Garmin | DriveLuxe™ 50LMTHD | User guide | Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Podręcznik użytkownika

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Podręcznik użytkownika
Garmin DriveLuxe™ 50
Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo Bluetooth
stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HD Radio™ oraz logo HD są znakami towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy iBiquity
Digital Corporation. Patenty amerykańskie i zagraniczne. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Aktualizacje produktów ............................................................... 1
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ..................................................................... 1
Garmin DriveLuxe 50 — informacje ogólne ................................ 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 2
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 2
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Ikony na pasku stanu .................................................................. 2
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Włączanie funkcji automatycznej głośności ........................... 2
Korzystanie z miksera dźwięku .............................................. 3
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 3
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy ....................... 3
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 3
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 3
Nawigacja do celu.......................................................... 3
Trasy ........................................................................................... 3
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 4
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 4
Jazda do domu ...................................................................... 4
Trasa na mapie ........................................................................... 4
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 4
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 4
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 4
Dodawanie pozycji do trasy ........................................................ 5
Kształtowanie trasy ..................................................................... 5
Korzystanie z objazdu ................................................................. 5
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ..................................................... 5
Funkcja planowania podróży ...................................................... 5
Planowanie podróży ............................................................... 5
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................... 5
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży ..................... 5
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .... 5
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy .............................. 6
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży .............................. 6
Tworzenie harmonogramu podróży ....................................... 6
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 6
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 6
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 6
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 6
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 6
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 7
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 7
Własne unikane ..................................................................... 7
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 7
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 7
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 7
Wyświetlanie wyników wyszukiwania na mapie ......................... 8
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 8
Punkty szczególne ...................................................................... 8
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 8
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 8
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 9
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 9
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 9
Spis treści
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 9
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................... 9
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................... 9
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ........................... 9
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 9
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ..................... 9
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 9
Dodawanie skrótu ....................................................................... 9
Usuwanie skrótu .................................................................... 9
Zapisywanie pozycji .................................................................... 9
Zapisywanie pozycji ............................................................... 9
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 9
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 9
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 10
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 10
Korzystanie z mapy ...................................................... 10
Narzędzia mapy ........................................................................ 10
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 10
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 10
Przed tobą ................................................................................ 10
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 10
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 11
Informacje o podróży ................................................................ 11
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 11
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 11
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 11
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 11
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 11
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 11
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 11
Dostosowywanie mapy ............................................................. 11
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 11
Zmiana pola danych mapy ................................................... 11
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 11
Dane o ruchu drogowym............................................. 11
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 12
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji
Smartphone Link ....................................................................... 12
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych ................... 12
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych ............. 12
Dodawanie subskrypcji ........................................................ 12
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 12
Polecenia głosowe....................................................... 12
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 12
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 12
Polecenia głosowe — porady ................................................... 13
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 13
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 13
Sterowanie głosem ................................................................... 13
Konfigurowanie sterowania głosem ..................................... 13
Korzystanie ze sterowania głosem ...................................... 13
Sterowanie głosem — porady .............................................. 13
Funkcje online Bluetooth.............................................13
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Ikony stanu funkcji Bluetooth .................................................... 14
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla urządzenia Apple ........... 14
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple .................................................................................... 14
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu Apple ... 14
i
Wyłączanie danych i powiadomień z telefonu Smartphone
Link w urządzeniu Apple ...................................................... 14
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android™ .................................................................................. 14
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android ............................................................ 14
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android ................................................................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 15
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................. 15
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia ........................ 15
Usługi Garmin Live ................................................................... 15
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 15
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 15
Odbieranie powiadomień ..................................................... 15
Wyświetlanie listy powiadomień ........................................... 16
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 16
Nawiązywanie połączenia .................................................... 16
Odbieranie połączenia ......................................................... 16
Korzystanie z historii połączeń ............................................. 16
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ................................ 16
Zapisywanie domowego numeru telefonu ........................... 16
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 16
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 16
Korzystanie z aplikacji................................................. 16
Wyświetlanie plików pomocy .................................................... 16
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 16
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 16
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 17
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 17
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 17
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 17
Kamery monitorujące PhotoLive ............................................... 17
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 17
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej ................................ 17
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 17
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 20
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 20
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 20
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 20
Rozwiązywanie problemów......................................... 20
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 20
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 20
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 20
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 20
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 20
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 20
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 20
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 21
Załącznik....................................................................... 21
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ...................... 21
Zarządzanie danymi ................................................................. 21
Informacje o kartach pamięci ............................................... 21
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 21
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 21
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 21
Zakup dodatkowych map .......................................................... 21
Zakup akcesoriów ..................................................................... 21
Indeks............................................................................ 22
Dostosowywanie urządzenia....................................... 17
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 17
Włączanie map .................................................................... 17
Ustawienia nawigacji ................................................................ 17
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 18
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 18
Ustawienia dodatkowej kamery ................................................ 18
Ustawienia babyCam ................................................................ 18
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 18
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 18
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 18
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 18
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 18
Ustawianie czasu ................................................................. 18
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 19
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 19
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 19
Przywracanie ustawień ............................................................. 19
Informacje o urządzeniu.............................................. 19
Dane techniczne ....................................................................... 19
Przewody zasilające ................................................................. 19
Ładowanie urządzenia ......................................................... 19
Konserwacja urządzenia.............................................. 19
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 19
Czyszczenie obudowy ......................................................... 19
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 19
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 20
Resetowanie urządzenia .......................................................... 20
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 20
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia
(Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express, strona 1).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu,
strona 2).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 2).
• Wyreguluj głośność (Regulowanie głośności, strona 2)
i jasność wyświetlacza (Regulowanie jasności ekranu,
strona 3).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 4).
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin :
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Rejestracja produktu
®
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu.
1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express
w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją
zainstalować (Instalowanie Garmin Express, strona 1).
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
micro-USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu micro-USB
w Garmin DriveLuxe urządzeniu, a dużą do dostępnego portu
USB w komputerze.
6 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły, a następnie Instaluj obok aktualizacji, którą
chcesz zainstalować.
Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje
w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały
proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego
połączenia z Internetem.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD™ do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 21).
7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu
aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.
Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja
Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne
podłączenie urządzenia.
Instalowanie Garmin Express
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić wymagania systemowe i sprawdzić, czy
aplikacja Garmin Express jest zgodna z danym modelem
komputera, wybierz Wymagania systemowe.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
Uruchom
pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
3
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
®
®
Garmin DriveLuxe 50 — informacje ogólne
4 W aplikacji Garmin Express kliknij Dodaj urządzenie.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli
jego nazwę oraz numer seryjny.
5 Kliknij Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji
Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli
dostępne dla urządzenia aktualizacje.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
klawisz zasilania
Gniazdo USB do zasilania i przesyłu danych
1
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Odbiór sygnałów GPS
Mikrofon do poleceń głosowych lub prowadzenia rozmów w trybie
głośnomówiącym
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję.
na
pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
Kiedy wskaźnik
zmieni kolor na zielony, oznacza to, że
urządzenie odebrało sygnał z satelitów i jest gotowe do pracy.
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia
w pracy niektórych urządzeń medycznych, np. stymulatorów
serca czy pomp insulinowych. Dlatego urządzenie i jego uchwyt
należy trzymać z daleka od takich urządzeń.
NOTYFIKACJA
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie
niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych
w laptopach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania
z takich urządzeń elektronicznych w pobliżu urządzenia i jego
uchwytu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki do portu
USB w uchwycie.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność
działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów
(Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 21).
Stan funkcji Bluetooth . Wybierz, aby zobaczyć ustawienia
Bluetooth (Ustawienia Bluetooth, strona 18).
®
Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby
nawiązać połączenie (Rozmowa przez zestaw głośnomó­
wiący, strona 16).
Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu,
strona 18).
Poziom naładowania baterii.
Podłączono do aplikacji Smartphone Link. Wybierz, aby
wyświetlić urządzenie online oraz informacje o subskrypcji
(Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link, strona 13).
2 Umieść uchwyt
na ramieniu przyssawki , tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
Logo firmy Garmin na uchwycie powinno być zwrócone
prawą stroną do góry.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Umieść urządzenie tyłem w uchwycie magnetycznym.
5 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
2
Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody
(Wyświetlanie prognozy pogody, strona 16).
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1 Wybierz kolejno Głośność > .
2 Wybierz Automatyczna głośność.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Korzystanie z miksera dźwięku
Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziomy głośności
dla różnych typów dźwięków, takich jak komunikaty nawigacyjne
i połączenia telefoniczne. Poziom dla każdego typu dźwięku
stanowi wartość procentową głośności ogólnej.
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz > Mikser dźwięku.
3 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego
typu dźwięku.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz
się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez
ponad dwie godziny bez przerwy.
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz wyłączać poszczególne alerty dźwiękowe dla kierowcy.
Alerty wizualne pojawiają się nawet po wyłączeniu alertów
dźwiękowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Alerty
dźwiękowe dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe lub komunikaty dla
każdego typu alertu. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Strefa wokół szkoły lub szkoła w pobliżu: Urządzenie emituje
sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się
szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości
(jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową: Jeśli jedziesz pod
prąd drogą jednokierunkową, urządzenie emituje komunikat
i wyświetla na całym ekranie odpowiednie ostrzeżenie.
Krawędzie ekranu zmieniają kolor na czerwony i alert
pozostaje widoczny na górze ekranu do momentu
opuszczenia drogi jednokierunkowej lub zmiany kierunku
jazdy na prawidłowy.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 12).
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• Dane w czasie rzeczywistym na temat fotoradarów i kamer
na światłach są dostępne w ramach subskrypcji usług
Garmin Live w aplikacji Smartphone Link (Usługi Garmin
Live, strona 15).
• Aby zachować aktualność bazy danych lokalizacji kamer na
światłach i fotoradarów, należy mieć aktywną subskrypcję,
która pozwoli pobierać i przechowywać dane o fotoradarach.
Odwiedź stronę garmin.com/speedcameras w celu
sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu
subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
UWAGA: W niektórych regionach wybrane zestawy
produktów mają fabrycznie wgrane dane o fotoradarach
i kamerach na światłach z możliwością bezpłatnej
aktualizacji.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express (garmin.com
/express), aby zaktualizować bazę danych kamer
w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 5) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 6).
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 4).
3
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 5).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 5).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 7).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 5).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 4). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 5).
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim
informacje (Zmiana pola danych mapy, strona 11).
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Kolorowa linia
wskazuje
prawidłowy pas do skrętu.
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
.
2 Wybierz
4
Nawigacja do celu
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 4).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 5).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 7).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 4).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Zmień trasę, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 10).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Objazd.
Nawigacja do celu
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie informacji
o harmonogramie podróży czy dodanie punktów kształtowania
trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Utwórz podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wyb..
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wyb..
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie przeliczy trasę od Twojej aktualnej pozycji do
wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów
podróży w odpowiedniej kolejności.
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
5
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Moja
aktywna trasa.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz > Ustawienia podróży.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 5).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 5).
Tworzenie harmonogramu podróży
Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje
o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia
i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc
zaplanowaniu czas wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do
poszczególnych pozycji na trasie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz kolejno > Ustawienia podróży > Edytuj
harmonogram.
4 Wybierz pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie
informacje do harmonogramu.
PORADA: Aby w harmonogramie podróży uwzględnić kilka
pozycji, wprowadzaj wymagane pozycje, zaczynając od
początku podróży.
5 Powtórz krok 4, aby wprowadzić do harmonogramu
informacje o dodatkowych pozycjach.
6 Gdy skończysz, wybierz Zapisz.
Aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc postojów i celów podróży
w zaplanowanym czasie, musisz wyruszyć najpóźniej do
godziny wyświetlonej przy punkcie startowym. Harmonogram
podaje wyłącznie dane szacunkowe. Warunki drogowe, roboty
na drogach i inne przyczyny opóźnień w ruchu mogą wpłynąć na
rzeczywisty czas przybycia.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
6
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 19).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych, strona 12).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 18), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrud. drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
Wybierz
państwo.
2
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
Nawigacja do celu
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Strefy
środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 7).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 8).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 8).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 9).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 8).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 9).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 9).
®
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wysz. w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
7
Wyświetlanie wyników wyszukiwania na
mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
1 Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz .
Na mapie wyświetli się najbliższa wyszukana pozycja.
wskazuje pozycje innych wyników wyszukiwania.
2 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby wyświetlić więcej wyników, dotknij i przeciągnij mapę.
• Aby wybrać inną pozycję, wybierz .
• Aby wyświetlić szczegóły i trasy dla wybranej pozycji,
wybierz opis pozycji znajdujący się na dole mapy.
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Jedź!.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz kolejno Wyszuk. w pobliżu:.
3 Wybierz opcję.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wysz..
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
8
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz > Poznaj to miejsce.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare®.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare® > Logowanie.
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare® > Zgłoś pozycję.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszuk. w pobliżu:, aby
wyszukać w pobliżu innego miasta lub obszaru.
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wyszuk. w pobliżu: (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 8).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wysz., podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
Wybierz
pozycję.
3
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wyb..
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 8).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz Zapisz.
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
9
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno
6 Wybierz opcję:
> Edytuj.
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 4) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 4).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie.
Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 10).
10
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 4).
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 11).
Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Jasność: Umożliwia regulację jasności ekranu.
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji w trakcie
rozmowy, strona 16).
Utrud. drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach w ruchu
drogowym na trasie podróży lub w obszarze, w którym się
znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych, strona 11).
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
PhotoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących
po uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
PhotoLive, strona 17).
Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz
.
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
Korzystanie z mapy
3 Wybierz element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrud. drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Gotowe.
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrud.
drogowe.
W
razie potrzeby wybierz kolejno
> Legenda, aby
2
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Informacje o podróży
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrud.
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 10).
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 10).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maks. prędkość, aby wyzerować prędkość
maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Dane o ruchu drogowym
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zapisz.
Dane o ruchu drogowym
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Dane o ruchu drogowym nie są dostępne dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Aby unikać korków, urządzenie musi otrzymywać dane o ruchu
drogowym na żywo.
11
• Jeśli urządzenie ma odbiornik komunikatów drogowych,
może odbierać dane o ruchu drogowym, wykorzystując
sygnał transmisji bezprzewodowej tam, gdzie jest on
dostępny.
• Radiowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LT lub LMT.
• Cyfrowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LMT-D lub
LMTHD.
• Aby odbiornik komunikatów drogowych mógł odbierać dane
o ruchu drogowym, urządzenie musi być podłączone do
źródła zasilania w pojeździe za pomocą dołączonego
przewodu zasilającego.
• Aby odbiornik mógł odbierać dane o ruchu drogowym,
urządzenie musi znajdować się w zasięgu nadawania
sygnału komunikatów drogowych.
• Urządzenie może odbierać dane o ruchu drogowym
w ramach subskrypcji usługi z aplikacji Smartphone Link.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Jeśli urządzenie ma odbiornik komunikatów drogowych, może
odbierać dane o ruchu drogowym, wykorzystując sygnał
transmisji bezprzewodowej tam, gdzie jest on dostępny. Funkcja
ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla
wszystkich modeli produktów.
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.
1 Sprawdź, czy urządzenie obejmuje odbiornik informacji
drogowych.
• Radiowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LT lub
LMT.
• Cyfrowy odbiornik komunikatów drogowych jest na
wyposażeniu modeli z końcowym oznaczeniem LMT-D lub
LMTHD.
2 Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia
(Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu,
strona 2).
Przewód zasilający dołączony do urządzenia stanowi antenę
odbiornika informacji drogowych.
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu aplikacji Smartphone Link
Usługa Ruch drogowy na żywo dostarcza informacje o ruchu
drogowym w czasie rzeczywistym.
1 Pobierz aplikację Smartphone Link do zgodnego telefonu
(Pobieranie aplikacji Smartphone Link, strona 15).
2 Wykup subskrypcję usługi Ruch drogowy na żywo
(Subskrypcja usług Garmin Live, strona 15).
3 Podłącz urządzenie do telefonu z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Parowanie z telefonem i łączenie
z aplikacją Smartphone Link, strona 13).
12
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrud. drogowe >
Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrud. drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrud. drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrud. drogowe.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe (Polecenia
głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > >
Fraza aktywacji.
Podaj
nową frazę aktywacji.
2
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
2
3
4
5
strona 12).
Wymów Znajdź miejsce.
Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Wymów numer linii.
Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Sterowanie głosem
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
Konfigurowanie sterowania głosem
Funkcja Sterowanie głosem musi zostać skonfigurowana dla
głosu jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Sterowanie głosem.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy
Sterowanie głosem.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
Funkcje online Bluetooth
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie Bluetooth ma kilka funkcji połączeń, z których
można korzystać w przypadku posiadania zgodnego smartfonu.
Niektóre funkcje wymagają zainstalowania aplikacji Smartphone
Link w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
garmin.com/smartphonelink.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący: Umożliwia
wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą
urządzenia oraz używanie go jako zestawu
głośnomówiącego. Jeśli wybrany język obsługuje funkcję
poleceń głosowych, możesz nawiązywać połączenia za
pomocą poleceń głosowych.
Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia i wiadomości
z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie jest dostępna
dla wszystkich języków.
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
FoursquareZgłoś pozycję w : Umożliwia zgłoszenie pozycji
w serwisie Foursquare, korzystając z urządzenia
nawigacyjnego.
Bieżące informacje o pogodzie: Funkcja przesyła do
urządzenia bieżące informacje o pogodzie oraz alerty.
Usługi Garmin Live: Zapewnia dostęp do subskrybowanych
usług dostarczających w urządzeniu bieżących danych,
takich jak informacje o ruchu drogowym i parkingach oraz
szczegółowe prognozy pogody.
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją
Smartphone Link
Aby korzystać z funkcji Bluetooth, urządzenie Garmin DriveLuxe
musi być sparowane z telefonem. Po sparowaniu urządzeń
następuje automatyczne ich połączenie, jeśli urządzenia są
włączone i znajdują się w zasięgu.
Niektóre funkcje wymagają połączenia z aplikacją Smartphone
Link. Możesz połączyć się z aplikacją Smartphone Link podczas
parowania urządzeń lub w późniejszym czasie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link (opcjonalnie).
2 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
Garmin DriveLuxe.
W
urządzeniu Garmin DriveLuxe wybierz kolejno Ustawienia
3
> Bluetooth i zaznacz pole Bluetooth.
4 Wybierz Wyszukaj urządzenia.
5 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
6 W urządzeniu Garmin DriveLuxe wybierz OK.
Urządzenie Garmin DriveLuxe rozpoczyna wyszukiwanie
znajdującego się w pobliżu urządzenia Bluetooth i zostaje
wyświetlona lista urządzeń Bluetooth. Może potrwać chwilę,
zanim Twój telefon pojawi się na liście.
7 Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
8 Zaakceptuj sparowanie w telefonie.
9 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link (opcjonalnie).
Podczas parowania z urządzeniem Apple , na ekranie
Garmin DriveLuxe zostaje wyświetlony kod bezpieczeństwa.
10 Jeśli to konieczne, wpisz w telefonie kod bezpieczeństwa
w ciągu 30 sekund.
®
13
Ikony stanu funkcji Bluetooth
Ikony stanu są wyświetlane w ustawieniach Bluetooth obok
każdego sparowanego telefonu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
• Szara ikona oznacza, że funkcja jest wyłączona lub
odłączona dla tego telefonu.
• Kolorowa ikona oznacza, że funkcja jest podłączona
i aktywna dla tego telefonu.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Powiadomienia z telefonu
Funkcje i usługi Smartphone Link
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla
urządzenia Apple
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie Garmin DriveLuxe
z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth. Aplikacja
Smartphone Link komunikuje się z telefonem za pomocą
technologii Bluetooth Smart. Przy pierwszym łączeniu
z aplikacją Smartphone Link na urządzeniu Apple musisz podać
kod bezpieczeństwa funkcji Bluetooth Smart.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony na ekranie
urządzenia Garmin DriveLuxe.
3 Wpisz ten kod w telefonie.
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu
Apple
Możesz wyłączyć tryb głośnomówiący, zachowując połączenie
z telefonem w celu otrzymywania danych i powiadomień
Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu, który będzie używany w trybie
głośnomówiącym.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Kolorowa ikona wyświetli się obok
nazwy telefonu używanego w trybie głośnomówiącym.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefoniczne.
Wyłączanie danych i powiadomień z telefonu
Smartphone Link w urządzeniu Apple
Możesz wyłączyć dane i powiadomienia z telefonu Smartphone
Link, zachowując połączenie z telefonem w celu obsługi trybu
głośnomówiącego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się niebieskie ikony i .
3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Usługi na smartfony.
14
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla urządzenia
Apple
Możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu, wyświetlając
lub ukrywając kategorie.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się kolorowe ikony i .
3 Wybierz Powiadomienia z telefonu.
4 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android™
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie Garmin DriveLuxe
z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android
Możesz wyłączyć pewne funkcje Bluetooth, zachowując
połączenie z innymi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, usuń zaznaczenie pola
wyboru Rozmowy telefoniczne.
• Aby wyłączyć dane Smartphone Link i powiadomienia
z telefonu, usuń zaznaczenie pola wyboru Smartphone
Link.
• Aby wyłączyć określone powiadomienia aplikacji,
skorzystaj z ustawień aplikacji Smartphone Link.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla smartfonu
z systemem Android
Korzystając z aplikacji Smartphone Link, wybierz typy
powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu
Garmin DriveLuxe.
1 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz .
3 Sprawdź, czy pole wyboru Powiadomienia z telefonu jest
zaznaczone.
4 W sekcji Powiadomienia wybierz Ustawienia.
Zostanie wyświetlona lista kategorii powiadomień i aplikacji.
5 Wybierz opcję:
• Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, zmień
ustawienie przełącznika obok nazwy kategorii lub aplikacji.
• Aby dodać aplikację do listy, wybierz .
Funkcje online Bluetooth
Smartphone Link
Powiadomienia z telefonu
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (Usługi Garmin Live,
strona 15).
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Po połączeniu urządzenia Garmin DriveLuxe z aplikacją
Smartphone Link można w nim przeglądać powiadomienia ze
smartfonu dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących
i spotkań zapisanych w kalendarzu.
UWAGA: Po połączeniu z aplikacją Smartphone Link może
upłynąć kilka minut, zanim urządzenie nawigacyjne zacznie
odbierać powiadomienia. Po udanym połączeniu i aktywowaniu
powiadomień z telefonu w ustawieniach Bluetooth zostanie
wyświetlona kolorowa ikona (Ikony stanu funkcji Bluetooth,
strona 14).
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub
w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją
Smartphone Link, strona 13).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym i pogodzie.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Funkcje online Bluetooth
Odbieranie powiadomień
NOTYFIKACJA
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie Garmin DriveLuxe mogło odbierać
powiadomienia, musisz połączyć je ze smartfonem i aplikacją
Smartphone Link.
Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na
większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli
urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś
pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane
w narzędziu mapy.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz OK.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz Pokaż.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Pokaż > Odtwórz.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy
NOTYFIKACJA
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie Garmin DriveLuxe mogło odbierać
powiadomienia, musisz połączyć je ze smartfonem i aplikacją
Smartphone Link.
W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są
w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest
w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie
kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
• Aby odrzucić powiadomienie, wybierz .
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Odtwórz
wiadomość.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby odsłuchać powiadomienia, korzystając z polecenia
głosowego, powiedz Odtwórz wiadomość.
15
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy
wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych i na
narzędziu mapy wyświetla się ikona .
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Wyświetlanie listy powiadomień
Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Powiadomienia z telefonu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane
powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym,
a przeczytane — szarym.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
• Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
16
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 9).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Garmin DriveLuxe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie plików pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić pełny
podręcznik użytkownika.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 13).
W niektórych obszarach modele wyposażone w cyfrowym
odbiornik informacji drogowych mogą odbierać dane o pogodzie
nadawane bezprzewodowo za pomocą sygnału cyfrowych
komunikatów drogowych (Dane o ruchu drogowym, strona 11).
Korzystanie z aplikacji
W niektórych obszarach prognozy pogody mogą być
niedostępne.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Kamery monitorujące PhotoLive
Kamery monitorujące PhotoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach. Możesz zapisać kamery, z których
zamierzasz regularnie korzystać.
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Smartphone
Link, strona 15).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Dostosowywanie urządzenia
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej, strona 17).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz kamerę.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 19).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 11).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Ostrzega o długiej jeździe bez
odpoczynku.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
17
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Ustawienia dodatkowej kamery
Ustawienia kamery cofania umożliwiają zarządzanie
sparowanymi kamerami Garmin i ich ustawieniami. To menu
pojawia się w urządzeniu nawigacyjnym tylko w przypadku, gdy
urządzenie jest podłączone do przewodu odbiornika kamery
bezprzewodowej. Więcej informacji na temat parowania kamer
cofania i ich ustawień znajduje się w podręczniku użytkownika
kamery. Aby zakupić kamerę cofania Garmin, odwiedź stronę
garmin.com/backupcamera.
Wybierz kolejno Ustawienia > Dodatkowa kamera, a następnie
wybierz sparowaną kamerę.
Anuluj parowanie: Usuwa sparowaną kamerę. Aby odzyskać
podgląd obrazu z kamery za pomocą tego urządzenia
i przewodu, musisz ponownie sparować kamerę.
Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy spawanej kamery.
Linie nawigacji: Wyświetla i ukrywa linie nawigacji oraz
umożliwia dostosowanie ich położenia.
Ustawienia babyCam
Ustawienie babyCam umożliwia zarządzanie sparowanymi
kamerami Garmin babyCam™ i ich ustawieniami. To menu
pojawia się w urządzeniu nawigacyjnym tylko w przypadku, gdy
urządzenie jest podłączone do przewodu odbiornika kamery
bezprzewodowej. Więcej informacji na temat parowania kamer
i ich ustawień znajduje się w podręczniku użytkownika kamery.
Aby zakupić kamerę Garmin babyCam, odwiedź stronę
garmin.com/babycam.
Wybierz kolejno Ustawienia > babyCam, a następnie wybierz
sparowaną kamerę.
Ustawienia zasilania: Pozwala ustawić czas, przez jaki
nagranie jest wyświetlane na ekranie.
Przerzuć obraz: Pozwala zastosować efekt odbicia lub
przerzucenia do obrazu nagrania.
Wyrównanie: Wyświetla obraz z kamery babyCam, aby ułatwić
wyrównanie jej pozycji.
18
Przypomnienie o sprawdzeniu foteli: Włącza przypomnienie,
które przed opuszczeniem pojazdu nakazuje sprawdzić, czy
na tylnych siedzeniach nie ma pasażerów.
Anuluj parowanie: Usuwa sparowaną kamerę.
Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy spawanej kamery.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Czas podświetlania ekranu: Pozwala ustawić czas
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Utrud.
drogowe.
Utrud. drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Określenie, czy urządzenie ma używać
zoptymalizowanych tras alternatywnych automatycznie czy
na żądanie (Unikanie opóźnień przez korki na trasie,
strona 6).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
Dostosowywanie urządzenia
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz
uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
NOTYFIKACJA
Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Konserwacja urządzenia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Przywracanie ustawień
Czyszczenie obudowy
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Informacje o urządzeniu
19
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Chwyć urządzenie za górę i spód.
2 Pociągnij dolną krawędź urządzenia do siebie, aż odłączy się
od magnesu.
Pociągnięcie urządzenia prosto do siebie może spowodować
odłączenie się uchwytu od przyssawki.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.
3 Zamocuj przyssawkę (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu, strona 2).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 17).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 20).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 18).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 18).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth, strona 18).
• Przełączaj urządzenie w tryb energooszczędny, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie urządzenia, strona 2).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę
i bezpiecznik .
Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją
dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki .
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
20
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
Rozwiązywanie problemów
3 Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB
w komputerze.
PORADA: Kabel USB należy podłączyć bezpośrednio do
portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
UWAGA: Jeśli w komputerze jest zmapowanych kilka dysków
sieciowych, system Windows może mieć problem
z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin. Więcej informacji
o przypisywaniu liter do dysków można znaleźć w pliku pomocy
posiadanego systemu operacyjnego.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Załącznik
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne
dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 32 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Garmin DriveLuxe 50 — informacje ogólne,
strona 1).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 21).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Załącznik
21
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 9
akcesoria 21
aktualizowanie
mapy 1
oprogramowanie 1
aktualna pozycja 9
aktywny asystent pasa ruchu 4
alerty 3
alerty dla kierowcy 3
alerty punktów alarmowych, ustawienia 19
automatyczna głośność, włączanie 2
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 3
karta microSD 1, 21
karta pamięci 1, 21
instalacja 21
klawiatura
język 19
układ 19
kompleksy 8
komputer, łączenie 20, 21
kradzież, unikanie 20
kształtowanie trasy 5
L
lista zwrotów 4
B
Ł
bateria
ładowanie 2, 19, 20
maksymalizowanie 20
problemy 20
bezpiecznik, wymiana 20
ładowanie urządzenia 2, 19, 20
C
cele. Patrz pozycje
czyszczenie ekranu dotykowego 19
czyszczenie urządzenia 19
D
dane techniczne 19
długość i szerokość geograficzna 9
dom
dzwonienie 16
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
numer telefonu 16
dostosowywanie urządzenia 17
dziennik podróży, wyświetlanie 11
dźwięk, punkty alarmowe 19
E
edytowanie, zapisane podróże 6
ekran, jasność 3
F
Foursquare 8
G
M
mapy 4, 10, 11, 17
aktualizowanie 1
motyw 17
narzędzia 10
pole danych 4, 11
stopień szczegółowości 17
symbole 4
warstwy 11
wyświetlanie tras 4
zakup 21
montowanie, zdejmowanie 20
montowanie urządzenia
przyssawka 2, 20
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 20
myTrends, trasy 6
N
narzędzia, mapy 10
następny zwrot 4
nawigacja 4, 8
bezdroże 7
ustawienia 17
nawigacja po bezdrożach 7
numer identyfikatora 19
O
Garmin Connect 13
Garmin Express 1
aktualizowanie oprogramowania 1
Gdzie jestem? 9
geocaching 9
głośność, regulowanie 2, 3
GPS 2, 21
objazdy 5
odbieranie połączeń 16
odłączanie, urządzenie Bluetooth 16
opłaty, unikanie 6
oprogramowanie
aktualizowanie 1
wersja 19
ostatnio znalezione pozycje 9
H
P
historia podróży 19
I
identyfikator urządzenia 19
ikony, pasek stanu 2
informacje o podróży 11
resetowanie 11
wyświetlanie 11
J
jasność 3
jazda do domu 4
język
głos 19
klawiatura 19
K
kamera bezprzewodowa 18
kamera cofania 18
kamery 18
czerwone światło 3
kopia zapasowa 18
prędkość 3
kamery drogowe, wyświetlanie 17
kamery monitorujące prędkość 3
22
paliwo, stacje 9
parking, ostatnie miejsce 9
parowanie
odłączanie 16
telefon 13, 21
pasek wyszukiwania 7
planowanie podróży 5, 6
edytowanie podróży 5
punkty kształtowania 6
pliki, przesyłanie 21
pogoda 16
radar 17
warunki drogowe 17
polecenia głosowe 12
aktywowanie 12
fraza aktywacji 12
nawigacja z użyciem 13
porady dot. korzystania 13
połączenia 16
dom 16
historia 16
kontakty 16
nawiązywanie 16
odbieranie 16
wybieranie 16
pomoc. 16 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 16
powiadomienia 14–16
pozycje 9, 17
aktualna 9
dzwonienie 16
kompleksy 8
ostatnio znalezione 9
symulowane 18
wyszukiwanie 7, 9
zapisywanie 9
Przed tobą 10
dostosowywanie 11
przewody, zasilanie 19
przewody zasilające 19
pojazd 2
wymiana bezpiecznika 20
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 2
przycisk zasilania 1, 2
przyciski na ekranie 2
przyssawka 20
przywracanie ustawień 19
punkty szczególne (POI) 8
kompleksy 8
R
resetowanie
dane podróży 11
urządzenie 20
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 14
rozmowy telefoniczne 16
odbieranie 16
wybieranie 16
wybieranie głosowe 16
wyciszanie 16
rozpoznawanie mowy 12
rozwiązywanie problemów 20, 21
S
skróty
dodawanie 9
usuwanie 9
skrzyżowania, wyszukiwanie 9
służby ratownicze 9
Smartphone Link 14, 15
łączenie 13, 14
Usługi Garmin Live 15
wyłączanie połączeń 14
spis telefonów 16
sterowanie głosem 13
porady 13
subskrypcje, usługi Garmin Live 15
sygnały satelitarne
odbieranie 2
wyświetlanie 21
symulowane pozycje 18
szybkie wyszukiwanie 8
T
technologia Bluetooth 13, 14, 16, 21
odłączanie urządzenia 16
parowanie z telefonem 13
ustawienia 18
wyłączanie 18
wyłączanie połączeń 14
zarządzanie telefonami 14
telefon
odłączanie 16
parowanie 13, 21
trasy 3
dodawanie punktu 5, 6
kształtowanie 5
myTrends 6
obliczanie 5
przerywanie 5
rozpoczynanie 4
sugerowane 6
tryb obliczania 6, 18
wyświetlanie na mapie 4
Indeks
tryb snu 2
U
umowy licencyjne 19
unikane 7
cechy dróg 7
droga 7
obszar 7
opłaty 6
usuwanie 7
wyłączanie 7
USB, odłączanie 21
usługi Garmin Live, subskrypcja 15
Usługi Garmin Live 15
ustawienia 17–19
ustawienia czasu 18
ustawienia wyświetlania 18
usuwanie
podróże 5
sparowane urządzenie Bluetooth 16
utrudnienia drogowe 11, 12, 18
dodawanie subskrypcji 12
kamery 17
mapa 11
odbiornik 12
wypadki 11
wyszukiwanie opóźnień 11
zmień trasę 6
W
warstwy mapy, dostosowywanie 11
warunki drogowe, pogoda 17
widok mapy
2D 11
3D 11
widok mapy 2D 11
widok mapy 3D 11
wskazówki 4
wskazówki dojazdu 4
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 19
współrzędne 9
wybieranie 16
wyciszanie, dźwięk 13
wyszukiwanie pozycji. 7, 8 Patrz też pozycje
adresy 9
kategorie 8
miasta 9
skrzyżowania 9
współrzędne 9
Z
zapisane pozycje 5
edytowanie 9
kategorie 10
usuwanie 10
zapisywanie, aktualna pozycja 9
zdejmowanie uchwytu 20
zmiana przeszukiwanego obszaru 8
zrzuty ekranowe 18
Indeks
23
support.garmin.com
Listopad 2018
190-01924-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising