Garmin | DriveLuxe™ 50LMTHD | User manual | Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Kasutusjuhend

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Kasutusjuhend
Garmin DriveLuxe™ 50
Kasutusjuhend
© 2016 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei
tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
Android™ on Google Inc.kaubamärk Apple ja Mac on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ ja HD logo on ettevõtte iBiquity
Digital Corporation kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud ettevõtte iBiquity Digital Corporation litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte
SD-3C, LLC kaubamärgid. Windows , Windows Vista ja Windows XP on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Tooteuuendused ......................................................................... 1
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express .................................................................................. 1
Garmin DriveLuxe 50 seadme ülevaade .................................... 1
Seame ühendamine sõiduki toitega ........................................... 1
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 2
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 2
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 2
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 2
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Automaatse helitugevuse lubamine ....................................... 2
Helimiksri kasutamine ............................................................ 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 2
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine .......................... 3
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 3
Sihtkohta navigeerimine................................................ 3
Teekonnad .................................................................................. 3
Teekonna alustamine ................................................................. 3
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 3
Kojusõit .................................................................................. 3
Sinu teekond kaardil ................................................................... 4
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 4
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 4
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 4
Asukoha lisamine teekonnale ..................................................... 4
Teekonna kujundamine .............................................................. 4
Ümbersõit ................................................................................... 4
Teekonna lõpetamine ................................................................. 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ............................................ 5
Reisiplaneerija ............................................................................ 5
Reisi planeerimine ................................................................. 5
Salvestatud reisini navigeerimine .......................................... 5
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine ............................ 5
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine ................ 5
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ........................ 5
Reisi teekonnavalikute muutmine .......................................... 5
Reisi planeerimine ................................................................. 5
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 5
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 5
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 5
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 6
Teemaksu vältimine ............................................................... 6
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 6
Keskkonnavööndite vältimine ................................................ 6
Kohandatud vältimised ........................................................... 6
Maastikul navigeerimine ............................................................. 6
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 6
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 6
Otsingutulemuste vaatamine kaardil .......................................... 7
Otsingupiirkonna muutmine ........................................................ 7
Huvipunktid ................................................................................. 7
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 7
Kategoorias otsimine ............................................................. 7
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 7
Foursquare ............................................................................. 7
Otsinguvahendid ......................................................................... 8
Aadressi otsimine ................................................................... 8
Ristmiku otsimine ................................................................... 8
Asula otsimine ........................................................................ 8
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 8
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine ............................................ 8
Sisukord
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 8
Viimase parkimiskoha otsimine .................................................. 8
Praeguse asukoha teave ............................................................ 8
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 8
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 8
Otsetee lisamine ......................................................................... 8
Otsetee eemaldamine ............................................................ 8
Asukohtade salvestamine ........................................................... 8
Asukoha salvestamine ........................................................... 8
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 8
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 8
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 9
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 9
Kaardi kasutamine ......................................................... 9
Kaardi tööriistad .......................................................................... 9
Kaardi tööriista vaatamine ..................................................... 9
Kaardi tööriistade lubamine ................................................... 9
Eespool ....................................................................................... 9
Eespool olevate asukohtade vaatamine ................................ 9
Eespool kategooriate kohandamine ...................................... 9
Reisiinfo .................................................................................... 10
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 10
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 10
Reisilogi vaatamine .............................................................. 10
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 10
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 10
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 10
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 10
Kaardi kohandamine ................................................................. 10
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 10
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 10
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 10
Liiklusandmed.............................................................. 10
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 10
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse Smartphone Link abil .... 11
Liiklusinfo tellimisest ................................................................. 11
Liiklusteabe tellimuste vaatamine ........................................ 11
Tellimuse lisamine ............................................................... 11
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 11
Häälkäsklus ................................................................... 11
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 11
Activating Voice Command ....................................................... 11
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 11
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 11
Vaigistamisjuhised .................................................................... 11
Hääljuhtimine ............................................................................ 11
Hääljuhtimise konfigureerimine ............................................ 11
Hääljuhtimise kasutamine .................................................... 11
Hääljuhtimise näpunäited .................................................... 11
Bluetooth ühendusega funktsioonid.......................... 12
Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega
Smartphone Link ....................................................................... 12
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid ...................................... 12
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks .............. 12
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple .................................................................................... 12
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine ................... 12
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple ................................................... 12
Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefonis
rakendusega Android™ ............................................................ 13
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App
Android-nutitelefonis ............................................................ 13
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitelefonis
rakendusega Android ........................................................... 13
i
Smartphone Link ....................................................................... 13
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine ........................ 13
Asukoha saatmine telefonist seadmesse ............................ 13
Garmin reaalajateenused ......................................................... 13
Garmini reaalajateenuste tellimine ....................................... 13
Nutiteavitused ........................................................................... 13
Teavituste vastuvõtmine ...................................................... 13
Teavituste loendi vaatamine ................................................ 14
Käed-vabad helistamine ........................................................... 14
Helistamine .......................................................................... 14
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 14
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 14
Kõnesuvandid ...................................................................... 14
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 14
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 14
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 14
Lisa................................................................................ 18
Rakenduste kasutamine .............................................. 15
Indeks ............................................................................ 20
Abifailide vaatamine .................................................................. 15
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 15
Ilmateate vaatamine ................................................................. 15
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 15
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 15
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 15
Teeolude kontrollimine ......................................................... 15
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 15
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 15
Liikluskaamera vaatamine ................................................... 15
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 15
Seade ei saa toidet ................................................................... 18
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 18
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 18
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 18
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 18
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 18
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 18
Andmehaldus ............................................................................ 18
Mälukaartidest ...................................................................... 18
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 19
Failide edastamine arvutist .................................................. 19
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 19
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 19
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 19
Seadme kohandamine................................................. 15
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 15
Kaartide lubamine ................................................................ 15
Navigeerimisseaded ................................................................. 15
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 16
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 16
Varukaamera seaded ............................................................... 16
babyCam Seaded ..................................................................... 16
Bluetooth i seaded .................................................................... 16
Bluetooth keelamine ............................................................ 16
Ekraaniseaded .......................................................................... 16
Liiklusseaded ............................................................................ 16
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 16
Kellaaja määramine ............................................................. 16
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 16
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 17
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 17
Seadete taastamine .................................................................. 17
Seadme teave ............................................................... 17
Tehnilised andmed ................................................................... 17
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 17
Seadme laadimine ............................................................... 17
Seadme hooldus........................................................... 17
Seadme hooldamine ................................................................. 17
Korpuse puhastamine .......................................................... 17
Puuteekraani puhastamine .................................................. 17
Varguse vältimine ................................................................ 17
Seadme lähtestamine ............................................................... 17
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 17
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 17
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 17
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 17
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 18
Tõrkeotsing................................................................... 18
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 18
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 18
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (Kaartide ja
tarkvara uuendamine teenusegaGarmin Express,
lehekülg 1).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seame ühendamine sõiduki toitega, lehekülg 1).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 2).
• Helitugevuse (Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 2) ja
ekraani heleduse (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 2) reguleerimine.
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 3).
Tooteuuendused
Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa
juurdepääsu.:
• Tarkvarauuendused
• Kaardiuuendused
• Toote registreerimine
®
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express
Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma
seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.
1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud,
ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani
esitatud juhiseid ja installi see (Installimine Garmin Express,
lehekülg 1).
2 Ava rakendus Garmin Express.
3 Ühenda oma seade arvutiga micro-USB-kaabli vahendusel.
Kaabli pisem ots ühendatakse sinu Garmin DriveLuxe
seadme micro-USB-pessa
ning suurem ots arvuti vabasse
USB-pessa.
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Kindla uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju
ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut Installi .
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD™ kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 18).
Uuendamise
ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii
7
uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal
paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.
Installimine Garmin Express
Rakendus Garmin Express on saadaval Windows ja Mac
arvutitele.
1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.
2 Tee valik:
• Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas
rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali
Süsteeminõuded.
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
®
®
Garmin DriveLuxe 50 seadme ülevaade
Toitenupp
4 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut Lisa seade.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab
seadme nime ja seerianumbri.
5 Klõpsa valikut Lisa seade ning järgi ekraanil esitatavaid
juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin
Express seadme jaoks saada olevad uuendused.
6 Tee valik:
Alustamine
USB toite- ja andmepesa
Kaardi- ja mälukaardipesa
Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks
Seame ühendamine sõiduki toitega
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste
meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja
1
insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest
meditsiiniseadmetest eemal.
TEATIS
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid
elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös.
Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme
läheduses, ole ettevaatlik.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe aluse USB-pessa.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse
ja satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 19).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete
vaatamiseks (Bluetooth i seaded, lehekülg 16).
®
Ühendatud käed-vabad helistamiseks. Vali (Käed-vabad
helistamine, lehekülg 14).
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 16).
Aku laetuse tase.
Ühendus rakendusegaSmartphone Link. Vali ühendatud
seadme ja tellimuse teabe vaatamiseks (Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link,
lehekülg 12).
2 Suru iminapa
kinnitust aluse
külge, kuni kuuled
klõpsatust.
Aluse Garmin logoga parempoolne külg peaks olema üles
suunatud.
3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
4 Aseta seadme tagakülg vastu magnetalust.
5 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda
seade toiteallikga.
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip ja vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust.
Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest
asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast,
kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas
on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati
navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme
esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu
minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
Kui
muutub roheliseks, siis on seade satelliitidega
ühenduses ja navigeerimiseks valmis.
2
Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseksforecast (Ilmateate
vaatamine, lehekülg 15).
Ekraaninuppude kasutamine
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Automaatse helitugevuse lubamine
Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust
automaatselt suurendada või vähendada.
1 Vali Helitugevus > .
2 Vali Automaatne helitugevus.
Helimiksri kasutamine
Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja
telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset
väljendab protsent põhihelitugevusest.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali > Helimikser.
3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Helisignaale ja
teateid saab hoiatusteate tüübi järgi eraldi sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja
kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning
kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel
vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani
suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning
hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt
teelt või alustad sõitu õiges suunas.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet
vastu võtma (Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil, lehekülg 10).
Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovitab eesolevaid
peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine
Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalne hoiatus
kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Helilised hoiatused juhile.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui
lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule
kaamerale.
• Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera
andmed on tellimusena saadaval teenuses Garmin Live
Services, kasutades rakendust Smartphone Link (Garmin
reaalajateenused, lehekülg 13).
• Punase valgusfoori ja kiiruskaamerate asukohtade
andmebaasi ajakohase hoidmiseks peab seadmes olema
aktiivne tellimus, kuhu kiiruskaamerate andmed laadida ja
kus neid talletada. Kättesaadavuse ja ühilduvuse
kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse
ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras.
Sihtkohta navigeerimine
Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada
olemasolevat tellimust.
MÄRKUS. mõnes piirkonnas sisaldavad mõned
tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule ja
kiiruskaamera andmeid ning ka nende andmete tasuta
uuendamist.
• Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab
uuendada tarkvara Garmin Express (garmin.com/express)
abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma
seadet regulaarselt uuendama.
Sihtkohta navigeerimine
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 5) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 5).
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 4).
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 4).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 6).
2 Vali asukoht.
3 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 4).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 4). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 4).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
3
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Asukoha lisamine teekonnale
Kaardil esiletõstetud teekond.
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 5).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 6).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järgmise peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase
peatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Teekonna kujundamine
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee
simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon
märgib õiget
rada pöörde sooritamiseks.
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Pöörete ja suundade vaatamine
Ümbersõit
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
2 Vali pööre või suund (valikuline).
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 9).
2 Tee valik:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (Kaardiandmete
välja muutmine, lehekülg 10).
Aktiivne sõiduraja juhendamine
4
Sihtkohta navigeerimine
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
> Peata.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja
kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Loo reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Val..
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
Sihtkohta navigeerimine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali > Reisiseaded.
4 Tee valik:
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 4).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 5).
Reisi planeerimine
Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märgi soovitud
saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida
oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Vali > Reisiseaded > Muuda ajakava.
4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele,
siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu
poole.
5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti
4. juhist.
6 Kui ajakava on valmis, vali Salvesta.
Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma
alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidesse ja
sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisajad
võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste
tõttu.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 17).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
.
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja
abil, lehekülg 10).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
5
(Liiklusseaded, lehekülg 16), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
3 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
Vali
Salvesta.
4
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
Keskkonnavööndite vältimine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.
2 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Keskkonnavööndite alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Keskkonnavööndite alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
6
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.
5 Vali Val..
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Val..
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 6).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 7).
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 7).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 8).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 7).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 8).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 8).
®
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Otsingutulemuste vaatamine kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
1 Vali asukohaotsingutulemustes .
Lähim asukoht ostingutulemustes kuvatakse kaardil.
tähistab muude otsingutulemuste asukohti.
2 Vali üks või rohkem:
• Rohkemate otsingutulemuste kuvamiseks puuduta ja
lohista kaarti.
• Muu asukoha valimiseks vali .
• Valitud asukoha andmete ja teekondade vaatamiseks vali
kaardi allosast asukoha kirjeldus.
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
Otsingupiirkonna muutmine
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Otsing läheduses:.
3 Vali suvand.
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik:
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenusesFoursquare
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone
Link, lehekülg 12).
2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali
Foursquare® > Logi sisse.
4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
7
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?
2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali
Otsing läheduses:.
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Mõne muu asukoha lähedalt otsimiseks vali Otsing
läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 7).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
8
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk., Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
2
3
4
5
lehekülg 7).
Vali otsingutest asukoht.
Vali .
Vali Salvesta.
Vajadusel sisesta nimi ja vali Val..
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Val..
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
Muuda
teavet.
7
8 Vali Val..
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Val..
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 4) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 3).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 9).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 4).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 10).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 14).
Kaardi kasutamine
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 10).
Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 15).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. See vahend on kasutatav
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link
on loodud aktiivne ühendus (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülg 12).
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
.
Kaardi tööriistade lubamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Val..
9
Reisiinfo
Kaardi kohandamine
Reisiandmete vaatamine kaardil
Kaardikihtide kohandamine
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 9).
Vali kaardil > Reisiandmed.
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 9).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
Reisiinfo lehe vaatamine
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
10
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
Liiklusandmed
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Liiklusandmed ei ole teatud piirkondades ja teatud tootemudelite
puhul saadaval. Teavet liiklusandmete vastuvõtjate ja levialade
kohta leiab aadressilt www.garmin.com/traffic.
Liiklusviivituste vältimiseks peab seade reaalajas liiklusandmeid
vastu võtma.
• Kui seadmes on liiklusandmete vastuvõtja, saab see
liiklusandmeid vastu võtta juhtmeta side signaali kaudu, kui
see on saadaval.
• FM-liikusteabevastuvõtja on tootemudelites, mille lõpus on
LT või LMT.
• Digitaalne liiklusteabevastuvõtja on tootemudelites, mille
lõpus on LMT-D või LMTHD.
• Seade tuleb seadmega kaasas oleva toitekaabli abil sõiduki
toiteallikaga ühendada, et liiklusandmeid liiklusandmete
vastuvõtja abil vastu võtta.
• Seade peab olema liiklusandmete signaali levaialas, et
liiiklusandmete vastuvõtja abil teavet vastu võtta.
• Seade saab liiklusteavet vastu võtta tellimusteenusena
rakendusest Smartphone Link.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Kui seadmes on liiklusteabe vastuvõtja, saab see liiklusteavet
vastu võtta.juhtmeta side signaali kaudu, kui see on saadaval.
Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
MÄRKUS. teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™
tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.
1 Kontrolli, kas seadmes on liiklusteabe vastuvõtja.
• FM-liiklusteabevastuvõtja on olemas tootemudelites, mille
lõpus on LT või LMT.
Liiklusandmed
• Digitaalne liiklusteabevastuvõtja on olemas
tootemudelites, mille lõpus on LMT-D või LMTHD.
2 Ühenda seade seadmega kaasas oleva toitekaabli abil
sõiduki toiteallikaga (Seame ühendamine sõiduki toitega,
lehekülg 1).
Seadmega kaasas olevale toitekaablile on lisatud ka antenn
liiklusteabe vastuvõtja jaoks.
Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada,
et saaksid liiklusviivitusi vältida.
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse
Smartphone Link abil
Reaalajas liiklusteabe teenus pakub reaalajas liiklusandmeid.
1 Laadi ühilduvasse telefoni rakendus Smartphone Link
(Rakenduse Smartphone Link allalaadimine, lehekülg 13).
2 Telli reaalajas liiklusteabe teenus (Garmini reaalajateenuste
tellimine, lehekülg 13).
3 Ühenda seade telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link (Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusega Smartphone Link, lehekülg 12).
Liiklusinfo tellimisest
Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse.
Mine http://www.garmin.com/traffic.
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali peamenüüst Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järgmine.
6 Sisesta kood.
7 Vali Val..
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on
aktiveerimisfraasiks Hääljuhtimine.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
Häälkäsklus
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine >
>
Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Valige Val..
Activating Voice Command
Lausuge aktiveerimisfraas.
Kuvatakse menüü Häälkäsklused.
Häälkäskluste näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
1 Lausu aktiveerimisfraas (Aktiveerimisfraasi seadmine,
lehekülg 11).
2 Lausu Leia koht.
3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
4 Lausu reanumber.
5 Lausu Navigeeri.
Vaigistamisjuhised
Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet
häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.
Hääljuhtimise konfigureerimine
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine.
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
Järgi
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
2
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
11
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Seadmel on palju teenuse Bluetooth ühendusega funktsioone
ühilduva nutitelefoni jaoks. Teatud funktsioonide kasutamiseks
pead oma nutitelefoni installima rakenduse Smartphone Link.
Lisateabe saamiseks ava garmin.com/smartphonelink.
Käed-vabad helistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsioone,
saad helistada häälkäskluste abil.
Teavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
Foursquare vaatamine: saad navigatsiooniseadme abil
teenuse Foursquare asukohti vaadata.
Ilmateade: saadab reaalajas ilmateadet ning -hoiatusi
seadmesse.
Garmin reaalajas teenused: pakub tellimuspõhiseid teenuseid
reaalajas andmete, nagu ilmaolude, parkimisteabe ning
ilmaprognooside vaatamiseks.
Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusega Smartphone Link
Pead seadme Garmin DriveLuxe telefoniga paaristama, et
teenuse Bluetooth funktsioone kasutada. Pärast seadmete
paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on
sisse lülitatud ja asuvad levialas.
Teatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik rakendus
Smartphone Link. Rakendusega Smartphone Link võib
ühenduse luua paaristamise ajal või hiljem.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefonis rakenduste poest
(valikuline).
2 Aseta seade Garmin DriveLuxe ja telefon teineteisest kuni
3 m (10 jalga) kaugusele.
3 Vali seadmes Garmin DriveLuxe Seaded > Bluetoothja vali
teenuse Bluetooth märkeruut.
4 Vali Otsi seadmeid.
5 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja
määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
6 Vali seadmes Garmin DriveLuxe OK.
Seade Garmin DriveLuxe alustab lähedusest Bluetooth
seadmete otsingut. Kuvatakse Bluetooth seadmete loend.
Telefoni kuvamiseks loendis võib kuluda kuni minut.
7 Vali loendist telefon ja seejärel OK.
8 Nõustu telefonis paaristamisega.
9 Ava telefonis rakendus Smartphone Link (valikulinel).
Kui paaristad Apple seadmega, kuvatakse seadme Garmin
DriveLuxe ekraanil turvakood.
10 Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.
®
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid
Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga
paaristatud telefoni kõrval.
Vali Seaded > Bluetooth.
• Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle telefoni
puhul eraldatud.
• Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle
telefoni puhul aktiivne.
12
Vabakäehelistamine
Nutiteavitused
Smartphone Link funktsioonid ja teenused
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme
Apple jaoks
Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid
telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata või kohandada.
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple
Enne rakenduse Smartphone Link ühendamist peab seadme
Garmin DriveLuxe telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud rakendusega Smartphone Link ühendust
paaristamise ajal, saad sellega hiljem ühenduse luua, et
täiendavaid teenuse Bluetooth funktsioone kasutada. Rakendus
Smartphone Link suhtleb telefoniga tehnoloogia Bluetooth Smart
abil. Kui lood rakendusega Smartphone Link ühenduse
seadmes Apple esimest korda, pead sisestama teenuse
Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Seadme Garmin DriveLuxe ekraanil kuvatakse turvakood.
3 Sisesta telefonis kood.
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine
Vabakäehelistamise saab keelata, kuid seade võib olla
telefoniga ühendatud teenuse Smartphone Link andmete ja
teavituste vastuvõtmiseks.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali vabakäehelistamiseks kasutatud telefoni nimi.
VIHJE: telefon võib luua vabakäehelistamiseks ja andmete
hankimiseks ühenduse kahe eri nimega. kuvatakse
värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
vabakäehelistamiseks.
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple
Teenuse Smartphone Link andmed ja nutiteavitused saab
keelata, kuid telefon saab siiski vabakäehelistamiseks
ühendatud olla.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi, mis on määratud teenuse Smartphone Link
andmete ja teavituste jaoks.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamiseks ühe ning andmete
hankimiseks teise nimega ühendatud olla. ja kuvatakse
sinisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja
teavituste jaoks.
3 Tühjenda märkeruut Nutitelefoni teenused.
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes
Apple
Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada
või peita.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi, mis on teenuse Smartphone Link andmete
ja teavitustega ühendatud.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamisega ühe nime ja
andmete hankimisega teise nimega ühendatud olla. ja
kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
andmete ja teavituste jaoks.
3 Vali Nutiteavitused.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
Teenuse Bluetooth funktsioonide
seadistamine nutitelefonis rakendusega
Android™
Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni
paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata ja kohandada.
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link
App Android-nutitelefonis
Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead
seadme Garmin DriveLuxe telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link
paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth
funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine
nutitelefonis rakendusega Android
Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid
mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi.
3 Tee valik:
• Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut
Telefonikõned.
• Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamiseks tühjenda märkeruut Smartphone Link.
• Teatud rakenduse teavituste keelamiseks kasuta
rakenduse Smartphone Link seadeid.
Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis rakendusega
Android
Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi
teavitused seadmes Garmin DriveLuxe kuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali .
3 Kontrolli, kas märkeruut Nutiteavitused on valitud.
4 Jaotises Teavitused vali Sätted.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
5 Tee valik:
• Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või
rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
• Rakenduse lisamiseks loendisse vali .
Smartphone Link
Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab
andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga
sünkroonida ja pääseda juurde reaalajas andmetele. Seade
võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on
saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste
plaanide kaudu (Garmin reaalajateenused, lehekülg 13).
Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkroonitakse
telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine
Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides. Telefoni
ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress
www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme
rakendustepood.
Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma
telefoni kasutusjuhendist.
Asukoha saatmine telefonist seadmesse
Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni
navigeerimisrakendus.
1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist
asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
2 From the application menu, select Smartphone Link.
Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord,
edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.
Garmin reaalajateenused
Enne funktsiooni Garmin reaalajateenused kasutamist peab
seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab
rakendus Smartphone Link (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülg 12).
Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu
Garmin reaalajateenustele. Garmin reaalajateenused pakuvad
tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud
ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave,
täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu
seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga,
mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega
Smartphone Link.
Garmini reaalajateenuste tellimine
Enne Garmini reaalajateenuste tellimist pead telefoni installima
rakenduse Smartphone Link.
1 Käivita telefonis rakendus Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone
Link, lehekülg 12).
2 Vali Minu konto.
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
3 Vali teenus.
4 Vali hind.
5 Vali Telli.
6 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
Garmin DriveLuxe.
MÄRKUS. pärast rakendusega Smartphone Link ühenduse
loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused
navigatsiooniseadmesse jõuavad. kuvatakse seadme
Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud
ja aktiivsed (Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid, lehekülg 12).
Teavituste vastuvõtmine
TEATIS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade Garmin DriveLuxe saab teavitusi vastu võtta,
tuleb see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link
ühendada.
Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab
nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana,
pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi
tööriistas.
• Teavituse eiramiseks vali OK.
13
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali Vaata.
• Teavituse kuulamiseks vali Vaata > Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ning tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal
TEATIS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade Garmin DriveLuxe saab teavitusi vastu võtta,
tuleb see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link
ühendada.
Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas
kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead
teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
• Teavituse eiramiseks vali .
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
• Teavituse kuulamiseks vali Esita sõnum.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle Esita sõnum.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel
toetab häälkäskluste funktsiooni ja kuvatakse kaardi
tööriistas.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste loendi vaatamine
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.
Kodu telefoninumbri salvestamine
1 Vali Rakendused > Nutiteavitused.
VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada
salvestatud asukohtade loendisse (Salvestatud asukoha
muutmine, lehekülg 8).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Val..
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse
mustana ning loetud teavitused hallina.
2 Tee valik:
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
• Teavituse kuulamiseks vali .
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist,
ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik
funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade
ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks.
Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid
vastu võtta.
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
14
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt Garmin DriveLuxe ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Rakenduste kasutamine
Abifailide vaatamine
Kogu kasutusjuhendi vaatamiseks vali Rakendused > Abi.
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada,
et ilmateadet vastu võtta (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülg 12).
Teatud piirkondades saavad digitaalse liiklusandmete
vastuvõtjaga tootemudelid ilmateadet juhtmeta side digitaalse
liikluse signaali kaudu vastu võtta (Liiklusandmed, lehekülg 10).
Ilmateatefunktsioon ei ole teatud piirkondades saadaval.
1 Vali Rakendused > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Ilmaradari vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmaradar.
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
photoLive liikluskaamerad
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel. Võid salvestada need
kaamerad, mida soovid regulaarselt jälgida.
Liikluskaamera salvestamine
Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima
photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses
Rakenduste kasutamine
Smartphone Link toetava telefoniga (Smartphone Link,
lehekülg 13).
See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Liikluskaamera vaatamine
Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama
(Liikluskaamera salvestamine, lehekülg 15).
1 Valige Rakendused > photoLive.
2 Valige kaamera.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 17).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 10).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigeerimisseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma
pausi tegemata sõitnud
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
15
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Varukaamera seaded
Tagurduskaamera seadete abil saad hallata paaristatud
tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate
paaristamise ja kaameraseadete üksikasjalikku teavet leiad
tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com
/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.
Vali Seaded > Tagurduskaamera ning vali paaristatud
kaamera.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera. Kaamera
nägemiseks pead kaamera uuesti selle seadme ja kaabli abil
paaristama.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning
lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.
babyCam Seaded
Teenuse babyCam seadete abil saad hallata paaristatud Garmin
babyCam™ kaameraid ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga.
Üksikasjalikku teavet kaamerate paaristamise ja kaamera
seadmete kohta leiad kaamera kasutusjuhendist. Ava
garmin.com/babycam, et osta Garmin babyCam kaamera.
Vali Seaded > babyCam ja vali paaristatud kaamera.
Toiteseaded: saad määrata, kui kaua video ekraanil kuvatakse.
Pööra video: saad videot pöörata või peegeldada.
Joondus: kuvab kaamera joondamise abistamiseks seadme
babyCam video.
Istme kontrollimise meeldetuletus: saad määrata
meeldetuletuse, et enne väljumist kontrollida, kas tagaistmel
on reisijaid.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
16
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.
2 Valige Bluetooth.
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud
alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 5).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Seadme kohandamine
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Seade ja privaatsusseaded
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme teave
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri
vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik
-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend
Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult
kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
ToitekaablidPower Cables
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
TEATIS
Ära ühenda seadet otse sõiduki toitekaabliga.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.
Seadme hooldus
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi seadme märjaks saamist.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
Kuivata
seade.
2
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade aadressil http://my.garmin.com.
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb
magneti küljest lahti.
Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti
tõmmata.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Seadme teave
17
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki
adapteri otsas paikneva kaitsme.
1 Pöörake otsa 90 kraadi vastupäeva, et see avada.
VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.
2 Eemalda ots, hõbedane otsik ja kaitse .
3 Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
4 Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti
sõiduki toitekaabliga
lukustada.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seame ühendamine sõiduki toitega,
lehekülg 1).
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 15).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 18).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 16).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 16).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 2).
• Keela Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia (Bluetooth
keelamine, lehekülg 16).
• Lülita seade energiasäästurežiimile, kui sa seda ei kasuta
(Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 2).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
18
mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.
®
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel seadmega ja arvuti USB-pordiga.
VIHJE: uSB-kaabel tuleb ühendada arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
MÄRKUS. kui arvutis on mitu võrguketast, võib teenusel
Windows olla raskusi seadme Garmin ketastele tähtede
määramisel. Kettatähtede määramise teavet leiad
operatsioonisüsteemi abifailist.
Telefon ei ühendu seadmega
• Vali Seaded > Bluetooth.
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni
seadmest 10 m raadiuses.
• Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.
Lisa
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Garmin
DriveLuxe 50 seadme ülevaade, lehekülg 1).
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Tõrkeotsing
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
6
lehekülg 19).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Lisa
19
Indeks
Häälkäsklus 11
activating 11
A
I
aadressid, otsimine 8
abi. 15 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 16
aktiivne sõiduraja juhendamine 4
aku
kestvuse pikendamine 18
laadimine 1, 17, 18
probleemid 18
arvuti, ühendamine 18, 19
asukohad 8, 15
helistamine 14
hiljuti leitud 8
hooned 7
otsimine 6, 8
praegune 8
salvestamine 8
simuleeritud 16
asukohtade otsimine. 6, 7 Vt samuti asukohad
aadressid 8
asulad 8
kategooriad 7
koordinaadid 8
ristmikud 8
automaatne helitugevus, lubamine 2
ID-number 17
ikoonid, olekuriba 2
ilm 15
radar 15
teeolud 15
Iminapp 17
B
Bluetooth tehnoloogia 14, 18
seadme lahtiühendamine 14
Bluetooth-tehnoloogia 12
keelamine 16
kõnede keelamine 12, 13
seaded 16
telefoni paaristamine 12
telefonide haldamine 12, 13
E
eespool 9
kohandamine 9
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 16
ekraaniseaded 16
EULA-d 17
F
failid, edastamine 19
foorikaamerad 3
Foursquare 7
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 1
tarkvara uuendamine 1
Garmin reaalajateenused 13
tellimine 13
geopeitus 8
GPS 2, 19
H
heledus 2
heli, läheduspunktid 17
helistamine 14
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 8
hoiatused 2
hoidik, eemaldamine 17
hoidiku eemaldamine 17
hooned 7
huvipunktid (POI) 7
hooned 7
hädaabiteenused 8
hääljuhtimine 11
näpunäited 11
häälkäsklus
aktiveerimisfraas 11
navigeerimine koos 11
näpunäited kasutamiseks 11
20
viivituste otsimine 10
liikluskaamerad, vaatamine 15
lisavarustus 19
läheduspunktide hoiatused, seaded 17
lähtestamine
reisiandmed 10
seade 17
M
juhihoiatused 2, 3
juhtmevaba kaamera 16
järgmine pööre 4
maastikul navigeerimine 6
microSD kaart 1, 18
muutmine, salvestatud reisid 5
mälukaart 1, 18
paigaldamine 18
myTrends, teekonnad 5
K
N
J
kaablid, toide 17
kaamerad 16
kiirus 3
punane foorituli 3
tagurdamine 16
kaardi 2D-vaade 10
kaardi 3D-vaade 10
kaardi vaade
2D 10
3D 10
kaardid 3, 9, 10, 15
andmeväli 4, 10
detailsuse tase 15
kihid 10
ostmine 19
sümbolid 4
teekondade vaatamine 4
teema 15
tööriistad 9
uuendamine 1
kaardikihid, kohandamine 10
kaitse, vahetamine 18
keel
hääl 16
klaviatuur 16
Kiirotsing 7
kiiruskaamerad 3
klaviatuur
keel 16
paigutus 16
kodu
asukoha muutmine 4
helistamine 14
sõit 3
Telefoninumber 14
Kojusõit 3
koordinaadid 8
Kus ma olen? 8
kustutamine
reisid 5
seotud Bluetooth-seade 14
kõned 14
ajalugu 14
helistamine 14
häälvalimine 14
kodu 14
kontaktid 14
tegemine 14
vaigistamine 14
vastamine 14
kõnedele vastamine 14
Kõnetuvastus 11
kütusetase, tanklad 8
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 14
laiuskraad ja pikkuskraad 8
liiklus 10, 11, 16
alternatiivne teekond 5
kaamerad 15
kaart 10
tellimuste lisamine 11
ummikud 10
vastuvõtja 10
navigeerimine 4, 7
maastikul 6
seaded 15
O
otseteed
kustutamine 8
lisamine 8
Otsinguala muutmine 7
otsinguriba 6
P
paaristamine, telefon 18
parkimine, viimane koht 8
praegune asukoht 8
puuteekraani puhastamine 17
pöördepunktid 4
R
reisiandmed 17
reisiinfo 10
lähtestamine 10
vaatamine 10
reisilogi, vaatamine 10
reisiplaneerija 5
kujunduspunktid 5
reisi redigeerimine 5
ristmikud, otsimine 8
S
salvestamine, praegune asukoht 8
salvestatud asukohad 5
kategooriad 9
kustutamine 9
muutmine 8
satelliitsignaalid
vaatamine 19
vastuvõtt 2
seaded 15–17
seadete taastamine 17
seadme hooldamine 17
seadme ID 17
seadme kinnitamine
auto 1
iminapp 1
seadme kohandamine 15
seadme laadimine 1, 17, 18
seadme paigaldamine
eemaldamine hoidikust 17
Iminapp 17
seadme puhastamine 17
sidumine
lahtiühendamine 14
telefon 12
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 16
Smartphone Link 12, 13
Garmin reaalajateenused 13
kõnede keelamine 12, 13
ühendamine 12, 13
suunad 4
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 4
Indeks
T
tagurduskaamera 16
tarkvara
uuendamine 1
versioon 17
teavitused 12–14
teekonna kujundamine 4
teekonnad 3
alustamine 3
arvutamine 5
arvutusrežiim 5, 16
kaardil vaatamine 4
kujundamine 4
lõpetamine 5
myTrends 5
punkti lisamine 4, 5
soovitatud 5
teemaksud, vältimine 6
teeolud, ilm 15
tehnilised andmed 17
Tehnoloogia Bluetooth 12
telefon
lahtiühendamine 14
paaristamine 18
sidumine 12
telefoniraamat 14
tellimused, Garmin reaalajateenused 13
toitejuhtmed, sõiduk 1
toitekaablid 17
kaitsme vahetamine 18
toitenupp 1, 2
tootetugi 15
tõrkeotsing 18
tööriistad, kaardid 9
U
unerežiim 2
USB, lahtiühendamine 19
uuendamine
kaardid 1
tarkvara 1
V
vabakäekõned 13
vabakäetelefoniga helistamine 12
vaigistamine, heli 11
vargus, vältimine 17
vältimised 6
keelamine 6
kustutamine 6
piirkond 6
tee 6
tee tüübid 6
teemaksud 6
Indeks
21
support.garmin.com
November 2018
190-01924-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising