Garmin | HUD (Head-Up Display) | User guide | Garmin HUD (Head-Up Display) Användarhandbok

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Användarhandbok
Garmin HUD+
®
Användarhandbok
December 2013
190-01716-39_0A
Tryckt i Taiwan
Komma igång
Snäpp fast reflektorlinsen på enheten.‍
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Hämta programmet
Innan du kan använda enheten måste du hämta och installera
Garmin HUD appen på din smartphone.‍
1 Öppna butiken med appar på din kompatibla smartphone
och sök efter Garmin HUD.‍
2 Installera Garmin HUD appen.‍
Mer information finns i användarhandboken till din
smartphone eller din mobila medieenhet.‍
Fästa filmen på vindrutan
MEDDELANDE
Innan du fäster filmen på vindrutan bör du kontrollera alla
tillämpliga lagar och förordningar i det område där du kör.‍ Vissa
lagar förbjuder eller begränsar applicering av film på framrutan.‍
Det är ditt ansvar att fästa filmen på ett sätt som följer alla
tillämpbara lagar och regler.‍ Garmin påtar sig inget ansvar för
några böter, straffavgifter eller skador som kan uppstå på grund
av åsidosättande av lagar eller förordningar avseende
användningen av Garmin enheten.‍
Innan du fäster filmen bör du testa placeringen när enheten är
påslagen.‍
Du kan använda den medföljande filmen för att spegla
visningen mot vindrutan.‍
1 Välj var du ska fästa filmen.‍
Läs i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för mer
information.‍
2 Rengör och torka vindrutan med en luddfri trasa.‍
3 Dra i den vita fliken för att ta bort skyddsfilmen från den
självhäftande sidan av filmen.‍
4 Fäst filmen på rutan med det skyddande lagret med den
gröna fliken vänt utåt.‍
5 Använd ett kort för att skrapa ut bubblorna mot kanten av
filmen.‍
Ta bort bubblorna medan det översta skyddande lagret sitter
kvar på filmen.‍
Ju färre bubblor det är under filmen, desto bättre ser man
informationen.‍
6 Låt filmen torka i tio minuter.‍
7 Dra i den gröna fliken för att ta bort det sista skyddande
lagret från filmen.‍
Koppla till fordonets eluttag
Du kan ladda en smartphone-enhet via USB-porten på
fordonets eluttag.‍
1 Anslut 12-voltsströmkabeln för fordon till ett strömuttag i
fordonet.‍
2 Anslut den andra änden av enhetens strömkabel À till det
lilla hålet på enheten.‍
3 Anslut vid behov smartphonens strömkabel till USB-port Á.‍
Placera enheten på instrumentbrädan
VARNING
När du ska placera enheten i ett fordon ska du iaktta
placeringsavvägningar som anges i guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation.‍
1 Välj en plats för enheten.‍
2 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
enheten.‍
3 Placera enheten på instrumentbrädan.‍
4 Tryck ned sockeln.‍
Sockeln anpassas efter formen på instrumentbrädan.‍
5 Justera visningsvinkeln efter behov.‍
TIPS: Om du justerar visningsvinkeln kan det också höja
ljusstyrkan på displayen.‍
Om undersidan på enheten glider på instrumentbrädan på
grund av damm eller smuts, torkar du rent med en trasa som
fuktats med bara vatten.‍ Använd inte tvål eller rengöringsmedel.‍
Ansluta enheten till din smartphone
Ansluta reflektorlinsen
Du kan använda reflektorlinsen i stället för vindrutefilmen.‍ Detta
låter dig använda head-up-displayen i andra fordon eller i
områden där filmen inte är tillåten.‍
2
Innan du kan använda head-up-displayen måste du para ihop
den med din smartphone.‍
1 Anslut och sätt på enheten.‍
2 Placera din smartphone och enheten högst 10 m (33 fot) från
varandra.‍
3 Aktivera i din smartphone Bluetooth® trådlös teknik och sök
efter enheter.‍
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.‍
4 Välj Garmin HUD+ i listan.‍
5 Öppna Garmin HUD appen och följ anvisningarna på
skärmen.‍
OBS! När du har anslutit till din smartphone kan du använda
Garmin HUD appen i 30 dagar.‍ Du måste återansluta
enheten till din smartphone minst en gång var 30:e dag om
du vill fortsätta att navigera kostnadsfritt.‍
Du kan ställa in så att din smartphone ansluts till head-updisplayen automatiskt när de är på och inom räckhåll för
varandra.‍
För att öppna ett konto måste du vara över 13 år.‍ Kompatibel
programvara samt internetåtkomst krävs (avgifter kan
tillkomma).‍ Får inte återförsäljas.‍ De fullständiga villkoren gäller.‍
Se www.apple.com/‍legal​/‍itunes​/‍ww.‍ Mer information finns på www.apple.com/‍support.‍ Den här appen tillhandahålls av
Garmin.‍
Navigering
Visa när du navigerar
När du har skapat en rutt på den kompatibla appen visar headup-displayen ruttinformation på vindrutan eller reflektorlinsen.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Avstånd till nästa sväng
Beräknad ankomsttid eller tid till destination (inställt i appen)
Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den finns tillgänglig
Körfil (ifylld pil indikerar korrekt fil)
Riktning på nästa sväng
Vilken sida av gatan som destinationen finns på
Statusikoner
Fartkamera i närheten
Trafik
Mål
Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den finns
tillgänglig
Fordonet överskrider hastighetsgränsen
Bilaga
Återställa enheten
Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa den.‍
Tryck på fliken på enhetens baksida.‍
Specifikationer
Drifttemperaturområde
-15 till 60 °C (5 till 140 °F)
Förvaringstemperaturområde -40 till 85 °C (-40 till 185 °F)
Driftspänning och driftström
10–28 V DC (OVP @ 30 V DC), typiskt 12 V DC,
1,5 A och 24 V DC, 0,8 A
Spänning från USB-port
5 V DC
Ström från USB-port
2,1 A
Produktkompatibilitet
Garmin HUD+ enheten ska användas med Garmin HUD
mobilappen.‍ Garmin HUD+ är kompatibel med iPhone®, 3GS
eller senare, iPad® 2 eller senare, vissa Android™ enheter och
Windows® Phone 8-enheter.‍
"Tillverkad för iPhone och iPad" innebär att ett elektroniskt
tillbehör har designats för att kunna anslutas särskilt till iPhone
eller iPad, och har certifierats av utvecklaren för att möta
prestandakraven från Apple®.‍ Apple ansvarar inte för
användning av den här enheten eller dess efterlevnad av
säkerhets- och regelverksstandarder.‍ Observera att användning
av det här tillbehöret med iPhone eller iPad kan påverka
trådlösa prestanda.‍
Garmin HUD appen för iPhone och iPad kräver ett iTunes®
konto, med ett föregående godkännande av licens- och
användningsvillkor.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av sådana märken från Garmin är licensierad. iPad®, Applelogotypen, iTunes® och iPhone® är varumärken som tillhör Apple® Inc.,
registrerat i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör
Apple, Inc. Android™ är ett varumärke som tillhör Google™. Windows®
Phone är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft® Corporation i USA
och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
SM
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising