Garmin | DriveLuxe™ 50LMTHD | Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Naudotojo vadovas

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Naudotojo vadovas
Garmin DriveLuxe™ 50
Naudotojo vadovas
© 2016 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto
„Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Žodinis prekių ženklas Bluetooth ir logotipai yra „Bluetooth SIG,
Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ ir HD logotipas yra
„iBiquity Digital Corporation“ prekių ženklai. „HD Radio“ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital Corporation“ licenciją. JAV ir užsienio šalių patentai. microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra
SD-3C prekių ženklai, LLC. Windows , Windows Vista ir Windows XP yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
Produktų naujinimai .................................................................... 1
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ..................................................................... 1
Garmin DriveLuxe 50 įrenginio apžvalga .................................... 1
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo ........ 2
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 2
GPS signalų gavimas ................................................................. 2
Būsenos juostos piktogramos ..................................................... 2
Ekraninių mygtukų naudojimas ................................................... 2
Garsumo reguliavimas ................................................................ 2
Automatinio garso stiprumo įjungimas ................................... 2
Garso maišytuvo naudojimas ................................................. 2
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 3
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.................... 3
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas .................. 3
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 3
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 3
Maršrutai ..................................................................................... 3
Maršruto pradėjimas ................................................................... 3
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 4
Važiavimas namo ................................................................... 4
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 4
Aktyvus juostos valdymas ...................................................... 4
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 4
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 4
Vietos pridėjimas prie maršruto .................................................. 4
Maršruto formavimas .................................................................. 4
Važiavimas aplinkkeliais ............................................................. 5
Maršruto sustabdymas ............................................................... 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ........................................ 5
Kelionės planuoklis ..................................................................... 5
Kelionės planavimas .............................................................. 5
Išsaugotos kelionės navigacija .............................................. 5
Kelionės tikslų sekos optimizavimas ...................................... 5
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ....................... 5
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ......................... 5
Kelionės maršruto nustatymų keitimas .................................. 5
Kelionės planavimas .............................................................. 5
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 6
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 6
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 6
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 6
Kelių savybių vengimas ......................................................... 6
Ekologiškų zonų vengimas .................................................... 6
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 6
Navigacija bekelėje ..................................................................... 7
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ..................................... 8
Paskutinio stovėjimo taško paieška ............................................ 8
Esamos vietos informacijos peržiūra .......................................... 8
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ..................................... 8
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ..................... 9
Nuorodos pridėjimas ................................................................... 9
Nuorodos pašalinimas ........................................................... 9
Vietų įrašymas ............................................................................ 9
Vietos įrašymas ...................................................................... 9
Jūsų dabartinės vietos įrašymas ............................................ 9
Įrašytos vietos redagavimas .................................................. 9
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų ................................ 9
Įrašytos vietos trynimas ......................................................... 9
Naudojimasis žemėlapiu................................................ 9
Žemėlapio įrankiai ....................................................................... 9
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 10
Žemėlapio įrankių įgalinimas ................................................ 10
Priekyje ..................................................................................... 10
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 10
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 10
Kelionės informacija .................................................................. 10
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 10
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 10
Kelionės protokolo peržiūra ................................................. 10
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 10
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 10
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 10
Eismo įvykių paieška ............................................................ 11
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 11
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ......................................... 11
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 11
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 11
Eismo duomenys.......................................................... 11
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos
imtuvą ....................................................................................... 11
Eismo duomenų gavimas naudojant „Smartphone Link“ .......... 11
Apie eismo prenumeratas ......................................................... 11
Eismo prenumeratų peržiūra ................................................ 11
Abonemento pridėjimas ....................................................... 11
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 11
Balso komanda............................................................. 12
Pažadinimo frazės nustatymas ................................................. 12
Balso komandos aktyvinimas ................................................... 12
Patarimai dėl balso komandų ................................................... 12
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 12
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 12
Valdymas balsu ........................................................................ 12
Valdymo balsu konfigūravimas ............................................ 12
Valdymo balsu naudojimas .................................................. 12
Valdymo balsu patarimai ...................................................... 12
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 7
Su Bluetooth susijusios funkcijos.............................. 12
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 7
Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje ..................................... 7
Paieškos zonos keitimas ............................................................ 7
Lankytinos vietos ........................................................................ 7
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ......................................... 7
Paieška kategorijoje ............................................................... 7
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 7
Foursquare ............................................................................. 8
Paieškos priemonės ................................................................... 8
Adreso paieška ...................................................................... 8
Sankryžos paieška ................................................................. 8
Miesto paieška ....................................................................... 8
Vietos paieška pagal koordinates .......................................... 8
Neseniai rastų vietų peržiūra ...................................................... 8
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos ................................ 13
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje .................. 13
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos
naudojant Apple įrenginį ...................................................... 13
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas
Apple įrenginyje ................................................................... 13
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje ................................................. 13
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su
Android™ .................................................................................. 13
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos
„Android“ išmaniajame telefone ........................................... 13
Turinys
i
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su
Android ................................................................................. 13
„Smartphone Link“ .................................................................... 14
„Smartphone Link“ atsisiuntimas .......................................... 14
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį ........................... 14
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 14
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata ......................... 14
Išmanieji pranešimai ................................................................. 14
Pranešimų gavimas ............................................................. 14
Pranešimų sąrašo peržiūra .................................................. 15
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga ......................... 15
Skambinimas ....................................................................... 15
Skambučio priėmimas .......................................................... 15
Skambučių istorijos naudojimas ........................................... 15
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ......................... 15
Namų telefono numerio įrašymas ........................................ 15
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 15
Susieto telefono panaikinimas .................................................. 15
Naudojimasis taikomosiomis programomis .............. 15
Žinyno failų peržiūra ................................................................. 15
Pagalbos temų paieška ........................................................ 15
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 16
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 16
Orų radaro peržiūra .............................................................. 16
Orų įspėjimų peržiūra ........................................................... 16
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 16
„photoLive“ eismo kameros ...................................................... 16
Eismo kameros įrašymas ..................................................... 16
Eismo kameros peržiūra ...................................................... 16
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 16
Trikčių šalinimas.......................................................... 19
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 19
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 19
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 19
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 19
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis
kaupiklis .................................................................................... 19
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip
nešiojamasis įrenginys .............................................................. 19
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip
nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar
talpykla ......................................................................................19
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio .............................. 19
Priedas.......................................................................... 20
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ..................................................................................... 20
Duomenų tvarkymas ................................................................. 20
Apie atminties korteles ......................................................... 20
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 20
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 20
GPS signalo būsenos peržiūra ................................................. 20
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 20
Priedų įsigijimas ........................................................................ 20
Rodyklė......................................................................... 21
Įrenginio pritaikymas................................................... 16
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 16
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 16
Navigacijos nustatymai ............................................................. 16
Skaičiavimo režimo nustatymai ............................................ 17
Sumodeliuotos vietos nustatymas ....................................... 17
Atsarginės kameros nustatymai ................................................ 17
babyCam Nustatymai ............................................................... 17
Bluetooth Nustatymai ................................................................ 17
„Bluetooth“ išjungimas ......................................................... 17
Ekrano nustatymai .................................................................... 17
Eismo nustatymai ..................................................................... 17
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ........................................ 17
Laiko nustatymas ................................................................. 17
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 18
Artėjimo įspėjimų nustatymai .................................................... 18
Įrenginio ir privatumo nustatymai .............................................. 18
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 18
Įrenginio informacija.................................................... 18
Specifikacijos ............................................................................ 18
Maitinimo laidai ......................................................................... 18
Įrenginio įkrovimas ............................................................... 18
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 18
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 18
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 18
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 18
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 18
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 18
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 19
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 19
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 19
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 19
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 19
ii
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express, 1 psl.).
• Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (Įrenginio prijungimas prie transporto
priemonės maitinimo, 2 psl.).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 2 psl.).
• Pakoreguokite garsumą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.) ir
ekrano ryškumą (Ekrano ryškumo reguliavimas, 3 psl.).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 3 psl.).
Produktų naujinimai
Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos
Garmin įrenginiams:
• Programinės įrangos naujinimai
• Žemėlapių naujinimai
• Produktų registracija
®
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite
atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius.
1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į
garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (Garmin Express
diegimas, 1 psl.).
2 Atidarykite programą Garmin Express.
3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.
Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie micro-USB prievado
jūsų Garmin DriveLuxe įrenginyje, o didįjį antgalį reikia
prijungti prie kompiuterio USB prievado.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite Peržiūrėti išsamią
informaciją ir spustelėkite Įdiegti šalia norimo naujinio.
Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinimus į
jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties,
todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta
nedidelė.
PASTABA: jei žemėlapio naujinimas netelpa į įrenginio
vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį
įdėti microSD™ kortelę, taip pridedant laisvos vietos
(Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas, 20 psl.).
7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite
naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali
nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.
Garmin Express diegimas
Garmin Express programa pasiekiama Windows ir Mac
komputeriuose.
1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar
programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu,
pasirinkite Sistemos reikalavimai.
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Atsisiųsti
skirtą „Mac“.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
®
®
Garmin DriveLuxe 50 įrenginio apžvalga
4 Programoje Garmin Express spustelėkite Pridėti įrenginį.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio
pavadinimą bei serijos numerį.
5 Spustelėkite Pridėti įrenginį ir vadovaudamiesi ekrane
teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos
Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus
įrenginiui skirtus naujinius.
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga
Pradžia
1
Įrenginio prijungimas prie transporto
priemonės maitinimo
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali kliudyti tam tikrų į žmogaus kūną įstatomų
medicinos įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir insulino
pompas, darbui. Užtikrinkite, kad įrenginys ir jo laikiklis būtų toli
nuo šių medicinos įrenginių.
PRANEŠIMAS
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali pakenkti tam tikriems elektroniniams įrenginiams,
įskaitant nešiojamųjų kompiuterių standžiuosius diskus. Būkite
atsargūs, kai elektroniniai įrenginiai yra netoli įrenginio ar jo
laikiklio.
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Transporto priemonės maitinimo laidą įkiškite į laikiklyje
esantį USB prievadą.
paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po
paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus
navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti
kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų
pastatų ir medžių.
Kai
įsijungia žalia šviesa, tai reiškia, kad įrenginys gavo
palydovo signalus ir yra paruoštas navigacijai.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.
GPS signalo būsena. Laikykite, jei norite įvertinti GPS
tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (GPS
signalo būsenos peržiūra, 20 psl.).
Bluetooth technologijos būsena. Pasirinkite, jei norite
peržiūrėti Bluetooth nustatymus (Bluetooth Nustatymai,
17 psl.).
®
Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu
(Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 15 psl.).
Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (Laiko
nustatymas, 17 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Prisijungta prie Smartphone Link programos. Pasirinkite, jei
norite peržiūrėti prijungto įrenginio ir prenumeratos
informaciją (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link, 12 psl.).
2 Spausdami dėkite laikiklį
ant vakuuminio siurbtuko , kol
jis įsitvirtins vietoje.
Ant laikiklio esantis Garmin logotipas turi būti atsuktas į viršų,
dešinę pusę.
3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
4 Įrenginio galinę dalį uždėkite ant magnetinio laikiklio.
5 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba
įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungta.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
energijos taupymo režimas.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą.
būsenos juostoje rodo
palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalų gavimo laikas gali
būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, kokiu
atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote
2
Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę
(Orų prognozės peržiūra, 16 psl.).
Ekraninių mygtukų naudojimas
Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti
puslapius, meniu ir meniu parinktis.
• Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
• Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį
meniu.
• Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
• Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.
• Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių
meniu, pasirinkite .
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.
Automatinio garso stiprumo įjungimas
Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai
pagal foninį triukšmą.
1 Pasirinkite Garsas > .
2 Pasirinkite Auto. garso stiprumas.
Garso maišytuvo naudojimas
Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos
sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite
naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis
yra pagrindinio garsumo lygis procentais.
Pradžia
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite > Garso maišytuvas.
3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai
PRANEŠIMAS
Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam
tikros paslaugos neprieinamos.
Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia
signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie
kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).
Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte
sumažinti greitį.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias: jei vienos
krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys
leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol
išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite
važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona
spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą
iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.
Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją,
įrenginys turi gauti eismo informaciją (Eismo duomenų
gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 11 psl.).
Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau
kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia
sustojimo vietas, prie kurių artėjate.
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo įspėjimus.
Išjungus garsinį įspėjimą rodomas vaizdo įspėjimas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Garsiniai vairuotojo perspėjimai.
Pažymėkite
arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį
2
žymės langelį.
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
• Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras
teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą,
naudojant Smartphone Link programą (Garmin tiesioginės
paslaugos, 14 psl.).
• Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę,
įrenginiui turi būti nustatyti veikianti prenumerata. Tada
galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite
į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši
informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite
abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite
įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
PASTABA: kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto
komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų
duomenys su neprenumeruojamais visos naudojimo trukmės
naujinimais.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 5 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 6 psl.).
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti (Maršruto formavimas, 4 psl.).
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (Vietos
pridėjimas prie maršruto, 4 psl.).
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos (Vietų paieška ir
išsaugojimas, 7 psl.).
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų
(Maršruto formavimas, 4 psl.).
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
3
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto, 4 psl.).
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Perž. žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio
viršuje.
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją,
palieskite jį (Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 11 psl.).
Aktyvus juostos valdymas
Važiuojant maršrutu, priartėjus prie posūkio, šalia žemėlapio
rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama
kelio juosta pažymėta spalvota linija .
4
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Vietos pridėjimas prie maršruto
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
5 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška ir išsaugojimas, 7 psl.).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kaip kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyvų maršr..
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių
meniu nėra, galite jį pridėti (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
10 psl.).
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
• Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite Aplinkkelis.
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Baigti.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite
vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo
maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite
redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz.,
optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir
formavimo taškų.
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > > Sukurti
kelionę.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite Pasir..
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasir..
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Išsaugotos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite
> Optimizuoti tvarką.
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
ir
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
Redaguokite
savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
2
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
Pasirinkite
Įrašyti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
3
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas (Maršruto formavimas, 4 psl.).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 5 psl.).
Kelionės planavimas
Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo
informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo
trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo
kelionės vietas pasiektumėte laiku.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
5
2 Pasirinkite kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai > Redaguoti
tvarkaraštį.
4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų,
pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės
tikslo link.
5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją,
pakartokite 4 veiksmą.
6 Baigę, pasirinkite Įrašyti.
Kai važiuojate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku
rodomu laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte
suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo
laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų delsos
priežasčių.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai, 18 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą, 11 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
17 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
6
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Įrašyti.
Ekologiškų zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką
zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite
Visada klausti.
• Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite
Vengti.
• Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite
Leisti.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
5 Pasirinkite Baig..
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
6 Pasirinkite Baig..
2
3
4
5
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
7 psl.).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 7 psl.).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų ir gaukite apie jas
informacijos (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų,
8 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 8 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos zonos
keitimas, 7 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 9 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 8 psl.).
®
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
Vietų paieška ir išsaugojimas
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite .
Žemėlapyje rodoma artimiausia paieškos rezultatuose
pateikta vieta. nurodo kitas paieškos rezultatuose pateiktas
vietas.
2 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
• Jei norite peržiūrėti daugiau paieškos rezultatų, palieskite
ir vilkite žemėlapį.
• Jei norite pasirinkite kitą vietą, pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti pasirinktos vietos informaciją ir
maršrutus iki jos, žemėlapio apačioje pasirinkite vietos
aprašymą.
• Kad pradėtumėte važiuoti maršrutu į pasirinktą vietą,
pasirinkite Vykti!.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Paieška netoli:.
3 Pasirinkite nustatymą.
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4 Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
7
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame
telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami
„Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare
paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti
Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir
ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate
naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo
paskyros.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“.
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (Susiejimas
su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone
Link“.
3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir
pasirinkite „Foursquare®“ > Prisijungti.
4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite .
Registravimasis naudojantis Foursquare
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
1 Pasirinkite Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Užsiregistruoti.
8
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo
žemėlapio duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite
Paieška netoli:.
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite sankryžą.
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos zonos keitimas, 7 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.
Pasirinkite Programos > Paskutinis taškas.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
Vietų paieška ir išsaugojimas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuov., Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
Pasirinkite
vietą.
3
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasir..
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Vietų įrašymas
Vietos įrašymas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 7 psl.).
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite Įrašyti.
5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Įrašytos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Redaguoti.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
įrašytai vietai.
Naudojimasis žemėlapiu
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų
Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote
bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šalin. išsaug. vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Perž. žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 4 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.
Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.
Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 10 psl.).
Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 4 psl.).
Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz.,
greitį ar nuvažiuotą atstumą (Kelionės duomenų peržiūra
žemėlapyje, 10 psl.).
Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.
9
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 15 psl.).
Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 10 psl.).
Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.
„photoLive“: rodo tiesiogines eismo kameras iš
„photoLive“ prenumeratos („photoLive“ eismo kameros,
16 psl.).
Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar
šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį
įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su
Smartphone Link programa (Susiejimas su telefonu ir
prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Baig..
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas, 10 psl.).
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
10 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite
pridėti iki 12 įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Kelionės protokolo peržiūra
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymą:
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
> Priekyje.
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Nauj. nustat. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
10
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
Naudojimasis žemėlapiu
2 Jei reikia, pasirinkite
> Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Įrašyti.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Eismo duomenys
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Eismo duomenys teikiami ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose. Jei reikia informacijos apie eismo imtuvus
ir veikimo zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.
Jei norite išvengti eismo delsos, įrenginys turi gauti tiesioginius
eismo duomenis.
• Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali
gauti radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur
įmanoma).
• FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių
pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
• Skaitmeninis eismo imtuvas sumontuotas produkto
modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LMT-D arba
LMTHD.
• Kad per eismo imtuvą gautumėte eismo duomenis, įrenginį
turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami pateiktą maitinimo laidą.
• Kad per eismo imtuvą gautumėte informaciją, įrenginys turi
būti eismo duomenų signalo veikimo zonoje.
• Įrenginys gali gauti eismo informaciją naudojantis
prenumerata, kurią galima įsigyti per Smartphone Link
taikomąją programą.
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą
PRANEŠIMAS
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali gauti
radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur įmanoma).
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių
produktuose.
PASTABA: kai kuriuose regionuose eismo informaciją galima
gauti iš FM radijo stočių, naudojant HD Radio™ technologiją.
1 Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas.
• FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose,
kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
• Skaitmeninis eismo imtuvas sumontuotas produkto
modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LMT-D
arba LMTHD.
2 Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami kartu su įrenginiu pateiktą maitinimo laidą
(Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo,
2 psl.).
Kartu su įrenginiu pateiktame maitinimo laide sumontuota
eismo imtuvui skirta antena.
Kai atsidursite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo delsos.
Eismo duomenų gavimas naudojant
„Smartphone Link“
Tiesioginės eismo informacijos paslauga teikia realiojo laiko
eismo informaciją.
1 Atsisiųskite „Smartphone Link“ į suderinamą telefoną
(„Smartphone Link“ atsisiuntimas, 14 psl.).
2 Prenumeruokite tiesioginės eismo informacijos paslaugą
(„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata, 14 psl.).
3 Įrenginį prijunkite prie telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link, 12 psl.).
Apie eismo prenumeratas
Kai baigsis prenumeratos galiojimas, galėsite ją atnaujinti arba
įsigyti papildomų prenumeratų. Eikite į http://www.garmin.com
/traffic.
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.
2 Pasirinkite Abonementai > .
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.
6 Įveskite kodą.
7 Pasirinkite Baig..
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
Eismo duomenys
11
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi
modeliai.
PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.
Pažadinimo frazės nustatymas
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra
Balso komanda.
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > >
Pažadinimo frazė.
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.
3 Pasirinkite Baig..
Balso komandos aktyvinimas
Ištarkite savo pažadinimo frazę.
Pasirodys balso komandų meniu.
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.
1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (Pažadinimo frazės
nustatymas, 12 psl.).
2 Ištarkite Surasti vietą.
3 Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
4 Pasakykite linijos numerį.
5 Ištarkite Rodyti kelią.
Instrukcijų nutildymas
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > .
2 Pasirinkite Nutildyti instrukcijas > Įjungta.
Valdymas balsu
Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija,
suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija
leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis
valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.
12
Valdymo balsu konfigūravimas
Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno
naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.
1 Pasirinkite Programos > Valdymas balsu.
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.
PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos
frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta
pati.
Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai
funkcijai skirtą komandą.
Valdymo balsu naudojimas
1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei Valdymas balsu.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Valdymo balsu patarimai
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys
sėkmingai priėmė komandą.
Su Bluetooth susijusios funkcijos
Šiame įrenginyje yra kelios su Bluetooth susijusios funkcijos,
skirtos suderinamiems išmaniesiems telefonams. Kad veiktų kai
kurios funkcijos, išmaniajame telefone turite įdiegti Smartphone
Link taikomąją programą. Daugiau informacijos rasite
garmin.com/smartphonelink.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia
skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį,
taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei
balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba,
naudodami balso komandas galite skambinti.
Pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši
funkcija galima ne visomis kalbomis.
Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono
į navigacijos įrenginį.
Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie
Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį.
Naujausia orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų
informaciją ir įspėjimus.
Garmin tiesioginės paslaugos: teikia prenumeruojamas
paslaugas, leidžiančias įrenginyje peržiūrėti tiesioginius
duomenis, pvz., informaciją apie eismo sąlygas ir stovėjimo
aikšteles bei išsamias orų prognozes.
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link
Savo Garmin DriveLuxe įrenginį turite susieti su telefonu, kad
galėtumėte naudoti Bluetooth funkcijas. Susieti įrenginiai
prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo
zoną.
Kad veiktų kai kurios funkcijos, reikia Smartphone Link
taikomosios programos. Prie Smartphone Link taikomosios
programos galite prisijungti per susiejimo procesą arba vėliau.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą (pasirenkama).
2 Telefoną ir Garmin DriveLuxe įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų)
atstumu vieną nuo kito.
3 Savo Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite Nustatymai >
„Bluetooth“ ir pažymėkite „Bluetooth“ žymės langelį.
Balso komanda
4 Pasirinkite Ieškoti įrenginių.
5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
6 Savo Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite Gerai.
Jūsų Garmin DriveLuxe įrenginys pradeda ieškoti netoliese
esančių Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių
sąrašą. Kol sąraše pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti
maždaug minutė.
7 Pasirinkite sąraše savo telefoną ir Gerai.
8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą
(pasirenkama).
Jei susiejate su Apple įrenginiu, Garmin DriveLuxe ekrane
rodomas saugos kodas.
10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.
®
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuris
taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga,
rodoma spalvota piktograma .
3 Išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos
piktogramos ir .
3 Išvalykite žymės langelį Išmaniųjų telefonų paslaugos.
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple
įrenginyje
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple
įrenginyje
Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba
slėpdami kategorijas.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos
piktogramos ir .
3 Pasirinkite Išmanieji pranešimai.
4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo
esantį žymės langelį.
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame
telefone su Android™
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos naudojant Apple įrenginį
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia
kiekvieno susieto telefono.
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
• Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame
telefone neveikia.
• Spalvota piktograma reiškia, kad tame telefone funkcija
įjungta ir suaktyvinta.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
Išmanieji pranešimai
Smartphone Link funkcijos ir paslaugos
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos, Garmin DriveLuxe įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios
programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad
galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa
Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth
Smart“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie
Smartphone Link taikomosios programos naudodami Apple
įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos kodą.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
Telefone
atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
2
Jūsų Garmin DriveLuxe įrenginio ekrane rodomas saugos
kodas.
3 Telefone įveskite kodą.
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet
likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir
pranešimus.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
Su Bluetooth susijusios funkcijos
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios
programos „Android“ išmaniajame telefone
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos, Garmin DriveLuxe įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios
programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad
galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone
su Android
Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie
kitų funkcijų.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų
įranga, išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
• Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų
pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „Smartphone
Link“.
13
• Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos
pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios
programos nustatymais.
Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su
Android
Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad
pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti Garmin DriveLuxe
įrenginyje.
1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
2 Pasirinkite .
3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Išmanieji
pranešimai.
4 Skiltyje Pranešimai pasirinkite Nustatymai.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų
sąrašas.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus,
naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos
esantį perjungiklį.
• Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą,
pasirinkite .
„Smartphone Link“
„Smartphone Link“ yra telefonų programa, kuri leidžia
sinchronizuoti vietos duomenis su telefonu ir gauti tiesioginę
informaciją naudojant telefono duomenų ryšį. Jūsų įrenginys
persiunčia duomenis iš „Smartphone Link“ naudodamas
Bluetooth belaidę technologiją. Tiesioginę informaciją galite
gauti naudodami nemokamus ir prenumeruojamus planus, iš
Garmin tiesioginių paslaugų (Garmin tiesioginės paslaugos,
14 psl.).
Įrašytos vietos ir neseniai rastos vietos yra sinchronizuojamos
su telefonu kaskart, kai jūsų įrenginys prisijungia prie
„Smartphone Link“.
„Smartphone Link“ atsisiuntimas
Programą „Smartphone Link“ galite naudoti tik kai kuriuose
išmaniuosiuose telefonuose. Eikite į www.garmin.com
/smartphonelink arba apsilankykite savo telefono taikomųjų
programų parduotuvėje, kad gautumėte informacijos apie
suderinamumą ir prieinamumą.
Atsisiųskite „Smartphone Link“ iš taikomųjų programų
parduotuvės į savo suderinamą telefoną.
Žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą, norėdami rasti
informacijos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programą.
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį
„Smartphone Link“ registruota jūsų telefone kaip navigacijos
programa.
1 Savo telefone pasirinkite mygtuką, kad pradėtumėte
navigaciją į nurodytą vietą (žiūrėkite savo telefono naudotojo
vadovą).
2 Programos meniu pasirinkite „Smartphone Link“.
Kai kitą kartą jungsite savo įrenginį su telefonu, vieta bus
persiųsta į ką tik rastus elementus jūsų įrenginyje.
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo išmaniojo
telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
Prisijungus prie „Smartphone Link“ galima naudotis Garmin
tiesioginėmis paslaugomis. Garmin tiesioginės paslaugos
pateikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, leidžiančius
peržiūrėti naujausius duomenis įrenginyje, pvz., eismo sąlygas ir
meteorologinę informaciją.
14
Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros taikomosios programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo
informacija, pagerina įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
„Smartphone Link“ simbolį ir yra rodomos, tik kai įrenginys
prijungtas prie „Smartphone Link“.
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata
Kad galėtumėte užsiprenumeruoti „Garmin“ tiesiogines
paslaugas, savo telefone turite įdiegti taikomąją programą
Smartphone Link.
1 Telefone įjunkite taikomąją programą „Smartphone
Link“ (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link, 12 psl.).
2 Pasirinkite Mano paskyra.
Rodomas paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
3 Pasirinkite paslaugą.
4 Pasirinkite kainą.
5 Pasirinkite Prenumeruoti.
6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Išmanieji pranešimai
Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos,
Garmin DriveLuxe įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono
pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir
kalendoriaus įvykius.
PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios
programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos
įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus
išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma
spalvota piktograma (Bluetooth funkcijos būsenos
piktogramos, 13 psl.).
Pranešimų gavimas
PRANEŠIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad Garmin DriveLuxe įrenginys gautų pranešimus, jį turite
prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios
programos.
Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje
puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
PASTABA: kai peržiūrite žemėlapį, pranešimai rodomi
žemėlapio įrankyje.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite Gerai.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite Rodyti.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Rodyti > Groti.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapį
PRANEŠIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad Garmin DriveLuxe įrenginys gautų pranešimus, jį turite
prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios
programos.
Su Bluetooth susijusios funkcijos
Kai peržiūrite žemėlapį, nauji pranešimai rodomi žemėlapio
įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite .
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Leisti pranešimą.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite išklausyti pranešimą naudodami balso komandą,
pasakykite Leisti pranešimą.
PASTABA: ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso
komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio
įrankyje rodoma piktograma.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų sąrašo peržiūra
Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.
Skambučių istorijos naudojimas
Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį
kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti
keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai
kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambuč. istorija.
2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti
paskutiniai skambučiai.
3 Pasirinkite skambutį.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų
skambučių parinktis.
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo
įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .
1 Pasirinkite Programos > Išmanieji pranešimai.
Namų telefono numerio įrašymas
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai
rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo
aprašymą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite .
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį
redaguoti, savo įrašytų vietų sąraše pasirinkę „Namai“ (Įrašytos
vietos redagavimas, 9 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > > Nustatykite
namų nr..
2 Įveskite savo telefono numerį.
3 Pasirinkite Baig..
Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti
naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima
naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti
sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu.
Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.
Skambinimas
Numerio rinkimas
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Rinkti.
2 Įveskite numerį.
3 Pasirinkite Rinkti.
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygelę
Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną
kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele
bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose
ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Adresų knyga.
2 Pasirinkite kontaktą.
3 Pasirinkite Skambinti.
Skambinimas į vietą
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite Skambinti.
Skambučio priėmimas
Skambinimas į namus
Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų
telefono numerį.
Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambinti namo.
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie Garmin DriveLuxe įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės
langelį.
Susieto telefono panaikinimas
Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite Panaikinti įrenginio
susiejimą.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Žinyno failų peržiūra
Jei norite peržiūrėti visą naudotojo vadovą, pasirinkite
Programos > Pagalba.
Pagalbos temų paieška
Pasirinkite Programos > Pagalba >
.
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Ignoruoti.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
15
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų
informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite
prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
12 psl.). Kai kuriuose regionuose produkto modeliai, kuriuose
sumontuoti skaitmeniniai eismo imtuvai, regiono orų informaciją
gali priimti naudodami skaitmeninį eismo informacijos signalą
(Eismo duomenys, 11 psl.). Orų prognozės teikiamos ne visuose
regionuose.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų
prognozę.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite Programos > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą
esamų oro sąlygų žemėlapį, taip pat žemėlapyje esančią orų
piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese
esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Orų radaras.
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti
žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.
„photoLive“ eismo kameros
„photoLive“ eismo kameros pateikia tiesioginius vaizdus apie
eismo sąlygas pagrindiniuose keliuose ir sankryžose. Galite
išsaugoti kameras, kurias planuojate stebėti reguliariai.
Eismo kameros įrašymas
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite užsisakyti
„PhotoLive“ paslaugą, o jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie
palaikomo išmaniojo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ („Smartphone Link“, 14 psl.).
Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
16
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite sankryžą.
5 Pasirinkite Įrašyti.
Eismo kameros peržiūra
Kad galėtumėte peržiūrėti eismo kamerą, turite ją įrašyti ( Eismo
kameros įrašymas, 16 psl.).
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite kamerą.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai, 18 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.
Įrenginio pritaikymas
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė.
Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų
vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas,
11 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodo
maršrute esančius pagrindinius kelius.
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.
Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate
be pertraukos.
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.
Ekologiškos zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar
taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto
priemonei, vengimą.
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.
Įrenginio pritaikymas
Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias
didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki
kelionės tikslo.
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Perž. žemėlapį.
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
4 Pasirinkite vietos aprašą.
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.
Atsarginės kameros nustatymai
Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti
susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu
navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra
prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios
informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr.
atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com
/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.
Pasirinkite Nustatymai > Galinio vaizdo kamera, tada
pasirinkite susietą kamerą.
Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte
peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite
vėl susieti šią kamerą.
Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.
Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir
leidžia reguliuoti jų padėtį.
babyCam Nustatymai
Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™
kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje
rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės
kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų
susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į
garmin.com/babycam, jei norite įsigyti Garmin babyCam
kamerą.
Pasirinkite Nustatymai > babyCam, tada pasirinkite susietą
kamerą.
Maitinimo nustatymai: leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas
turėtų būti rodomas ekrane.
Pasukti vaizdą: leidžia apversti ar apsukti vaizdo įrašą.
Išlyginimas: rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda
reguliuoti kameros vaizdą.
Pat. pers. apie vt.: įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš
transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės
nėra keleivių.
Įrenginio pritaikymas
Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą.
Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.
Bluetooth Nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.
Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.
Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris
jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth
belaide technologija.
„Bluetooth“ išjungimas
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite „Bluetooth“.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Spalvų tipas: įjungia dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.
Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš
įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos
energiją).
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką. Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.
Eismo nustatymai
Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti
optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba
nurodžius) (Eismo delsos vengimas maršrute, 6 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.
17
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.
PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz., gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.
Artėjimo įspėjimų nustatymai
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai,
turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Pasirinkite Nustatymai > Artėjimo įspėjimai.
Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie
artėjimo taškų, stilių.
Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama
įspėjimais, tipą.
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite Nustatymai >
Įrenginys.
Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo
licencijos sutartis
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.
Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su
Garmin turinio gerinimo tikslais.
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Valyti kelionės istor.: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Specifikacijos
Darbinės temperatūros diapazonas
Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas
Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija,
tiekiama per pridėtą transporto priemonės
maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo
šaltinio energija, tiekiama per pasirinktinį priedą
(galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Maitinimo laidai
• USB laidas
• Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite
prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
PRANEŠIMAS
Įrenginio nejunkite tiesiogiai prie transporto priemonės
maitinimo laido.
• Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali
vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali
nekrauti.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com.
Įrenginio techninė priežiūra
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
Išorinio korpuso valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Įrenginį užregistruokite http://my.garmin.com.
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekiama įvairiais būdais.
• Transporto priemonės maitinimo laidas
18
Įrenginio informacija
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Įrenginį paimkite už viršaus ir apačios.
2 Įrenginio apačią traukite į save, kol ji atsiskirs nuo magneto.
Jei įrenginį trauksite tiesiai į save, laikiklis gali atsiskirti nuo
vakuuminio siurbtuko.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą pasukite 90 laipsnių kampu prieš
laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 19 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 17 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
17 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.).
• Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją
(„Bluetooth“ išjungimas, 17 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 2 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis
Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas
naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP
režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne
kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7,
Windows Vista ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows
„Media Player 10“.
®
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį
ir
saugiklį .
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės
maitinimo laide .
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Įrenginio prijungimas prie
transporto priemonės maitinimo, 2 psl.).
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai, 16 psl.).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Trikčių šalinimas
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys
Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys
prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą.
Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas
kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis
įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP
Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys,
nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla
1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
2 Išjungti įrenginį.
3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB
prievado.
PATARIMAS: uSB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB
prievado, o ne prie USB šakotuvo.
Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba
USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie
kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.
PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows
gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams.
Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės
sistemos žinyno faile.
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio
• Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
19
Laukelio Bluetooth nustatymas turi būti Įjungta.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Priedas
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties
kortelės įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 32 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (Garmin DriveLuxe 50 įrenginio
apžvalga, 1 psl.).
2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
20
kompiuterio, 20 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
Priedas
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 11
3D žemėlapio vaizdas 11
A
adresai, ieškojimas 8
aktyvus juostos valdymas 4
aplinkkeliai 5
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 18
atjungimas, Bluetooth įrenginys 15
atminties kortelė 1, 20
įdėjimas 20
atsakymas į skambučius 15
atsarginė kamera 17
automatinis garso stiprumas, įjungimas 2
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 8
avarinės tarnybos 8
B
balso komanda 12
aktyvinimas 12
naudojimo patarimai 12
navigacija naudojant 12
pažadinimo frazė 12
baterija
įkrovimas 2, 18, 19
prailginimas 19
problemos 19
belaidė kamera 17
Bluetooth technologija 12, 15, 19
įrenginio atjungimas 15
išjungimas 17
nustatymai 17
D
degalai, stotys 8
E
eismas 10, 11, 17
abonementų pridėjimas 11
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 11
imtuvas 11
incidentai 11
kameros 16
matuokliai 16
žemėlapis 10
eismo kameros, peržiūra 16
ekranas, ryškumas 3
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 17
ekrano nustatymai 17
esama vieta 8, 9
F
failai, perkėlimas 20
Foursquare 8
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 18
Garmin Connect 12
Garmin Express 1
programinės įrangos naujinimas 1
Garmin tiesioginės paslaugos 14
garsas, artėjimo taškai 18
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 8
GPS 2, 20
greičio kameros 3
Greitoji paieška 7
I
ID numeris 18
išsaugotos vietos 5
J
jutiklinio ekrano valymas 18
Rodyklė
K
kalba
balsas 18
klaviatūra 18
kalbos atpažinimas 12
kameros 17
atsarginė 17
greitis 3
raudona šviesa 3
kelio pėdsakas, peržiūra 10
kelio sąlygos, orai 16
kelionės informacija 10
nustatymas iš naujo 10
peržiūra 10
kelionės istorija 18
kelionės planuoklis 5
formavimo taškai 5
kelionės redagavimas 5
kelionės tikslai. Žr. vietovės
kitas posūkis 4
klaviatūra
išdėstymas 18
kalba 18
kompiuteris
prijungimas 19
prisijungimas 20
koordinatės 8
Kur aš esu? 8, 9
L
laidai, maitinimas 18
laikiklio nuėmimas 19
laikiklis, nuėmimas 19
laiko nustatymai 17
lankytinos vietos (LV) 7, 8
objektai 8
M
maitinimo laidai 18
saugiklio keitimas 19
transporto priemonė 2
maitinimo mygtukas 1, 2
maršrutai 3
formavimas 4
myTrends 6
peržiūra žemėlapyje 4
pradėjimas 3, 4
siūlomi 6
skaičiavimo režimas 5, 17
skaičiuojama 5
sustabdymas 5
taško pridėjimas 4, 5
maršruto formavimas 4
microSD kortelė 20
miego režimas 2
myTrends, maršrutai 6
N
namai
skambinimas 15
telefono numeris 15
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
naujinimas
programinė įranga 1
žemėlapiai 1
navigacija 4, 7
bekelė 7
nustatymai 16
navigacija bekelėje 7
neseniai rastos vietos 8
nuorodos
pašalinimas 9
pridėjimas 9
nurodymai 4
nustatymai 16–18
nustatymas iš naujo
įrenginys 18
kelionės duomenys 10
nustatymų atkūrimas 18
nutildymas, garsas 12
O
objektai 8
orai 16
kelio sąlygos 16
radaras 16
P
pagalba 15
paieškos juosta 7
paieškos zonos keitimas 7
palydovo signalai
gavimas 2
peržiūra 20
pašalinimas
kelionės 5
susietas „Bluetooth“ įrenginys 15
piktogramos, būsenos juosta 2
platuma ir ilguma 8
posūkių sąrašas 4
pranešimai 13–15
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 14
priedai 20
priekyje 10
pritaikoma 10
produkto palaikymas 15
programinė įranga
naujinimas 1
versija 18
R
redagavimas, išsaugotos kelionės 5
rinkimas 15
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 3
S
sankryžos, ieškojimas 8
saugiklis, keitimas 19
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
13
skambinti
atjungimas 15
susiejimas 12, 19
skambučiai 15
atsakymas 15
istorija 15
kontaktai 15
namai 15
rinkimas 15
vykdymas 15
Smartphone Link 13, 14
prijungimas 13
skambučių išjungimas 13
specifikacijos 18
sumodeliuotos vietos 17
susiejimas
atjungimas 15
skambinti 12, 19
T
telefono skambučiai 15
atsakymas 15
nutildymas 15
rinkimas 15
rinkimas balsu 15
telefonų knyga 15
transporto priemonės maitinimo laidas 2
trikčių šalinimas 19
U
USB, atjungimas 20
V
vagystė, apsisaugojimas 18
vairuotojo įspėjimai 3
vakuuminis siurbtukas 19
valdymas balsu 12
patarimai 12
21
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 4
vengimai 6
išjungimas 6
kelias 6
kelių savybės 6
pašalinimas 7
rinkliavos 6
vietovė 6
vietos 8
esamos 8, 9
ieškoma 7
neseniai rasta 8
vietovės 16
esamos 8, 9
ieškoma 8
įrašymas 9
objektai 8
skambinimas 15
sumodeliuotas 17
vietų ieškojimas, kategorijos 7
vietų paieška. 7 Taip pat žr. vietos
adresai 8
koordinatės 8
miestai 8
sankryžos 8
22
Rodyklė
support.garmin.com
Lapkritis 2018
190-01924-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising