Garmin | DriveLuxe™ 51 LMT-S | Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Naudotojo vadovas

Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Naudotojo vadovas
GARMIN DRIVELUXE 51
™
Naudotojo vadovas
© 2017 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto
„Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG,
Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD ir
„microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows , Windows Vista ir Windows XP yra registruotieji „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
Garmin DriveLuxe 51 įrenginio apžvalga .................................... 1
Garmin DriveLuxe įrenginio montavimas transporto priemonėje
ir prijungimas prie maitinimo šaltinio ........................................... 1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 1
GPS signalų gavimas ................................................................. 1
Būsenos juostos piktogramos ..................................................... 1
Ekraninių mygtukų naudojimas ................................................... 2
Garsumo reguliavimas ................................................................ 2
Automatinio garso stiprumo įjungimas ................................... 2
Garso maišytuvo naudojimas ................................................. 2
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 2
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.................... 2
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas .................. 2
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 2
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos .................................... 3
Įvykio kontakto nustatymas .................................................... 3
Pranešimo apie įvykį atšaukimas ........................................... 3
Pranešimų apie įvykį išjungimas ............................................ 3
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 3
Maršrutai ..................................................................................... 3
Maršruto pradėjimas ................................................................... 3
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 3
Važiavimas namo ................................................................... 4
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 4
Aktyvios kelio juostų nuorodos ............................................... 4
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 4
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 4
Atvykimas į kelionės tikslą .......................................................... 4
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo .................................... 4
Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį ................ 4
Paskutinės stovėjimo vietos paieška ..................................... 5
Suaktyvinto maršruto keitimas .................................................... 5
Vietos pridėjimas prie maršruto ............................................. 5
Maršruto formavimas ............................................................. 5
Važiavimas aplinkkeliais ........................................................ 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 5
Maršruto sustabdymas ............................................................... 6
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 6
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 6
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 6
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 6
Kelių savybių vengimas ......................................................... 6
Ekologiškų zonų vengimas .................................................... 6
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 6
Navigacija bekelėje ..................................................................... 7
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 7
Lankytinos vietos ........................................................................ 7
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 7
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ............................................. 7
Paieška kategorijoje ............................................................... 7
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 7
Vietos paieškos rezultatai ........................................................... 7
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje ................................... 8
Paieškos zonos keitimas ............................................................ 8
Stovėjimo vietos .......................................................................... 8
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška ...................................................................................8
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos .................. 8
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai ....................................... 8
Paieškos priemonės ................................................................... 8
Adreso paieška ...................................................................... 8
Turinys
Sankryžos paieška ................................................................. 8
Miesto paieška ....................................................................... 8
Vietos paieška pagal koordinates .......................................... 9
Foursquare ................................................................................. 9
Prisijungimas prie Foursquare paskyros ................................ 9
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų ................................. 9
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ........................ 9
Registravimasis naudojantis Foursquare ............................... 9
TripAdvisor® ............................................................................... 9
TripAdvisor lankytinų vietų paieška ........................................ 9
Neseniai rastų vietų peržiūra ...................................................... 9
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ..................................... 9
Esamos vietos informacijos peržiūra .......................................... 9
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ..................................... 9
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ..................... 9
Nuorodos pridėjimas ................................................................... 9
Nuorodos pašalinimas ........................................................... 9
Vietų įrašymas .......................................................................... 10
Vietos išsaugojimas ............................................................. 10
Jūsų dabartinės vietos įrašymas .......................................... 10
Išsaugotos vietos redagavimas ............................................ 10
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms ....................... 10
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 10
Naudojimasis žemėlapiu .............................................. 10
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 10
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 10
Žemėlapio įrankių įgalinimas ................................................ 10
Priekyje ..................................................................................... 10
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 11
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 11
Kelionės informacija .................................................................. 11
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 11
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 11
Kelionės protokolo peržiūra ................................................. 11
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 11
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 11
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 11
Eismo įvykių paieška ............................................................ 11
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 11
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ......................................... 11
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 11
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 11
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo
telefono funkcijos......................................................... 12
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos ................................ 12
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 12
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas ............... 12
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį ....................... 12
Išmanieji pranešimai ................................................................. 13
Pranešimų gavimas ............................................................. 13
Pranešimų sąrašo peržiūra .................................................. 13
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga ......................... 13
Skambinimas ....................................................................... 13
Skambučio priėmimas .......................................................... 14
Skambučių istorijos naudojimas ........................................... 14
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ......................... 14
Namų telefono numerio įrašymas ........................................ 14
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje .................. 14
Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos naudojant
Apple įrenginį ....................................................................... 14
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas
Apple įrenginyje ................................................................... 14
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje ................................................. 14
i
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su
Android™ .................................................................................. 14
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos
„Android“ išmaniajame telefone ........................................... 14
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su
Android ................................................................................. 14
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 15
Susieto telefono pašalinimas .................................................... 15
Eismas ........................................................................... 15
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link ............ 15
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą .................. 15
Eismo imtuvo prenumeratos ................................................ 15
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 15
Eismo peržiūra žemėlapyje ....................................................... 16
Eismo įvykių paieška ............................................................ 16
Balso komanda............................................................. 16
Pažadinimo frazės nustatymas ................................................. 16
Balso komandų aktyvinimas ..................................................... 16
Patarimai dėl balso komandų ................................................... 16
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 16
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 16
Valdymas balsu ........................................................................ 16
Valdymo balsu konfigūravimas ............................................ 16
Valdymo balsu naudojimas .................................................. 16
Valdymo balsu patarimai ...................................................... 16
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 16
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje ...................................... 16
Watch Link ................................................................................ 16
Watch Link nustatymas ........................................................ 17
Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje ................................ 17
LiveTrack .................................................................................. 17
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų
pakvietimas .......................................................................... 17
LiveTrack bendrinimo pradžia .............................................. 17
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 17
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 18
Orų radaro peržiūra .............................................................. 18
Orų įspėjimų peržiūra ........................................................... 18
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 18
Kelionės planuoklis ................................................................... 18
Kelionės planavimas ............................................................ 18
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ..................... 18
Traukos vietų radimas keliaujant ......................................... 18
Kelionės maršruto nustatymų keitimas ................................ 18
Išsaugotos kelionės navigacija ............................................ 18
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ....................... 18
„photoLive“ eismo kameros ...................................................... 19
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas ............. 19
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje .................. 19
Eismo kameros išsaugojimas .............................................. 19
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 19
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 20
Artėjimo įspėjimų nustatymai .................................................... 21
Įrenginio ir privatumo nustatymai .............................................. 21
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 21
Įrenginio informacija.................................................... 21
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija ............................... 21
Specifikacijos ............................................................................ 21
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 21
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 21
Garmin palaikymo centras ........................................................ 21
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai ........................... 21
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo .............................................. 21
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi‑Fi
tinklą ..................................................................................... 21
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ................................................................... 22
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 22
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 22
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 23
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 23
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 23
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 23
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 23
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 23
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 23
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 23
Trikčių šalinimas.......................................................... 23
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 23
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 23
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 23
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 23
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone
Link ........................................................................................... 23
Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos
lygį ............................................................................................ 24
Priedas .......................................................................... 24
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ..................................................................................... 24
Duomenų tvarkymas ................................................................. 24
Apie atminties korteles ......................................................... 24
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 24
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 24
USB laido atjungimas ........................................................... 24
GPS signalo būsenos peržiūra ................................................. 24
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 24
Priedų įsigijimas ........................................................................ 24
Rodyklė......................................................................... 25
Garmin DriveLuxe nustatymai .................................... 19
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 19
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 19
Navigacijos nustatymai ............................................................. 19
Skaičiavimo režimo nustatymai ............................................ 19
Sumodeliuotos vietos nustatymas ....................................... 19
Belaidžio tinklo nustatymai ....................................................... 20
Pagalbos vairuotojui nustatymai ............................................... 20
Atsarginės kameros nustatymai ................................................ 20
babyCam Nustatymai ............................................................... 20
Ekrano nustatymai .................................................................... 20
Eismo nustatymai ..................................................................... 20
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ........................................ 20
Laiko nustatymas ................................................................. 20
ii
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai, 21 psl.).
• Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (Garmin DriveLuxe įrenginio montavimas
transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio,
1 psl.).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 1 psl.).
• Pakoreguokite garsumą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.) ir
ekrano ryškumą (Ekrano ryškumo reguliavimas, 2 psl.).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 3 psl.).
Garmin DriveLuxe 51 įrenginio apžvalga
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Transporto priemonės maitinimo laidą À įkiškite į laikiklyje
esantį USB prievadą.
2 Spausdami dėkite laikiklį Á ant vakuuminio siurbtuko Â, kol
jis įsitvirtins vietoje.
Ant laikiklio esantis Garmin logotipas turi būti atsuktas į
viršų, dešinę pusę.
3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
à nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
4 Įrenginio galinę dalį uždėkite ant magnetinio laikiklio.
5 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.
®
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
À
Á
Â
Ã
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga
Garmin DriveLuxe įrenginio montavimas
transporto priemonėje ir prijungimas prie
maitinimo šaltinio
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali kliudyti tam tikrų į žmogaus kūną įstatomų
medicinos įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir insulino
pompas, darbui. Užtikrinkite, kad įrenginys ir jo laikiklis būtų toli
nuo šių medicinos įrenginių.
PRANEŠIMAS
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali pakenkti tam tikriems elektroniniams įrenginiams,
įskaitant nešiojamųjų kompiuterių standžiuosius diskus. Būkite
atsargūs, kai elektroniniai įrenginiai yra netoli įrenginio ar jo
laikiklio.
Pradžia
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba
įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungta.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
energijos taupymo režimas.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo
laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo
to, kokiu atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį
naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko
praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą
kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali
užtrukti kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai
užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas
navigacijai.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.
1
GPS signalo būsena. Laikykite, jei norite įvertinti GPS
tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (GPS
signalo būsenos peržiūra, 24 psl.).
Bluetooth technologijos būsena. Pasirinkite, jei norite
peržiūrėti Bluetooth nustatymus (Belaidžio tinklo nustatymai,
20 psl.).
®
„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „WiFi“ nustatymus (Belaidžio tinklo nustatymai, 20 psl.).
Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu
(Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 13 psl.).
Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (Laiko
nustatymas, 20 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Bendrinami LiveTrack duomenys. Pakviestų žiūrinčiųjų
skaičius rodomas piktogramoje. Pasirinkite, jei norite atidaryti
LiveTrack programą (LiveTrack, 17 psl.).
Smartphone Link būsena. Pasirinkite, jei norite prisijungti
prie Smartphone Link programos ir gauti tiesioginius eismo
duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę
(Orų prognozės peržiūra, 17 psl.).
Ekraninių mygtukų naudojimas
Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti
puslapius, meniu ir meniu parinktis.
• Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
• Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį
meniu.
• Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
• Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.
• Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių
meniu, pasirinkite .
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.
Automatinio garso stiprumo įjungimas
Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai
pagal foninį triukšmą.
1 Pasirinkite Garsas > .
2 Pasirinkite Auto. garso stiprumas.
Garso maišytuvo naudojimas
Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos
sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite
naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis
yra pagrindinio garsumo lygis procentais.
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite > Garso maišytuvas.
3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
2
Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai
PRANEŠIMAS
Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Tam tikro tipo vairuotojo įspėjimams galite įgalinti
arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros
paslaugos neprieinamos.
Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia
signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie
kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).
Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte
sumažinti greitį.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias: jei vienos
krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys
leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol
išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite
važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona
spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą
iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.
Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
lėtesnio eismo atkarpos. Kad būtų galima naudotis šia
funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (Eismas,
15 psl.).
Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau
kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia
sustojimo vietas, prie kurių artėjate.
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai
vairuotojo perspėjimai.
Pažymėkite
arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį
2
žymės langelį.
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
• Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras
teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą,
naudojant Smartphone Link programą (Garmin tiesioginės
paslaugos, 12 psl.).
• Jei į įrenginį norite atsisiųsti greičio kamerų duomenų ir juos
saugoti, turite įsigyti prenumeratą. Eikite į garmin.com
/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama
ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį
naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba
išplėsti turimą abonementą.
• Kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto komplektus iš
anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su visos
naudojimo trukmės naujinimais.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos
Jūsų Garmin DriveLuxe įrenginyje naudojami integruoti jutikliai,
aptinkantys galimą eismo įvykį.
• Jei esate nustatę įvykio kontaktą, įrenginys, aptikęs įvykį ir
jūsų transporto priemonei sustojus, šiam kontaktui gali
išsiųsti automatinę teksto žinutę. Tokiu būdu kontaktą
įspėsite apie savo padėtį, jei negalite paskambinti ar išsiųsti
žinutės. Kad veiktų ši funkcija ir būtų galima siųsti
pranešimus, reikia „Smartphone Link“ ir aktyvaus mobiliųjų
duomenų ryšio.
• Jei įvykio kontakto nenustatėte, įrenginys, aptikęs incidentą,
automatiškai rodo artimiausią adresą ar geografines
koordinates. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų
darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą. Galite
pasirinkti Daugiau, jei norite peržiūrėti puslapį Kur aš esu?.
Įvykio kontakto nustatymas
Kad nustatytumėte įvykio kontaktą, turite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
• Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
• Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai, tada pasirinkite
telefono pavadinimą ir patvirtinkite, kad įgalinta parinktis
Telefono skambučiai.
Nustatant įvykio kontaktą, įrenginys turi turėti prieigą prie
Smartphone Link programos ir išmaniojo telefono kontaktų
sąrašo. Jei įrenginio nenorite naudoti kaip laisvų rankų įrangos,
nustatę įvykio kontaktą galite išjungti parinktį Telefono
skambučiai.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui >
Pranešimas apie įvykį > Tęsti.
Rodomas išmaniojo telefonų kontaktų sąrašas.
2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite Kitas.
3 Patvirtinkite kontakto telefono numerį ir pasirinkite Kitas.
4 Įveskite vardą ar slapyvardį ir pasirinkite Baig..
5 Peržiūrėkite žinutės apie įvykį pavyzdį ir pasirinkite Kitas.
6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
kontaktui praneškite, kad jį pridėjote kaip įvykio kontaktą.
PASTABA: žinutėje apie įvykį nurodomas įvestas vardas ar
slapyvardis, bet žinutė siunčiama ne iš jūsų telefono numerio.
Žinutė siunčiama naudojant trečiosios šalies paslaugą; įvykio
kontaktą turėtumėte informuoti, kad žinutė apie įvykį bus
išsiųsta iš nežinomo numerio.
7 Pasirinkite Gerai.
8 Peržiūrėkite informaciją ir pasirinkite Įrašyti.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Pranešimo apie įvykį atšaukimas
Kai įrenginys aptinka įvykį, jums pateikiami teksto ir garso
pranešimai, kad įvykio kontaktui bus išsiųsta žinutė. Aptikus
įvykį įsijungia 60 sekundžių laikmatis, o kai šis laikas baigiasi,
įrenginys automatiškai išsiunčia pranešimą. Jei pranešimo siųsti
nenorite, galite jį atšaukti.
Prieš baigiantis laikui spustelėkite Atšaukti.
Pranešimų apie įvykį išjungimas
Kai pranešimai apie įvykį išjungti, įrenginys, aptikęs įvykį,
nesiunčia SMS žinutės.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui >
Pranešimas apie įvykį.
2 Išvalykite žymės langelį Įvykio aptikimo SMS.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 5 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 6 psl.).
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti (Maršruto formavimas, 5 psl.).
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (Vietos
pridėjimas prie maršruto, 5 psl.).
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos (Vietų paieška ir
išsaugojimas, 7 psl.).
Pasirinkite
vietą.
2
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų
(Maršruto formavimas, 5 psl.).
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto, 5 psl.).
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
3
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
Pasirinkite
posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
2
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Važiavimas namo
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio
viršuje.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją,
palieskite jį (Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 11 psl.).
Aktyvios kelio juostų nuorodos
Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar
sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei
įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota
linija À.
Atvykimas į kelionės tikslą
Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją,
padedančią baigti maršrutą.
•
žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama,
kad artėjate prie kelionės tikslo.
• Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai
paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei
norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (Stovėjimo
vietos netoli kelionės tikslo, 4 psl.).
• Jei turite sustoti ar automobilį pastatyti toliau nuo kelionės
tikslo, kelionę link jo galite tęsti pėsčiomis, naudodami
Garmin DriveLuxe įrenginį arba suderinamą Garmin laikrodį
su Connect IQ™ (Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin
laikrodį, 4 psl.).
• Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai
baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai
neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo
Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės
tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys
automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite Taip, kad
ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
• Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite Kur vyksite?
> Kategorijos > Automobilių aikštelė, tada pasirinkite
> Mano tikslas.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite Vykti! > Pridėti
kitą sustojimą.
Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.
Pastatę transporto priemonę, kelionės tikslo link galite keliauti
pėsčiomis, naudodami Garmin DriveLuxe įrenginį arba
suderinamą Garmin laikrodį su Connect IQ (Kelionės tikslo
radimas naudojant Garmin laikrodį, 4 psl.). Kai grįžtate prie
transporto priemonės, įrenginys arba Garmin laikrodis taip pat
gali teikti nurodymus, kaip grįžti į stovėjimo vietą (Paskutinės
stovėjimo vietos paieška, 5 psl.).
Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
4
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link
(Watch Link nustatymas, 17 psl.).
Naudodami suderinamą Garmin laikrodį galite naviguoti iš
transporto priemonės į kelionės tikslą ir atvirkščiai. Ši funkcija
ypač naudinga norint rasti vietą dideliame objekte arba kai
automobilį turite statyti toliau nuo kelionės tikslo ir baigti
naviguoti pėsčiomis.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
PASTABA: kad GPS technologija veiktų tinkamai, turi būti
aiškiai matomas dangus. Uždaruose objektuose, pvz., prekybos
centruose ar oro uostuose, programa Watch Link nurodymų gali
neteikti.
1 Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite Rasti
mano kelionės tikslą.
Laikrodis užfiksuos GPS signalą ir pradės teikti nurodymus,
kaip nukeliauti iki kelionės tikslo.
2 Eikite kelionės tikslo link.
Kelionės tikslo indikatorius À rodo kelionės tikslo kryptį
palyginti su judėjimo kryptimi Á. Kai kelionės tikslo
indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate
kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo Â
rodomas po apskritimu. Eigos juosta à rodo, kiek jau nuėjote
kelionės tikslo link.
Paskutinės stovėjimo vietos paieška
Kai Garmin DriveLuxe įrenginį atjungiate nuo transporto
priemonės maitinimo, įrenginys esamą vietą išsaugo kaip
stovėjimo vietą. Jei esate nustatę Watch Link, stovėjimo vietos
informaciją įrenginys siunčia į suderinamą Garmin laikrodį
(Watch Link nustatymas, 17 psl.). Į stovėjimo vietą galite grįžti
naviguodami – pasitelkę Garmin DriveLuxe įrenginį arba
laikrodžio programą Watch Link.
PATARIMAS: jei Garmin DriveLuxe įrenginys prijungtas prie
išjungiamo maitinimo šaltinio, stovėjimo vietą jis išsaugo
kiekvieną kartą, kai išjungiate transporto priemonę. Jei įrenginys
prijungtas prie neišjungiamo maitinimo šaltinio, norėdami
išsaugoti stovėjimo vietą turite atjungti transporto priemonės
maitinimo laidą.
• Įrenginyje Garmin DriveLuxe pasirinkite Programos >
Paskutinis taškas > Vykti!.
• Laikrodyje įjunkite programą Watch Link, pasirinkite Rasti
mano automobilį ir eikite stovėjimo vietos link.
Kelionės tikslo indikatorius À rodo kelionės tikslo kryptį
palyginti su judėjimo kryptimi Á. Kai kelionės tikslo
indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate
kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo Â
rodomas po apskritimu. Eigos juosta à rodo, kiek jau nuėjote
kelionės tikslo link.
Suaktyvinto maršruto keitimas
Vietos pridėjimas prie maršruto
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
18 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška ir išsaugojimas, 7 psl.).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyv. maršrut..
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių
meniu nėra, galite jį pridėti (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
10 psl.).
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
• Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite Aplinkkelis.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
5
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Baigti.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai, 21 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone
Link, 15 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
20 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
6
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Įrašyti.
Ekologiškų zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką
zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite
Visada klausti.
• Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite
Vengti.
• Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite
Leisti.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
2
3
4
5
vengimai.
Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
Pasirinkite Baig..
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
2
3
4
5
6
vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
Pasirinkite Baig..
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
> Pašalinti.
vengimą ir
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
7 psl.).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 7 psl.).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų ir gaukite apie jas
informacijos (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų,
9 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 8 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos zonos
keitimas, 8 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 10 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 9 psl.).
®
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
Vietų paieška ir išsaugojimas
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1
2
3
4
Pasirinkite Kur vyksite?.
Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
Vietos paieškos rezultatai
Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas,
o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau
rezultatų, slinkite žemyn.
7
stovėjimo vietų duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko
stovėjimo aikštelių tendencijas.
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių
išsami informacija nepasiekiama. Garmin neprisiima
atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos
tikslumą arba pateikimą laiku.
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių
À
Á
Â
Ã
Ä Vykti!
Å
Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapio viduryje
rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija
apie pasirinktą vietą.
aikštelė.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos
1 Ieškokite vietos.
2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.
4 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo kategorijų – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo vietų
išsami informacija nepasiekiama.
5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
6 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai
À
Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite
žemėlapį.
Á
Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti
kitą vietą.
Â
Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos
išsamios informacijos peržiūrą.
à Vykti!
Ä
Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite nustatymą.
Stovėjimo vietos
Į Garmin DriveLuxe įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų
duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo
vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą,
kainą ar taikomus mokėjimo metodus.
Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių
duomenys teikiami Garmin DriveLuxe įrenginį prijungus prie
Smartphone Link (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link, 12 psl.). Kai įrenginys gauna tiesioginius
8
Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra
koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo
vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar
aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.
Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.
Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo
žemėlapio duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite
Paieška netoli:.
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite sankryžą.
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
Vietų paieška ir išsaugojimas
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos zonos keitimas, 8 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame
telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami
„Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare
paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti
Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir
ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (Susiejimas
TripAdvisor
®
Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų
vertinimai.Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai
automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąraše. Taip pat galite
ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti
pagal atstumą ar populiarumą.
TripAdvisor lankytinų vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > TripAdvisor.
2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netolieseTripAdvisor esančių atitinkamos
kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar
populiarumą, pasirinkite Rikiuoti rezultatus (pasirenkama).
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate
naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo
paskyros.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“.
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite .
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasirinkite.
Registravimasis naudojantis Foursquare
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone
Link“.
3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir
pasirinkite „Foursquare®“ > Login.
4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
1 Pasirinkite Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Užsiregistruoti.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Nuorodos pridėjimas
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
9
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Vietų įrašymas
Vietos išsaugojimas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 7 psl.).
2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite > Įrašyti.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Išsaugotos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Redaguoti.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
išsaugotai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms
Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai
įrašote bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šalin. išsaug. vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
10
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 3 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.
Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.
Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 10 psl.).
Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 4 psl.).
Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz.,
greitį ar nuvažiuotą atstumą (Kelionės duomenų peržiūra
žemėlapyje, 11 psl.).
Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 14 psl.).
LiveTrack: leidžia pradėti ir nutraukti LiveTrack bendrinimą
(LiveTrack, 17 psl.).
Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 11 psl.).
Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.
„photoLive“: rodo tiesioginio eismo kameras iš
„photoLive“ prenumeratos („photoLive“ eismo kameros,
19 psl.).
Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar
šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį
įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su
Smartphone Link programa (Susiejimas su telefonu ir
prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite
pridėti iki 12 įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
Naudojimasis žemėlapiu
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymą:
> Priekyje.
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Baig..
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas, 10 psl.).
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
10 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės protokolo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
Naudojimasis žemėlapiu
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Iš naujo nust. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Įrašyti.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
Pasirinkite
nustatymą:
2
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
3 Pasirinkite Įrašyti.
11
Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos
Kad kuo efektyviau naudotumėte Garmin DriveLuxe įrenginį, jį
susiekite su išmaniuoju telefonu ir prijunkite prie Smartphone
Link programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui
gauti tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo
duomenis, stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio
kamerų duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas.
Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko
eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir
spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (Eismas,
15 psl.).
Tiesioginė stovėjimo vietų informacija: kai įmanoma, į įrenginį
siunčia stovėjimo vietų tendencijas (Stovėjimo vietos, 8 psl.).
Garmin tiesioginės paslaugos: netaikant prenumeratos ir
mokamai į įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz.,
duomenis apie šviesoforo ir greičio ar eismo kameras
(Garmin tiesioginės paslaugos, 12 psl.).
Orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir
įspėjimus (Orų prognozės peržiūra, 17 psl.).
LiveTrack: leidžia realiuoju laiku bendrinti kelionę su
pasirinktais kontaktais (LiveTrack, 17 psl.).
Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir
žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia
skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį,
taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei
balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba,
naudodami balso komandas galite skambinti.
Watch Link: teikia navigacijos patarimus pėstiesiems (einant į
kelionės tikslą arba automobilio stovėjimo vietą vietą)
naudojant Garmin laikrodį su Connect IQ (Watch Link,
16 psl.).
Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono
į navigacijos įrenginį.
Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie
Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį
(Registravimasis naudojantis Foursquare, 9 psl.).
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link
Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine
eismo ir stovėjimo vietų informacija, skambinimu naudojant
laisvų rankų įrangą ir kitomis susietomis funkcijomis, Garmin
DriveLuxe įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie
Smartphone Link.
Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir
patenka į veikimo zoną.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefoną ir Garmin DriveLuxe įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų)
atstumu vieną nuo kito.
3 Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite Nustatymai >
Belaidžiai tinklai, tada pasirinkite žymės langelį
„Bluetooth“.
4 Pasirinkite Ieškoti įrenginių.
5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
Savo
Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite Gerai.
6
Jūsų Garmin DriveLuxe įrenginys pradeda ieškoti netoliese
esančių Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių
12
sąrašą. Kol sąraše pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti
maždaug minutė.
7 Pasirinkite sąraše savo telefoną ir Gerai.
8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jei susiejate su Apple įrenginiu, Garmin DriveLuxe ekrane
rodomas saugos kodas.
10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.
®
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos
Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia
kiekvieno susieto telefono.
Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
• Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame
telefone neveikia.
• Spalvota piktograma reiškia, kad tame telefone funkcija
įjungta ir suaktyvinta.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
Išmanieji pranešimai
Smartphone Link funkcijos ir paslaugos
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
12 psl.).
Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir
prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami
tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir
duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.
Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija,
pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai
įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas
Norint naudotis tam tikromis Garmin DriveLuxe tiesioginėmis
paslaugomis reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos
naudojimo trukmės prenumeratą galite įsigyti programoje
Smartphone Link. Prenumerata susieta su išmaniojo telefono
programų parduotuvės paskyra.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite My Account.
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
3 Pasirinkite paslaugą.
4 Pasirinkite kainą.
5 Pasirinkite Subscribe.
6 Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į
įrenginį
Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite
ieškoti vietos ir nusiųsti ją į Garmin DriveLuxe įrenginį.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite Find
Nearby Places ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos
pavadinimą.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
• Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną
vietą, pasirinkite Foursquare, tada sąraše pasirinkite
lankytiną vietą.
• Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite Pick
Location ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
• Jei kontaktų sąraše norite rasti adresą, pasirinkite Search
Contacts, tada pasirinkite kontakto vardą.
Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.
3 Pasirinkite Send.
Programa Smartphone Link siunčia vietą į Garmin DriveLuxe.
4 Savo Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite
Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą
mėgstamų vietų sąraše, pasirinkite .
• Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite
Gerai.
Vieta rodoma Garmin DriveLuxe įrenginyje, neseniai rastų vietų
sąraše.
Išmanieji pranešimai
Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos,
Garmin DriveLuxe įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono
pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir
kalendoriaus įvykius.
PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios
programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos
įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus
išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma
spalvota piktograma (Bluetooth funkcijos būsenos
piktogramos, 12 psl.).
Pranešimų gavimas
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad Garmin DriveLuxe įrenginys gautų pranešimus, jį turite
prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios
programos.
Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje
puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
PASTABA: kai peržiūrite žemėlapį, pranešimai rodomi
žemėlapio įrankyje.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite Gerai.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite Rodyti.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Rodyti > Groti.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapį
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad Garmin DriveLuxe įrenginys gautų pranešimus, jį turite
prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios
programos.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
Kai peržiūrite žemėlapį, nauji pranešimai rodomi žemėlapio
įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite arba laukite, kol
iškylantysis langas išnyks.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Leisti pranešimą.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite išklausyti pranešimą naudodami balso komandą,
pasakykite Leisti pranešimą.
PASTABA: ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso
komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio
įrankyje rodoma piktograma.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų sąrašo peržiūra
Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.
1 Pasirinkite Programos > Išmanieji pranešimai.
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai
rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
Pasirinkite
nustatymą:
2
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo
aprašymą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite .
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti
naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima
naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti
sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu.
Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.
Skambinimas
Numerio rinkimas
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Rinkti.
2 Įveskite numerį.
3 Pasirinkite Rinkti.
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygelę
Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną
kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele
bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose
ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Adresų knyga.
2 Pasirinkite kontaktą.
3 Pasirinkite Skambinti.
Skambinimas į vietą
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite Skambinti.
13
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Ignoruoti.
Skambučių istorijos naudojimas
Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį
kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti
keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai
kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambuč. istorija.
2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti
paskutiniai skambučiai.
3 Pasirinkite skambutį.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų
skambučių parinktis.
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo
įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .
Namų telefono numerio įrašymas
PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį
redaguoti, savo įrašytų vietų sąraše pasirinkę
„Namai“ (Išsaugotos vietos redagavimas, 10 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > > Nustatykite
namų nr..
2 Įveskite savo telefono numerį.
3 Pasirinkite Baig..
Skambinimas į namus
Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų
telefono numerį.
Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambinti namo.
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple
įrenginyje
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos
naudojant Apple įrenginį
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link programos,
Garmin DriveLuxe įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link programos
neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti
papildomas Bluetooth funkcijas. Programa Smartphone Link su
telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth“ technologiją. Kai
pirmą kartą prisijungiate prie Smartphone Link programos
naudodami Apple įrenginį, turite įvesti „Bluetooth“ saugos kodą.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
PASTABA: telefono operacinę sistemą gali reikėti atnaujinti į
naujausią versiją.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jūsų Garmin DriveLuxe įrenginio ekrane rodomas saugos
kodas.
3 Telefone įveskite kodą.
14
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet
likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir
pranešimus.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuris
taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga,
rodoma spalvota piktograma .
3 Išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos
piktogramos ir .
3 Išvalykite žymės langelį Išmaniųjų telefonų paslaugos.
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple
įrenginyje
Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba
slėpdami kategorijas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos
piktogramos ir .
3 Pasirinkite Išmanieji pranešimai.
4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo
esantį žymės langelį.
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame
telefone su Android™
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios
programos „Android“ išmaniajame telefone
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link programos,
Garmin DriveLuxe įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link programos
neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti
papildomas Bluetooth funkcijas.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone
su Android
Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie
kitų funkcijų.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų
įranga, išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
• Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų
pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „Smartphone
Link“.
• Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos
pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios
programos nustatymais.
Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su
Android
Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad
pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti Garmin DriveLuxe
įrenginyje.
1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
2 Pasirinkite .
3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Smart
Notifications.
4 Skiltyje Pranešimai pasirinkite Settings.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų
sąrašas.
Pasirinkite
nustatymą:
5
• Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus,
naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos
esantį perjungiklį.
• Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą,
pasirinkite .
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
• Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant
radijo bangų imtuvo laidą (Eismo duomenų gavimas
naudojant eismo imtuvą, 15 psl.). Eikite į produkto puslapį
adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo
imtuvo laidą.
Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia
informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į
www.garmin.com/traffic.
Eismo duomenų gavimas naudojant
Smartphone Link
Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone
Link programą.
1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
2 Savo Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite Nustatymai >
Eismas ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis Eismas.
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
imtuvą
PRANEŠIMAS
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Kur įmanoma, eismo imtuvas duomenis gauna radijo bangomis.
Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas
pridedamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį
adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo
imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.
Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami eismo imtuvo laidą (Garmin DriveLuxe įrenginio
montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie
maitinimo šaltinio, 1 psl.).
Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie jūsų Garmin DriveLuxe įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės
langelį.
Eismo imtuvo prenumeratos
Susieto telefono pašalinimas
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.
Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite Panaikinti įrenginio
susiejimą.
Eismas
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame
kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant
maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute
esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės
tikslą (Eismo nustatymai, 20 psl.). Naudodami eismo žemėlapį
galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.
Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo
duomenis.
• Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per
Smartphone Link programą (Eismo duomenų gavimas
naudojant Smartphone Link, 15 psl.).
Eismas
Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo
duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir
jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta
adresu garmin.com/traffic.
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.
2 Pasirinkite Abonementai > .
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.
6 Įveskite kodą.
7 Pasirinkite Baig..
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
15
Eismo peržiūra žemėlapyje
Instrukcijų nutildymas
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > .
2 Pasirinkite Nutildyti instrukcijas > Įjungta.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi
modeliai.
PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.
Pažadinimo frazės nustatymas
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra
Balso komanda.
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > >
Pažadinimo frazė.
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.
Pasirinkite
Baig..
3
Balso komandų aktyvinimas
Ištarkite savo pažadinimo frazę.
Pasirodys balso komandų meniu.
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.
1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (Pažadinimo frazės
nustatymas, 16 psl.).
2 Ištarkite Surasti vietą.
3 Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
4 Pasakykite linijos numerį.
5 Ištarkite Rodyti kelią.
16
Valdymas balsu
Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija,
suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija
leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis
valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.
Valdymo balsu konfigūravimas
Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno
naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.
1 Pasirinkite Programos > Valdymas balsu.
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.
PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos
frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta
pati.
Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai
funkcijai skirtą komandą.
Valdymo balsu naudojimas
1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei Valdymas balsu.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Valdymo balsu patarimai
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys
sėkmingai priėmė komandą.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje
Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane
(pateiktas daugeliu kalbų).
1 Pasirinkite Programos > Naudotojo vadovas.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip
programinės įrangos tekstas (Kalbos ir klaviatūros
nustatymai, 20 psl.).
2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite
(pasirenkama).
Watch Link
Programa Watch Link jūsų Garmin DriveLuxe įrenginio
navigacijos funkcijas pritaiko suderinamame Garmin laikrodyje
su Connect IQ.
PASTABA: kad veiktų ši funkcija, reikia Garmin laikrodžio,
kuriame galima leisti Connect IQ programas, ir išmaniojo
telefono.
Rasti mano kelionės tikslą: laikrodžio ekrane teikia
nurodymus, kaip pasiekti kelionės tikslą. Ši funkcija ypač
naudinga, kai automobilį turite statyti toliau nuo kelionės
tikslo ir baigti naviguoti pėsčiomis (Kelionės tikslo radimas
naudojant Garmin laikrodį, 4 psl.).
Balso komanda
Rasti mano automobilį: teikia nurodymus, kaip pasiekti
paskutinę įrašytą jūsų transporto priemonės stovėjimo vietą
(Paskutinės stovėjimo vietos paieška, 5 psl.).
Įspėjimai vairuotojui: kai įrenginys rodo vairuotojo įspėjimą,
laikrodis suvibruoja, o ekrane rodoma įspėjimo piktograma
(Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje, 17 psl.).
Watch Link nustatymas
Kad galėtumėte nustatyti Watch Link, turite atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
• Susiekite Garmin DriveLuxe įrenginį su išmaniajame telefone
esančia Smartphone Link programa (Susiejimas su telefonu
ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
• Suderinamą Garmin laikrodį susiekite su išmaniajame
telefone esančia programa mobiliesiems Garmin Connect™.
Daugiau informacijos rasite laikrodžio naudotojo vadove.
Funkcija Watch Link, naudodama išmanųjį telefoną, siunčia
informaciją iš Garmin DriveLuxe įrenginio į programą Watch
Link, esančią suderinamame laikrodyje Connect IQ.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą mobiliesiems
Garmin Connect.
atidarykite meniu (priklausomai nuo
2 Pasirinkę arba
išmaniojo telefono operacinės sistemos).
3 Pasirinkite Connect IQ Store.
4 Ieškokite programos Watch Link ir pasirinkite Download.
Programa Connect IQ Watch Link įdiegiama laikrodyje.
5 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
6 Pasirinkite Watch Link.
PATARIMAS: kad rastumėte parinktį Watch Link, gali reikėti
braukti kairėn ar dešinėn.
7 Sąraše pasirinkite laikrodį ir Continue.
8 Baigę sąranką pasirinkite Gerai.
Kai telefonas prisijungia prie Garmin DriveLuxe įrenginio,
programa Watch Link automatiškai įsijungia laikrodyje.
Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link
(Watch Link nustatymas, 17 psl.).
Suderinamas Garmin laikrodis gali rodyti nustatytus vairuotojo
įspėjimus iš Garmin DriveLuxe įrenginio. Galite pasirinkti, kokius
įspėjimus rodyti laikrodyje.
1 Savo Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite Programos >
Watch Link.
2 Pasirinkite įspėjimus, kuriuos norėtumėte gauti į laikrodį.
3 Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite
Įspėjimai vairuotojui.
Kai naviguojate pasitelkę Garmin DriveLuxe įrenginį, laikrodis
suvibruoja ir rodo nustatytus vairuotojo įspėjimus, kai jie
pateikiami.
LiveTrack
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Funkcija LiveTrack leidžia bendrinti kelionę su išmaniojo
telefono ir socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“,
kontaktais. Kai bendrinate, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti
jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių
kelionių maršrutus.
Kad veiktų ši funkcija, reikia išmaniojo telefono, kuriame įdiegta
programa Smartphone Link.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų
pakvietimas
Kai LiveTrack funkcija naudojatės pirmą kartą, turite ją nustatyti
ir pakviesti žiūrinčiųjų.
1 Prisijunkite prie „Smartphone Link“ (Susiejimas su telefonu
ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link
ir pasirinkite LiveTrack.
3 Įveskite naudotojo vardą ir pasirinkite Kitas.
4 Įveskite vieną ar daugiau kontaktų, kuriuos norėtumėte
pakviesti.
Galite įvesti kontakto vardą arba el. pašto adresą.
5 Pasirinkite Įjungti „LiveTrack“.
Programa pradeda bendrinti jūsų LiveTrack
duomenis. Pakviesti žiūrintieji gauna el. laišką su nuoroda,
kur peržiūrėti jūsų LiveTrack duomenis.
6 Pasirinkite , jei LiveTrack nuorodą norite bendrinti
naudodami socialinį tinklą, pranešimų programą ar kitą
bendrinimo programą (pasirenkama).
LiveTrack bendrinimo pradžia
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti LiveTrack
funkciją (LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų
pakvietimas, 17 psl.).
Galite pradėti bendrinti LiveTrack duomenis naudodami Garmin
DriveLuxe įrenginį arba Smartphone Link programą.
• Įrenginyje Garmin DriveLuxe pasirinkite Programos >
LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“.
Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda,
leidžianti peržiūrėti LiveTrack duomenis, o jūsų pakviestiems
kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda. Kai
bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku
stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių
kelionių maršrutus.
rodoma Garmin DriveLuxe būsenos juostoje, kol LiveTrack
bendrinimas suaktyvintas. Taip pat rodomas pakviestų
žiūrinčiųjų skaičius.
PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą LiveTrack bendrinimo
seansas automatiškai baigiasi po 24 valandų. Programoje
Smartphone Link galite pasirinkti LiveTrack > Extend
LiveTrack, jei norite pratęsti LiveTrack bendrinimo seansą arba
galite bet kada nutraukti bendrinimą.
LiveTrack bendrinimo stabdymas
LiveTrack bendrinimą galite bet kada sustabdyti naudodami
Garmin DriveLuxe įrenginį arba Smartphone Link programą.
• Garmin DriveLuxe įrenginyje pasirinkite Programos >
LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“.
Žiūrintieji gaus pranešimą, kad LiveTrack seansas baigėsi ir kad
jie nebegalės stebėti jūsų vietos.
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų
informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite
prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
12 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Orai.
17
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų
prognozę.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite Programos > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą
esamų oro sąlygų žemėlapį, taip pat žemėlapyje esančią orų
piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese
esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Orų radaras.
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti
žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią
galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių
pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu.
Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte
savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti
siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite
Pasirinkite.
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.
18
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
ir
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite
> Optimizuoti tvarką.
Traukos vietų radimas keliaujant
Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių
traukos vietų.
1 Redaguodami kelionę pasirinkite > Kelionės nustatymai
> Siūlyti pramogas.
2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite
Pasirinkite.
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas (Maršruto formavimas, 5 psl.).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 5 psl.).
Išsaugotos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Įrašyti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
„photoLive“ eismo kameros
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie
Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę
„photoLive“ paslaugą (Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines
paslaugas, 12 psl.).
„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų
pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.
Paslauga „photoLive“ pasiekiama ne visuose regionuose.
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas
Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo
kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš
regionų, kuriuose dažnai keliaujate.
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
Šalia kameros vietos žemėlapio rodomas tiesioginis vaizdas
iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite Įrašyti (pasirenkama).
Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridedamas
kameros miniatiūros vaizdas.
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje
„photoLive“ žemėlapio įrankis rodo eismo kameras, esančias
priekyje esančiame kelyje.
1 Žemėlapyje pasirinkite > „photoLive“.
Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje
esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus
kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje
esančios kameros.
2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite Rasti eis. kameras, kad
peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo
kameras (pasirenkama).
Eismo kameros išsaugojimas
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite sankryžą.
5 Pasirinkite Įrašyti.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai, 21 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.
Garmin DriveLuxe nustatymai
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė.
Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų
vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Garmin DriveLuxe nustatymai
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas,
11 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodo
maršrute esančius pagrindinius kelius.
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.
Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose
regionuose.
Ekologiškos zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar
taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto
priemonei, vengimą.
Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, kurioms reikia
nemažo operatoriaus dėmesio.
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki
kelionės tikslo.
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS
modeliavimo įtaisą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
4 Pasirinkite vietos aprašą.
19
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.
Belaidžio tinklo nustatymai
Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi‑Fi tinklus, susietus
Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.
Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.
Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių
pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti
Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio
pavadinimą.
Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.
Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris
jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth
belaide technologija.
„Wi-Fi“: įgalina Wi‑Fi radiją.
Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus
tinklus.
Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi‑Fi tinklų
(Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo, 21 psl.).
®
Pagalbos vairuotojui nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui.
Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo
perspėjimų garsines versijas (Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai, 2 psl.).
Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate
be pertraukos.
Pranešimas apie įvykį: leidžia nustatyti kontaktą, kuriam bus
pranešta, kai įrenginys aptiks galimą eismo įvykį (Įvykių
aptikimas ir pranešimas apie juos, 3 psl.).
Artėjimo įspėjimai: įspėja, kai artėjate prie tinkintų lankytinų
vietų ar šviesoforų.
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų
įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV). Šia
funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Atsarginės kameros nustatymai
Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti
susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu
navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra
prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios
informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr.
atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com
/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.
Pasirinkite Nustatymai > Galinio vaizdo kamera, tada
pasirinkite susietą kamerą.
Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte
peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite
vėl susieti šią kamerą.
Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.
Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir
leidžia reguliuoti jų padėtį.
babyCam Nustatymai
Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™
kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje
rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės
kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų
susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į
garmin.com/babycam, jei norite įsigyti Garmin babyCam
kamerą.
Pasirinkite Nustatymai > babyCam, tada pasirinkite susietą
kamerą.
20
Maitinimo nustatymai: leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas
turėtų būti rodomas ekrane.
Pasukti vaizdą: leidžia apversti ar apsukti vaizdo įrašą.
Išlyginimas: rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda
reguliuoti kameros vaizdą.
Pat. pers. apie vt.: įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš
transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės
nėra keleivių.
Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą.
Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Spalvų tipas: įjungia dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.
Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš
įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos
energiją).
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką. Ekrano kopijos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano kopijos“.
Eismo nustatymai
Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti
optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba
nurodžius) (Eismo delsos vengimas maršrute, 6 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.
Garmin DriveLuxe nustatymai
PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz., gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.
Artėjimo įspėjimų nustatymai
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai,
turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV).
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Artėjimo
įspėjimai.
Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie
artėjimo taškų, stilių.
Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama
įspėjimais, tipą.
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Įrenginys.
Apie: rodo programinės įrangos versijos numerį, įrenginio ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.
Reguliavimas: rodo priežiūros institucijų ženklinimą ir
informaciją.
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo
licencijos sutartis
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.
Įrenginio duomenų teikimas: bendrina anoniminius duomenis
siekiant tobulinti įrenginį.
Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su
Garmin turinio gerinimo tikslais.
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija
1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
2 Pasirinkite Įrenginys > Reguliavimas.
Specifikacijos
Darbinės temperatūros diapazonas
Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas
Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija,
tiekiama per pridėtą transporto priemonės
maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo
šaltinio energija, tiekiama per pasirinktinį priedą
(galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas
Įrenginio informacija
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite
prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie
trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.
Įrenginio techninė priežiūra
Garmin palaikymo centras
Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų,
dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams,
eikite adresu support.garmin.com.
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai
Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir
programinė įranga turi būti naujausi. Žemėlapių naujinimuose
pateikti naujausi galimi žemėlapių duomenys. Programinės
įrangos naujinimuose pateikti funkcijų ir našumo patobulinimai.
Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.
• Įrenginį galite prijungti prie Wi‑Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai
įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai
atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
• Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti
naudodami Garmin Express programą. Ši parinktis leidžia
žemėlapio duomenis atnaujinti žemėlapio kortelėje, jei
atnaujinti žemėlapiai netelpa į vidinę atmintį.
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo
Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas
prisijungti prie Wi‑Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi‑Fi
tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Jei reikia, pasirinkite „Wi-Fi“, kad įgalintumėte Wi‑Fi
technologiją.
3 Pasirinkite Ieškoti tinklų.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi‑Fi tinklų sąrašą.
4 Pasirinkite tinklą.
5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite Baig..
Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie
išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys
automatiškai prisijungia prie tinklo.
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Wi‑Fi tinklą
PRANEŠIMAS
Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį
atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo
nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad
sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius,
susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį
prijungę prie Wi‑Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia
atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
1 Prijunkite įrenginį prie Wi‑Fi tinklo (Prisijungimas prie Wi‑Fi
tinklo, 21 psl.).
21
Prijungtas prie Wi‑Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinimų.
Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu,
piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis .
2 Pasirinkite Nustatymai > Naujinimai.
Įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas
naujinimas, tekstas Galimi naujinimai rodomas žemiau
skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite
Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti tik žemėlapio naujinimus, pasirinkite
Žemėlapis > Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus,
pasirinkite Programinė įranga > Įdiegti viską.
4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite Priimti visus,
kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite
Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas.
Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių
sutarčių sąlygomis.
5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio
maitinimo šaltinio ir pasirinkite Tęsti (Įrenginio įkrovimas,
21 psl.).
Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti
USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali
tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems
telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems
medijos įrenginiams.
6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie
išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi‑Fi aprėpties zoną.
PATARIMAS: jei žemėlapio atnaujinimo procesas
pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali
nebūti žemėlapio duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus
žemėlapio duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius
naudodami Wi‑Fi arba Garmin Express.
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite
atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius.
1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į
garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (Garmin Express
diegimas, 22 psl.).
2 Atidarykite programą Garmin Express.
3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.
Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie micro-USB prievado À
jūsų Garmin DriveLuxe įrenginyje, o didįjį antgalį reikia
prijungti prie kompiuterio USB prievado.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio
pavadinimą bei serijos numerį.
6 Spustelėkite Pridėti įrenginį ir vadovaudamiesi ekrane
teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos
Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus
įrenginiui skirtus naujinius.
7 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite Peržiūrėti išsamią
informaciją ir spustelėkite Įdiegti šalia norimo naujinio.
Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinimus į
jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties,
todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta
nedidelė.
PASTABA: jei žemėlapio naujinimas netelpa į įrenginio
vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį
įdėti microSD kortelę, taip pridedant laisvos vietos
(Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas, 24 psl.).
8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite
naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali
nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.
®
Garmin Express diegimas
Garmin Express programa pasiekiama Windows ir Mac
komputeriuose.
1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar
programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu,
pasirinkite Sistemos reikalavimai.
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Atsisiųsti
skirtą „Mac“.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
®
®
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
Išorinio korpuso valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
4 Kai Garmin DriveLuxe įrenginys paragina įjungti failų
perkėlimo režimą, pasirinkite Taip.
5 Programoje Garmin Express spustelėkite Pridėti įrenginį.
22
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Įrenginio techninė priežiūra
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę
įrangą (garmin.com/express).
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Įrenginį paimkite už viršaus ir apačios.
2 Įrenginio apačią traukite į save, kol ji atsiskirs nuo magneto.
Jei įrenginį trauksite tiesiai į save, laikiklis gali atsiskirti nuo
vakuuminio siurbtuko.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą À pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atlaisvintumėte.
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę
ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide Ã.
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
Nuvalykite
švaria ir sausa šluoste.
2
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Garmin DriveLuxe įrenginio
montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie
maitinimo šaltinio, 1 psl.).
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai, 19 psl.).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 23 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 20 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
20 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.).
• Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (Belaidžio tinklo
nustatymai, 20 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono
arba Smartphone Link
• Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link
ir pasirinkite > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone
Link fono paslaugas.
• Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
• Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir
įrenginį (Susieto telefono pašalinimas, 15 psl.) ir atlikti
susiejimo procesą (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas
prie Smartphone Link, 12 psl.).
23
Programa Smartphone Link sumažina
išmaniojo telefono įkrovos lygį
Siunčiant duomenis į įrenginį ir iš jo, programa Smartphone Link
naudoja Bluetooth belaidę technologiją. Įprasta, kad naudojant
Bluetooth ryšį, suvartojamas tam tikras kiekis baterijos
energijos. Programa taip pat reguliariai tikrina, ar yra esamų
paslaugų naujinimų, o dėl to suvartojama daugiau baterijos
energijos.
Jei norite, kad Smartphone Link programa vartotų mažiau
baterijos energijos, šioje programoje pakeiskite baterijos
naudojimo nustatymus.
1 Išmaniajame telefone, programoje Smartphone Link
pasirinkite .
2 Slinkite į skiltį Battery Usage ir pasirinkite Settings.
3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
• Išvalykite žymės langelį Bluetooth Auto-Connect.
Panaikinus šią parinktį galima sutaupyti nedidelį kiekį
baterijos energijos, bet dėl to programa negalės
automatiškai prisijungti prie Garmin DriveLuxe įrenginio.
Kai ši parinktis išjungta, kiekvieną kartą, kai įrenginį norite
prijungti prie Smartphone Link, turite pasirinkti iš
Smartphone Link pagrindinio meniu.
• Išvalykite žymės langelį Live Services Check.
Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose išjungus šią
parinktį programa sunaudos daug mažiau baterijos
energijos. Kai ši parinktis išjungta, norėdami gauti
atnaujintą informaciją apie galimas tiesiogines paslaugas,
turite neautomatiškai atnaujinti Smartphone Link
pagrindinį meniu.
Priedas
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties
kortelės įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 32 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (Garmin DriveLuxe 51 įrenginio
apžvalga, 1 psl.).
Atminties
kortelę įdėkite į lizdą.
2
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
Duomenų tvarkymas
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
3 Kai Garmin DriveLuxe įrenginys paragina įjungti failų
perkėlimo režimą, pasirinkite Taip.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
kompiuterio, 24 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
24
Priedas
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 11
3D žemėlapio vaizdas 11
A
adresai, ieškojimas 8
aktyvios kelio juostų nuorodos 4
aplinkkeliai 5
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 21
atjungimas, Bluetooth įrenginys 15
atminties kortelė 1, 24
įdėjimas 24
atnaujinimas
programinė įranga 21
žemėlapiai 21
atsakymas į skambučius 14
atsarginė kamera 20
automatinis garso stiprumas, įjungimas 2
avarinės tarnybos 9
B
balso komanda 16
aktyvinimas 16
naudojimo patarimai 16
navigacija naudojant 16
pažadinimo frazė 16
baterija
įkrovimas 1, 21, 23
prailginimas 23
problemos 23
belaidė kamera 20
bendrinimas, LiveTrack 17
Bluetooth technologija 12, 13, 23
įrenginio atjungimas 15
nustatymai 20
D
degalai, stotys 9
E
eismas 11, 15, 20
abonementų pridėjimas 15
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 11, 16
imtuvas 15
incidentai 11, 16
kameros 19
žemėlapis 11, 16
eismo kameros, peržiūra 19
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano kopijos 20
ekrano nustatymai 20
esama vieta 9
F
failai, perkėlimas 24
Foursquare 9
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 21
Garmin Connect 12
Garmin Express 22
programinės įrangos naujinimas 22
Garmin tiesioginės paslaugos 12
garsas, artėjimo taškai 20, 21
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 9
GPS 1, 24
greičio kameros 2
Greitoji paieška 7
I
ID numeris 21
išsaugotos vietos 18
kategorijos 10
redagavimas 10
Rodyklė
J
jutiklinio ekrano valymas 23
K
kalba
balsas 20
klaviatūra 20
kalbos atpažinimas 16
kameros 20
atsarginė 20
greitis 2
raudona šviesa 2
kelio pėdsakas, peržiūra 11
kelio sąlygos, orai 18
kelionės informacija 11
nustatymas iš naujo 11
peržiūra 11
kelionės planuoklis 18
formavimo taškai 18
kelionės redagavimas 18
kelionės tikslai 19. Žr. vietovės
atvykimas 4
kelionių istorija 21
kitas posūkis 4
klaviatūra
išdėstymas 20
kalba 20
kompiuteris, prijungimas 24
koordinatės 9
Kur aš esu? 9, 10
nustatymas iš naujo
įrenginys 23
kelionės duomenys 11
nustatymų atkūrimas 21
nutildymas, garsas 16
O
objektai 7
orai 17
kelio sąlygos 18
radaras 18
P
laikiklio nuėmimas 23
laikiklis, nuėmimas 23
laiko nustatymai 20
lankytinos vietos (LV) 7, 9
objektai 7
LiveTrack 17
paieškos juosta 7
paieškos zonos keitimas 8
palydovo signalai
gavimas 1
peržiūra 24
pašalinimas
kelionės 18
susietas „Bluetooth“ įrenginys 15
photoLive 19
piktogramos, būsenos juosta 1
platuma ir ilguma 9
posūkių sąrašas 4
pranešimai 12–15
pranešimas apie įvykį 3
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 12
priedai 24
priekyje 10, 11
pritaikoma 11
prisijungimas 21
produkto palaikymas 16
programinė įranga
atnaujinimas 21
naujinimas 22
versija 21
M
R
L
maitinimo laidai 21
saugiklio keitimas 23
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1
maršrutai 3
formavimas 5
myTrends 6
peržiūra žemėlapyje 4
pradėjimas 3
pradžia 7, 8
siūlomi 6
skaičiavimo režimas 18, 19
skaičiuojama 5
sustabdymas 6
taško pridėjimas 5, 18
maršruto formavimas 5
microSD kortelė 24
miego režimas 1
myTrends, maršrutai 6
N
namai
skambinimas 14
telefono numeris 14
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
naudotojo vadovas 16
naujinimas
programinė įranga 22
žemėlapiai 22
navigacija 4, 7
bekelė 7
nustatymai 19
navigacija bekelėje 7
neseniai rastos vietos 9
nuorodos
pašalinimas 9
pridėjimas 9
nurodymai 4
nustatymai 19–21
redagavimas, išsaugotos kelionės 18
rinkimas 13
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 2
S
sankryžos, ieškojimas 8
saugiklis, keitimas 23
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
12, 14
skambinti
atjungimas 15
susiejimas 12, 23
skambučiai 13, 14
atsakymas 14
istorija 14
kontaktai 13
namai 14
rinkimas 13
vykdymas 13
Smartphone Link 12, 14, 15
prijungimas 12, 14
skambučių išjungimas 14
specifikacijos 21
stovėjimo vietos 4, 7, 8
paskutinė vieta 5
sumodeliuotos vietos 19
susiejimas
atjungimas 15
laikrodis 17
skambinti 12, 23
T
telefono skambučiai 13
atsakymas 14
nutildymas 14
rinkimas 14
rinkimas balsu 14
telefonų knyga 13
transporto priemonės maitinimo laidas 1
trikčių šalinimas 23
25
TripAdvisor 9
U
USB, atjungimas 24
V
vagystė, vengimas 23
vairuotojo įspėjimai 2, 17
vakuuminis siurbtukas 23
valdymas balsu 16
patarimai 16
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 4
vengimai 6
išjungimas 6
kelias 6
kelių savybės 6
pašalinimas 6
rinkliavos 6
vietovė 6
vieta 8
vietos 8
esamos 9, 10
ieškoma 7
išsaugojimas 10
neseniai rasta 9
objektai 7
sumodeliuotas 19
vietovės 19
esamos 9
ieškoma 8
skambinimas 13
vietų ieškojimas, kategorijos 7
vietų paieška. 7–9, 12 Taip pat žr. vietos
adresai 8
koordinatės 9
miestai 8
sankryžos 8
W
Watch Link 4, 16, 17
Wi‑Fi 20, 21
26
Rodyklė
support.garmin.com
Rugsėjis 2018
190-02121-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising