Garmin | DriveLuxe™ 51 LMT-S | User manual | Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Brukerveiledning

Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Brukerveiledning
GARMIN DRIVELUXE 51
™
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
TripAdvisor er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler ............................ 2
Fotobokser for rødt lys og hastighet ........................................... 2
Hendelsesregistrering og -varsler ............................................... 3
Konfigurere en hendelseskontakt .......................................... 3
Avbryte et hendelsesvarsel .................................................... 3
Deaktivere hendelsesvarsler .................................................. 3
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Koble deg til Foursquare kontoen din .................................... 8
Søke etter interessepunkter fra Foursquare .......................... 9
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare ............................... 9
Sjekke inn med Foursquare ................................................... 9
TripAdvisor® ............................................................................... 9
Finne TripAdvisor interessepunkter ....................................... 9
Vise posisjoner som nylig er funnet ............................................ 9
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 9
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 9
Finne nødtjenester og drivstoff .............................................. 9
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 9
Legge til en snarvei ..................................................................... 9
Fjerne en snarvei ................................................................... 9
Lagre posisjoner ......................................................................... 9
Lagre en posisjon ................................................................... 9
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 9
Redigere en lagret posisjon ................................................... 9
Tildele en lagret posisjon kategorier .................................... 10
Slette en lagret posisjon ....................................................... 10
Navigere til destinasjonen............................................. 3
Bruke kartet .................................................................. 10
Komme i gang ................................................................. 1
Garmin DriveLuxe 51 – oversikt over enheten ........................... 1
Feste og slå på Garmin DriveLuxe enheten i kjøretøyet ............ 1
Slå enheten av eller på ............................................................... 1
Innhente GPS-signaler ............................................................... 1
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 1
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 2
Justere volumet .......................................................................... 2
Aktivere automatisk volum ..................................................... 2
Bruke lydmikseren ................................................................. 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 2
Ruter ........................................................................................... 3
Starte en rute .............................................................................. 3
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 3
Kjøre hjem .............................................................................. 3
Ruten på kartet ........................................................................... 3
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 4
Vise svinger og anvisninger ................................................... 4
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 4
Ankomme destinasjonen ............................................................ 4
Parkere i nærheten av destinasjonen .................................... 4
Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken ................ 4
Finne forrige parkeringsplass ................................................. 5
Endre den aktive ruten ................................................................ 5
Legge til en posisjon i ruten ................................................... 5
Tilpasse ruten ........................................................................ 5
Foreta en omkjøring ............................................................... 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Stoppe ruten ............................................................................... 5
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 5
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 6
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 6
Unngå bomveier ..................................................................... 6
Unngå bomringmerker ........................................................... 6
Unngå veielementer ............................................................... 6
Unngå miljøsoner ................................................................... 6
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 6
Navigere utenfor vei .................................................................... 6
Finne og lagre posisjoner.............................................. 6
Punkter av interesse ................................................................... 7
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 7
Finne en posisjon etter kategori ................................................. 7
Søke i en kategori .................................................................. 7
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 7
Posisjonssøkeresultater .............................................................. 7
Posisjonssøkeresultater på kartet .......................................... 7
Endre søkeområdet .................................................................... 8
Parkering .................................................................................... 8
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon ................ 8
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon .................. 8
Forstå parkeringsfarger og -symboler .................................... 8
Søkeverktøy ................................................................................ 8
Finne en adresse ................................................................... 8
Finne et veikryss .................................................................... 8
Finne en by ............................................................................ 8
Innholdsfortegnelse
Kartverktøy ............................................................................... 10
Vise et kartverktøy ............................................................... 10
Aktivere kartverktøy ............................................................. 10
Lenger fremme ......................................................................... 10
Vise kommende posisjoner .................................................. 10
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 10
Tripinformasjon ......................................................................... 11
Vise tripdata på kartet .......................................................... 11
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 11
Vise triploggen ..................................................................... 11
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 11
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 11
Vise trafikk på kartet ............................................................ 11
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 11
Tilpasse kartet .......................................................................... 11
Tilpasse kartlagene .............................................................. 11
Endre kartdatafeltet .............................................................. 11
Endre perspektiv på kartet ................................................... 11
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 11
Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link ..................... 11
Bluetooth Funksjonstatusikoner ............................................... 12
Garmin Live-tjenester ............................................................... 12
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 12
Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten .................... 12
Smarte varsler .......................................................................... 12
Motta varsler ........................................................................ 12
Vise listen over varsler ......................................................... 13
Ringe med håndfri .................................................................... 13
Foreta et anrop .................................................................... 13
Motta et anrop ...................................................................... 13
Bruke anropsloggen ............................................................. 13
Bruke samtalealternativer .................................................... 13
Lagre et telefonnummer hjem .............................................. 13
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten ................ 13
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten ........... 13
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten ............... 14
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple
enheten ................................................................................ 14
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android™ .................................................................................. 14
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon ......................................................................... 14
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android ................................................................................. 14
i
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 14
Slette en parkoblet telefon ........................................................ 14
Spesifikasjoner ......................................................................... 20
Lade enheten ............................................................................ 20
Trafikk............................................................................ 14
Vedlikehold av enheten............................................... 20
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 14
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 15
Trafikkmottakerabonnementer ............................................. 15
Aktivere trafikk .......................................................................... 15
Vise trafikk på kartet ................................................................. 15
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 15
Garmin støttesenter .................................................................. 20
Kart- og programvareoppdateringer ......................................... 20
Koble til et Wi‑Fi nettverk ..................................................... 20
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et
Wi‑Fi nettverk ....................................................................... 21
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express ........ 21
Ta vare på enheten .................................................................. 22
Rengjøre enhetens utside .................................................... 22
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 22
Unngå tyveri ......................................................................... 22
Nullstille enheten ...................................................................... 22
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 22
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 22
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 22
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 22
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 22
Talekommando............................................................. 15
Angi aktiveringsfrasen .............................................................. 15
Aktivere talekommandoer ......................................................... 15
Tips for talekommandoer .......................................................... 15
Starte en rute ved bruk av talekommandoer ............................ 15
Dempe instruksjoner ................................................................. 15
Talekontroll ............................................................................... 15
Konfigurere talekontroll ........................................................ 16
Bruke talekontroll ................................................................. 16
Tips for talekontroll ............................................................... 16
Bruke programmene .................................................... 16
Vise brukerveiledningen på enheten ........................................ 16
Watch Link ................................................................................ 16
Konfigurere Watch Link ........................................................ 16
Motta førervarsler på klokken .............................................. 16
LiveTrack .................................................................................. 16
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner ................ 16
Starte LiveTrack-deling ........................................................ 16
Vise værmeldingen ................................................................... 17
Vise været nærme en annen by ........................................... 17
Vise værradaren .................................................................. 17
Vise værvarsler .................................................................... 17
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 17
Turplanlegger ............................................................................17
Planlegge en tur ................................................................... 17
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ..................... 17
Oppdage severdigheter langs turen .................................... 17
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ............... 18
Navigere til en lagret tur ....................................................... 18
Redigere og lagre den aktive ruten ...................................... 18
photoLive-trafikkameraer .......................................................... 18
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer ............................... 18
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet .............................. 18
Lagre et trafikkamera ........................................................... 18
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 18
Feilsøking...................................................................... 22
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 22
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 22
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 22
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 22
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link .... 22
Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på
smarttelefonen .......................................................................... 23
Tillegg............................................................................ 23
Sette inn minnekort for kart og data ......................................... 23
Databehandling ........................................................................ 23
Om minnekort ...................................................................... 23
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 23
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 23
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 23
Vise status for GPS-signal ........................................................ 23
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 23
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 23
Indeks ............................................................................ 24
Garmin DriveLuxe innstillinger................................... 18
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 18
Aktivere kart ......................................................................... 18
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 18
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 19
Angi en simulert posisjon ..................................................... 19
Innstillinger for trådløst nettverk ................................................ 19
Innstillinger for kjørehjelp .......................................................... 19
Innstillinger for ryggekamera .................................................... 19
Innstillinger for babyCam .......................................................... 19
Skjerminnstillinger ..................................................................... 19
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 19
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 20
Angi klokkeslett .................................................................... 20
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 20
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 20
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 20
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 20
Informasjon om enheten.............................................. 20
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon ................................... 20
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Oppdatere kart og programvare på enheten (Kart- og
programvareoppdateringer, side 20).
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Feste og
slå på Garmin DriveLuxe enheten i kjøretøyet, side 1).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 1).
• Justere volumet (Justere volumet, side 2) og skjermens
lysstyrke (Justere lysstyrken på skjermen, side 2).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 3).
Garmin DriveLuxe 51 – oversikt over enheten
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
Garmin -logoen på braketten skal vises riktig vei.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.
4 Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske
braketten.
5 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
®
Slå enheten av eller på
• Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble
enheten til strøm.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Av.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for
enheten.
Innhente GPS-signaler
À
Á
Â
Ã
Av/på-knapp
USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering
Feste og slå på Garmin DriveLuxe enheten i
kjøretøyet
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte
interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og
insulinpumper. Hold enheten og braketten unna slike
medisinske enheter.
LES DETTE
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte
elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare
datamaskiner. Vær forsiktig når enheten eller braketten er i
nærheten av elektroniske enheter.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på braketten.
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du
sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen,
og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst
halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet
og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal,
side 23).
Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth
innstillinger (Innstillinger for trådløst nettverk, side 19).
®
Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene
(Innstillinger for trådløst nettverk, side 19).
Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ringe med
håndfri, side 13).
Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi
klokkeslett, side 20).
Komme i gang
1
Batteriladenivå.
Dele LiveTrack-data. Antallet inviterte seere vises på ikonet.
Velg for å åpne LiveTrack-appen (LiveTrack, side 16).
Status for Smartphone Link. Velg for å koble til Smartphone
Link-appen og motta trafikkdata i sanntid og andre Livetjenester (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 11).
Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen,
side 17).
Bruke knappene på skjermen
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
1 Velg Volum > .
2 Velg Automatisk volum.
Bruke lydmikseren
Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike
lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop.
Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av
hovedvolumet.
1 Velg Volum.
2 Velg > Lydmikser.
3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er
tilgjengelige i alle områder.
2
Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og
gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding
og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil
retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir
røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du
forlater den enveiskjørte veien eller endrer kjøreretning.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen
(Trafikk, side 14).
Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar
en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen
typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om
varseltonen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Hørbare førervarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Fotobokser for rødt lys og hastighet
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for
hastighet eller rødt lys.
• Sanntidsdata om fotobokser for rødt lys og sikkerhet er
tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester ved
hjelp av Smartphone Link-appen (Garmin Live-tjenester,
side 12).
• Du må kjøpe et abonnement for å laste ned og lagre data om
fotobokser på enheten. Gå til garmin.com/speedcameras for
å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et
abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som
helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende
abonnement.
• I noen områder inkluderer noen produktpakker
forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet
med livstidsoppdateringer.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Navigere til destinasjonen
Hendelsesregistrering og -varsler
Garmin DriveLuxe enheten bruker innebygde sensorer for å
registrere en mulig kjøretøyshendelse.
• Hvis du konfigurerer en hendelseskontakt, kan enheten
sende en automatisk tekstmelding til den kontakten når den
registrerer en hendelse og kjøretøyet slutter å bevege seg.
Det kan bidra til å varsle kontakten om situasjonen hvis du
ikke er i stand til å ringe eller sende en melding. Denne
funksjonen krever tilkobling til Smartphone Link og en aktiv
mobildatatilkobling for å sende en melding.
• Hvis du ikke har konfigurert en hendelseskontakt, viser
enheten automatisk den nærmeste adressen eller
geografiske koordinater når den registrerer en hendelse.
Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg. Du kan velge Mer
for å vise siden Hvor er jeg?
Konfigurere en hendelseskontakt
Før du kan konfigurere en hendelsesregistreringskontakt, må du
fullføre disse oppgavene:
• Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 11).
• Velg Innstillinger > Trådløse nettverk, velg navnet på
telefonen, og kontroller at alternativet Telefonsamtaler er
aktivert.
Enheten må ha tilgang til Smartphone Link-appen og til
telefonboken på smarttelefonen ved oppsett av
hendelseskontakten. Hvis du ikke vil bruke enheten til håndfrie
telefonsamtaler, kan du deaktivere alternativet Telefonsamtaler
når oppsettet av hendelseskontakten er fullført.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel >
Fortsett.
Det vises en liste over kontaktene på smarttelefonen.
2 Velg en kontakt, og velg Neste.
3 Kontroller kontaktens telefonnummer, og velg Neste.
4 Angi et navn eller kallenavn, og velg Ferdig.
5 Se gjennom eksempelet på en hendelsesmelding, og velg
Neste.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å informere kontakten
om at du har lagt til vedkommende som hendelseskontakt.
MERK: Hendelsesvarselet inneholder navnet eller
kallenavnet du anga, men det sendes ikke fra
telefonnummeret ditt. Meldingen sendes via en
tredjepartstjeneste, og du bør informere hendelseskontakten
om at hendelsesmeldingen vil komme fra et ukjent nummer.
7 Velg OK.
8 Se gjennom informasjonen, og velg Lagre.
Avbryte et hendelsesvarsel
Når enheten registrerer en hendelse, vises det en melding, og
det avgis en talemelding, som informerer deg om at det sendes
et varsel til hendelseskontakten. En nedtelling på 60 sekunder
starter når hendelsen registreres, og enheten sender varselet
automatisk når nedtellingen er ferdig. Hvis du ikke vil sende
varselet, kan du avbryte det.
Velg Avbryt før nedtellingen er ferdig.
Deaktivere hendelsesvarsler
Når hendelsesvarsler er deaktivert, sender ikke enheten et
SMS-varsel når den registrerer en hendelse.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel.
2 Fjern merket for Hendelsesregistrering-SMS.
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 5) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 6).
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 3).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 5).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 5).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
posisjoner, side 6).
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 5).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 3). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 5).
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
Navigere til destinasjonen
3
• Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten
automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja
for å finne parkeringsplasser i nærheten (Parkere i nærheten
av destinasjonen, side 4).
• Når du må parkere eller stoppe et stykke unna destinasjonen,
kan du fortsette til destinasjonen til fots ved hjelp av Garmin
DriveLuxe enheten eller en kompatibel Garmin klokke med
Connect IQ™ (Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin
klokken, side 4).
• Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten
automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten
automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 11).
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på
ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av
kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje À viser hvilket
kjørefelt du skal ligge i for svingen.
Parkere i nærheten av destinasjonen
Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i
nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte
destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter
parkering.
1 Velg et alternativ:
• Når enheten viser meldingen, velger du Ja for å søke etter
parkering i nærheten.
• Hvis det ikke vises noen melding, velger du Hvor skal
du? > Kategorier > Parkering og deretter > Mitt
bestemmelsessted.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass, og velg Kjør! > Legg til som neste
stopp.
Enheten veileder deg til parkeringsområdet.
Når du har parkert, kan du fortsette til destinasjonen til fots ved
hjelp av Garmin DriveLuxe enheten eller en kompatibel Garmin
klokke med Connect IQ (Finne destinasjonen ved hjelp av
Garmin klokken, side 4). Enheten eller Garmin klokken kan
også veilede deg tilbake til denne parkeringsplassen når du skal
tilbake til kjøretøyet (Finne forrige parkeringsplass, side 5).
Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Før du kan bruke denne funksjonen, må du konfigurere Watch
Link (Konfigurere Watch Link, side 16).
Du kan bruke den kompatible Garmin klokken for å navigere fra
kjøretøyet til destinasjonen eller fra destinasjonen tilbake til
kjøretøyet. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å finne en
posisjon innenfor et større sted, eller når du må parkere et
stykke unna destinasjonen og fullføre navigasjonen til fots.
MERK: GPS-teknologi forutsetter klar sikt til himmelen. Watch
Link-appen kan kanskje ikke gi veiledning innendørs, for
eksempel på kjøpesentre eller flyplasser.
1 Start Watch Link-appen på klokken, og velg Finn
destinasjonen min.
Klokken innhenter et GPS-signal og begynner å veilede deg
til destinasjonen.
2 Gå mot destinasjonen.
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
.
2 Velg
Ankomme destinasjonen
Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å
hjelpe deg med å fullføre ruten.
•
angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en
talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
4
Navigere til destinasjonen
Indikatoren for destinasjonen À viser retningen til
destinasjonen i forhold til retningen du beveger deg i Á. Når
indikatoren for destinasjonen vises øverst på sirkelen,
beveger du deg mot destinasjonen. Den gjenværende
avstanden til destinasjonen  vises under sirkelen.
Fremdriftslinjen à viser fremdriften mot destinasjonen.
Finne forrige parkeringsplass
Når du kobler Garmin DriveLuxe enheten fra bilstrømmen,
lagres den gjeldende posisjonen som en parkeringsplass. Hvis
du har konfigurert Watch Link, sender enheten
parkeringsposisjonen til en kompatibel Garmin klokke
(Konfigurere Watch Link, side 16). Du kan navigere tilbake til
parkeringsplassen ved hjelp av enten Garmin DriveLuxe
enheten eller Watch Link-appen på klokken.
TIPS: Hvis Garmin DriveLuxe enheten er koblet til et strømuttak
med tenningsbryter, lagres parkeringsplassen hver gang du slår
av kjøretøyet. Hvis enheten er koblet til et strømuttak uten
tenningsbryter, må du koble fra strømkabelen for kjøretøyet for å
lagre parkeringsplassen.
• På Garmin DriveLuxe enheten velger du Programmer >
Forrige plass > Kjør!.
• Start Watch Link-appen på klokken, velg Finn bilen min, og
gå mot parkeringsplassen.
Indikatoren for destinasjonen À viser retningen til
destinasjonen i forhold til retningen du beveger deg i Á. Når
indikatoren for destinasjonen vises øverst på sirkelen,
beveger du deg mot destinasjonen. Den gjenværende
avstanden til destinasjonen  vises under sirkelen.
Fremdriftslinjen à viser fremdriften mot destinasjonen.
Endre den aktive ruten
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 3).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 17).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 6).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Navigere til destinasjonen
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 3).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 10).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 20).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
5
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link, side 14).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 19),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
Velg
Lagre.
4
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
6
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 7).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 7).
Finne og lagre posisjoner
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 9).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 8).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 8).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 9).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 9).
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
®
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Posisjonssøkeresultater
Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med
den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise
flere resultater.
Finne en posisjon etter kategori
1
2
3
4
Velg Hvor skal du?.
Velg en kategori, eller velg Kategorier.
Velg eventuelt en underkategori.
Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
Finne og lagre posisjoner
À
Á
Â
Ã
Ä Kjør!
Å
Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene på kartet.
Posisjonssøkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
Velg
fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste
posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende
informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.
7
6 Velg Kjør!.
Forstå parkeringsfarger og -symboler
Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er
fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en
parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er
tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ
prisinformasjon og betalingstype.
Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på
enheten.
Velg fra parkeringssøkeresultatene.
Søkeverktøy
À
Á
Â
à Kjør!
Ä
Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert
informasjon om den valgte posisjonen.
Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene i en liste.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg .
3 Velg et alternativ.
Parkering
Garmin DriveLuxe enheten har detaljerte parkeringsdata, som
kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på
sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller
aksepterte betalingsmetoder.
I noen områder er parkeringsdata tilgjengelig i sanntid når
Garmin DriveLuxe enheten er koblet til Smartphone Link
(Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 11). Når
enheten mottar parkeringsdata i sanntid, kan du vise
parkeringstrender i sanntid.
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke
ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass.
4 Velg Kjør!.
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av
stedet du har valgt.
4 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
5 Velg en parkeringsplass.
8
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærhet. av: for å søke i nærheten
av en annen by eller et annet område.
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærhet. av: (Endre søkeområdet, side 8).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
Koble deg til Foursquare kontoen din
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 11).
Finne og lagre posisjoner
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare® > Logg på.
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
TripAdvisor
®
Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger.
TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over
søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke
etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem
etter avstand eller popularitet.
Finne TripAdvisor interessepunkter
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i
nærheten for kategorien.
3 Velg Sorter resultater for å sortere søkeresultatene etter
avstand eller popularitet (valgfritt).
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
Finne og lagre posisjoner
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
Velg
en posisjon.
3
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 7).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg > Lagre.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
9
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLiveabonnementet ditt (photoLive-trafikkameraer, side 18).
Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for
rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig
når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på
enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Linkappen (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 11).
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
.
Slette en lagret posisjon
Aktivere kartverktøy
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 3) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 3).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 10).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 4).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 11).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 13).
LiveTrack: Lar deg starte og stoppe LiveTrack-deling
(LiveTrack, side 16).
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 11).
Vær: Viser værforholdene i området.
10
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
Velg
et element for å vise en liste over posisjoner for den
3
kategorien, avkjørselen eller byen.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Ferdig.
Bruke kartet
Tripinformasjon
Tilpasse kartet
Vise tripdata på kartet
Tilpasse kartlagene
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 10).
På kartet velger du > Tripdata.
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 10).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
For at du skal kunne få mest mulig ut av Garmin DriveLuxe
enheten, bør du parkoble den med smarttelefonen din og koble
til Smartphone Link-appen. Smartphone Link-appen gjør at
enheten kan motta sanntidsdata, inkludert trafikkdata i sanntid,
parkeringstrender, fotobokser for rødt lys og hastighet og andre
Live-tjenester.
Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten,
som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte
veier (Trafikk, side 14).
Parkeringsinformasjon i sanntid: Sender parkeringstrender i
sanntid til enheten, der det er tilgjengelig (Parkering, side 8).
Garmin Live-tjenester: Leverer abonnementsfrie og
betalingsbaserte tjenester for å sende sanntidsdata til
enheten, som fotobokser for rødt lys og hastighet eller
trafikkameraer (Garmin Live-tjenester, side 12).
Værinformasjon: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten (Vise værmeldingen, side 17).
LiveTrack: Lar deg dele turen med utvalgte kontakter i sanntid
(LiveTrack, side 16).
Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter
talekommandofunksjonen, kan du foreta anrop ved hjelp av
talekommandoer.
Watch Link: Gir navigasjon for fotgjengere til destinasjonen
eller til parkeringsplassen ved hjelp av en kompatibel Garmin
klokke med Connect IQ (Watch Link, side 16).
Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner
fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.
Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på
Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten (Sjekke inn
med Foursquare, side 9).
Parkoble telefonen og koble til Smartphone
Link
Du må parkoble Garmin DriveLuxe enheten med telefonen din
og koble til Smartphone Link for å bruke visse funksjoner, som
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
11
sanntidsinformasjon om trafikk og parkering, håndfrie
telefonsamtaler og andre tilkoblede funksjoner.
Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre
når de er slått på og innenfor rekkevidde.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Hold Garmin DriveLuxe enheten og telefonen mindre enn
3 m (10 fot) fra hverandre.
3 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk, og merk av for
Bluetooth på Garmin DriveLuxe enheten.
4 Velg Søk etter enheter.
5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
Velg
OK på Garmin DriveLuxe enheten.
6
Garmin DriveLuxe enheten begynner å søke etter Bluetooth
enheter i nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises.
Det kan ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.
7 Velg telefonen fra listen, og velg OK.
8 Godta parkoblingen på telefonen.
9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple enhet, vises
en sikkerhetskode på Garmin DriveLuxe skjermen.
10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen
30 sekunder.
®
Bluetooth Funksjonstatusikoner
Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av de
parkoblede telefonene.
Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
• Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet
for gjeldende telefon.
• Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for
gjeldende telefon.
Håndfri telefonering
Smartvarsler
Smartphone Link funksjoner og tjenester
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til Smartphone Link før du kan bruke
Garmin Live-tjenester (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 11).
Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte
abonnementer som sender sanntidsdata til enheten, for
eksempel trafikkforhold, vær og fotobokser for rødt lys og
hastighet.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Noen Garmin DriveLuxe Live-tjenester forutsetter et
betalingsbasert abonnement. I Smartphone Link-appen kan du
kjøpe et livstidsabonnement direkte i appen. Abonnementet er
knyttet til appbutikkontoen for smarttelefonen.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg Min konto.
12
3
4
5
6
Det vises en liste over tilgjengelige tjenester og priser på
abonnementer.
Velg en tjeneste.
Velg prisen.
Velg Abonner.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.
Sende en posisjon fra smarttelefonen til
enheten
Du kan søke etter en posisjon ved hjelp av Smartphone Linkappen på telefonen og sende den til Garmin DriveLuxe enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil finne et sted i nærheten, velger du Finn steder
i nærheten og angir hele eller deler av en adresse eller et
stedsnavn.
• Hvis du vil finne et Foursquare interessepunkt i nærheten,
velger du Foursquare og deretter et interessepunkt fra
listen.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Velg
posisjon, og trykk på posisjonen på kartet.
• Hvis du vil finne en adresse fra kontaktlisten, velger du
Kontakter og deretter et kontaktnavn.
Den valgte posisjonen vises på kartet.
3 Velg Send.
Smartphone Link-appen sender posisjonen til Garmin
DriveLuxe.
4 Velg et alternativ på Garmin DriveLuxe enheten:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til posisjonen.
• Hvis du vil vise detaljer om posisjonen eller lagre den som
favoritt, velger du .
• Hvis du vil godta posisjonen uten å starte navigasjon,
velger du OK.
Posisjonen vises under posisjoner som nylig er funnet, på
Garmin DriveLuxe enheten.
Smarte varsler
Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise
varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger,
innkommende anrop og kalenderavtaler, på Garmin DriveLuxe
enheten.
MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler
på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone
Link-appen. vises i farger i Bluetooth innstillingene når
smartvarsler er koblet til og aktivert (Bluetooth
Funksjonstatusikoner, side 12).
Motta varsler
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før Garmin DriveLuxe enheten kan motta varsler, må du koble
den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et
varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du
bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise
varsler.
MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i
kartverktøyet.
• Velg OK for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg Vis for å vise et varsel.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
• Velg Vis > Spill for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Motta varsler mens du viser kartet
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før Garmin DriveLuxe enheten kan motta varsler, må du koble
den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten
av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du
er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.
• Hvis du vil ignorere et varsel, velger du eller venter til
hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg varselteksten for å vise et varsel.
• Velg Spill av melding for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Si Spill av melding for å lytte til meldingen ved hjelp av en
talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte
språket støtter talekommandofunksjonen og vises i
kartverktøyet.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Vise listen over varsler
Du kan vise en liste over alle aktive varsler.
1 Velg Programmer > Smarte varsler.
Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og
tidligere leste varsler vises i grått.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
• Velg for å lytte til et varsel.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det
imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det
er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen,
slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler
ved hjelp av enheten mens du er koblet til.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 9).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple
enheten
Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når
du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
bestemte funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten
Du må parkoble og koble til Garmin DriveLuxe enheten med
telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med
telefonen ved hjelp av Bluetooth teknologi. Første gang du
kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du angi
en Bluetooth sikkerhetskode.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
13
MERK: Du må kanskje oppdatere til den nyeste versjonen av
telefonens operativsystem.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskode vises på Garmin DriveLuxe
enhetsskjermen.
3 Angi koden på telefonen.
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten
Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet
til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri
telefonering.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av ulike navn. vises i farger ved siden av navnet
på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for
Apple enheten
Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og
forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i blått ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Fjern merket for Smarttelefontjenester.
Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten
Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller
skjule kategorier.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i farger ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Velg Smarte varsler.
4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for
smarttelefonen med Android™
Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard
når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller
tilpasse visse funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon
Du må parkoble og koble til Garmin DriveLuxe enheten med
telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen
med Android
Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli
koblet til andre funksjoner.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen.
14
3 Velg et alternativ:
• Fjern merket for Telefonsamtaler for å deaktivere håndfri
telefonering.
• Fjern merket for Smartphone Link for å deaktivere
Smartphone Link-data og smartvarsler.
• Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å
deaktivere bestemte appvarsler.
Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android
Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer
varsler som vises på Garmin DriveLuxe enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
2 Velg .
3 Kontroller at det er merket av for Smartvarsler.
4 Velg Innstillinger fra Varsler-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
5 Velg et alternativ:
• Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet
på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
• Velg for å legge til en app på listen.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble
til Garmin DriveLuxe enheten automatisk i fremtiden.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Slette en parkoblet telefon
Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller
på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved
beregning av ruter og til å finne en ny rute til
bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på den aktive ruten (Trafikkinnstillinger, side 19). Med
trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i
området.
For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.
• Enheten mottar gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen
(Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 14).
• Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en
OTA-trafikkmottakerkabel (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 15). Gå til produktsiden på garmin.com
for å finne og kjøpe en kompatibel trafikkmottakerkabel.
Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer
informasjon om områder med trafikkdekning på
www.garmin.com/traffic.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Enheten kan motta gratis trafikkdata via Smartphone Linkappen.
Trafikk
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 11).
2 Velg Innstillinger > Trafikk på Garmin DriveLuxe enheten,
og kontroller at det er merket av for Trafikk.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
En trafikkmottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal,
der det er tilgjengelig. En OTA-trafikkmottakerkabel er
tilgjengelig som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til
produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel
trafikkmottakerkabel. Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Koble enheten til bilstrøm med kabelen for trafikkmottakeren
(Feste og slå på Garmin DriveLuxe enheten i kjøretøyet,
side 1).
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå
trafikkforsinkelser.
Trafikkmottakerabonnementer
Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste
trafikkmottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere
områder på trafikkmottakeren. Du finner mer informasjon på
garmin.com/traffic.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg Programmer > Talekommando > >
Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen, side 15).
2 Si Finn sted.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
4 Si linjenummeret.
5 Si Naviger.
Vise trafikk på kartet
Dempe instruksjoner
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
Talekommando
Talekontroll
Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der
Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll
kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må
konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke
Talekontrollfunksjonen.
15
Konfigurere talekontroll
Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers
stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.
1 Velg Programmer > Talekontroll.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for
hver talekontrollfrase.
MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises
på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med
samme betydning avhengig av hva du foretrekker.
Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen
du tok opp for funksjonen.
Bruke talekontroll
1 Si kommandoen du tok opp for Talekontroll-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en
kommando.
Bruke programmene
Vise brukerveiledningen på enheten
Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på
mange språk.
1 Velg Programmer > Brukerveiledning.
Brukerveiledningen vises på samme språk som
programvareteksten (Innstillinger for språk og tastatur,
side 20).
2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).
Watch Link
Watch Link-appen utvider navigasjonsfunksjonene på Garmin
DriveLuxe enheten til en kompatibel Garmin klokke med
Connect IQ.
MERK: Denne funksjonen krever en Garmin klokke som kan
kjøre Connect IQ apper, og en smarttelefon.
Finn destinasjonen min: Veileder deg til destinasjonen din ved
hjelp av klokkeskjermen. Denne funksjonen er spesielt nyttig
når du må parkere et stykke unna destinasjonen og fullføre
navigasjonen til fots (Finne destinasjonen ved hjelp av
Garmin klokken, side 4).
Finn bilen min: Veileder deg til den siste registrerte
parkeringsplassen for kjøretøyet ditt (Finne forrige
parkeringsplass, side 5).
Førervarsler: Klokken vibrerer når enheten viser et førervarsel,
og det vises et varselikon på klokkeskjermen (Motta
førervarsler på klokken, side 16).
Konfigurere Watch Link
Før du kan konfigurere Watch Link, må du fullføre disse
oppgavene:
• Parkoble Garmin DriveLuxe enheten med Smartphone Linkappen på smarttelefonen (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 11).
• Parkoble den kompatible Garmin klokken med Garmin
Connect™ Mobile-appen på smarttelefonen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for klokken.
16
Watch Link-funksjonen bruker smarttelefonen til å sende
informasjon fra Garmin DriveLuxe enheten til Watch Link-appen
på den kompatible Connect IQ klokken.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
for å åpne menyen, avhengig av
2 Velg eller
smarttelefonens operativsystem.
3 Velg Connect IQ-butikken.
4 Søk etter Watch Link-appen, og velg Last ned.
Connect IQ Watch Link-appen installeres på klokken.
5 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
6 Velg Watch Link.
TIPS: Du kan måtte sveipe til venstre eller høyre for å finne
Watch Link-alternativet.
7 Velg klokken på listen, og velg Fortsett.
8 Når oppsettet er ferdig, velger du OK.
Når telefonen kobles til Garmin DriveLuxe enheten, starter
Watch Link-appen automatisk på klokken.
Motta førervarsler på klokken
Før du kan bruke denne funksjonen, må du konfigurere Watch
Link (Konfigurere Watch Link, side 16).
En kompatibel Garmin klokke kan vise angitte førervarsler fra
Garmin DriveLuxe enheten. Du kan velge hvilke varsler som
vises på klokken.
1 På Garmin DriveLuxe enheten velger du Programmer >
Watch Link.
2 Velg hver varseltype du vil motta på klokken.
3 Start Watch Link-appen på klokken, og velg Førervarsler.
Når du navigerer med Garmin DriveLuxe enheten, vibrerer
klokken og viser de angitte førervarslene når de oppstår.
LiveTrack
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Med LiveTrack-funksjonen kan du dele turen med kontakter fra
smarttelefonen og kontoene dine på sosiale nettverk, som
Facebook og Twitter. Mens du deler, kan de du deler med spore
den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige
strekninger i sanntid.
Denne funksjonen krever en smarttelefon som kjører
Smartphone Link-appen.
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner
Når du bruker LiveTrack-funksjonen for første gang, må du
konfigurere funksjonen og invitere seere.
1 Koble til Smartphone Link (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 11).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
LiveTrack.
3 Angi et brukernavn, og velg Neste.
4 Angi én eller flere kontakter du vil invitere.
Du kan angi enten kontaktens navn eller e-postadresse.
5 Velg Start LiveTrack.
Appen begynner å dele LiveTrack-dataene. Inviterte seere
mottar en e-post med en kobling for å vise LiveTrackdataene.
6 Velg for å dele LiveTrack-koblingen via et sosialt nettverk,
en meldingsapp eller en annen delingsapp (valgfritt).
Starte LiveTrack-deling
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Bruke programmene
Før du kan begynne å dele, må du konfigurere LiveTrackfunksjonen (Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner,
side 16).
Du kan begynne å dele LiveTrack-data ved hjelp av Garmin
DriveLuxe enheten eller Smartphone Link-appen.
• Velg Programmer > LiveTrack > Start LiveTrack på
Garmin DriveLuxe enheten.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
LiveTrack > Start LiveTrack.
Det publiseres en kobling for å vise LiveTrack-dataene via de
aktiverte kontoene dine på sosiale nettverk, og det sendes en epost med koblingen til de inviterte kontaktene. Mens du deler,
kan de du deler med klikke på koblingen for å spore den
gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger
i sanntid.
vises på Garmin DriveLuxe statuslinjen når LiveTrack-deling
er aktivt. Antallet inviterte seere vises også.
TIPS: Som standard avsluttes LiveTrack-delingsøkten
automatisk etter 24 timer. I Smartphone Link-appen kan du
velge LiveTrack > Forleng LiveTrack for å forlenge varigheten
på LiveTrack-delingsøkten, eller du kan slutte å dele når som
helst.
Stoppe LiveTrack-deling
Du kan stoppe LiveTrack-deling når som helst ved hjelp av
Garmin DriveLuxe enheten eller Smartphone Link-appen.
• Velg Programmer > LiveTrack > Stopp LiveTrack på
Garmin DriveLuxe enheten.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
LiveTrack > Stopp LiveTrack.
Seere mottar en melding om at LiveTrack-økten er avsluttet, og
de kan ikke spore posisjonen din lenger.
Vise værmeldingen
Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen.
Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta
værdata (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 11).
1 Velg Programmer > Vær.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose
for de neste dagene.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Ny tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .
Vise værvarsler
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Oppdage severdigheter langs turen
Bruke programmene
Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter
du kan legge til på turen.
17
1 Når du redigerer en tur, velger du
> Turinnstillinger >
Foreslå severdigheter.
2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
3 Velg Velg for å legge til severdigheten på turen.
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg > Turinnstillinger.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 5).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 5).
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
photoLive-trafikkameraer
Før du kan bruke denne funksjonen, må du være koblet til
Smartphone Link, og du må abonnere på photoLive-tjenesten
(Abonnere på Garmin Live-tjenester, side 12).
photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på
hovedveier og i veikryss.
photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer
Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan
også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg en trafikkameraposisjon.
Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet
ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge
forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
5 Velg Lagre for å lagre kameraet (valgfritt).
Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i
hovedskjermbildet i photoLive-appen.
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet
photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.
1 Gå til kartet, og velg > photoLive.
Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet
på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du
18
passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det
neste kameraet på veien.
2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du Finn
kameraer for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten
(valgfritt).
Lagre et trafikkamera
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 20).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Garmin DriveLuxe innstillinger
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 11).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Garmin DriveLuxe innstillinger
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet fra føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert
posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Innstillinger for trådløst nettverk
Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere
Wi‑Fi nettverk, parkoblede Bluetooth enheter og Bluetooth
funksjoner.
Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth
enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å
endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi mottakeren.
Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede
nettverk.
Søk etter nettverk: Søker etter Wi‑Fi nettverk i nærheten (Koble
til et Wi‑Fi nettverk, side 20).
®
Innstillinger for kjørehjelp
Velg Innstillinger > Kjørehjelp.
Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer
førervarsler (Funksjoner og varsler om førerbevissthet,
side 2).
Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en
pause.
Hendelsesvarsel: Lar deg konfigurere en kontakt som skal
varsles når enheten registrerer en mulig kjøretøyshendelse
(Hendelsesregistrering og -varsler, side 3).
Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg
egendefinerte interessepunkter eller trafikklyskameraer.
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Garmin DriveLuxe innstillinger
Innstillinger for ryggekamera
Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere
parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger.
Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er
koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner
detaljert informasjon om parkobling av kameraer og
kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå
til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin
ryggekamera.
Velg Innstillinger > Ryggekamera, og velg et parkoblet
kamera.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må
parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av
denne enheten og kabelen.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det
mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.
Innstillinger for babyCam
babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede
Garmin babyCam™ kameraer og kamerainnstillinger. Denne
menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til
en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert
informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i
brukerveiledningen for kameraet. Gå til garmin.com/babycam for
å kjøpe et Garmin babyCam kamera.
Velg Innstillinger > babyCam, og velg et parkoblet kamera.
Strøminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen
skal vises på skjermen.
Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller
speilvende det.
Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å
justere kameraet.
Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse
om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
19
Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke
optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel
(Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 6).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POI-er) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Innstillinger for enhet og personvern
Velg Innstillinger > Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å
forbedre enheten.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Informasjon om enheten
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon
1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
2 Velg Enhet > Forskrifter.
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for
hjem eller kontor.
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket
i kjøretøyet.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når
den er koblet til en tredjepartsadapter.
Vedlikehold av enheten
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Kart- og programvareoppdateringer
Du bør holde kartene og programvaren på enheten din
oppdatert for å sørge for at du får den beste
navigasjonsopplevelsen. Kartoppdateringer sikrer at enheten
har de nyeste kartdataene. Programvareoppdateringer gir
forbedringer i funksjoner og ytelse.
Du kan oppdatere enheten på to måter.
• Du kan koble enheten til et Wi‑Fi nettverk for å oppdatere
direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet
kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en
datamaskin.
• Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den
ved hjelp av Garmin Express programmet. Ved hjelp av dette
alternative kan du installere kartdata på et minnekort hvis de
oppdaterte kartene krever større plass enn det som er
tilgjengelig i internminnet.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et
Wi‑Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et
Wi‑Fi nettverk via innstillingsmenyen.
20
Informasjon om enheten
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg eventuelt Wi-Fi for å aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Velg Søk etter nettverk.
Enheten viser en liste over Wi‑Fi nettverk i nærheten.
4 Velg et nettverk.
5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg Ferdig.
Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over
lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket
igjen når det er innenfor rekkevidde.
instruksjonene på skjermen for å installere det (Installere
Garmin Express, side 21).
2 Åpne Garmin Express programmet.
3 Koble enheten til datamaskinen med en micro-USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til micro-USB-porten À
på Garmin DriveLuxe enheten, og den store kobler du til en
tilgjengelig USB-port på datamaskinen.
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi
nettverk
LES DETTE
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster
ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved
databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med
Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om
begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble
enheten til et Wi‑Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed
kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en
datamaskin.
1 Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk,
side 20).
Når den er koblet til et Wi‑Fi nettverk, søker enheten etter
tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig
oppdatering, vises på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.
2 Velg Innstillinger > Oppdateringer.
Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det
finnes en tilgjengelig oppdatering, vises Det finnes en
oppdatering under Kart eller Programvare.
Velg
et alternativ:
3
• Velg Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Velg Kart > Installer alle for å installere bare
kartoppdateringer.
• Velg Programvare > Installer alle for å installere bare
programvareoppdateringer.
4 Les lisensavtalene, og velg Godta alle for å godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge
Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke
installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen, og velg Fortsett (Lade enheten,
side 20).
Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en
utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere
for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan
være kompatible.
Sørg
for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og
6
innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er
fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan
enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata
må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi‑Fi eller
Garmin Express.
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten.
1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på
datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger
Vedlikehold av enheten
4 Når Garmin DriveLuxe enheten ber deg om å aktivere
filoverføringsmodus, velger du Ja.
5 I Garmin Express programmet klikker du på Legg til en
enhet.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser
deg enhetsnavnet og serienummeret.
6 Klikk på Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen
for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express
programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.
7 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på
Vis detaljer og deretter på Installer ved siden av
oppdateringen du ønsker.
Garmin Express programmet laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass
og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internetttilkobling.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette
inn minnekort for kart og data, side 23).
8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å
fullføre installeringen.
Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i
løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din
og koble den til på nytt.
®
Installere Garmin Express
Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows og
Mac datamaskiner.
1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin
Express programmet er kompatibelt med datamaskinen,
velger du Systemkrav.
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Nedlasting
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Nedlasting for
Mac.
®
®
21
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express
programvaren (garmin.com/express).
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Ta tak om enheten øverst og nederst på enheten.
2 Dra nedre kant av enheten mot deg til den løsner fra
magneten.
Hvis du drar enheten rett mot deg, kan braketten løsne fra
sugekoppen.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
22
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À mot klokken for å låse det opp.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy Ã.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Feste og slå på Garmin DriveLuxe
enheten i kjøretøyet, side 1).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 18).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 22).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 19).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 19).
• Demp volumet (Justere volumet, side 2).
• Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (Innstillinger
for trådløst nettverk, side 19).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 1).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller
Smartphone Link
• Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold
telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
Feilsøking
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
> for å starte Smartphone Link-bakgrunnstjenestene på
nytt.
• Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer
informasjon.
• Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen, må du oppheve parkoblingen av
telefonen og enheten (Slette en parkoblet telefon, side 14) og
fullføre parkoblingen på nytt (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 11).
Smartphone Link-appen påvirker
batterinivået på smarttelefonen
Smartphone Link-appen bruker Bluetooth trådløs teknologi til å
sende data til og motta data fra enheten. Det er normalt at en
aktiv Bluetooth tilkobling forbruker noe batteristrøm. Appen
søker også etter oppdateringer for tilgjengelige tjenester med
jevne mellomrom, noe som kan forbruke ytterligere batteristrøm.
Du kan endre innstillingene for batteribruk i Smartphone Linkappen for å endre hvor mye batteristrøm appen bruker.
1 Velg i Smartphone Link-appen på smarttelefonen.
2 Bla til delen Batteribruk, og velg Innstillinger.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Fjern merket for Bluetooth-autotilkobling.
Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan det spare en
liten mengde batteristrøm, men det forhindrer at appen
kobler til Garmin DriveLuxe enheten automatisk. Når dette
alternativet er deaktivert, må du velge fra Smartphone
Link-hovedmenyen hver gang du vil koble enheten til
Smartphone Link.
• Fjern merket for Kontroll av Live-tjenester.
På noen smarttelefoner kan mengden batteristrøm som
brukes av denne appen, reduseres betydelig ved å
deaktivere dette alternativet. Når dette alternativet er
deaktivert, må du oppdatere Smartphone Linkhovedmenyen manuelt for å motta informasjon om
tilgjengelige Live-tjenester.
Tillegg
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Garmin
DriveLuxe 51 – oversikt over enheten, side 1).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
3 Når Garmin DriveLuxe enheten ber deg om å aktivere
filoverføringsmodus, velger du Ja.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten
er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten
enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart
volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 23).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Tillegg
23
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 11
3D-kartvisning 11
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 12
adresser, finne 8
aktiv kjørefeltveiledning 4
anrop 13
foreta 13
hjem 13
kontakter 13
logg 13
ringe 13
svare 13
anvisninger 4
automatisk volum, aktivere 2
av/på-knapp 1
B
batteri
lade 1, 20, 22
maksimere 22
problemer 22
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 11, 13, 22
innstillinger 19
koble fra en enhet 14
Bluetooth-teknologi 12
administrere telefoner 13, 14
deaktivere anrop 14
pare med telefon 11
bomstasjoner, unngå 6
brakett, fjerne 22
bredde- og lengdegrad 8
brukerveiledning 16
D
datamaskin, koble til 23
dele, LiveTrack 16, 17
dempe, lyd 15
destinasjoner, ankomme 4
drivstoff, stasjoner 9
E
endre søkeområdet 8
enhets-ID 20
F
feilsøking 22
filer, overføre 23
finne posisjoner. 6, 7, 9, 12 Se også
posisjoner
adresser 8
byer 8
kategorier 7
koordinater 8
veikryss 8
fjerne brakett 22
fotobokser for hastighet 2
fotobokser ved trafikklys 2
Foursquare 8, 9
førervarsler 2, 16
G
Garmin Connect 11
Garmin Express 21
oppdatere programvare 21
Garmin Live-tjenester 12
abonnere 12
geocaching 8
gjeldende posisjon 9
gjenopprette innstillinger 20
GPS 1, 23
H
hendelsesvarsel 3
24
hjem
kjøre 3
redigere posisjon 3
ringe 13
telefonnummer 13
Hurtigsøk 7
Hvor er jeg? 9
håndfrie telefonsamtaler 12, 14
I
ID-nummer 20
ikoner, statuslinje 1
innstillinger 18–20
interessepunkter (POI) 7–9
steder 7
K
kameraer 19
hastighet 2
rygge 19
rødt lys 2
kart 3, 10, 11, 18
datafelt 3, 11
detaljnivå 18
kjøpe 23
lag 11
oppdatere 20, 21
symboler 3
tema 18
verktøy 10
vise ruter 3, 4
kartlag, tilpasse 11
kartvisning
2D 11
3D 11
kjøre hjem 3
kjøreanvisninger 4
knapper på skjermen 2
koble fra, Bluetooth enhet 14
koble til 20
koordinater 8
L
lade enheten 1, 20, 22
lagre, gjeldende posisjon 9
lagrede posisjoner 18
kategorier 10
redigere 9
slette 10
lenger fremme 10
tilpasse 10
Lisensavtaler for sluttbruker 20
LiveTrack 16, 17
lyd, nærhetspunkter 19, 20
lysstyrke 2
M
manøverliste 4
microSD-kort 1
minnekort 1, 23
montere 23
minnekort, microSD 23
montere enheten
bil 1
fjerne fra braketten 22
sugekopp 1, 22
myTrends, ruter 5
N
navigasjon 3, 4, 7
innstillinger 18
utenfor vei 6
navigere utenfor vei 6
neste sving 3
nullstille
enhet 22
tripdata 11
nødkontakt 3
nødtjenester 9
O
omkjøringer 5
oppdatere
kart 20, 21
programvare 20, 21
P
parkering 4, 7, 8
siste plass 5
parkobling
klokke 16
koble fra 14
telefon 11, 22
photoLive 18
posisjon 8
posisjoner 8, 18
gjeldende 9
lagre 9
nylige treff 9
ringe 13
simulerte 19
steder 7
søke etter 6, 8
posisjoner som nylig er funnet 9
produktsupport 16
programvare
oppdatere 20, 21
versjon 20
punkter av interesse (POI) 7–9
R
redigere, lagrede turer 18
reisehistorikk 20
rengjøre berøringsskjermen 22
rengjøre enheten 22
ringe 13
ruter 3
beregne 5
beregningsmodus 18, 19
foreslåtte 5
legge til et punkt 5, 18
myTrends 5
starte 3, 7
stoppe 5
tilpasse 5
vise på kartet 3, 4
ryggekamera 19
S
satellittsignaler
innhente 1
vise 23
sikring, skifte 22
simulerte posisjoner 19
skjerm, lysstyrke 2
skjermdumper 19
skjerminnstillinger 19
slette
parkoblet Bluetooth-enhet 14
turer 17
Smartphone Link 12, 14
deaktivere anrop 14
koble til 11, 13, 14
snarveier
legge til 9
slette 9
spesifikasjoner 20
språk
stemme 20
tastatur 20
steder 7
strømkabel for bil 1
strømkabler 20
kjøretøy 1
skifte sikringen 22
sugekopp 22
svare på anrop 13
søkelinje 7
søvnmodus 1
Indeks
T
ta vare på enheten 22
talegjenkjenning 15
talekommando 15
aktivere 15
aktiveringsfrase 15
navigere med 15
tips om bruk 15
talekontroll 15, 16
tips 16
tastatur
layout 20
språk 20
telefon
koble fra 14
parkobling 11, 22
telefonbok 13
telefonsamtaler 13
dempe 13
ringe 13
svare 13
taleoppringning 13
tidsinnstillinger 20
tilbehør 23
tilpasse en rute 5
trafikk 11, 14, 15, 19
alternativ rute 6
hendelser 11, 15
kameraer 18
kart 11, 15
legge til abonnementer 15
mottaker 15
søke etter forsinkelser 11, 15
trafikkameraer, vise 18
TripAdvisor 9
tripinformasjon 11
nullstille 11
vise 11
triplogg, vise 11
trådløst kamera 19
turplanlegger 17, 18
redigere en tur 17
tilpasningspunkter 18
tyveri, unngå 22
U
unngåelser 6
bomstasjoner 6
deaktivere 6
område 6
slette 6
vei 6
veielementer 6
USB, koble fra 23
V
varsler 2, 12–14
lyd 19
nærhetspunkter 19
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 20
veiforhold, vær 17
veikryss, finne 8
verktøy, kart 10
volum
justere 2
tilpasse 2
vær 17
radar 17
veiforhold 17
W
Watch Link 4, 16
Wi‑Fi 19–21
Indeks
25
support.garmin.com
September 2018
190-02121-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising