potovanja ........................................................... 6
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 6
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 6
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 6
Izogibanje cestam s cestnino ................................................. 6
Izogibanje vinjetam ................................................................ 6
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 6
Izogibanja ekološkim območjem ............................................ 6
Izogibanja po meri .................................................................. 6
Navigacija izven cest .................................................................. 7
Iskanje in shranjevanje lokacij...................................... 7
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 7
Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu ...................................... 7
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 7
Destinacije .................................................................................. 7
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 7
Iskanje znotraj kategorije ....................................................... 7
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 7
Foursquare ............................................................................. 8
Orodja za iskanje ........................................................................ 8
Iskanje naslova ...................................................................... 8
Iskanje križišča ....................................................................... 8
Iskanje mesta ......................................................................... 8
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ...................................... 8
Kazalo vsebine
Ogled nedavno najdenih lokacij .................................................. 8
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij .......................... 8
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ............................................ 8
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 8
Iskanje nujnih služb in goriva ................................................. 8
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 9
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 9
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 9
Shranjevanje lokacij .................................................................... 9
Shranjevanje položaja ............................................................ 9
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 9
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 9
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ................................ 9
Brisanje shranjene lokacije .................................................... 9
Uporaba zemljevida........................................................ 9
Orodja zemljevida ....................................................................... 9
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 10
Omogočanje orodij zemljevida ............................................. 10
Pred vami .................................................................................. 10
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 10
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 10
Podatki o potovanju .................................................................. 10
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 10
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 10
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 10
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 10
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 10
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 10
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 10
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 10
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 10
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 11
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 11
Prometne informacije................................................... 11
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................. 11
Prejemanje prometnih informacij prek programa Smartphone
Link ........................................................................................... 11
O naročninah na prometne informacije .................................... 11
Ogled naročnin na prometne informacije ............................. 11
Dodajanje naročnine ............................................................ 11
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 11
Glasovni ukaz............................................................... 11
Nastavitev besedne zveze za bujenje ...................................... 12
Aktiviranje glasovnih ukazov ..................................................... 12
Namigi za glasovne ukaze ........................................................ 12
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................. 12
Utišanje navodil ........................................................................ 12
Glasovni nadzor ........................................................................ 12
Konfiguriranje glasovnega nadzora ..................................... 12
Uporaba glasovnega nadzora .............................................. 12
Namigi za glasovni nadzor ................................................... 12
Povezane funkcije Bluetooth...................................... 12
Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikone stanja funkcije Bluetooth ................................................. 13
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple ........................ 13
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple .................................................................................... 13
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple ................. 13
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa
Smartphone Link za napravo Apple ..................................... 13
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom
Android™ .................................................................................. 13
i
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v
pametnem telefonu s sistemom Android ............................. 13
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android ................................................................ 13
Smartphone Link ....................................................................... 13
Prenos programa Smartphone Link ..................................... 14
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo .............................. 14
Storitve Garmin Live ................................................................. 14
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 14
Pametna obvestila .................................................................... 14
Prejemanje obvestil .............................................................. 14
Ogled seznama obvestil ....................................................... 14
Prostoročno klicanje ................................................................. 15
Klicanje ................................................................................ 15
Sprejemanje klica ................................................................. 15
Uporaba zgodovine klicev .................................................... 15
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 15
Shranjevanje domače telefonske številke ............................ 15
Odklop naprave Bluetooth ........................................................ 15
Brisanje združenega telefona ................................................... 15
Uporaba programov..................................................... 15
Ogled datotek s pomočjo .......................................................... 15
Iskanje tem pomoči .............................................................. 15
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 15
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 15
Ogled vremenske slike ......................................................... 15
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 15
Ogled razmer na cesti .......................................................... 16
Prometne kamere photoLive .................................................... 16
Shranjevanje prometne kamere ........................................... 16
Ogled prometne kamere ...................................................... 16
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 16
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 18
Odpravljanje težav........................................................ 19
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 19
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 19
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 19
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 19
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 19
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 19
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 19
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 19
Dodatek ......................................................................... 19
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke ...... 19
Upravljanje podatkov ................................................................ 19
O pomnilniških karticah ........................................................ 19
Priklop naprave na računalnik ............................................. 19
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 19
Ogled stanja signala GPS ........................................................ 20
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 20
Nakup dodatne opreme ............................................................ 20
Kazalo............................................................................ 21
Prilagajanje naprave.................................................... 16
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 16
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 16
Nastavitve navigacije ................................................................ 16
Nastavitve načina izračuna .................................................. 16
Nastavitev simuliranega položaja ........................................ 16
Nastavitve vzvratne kamere ..................................................... 16
Nastavitve kamere babyCam .................................................... 17
BluetoothNastavitve za ............................................................. 17
Izključujem Bluetooth ........................................................... 17
Nastavitve zaslona .................................................................... 17
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 17
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 17
Nastavljanje časa ................................................................. 17
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 17
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 17
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 17
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 18
Informacije o napravi................................................... 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Napajalni kabli .......................................................................... 18
Polnjenje naprave ................................................................ 18
Vzdrževanje naprave .................................................... 18
Nega naprave ........................................................................... 18
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 18
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 18
Preprečevanje kraje ............................................................. 18
Ponovni zagon naprave ............................................................ 18
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 18
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 18
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 18
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 18
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express, stran 1).
• Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 2).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 2).
• Nastavite glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 2) in
svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 3).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 3).
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Registracija izdelka
®
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate
najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za
napravo.
1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku,
obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite
navodilom na zaslonu za namestitev (Nameščanje programa
Garmin Express, stran 1).
2 Odprite program Garmin Express.
3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB
v napravi
Garmin DriveLuxe, večji konec kabla pa priklopite v prosta
vrata USB v računalniku.
6 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev določene posodobitve kliknite Ogled
podrobnosti in kliknite Namesti poleg želene
posodobitve.
Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v
napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko
postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo
dolgo.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD™ in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke, stran 19).
7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve
za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom
posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno
priklopite napravo.
Nameščanje programa Garmin Express
Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows in
Mac .
1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je
program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite
Sistemske zahteve.
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
Odprite
preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
3
sledite navodilom na zaslonu.
®
®
Pregled naprave Garmin DriveLuxe 50
4 V programu Garmin Express kliknite možnost Dodaj
napravo.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno
ime in serijsko številko.
5 Kliknite možnost Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express
prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.
Uvod
Tipka za vklop/izklop
Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje
1
Priključitev naprave na napajanje vozila
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih
medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih
spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne
hranite blizu takih medicinskih naprav.
OBVESTILO
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske
naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je
naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite
previdni.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Napajalni kabel vozila priključite v vrata USB na nosilcu.
navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo
pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
Ko ikona
zasveti zeleno, je naprava pridobila satelitske
signale in je pripravljena za navigacijo.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in
pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS,
stran 20).
Stanje tehnologije Bluetooth . Izberite za ogled nastavitev za
Bluetooth (BluetoothNastavitve za, stran 17).
®
Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje
(Prostoročno klicanje, stran 15).
Trenutni čas. Izberite za nastavitev časa (Nastavljanje časa,
stran 17).
Stanje napolnjenosti baterije.
Vzpostavljena je povezava s programom Smartphone Link.
Izberite za ogled povezane naprave in informacij o naročnini
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 Nosilec
potisnite na vakuumsko prijemalo , dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
Logotip Garmin na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen
navzgor.
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico
nazaj proti steklu.
Zadnjo
stran
naprave
postavite na magnetni nosilec.
4
5 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
Vklop ali izklop naprave
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali
napravo priklopite na napajanje.
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklopljeno.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način
varčevanja z energijo.
Iskanje signalov GPS
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo.
v vrstici
stanja označuje moč signala. Čas za pridobivanje satelitskih
signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran
pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali
2
Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled
vremenske napovedi, stran 15).
Uporaba tipk na zaslonu
Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in
možnostih menijev v napravi.
• Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
• Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
• Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
• Držite ali za hitrejše pomikanje.
• Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni
zaslon izberite .
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Omogočanje samodejne glasnosti
Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na
glasnost hrupa v ozadju.
1 Izberite Glasnost > .
2 Izberite Samodejna glasnost.
Uporaba mešalnika zvoka
Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne
vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven
za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite > Mešalnik zvoka.
3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.
Uvod
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
OBVESTILO
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto
opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže
razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev
hitrosti (če je na voljo).
Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se
lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo
in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno
smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa
ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice
ali spremenite smeri vožnje.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do železniškega prehoda, ki je pred vami.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do
prehoda za živali, ki je pred vami.
Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na
cesti.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu
prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora
naprava prejemati prometne informacije (Prejemanje
prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij,
stran 11).
Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga
počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka
več kot dve uri.
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih
opozoril za voznika
Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite.
Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvočno opozorilo
onemogočeno.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Zvočna
opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in
prehitro vožnjo
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči
in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere
modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete
prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči
luči.
• Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro
vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin
Live z uporabo programa Smartphone Link (Storitve Garmin
Live, stran 14).
• Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah
kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre
vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in
shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost
in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer
se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar
koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate
trenutno naročnino.
OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov
vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za
preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje s
posodobitvami brez naročnine.
• S programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express)
lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v
vaši napravi. Napravo posodabljajte redno, da boste
prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Navigacija do cilja
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 5) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 6).
• S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 3).
• Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (Oblikovanje
načrtovane poti, stran 4).
• Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (Dodajanje lokacij v
načrtovano pot, stran 4).
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam? in poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje
lokacij, stran 7).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
3
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrt. poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja (Oblikovanje načrtovane poti, stran 4).
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 4). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 4).
Aktivno usmerjanje po pasovih
Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob
zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo.
Obarvana črta
prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri
zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
.
Načrtovana pot na zemljevidu
2 Izberite
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali
izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz
ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu
prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na
zemljevidu, stran 11).
4
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 3).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji
ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in
shranite z načrtovalnikom potovanja (Načrtovanje potovanja,
stran 5).
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 7).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot naslednji postanek.
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zadnji postanek.
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 3).
Navigacija do cilja
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.
NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z
orodji zemljevida, ga lahko dodate (Omogočanje orodij
zemljevida, stran 10).
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
• Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite Obvoz.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
> Stop.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane
poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in
dodate točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati
vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
Navigacija do cilja
lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni
cilj lahko enaka.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > >
Ustvarjanje potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.
6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo,
nato pa izberite Začni.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do
izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja
po vrstnem redu.
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na
potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot.
Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite
> Optimiranje vrst.
reda.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Moja aktivna
načrtovana pot.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko
prilagodite, ko začnete potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja.
4 Izberite možnost:
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
Oblikuj načrtovano pot in sledite navodilom na zaslonu
(Oblikovanje načrtovane poti, stran 4).
5
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite Nastavitve načrtovane poti (Spreminjanje načina
izračuna načrtovane poti, stran 5).
Načrtovanje potovanja
Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku,
vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki
lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako
lokacijo prispete pravočasno.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda.
4 Če želite vnesite podatke za razpored, izberite lokacijo in
sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite
na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.
5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij,
ponovite 4. korak.
6 Ko končate, izberite Shrani.
Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite
ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje
prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na
dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti
ter drugi zastoji.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 17).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 11).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 17), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga načrtovana pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
6
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
Izberite
državo.
2
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
Izogibanja ekološkim območjem
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
3 Izberite Shrani.
Izogibanja po meri
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
5 Izberite Končano.
Izogibanje območju
Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
Izberite Dodaj izogibanje območju.
Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
1
2
3
4
5
Navigacija do cilja
6 Izberite Končano.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Iskanje in shranjevanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z
različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 7).
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare, stran 8).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 8).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 7).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 9).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Ogled nedavno
najdenih lokacij, stran 8).
®
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
Izberite
možnost:
4
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
Iskanje in shranjevanje lokacij
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
1 V rezultatih iskanja lokacij izberite .
Na zemljevidu se prikaže najbližja lokacija v rezultatih
iskanja.Ikona označuje lokacije drugih rezultatov iskanja.
2 Izberite eno ali več možnosti:
• Če si želite ogledati več rezultatov iskanja, se dotaknite
zemljevida in ga povlecite.
• Če želite izbrati drugo lokacijo, izberite .
• Če si želite ogledati podrobnosti in načrtovane poti za
izbrano lokacijo, izberite opis lokacije na dnu zemljevida.
• Če želite začeti navigacijo do izbrane lokacije, izberite
Pojdi!.
Spreminjanje območja iskanja
Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne
lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja,
blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
7
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Foursquare
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Po potrebi izberite Iskanje blizu: za iskanje blizu drugega
mesta ali območja.
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve
Foursquare.
Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom
Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s
svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone
Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate
podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete
destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Povezovanje z računom Foursquare
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite
Foursquare® > Prijava.
4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se
morate povezati s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
8
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje
blizu: (Spreminjanje območja iskanja, stran 7).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na
cesti.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh
območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
Iskanje in shranjevanje lokacij
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 7).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
Uporaba zemljevida
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 4).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali
preskočite lokacije na načrtovani poti.
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 10).
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 4).
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled podatkov o potovanju na
zemljevidu, stran 10).
Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.
Svetlost: nastavi svetlost zaslona.
Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v
povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski
klic aktiven (Uporaba možnosti med klicem, stran 15).
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 10).
Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.
photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na
storitev photoLive (Prometne kamere photoLive, stran 16).
Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni
kameri za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči
9
luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o
prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje in
vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom
Smartphone Link (Združevanje s telefonom in povezava s
programom Smartphone Link, stran 12).
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12
orodij.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si
lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske
črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate
tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in
mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih
tablah.
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite možnost:
• Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni
kategoriji po potrebi izberite .
• Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje
izvoze in mesta izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po
avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali
mesto, izberite element.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
Izberite
Končano.
5
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida, stran 10).
Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
10
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida
s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji
zemljevida (Omogočanje orodij zemljevida, stran 10).
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite polje podatkov o potovanju.
3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju
zemljevida s podatki o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponast.
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
Uporaba zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Prometne informacije
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih in za vse
modele izdelka. Za informacije o sprejemnikih prometnih
informacij in območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.
Če se želite izogniti prometnim zastojem, mora naprava
prejemati prometne informacije v živo.
• Če je naprava opremljena s sprejemnikom prometnih
informacij, lahko prejema prometne informacije brezžičnega
oddajnega signala, kjer je ta na voljo.
• Sprejemnik prometnih informacij FM imajo modeli izdelka,
katerih ime se konča na LT ali LMT.
• Digitalni sprejemnik prometnih informacij imajo modeli
izdelka, katerih ime se konča na LMT-D ali LMTHD.
• Za prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika
prometnih informacij mora biti naprava priklopljena na
napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom.
• Za prejemanje informacij prek sprejemnika prometnih
informacij mora biti naprava v dosegu signala s prometnimi
informacijami.
• Naprava lahko prometne informacije prejema prek
naročniške storitve iz programa Smartphone Link.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Če je naprava opremljena s sprejemnikom prometnih informacij,
lahko prejema prometne informacije brezžičnega oddajnega
signala, kjer je ta na voljo. Funkcija ni na voljo na vseh območjih
ali za vse modele izdelka.
OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.
1 Prepričajte se, da je naprava opremljena s sprejemnikom
prometnih informacij.
• Sprejemnik prometnih informacij FM imajo modeli izdelka,
katerih ime se konča na LT ali LMT.
Prometne informacije
• Digitalni sprejemnik prometnih informacij imajo modeli
izdelka, katerih ime se konča na LMT-D ali LMTHD.
2 Napravo priklopite na napajanje vozila z napajalnim kablom,
ki ji je priložen (Priključitev naprave na napajanje vozila,
stran 2).
Napajalni kabel, priložen napravi, je opremljen z anteno za
sprejemnik prometnih informacij.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko
naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se
prometnim zastojem.
Prejemanje prometnih informacij prek
programa Smartphone Link
Storitev Live Traffic omogoča prometne informacije v realnem
času.
1 V združljivi telefon prenesite Smartphone Link (Prenos
programa Smartphone Link, stran 14).
2 Naročite se na storitev Live Traffic (Naročanje na storitve
Garmin Live, stran 14).
3 Napravo povežite s telefonom, v katerem je Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
O naročninah na prometne informacije
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte
si http://www.garmin.com/traffic.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naslednji.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.
OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih
ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.
11
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta
besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor > > Besedna zveza
za zbujanje.
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
3 Izberite Končano.
Aktiviranje glasovnih ukazov
Izgovorite besedno zvezo za bujenje.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.
1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (Nastavitev besedne
zveze za bujenje, stran 12).
2 Izgovorite Poišči kraj.
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
4 Izgovorite številko vrstice.
5 Izgovorite Začni nav..
Utišanje navodil
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor > .
2 Izberite Utišaj navodila > Omogočeno.
Glasovni nadzor
V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni
nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden
lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirate za
svoj glas.
Konfiguriranje glasovnega nadzora
Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika
in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor.
2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor
sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu.
Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na
podlagi vaših želja.
Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči
ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.
Uporaba glasovnega nadzora
1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Namigi za glasovni nadzor
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela
ukaz.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava ponuja več povezanih funkcij Bluetooth za združljiv
pametni telefon. Za nekatere funkcije boste morali v pametni
telefon namestiti program Smartphone Link. Za več informacij
obiščite garmin.com/smartphonelink.
Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z
napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za
prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo
glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta
funkcija ni na voljo za vse jezike.
Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz
pametnega telefona v navigacijsko napravo.
FoursquareJavljanje v storitvi: omogoča, da se z navigacijsko
napravo javite z lokacij v storitvi Foursquare.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Storitve Garmin Live: zagotavlja naročniške storitve za ogled
podatkov v napravi v živo, na primer prometnih razmer,
parkirišč in podrobnejših vremenskih napovedi.
Združevanje s telefonom in povezava s
programom Smartphone Link
Za uporabo funkcij Bluetooth morate napravo Garmin DriveLuxe
združiti s telefonom. Ko sta napravi združeni, se samodejno
povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.
Za nekatere funkcije potrebujete program Smartphone Link. S
programom Smartphone Link se lahko povežete med
postopkom združevanja ali pozneje.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link (izbirno).
2 Napravo Garmin DriveLuxe in telefon postavite tako, da sta
med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
3 V napravi Garmin DriveLuxe izberite Nastavitve > Bluetooth
in označite potrditveno polje Bluetooth.
4 Izberite Iskanje naprav.
5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
6 V napravi Garmin DriveLuxe izberite V redu.
Naprava Garmin DriveLuxe začne iskati naprave Bluetooth v
bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do
ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.
7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite V redu.
8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
9 Odprite program Smartphone Link v telefonu (izbirno).
Če združujete z napravo Apple , se na zaslonu naprave
Garmin DriveLuxe prikaže varnostna koda.
10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.
®
Glasovni nadzor.
12
Povezane funkcije Bluetooth
Ikone stanja funkcije Bluetooth
V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega
združenega telefona prikazane ikone stanja.
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
• Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena
ali izklopljena.
• Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana
in aktivna.
Prostoročno klicanje
Pametna obvestila
Funkcije in storitve programa Smartphone Link
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo
Apple
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo Garmin DriveLuxe združiti in povezati s
telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira
prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s
programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti
varnostno kodo za Bluetooth Smart.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda Garmin
DriveLuxe.
3 Kodo vnesite v telefon.
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple
Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s
telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil
programa Smartphone Link za napravo Apple
Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa
Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za
prostoročno telefoniranje.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri
ikoni in .
3 Počistite potrditveno polje Storitve pametnega telefona.
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo
Apple
Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s
prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.
Povezane funkcije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani
ikoni in .
3 Izberite Pametna obvestila.
4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite
prikazati.
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni
telefon s sistemom Android™
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone
Link v pametnem telefonu s sistemom Android
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo Garmin DriveLuxe združiti in povezati s
telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android
Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa
lahko ostanete povezani.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona.
3 Izberite možnost:
• Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite
potrditveno polje Telefonski klici.
• Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila
programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje
Smartphone Link.
• Če želite onemogočiti določena obvestila programa,
uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.
Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s
sistemom Android
S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste
obvestil se prikazujejo v napravi Garmin DriveLuxe.
1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
2 Izberite .
3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje Pametna
obvestila.
4 V razdelku Obvestila izberite Nastavitve.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
5 Izberite možnost:
• Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite
stikalo poleg imena kategorije ali programa.
• Če želite na seznam dodati program, izberite .
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
13
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (Storitve
Garmin Live, stran 14).
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za
informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite
www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s
programi za svoj telefon.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).
2 V meniju s programi izberite Smartphone Link.
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.
Storitve Garmin Live
Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link
omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live
zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov
v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih
razmer.
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane
samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 12).
2 Izberite Moj račun.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Naroči.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
Pametna obvestila
Ko je naprava Garmin DriveLuxe povezana s programom
Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega
telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na
koledarju.
OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo
in programom Smartphone Link boste morda morali počakati
nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so
pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona v
nastavitvah Bluetooth (Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 13).
14
Prejemanje obvestil
OBVESTILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava Garmin DriveLuxe prejema obvestila, jo
morate povezati s pametnim telefonom in programom
Smartphone Link.
Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme
obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si
obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne
voznik.
OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v
orodju zemljevida.
• Če želite obvestilo prezreti, izberite V redu.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite Ogled.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Ogled > Predvajaj.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida
OBVESTILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava Garmin DriveLuxe prejema obvestila, jo
morate povezati s pametnim telefonom in programom
Smartphone Link.
Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju
zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila
lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.
• Če želite obvestilo opustiti, izberite .
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Predvajaj sporočilo.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite
Predvajaj sporočilo.
OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira
funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana
ikona .
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Ogled seznama obvestil
Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.
1 Izberite Programi > Pametna obvestila.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna,
že prebrana obvestila pa siva.
2 Izberite možnost:
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite .
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe
besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Povezane funkcije Bluetooth
Prostoročno klicanje
Odklop naprave Bluetooth
OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate,
vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen
telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali
sprejemate klice.
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo Garmin
DriveLuxe.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 9).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Končano.
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Uporaba programov
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Uporaba programov
Ogled datotek s pomočjo
Za ogled celotnega priročnika za uporabo izberite Programi
> Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu,
lahko napravo povežete s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12). Na nekaterih območjih lahko modeli
izdelka, ki vključujejo digitalni sprejemnik prometnih informacij,
prejemajo informacije o vremenu na območju prek radijskega
digitalnega prometnega signala (Prometne informacije,
stran 11). Vremenske napovedi niso na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Vreme.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi
za naslednjih nekaj dni.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
15
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Prometne kamere photoLive
Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih
razmer na glavnih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih
nameravate pogosto gledati, lahko shranite.
Shranjevanje prometne kamere
Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na
storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim
telefonom s programom Smartphone Link (Smartphone Link,
stran 13).
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite, če želite dodati.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Ogled prometne kamere
Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti
(Shranjevanje prometne kamere, stran 16).
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite kamero.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 17).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 10).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
16
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez
premora.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
Izberite
opis položaja.
4
5 Izberite Nastavi položaj.
Nastavitve vzvratne kamere
V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene
vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se
prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena
na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije
o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v
priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne
kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.
Izberite Nastavitve > Vzvratna kamera in izberite združeno
kamero.
Prilagajanje naprave
Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s
to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate
kamero ponovno združiti.
Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.
Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča
nastavitev položaja vodilnih črt.
zahtevo (Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti,
stran 6).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
Nastavitve kamere babyCam
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
V nastavitvah kamere babyCam lahko upravljate združene
kamere Garmin babyCam™ in nastavitve kamere. Ta meni se
prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena
na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije
o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v
priročniku za uporabo kamere. Za nakup kamere Garmin
babyCam obiščite garmin.com/babycam.
Izberite Nastavitve > babyCam in izberite združeno kamero.
Nastavitve napajanja: omogoča nastavitev časa, v katerem je
video prikazan na zaslonu.
Zrcali video: omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.
Poravnava: prikaže video kamere babyCam, da lahko
poravnate kamero.
Preveri opomnik za sedež: omogoči opomnik, ki vas pred
izstopom iz vozila opozori, da morate preveriti, ali so na
zadnjih sedežih potniki.
Prekini povezavo: odstrani združeno kamero.
Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.
BluetoothNastavitve za
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina
nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava
samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas
dneva.
Svetlost: omogoča nastavitev svetlosti zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitev časa
mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če
jo napajajo baterije.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost
Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive
prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo
optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na
Prilagajanje naprave
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
17
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Specifikacije
Preprečevanje kraje
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature
pri polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost
Napajanje vozila s priloženim napajalnim
kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno
opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na
napajanje vozila.
OBVESTILO
Naprave ne priklopite neposredno na napajalni kabel vozila.
• Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila
počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo
polnili.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com.
Vzdrževanje naprave
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
18
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Napravo primite na vrhu in dnu.
2 Spodnji rob naprave povlecite proti sebi, dokler je ne
sprostite z magneta.
Če proti sebi povlečete celotno napravo, lahko nosilec
sprostite iz vakuumskega prijemala.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odklenete jo tako, da končni del zasukate za 90 stopinj v
nasprotni smeri urinega kazalca.
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
2 Odstranite končni del, srebrno konico , in varovalko .
3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
4 Namestite srebrno konico v končni del.
Informacije o napravi
5 Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila
.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Priključitev naprave na
napajanje vozila, stran 2).
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priklopite v napravo in vrata USB na računalniku.
NAMIG: kabel USB mora biti priklopljen v vrata USB na
računalniku in ne v zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih
pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri
dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o
dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski
sistem.
Telefon se noče povezati z napravo
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 16).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 18).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 17).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 17).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 2).
• Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (Izključujem
Bluetooth, stran 17).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v načinu varčevanja
z energijo (Vklop ali izklop naprave, stran 2).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
Odpravljanje težav
Dodatek
Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do
32 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave Garmin DriveLuxe 50, stran 1).
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
računalnik, stran 19).
19
2
3
4
5
6
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
20
Dodatek
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 11
3D-pogled zemljevida 11
A
aktivno usmerjanje po pasovih 4
B
baterija
podaljševanje 19
polnjenje 2, 18, 19
težave 19
bližnjice
brisanje 9
dodajanje 9
brezžična kamera 16, 17
brisanje
potovanja 5
združena naprava Bluetooth 15
C
cestnine, izogibanje 6
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
Č
časovne nastavitve 17
čiščenje naprave 18
čiščenje zaslona na dotik 18
D
datoteke, prenašanje 19
destinacije 7, 8
kraji 8
dnevnik potovanja, ogled 10
dodatna oprema 20
dom
pot 4
telefonska številka 15
urejanje lokacije 4
Doma, klicanje 15
F
Foursquare 8
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 1
posodabljanje programske opreme 1
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 12
namigi 12
glasovni ukaz 11
aktiviranje 12
besedna zveza za bujenje 12
namigi za uporabo 12
navigacija z 12
gorivo, postajališča 8
GPS 2, 20
H
Hitro iskanje 7
I
ID naprave 17
ikone, vrstica stanja 2
iskanje lokacij. 7 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 7
koordinate 8
križišča 8
mesta 8
naslovi 8
iskanje zbirk Geocache 8
izogibanja 6
brisanje 7
cesta 6
cestnine 6
območje 6
onemogočanje 7
značilnosti ceste 6
Kazalo
J
jezik
glas 17
tipkovnica 17
K
kabli, napajanje 18
kamere 17
hitrost 3
rdeča luč 3
varnostno kopiranje 16
kartica microSD 1, 19
Kje sem? 8, 9
klicanje 15
klici 15
Doma 15
klicanje 15
odgovarjanje 15
stiki 15
zgodovina 15
koordinate 8
kraja, izogibanje 18
kraji 8
križišča, iskanje 8
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 17
lokacije 8, 16
iskanje 7, 8
klicanje 15
kraji 8
nedavno najdene 8
shranjevanje 9
simulirano 16
trenutno 8, 9
M
myTrends, načrtovane poti 6
N
načrtovalnik potovanja 5, 6
točke oblikovanja 5
urejanje potovanja 5
načrtovane poti 3
dodajanje točke 4, 5
myTrends 6
način izračuna 5, 16
oblikovanje 4
ogled na zemljevidu 4
predlagane 6
računam 5
ustavljanje 5
začetek 3, 4
namestitev naprave
avtomobil 2
odstranjevanje z nosilca 18
vakuumsko prijemalo 2, 18
napajalni kabel vozila 2
napajalni kabli 18
menjava varovalke 18
vozilo 2
naročnine, Storitve Garmin Live 14
naslednji zavoj 4
naslovi, iskanje 8
nastavitve 16, 17
nastavitve zaslona 17
navigacija 4, 7
izven cest 7
nastavitve 16
navigacija izven cest 7
nedavno najdene lokacije 8
nega naprave 18
nosilec, odstranjevanje 18
nujne službe 8
O
oblikovanje načrtovane poti 4
obvestila 13, 14
obvozi 5
odgovarjanje na klice 15
odpravljanje težav 19
odstranjevanje nosilca 18
opozorila 3
opozorila bližinskih točk, nastavitve 17
opozorila za voznika 3
orodja, zemljevidi 9, 10
P
parkirišča, zadnje mesto 8
plasti zemljevida, prilagajanje 10
podatki o potovanju 10
ogled 10
ponovni zagon 10
podpora za izdelke 15
polnjenje naprave 2, 18, 19
pomnilniška kartica 1, 19
nameščanje 19
pomoč. 15 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 18
podatki o potovanju 10
posnetki zaslona 17
posodabljanje
programska oprema 1
zemljevidi 1
pot domov 4
povrnitev tovarniških nastavitev 18
pred vami 10
prilagajanje 10
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 15
prepoznavanje govora 11
prikaz zemljevida
2D 11
3D 11
prilagajanje naprave 16
programska oprema
posodabljanje 1
različica 17
promet 10, 11, 17
dodajanje naročnin 11
dogodki 10
druga načrtovana pot 6
iskanje zastojev 10
kamere 16
sprejemnik 11
zemljevid 10
prometne kamere, ogled 16
prometne kamere za prehitro vožnjo 3
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 3
prostoročni telefonski klici 13
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 19
razmere na cesti, vreme 16
S
samodejna glasnost, omogočanje 2
satelitski signali
ogled 20
pridobivanje 2
seznam odcepov 4
shranjene lokacije 5
brisanje 9
kategorije 9
urejanje 9
shranjevanje, trenutna lokacija 9
simulirani položaji 16
Smartphone Link 13, 14
onemogočanje klicev 13
Storitve Garmin Live 13
vzpostavljanje povezave 12, 13
specifikacije 18
spreminjanje območja iskanja 7
Storitve Garmin Live 14
naročanje 14
svetlost 3
Š
številka ID 17
21
T
tehnologija Bluetooth 12, 13, 19
nastavitve 17
odklop naprave 15
onemogočanje 17
onemogočanje klicev 13
upravljanje telefonov 13
združitev s telefonom 12
Tehnologija Bluetooth 15
telefon
prekinitev povezave 15
združevanje 12, 19
telefonski imenik 15
telefonski klici 15
glasovno izbiranje 15
klicanje 15
odgovarjanje 15
utišanje 15
tipka za vklop/izklop 1, 2
tipke na zaslonu 2
tipkovnica
jezik 17
postavitev 17
trenutna lokacija 8, 9
U
urejanje, shranjena potovanja 5
USB, prekinitev povezave 20
usmerjanje 4
usmerjanje med vožnjo 4
utišanje, zvok 12
V
vakuumsko prijemalo 18
varčevanje z energijo 2
varovalka, menjava 18
vreme 15
radar 15
razmere na cesti 16
vrstica za iskanje 7
vzvratna kamera 16
Z
zaslon, svetlost 3
združevanje
prekinitev povezave 15
telefon 12, 19
zemljepisna širina in dolžina 8
zemljevidi 4, 9, 10, 16
nakup 20
ogled načrtovanih poti 4
orodja 9, 10
plasti 10
podatkovno polje 4, 10, 11
posodabljanje 1
raven podrobnosti 16
simboli 4
tema 16
zgodovina potovanja 17
zvok, bližinske točke 17
22
Kazalo
support.garmin.com
November 2018
190-01924-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising