Garmin | DriveLuxe™ 50LMTHD | User manual | Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Manual de utilizare

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Manual de utilizare
Garmin DriveLuxe™ 50
Manual de utilizare
© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a
Garmin.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ şi nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi
utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licenţă. Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în celelalte ţări. HD
Radio™ şi sigla HD sunt mărci comerciale ale iBiquity Digital Corporation. Tehnologia HD Radio produsă sub licenţa iBiquity Digital Corporation. Patente din S.U.A. şi din alte ţări. microSD™ şi
sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista şi Windows XP sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Actualizări ale produsului ............................................................ 1
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................... 1
Garmin DriveLuxe 50 - prezentare generală a dispozitivului ...... 1
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare ....................... 2
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 2
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 2
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 2
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 2
Reglarea volumului ..................................................................... 2
Activarea volumului automat .................................................. 2
Utilizarea mixerului audio ....................................................... 3
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 3
Vizualizarea locaţiilor găsite recent ............................................ 9
Golirea listei de locaţii găsite recent ...................................... 9
Căutarea ultimului loc de parcare ............................................... 9
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 9
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ..................... 9
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................... 9
Adăugarea unei scurtături .......................................................... 9
Eliminarea unei scurtături ...................................................... 9
Salvarea locurilor ........................................................................ 9
Salvarea unui loc ................................................................... 9
Salvarea locației curente ........................................................ 9
Editarea unei locaţii salvate ................................................... 9
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ............................. 9
Ştergerea unei locaţii salvate ................................................. 9
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 3
Utilizarea hărţii................................................................ 9
Iniţiere .............................................................................. 1
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru şofer ............ 3
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 3
Navigarea către destinaţia dvs. ..................................... 3
Rute ............................................................................................ 3
Iniţierea unei rute ........................................................................ 3
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 4
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 4
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 4
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 4
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 4
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 4
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ............................................ 4
Modelarea rutei dvs. ................................................................... 5
Alegerea unei ocoliri ................................................................... 5
Oprirea rutei ................................................................................ 5
Schimbarea modului de calculare a rutelor ................................ 5
Planificator de călătorii ................................................................ 5
Planificarea unei călătorii ....................................................... 5
Navigarea utilizând o călătorie salvată .................................. 5
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie ...................... 5
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ................. 5
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ..................................... 5
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ................................................................................. 6
Programarea unei călătorii ..................................................... 6
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 6
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 6
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. .............................. 6
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 6
Evitarea vinietelor .................................................................. 6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 6
Evitarea zonelor cu emisii reduse .......................................... 6
Evitări personalizate ............................................................... 6
Navigarea off-road ...................................................................... 7
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 7
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 7
Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă .................................. 7
Schimbarea zonei de căutare ..................................................... 7
Puncte de interes ........................................................................ 7
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 7
Căutarea în cadrul unei categorii ........................................... 8
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire .................................................................................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Instrumente de căutare ............................................................... 8
Găsirea unei adrese ............................................................... 8
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 8
Găsirea unui oraş ................................................................... 8
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele ............................ 8
Cuprins
Instrumente hartă ...................................................................... 10
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 10
Activarea instrumentelor hărții ............................................. 10
Înainte ....................................................................................... 10
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 10
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 10
Informaţii cursă ......................................................................... 10
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 10
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 10
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 11
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 11
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 11
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 11
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 11
Personalizarea hărţii ................................................................. 11
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 11
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 11
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 11
Date de trafic ................................................................. 11
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 11
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul Smartphone Link .. 11
Despre abonamentele de trafic ................................................ 12
Vizualizarea abonamentelor de trafic .................................. 12
Adăugarea unui abonament ................................................ 12
Activarea traficului .................................................................... 12
Comanda vocală........................................................... 12
Setarea frazei de activare ......................................................... 12
Activarea comenzii vocale ........................................................ 12
Sfaturi referitoare la comanda vocală ....................................... 12
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală ............................ 12
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ..................................... 12
Control vocal ............................................................................. 12
Configurarea Controlului vocal ............................................. 12
Utilizarea controlului vocal ................................................... 12
Sugestii control vocal ........................................................... 12
Caracteristici conectateBluetooth .............................. 12
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Pictograme stare Bluetooth ...................................................... 13
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple .... 13
Conectarea aplicaţiei Smartphone Link pe dispozitivul dvs.
Apple .................................................................................... 13
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs.
Apple .................................................................................... 13
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi notificărilor
inteligente de pe dispozitivul Apple ...................................... 13
Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android™ ..................................................................... 14
i
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe smartphoneul Android ............................................................................. 14
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android .................................................................... 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Descărcarea Smartphone Link ............................................ 14
Trimiterea unei locaţii de la telefonul dvs. la dispozitivul
dvs. ...................................................................................... 14
Servicii live Garmin ................................................................... 14
Abonarea la serviciile în timp real Garmin ........................... 14
Notificări inteligente .................................................................. 14
Primirea notificărilor ............................................................. 14
Vizualizarea listei de notificări .............................................. 15
Apelarea hands-free ................................................................. 15
Efectuarea unui apel ............................................................ 15
Primirea unui apel ................................................................ 15
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 15
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 15
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 15
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 16
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 16
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 16
Vizualizarea fişierelor de ajutor ................................................. 16
Căutarea subiectelor de ajutor ............................................. 16
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 16
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 16
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 16
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 16
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 16
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive .......... 16
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 16
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a
traficului ................................................................................ 16
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 16
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 19
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului ........ 19
Depanare ....................................................................... 19
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 19
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 19
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 19
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 19
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
meu ........................................................................................... 20
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
meu ........................................................................................... 20
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 20
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 20
Anexă ............................................................................. 20
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date ............... 20
Gestionarea datelor .................................................................. 20
Despre cardurile de memorie ............................................... 20
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 20
Transferul datelor de pe computer ....................................... 20
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................... 20
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 20
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 21
Index.............................................................................. 22
Personalizarea dispozitivului...................................... 16
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 16
Activarea hărţilor .................................................................. 17
Setările de navigare .................................................................. 17
Setări mod de calcul ............................................................ 17
Setarea unui loc simulat ....................................................... 17
Setările camerei pentru mers înapoi ......................................... 17
Setări babyCam ........................................................................ 17
Setări Bluetooth ........................................................................ 17
Dezactivarea Bluetooth ........................................................ 17
Setările afişajului ....................................................................... 17
Setări pentru trafic .................................................................... 18
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 18
Setarea orei ......................................................................... 18
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 18
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 18
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 18
Restabilirea setărilor ................................................................. 18
Informaţii dispozitiv..................................................... 18
Specificaţii ................................................................................. 18
Cabluri de alimentare ................................................................ 18
Încărcarea dispozitivului ....................................................... 18
Întreţinere dispozitiv.................................................... 19
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 19
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 19
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 19
Evitarea furtului .................................................................... 19
Resetarea dispozitivului ............................................................ 19
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 19
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 19
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 19
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizare
hărţi şi software cu Garmin Express, pagina 1).
• Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Conectarea dispozitivului la cablul de
alimentare, pagina 2).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 2).
• Reglaţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2) şi afişaţi
luminozitatea (Reglarea luminozităţii ecranului, pagina 3).
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 3).
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin :
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Înregistrarea produsului
®
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs.
1 Dacă nu aveţi aplicaţia Garmin Express instalată pe
computerul dvs., accesaţi garmin.com/express şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a o instala (Instalare Garmin
Express, pagina 1).
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Express.
3 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu microUSB.
Capătul mic al cablului se conectează la portul micro-USB
din dispozitivul dvs. Garmin DriveLuxe, iar capătul mare se
conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o anumită actualizare, faceţi clic pe
Vizualizare detalii şi faceţi clic pe Instalare din dreptul
actualizării pe care o doriţi.
Aplicaţia Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar
acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de
internet mai lente.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD™ pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 20).
7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran din timpul procesului de
actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.
De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicaţia
Garmin Express vă poate instrui să deconectaţi şi să
reconectaţi dispozitivul.
Instalare Garmin Express
Aplicaţia Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Din computerul dvs., accesaţi garmin.com/express.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza cerinţele de sistem şi pentru a verifica
dacă aplicaţia Garmin Express este compatibilă cu
computerul dvs., selectaţi Cerinţe de sistem.
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
®
®
Garmin DriveLuxe 50 - prezentare generală a
dispozitivului
4 În aplicaţia Garmin Express, faceţi clic pe Adăugare
dispozitiv.
Aplicaţia Garmin Express caută dispozitivul dvs. şi afişează
numele şi numărul de serie al dispozitivului.
5 Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicaţia Garmin
Express.
Când configurarea este finalizată, aplicaţia Garmin Express
afişează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.
buton de pornire
Port USB de date şi de alimentare
Iniţiere
1
Slot pentru card de memorie pentru hărţi şi date
Recepţionarea semnalelor GPS
Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliţi.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, la o distanţă
suficientă de clădiri înalte sau copaci înalţi.
Când pictograma
se colorează în verde, dispozitivul a
obţinut semnalele de la sateliţi şi este pregătit de navigare.
Conectarea dispozitivului la cablul de
alimentare
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza interferenţe cu anumite
dispozitive medicale interne, inclusiv cu stimulatoare cardiace şi
pompe de insulină. Ţineţi dispozitivul şi suportul său departe de
aceste dispozitive medicale.
ATENŢIONARE
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza deteriorarea anumitor
dispozitive electronice, inclusiv a hard disk-urilor laptopurilor.
Manevraţi cu precauţie dispozitivul şi suportul său atunci când
acestea se află în apropierea dispozitivelor electronice.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului în portul USB
de pe suport.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Starea semnalului GPS. Menţineţi apăsat pentru a vizualiza
precizia GPS şi informaţiile obţinute de la satelit (Vizuali­
zarea stării semnalului GPS, pagina 20).
Starea tehnologiei Bluetooth . Selectaţi pentru a vizualiza
setările Bluetooth (Setări Bluetooth, pagina 17).
®
Conectat la apelarea handsfree. Selectaţi pentru a efectua
un apel telefonic (Apelarea hands­free, pagina 15).
Oră curentă. Selectaţi pentru a seta ora (Setarea orei,
pagina 18).
Nivel de încărcare a bateriei.
2 Apăsaţi suportul
pe ventuză
până se fixează în poziţie.
Sigla Garmin de pe suport trebuie să fie orientată cu partea
dreaptă în sus.
3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia înspre
spate, spre parbriz.
4 Poziţionaţi partea din spate a dispozitivului pe suportul
magnetic.
Conectaţi
celălalt capăt al cablului de alimentare al
5
vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire sau
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Dezactivat.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte de apariţia solicitării, dispozitivul va intra în
modul de economisire a energiei.
2
Conectat la aplicaţia Smartphone Link. Selectaţi pentru a
vizualiza informaţii privind dispozitivul conectat şi
abonamentul (Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link, pagina 13).
Temperatură. Selectaţi pentru a vizualiza prognoza meteo
(Vizualizarea prognozei meteo, pagina 16).
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile şi
opţiunile de meniu ale dispozitivului dvs.
• Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
• Ţineţi apăsat
pentru a reveni rapid la meniul principal.
• Selectaţi sau pentru a parcurge liste sau meniuri.
• Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
• Selectaţi
pentru a vedea un meniu contextual de opţiuni
pentru ecranul curent.
Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Activarea volumului automat
Dispozitivul poate mări sau micşora automat volumul, în funcţie
de nivelul zgomotului de fundal.
1 Selectaţi Volum > .
2 Selectaţi Volum automat.
Iniţiere
Utilizarea mixerului audio
Puteţi folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum
pentru diferitele tipuri de avertizări şi mesaje audio, de ex.
indicaţii de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare
tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unităţii
principale.
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi > Mixer audio.
3 Folosiţi glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip
de sunet.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
ATENŢIONARE
Funcţiile de alerte pentru şofer şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de circulaţie
aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când conduceţi
într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru fiecare tip
de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Zonă cu şcoli sau şcoală în apropiere: dispozitivul redă un
sunet şi afişează distanţa până la şcoală sau zona cu şcoli,
precum şi limita de viteză (dacă este disponibilă).
Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel
încât să fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un
mesaj şi afişează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă
deplasaţi pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic.
Marginile ecranului devin roşii, iar alerta rămâne în partea de
sus a ecranului până când părăsiţi strada cu sens unic sau
corectaţi direcţia de deplasare.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton şi
afişează distanţa până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce
se află pe ruta dvs.
Traversare animale: dispozitivul redă un ton şi afişează
distanţa până la o zonă de trecere de animale ce se află pe
ruta dvs.
Curbă: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa până la o
curbă a drumului.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa
până la porţiunea de trafic lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească
informaţii despre trafic pentru a utiliza această caracteristică
(Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic, pagina 11).
Avertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton şi sugerează
zone de odihnă după ce aţi condus mai mult de două ore fără
oprire.
Funcţii şi alerte de informare a şoferului
Activarea sau dezactivarea alertelor audio
pentru şofer
Puteţi dezactiva alerte audio pentru şofer individuale. Alerta
vizuală este afişată chiar dacă alerta audio este dezactivată.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Alerte audio şofer.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• Datele în timp real despre camerele de monitorizare a
semaforului şi despre camerele de siguranţă sunt disponibile
printr-un abonament Servicii în timp real Garmin cu ajutorul
aplicaţiei Smartphone Link (Servicii live Garmin, pagina 14).
• Pentru a menţine o bază de date actualizată şi a locaţiilor
radarelor fixe şi a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs.
trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca şi
stoca datele despre radarele fixe. Accesaţi garmin.com
/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau pentru a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune
sau vă puteţi prelungi abonamentul existent.
NOTĂ: în anumite regiuni, anumite pachete de produse
includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare şi
radarele fixe cu actualizări fără abonament.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Navigarea către destinaţia dvs.
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 5) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 6).
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 3).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută (Adăugarea unei
locaţii pe ruta dvs., pagina 4).
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea
locaţiilor, pagina 7).
2 Selectaţi o locaţie.
3
3 Selectaţi o opţiune:
Ruta evidenţiată pe hartă.
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 4). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 4).
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
pe care le afişează (Modificarea câmpului de date pe hartă,
pagina 11).
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de un viraj în timp ce navigaţi pe o
rută, lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă
este disponibilă. O linie colorată
indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau
altă acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă
această funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
4
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 3).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 5).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea locaţiilor, pagina 7).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
Navigarea către destinaţia dvs.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 3).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în
meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteţi adăuga
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 10).
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
• Pentru a găsi o nouă rută, selectaţi Ocolire.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
> Stop.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Planificator de călătorii
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
Navigarea către destinaţia dvs.
personaliza şi mai mult: puteţi reordona locaţii, optimiza ordinea
opririlor, programa călătoria pentru o dată şi o oră anumită şi
adăuga puncte de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > > Creare
călătorie.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Selec..
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Selec..
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Navigarea utilizând o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi
> Optimizare
ordine.
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea
activă.
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
3 Selectaţi Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
5
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi > Setări călătorie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 5).
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 5).
Programarea unei călătorii
Puteţi adăuga informaţii de planificare pentru fiecare locaţie din
călătoria dvs., inclusiv timpul de sosire dorit şi durata popasului
la fiecare locaţie. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificaţi
plecarea pentru a ajunge la timp la locaţiile din călătoria dvs.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi > Setări călătorie > Editare program.
4 Selectaţi o locaţie şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
introduce informaţii de planificare.
SUGESTIE: dacă aveţi nevoie să programaţi mai multe
locaţii din cadrul călătoriei, începeţi de la punctul iniţial al
călătoriei şi să avansaţi spre destinaţie.
5 Repetaţi pasul 4 pentru a introduce informaţii de programare
pentru locaţii suplimentare.
6 După ce aţi terminat, selectaţi Salvare.
Pentru a ajunge la opririle şi destinaţiile dvs. la ora programată,
trebuie să porniţi la ora indicată sub punctul iniţial al călătoriei.
Programul este doar estimativ. Condiţiile de trafic, lucrările de
recondiţionare a drumurilor şi alte întârzieri vă pot afecta timpii
de sosire reali.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 18).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic, pagina 11).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 18), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alternativă, dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
6
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
Selectaţi
o opţiune:
3
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Datele hărţilor de pe dispozitivul dvs. pot conţine informaţii
detaliate despre viniete pentru anumite ţări. Puteţi evita sau
permite vinietele pentru fiecare ţară.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
Navigarea către destinaţia dvs.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi Final..
Evitarea unei zone
Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Final..
1
2
3
4
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 7).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 7).
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 8).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 8).
• Căutaţi lângă un alt oraş sau zonă (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 7).
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 9).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 9).
®
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introd. căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi .
Locaţia cea mai apropiată dintre rezultatele căutării dvs. va fi
afişată pe hartă. indică locaţiile altor rezultate de căutare.
2 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a vizualiza mai multe rezultate de căutare, atingeţi
şi glisaţi harta.
• Pentru a selecta altă locaţie, alegeţi .
• Pentru a vizualiza detalii şi rute pentru locaţia selectată,
alegeţi descrierea locaţiei din partea de jos a hărţii.
• Pentru a începe navigarea către locaţia selectată, selectaţi
Start!.
Schimbarea zonei de căutare
În mod prestabilit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea
locaţiei dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Căutare în apropiere:.
3 Selectaţi o opţiune.
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
7
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Introd. căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Foursquare
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Pentru funcţii suplimentare, vă puteţi conecta la contul dvs.
Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs.
compatibil. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquareutilizând
Smartphone Link, puteţi să vizualizaţi detalii despre locaţie de la
Foursquare, să vă înregistraţi la o locaţie şi să căutaţi puncte de
interes în baza de date Foursquare online.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquare
utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente
rezultate din baza de date Foursquare online şi rezultate
personalizate din contul dvs. Foursquare de utilizator.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Foursquare®.
Conectare la contul dvs. Foursquare
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 13).
8
2 De pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone
Link.
3 Deschideţi setările aplicaţiei Smartphone Link şi selectaţi
Foursquare® > Conectare.
Introduceţi-vă
informaţiile de conectare Foursquare.
4
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare
Înainte de a putea vizualiza detaliile de locaţie Foursquare,
trebuie să vă conectaţi la un telefon compatibil care rulează
aplicaţia Smartphone Link şi să vă conectaţi la contul dvs.
Foursquare.
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Înregistrare cu Foursquare
Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectaţi
la un telefon compatibil care rulează aplicaţia Smartphone Link
şi să vă conectaţi la contul dvs. Foursquare.
1 Selectaţi Aplicații > Foursquare® > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi Căutare în apropiere: pentru
a căuta în apropierea altui oraş sau altei zone.
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta în apropierea altei locaţii, selectaţi
Căutare în apropiere: (Schimbarea zonei de căutare,
pagina 7).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Introd.
căutare, introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Salvarea locurilor
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Salvarea unui loc
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 7).
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi Salvare.
5 Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi Final..
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi Încotro? > Recente.
Golirea listei de locaţii găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi Aplicații > Ultimul loc.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau
Asistenţă pe rută.
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în
orice zonă.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectaţi o locaţie de pornire.
4 Alegeţi Selec..
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectaţi un articol.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Salvare.
Utilizarea hărţii
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Final..
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Final..
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 4) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
9
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 4).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Schimbare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs.
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care vă deplasaţi (Înainte, pagina 10).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 4).
Datele călătoriei: afişează informaţii ce pot fi personalizate
despre călătorie, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 10).
Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 15).
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 11).
Vreme: afişează informaţii despre vreme pentru zona dvs.
photoLive: afişează camerele de supraveghere în timp real din
abonamentul dvs. photoLive (Camerele video de
supraveghere a traficului photoLive, pagina 16).
Raportare cameră: vă permite să raportaţi camerele video la
semafoare sau radarele fixe. Funcţia este disponibilă dacă
aveţi date despre camere video la semafoare sau radare fixe
stocate pe dispozitiv şi o conexiune activă la
aplicaţiaSmartphone Link (Asocierea cu telefonul dvs. şi
conectarea la Smartphone Link, pagina 13).
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Activarea instrumentelor hărții
Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în
meniul cu instrumente de pe hartă. Puteţi adăuga până la 12
instrumente la meniu.
1 De pe hartă, selectaţi > .
2 Bifaţi caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe
care doriți să-l adăugați.
3 Selectaţi Salvare.
10
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante,
benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasaţi pe o
autostradă, puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii şi
servicii disponibile pentru ieşirile şi oraşele care urmează, în
mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza următoarea locaţie de pe rută din
fiecare categorie, selectaţi , dacă este necesar.
• Pentru a vizualiza informaţii şi servicii disponibile pentru
ieşirile de pe autostrăzi sau oraşe aflate înainte pe rută,
selectaţi .
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai atunci
când vă deplasaţi pe o autostradă sau când ruta dvs.
include o autostradă.
3 Selectaţi un element pentru a vizualiza o listă de locaţii
pentru acea categorie, ieşire sau oraş.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Final..
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 10).
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în instrumentul de
date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să
adăugaţi instrumentul de date ale călătoriei la meniul de
instrumente ale hărţii (Activarea instrumentelor hărții,
pagina 10).
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
3 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de
date ale călătoriei afişat pe hartă.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Utilizarea hărţii
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Conducere -
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
Date de trafic
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
3 Selectaţi Salvare.
Date de trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Datele de trafic nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru
toate modelele. Pentru informaţii referitoare la receptoarele de
trafic şi zonele cu acoperire, vizitaţi www.garmin.com/traffic.
Pentru a evita întârzierile datorate traficului, dispozitivul dvs.
trebuie să primească date de trafic în timp real.
• Dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic, poate să
primească date de trafic de la un semnal cu transmisie prin
aer, atunci când este disponibil.
• Un receptor de trafic FM este inclus în modelele care se
termină cu LT sau LMT.
• Un receptor de trafic digital este inclus în modelele care se
termină cu LMT-D sau LMTHD.
• Pentru a primi date de trafic prin intermediul unui receptor de
trafic, dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă de
alimentare din vehicul.
• Pentru a primi informaţii prin intermediul unui receptor de
trafic, dispozitivul trebuie să se afle în raza semnalului datelor
de trafic.
• Dispozitivul poate primi informaţii de trafic prin serviciul de
abonare al aplicaţiei Smartphone Link
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic, acesta poate
să primească date de trafic de la un semnal cu transmisie prin
aer, atunci când este disponibil. Această funcţie nu este
disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele.
NOTĂ: în unele zone, informaţiile de trafic pot fi recepţionate de
la staţiile radio FM utilizând tehnologia HD Radio™.
1 Verificaţi dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic.
• Un receptor de trafic FM este inclus în modelele care se
termină cu LT sau LMT.
• Un receptor de trafic digital este inclus în modelele care
se termină cu LMT-D sau LMTHD.
2 Conectaţi dispozitivul la o sursă de alimentare din vehicul
prin folosirea cablului de alimentare inclus în dispozitivul dvs.
(Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 2).
Cablul de alimentare inclus în dispozitivul dvs. este livrat cu o
antenă pentru receptorul de trafic.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afişa informaţii de
trafic şi vă poate ajuta să evitaţi întârzierile datorate traficului.
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul
Smartphone Link
Serviciul Trafic în timp real oferă date din trafic în timp real.
1 Descărcaţi Smartphone Link pe telefonul dvs. compatibil
(Descărcarea Smartphone Link, pagina 14).
11
2 Abonaţi-vă la serviciul Trafic în timp real (Abonarea la
Sfaturi referitoare la comanda vocală
Despre abonamentele de trafic
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale de la dispozitiv în funcţie
de necesităţi.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
• Ascultaţi emiterea a două tonuri pentru a confirma când
dispozitivul intră şi iese din comanda vocală.
serviciile în timp real Garmin, pagina 14).
3 Conectaţi dispozitivul la telefonul pe care rulează
Smartphone Link (Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea
la Smartphone Link, pagina 13).
Puteţi achiziţiona abonamente suplimentare sau vă puteţi
reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesaţi
http://www.garmin.com/traffic.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
Adăugarea unui abonament
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Final..
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute.
1 Rostiţi fraza de activare (Setarea frazei de activare,
pagina 12).
2 Rostiţi Căutare loc.
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
4 Rostiţi numărul rândului.
5 Rostiţi Navigare.
Activarea traficului
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Comanda vocală
NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze
performanţa dorită într-un mediu zgomotos.
Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
Setarea frazei de activare
Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este Comandă vocală.
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > > Frază de
activare.
2 Introduceţi o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură
ce o introduceţi.
3 Selectaţi Final..
Activarea comenzii vocale
Rostiţi fraza de activare.
Este afişat meniul Comandă vocală.
12
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală
fără a dezactiva sonorul dispozitivului.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > .
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat.
Control vocal
Pentru regiunile în care funcţia Comandă vocală nu este
disponibilă, este activată funcţia Control vocal. Funcţia Control
vocal vă permite să vă utilizaţi vocea pentru a controla
dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcţia Control vocal,
trebuie să o configuraţi pentru vocea dvs.
Configurarea Controlului vocal
Funcţia Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui
singur utilizator şi nu funcţionează pentru ceilalţi.
1 Selectaţi Aplicații > Control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
comenzile pentru fiecare frază de control vocal.
NOTĂ: nu este nevoie să citiţi fraza exactă e pe ecran. Puteţi
rosti o comandă alternativă cu acelaşi înţeles în funcţie de
preferinţele dvs.
Pentru a utiliza o funcţie de control vocal, trebuie să rostiţi
comanda înregistrată pentru funcţie.
Utilizarea controlului vocal
1 Rostiţi comanda înregistrată pentru fraza Control vocal.
Este afişat meniul control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Sugestii control vocal
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Ascultaţi emiterea unui ton pentru a confirma când
dispozitivul primeşte cu succes o comandă.
Caracteristici conectateBluetooth
Dispozitivul dispune de mai multe caracteristici Bluetooth
conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil. Unele
caracteristici necesită instalarea aplicaţiei Smartphone Link pe
Comanda vocală
smartphone-ul dvs. Accesaţi garmin.com/smartphonelink pentru
informaţii suplimentare.
Apelarea hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba
selectată acceptă funcţia de comandă vocală, puteţi efectua
apeluri telefonice utilizând comenzi vocale.
Notificări: afişează notificări prin telefon şi mesaje pe
dispozitivul dvs. Această caracteristică nu este disponibilă
pentru toate limbile.
Trimiterea locaţiilor pe dispozitiv: vă permite să trimiteţi locaţii
de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.
Foursquare Înregistrare: vă permite să vă înregistraţi pe
locaţiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de
navigare.
Actualizări meteo: trimite condiţii meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs.
GarminServicii în timp real: oferă servicii pe bază de
abonament pentru a vizualiza date în timp real pe dispozitivul
dvs., precum condiţii de trafic, parcare şi prognoze meteo
avansate.
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link
Trebuie să asociaţi dispozitivul dvs. Garmin DriveLuxe cu
telefonul pentru a folosi caracteristica Bluetooth. După ce
dispozitivele sunt asociate, se conectează automat atunci când
sunt pornite şi în raza de acoperire.
Unele caracteristici necesită aplicaţia Smartphone Link. Vă
puteţi conecta la aplicaţia Smartphone Link în timpul procesului
de asociere sau mai târziu.
1 Instalaţi aplicaţia Smartphone Link (opţional) pe telefonul dvs.
de pe app store.
2 Aşezaţi dispozitivul Garmin DriveLuxe şi telefonul dvs. la o
distanţă de maxim 3 m (10 ft) unul faţă de celălalt.
3 De pe dispozitivul dvs. Garmin DriveLuxe, selectaţi Setări >
Bluetooth şi bifaţi caseta de selectare Bluetooth.
Selectaţi
Căutare dispozitive.
4
5 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
6 Selectaţi OK pe dispozitivul Garmin DriveLuxe.
Dispozitivul Garmin DriveLuxe începe căutarea dispozitivelor
Bluetooth din apropiere şi apare o listă cu dispozitivele
Bluetooth. Poate dura până la un minut pentru ca telefonul
dvs. să apară în listă.
7 Selectaţi-vă telefonul din listă şi selectaţi OK.
8 Confirmaţi solicitarea de asociere de pe telefonul dvs.
9 Deschideţi aplicaţia Smartphone Link (opţional) de pe
telefonul dvs.
Dacă vă asociaţi cu un dispozitiv Apple , un cod de
securitate apare pe ecranul Garmin DriveLuxe.
10 Dacă este necesar, introduceţi codul de securitate pe telefon
în intervalul de 30 de secunde.
®
Pictograme stare Bluetooth
Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul
fiecărui telefon asociat.
Selectaţi Setări > Bluetooth.
• O pictogramă gri indică dacă funcţia este dezactivată sau
deconectată pentru acel telefon.
• O pictogramă colorată indică dacă funcţia este conectată şi
activă pentru acel telefon.
Caracteristici conectateBluetooth
Apelare hands-free
Notificări inteligente
Caracteristici şi servicii Smartphone Link
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru
dispozitivul Apple
În mod implicit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt
activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
Conectarea aplicaţiei Smartphone Link pe dispozitivul
dvs. Apple
Înainte de a vă putea conecta la aplicaţia Smartphone Link,
trebuie să asociaţi si să conectaţi dispozitivul dvs. Garmin
DriveLuxe cu telefonul.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta la ea pentru
caracteristici Bluetooth suplimentare. Aplicaţia Smartphone Link
comunică cu telefonul dvs. prin intermediul tehnologiei Bluetooth
Smart. Prima oară când vă conectaţi la aplicaţia Smartphone
Link pe un dispozitiv Apple, trebuie să introduceţi un cod de
securitate Bluetooth Smart.
1 Instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul dvs. de pe
app store.
2 Deschideţi aplicaţia Smartphone Link de pe telefonul dvs.
Un cod de securitate apare pe ecranul dispozitivului Garmin
DriveLuxe.
3 Introduceţi codul pe telefonul dvs.
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul
dvs. Apple
Puteţi dezactiva apelurile hands-free şi să rămâneţi conectat la
telefonul dvs. pentru date şi notificări Smartphone Link.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului utilizat pentru apelarea handsfree.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date prin intermediul a două nume diferite.
apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea
hands-free.
3 Debifaţi caseta de selectare Apeluri telefonice.
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi notificărilor
inteligente de pe dispozitivul Apple
Poţi dezactiva datele Smartphone Link şi notificările inteligente
şi rămâne conectat la telefon pentru apelarea hands-free.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului conectat la date şi notificări
Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date folosind două nume diferite. şi au
culoarea albastră şi apar lângă numele telefonului folosit
pentru date şi notificări.
3 Debifaţi caseta Servicii smartphone.
Afişarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru
dispozitivul Apple
Puteţi filtra notificările afişate de dispozitiv dacă afişaţi sau
ascundeţi categorii.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului conectat la date şi notificări
Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date folosind două nume diferite. şi vor
13
apărea colorate lângă numele telefonului folosit pentru date
şi notificări.
3 Selectaţi Notificări inteligente.
4 Selectaţi caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți
să-l adăugaţi.
Configurarea caracteristicilor Bluetooth
pentru smartphone-ul dvs. cu Android™
În mod prestabilit, toate caracteristicile Bluetooth compatibile
sunt activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe
smartphone-ul Android
Înainte de a vă conecta la aplicaţia Smartphone Link, trebuie să
asociaţi şi să conectaţi dispozitivul Garmin DriveLuxe la telefon.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta pentru caracteristici
Bluetooth suplimentare.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
2 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru
smartphone-ul dvs. cu Android
Puteţi dezactiva anumite caracteristici Bluetooth şi rămâne
conectat la altele.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului.
3 Selectaţi o opţiune:
• pentru a dezactiva apelarea hands-free, debifaţi caseta
Apeluri telefonice;
• pentru a dezactiva datele Smartphone Link şi notificările
inteligente, debifaţi caseta Smartphone Link;
• pentru a dezactiva anumite notificări ale aplicaţiei, folosiţi
setările aplicaţiei Smartphone Link.
Afişarea sau ascunderea notificărilor pentru smartphone cu
Android
Puteţi folosi aplicaţia Smartphone Link pentru a selecta tipurile
de notificări care apar pe dispozitivul Garmin DriveLuxe.
1 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi .
3 Verificaţi dacă este bifată caseta Notificări inteligente.
4 Din secţiunea Notificări, selectaţi Setări.
Va apărea o listă de categorii de notificări şi aplicaţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• pentru a activa sau a dezactiva o notificare, selectaţi
comutatorul basculant de lângă numele categoriei sau al
aplicaţiei;
• pentru a adăuga o aplicaţie la listă, selectaţi .
Smartphone Link
Smartphone Link este o aplicaţie de telefon care vă permite să
sincronizaţi datele despre locaţii cu telefonul dvs. şi să accesaţi
informaţii în timp real utilizând conexiunea de date a telefonului.
Dispozitivul dvs. transferă date de la Smartphone Link utilizând
tehnologia wireless Bluetooth. Informaţiile în timp real sunt
disponibile prin planuri gratuite şi pe bază de abonament de la
Garmin Servicii live (Servicii live Garmin, pagina 14).
Locaţiile salvate şi cele recent găsite sunt sincronizate cu
telefonul dvs. de fiecare dată când acesta se conectează la
Smartphone Link.
14
Descărcarea Smartphone Link
Smartphone Link este disponibil pentru unele smartphone-uri.
Pentru informaţii privind compatibilitatea şi disponibilitatea,
accesaţi www.garmin.com/smartphonelink sau magazinul de
aplicaţii destinate dispozitivului.
Descărcaţi Smartphone Link din magazinul de aplicaţii pe
telefonul dvs. compatibil.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru informaţii
despre descărcarea şi instalarea aplicaţiilor.
Trimiterea unei locaţii de la telefonul dvs. la
dispozitivul dvs.
Pe telefonul dvs., Smartphone Link este înregistrată ca aplicaţie
de navigare.
1 De pe telefonul dvs., selectaţi butonul pentru a porni
navigarea spre o locaţie (consultaţi manualul de utilizare al
telefonului dvs.).
2 Din meniul de aplicaţii, selectaţi Smartphone Link.
Data următoare când conectaţi dispozitivul la telefon, locaţia
este transferată elementelor găsite recent pe dispozitivul dvs.
Servicii live Garmin
Înainte de a putea utiliza Serviciile live Garmin, dispozitivul
trebuie conectat la un telefon compatibil care rulează
Smartphone Link (Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link, pagina 13).
Conectarea la Smartphone Link furnizează accesul la Serviciile
live Garmin. Garmin Serviciile live furnizează planuri gratuite şi
pe bază de abonament pentru vizualizarea datelor în timp real
pe dispozitivul dvs., cum ar fi condiţiile de trafic şi datele meteo.
Unele servicii, precum datele meteo, sunt disponibile ca aplicaţii
separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi Trafic,
îmbunătăţesc caracteristicile de navigare existente pe dispozitiv.
Caracteristicile care necesită acces la serviciile live Garmin
afişează simbolul Smartphone Link şi apar numai atunci când
dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Abonarea la serviciile în timp real Garmin
Înainte de a vă putea abona la servicii în timp real Garmin,
trebuie să instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul dvs.
1 Porniţi aplicaţia Smartphone Link de pe telefonul dvs.
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone
Link, pagina 13).
2 Selectaţi Contul meu.
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente.
Selectaţi
un serviciu.
3
4 Selectaţi preţul.
5 Selectaţi Abonare.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Notificări inteligente
În timp ce dispozitivul este conectat la aplicaţia Smartphone
Link, puteţi vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul
Garmin DriveLuxe notificări despre mesaje text, apeluri de
intrare, întâlniri din calendar şi altele.
NOTĂ: este posibil să fiţi nevoit să aşteptaţi câteva minute
pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigaţie, după
conectarea la aplicaţia Smartphone Link. va apărea colorată
în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt
conectate şi active (Pictograme stare Bluetooth, pagina 13).
Primirea notificărilor
ATENŢIONARE
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Caracteristici conectateBluetooth
Înainte ca dispozitivul Garmin DriveLuxe să primească notificări,
trebuie să îl conectaţi la smartphone şi la aplicaţia Smartphone
Link.
Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când
dispozitivul primeşte o notificare de pe smartphone. Dacă
vehiculul este în mişcare, trebuie să confirmaţi că sunteţi
pasagerul şi nu şoferul pentru a vedea notificările.
NOTĂ: dacă vizualizaţi harta, notificările vor apărea într-un
instrument al hărţii.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi OK.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza o notificare, selectaţi Vizualizare.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Vizualizare > Redare.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Primirea de notificări în timpul ce vizualizaţi harta
ATENŢIONARE
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul Garmin DriveLuxe să primească notificări,
trebuie să îl conectaţi la smartphone şi la aplicaţia Smartphone
Link.
Atunci când vizualizaţi harta, notificările noi apar în instrumentul
hărţii de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mişcare,
trebuie să confirmaţi că sunteţi pasagerul şi nu şoferul pentru a
vedea notificările.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi .
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza notificarea, selectaţi textul acesteia.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Redare mesaj.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală,
spuneţi Redare mesaj.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă doar atunci când
limba selectată acceptă funcţia de comenzi vocale şi apare
în instrumentul hărţii.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Vizualizarea listei de notificări
Puteţi vizualiza o listă cu toate notificările active.
1 Selectaţi Aplicații > Notificări inteligente.
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea
neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
2 Selectaţi o opţiune:
• pentru a vizualiza notificarea, selectaţi descrierea
acesteia;
• pentru a asculta o notificare, selectaţi .
Caracteristici conectateBluetooth
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor sunt compatibile şi pot fi
utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon poate fi
utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile
pentru telefonul dvs.
Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv handsfree. În timp ce sunteţi conectat, puteţi efectua sau primi apeluri
utilizând dispozitivul dvs.
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare.
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
În timpul unui apel, puteţi selecta opţiunile pentru apel în curs de
pe hartă.
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care doriţi
intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi .
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 9).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Număr tel.de acasă.
15
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Final..
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul Garmin DriveLuxe în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului
asociat.
Ştergerea unui telefon asociat
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi telefonul şi selectaţi Decuplare dispozitiv.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea fişierelor de ajutor
Selectaţi Aplicații > Ajutor pentru a vizualiza manualul
complet de utilizare.
Căutarea subiectelor de ajutor
Selectaţi Aplicații > Ajutor >
.
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească datele meteo. Puteţi conecta dispozitivul la aplicaţia
Smartphone Link pentru primi date meteo (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 13). În
anumite zone, modelele de produs care includ receptoare de
trafic digital pot recepta informaţii despre vremea locală de la un
semnal de trafic digital aerian (Date de trafic, pagina 11).
Prognozele meteo nu sunt disponibile în toate zonele.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
Dispozitivul arată condiţiile meteo actuale şi o prognoză a
următoarelor câteva zile.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi Aplicații > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
Puteţi vizualiza o hartă radar animată şi codată pe culori a
condiţiilor meteo curente, precum şi o pictogramă meteo pe
hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afişa datele
despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă şi furtuni.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Radar meteo.
16
Vizualizarea alertelor meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Verificarea condiţiilor de drum
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
Camerele video de supraveghere a traficului
photoLive
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive
furnizează imagini în timp real ale condiţiilor de trafic pe
drumurile sau în intersecţiile principale. Puteţi să salvaţi
camerele video pe care doriţi să le vizualizaţi în mod regulat.
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să vă
abonaţi la serviciul photoLive, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link
(Smartphone Link, pagina 14).
Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeţi pentru adăugare.
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a
traficului
Înainte de a putea vizualiza o cameră video de supraveghere a
traficului, trebuie să o salvaţi (Salvarea unei camere video de
supraveghere a traficului, pagina 16).
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi o cameră video.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 18).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Personalizarea dispozitivului
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziţia dvs. pe
hartă.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Utilizarea aplicaţiilor
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 11).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
Selectaţi Setări > Navigare.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când aţi
condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o
pauză.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită
atenţia deosebită a operatorului şi care ar putea distrage
atenţia în timpul conducerii.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Setarea unui loc simulat
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a obţine o un loc
simulat.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
Personalizarea dispozitivului
5 Selectaţi Setare locație.
Setările camerei pentru mers înapoi
Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionaţi
camerele de mers înapoi Garmin asociate şi setările camerei.
Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci
când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru
camera wireless. Consultaţi manualul utilizatorului pentru
camera dvs. de mers înapoi pentru informaţii detaliate despre
asocierea camerelor şi despre setările camerei. Accesaţi
garmin.com/backupcamera pentru a achiziţiona o cameră de
mers înapoi Garmin.
Selectaţi Setări > Cameră de mers înapoi şi selectaţi o cameră
asociată.
Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociaţi
din nou camera înainte de a putea să o vizualizaţi prin
intermediul acestui dispozitiv şi cablu.
Redenumire: vă permite să redenumiţi camera asociată.
Linii de ghidare: afişează sau ascunde liniile de ghidare şi vă
permite să reglaţi poziţia liniilor de ghidare.
Setări babyCam
Setările babyCam vă permit să gestionaţi camere Garmin
babyCam™ asociate şi setările camerei. Acest meniu apare pe
dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este
conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultaţi
manualul utilizatorului pentru camera dvs. pentru informaţii
detaliate despre asocierea camerelor şi despre setările camerei.
Accesaţi garmin.com/babycam pentru a achiziţiona o cameră
Garmin babyCam.
Selectaţi Setări > babyCam şi selectaţi o cameră asociată.
Setări alimentare: vă permite să setaţi durata de timp pentru
care înregistrarea video apare pe ecran.
Rotiţi imaginea: vă permite să rotiţi sau să inversaţi
înregistrarea video.
Aliniere: afişează înregistrarea video babyCam pentru a vă
ajuta să aliniaţi camera.
Memento verificare bancheta din spate.: activează un
memento pentru verificarea locurilor din spate ale pasagerilor
înainte de a ieşi din vehicul.
Anulare asociere: elimină camera asociată.
Redenumire: vă permite să redenumiţi camera asociată.
Setări Bluetooth
Selectaţi Setări > Bluetooth.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Dezactivarea Bluetooth
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Setările afişajului
Selectaţi Setări > Afișare.
Mod culoare: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi
sau noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automat, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
Luminozitate: vă permite să reglaţi luminozitatea afişajului.
Stingere ecran: vă permite să setaţi durata perioadei de
inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu
utilizarea energiei bateriei.
17
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat
sau la cerere rute alternative optimizate (Evitarea întârzierilor
în trafic pe ruta dvs., pagina 6).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Setările pentru alertele de proximitate
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Pentru a deschide setările dispozitivului, selectaţi Setări >
Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
18
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Raportarea poziției: partajează informaţiile despre poziţia dvs.
Garmin pentru a îmbunătăţi conţinutul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Interval de temperatură De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
optimă de funcţionare
Interval de temperatură De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
de încărcare
Intrare alimentare
Alimentare de la vehicul utilizând cablul de
alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu
c.a. utilizând un accesoriu opţional (numai
pentru utilizare acasă şi la birou).
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
Cabluri de alimentare
Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.
• Cablu de alimentare al vehiculului
• Cablu USB
• Adaptor de c.a. (accesoriu opţional)
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Instalaţi dispozitivul în suport şi conectaţi suportul la cablul de
alimentare pentru vehicul.
ATENŢIONARE
Nu conectaţi dispozitivul direct la cablul de alimentare pentru
vehicul.
• Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.
Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat
la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să
nu încarce dispozitivul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com.
Informaţii dispozitiv
Întreţinere dispozitiv
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul la adresa http://my.garmin.com.
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Ţineţi dispozitivul de partea superioară şi de cea inferioară.
2 Trageţi marginea inferioară a dispozitivului înspre dvs. până
când este eliberată de magnet.
Tragerea dispozitivului direct către dvs. poate determina
eliberarea suportului din ventuză.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
al vehiculului
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Întreţinere dispozitiv
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului vehiculului.
1 Rotiţi capacul la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l
debloca.
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu , şi siguranţa .
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l la 90 de grade în sens orar pentru
a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului
.
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Conectarea dispozitivului la
cablul de alimentare, pagina 2).
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia de simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 17).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului,
pagina 19).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 17).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 17).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2).
• Dezactivaţi Bluetooth tehnologia wireless (Dezactivarea
Bluetooth, pagina 17).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 2).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
19
Dispozitivul meu nu apare ca unitate
amovibilă pe computerul meu
Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se
conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul
MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7,
Windows Vista şi Windows XP Service Pack 3 cu Windows
Media Player 10.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
®
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv
portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Conectaţi cablul USB la dispozitivul dvs. şi la portul USB al
calculatorului dvs.
SUGESTIE: cablul USB trebuie conectat la un port USB de
pe calculatorul dvs., şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
NOTĂ: dacă aveţi mai multe unităţi de reţea mapate pe
calculatorul dvs., este posibil ca Windowssă aibă probleme în a
asocia literele de unitate cu unităţile Garmin. Pentru informaţii
despre asocierea literelor de unitate, consultaţi fişierul ajutor
pentru sistemul dvs. de operare.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
• Selectaţi Setări > Bluetooth.
Câmpul Bluetooth trebuie setat la Activat.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi aduceţi telefonul la
distanţa de maxim 33 ft. (10 m) de dispozitiv.
• Vizitaţi www.garmin.com/bluetooth pentru mai multă
asistenţă.
Anexă
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi
şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 32 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Garmin DriveLuxe 50 ­ prezentare
generală a dispozitivului, pagina 1).
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
20
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 20).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Anexă
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Anexă
21
Index
curăţarea dispozitivului 19
curăţarea ecranului tactil 19
A
D
abonamente, Servicii în timp real Garmin 14
acasă
apelare 16
deplasare 4
editarea locaţiei 4
număr de telefon 15
accesorii 21
Acorduri EULA 18
actualizare
hărţi 1
software 1
adrese, căutare 8
agendă telefonică 15
ajutor. 16 Consultaţi de asemenea asistenţă
pentru produse
alerte 3
alerte pentru punctele de proximitate, setări 18
alerte pentru şofer 3
apeluri 15
acasă 16
contacte 15
efectuare 15
formare număr 15
răspuns la apel 15
registru 15
apeluri telefonice 15
apelare vocală 15
dezactivare sonor 15
formare număr 15
răspuns la apel 15
apeluri telefonice prin hands-free 13, 14
asistenţă pentru produse 16
asociere
deconectare 16
telefon 13, 20
audio, puncte de proximitate 18
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 16
demontarea suportului 19
depanare 19, 20
deplasarea la locul de reşedinţă 4
destinaţii. Consultaţi locaţii
dezactivare sonor, audio 12
B
bară de căutare 7
baterie
încărcare 2, 18, 19
maximizare 19
probleme 19
butoane de pe ecran 2
C
cablul de alimentare pentru vehicul 2
cabluri, pornire 18
cabluri de alimentare 18
înlocuirea siguranţei 19
vehicul 2
cameră de mers înapoi 17
cameră wireless 17
camere 17
mers înapoi 17
semafor 3
viteză 3
camere la semafoare 3
camere video de supraveghere a
traficului, vizualizare 16
card de memorie 1, 20
instalare 20
card microSD 1
Card microSD 20
Căutare rapidă 8
comandă vocală 12
activare 12
frază de activare 12
navigare cu 12
sfaturi pentru utilizare 12
combustibil, benzinării 9
computer, conectare 20
condiţii de drum, vreme 16
control vocal 12
sugestii 12
coordonate 8
22
E
ecran, luminozitate 3
editare, călătorii salvate 6
evitări 6
caracteristici de drum 6
dezactivare 7
drum 6
ştergere 7
taxe 6
zonă 6, 7
F
fişiere, transfer 20
formare număr 15
Foursquare 8
furt, evitare 19
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 1
actualizare software 1
găsirea locaţiilor. 7 Consultaţi de asemenea
locaţii
adrese 8
coordonate 8
intersecţii 8
oraşe 8
găsirea locurilor, categorii 7
geocaching 8
ghidare pe bandă activă 4
GPS 2, 20
H
hărţi 4, 9, 10, 17
achiziţionare 20
actualizare 1
câmp de date 4, 10, 11
instrumente 10
nivel de detalii 16
simboluri 4
straturi 11
temă 16
vizualizare rute 4
I
ID unitate 18
informaţii călătorie 10
vizualizare 10
Informaţii călătorie, resetare 11
instantanee 17
instrucţiuni 4
instrucţiuni de orientare 4
instrumente, hărţi 10
intersecţii, căutare 8
istoric călătorii 18
înainte 10
personalizare 10
încărcare dispozitiv 18, 19
încărcarea dispozitivului 2
întreţinere dispozitiv 19
J
jurnal de călătorie, vizualizare 11
L
latitudine şi longitudine 8
limbă
tastatură 18
voce 18
listă de viraje 4
locaţie curentă 9
locaţii 8, 16
apelare 15
căutare 7, 8
curente 9
găsite recent 9
locuri de întâlnire 8
salvare 9
locaţii găsite recent 9
locaţii salvate 5
categorii 9
editare 9
ştergere 9
locuri, simulate 17
locuri de întâlnire 8
locuri simulate 17
luminozitate 3
M
mod de inactivitate 2
modelarea unei rute 5
montarea dispozitivului
automobil 2
demontare de pe suport 19
ventuză 2, 19
myTrends, rute 6
N
navigare 4, 8
off-road 7
setări 17
navigare off-road 7
notificări 13–15
număr ID 18
O
ocoliri 5
P
parcare, ultimul loc 9
personalizarea dispozitivului 16
pictograme, bară de stare 2
planificator de călătorii 5, 6
editarea unei călătorii 5
puncte de modelare 6
puncte de interes (POI) 7, 8
locuri de întâlnire 8
R
radare fixe 3
răspuns la apeluri 15
recunoaştere vorbire 12
resetare
Datele călătoriei 11
dispozitiv 19
restabilire setări 18
rute 3
adăugarea unui punct 4, 5
calculare 5
iniţiere 3, 4
mod de calcul 6, 17
modelare 5
myTrends 6
oprire 5
sugerate 6
vizualizare pe hartă 4
S
salvare, locaţie curentă 9
schimbarea zonei de căutare 7
scurtături
adăugare 9
ştergere 9
semnale de la sateliţi
recepţionare 2
vizualizare 20
servicii de urgenţă 9
Servicii în timp real Garmin, abonare la 14
Servicii live Garmin 14
setări 17, 18
setări afişaj 17
setări pentru oră 18
Index
siguranţă, înlocuire 19
Smartphone Link 13, 14
conectare 13, 14
dezactivare apeluri 13, 14
Servicii live Garmin 14
software
actualizare 1
versiune 18
specificaţii 18
straturi hartă, personalizare 11
suport, demontare 19
ştergere
călătorii 5
dispozitiv Bluetooth asociat 16
T
tastatură
aspect 18
limbă 18
tastă de pornire 1, 2
taxe, evitare 6
tehnologie Bluetooth 12, 15
asocierea unui telefon 13
deconectarea unui dispozitiv 16
dezactivare 17
Tehnologie Bluetooth 13, 20
administrarea telefoanelor 13
dezactivare apeluri 13, 14
gestionarea telefoanelor 14
setări 17
telefon
asociere 13, 20
deconectare 16
trafic 11, 12, 18
adăugarea abonamentelor 12
camere 16
camere video 16
căutare întârzieri 11
hartă 11
incidente 11
receptor 11
rută alternativă 6
U
Unde mă aflu? 9
următorul viraj 4
USB, deconectare 20
V
ventuză 19
vizualizare hartă
2-D 11
3-D 11
vizualizare hartă 2-D 11
vizualizare hartă 3-D 11
volum, reglare 2, 3
volum automat, activare 2
vreme 16
condiţii de drum 16
radar 16
Index
23
support.garmin.com
Noiembrie 2018
190-01924-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising