Garmin | DriveLuxe™ 51 LMT-S | Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Priročnik za uporabo

Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Priročnik za uporabo
GARMIN DRIVELUXE 51
™
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe
Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD in logotip microSDHC
sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista in Windows XP so registrirane blagovne znamke
družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika ..... 2
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ...... 2
Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih ................................ 3
Nastavitev stika v primeru dogodka ....................................... 3
Preklic obvestila o dogodku ................................................... 3
Onemogočanje obvestil o dogodku ....................................... 3
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ...................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Povezovanje z računom Foursquare ..................................... 9
Iskanje destinacij Foursquare ................................................ 9
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare ............................... 9
Javljanje v storitev Foursquare .............................................. 9
TripAdvisor® ............................................................................... 9
Iskanje destinacij TripAdvisor ................................................ 9
Ogled nedavno najdenih lokacij .................................................. 9
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev .......................... 9
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 9
Iskanje nujnih služb in goriva ................................................. 9
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 9
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 9
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 9
Shranjevanje lokacij .................................................................... 9
Shranjevanje položaja ............................................................ 9
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 9
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 9
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .............................. 10
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 10
Navigacija do cilja .......................................................... 3
Uporaba zemljevida...................................................... 10
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave Garmin DriveLuxe 51 ...................................... 1
Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveLuxe v vozilu .... 1
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 1
Iskanje signalov GPS .................................................................. 1
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 1
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 2
Nastavitev glasnosti .................................................................... 2
Omogočanje samodejne glasnosti ......................................... 2
Uporaba mešalnika zvoka ...................................................... 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 2
Načrtovane poti ........................................................................... 3
Začetek načrtovane poti ............................................................. 3
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 3
Pot domov .............................................................................. 3
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 4
Aktivno razvrščanje na pasove .............................................. 4
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje ................................ 4
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 4
Prihod na cilj ............................................................................... 4
Parkirišče v bližini cilja ........................................................... 4
Iskanje cilja z uro Garmin ....................................................... 4
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ....................................... 5
Spreminjanje aktivne načrtovane poti ......................................... 5
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ........................................ 5
Oblikovanje načrtovane poti ................................................... 5
Izbira obvoza .......................................................................... 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 5
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 5
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 6
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 6
Izogibanje cestam s cestnino ................................................. 6
Izogibanje vinjetam ................................................................ 6
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 6
Izogibanja ekološkim območjem ............................................ 6
Izogibanja po meri .................................................................. 6
Navigacija izven cest .................................................................. 6
Iskanje in shranjevanje lokacij...................................... 6
Destinacije .................................................................................. 7
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 7
Iskanje lokacije po kategoriji ....................................................... 7
Iskanje znotraj kategorije ....................................................... 7
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 7
Rezultati iskanja lokacij ............................................................... 7
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu ................................... 7
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 8
Parkirišče .................................................................................... 8
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije ....................... 8
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije .......................... 8
Razumevanje barv in simbolov parkirišč ................................ 8
Orodja za iskanje ........................................................................ 8
Iskanje naslova ...................................................................... 8
Iskanje križišča ....................................................................... 8
Iskanje mesta ......................................................................... 8
Kazalo vsebine
Orodja zemljevida ..................................................................... 10
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 10
Omogočanje orodij zemljevida ............................................. 10
Pred vami .................................................................................. 10
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 10
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 10
Podatki o potovanju .................................................................. 11
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 11
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 11
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 11
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 11
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 11
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 11
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 11
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 11
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 11
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 11
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 11
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega
telefona.......................................................................... 11
Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikone stanja funkcije Bluetooth ................................................. 12
Storitve Garmin Live ................................................................. 12
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 12
Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo ................ 12
Pametna obvestila .................................................................... 12
Prejemanje obvestil .............................................................. 12
Ogled seznama obvestil ....................................................... 13
Prostoročno klicanje ................................................................. 13
Klicanje ................................................................................ 13
Sprejemanje klica ................................................................. 13
Uporaba zgodovine klicev .................................................... 13
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 13
Shranjevanje domače telefonske številke ............................ 13
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple ........................ 14
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple .................................................................................... 14
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple ................. 14
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa
Smartphone Link za napravo Apple ..................................... 14
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom
Android™ .................................................................................. 14
i
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v
pametnem telefonu s sistemom Android ............................. 14
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android ................................................................ 14
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth ................................ 14
Brisanje združenega telefona ................................................... 14
Promet ........................................................................... 15
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 15
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................. 15
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij .................. 15
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 15
Ogled prometa na zemljevidu ................................................... 15
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 15
Glasovni ukaz............................................................... 15
Nastavitev besedne zveze za bujenje ...................................... 15
Aktiviranje glasovnih ukazov ..................................................... 15
Namigi za glasovne ukaze ........................................................ 16
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................. 16
Utišanje navodil ........................................................................ 16
Glasovni nadzor ........................................................................ 16
Konfiguriranje glasovnega nadzora ..................................... 16
Uporaba glasovnega nadzora .............................................. 16
Namigi za glasovni nadzor ................................................... 16
Uporaba programov..................................................... 16
Ogled priročnika za uporabo v napravi ..................................... 16
Watch Link ................................................................................ 16
Nastavitev programa Watch Link ......................................... 16
Prejemanje opozoril za voznika v uro .................................. 16
LiveTrack .................................................................................. 17
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil
opazovalcem ........................................................................ 17
Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack ............................. 17
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 17
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 17
Ogled vremenske slike ......................................................... 17
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 17
Ogled razmer na cesti .......................................................... 17
Načrtovalnik potovanja ............................................................. 17
Načrtovanje potovanja ......................................................... 18
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................. 18
Odkrivanje znamenitosti na potovanju ................................. 18
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja .................... 18
Navigacija po shranjenem potovanju ................................... 18
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti ................ 18
Prometne kamere photoLive .................................................... 18
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive ............. 18
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu ................ 18
Shranjevanje prometne kamere ........................................... 18
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 19
Nastavljanje časa ................................................................. 20
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 20
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 20
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 20
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 20
Informacije o napravi................................................... 20
Ogled informacij o predpisih in skladnosti ................................ 20
Specifikacije .............................................................................. 21
Polnjenje naprave ..................................................................... 21
Vzdrževanje naprave .................................................... 21
Središče za podporo Garmin .................................................... 21
Posodobitve zemljevidov in programske opreme ..................... 21
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi ........................ 21
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi .................................................................... 21
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express ................................................ 21
Nega naprave ........................................................................... 22
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 22
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 22
Preprečevanje kraje ............................................................. 22
Ponovni zagon naprave ............................................................ 22
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 22
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 22
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 22
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 22
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 22
Odpravljanje težav........................................................ 23
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 23
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 23
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 23
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 23
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom
Smartphone Link ....................................................................... 23
Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije
v pametnem telefonu ................................................................ 23
Dodatek ......................................................................... 23
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke ...... 23
Upravljanje podatkov ................................................................ 23
O pomnilniških karticah ........................................................ 24
Priklop naprave na računalnik ............................................. 24
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 24
Izključitev kabla USB ........................................................... 24
Ogled stanja signala GPS ........................................................ 24
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 24
Nakup dodatne opreme ............................................................ 24
Kazalo............................................................................ 25
Nastavitve Garmin DriveLuxe ..................................... 19
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 19
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 19
Nastavitve navigacije ................................................................ 19
Nastavitve načina izračuna .................................................. 19
Nastavitev simuliranega položaja ........................................ 19
Nastavitve brezžičnega omrežja ............................................... 19
Nastavitve pomoči za voznika .................................................. 19
Nastavitve vzvratne kamere ..................................................... 19
Nastavitve kamere babyCam .................................................... 20
Nastavitve zaslona .................................................................... 20
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 20
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 20
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 21).
• Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveLuxe v vozilu,
stran 1).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 1).
• Nastavite glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 2) in
svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 2).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 3).
Pregled naprave Garmin DriveLuxe 51
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
Logotip Garmin na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen
navzgor.
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
4 Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.
5 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
®
Vklop ali izklop naprave
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali
napravo priklopite na napajanje.
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklopljeno.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način
varčevanja z energijo.
Iskanje signalov GPS
À
Á
Â
Ã
Tipka za vklop/izklop
Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje
Namestitev in napajanje naprave Garmin
DriveLuxe v vozilu
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih
medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih
spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne
hranite blizu takih medicinskih naprav.
OBVESTILO
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske
naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je
naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite
previdni.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Napajalni kabel vozila À priključite v vrata USB na nosilcu.
Uvod
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj
polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in
pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS,
stran 24).
Stanje tehnologije Bluetooth . Izberite za ogled nastavitev
Bluetooth (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 19).
®
Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev
omrežja Wi-Fi (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 19).
Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje
(Prostoročno klicanje, stran 13).
1
Trenutni čas. Izberite za nastavitev časa (Nastavljanje časa,
stran 20).
Stanje napolnjenosti baterije.
Deljenje podatkov funkcije LiveTrack. V ikoni se prikaže
število povabljenih opazovalcev. Izberite za odpiranje
programa LiveTrack (LiveTrack, stran 17).
Stanje programa Smartphone Link. Izberite za povezavo s
programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih
informacij in drugih storitev v živo (Združevanje s telefonom
in povezava s programom Smartphone Link, stran 12).
Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled
vremenske napovedi, stran 17).
Uporaba tipk na zaslonu
Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in
možnostih menijev v napravi.
• Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
• Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
• Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
• Držite ali za hitrejše pomikanje.
• Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni
zaslon izberite .
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Omogočanje samodejne glasnosti
Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na
glasnost hrupa v ozadju.
1 Izberite Glasnost > .
2 Izberite Samodejna glasnost.
Uporaba mešalnika zvoka
Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne
vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven
za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite > Mešalnik zvoka.
3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
OBVESTILO
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
2
onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika.
Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže
razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev
hitrosti (če je na voljo).
Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se
lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo
in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno
smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa
ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice
ali spremenite smeri vožnje.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do železniškega prehoda, ki je pred vami.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do
prehoda za živali, ki je pred vami.
Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na
cesti.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu
prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora
naprava sprejemati prometne informacije (Promet,
stran 15).
Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga
počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka
več kot dve uri.
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih
opozoril za voznika
Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste
opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je
zvok onemogočen.
1 Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna
opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in
prehitro vožnjo
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči
in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere
modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete
prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči
luči.
• Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro
vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin
Live z uporabo programa Smartphone Link (Storitve Garmin
Live, stran 12).
• Če želite v napravo prenesti in shraniti podatke o varnostnih
kamerah, morate kupiti naročnino. Razpoložljivost in
združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se
lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli
se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno
naročnino.
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika
• V nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo
predhodno naložene podatke o kamerah za vožnjo pri rdeči
luči in prehitro vožnjo z doživljenjskimi posodobitvami.
• S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com
/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah,
shranjeno v vaši napravi. Napravo posodabljajte redno, da
boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
1 Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o
dogodku.
2 Počistite potrditveno polje Sporočilo SMS o zaznavanju
dogodkov.
Navigacija do cilja
Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih
Načrtovane poti
Naprava Garmin DriveLuxe z vgrajenimi senzorji zaznava
morebitne dogodke z vozilom.
• Če nastavite stik v primeru dogodka, lahko naprava pošlje
stiku samodejno besedilno sporočilo, ko zazna dogodek in se
vozilo ustavi. To lahko pomaga opozoriti stik na vašo
situacijo, če ne morete klicati ali poslati sporočila. Ta funkcija
zahteva povezavo s programom Smartphone Link in aktivno
podatkovno povezavo za pošiljanje sporočila.
• Če niste nastavili stika v primeru dogodka, bo naprava
samodejno prikazala najbližji naslov ali geografske
koordinate, ko zazna dogodek. Ta funkcija je uporabna, ko
morate reševalcem povedati, kje ste. Za ogled strani Kje
sem? izberite Več.
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 5) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 6).
• S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 3).
• Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (Oblikovanje
načrtovane poti, stran 5).
• Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (Dodajanje lokacij v
načrtovano pot, stran 5).
Nastavitev stika v primeru dogodka
Preden lahko nastavite stik v primeru zaznanega dogodka,
morate narediti naslednje:
• Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
• Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja, izberite ime
svojega telefona in preverite, ali je možnost Telefonski klici
omogočena.
Naprava mora pri nastavitvi stika v primeru dogodka imeti
dostop do programa Smartphone Link in imenika v pametnem
telefonu. Če ne želite uporabljati naprave za prostoročno
telefoniranje, lahko onemogočite možnost Telefonski klici, ko
dokončate nastavitev stika v primeru dogodka.
1 Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o
dogodku > Nadaljuj.
Prikaže se seznam stikov v pametnem telefonu.
2 Izberite stik in nato Naslednji.
3 Preverite telefonsko številko stika in izberite Naslednji.
4 Vnesite svoje ime ali vzdevek in izberite Končano.
5 Preglejte vzorec sporočila v primeru dogodka in izberite
Naslednji.
6 Sledite navodilom na zaslonu za obveščanje stika, da ste ga
dodali kot stik v primeru dogodka.
OPOMBA: v sporočilu obvestila o dogodku je navedeno vaše
ime oz. vzdevek, ki ste ga vnesli, vendar sporočilo ni poslano
z vaše telefonske številke. Za pošiljanje sporočila se
uporablja storitev drugih ponudnikov, zato stik v primeru
dogodka opozorite, da bo sporočilo poslano z neznane
številke.
7 Izberite V redu.
8 Preglejte podatke in izberite Shrani.
Preklic obvestila o dogodku
Ko naprava zazna dogodek, ste s sporočilom in glasovnim
pozivom opozorjeni, da bo sporočilo poslano stiku v primeru
dogodka. Sproži se 60-sekundni odštevalnik časa od trenutka
zaznave dogodka in ko čas poteče, naprava samodejno pošlje
sporočilo. Če ne želite poslati sporočila, ga lahko prekličete.
Preden čas poteče, izberite Prekliči.
Onemogočanje obvestil o dogodku
Ko so obvestila o dogodku onemogočena, naprava ne pošlje
obvestila SMS, če zazna dogodek.
Navigacija do cilja
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam? in poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje
lokacij, stran 6).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrtovane poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja (Oblikovanje načrtovane poti, stran 5).
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 4). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5).
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
3
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
Načrtovana pot na zemljevidu
2 Izberite
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali
izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
Prihod na cilj
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz
ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu
prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na
zemljevidu, stran 11).
Aktivno razvrščanje na pasove
Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na
načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija
ceste, če je na voljo. Obarvana črta À prikazuje ustrezni vozni
pas za zavoj.
zemljevidu.
.
Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam
pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.
•
označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas
obvesti, da se približujete cilju.
• Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete
parkirišča v bližini (Parkirišče v bližini cilja, stran 4).
• Če morate parkirati ali ustaviti nekoliko dlje od cilja, lahko pot
do cilja nadaljujete peš ter pri tem uporabite napravo Garmin
DriveLuxe ali združljivo uro Garmin s programom Connect
IQ™ (Iskanje cilja z uro Garmin, stran 4).
• Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano
pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za
končanje načrtovane poti izberete Stop.
Parkirišče v bližini cilja
Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini
cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča.
1 Izberite možnost:
• Ko vas naprava pozove, izberite Da za iskanje parkirišča v
bližini.
• Če vas naprava ne pozove, izberite Kam? > Kategorije >
Parkirišča, nato pa izberite > Cilja poti.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite Pojdi! > Dodaj
kot naslednji postanek.
Naprava vas vodi do parkirišča.
Ko parkirate vozilo, lahko pot do cilja nadaljujete peš ter pri tem
uporabite napravo Garmin DriveLuxe ali združljivo uro Garmin s
programom Connect IQ (Iskanje cilja z uro Garmin, stran 4).
Naprava ali ura Garmin vas prav tako lahko vodi nazaj do tega
parkirnega mesta, ko se vračate k vozilu (Iskanje zadnjega
parkirnega mesta, stran 5).
Iskanje cilja z uro Garmin
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri
zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
4
Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link
(Nastavitev programa Watch Link, stran 16).
Združljivo uro Garmin lahko uporabite za navigacijo od vozila do
cilja ali od cilja nazaj do vozila. Ta funkcija je uporabna
predvsem, ko iščete lokacijo znotraj večjega kraja ali ko morate
parkirati nekoliko dlje od cilja in se peš odpraviti do njega.
OPOMBA: tehnologija GPS potrebuje neoviran pogled na nebo.
Program Watch Link morda ne bo mogel zagotoviti vodenja
znotraj zaprtih krajev, kot so nakupovalna središča ali letališča.
1 V uri zaženite program Watch Link in izberite Poišči moj cilj.
Naprava pridobi signal GPS in začne vodenje do cilja.
2 Začnite hoditi proti cilju.
Navigacija do cilja
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot naslednji postanek.
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zadnji postanek.
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Kazalnik cilja À prikazuje smer cilja glede na smer, v katero
se premikate Á. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga,
hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja  je prikazana
pod krogom. Vrstica napredovanja à prikazuje vaše
napredovanje proti cilju.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Ko napravo Garmin DriveLuxe odklopite z napajanja v vozilu,
shrani trenutno lokacijo kot parkirno mesto. Če ste opravili
nastavitev programa Watch Link, naprava pošlje lokacijo
parkirnega mesta v združljivo uro Garmin (Nastavitev programa
Watch Link, stran 16). V napravi Garmin DriveLuxe ali
programu Watch Link v uri lahko uporabite navigacijo nazaj do
parkirnega mesta.
NAMIG: če je naprava Garmin DriveLuxe priklopljena v vtičnico,
ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, se parkirno mesto shrani
vsakič, ko izklopite kontakt vozila. Če je naprava priklopljena v
vtičnico, ki napaja ne glede na vklop ali izklop kontakta, morate
za shranjevanje parkirnega mesta odklopiti kabel za napajanje v
vozilu.
• V napravi Garmin DriveLuxe izberite Programi > Zadnje
parkirno mesto > Pojdi!.
• V uri zaženite program Watch Link, izberite Poišči moj
avtomobil in začnite hoditi proti parkirnemu mestu.
Kazalnik cilja À prikazuje smer cilja glede na smer, v katero
se premikate Á. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga,
hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja  je prikazana
pod krogom. Vrstica napredovanja à prikazuje vaše
napredovanje proti cilju.
Spreminjanje aktivne načrtovane poti
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 3).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji
ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in
shranite z načrtovalnikom potovanja (Načrtovanje potovanja,
stran 18).
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Navigacija do cilja
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 3).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Sprem. nač. poti.
NAMIG: če orodja Sprem. nač. poti ni v meniju z orodji
zemljevida, ga lahko dodate (Omogočanje orodij zemljevida,
stran 10).
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
• Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite Obvoz.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
> Stop.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 20).
5
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij s programom Smartphone Link, stran 15).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 20), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga načrtovana pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
6
Izogibanja ekološkim območjem
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
Izberite
Shrani.
3
Izogibanja po meri
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
5 Izberite Končano.
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Iskanje in shranjevanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
Iskanje in shranjevanje lokacij
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z
različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 7).
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare, stran 9).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 8).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 8).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 9).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Ogled nedavno
najdenih lokacij, stran 9).
®
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Rezultati iskanja lokacij
Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na
seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite
ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.
Iskanje lokacije po kategoriji
1
2
3
4
Izberite Kam?.
Izberite kategorijo ali Kategorije.
Po potrebi izberite podkategorijo.
Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
Iskanje in shranjevanje lokacij
À
Á
Â
Ã
Ä Pojdi!
Å
Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani
lokaciji.
Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
7
V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je
prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani
lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.
4 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobne informacije o parkiriščih niso na voljo
na vseh območjih in za vsa parkirišča.
5 Izberite lokacijo parkirišča.
6 Izberite Pojdi!.
Razumevanje barv in simbolov parkirišč
Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z
različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno
mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob
cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.
Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.
V rezultatih iskanja parkirišč izberite .
À
Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate
iskanja.
Á
Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo
lokacijo.
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Â
Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati
podrobne informacije o izbrani lokaciji.
Iskanje naslova
à Pojdi!
Ä
Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.
Spreminjanje območja iskanja
Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne
lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja,
blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite .
3 Izberite želeno možnost.
Parkirišče
Naprava Garmin DriveLuxe vključuje podrobne podatke o
parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na
podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča,
cene ali dovoljenih načinov plačila.
Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo,
kadar je naprava Garmin DriveLuxe povezana s programom
Smartphone Link (Združevanje s telefonom in povezava s
programom Smartphone Link, stran 12). Ko naprava prejema
podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja
v živo.
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh
območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost
ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.
Orodja za iskanje
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Po potrebi izberite Iskanje blizu: za iskanje blizu drugega
mesta ali območja.
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje
blizu: (Spreminjanje območja iskanja, stran 8).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije
1 Poiščite lokacijo.
2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
3 Izberite .
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve
Foursquare.
Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom
Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s
svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone
Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča.
4 Izberite Pojdi!.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
8
Foursquare
Iskanje in shranjevanje lokacij
podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete
destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.
Povezovanje z računom Foursquare
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite
Foursquare® > Login.
4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se
morate povezati s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
TripAdvisor
®
V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor.Ocene
TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov
iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih
destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali
priljubljenosti.
Iskanje destinacij TripAdvisor
1 Izberite Kam? > Kategorije > TripAdvisor.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano
kategorijo.
3 Izberite Razvrsti rezultate za razvrščanje rezultatov iskanja
po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na
cesti.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh
območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 7).
2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
3 Izberite > Shrani.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
9
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 3).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Sprem. nač. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite
lokacije na načrtovani poti.
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 10).
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 4).
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled podatkov o potovanju na
zemljevidu, stran 11).
Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.
Svetlost: nastavi svetlost zaslona.
10
Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v
povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski
klic aktiven (Uporaba možnosti med klicem, stran 13).
LiveTrack: omogoča zagon ali prekinitev deljenja LiveTrack
(LiveTrack, stran 17).
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 11).
Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.
photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na
storitev photoLive (Prometne kamere photoLive, stran 18).
Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni
kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je
na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah
za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno
povezavo s programom Smartphone Link (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 12).
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Ko
končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
3
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12
orodij.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si
lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske
črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate
tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in
mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih
tablah.
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite možnost:
• Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni
kategoriji po potrebi izberite .
• Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje
izvoze in mesta izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po
avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
Če
si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali
3
mesto, izberite element.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
Uporaba zemljevida
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Končano.
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida, stran 10).
Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida
s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji
zemljevida (Omogočanje orodij zemljevida, stran 10).
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite polje podatkov o potovanju.
3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju
zemljevida s podatki o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Storitve v živo, promet in funkcije
pametnega telefona
Če želite kar najbolj izkoristiti napravo Garmin DriveLuxe, jo
združite s pametnim telefonom in povežite s programom
Smartphone Link. Program Smartphone Link omogoča napravi
sprejemanje podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi
informacijami, trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči
luči in prehitro vožnjo in drugimi storitvami v živo.
Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne
informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude,
gradbišča in zapore cest (Promet, stran 15).
Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende
parkiranja v živo, kjer je to mogoče (Parkirišče, stran 8).
Storitve Garmin Live: zagotavlja storitve brez naročnine in
plačljive storitve za pošiljanje podatkov v živo v vašo
napravo, kot so kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči
in prehitre vožnje ali prometne kamere (Storitve Garmin Live,
stran 12).
Vremenske informacije: pošilja vremenske razmere in
opozorila v realnem času v napravo (Ogled vremenske
napovedi, stran 17).
LiveTrack: omogoča deljenje potovanja z izbranimi stiki v
realnem času (LiveTrack, stran 17).
Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in
sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z
napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za
prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo
glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.
Watch Link: zagotavlja navigacijo za pešce do cilja ali
parkirnega mesta z uporabo združljive ure Garmin s
programom Connect IQ (Watch Link, stran 16).
11
Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz
pametnega telefona v navigacijsko napravo.
Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča preverjanje lokacij
Foursquare z uporabo navigacijske naprave (Javljanje v
storitev Foursquare, stran 9).
Združevanje s telefonom in povezava s
programom Smartphone Link
Napravo Garmin DriveLuxe morate združiti s telefonom in
povezati s programom Smartphone Link za uporabo nekaterih
funkcij, kot so prometne informacije v živo, informacije o
parkiriščih, prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Napravo Garmin DriveLuxe in telefon postavite tako, da sta
med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
V
3 napravi Garmin DriveLuxe izberite Nastavitve > Brezžična
omrežja in nato potrdite polje Bluetooth.
4 Izberite Iskanje naprav.
5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
6 V napravi Garmin DriveLuxe izberite V redu.
Naprava Garmin DriveLuxe začne iskati naprave Bluetooth v
bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do
ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.
7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite V redu.
8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Če združujete z napravo Apple , se na zaslonu naprave
Garmin DriveLuxe prikaže varnostna koda.
10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.
®
Ikone stanja funkcije Bluetooth
V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega
združenega telefona prikazane ikone stanja.
Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
• Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena
ali izklopljena.
• Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana
in aktivna.
Prostoročno klicanje
Pametna obvestila
Funkcije in storitve programa Smartphone Link
Storitve Garmin Live
Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava
povezana s programom Smartphone Link (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 12).
Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške
pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so
prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri
rdeči luči in prehitro vožnjo.
Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni
programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe
navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben
dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa
12
Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana
s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Za nekatere storitve Garmin DriveLuxe Live je potrebna plačljiva
naročnina. V programu Smartphone Link lahko kupite
doživljenjsko naročnino. Naročnina je povezana z računom v
trgovini programov vašega pametnega telefona.
1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
2 Izberite My Account.
Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Subscribe.
6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.
Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v
napravo
Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v
telefonu in jo pošljete v napravo Garmin DriveLuxe.
1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite Find Nearby
Places in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
• Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite
Foursquare in nato na seznamu izberite želeno
destinacijo.
• Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost
Pick Location in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
• Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite
Search Contacts in izberite ime stika.
Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.
3 Izberite Send.
Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo
Garmin DriveLuxe.
4 V napravi Garmin DriveLuxe izberite možnost:
• Za pričetek navigacije do lokacije izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti
lokacijo med priljubljene, izberite .
• Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije,
izberite V redu.
Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v
napravi Garmin DriveLuxe.
Pametna obvestila
Ko je naprava Garmin DriveLuxe povezana s programom
Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega
telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na
koledarju.
OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo
in programom Smartphone Link boste morda morali počakati
nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so
pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona v
nastavitvah Bluetooth (Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 12).
Prejemanje obvestil
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava Garmin DriveLuxe prejema obvestila, jo
morate povezati s pametnim telefonom in programom
Smartphone Link.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme
obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si
obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne
voznik.
OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v
orodju zemljevida.
• Če želite obvestilo prezreti, izberite V redu.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite Ogled.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Ogled > Predvajaj.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali
sprejemate klice.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida
Klicanje lokacije
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Preden lahko naprava Garmin DriveLuxe prejema obvestila, jo
morate povezati s pametnim telefonom in programom
Smartphone Link.
Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju
zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila
lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.
• Če želite prezreti obvestilo, izberite ali počakajte, da
pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Predvajaj sporočilo.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite
Predvajaj sporočilo.
OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira
funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana
ikona .
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Ogled seznama obvestil
Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.
1 Izberite Programi > Pametna obvestila.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna,
že prebrana obvestila pa siva.
2 Izberite možnost:
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite .
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe
besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Prostoročno klicanje
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 9).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Končano.
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate,
vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen
telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
13
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo
Apple
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni
telefon s sistemom Android™
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone
Link v pametnem telefonu s sistemom Android
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo Garmin DriveLuxe združiti in povezati s
telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira
prek tehnologije Bluetooth. Ob prvi povezavi s programom
Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo
za Bluetooth.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
OPOMBA: morda boste morali opraviti posodobitev na
najnovejšo različico operacijskega sistema telefona.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda Garmin
DriveLuxe.
3 Kodo vnesite v telefon.
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo Garmin DriveLuxe združiti in povezati s
telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple
Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s
telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil
programa Smartphone Link za napravo Apple
Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa
Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za
prostoročno telefoniranje.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri
ikoni in .
Počistite
potrditveno polje Storitve pametnega telefona.
3
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo
Apple
Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s
prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani
ikoni in .
3 Izberite Pametna obvestila.
4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite
prikazati.
14
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android
Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa
lahko ostanete povezani.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona.
3 Izberite možnost:
• Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite
potrditveno polje Telefonski klici.
• Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila
programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje
Smartphone Link.
• Če želite onemogočiti določena obvestila programa,
uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.
Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s
sistemom Android
S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste
obvestil se prikazujejo v napravi Garmin DriveLuxe.
1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
2 Izberite .
3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje Pametna
obvestila.
4 V razdelku Obvestila izberite Nastavitve.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
5 Izberite možnost:
• Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite
stikalo poleg imena kategorije ali programa.
• Če želite na seznam dodati program, izberite .
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin
DriveLuxe.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred
vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se
pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo
načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti
predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (Nastavitve
prometnih informacij, stran 20). Na zemljevidu prometa lahko
poiščete prometne zastoje na vašem območju.
Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava
sprejemati.
• Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek
programa Smartphone Link (Prejemanje prometnih informacij
s programom Smartphone Link, stran 15).
• Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek
radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je
na voljo kot dodatna oprema (Prejemanje prometnih
informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 15).
Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno
opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne
informacije.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za
informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami
obiščite www.garmin.com/traffic.
Prejemanje prometnih informacij s
programom Smartphone Link
Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije
prek programa Smartphone Link.
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 V napravi Garmin DriveLuxe izberite Nastavitve > Promet in
preverite, ali je izbrano potrditveno polje Promet.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne
informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na
voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na
voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu
garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je
združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne
informacije niso na voljo na vseh območjih.
Napravo priklopite na napajanje vozila s sprejemnim kablom
za prometne informacije (Namestitev in napajanje naprave
Garmin DriveLuxe v vozilu, stran 1).
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko
naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se
prometnim zastojem.
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij
Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena
naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za
sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne
regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Promet
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naslednji.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.
OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih
ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta
besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor > > Besedna zveza
za zbujanje.
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
3 Izberite Končano.
Aktiviranje glasovnih ukazov
Izgovorite besedno zvezo za bujenje.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
15
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.
1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (Nastavitev besedne
zveze za bujenje, stran 15).
2 Izgovorite Poišči kraj.
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
4 Izgovorite številko vrstice.
5 Izgovorite Začni navigacijo.
Utišanje navodil
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor > .
2 Izberite Utišaj navodila > Omogočeno.
Glasovni nadzor
V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni
nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden
lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirate za
svoj glas.
Konfiguriranje glasovnega nadzora
Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika
in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor.
2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor
sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu.
Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na
podlagi vaših želja.
Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči
ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.
Uporaba glasovnega nadzora
1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo
Glasovni nadzor.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Namigi za glasovni nadzor
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela
ukaz.
Uporaba programov
Ogled priročnika za uporabo v napravi
Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za
uporabo v številnih jezikih.
16
1 Izberite Programi > Uporabniški priročnik.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo
programske opreme (Nastavitve jezika in tipkovnice,
stran 20).
2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).
Watch Link
Program Watch Link omogoča prenos navigacijskih funkcij iz
naprave Garmin DriveLuxe v združljivo uro Garmin s programom
Connect IQ.
OPOMBA: za to funkcijo potrebujete uro Garmin, ki lahko
poganja programe Connect IQ, in pametni telefon.
Poišči moj cilj: vodi vas do cilja z uporabo zaslona ure. Ta
funkcija je uporabna predvsem, ko morate parkirati stran od
cilja in se peš sprehoditi do njega (Iskanje cilja z uro Garmin,
stran 4).
Poišči moj avtomobil: vodi vas do zadnjega zabeleženega
parkirnega mesta avtomobila (Iskanje zadnjega parkirnega
mesta, stran 5).
Opozorila za voznika: ko naprava prikaže opozorilo za voznika,
se v uri sprožijo vibracije in na zaslonu ure se prikaže ikona
opozorila (Prejemanje opozoril za voznika v uro, stran 16).
Nastavitev programa Watch Link
Preden lahko nastavite program Watch Link, morate narediti
naslednje:
• Napravo Garmin DriveLuxe združite s programom
Smartphone Link v pametnem telefonu (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 12).
• Združljivo uro Garmin združite s programom za mobilne
naprave Garmin Connect™ v pametnem telefonu. Za več
informacij si oglejte priročnik za uporabo ure.
Funkcija Watch Link z uporabo pametnega telefona pošlje
informacije iz naprave Garmin DriveLuxe v program Watch Link
v združljivi uri Connect IQ.
1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile.
2 Izberite oz. , da odprete meni, odvisno od operacijskega
sistema pametnega telefona.
3 Izberite Trgovina Connect IQ.
4 Poiščite program Watch Link in izberite Prenesi.
Program Connect IQ Watch Link se namesti v uri.
5 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
6 Izberite Watch Link.
NAMIG: morda boste morali podrsati levo ali desno, da
najdete možnost Watch Link.
7 Na seznamu izberite svojo uro in nato izberite Continue.
8 Po končani nastavitvi izberite V redu.
Ko se telefon poveže z napravo Garmin DriveLuxe, se v uri
samodejno zažene program Watch Link.
Prejemanje opozoril za voznika v uro
Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link
(Nastavitev programa Watch Link, stran 16).
V združljivi uri Garmin so lahko prikazana izbrana opozorila za
voznika iz naprave Garmin DriveLuxe. Izberete lahko, katera
opozorila se prikažejo v uri.
1 V napravi Garmin DriveLuxe izberite Programi > Watch
Link.
2 Izberite vse vrste opozoril, ki jih želite videti v uri.
3 V uri zaženite program Watch Link in izberite Opozorila za
voznika.
Uporaba programov
Ko uporabljate navigacijo z napravo Garmin DriveLuxe, ura
vibrira in prikaže izbrana opozorila za voznika v trenutku, ko
so izdana.
LiveTrack
OBVESTILO
Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite
previdni.
Funkcija LiveTrack omogoča deljenje potovanja s stiki iz
pametnega telefona in računov družabnih omrežij, kot sta
Facebook in Twitter. Ko delite, lahko opazovalci sledijo vaši
trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih
potovanj v realnem času.
Za uporabo te funkcije potrebujete pametni telefon s programom
Smartphone Link.
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in
pošiljanje vabil opazovalcem
Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in
povabiti opazovalce.
1 Vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite LiveTrack.
3 Vnesite uporabniško ime in izberite Naslednji.
4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti.
Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.
5 Izberite Zaženi LiveTrack.
Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni
opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled
vaših podatkov LiveTrack.
6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega
omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega
programa za deljenje (izbirno), izberite .
Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack
OBVESTILO
Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite
previdni.
Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo LiveTrack
(Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil
opazovalcem, stran 17).
Podatke LiveTrack lahko začnete deliti z uporabo naprave
Garmin DriveLuxe ali programa Smartphone Link.
• V napravi Garmin DriveLuxe izberite Programi > LiveTrack
> Zaženi LiveTrack.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite LiveTrack > Zaženi LiveTrack.
Povezava za ogled podatkov LiveTrack je objavljena v
omogočenih računih družabnih omrežij, e-poštno sporočilo s
povezavo pa je poslano povabljenim stikom. Ko delite, lahko
opazovalci kliknejo povezavo za sledenje vaši trenutni lokaciji,
nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v
realnem času.
Ko je deljenje prek funkcije LiveTrack aktivno, se v vrstici stanja
Garmin DriveLuxe prikaže
. Prikaže se tudi število
povabljenih opazovalcev.
NAMIG: privzeto se seja deljenja prek funkcije LiveTrack
samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link
lahko izberete LiveTrack > Extend LiveTrack, da podaljšate
trajanje seje deljenja LiveTrack ali kadarkoli prekinete deljenje.
Uporaba programov
Prekinitev deljenja prek funkcije LiveTrack
Deljenje prek funkcije LiveTrack lahko kadarkoli ustavite v
napravi Garmin DriveLuxe ali programu Smartphone Link.
• V napravi Garmin DriveLuxe izberite Programi > LiveTrack
> Ustavi LiveTrack.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite LiveTrack > Ustavi LiveTrack.
Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja LiveTrack končana, in
ne morejo več slediti vaši lokaciji.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu,
lahko napravo povežete s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
1 Izberite Programi > Vreme.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi
za naslednjih nekaj dni.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
17
optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti
in točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati
vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni
cilj lahko enaka.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo
potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.
6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na
potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot.
Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite
> Optimiranje vrst.
reda.
Odkrivanje znamenitosti na potovanju
Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki
jih lahko dodate potovanju.
1 Med urejanjem potovanja izberite > Nastavitve potovanja
> Predlagaj znamenitosti.
2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost
Izbira.
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko
prilagodite, ko začnete potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja.
4 Izberite možnost:
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
Oblikuj načrtovano pot in sledite navodilom na zaslonu
(Oblikovanje načrtovane poti, stran 5).
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite Nastavitve načrtovane poti (Spreminjanje načina
izračuna načrtovane poti, stran 5).
18
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo,
nato pa izberite Začni.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do
izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja
po vrstnem redu.
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne
načrtovane poti.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Prometne kamere photoLive
Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s
programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev
photoLive (Naročanje na storitve Garmin Live, stran 12).
Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih
razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.
Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive
Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko
tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se
pogosto vozite.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite lokacijo prometne kamere.
Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida
z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni
velikosti.
5 Izberite Shrani, da shranite kamero (izbirno).
Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica
predogleda kamere.
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu
V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere
ob cesti, ki je pred vami.
1 Na zemljevidu izberite > photoLive.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob
cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se
zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje
najbližje kamere ob cesti.
2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite Poišči
kamere za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer
(izbirno).
Shranjevanje prometne kamere
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Uporaba programov
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 20).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Nastavitve Garmin DriveLuxe
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 11).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Nastavitve Garmin DriveLuxe
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega
signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega
položaja.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Nastavitve brezžičnega omrežja
Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja
Wi‑Fi , združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.
Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so
prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite
nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Wi-Fi: omogoči radio Wi‑Fi.
Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite
shranjena omrežja.
Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi‑Fi v bližini (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 21).
®
Nastavitve pomoči za voznika
Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika.
Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za
posamezno vrsto opozoril za voznika (Funkcije in opozorila
za obveščanje voznika, stran 2).
Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez
premora.
Obveščanje o dogodku: omogoča, da nastavite stik, ki prejme
obvestilo, ko naprava zazna morebiten dogodek z vozilom
(Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih, stran 3).
Bližinska opozorila: opozori vas, ko ste v bližini destinacij po
meri ali prometnih kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči
luči.
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije. Ta funkcija ni na voljo na
vseh območjih.
Nastavitve vzvratne kamere
V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene
vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se
prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena
na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije
o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v
priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne
kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.
Izberite Nastavitve > Vzvratna kamera in izberite združeno
kamero.
Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s
to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate
kamero ponovno združiti.
Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.
19
Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča
nastavitev položaja vodilnih črt.
Nastavitve kamere babyCam
V nastavitvah kamere babyCam lahko upravljate združene
kamere Garmin babyCam™ in nastavitve kamere. Ta meni se
prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena
na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije
o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v
priročniku za uporabo kamere. Za nakup kamere Garmin
babyCam obiščite garmin.com/babycam.
Izberite Nastavitve > babyCam in izberite združeno kamero.
Nastavitve napajanja: omogoča nastavitev časa, v katerem je
video prikazan na zaslonu.
Zrcali video: omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.
Poravnava: prikaže video kamere babyCam, da lahko
poravnate kamero.
Preveri opomnik za sedež: omogoči opomnik, ki vas pred
izstopom iz vozila opozori, da morate preveriti, ali so na
zadnjih sedežih potniki.
Prekini povezavo: odstrani združeno kamero.
Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina
nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava
samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas
dneva.
Svetlost: omogoča nastavitev svetlosti zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitev časa
mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če
jo napajajo baterije.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost
Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive
prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo
optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na
zahtevo (Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti,
stran 6).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
20
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Bližinska
opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Izberite Nastavitve > Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za
izboljšanje naprave.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
Ogled informacij o predpisih in skladnosti
1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
2 Izberite Naprava > Regulatorne oznake.
Informacije o napravi
Specifikacije
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature
pri polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost
Napajanje vozila s priloženim napajalnim
kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno
opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na
napajanje vozila.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na
napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.
Vzdrževanje naprave
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Posodobitve zemljevidov in programske
opreme
Za najboljšo izkušnjo navigacije posodabljajte zemljevide in
programsko opremo v napravi. S posodobitvami zemljevidov je
naprava opremljena z najnovejšimi podatki zemljevidov, ki so na
voljo. S posodobitvami programske opreme se izboljšajo
funkcije in delovanje.
Napravo lahko posodobite na dva načina.
• Napravo lahko povežete z omrežjem Wi‑Fi in posodobitev
opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo
lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
• Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s
programom Garmin Express. S to možnostjo lahko podatke
zemljevidov naložite na pomnilniško kartico, če so
posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi
Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo
z omrežjem Wi‑Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z
omrežjem Wi‑Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitev.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Po potrebi izberite Wi-Fi, da omogočite tehnologijo Wi‑Fi.
3 Izberite Iskanje omrežij.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi‑Fi v bližini.
4 Izberite omrežje.
5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite Končano.
Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda
na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet
vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.
Vzdrževanje naprave
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi
OBVESTILO
Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda
morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale
omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali
stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da
povežete napravo z omrežjem Wi‑Fi, ki omogoča dostop do
interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
1 Povežite napravo z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 21).
Ko ste povezani z omrežjem Wi‑Fi, naprava preveri, ali so na
voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni
Nastavitve v glavnem meniju prikaže .
2 Izberite Nastavitve > Posodobitve.
Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je
posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali
Programska oprema prikaže sporočilo Posodobitev je na
voljo.
3 Izberite možnost:
• Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite
Namesti vse.
• Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite
Zemljevid > Namesti vse.
• Če želite namestiti samo posodobitve programske
opreme, izberite Programska oprema > Namesti vse.
4 Preberite licenčne pogodbe in izberite Sprejmi vse, da
sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite
Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev
ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir
napajanja in izberite Nadaljuj (Polnjenje naprave, stran 21).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske
vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko
različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične
računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v
dosegu omrežja Wi‑Fi, dokler ni dokončan postopek
posodobitve.
NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče,
preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki
zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke
zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja
Wi‑Fi ali s programom Garmin Express.
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate
najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za
napravo.
1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku,
obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite
navodilom na zaslonu za namestitev (Nameščanje programa
Garmin Express, stran 22).
2 Odprite program Garmin Express.
3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB À v napravi
Garmin DriveLuxe, večji konec kabla pa priklopite v prosta
vrata USB v računalniku.
21
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
4 Ko vas naprava Garmin DriveLuxe pozove, da preklopite v
način prenosa datotek, izberite Da.
5 V programu Garmin Express kliknite možnost Dodaj
napravo.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno
ime in serijsko številko.
6 Kliknite možnost Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express
prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
Napravo
obrišite do suhega.
2
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
7 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev določene posodobitve kliknite Ogled
podrobnosti in kliknite Namesti poleg želene
posodobitve.
Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v
napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko
postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo
dolgo.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke, stran 23).
8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve
za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom
posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno
priklopite napravo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express
(garmin.com/express).
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
®
Nameščanje programa Garmin Express
Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows in
Mac .
1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je
program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite
Sistemske zahteve.
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
®
®
22
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Napravo primite na vrhu in dnu.
2 Spodnji rob naprave povlecite proti sebi, dokler je ne
sprostite z magneta.
Če proti sebi povlečete celotno napravo, lahko nosilec
sprostite iz vakuumskega prijemala.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Vzdrževanje naprave
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Za odklepanje zasukajte končni del À v nasprotni smeri
urinega kazalca.
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca,
da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila Ã.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev in napajanje
naprave Garmin DriveLuxe v vozilu, stran 1).
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 19).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 22).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 20).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 20).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 2).
• Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (Nastavitve
brezžičnega omrežja, stran 19).
• Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne
uporabljate (Vklop ali izklop naprave, stran 1).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom
ali programom Smartphone Link
• Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
Odpravljanje težav
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite > za ponovni zagon storitev programa
Smartphone Link v ozadju.
• Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti
telefon in napravo (Brisanje združenega telefona, stran 14)
ter opraviti postopek združitve (Združevanje s telefonom in
povezava s programom Smartphone Link, stran 12).
Program Smartphone Link vpliva na raven
napolnjenosti baterije v pametnem telefonu
Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in
prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo
Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth
porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali
so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se
lahko porabi dodatna energija baterije.
Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu
Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki
jo porabi program.
1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite
.
2 Pomaknite se do razdelka Battery Usage in izberite
Nastavitve.
Izberite
eno ali več možnosti:
3
• Počistite potrditveno polje Bluetooth Auto-Connect.
Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo
količino energije baterije, vendar se program ne more
samodejno povezati z napravo Garmin DriveLuxe. Ko je ta
možnost onemogočena, morate izbrati v glavnem
meniju programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite
napravo povezati s programom Smartphone Link.
• Počistite potrditveno polje Live Services Check.
Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih
telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo
porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate
ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če
želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih
storitvah v živo.
Dodatek
Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do
32 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave Garmin DriveLuxe 51, stran 1).
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
23
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
3 Ko vas naprava Garmin DriveLuxe pozove, da preklopite v
način prenosa datotek, izberite Da.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik, stran 24).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
24
Dodatek
Kazalo
cestnine 6
območje 6
onemogočanje 6
značilnosti ceste 6
Simboli
2D-pogled zemljevida 11
3D-pogled zemljevida 11
J
A
aktivno razvrščanje na pasove 4
jezik
glas 20
tipkovnica 20
B
K
baterija
podaljševanje 23
polnjenje 1, 21, 23
težave 23
bližnjice
brisanje 9
dodajanje 9
brezžična kamera 19, 20
brisanje
potovanja 18
združena naprava Bluetooth 14
C
cestnine, izogibanje 6
cilji 19. Za več informacij si oglejte lokacije
prihod 4
Č
časovne nastavitve 20
čiščenje naprave 22
čiščenje zaslona na dotik 22
D
datoteke, prenašanje 24
deljenje, LiveTrack 17
destinacije 7–9
kraji 7
dnevnik potovanja, ogled 11
dodatna oprema 24
dom
pot 3
telefonska številka 13
urejanje lokacije 4
Doma, klicanje 13
F
Foursquare 8, 9
G
Garmin Connect 11
Garmin Express 22
posodabljanje programske opreme 21
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 16
namigi 16
glasovni ukaz 15
aktiviranje 15
besedna zveza za bujenje 15
namigi za uporabo 16
navigacija z 16
gorivo, postajališča 9
GPS 1, 24
H
Hitro iskanje 7
I
ID naprave 20
ikone, vrstica stanja 1
iskanje lokacij. 6, 7, 9, 12 Oglejte si tudi
lokacije
kategorije 7
koordinate 8
križišča 8
mesta 8
naslovi 8
iskanje zbirk Geocache 8
izmenjevanje, LiveTrack 17
izogibanja 6
brisanje 6
cesta 6
Kazalo
kabel za napajanje v vozilu 1
kamere 20
hitrost 2
rdeča luč 2
varnostno kopiranje 19
kartica microSD 1, 23
Kje sem? 9
klicanje 13
klici 13
Doma 13
klicanje 13
odgovarjanje 13
stiki 13
zgodovina 13
koordinate 8
kraja, izogibanje 22
kraji 7
križišča, iskanje 8
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 20
LiveTrack 17
lokacija 8
lokacije 8, 19
iskanje 6, 8
klicanje 13
kraji 7
nedavno najdene 9
shranjevanje 9
simulirano 19
trenutno 9
M
myTrends, načrtovane poti 5
N
načrtovalnik potovanja 17, 18
točke oblikovanja 18
urejanje potovanja 18
načrtovane poti 3
dodajanje točke 5, 18
myTrends 5
način izračuna 18, 19
oblikovanje 5
ogled na zemljevidu 4
predlagane 5
računam 5
ustavljanje 5
začetek 3, 7
namestitev naprave
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 22
vakuumsko prijemalo 1, 22
napajalni kabli 21
menjava varovalke 22
vozilo 1
naročnine, storitve Garmin Live 12
naslednji zavoj 4
naslovi, iskanje 8
nastavitve 19, 20
nastavitve zaslona 20
navigacija 4, 7
izven cest 6
nastavitve 19
navigacija izven cest 6
nedavno najdene lokacije 9
nega naprave 22
nosilec, odstranjevanje 22
nujne službe 9
O
oblikovanje načrtovane poti 5
obvestila 12–14
obvestilo o dogodku 3
obvozi 5
odgovarjanje na klice 13
odpravljanje težav 23
odstranjevanje nosilca 22
opozorila 2
bližinske točke 19
zvok 19
opozorila bližinskih točk, nastavitve 20
opozorila za voznika 2, 16
orodja, zemljevidi 10
P
parkirišča 4, 7, 8
zadnje mesto 5
photoLive 18
plasti zemljevida, prilagajanje 11
podatki o potovanju 11
ogled 11
ponovni zagon 11
podpora za izdelke 16
polnjenje naprave 1, 21, 23
pomnilniška kartica 1, 24
nameščanje 23
ponovni zagon
naprava 22
podatki o potovanju 11
posnetki zaslona 20
posodabljanje
programska oprema 21
zemljevidi 21
pot domov 3
povrnitev tovarniških nastavitev 20
pred vami 10
prilagajanje 10
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 14
prepoznavanje govora 15
prikaz zemljevida
2D 11
3D 11
priročnik za uporabo 16
programska oprema
posodabljanje 21
različica 20
promet 11, 15, 20
dodajanje naročnin 15
dogodki 11, 15
druga načrtovana pot 6
iskanje zastojev 11, 15
kamere 18
sprejemnik 15
zemljevid 11, 15
prometne kamere, ogled 18
prometne kamere za prehitro vožnjo 2
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 2
prostoročni telefonski klici 12, 14
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 24
razmere na cesti, vreme 17
S
samodejna glasnost, omogočanje 2
satelitski signali
ogled 24
pridobivanje 1
seznam odcepov 4
shranjene lokacije 18
brisanje 10
kategorije 10
urejanje 9
shranjevanje, trenutna lokacija 9
simulirani položaji 19
Smartphone Link 12, 14, 15
onemogočanje klicev 14
vzpostavljanje povezave 12, 14
specifikacije 21
25
spreminjanje območja iskanja 8
stik v primeru dogodka 3
storitve Garmin Live, naročanje 12
Storitve Garmin Live 12
svetlost 2
Š
številka ID 20
T
tehnologija Bluetooth 11, 12, 23
nastavitve 19
odklop naprave 14
onemogočanje klicev 14
upravljanje telefonov 14
združitev s telefonom 12
Tehnologija Bluetooth 13
telefon
prekinitev povezave 14
združevanje 12, 23
telefonski imenik 13
telefonski klici 13
glasovno izbiranje 13
klicanje 13
odgovarjanje 13
utišanje 13
tipka za vklop/izklop 1
tipke na zaslonu 2
tipkovnica
jezik 20
postavitev 20
trenutna lokacija 9
trenutne lokacije 9
TripAdvisor 9
U
urejanje, shranjena potovanja 18
USB, prekinitev povezave 24
usmerjanje 4
usmerjanje med vožnjo 4
utišanje, zvok 16
V
vakuumsko prijemalo 22
varčevanje z energijo 1
varovalka, menjava 22
vreme 17
radar 17
razmere na cesti 17
vrstica za iskanje 7
vzpostavljanje povezave 21
vzvratna kamera 19
W
Watch Link 4, 16
Wi‑Fi 19, 21
Z
zaslon, svetlost 2
združevanje
prekinitev povezave 14
telefon 12, 23
ura 16
zemljepisna širina in dolžina 8
zemljevidi 3, 10, 11, 19
nakup 24
ogled načrtovanih poti 4
orodja 10
plasti 11
podatkovno polje 4, 11
posodabljanje 21
raven podrobnosti 19
simboli 4
tema 19
zgodovina potovanja 20
zvok, bližinske točke 19, 20
26
Kazalo
support.garmin.com
September 2018
190-02121-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising