Garmin | DriveLuxe™ 50LMTHD | User manual | Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Korisnički priručnik

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Korisnički priručnik
Garmin DriveLuxe™ 50
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim
državama. HD Radio™ i logotip HD trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani
patenti. microSD™ i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista i Windows XP zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 1
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express .................................................................................. 1
Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 50 ....................................... 1
Priključivanje uređaja na napajanje vozila .................................. 1
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 2
Primanje GPS signala ................................................................. 2
Ikone statusne trake ................................................................... 2
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Podešavanje glasnoće ............................................................... 2
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće ............ 2
Korištenje audio miksera ........................................................ 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................2
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za
vozača ........................................................................................ 3
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 3
Navigacija do odredišta................................................. 3
Rute ............................................................................................ 3
Pokretanje rute ........................................................................... 3
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 3
Prelazak na početnu točku ..................................................... 4
Vaša ruta na karti ........................................................................ 4
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 4
Pregledavanje skretanja i uputa ............................................ 4
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 4
Dodavanje lokacije ruti ................................................................ 4
Oblikovanje rute .......................................................................... 4
Obilazak ...................................................................................... 5
Zaustavljanje rute ....................................................................... 5
Promjena načina izračuna rute ................................................... 5
Planer puta ................................................................................. 5
Planiranje puta ....................................................................... 5
Navigacija do spremljenog putovanja .................................... 5
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu ........................... 5
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............... 5
Uređivanje i spremanje aktivne rute ....................................... 5
Promjena opcija rute za putovanje ........................................ 5
Organiziranje puta .................................................................. 5
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 6
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .................................. 6
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .................................. 6
Izbjegavanje cesta s naplatom .............................................. 6
Izbjegavanje vinjeta ............................................................... 6
Značajke izbjegavanja ceste .................................................. 6
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša ................................... 6
Prilagođena izbjegavanja ....................................................... 6
Navigacija van ceste ................................................................... 6
Pronalaženje i spremanje lokacija ................................ 7
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 7
Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti ........................... 7
Promjena područja pretraživanja ................................................ 7
Točke interesa ............................................................................ 7
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 7
Traženje unutar kategorije ..................................................... 7
Navigiranje do točke interesa na mjestu ................................ 7
Foursquare ............................................................................. 8
Alati za pretraživanje .................................................................. 8
Traženje adrese ..................................................................... 8
Traženje raskrižja ................................................................... 8
Traženje grada ....................................................................... 8
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................... 8
Sadržaj
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija .............................. 8
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija ....................... 8
Traženje posljednjeg mjesta za parking ..................................... 8
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 8
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ......... 8
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 8
Dodavanje prečaca ..................................................................... 8
Uklanjanje prečaca ................................................................ 9
Spremanje lokacija ..................................................................... 9
Spremanje lokacije ................................................................. 9
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 9
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 9
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ........................... 9
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 9
Korištenje karte .............................................................. 9
Alati karte .................................................................................... 9
Pregledavanje alata karte ...................................................... 9
Omogućivanje alata karte ...................................................... 9
Nadolazi .................................................................................... 10
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 10
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 10
Informacije o putu ..................................................................... 10
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 10
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 10
Pregled zapisnika puta ......................................................... 10
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 10
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 10
Prikaz prometa na karti ........................................................ 10
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 10
Prilagođavanje karte ................................................................. 10
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 10
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 10
Promjena izgleda karte ........................................................ 10
Prometne informacije................................................... 11
Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne
informacije ................................................................................ 11
Primanje podataka o prometu pomoću aplikacije Smartphone
Link ........................................................................................... 11
O pretplatama za obavijesti o prometu ..................................... 11
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu .............................. 11
Dodavanje pretplate ............................................................. 11
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 11
Glasovna naredba........................................................ 11
Postavljanje fraze za buđenje ................................................... 11
Aktivacija glasovnih naredbi ..................................................... 11
Savjeti za glasovne naredbe .................................................... 11
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .............................. 12
Upute za isključivanje zvuka ..................................................... 12
Glasovno upravljanje ................................................................ 12
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje ....................... 12
Glasovno upravljanje ........................................................... 12
Savjeti za glasovno upravljanje ........................................... 12
Bluetooth – funkcije povezivosti................................ 12
Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikone statusa Bluetooth funkcija ............................................... 12
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju ..................... 13
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju ................................................................................. 13
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju .. 13
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i
pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple ............... 13
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom
Android™ .................................................................................. 13
i
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom
telefonu sa sustavom Android ............................................. 13
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa
sustavom Android ................................................................ 13
Smartphone Link ....................................................................... 13
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link ............................. 13
Slanje lokacije s telefona na uređaj ..................................... 14
Garmin Live usluge ................................................................... 14
Pretplata na Garmin Live usluge ......................................... 14
Pametne obavijesti ................................................................... 14
Primanje obavijesti ............................................................... 14
Pregledavanje popisa obavijesti .......................................... 14
Hands-free pozivanje ................................................................ 14
Uspostavljanje poziva .......................................................... 15
Primanje poziva ................................................................... 15
Korištenje popisa poziva ...................................................... 15
Upotreba opcija za poziv u tijeku ......................................... 15
Spremanje kućnog telefonskog broja .................................. 15
Prekid veze s Bluetooth uređajem ............................................ 15
Brisanje uparenog telefona ....................................................... 15
Korištenje aplikacija..................................................... 15
Rješavanje problema................................................... 19
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 19
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 19
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 19
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 19
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 19
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 19
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 19
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 19
Dodatak......................................................................... 19
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ...................... 19
Upravljanje podacima ............................................................... 19
O memorijskim karticama .................................................... 19
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 19
Prijenos podataka s računala .............................................. 19
Prikaz statusa GPS signala ...................................................... 20
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 20
Kupnja opreme ......................................................................... 20
Indeks............................................................................ 21
Prikaz datoteka pomoći ............................................................ 15
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 15
Pregled vremenske prognoze ................................................... 15
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 15
Pregled meteorološkog radara ............................................ 15
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 15
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 16
photoLive prometne kamere ..................................................... 16
Spremanje prometne kamere .............................................. 16
Pregled prometne kamere ................................................... 16
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 16
Prilagođavanje uređaja................................................ 16
Postavke karte i vozila .............................................................. 16
Omogućavanje karata .......................................................... 16
Postavke navigacije .................................................................. 16
Postavke načina izračuna .................................................... 16
Postavljanje simulirane lokacije ........................................... 16
Postavke pomoćne kamere ...................................................... 16
babyCam postavke ................................................................... 17
Bluetooth postavke ................................................................... 17
Onemogućavanje Bluetooth veze ........................................ 17
Postavke zaslona ...................................................................... 17
Postavke prometa ..................................................................... 17
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 17
Postavljanje vremena ........................................................... 17
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 17
Postavke upozorenja o blizini ................................................... 17
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 17
Vraćanje postavki ..................................................................... 17
Informacije o uređaju................................................... 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Kabeli napajanja ....................................................................... 18
Punjenje uređaja .................................................................. 18
Održavanje uređaja...................................................... 18
Postupanje s uređajem ............................................................. 18
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 18
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 18
Sprečavanje krađe ............................................................... 18
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 18
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 18
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 18
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 18
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 18
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ........................... 18
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
• Nadogradite karte i softver na svom uređaju (Nadogradnja
karata i softvera putem softvera Garmin Express,
stranica 1).
• Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje
(Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 1).
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala, stranica 2).
• Prilagodite jačinu zvuka (Podešavanje glasnoće,
stranica 2) i svjetlinu zaslona (Podešavanje svjetline
zaslona, stranica 2).
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 3).
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Registracija proizvoda
®
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express
Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati
najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.
1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin
Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite
upute na zaslonu kako biste je instalirali (Instaliranje
aplikacije Garmin Express, stranica 1).
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom
na
Garmin DriveLuxe uređaju, a veći se kraj povezuje s
dostupnim USB priključkom na računalu.
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite Pregledajte
pojedinosti i zatim pritisnite Instaliraj pored željene
nadogradnje.
Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje
na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može
trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.
NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za
unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da
instalirate microSD™ karticu u uređaj kako biste ostvarili
dodatni slobodni prostor (Umetanje memorijske kartice za
karte i podatke, stranica 19).
7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje
kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin
Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim
ga ponovo povežete.
Instaliranje aplikacije Garmin Express
Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa
sustavima Windows i Mac .
1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li
aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim
računalom, odaberite Zahtjevi sustava.
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
®
®
Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 50
4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite Dodaj uređaj.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov
naziv i serijski broj.
5 Pritisnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste
uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin
Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.
Tipka napajanja
USB priključak za napajanje i prijenos podataka
Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive
Priključivanje uređaja na napajanje vozila
6 Odaberite opciju:
Početak rada
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
1
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim
uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe.
Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.
OBAVIJEST
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim
uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima.
Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini
elektroničkih uređaja.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila u USB priključak na
nosaču.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i
podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa
GPS signala, stranica 20).
Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth
postavki (Bluetooth postavke, stranica 17).
®
Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako
biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 14).
Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena
(Postavljanje vremena, stranica 17).
Razina baterije.
Povezano s aplikacijom Smartphone Link. Odaberite za
prikaz povezanog uređaja i informacija o pretplati
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom
Smartphone Link, stranica 12).
Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze
(Pregled vremenske prognoze, stranica 15).
Korištenje gumba na zaslonu
mjesto.
Logotip Garmin treba gledati prema gore.
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu
unazad, prema vjetrobranu.
4 Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.
5 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u strujni
priključak vozila.
Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama,
izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.
• Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
• Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
• Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
• Zadržite ili za brže kretanje.
• Odaberite
za prikaz kontekstnog izbornika opcija za
trenutni zaslon.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Podešavanje glasnoće
2 Pritišćite nosač
na vakuumski nosač
dok ne sjedne na
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite
uređaj na napajanje.
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite Isključi.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u način rada za uštedu energije.
Primanje GPS signala
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.
na traci statusa
označava jačinu satelitskog signala. Vrijeme potrebno da
prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
Kada uređaj primi satelitske signale i kada je spreman za
navigaciju, ikona
postaje zelena.
2
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće
Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju
razine pozadinske buke.
1 Odaberite Glasnoća > .
2 Odaberite Automatsko podešavanje glasnoće.
Korištenje audio miksera
Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta
zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina
za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite > Audio mikser.
3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
OBAVIJEST
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu
upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje
ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i
ograničenje brzine (ako je moguće).
Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja
brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom
vozite.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete
pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira
poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi
zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona
sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer
kretanja.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko
željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.
Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja
na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije, uređaj mora primati prometne
informacije (Primanje prometnih informacija pomoću
prijemnika za prometne informacije, stranica 11).
Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida,
uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih
upozorenja za vozača
Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti.
Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvučno
upozorenje onemogućeno.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Zvučna upozorenja
za vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se
približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo.
Navigacija do odredišta
• Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu
pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije
Smartphone Link (Garmin Live usluge, stranica 14).
• Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju
morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje
podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto
garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i
kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu
nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje
ili produžiti postojeću pretplatu.
NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvoda
uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za
mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje
koje nisu vezane za pretplatu.
• Pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express)
možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.
Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili
najnovije podatke o kamerama.
Navigacija do odredišta
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 5) i postavke
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 6).
• Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 3).
• Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu (Oblikovanje rute, stranica 4).
• Ruti možete dodati više odredišta (Dodavanje lokacije ruti,
stranica 4).
Pokretanje rute
1 Odaberite Kamo? i tražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje
lokacija, stranica 7).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja (Oblikovanje rute, stranica 4).
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 4).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti (Dodavanje lokacije ruti, stranica 4).
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
3
4 Odaberite opciju:
1 Na karti odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili
upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
Odaberite
skretanje ili uputu (nije obavezno).
2
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
Prelazak na početnu točku
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Uređivanje početne lokacije
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Vaša ruta na karti
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili
drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se
trebali kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
Ruta označena na karti.
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte, stranica 10).
Pomoć za aktivne trake
Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji
označava pravilnu traku za skretanje.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dodavanje lokacije ruti
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 3).
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili
planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i
planirati, uređivati i spremati putovanja (Planiranje puta,
stranica 5).
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje lokacija,
stranica 7).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 3).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
4
Navigacija do odredišta
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku
alata karte, možete ga dodati (Omogućivanje alata karte,
stranica 9).
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
• Za pronalazak nove rute odaberite Obilazak.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
> Zaustavi.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o
rasporedu i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati
barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i
konačno odredište mogu biti isti.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > > Stvori put.
2 Odaberite Odabir početne lokacije.
3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Od. t..
4 Odaberite Odaberite odredište.
5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Od. t..
6 Odaberite Dodaj lokaciju kako biste dodali više lokacija (nije
obavezno).
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedeće >
Spremi.
8 Unesite naziv i odaberite Got..
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!
4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite
Početak.
Navigacija do odredišta
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do
odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih
odredišta na putovanju.
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i
konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite
> Optimiziraj
redoslijed.
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
Promjena opcija rute za putovanje
Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji
uređaj izračunava rutu.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite > Postavke puta.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
Oblikovanje rute i slijedite upute na zaslonu (Oblikovanje
rute, stranica 4).
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite Preferirana
ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 5).
Organiziranje puta
Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda,
uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje
čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju
vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite put.
3 Odaberite > Postavke puta > Uredi raspored.
4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli
podatke rasporeda.
SAVJET: Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija,
trebate početi s početnom lokacijom puta.
5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite
korak 4.
6 Po dovršetku odaberite Spremi.
Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod
početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za
zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu.
Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu,
radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.
5
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 17).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje prometnih informacija pomoću
prijemnika za prometne informacije, stranica 11).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 17),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o
vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili
omogućiti vinjete.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša
Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim
ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog
okoliša.
2 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu
zaštićenog okoliša, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite
Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša,
odaberite Dopusti.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
2
3
4
5
izbjegavanja.
Odaberite Dodajte cestu.
Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
Odaberite Got..
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Got..
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
odaberite Spremi.
6
Navigacija do odredišta
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
• Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove
za pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje, stranica 7).
• Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa
po kategorijama (Točke interesa, stranica 7).
• Pretražujte i prijavite se na Foursquare točke interesa
(Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 8).
• Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese,
raskrižja ili geografske koordinate (Alati za pretraživanje,
stranica 8).
• Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (Promjena
područja pretraživanja, stranica 7).
• Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite
(Spremanje lokacija, stranica 9).
• Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (Pregledavanje
nedavno pronađenih lokacija, stranica 8).
®
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživ..
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
1 U rezultatima pretraživanja odaberite .
Najbliža lokacija iz rezultata pretraživanja pojavljuje se na
karti. pokazuje lokacije ostalih rezultata pretraživanja.
2 Odaberite jednu ili više opcija:
• Ako želite vidjeti više rezultata pretraživanja, dodirnite i
povucite kartu.
• Za odabir druge lokacije odaberite .
• Za pregledavanje detalja i ruta za odabrane lokacije,
odaberite opis lokacije na donjem dijelu karte.
Pronalaženje i spremanje lokacija
• Ako želite pokrenuti navigaciju do odabrane lokacije,
odaberite Idi!.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite Traženje u blizini:.
3 Odaberite opciju.
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
Navigiranje do točke interesa na mjestu
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Unesite pretraživ..
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
7
Foursquare
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare
računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom
pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link
povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati
pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i
pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.
Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije
Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online
Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg
Foursquare korisničkog računa.
Odaberite Kamo? > Kategorije > Foursquare®.
Povezivanje s Foursquare računom
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12).
2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite
Foursquare® > Prijava.
4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama
Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se
povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone
Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.
Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr.
ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i
informacije o radnom vremenu.
1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare
točku interesa.
2 Odaberite .
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim
se prijaviti na Foursquare račun.
1 Odaberite Aplikacije > Foursquare® > Prijava.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste
pretraživali u blizini različitih gradova ili područja.
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
8
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite opciju:
• S popisa gradova u blizini odaberite grad.
• Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite Traženje
u blizini: (Promjena područja pretraživanja, stranica 7).
• Za traženje grada po imenu odaberite Unesite pretraživ.,
unesite ime grada i odaberite .
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite Kamo? > Nedavno.
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na
cesti..
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim
područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!.
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Od. t..
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Spremi.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
2
3
4
5
stranica 7).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite .
Odaberite Spremi.
Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Got..
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Got..
4 Odaberite OK.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Got..
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Korištenje karte
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti,
stranica 4) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite
ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 3).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
Promijeni rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija
na ruti.
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 10).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 4).
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Prikaz podataka o
putu na karti, stranica 10).
Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.
Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.
Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na
povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji
aktivan poziv (Upotreba opcija za poziv u tijeku,
stranica 15).
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 10).
Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.
photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate
za uslugu photoLive (photoLive prometne kamere,
stranica 16).
Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje
brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan
samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za
mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate
aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12).
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Got..
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite
Brisanje spremljene lokacije
Omogućivanje alata karte
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremlj. mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Korištenje karte
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
.
U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati
karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12
alata.
1 Na karti odaberite > .
2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
9
3 Odaberite Spremi.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Nadolazi
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako
putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne
usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na
znakovima na autocesti.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji
prema potrebi odaberite .
• Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za
nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete
autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu
kategoriju, izlaz ili grad.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Got..
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Informacije o putu
Prilagođavanje karte
Prikaz podataka o putu na karti
Prilagođavanje slojeva karte
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Omogućivanje alata karte, stranica 9).
Na karti odaberite > Podaci o putu.
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Omogućivanje alata karte, stranica 9).
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite polje s podacima o putu.
3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za
podatke o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
10
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
3 Odaberite Spremi.
Korištenje karte
Prometne informacije
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Prometne informacije nisu dostupne u svim područjima ili za sve
modele uređaja. Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na
www.garmin.com/traffic.
Kako biste izbjegli zastoje u prometu, vaš uređaj mora primati
prometne informacije u stvarnom vremenu.
• Ako je vaš uređaj opremljen prijemnikom prometnih
informacija, tamo gdje je to dostupno putem emitiranog
signala primat će prometne informacije.
• FM prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima
čija oznaka modela završava s LT ili LMT.
• Digitalni prijemnik prometnih informacija uključen je s
proizvodima čija oznaka modela završava s LMT-D ili
LMTHD.
• Da bi pomoću prijemnika prometnih informacija mogao
primati prometne informacije, uređaj mora biti priključen na
napajanje u vozilu pomoću isporučenog kabela za napajanje.
• Da bi pomoću prijemnika prometnih informacija mogao
primati informacije, uređaj mora biti u dometu signala
prometnih informacija.
• Uređaj prometne informacije može primati kao uslugu s
pretplatom iz aplikacije Smartphone Link.
Primanje prometnih informacija pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Ako je vaš uređaj opremljen prijemnikom prometnih informacija,
tamo gdje je to dostupno putem emitiranog signala primat će
prometne informacije. Ova funkcija nije dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu
se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.
1 Provjerite ima li vaš uređaj prijemnik prometnih informacija.
• FM prijemnik prometnih informacija uključen je s
proizvodima čija oznaka modela završava s LT ili LMT.
• Digitalni prijemnik prometnih informacija uključen je s
proizvodima čija oznaka modela završava s LMT-D ili
LMTHD.
2 Pomoću kabela isporučenog s uređajem priključite uređaj na
izvor napajanja u vozilu (Priključivanje uređaja na napajanje
vozila, stranica 1).
Kabel za napajanje koji je isporučen s vašim uređajem
istovremeno je i antena za prijemnik prometnih informacija.
Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim
informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i
pomoći vam da izbjegnete zastoje u prometu.
Primanje podataka o prometu pomoću
aplikacije Smartphone Link
Usluga Aktualni podaci o prometu daje podatke o prometu u
stvarnom vremenu.
1 Preuzmite Smartphone Link na kompatibilni telefon
(Preuzimanje aplikacije Smartphone Link, stranica 13).
Pretplatite
se na uslugu Aktualni podaci o prometu (Pretplata
2
na Garmin Live usluge, stranica 14).
Prometne informacije
3 Povežite uređaj s telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija
Smartphone Link (Uparivanje s telefonom i povezivanje s
aplikacijom Smartphone Link, stranica 12).
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.
Idite na http://www.garmin.com/traffic.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedeće.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Got..
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
Postavljanje fraze za buđenje
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je
Glasovna naredba.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > > Fraza za
buđenje.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
3 Odaberite Got..
Aktivacija glasovnih naredbi
Izgovorite frazu za buđenje.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
11
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (Postavljanje fraze za
buđenje, stranica 11).
2 Izgovorite Traži mjesto.
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
4 Izgovorite broj linije.
5 Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > .
2 Odaberite Utišaj upute > Omogućeno.
Glasovno upravljanje
U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba
aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje
vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku
Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj
glas.
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje
Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo
jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za
svaku frazu za glasovno upravljanje.
NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je
navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju
naredbu s istim značenjem.
Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u
onom obliku u kojem ste je snimili.
Glasovno upravljanje
1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije
Glasovno upravljanje.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Savjeti za glasovno upravljanje
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je
uređaj uspješno primio naredbu.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Uređaj ima nekoliko značajki vezanih uz Bluetooth za vaš
kompatibilni mobilni telefon. Za neke je značajke na pametnom
telefonu potrebno instalirati aplikaciju Smartphone Link. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu garmin.com/smartphonelink.
Hands-free pozivanje: Omogućuje upućivanje i primanje poziva
pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao handsfree spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija
12
glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih
naredbi.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s
pametnog telefona na navigacijski uređaj.
Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije
pomoću navigacijskog uređaja.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Garmin Live usluge: Podaci u stvarnom vremenu koje možete
pregledavati na svom računalu poput uvjeta u prometu,
parkinga i napredene vremenske prognoze dostupni su
putem usluga s pretplatom.
Uparivanje s telefonom i povezivanje s
aplikacijom Smartphone Link
Ako želite koristiti Bluetooth funkcije, morate upariti svoj Garmin
DriveLuxe uređaj i pametni telefon. Nakon uparivanja, uređaji će
se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.
Za neke je funkcije potrebna aplikacija Smartphone Link. S
aplikacijom Smartphone Link možete se povezati tijekom
uparivanja ili kasnije.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link (nije obavezno).
2 Postavite Garmin DriveLuxe uređaj i svoj telefon na
udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
3 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite Postavke >
Bluetooth i označite Bluetooth potvrdni okvir.
4 Odaberite Traži uređaje.
5 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a
telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
6 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite OK.
Garmin DriveLuxe uređaj automatski počinje tražiti Bluetooth
uređaje u blizini i pojavljuje se popis Bluetooth uređaja. Do
trenutka kada će se vaš telefon pojaviti na popisu može proći
i jedna minuta.
7 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.
8 Na telefonu potvrdite zahtjev za uparivanjem.
9 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link (nije
obavezno).
Ako uparujete s Apple uređajem, na Garmin DriveLuxe
zaslonu pojavljuje se sigurnosni kôd.
10 Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30
sekundi.
®
Ikone statusa Bluetooth funkcija
Ikone statusa pojavljuju se u Bluetooth postavkama pored
svakog uparenog telefona.
Odaberite Postavke > Bluetooth.
• Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena
za taj telefon.
• Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj
telefon.
Hands-free pozivanje
Pametne obavijesti
Smartphone Link funkcije i usluge
Bluetooth – funkcije povezivosti
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple
uređaju
4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite
Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada
uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android™
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju
Ako se želite povezati s aplikacijom Smartphone Link, najprije
morate upariti i povezati svoj Garmin DriveLuxe uređaj i telefon.
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, možete to učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link
komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart
tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom
Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth
Smart sigurnosni kôd.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu Garmin DriveLuxe
uređaja.
3 Na telefonu unesite kôd.
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple
uređaju
Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati
povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link
podatke i primati obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke
može povezati s dva različita naziva.Ikona pojavljuje se u
boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Telefonski pozivi.
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone
Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom
Apple
Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete
onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za handsfree pozivanje.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u plavoj boji pored naziva telefona koji se koristi
za podatke i obavijesti.
3 Odznačite potvrdni okvir Usluge za pametne telefone.
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa
sustavom Apple
Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati
prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za
podatke i obavijesti.
3 Odaberite Pametne obavijesti.
Bluetooth – funkcije povezivosti
dodati.
Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene
kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na
pametnom telefonu sa sustavom Android
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i
povezati Garmin DriveLuxe uređaj s telefonom.
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android
Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje
ostati povezani s drugim funkcijama.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona.
3 Odaberite opciju:
• Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite
potvrdni okvir Telefonski pozivi.
• Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link
i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir
Smartphone Link.
• Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite
u postavkama aplikacije Smartphone Link.
Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa
sustavom Android
Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se
vrste obavijesti pojavljuju na vašem Garmin DriveLuxe uređaju.
1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite .
3 Provjerite je li označen potvrdni okvir Pametne obavijesti.
4 U odjeljku Obavijesti odaberite Postavke.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
5 Odaberite opciju:
• Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite
prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva
aplikacije.
• Za dodavanje aplikacije na popis odaberite .
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže
sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup
informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj
prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem
Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su
besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live
usluge (Garmin Live usluge, stranica 14).
Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju
se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom
Smartphone Link.
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link
Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone.
Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici
13
www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s
aplikacijama za svoj uređaj.
Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za
svoj telefon.
Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u
korisničkom priručniku svog telefona.
Slanje lokacije s telefona na uređaj
Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš
telefon.
1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije
(pogledajte korisnički priručnik telefona).
U
izborniku aplikacije odaberite Smartphone Link.
2
Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se
prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.
Garmin Live usluge
Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan
s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link, stranica 12).
Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup
Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite
načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo
besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o
prometu ili vremenskoj prognozi.
Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne
aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu,
poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju.
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju
se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.
Pretplata na Garmin Live usluge
Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na
telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.
1 Na telefonu pokrenite aplikaciju Smartphone Link (Uparivanje
s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12).
2 Odaberite Moj račun.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
3 Odaberite uslugu.
4 Odaberite cijenu.
5 Odaberite Pretplati se.
6 Slijedite upute na zaslonu.
Pametne obavijesti
Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete
pregledavati obavijesti pametnog telefona na Garmin DriveLuxe
uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.
NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom
uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link
morati pričekati nekoliko minuta. Ikona pojavljuje se u boji kod
Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i
aktivne (Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 12).
Primanje obavijesti
OBAVIJEST
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Da bi vaš Garmin DriveLuxe uređaj mogao primati obavijesti,
morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom
Smartphone Link.
Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s
pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,
14
da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u
vozilu, a ne vozač.
NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u
alatu karte.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite OK.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite Prikaz.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Prikaz >
Reprodukcija.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte
OBAVIJEST
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Da bi vaš Garmin DriveLuxe uređaj mogao primati obavijesti,
morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom
Smartphone Link.
Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu
karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli
obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne
vozač.
• Za odbacivanje obavijesti odaberite .
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Reproduciraj
poruku.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom
naredbom, izgovorite Reproduciraj poruku.
NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani
jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona
pojavljuje u alatima karte.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Pregledavanje popisa obavijesti
Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.
1 Odaberite Aplikacije > Pametne obavijesti.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane
su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
• Za preslušavanje obavijesti odaberite .
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor.
Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može
koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog
telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti
i primiti pozive.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog
Uspostavljanje poziva
Brisanje uparenog telefona
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
3 Odaberite poziv.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i
ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite .
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije, stranica 9).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Got..
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može
se ubuduće automatski povezati s vašim Garmin DriveLuxe
uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
Korištenje aplikacija
uređaja.
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Korištenje aplikacija
Prikaz datoteka pomoći
Za prikaz cijelog korisničkog priručnika odaberite Aplikacije
> Pomoć.
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.
Pregled vremenske prognoze
Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati
meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom
Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link, stranica 12). U nekim područjima modeli proizvoda koji se
isporučuju s digitalnim prijemnikom prometnih informacija mogu
primati lokalne meteorološke podatke putem odašiljanog
digitalnog signala prometnih informacija (Prometne informacije,
stranica 11). Vremenska prognoza nije dostupna u svim
područjima.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za
sljedećih nekoliko dana.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini,
poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološki radar.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteo. upozorenja.
15
Provjera uvjeta na cesti
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
photoLive prometne kamere
photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u
prometu za glavne prometnice i raskrižja. Možete spremiti
kamere koje planirate redovito provjeravati.
Spremanje prometne kamere
Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu
photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim
telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (Smartphone
Link, stranica 13).
Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prometne kamere
Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju
spremiti (Spremanje prometne kamere, stranica 16).
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite kameru.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 10).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
16
Postavke navigacije
Odaberite Postavke > Navigacija.
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite
bez odmora.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Način rada s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje
zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Postavke pomoćne kamere
Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim
Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se
izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj
povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne
informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim
postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu
kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili
Garmin pomoćnu kameru.
Odaberite Postavke > Pomoćna kamera i zatim odaberite
uparenu kameru.
Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja
sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru
pomoću ovog uređaja i kabela.
Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.
Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i
omogućuje podešavanje njihovog položaja.
Prilagođavanje uređaja
babyCam postavke
babyCam postavke omogućuju upravljanje uparenim Garmin
babyCam™ kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik
prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s
kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o
uparivanju kamera i njihovim postavkama potražite u
korisničkom priručniku za kameru. Idite na garmin.com/babycam
kako biste kupili Garmin babyCam kameru.
Odaberite Postavke > babyCam i zatim odaberite uparenu
kameru.
Postavke napajanja: Omogućuje podešavanje trajanja
prikazivanja videozapisa na zaslonu.
Okreni videozapis: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje
videozapisa.
Poravnanje: Prikazuje babyCam videozapis kako bi se olakšalo
poravnanje kamere.
Provjeri podsjetnik za sjedalo: Omogućuje podsjetnik da
provjerite ima li putnika na stražnjem sjedalu prije izlaska iz
vozila.
Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru.
Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina
rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.
Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez
rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši
baterija.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 6).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Odaberite Postavke > Upozorenje na točku blizine.
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje postavki uređaja odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim značajkama softvera.
Licencni ugov. za kraj. koris.: Prikazuje licencne ugovore za
krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.
Izvješćivanje o polož.: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom
Garmin radi poboljšanja sadržaja.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za značajke
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Prilagođavanje uređaja
17
Informacije o uređaju
Specifikacije
Raspon radne
temperature
Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
za punjenje
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za
napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću
dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i
upotrebu u uredu).
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na razne načine.
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje
vozila.
OBAVIJEST
Uređaj nemojte priključivati izravno na kabel za napajanje u
vozilu.
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti
uređaj.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Održavanje uređaja
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http://my.garmin.com.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od
magneta.
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može
skinuti s vakuumskog nosača.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu kako biste ga otključali.
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak
i izvadite osigurač
.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na
satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila
.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
18
Informacije o uređaju
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
Osušite
čistom suhom krpom.
2
3 Montirajte vakuumski nosač (Priključivanje uređaja na
napajanje vozila, stranica 1).
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 16).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko
mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća
prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojedinosti o
dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog
sustava.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite Postavke > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
Dodatak
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela napajanja vozila, stranica 18).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 17).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 17).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 2).
• Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju
(Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 17).
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u način rada za uštedu
energije (Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 2).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.
®
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.
SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na
računalu, a ne u USB razdjelnik.
Rješavanje problema
Umetanje memorijske kartice za karte i
podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 50, stranica 1).
2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
3 Pritišćite je dok ne škljocne.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
računalo, stranica 19).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
3 Odaberite datoteku.
4 Odaberite Uredi > Kopiraj.
19
5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
6 Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
20
Dodatak
Indeks
površina 6
značajke ceste 6
Simboli
J
2-D prikaz karte 10
3-D prikaz karte 10
jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
govor 17
tipkovnica 17
A
adrese, traženje 8
alati, karte 9
audio, točke blizine 17
automatsko podešavanje
glasnoće, omogućavanje 2
K
čišćenje dodirnog zaslona 18
čišćenje uređaja 18
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli, napajanje 18
kabeli napajanja 18
promjena osigurača 18
vozilo 1
kabeli za napajanje 18
kamere 17
brzina 3
crveno svjetlo 3
sigurnosno kopiranje 16
kamere za mjerenje brzine 3
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 3
karte 3, 9, 10, 16
alati 9
kupnja 20
nadogradnja 1
podatkovno polje 4, 10
prikaz ruta 4
razina pojedinosti 16
simboli 4
slojevi 10
tema 16
koordinate 8
krađa, sprečavanje 18
kuća
broj telefona 15
prelazak 4
uređivanje lokacije 4
D
L
B
baterija
maksimiziranje 19
problemi 19
punjenje 1, 18, 19
bežična kamera 16, 17
biranje 15
Bluetooth tehnologija 12, 14, 19
onemogućavanje 17
onemogućavanje poziva 13
postavke 17
prekid veze s uređajem 15
uparivanje s telefonom 12
upravljanje telefonima 13
brisanje
putovi 5
upareni Bluetooth uređaj 15
Brzo pretraživanje 7
C
cestarine, sprečavanje 6
Č
datoteke, prijenos 19
dodatna oprema 20
F
Foursquare 8
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 1
nadogradnja softvera 1
Garmin Live usluge 14
pretplata na 14
Gdje sam? 8, 9
geocaching 8
glasovna naredba 11
aktivacija 11
fraza za buđenje 11
navigacija putem 12
savjeti za upotrebu 11
glasovno upravljanje 12
savjeti 12
gorivo, stanice 8
GPS 2, 20
gumbi na zaslonu 2
H
hands-free telefonski pozivi 12, 13
I
ID broj 17
ID jedinice 17
ikone, statusna traka 2
informacije o putu 10
ponovno postavljanje 10
prikaz 10
isključivanje zvuka, audio 12
izbjegavanja 6
brisanje 6
cesta 6
cestarine 6
onemogućavanje 6
Indeks
licencni ugovori za krajnjeg korisnika 17
lokacije 8, 16
mjesta 7
nedavno pronađeno 8
pozivanje 15
simulirana 16
spremanje 9
traženje 7, 8
trenutno 8, 9
M
memorijska kartica 1, 19
umetanje 19
microSD kartica 1, 19
mjesta 7
montaža uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 18
vakuumski nosač 1, 18
myTrends, rute 6
N
način rada za spavanje 2
nadogradnja
karte 1
softver 1
nadolazi 10
prilagođavanje 10
navigacija 4, 7
postavke 16
van ceste 6
navigacija van ceste 6
nedavno pronađene lokacije 8
nosač, skidanje 18
O
obavijesti 12–14
obilasci 5
oblikovanje rute 4
odgovaranje na pozive 15
odredišta. Vidi lokacije
osigurač, promjena 18
P
parkiralište, posljednje mjesto 8
planer puta 5
točke oblikovanja 5
uređivanje puta 5
početna točka, pozivanje 15
pomoć. 15 Vidi i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake 4
pomoćna kamera 16
ponovno postavljanje
podaci o putu 10
uređaj 18
popis skretanja 4
postavke 16, 17
postavke vremena 17
postavke zaslona 17
postupanje s uređajem 18
povijest putovanja 17
pozivi 14, 15
biranje 15
kontakti 15
odgovaranje 15
početna točka 15
popis 15
uspostavljanje 15
prečaci
brisanje 9
dodavanje 8
prekid veze, uređaj Bluetooth 15
prelazak na početnu točku 4
prepoznavanje govora 11
pretplate, Garmin Live usluge 14
prikaz karte
2-D 10
3-D 10
prilagođavanje uređaja 16
prometne, kamere 16
prometne informacije 10, 11, 17
alternativna ruta 6
dodavanje pretplata 11
kamere 16
karta 10
nezgode 10
prijemnik 11
traženje zastoja 10
prometne kamere, pregled 16
promjena područja pretraživanja 7
punjenje uređaja 1, 18, 19
R
računalo
povezivanje 19
priključivanje 19
raskrižja, traženje 8
rješavanje problema 19
rute 3
dodavanje točke 4, 5
izračun 5
myTrends 6
način izračuna 5, 16
oblikovanje 4
pokretanje 3
predloženo 6
prikaz na karti 4
zaustavljanje 5
S
satelitski signali
prikaz 20
primanje 2
simulirane lokacije 16
skidanje nosača 18
slojevi karte, prilagođavanje 10
služba za korisničku podršku 15
sljedeće skretanje 4
Smartphone Link 12, 13
Garmin Live usluge 13
onemogućavanje poziva 13
21
povezivanje 12, 13
snimke zaslona 17
softver
nadogradnja 1
verzija 17
specifikacije 18
spremanje, trenutna lokacija 9
spremljene lokacije 5
brisanje 9
kategorije 9
uređivanje 9
svjetlina 2
T
telefon
prekid veze 15
uparivanje 12, 19
telefonski imenik 15
telefonski pozivi 14
biranje 15
glasovno biranje 15
isključivanje zvuka 15
odgovaranje 15
tipka napajanja 1, 2
tipkovnica
izgled 17
jezik 17
točke interesa (POI) 7, 8
mjesta 7
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 17
traka za pretraživanje 7
traženje lokacija. 7 Vidi i lokacije
adrese 8
gradovi 8
kategorije 7
koordinate 8
raskrižja 8
trenutna lokacija 8
U
uparivanje
prekid veze 15
telefon 12, 19
upozorenja 2
upozorenja za vozača 2, 3
upute 4
upute za vožnju 4
uređivanje, spremljeni putovi 5
USB, prekid veze 20
usluge u hitnim slučajevima 8
uvjeti na cesti, vrijeme 16
V
vakuumski nosač 18
vraćanje postavki 17
vrijeme 15
radar 15
uvjeti na cesti 16
Z
zapisnik puta, pregled 10
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 8
22
Indeks
support.garmin.com
Studeni 2018
190-01924-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising