Garmin | HUD (Head-Up Display) | Operating instructions | Garmin HUD (Head-Up Display) Návod k obsluze

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Návod k obsluze
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin®, logo společnosti Garmin StreetPilot® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a
dalších zemích.‍ Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.‍
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.‍ a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.‍ iPad® a
iPhone® jsou obchodní značky společnosti Apple® Inc.‍, registered ve Spojených státech a dalších zemích.‍ Android™ je obchodní značka společnosti Google
Inc.‍ Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.‍ Ostatní ochranné známky a
obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.‍
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Aplikace fólie na čelní sklo
POZNÁMKA
Před provedením aplikace fólie na čelní sklo si ověřte všechny
platné zákony a nařízení pro oblast, kterou projíždíte.‍ Některé
zákony zakazují nebo omezují aplikaci fólie na přední sklo.‍ Je
na vaší odpovědnosti, že provedete aplikaci fólie v souladu se
všemi platnými zákony a nařízeními.‍ Garmin nenese žádnou
odpovědnost za případné poplatky, pokuty či škody způsobené
používáním zařízení Garmin v rozporu se státními či místními
zákony a nařízeními.‍
Neaplikujte fólii na suchý povrch.‍ Pokud aplikujete fólii na suchý
povrch a pokusíte se odstranit bubliny, dojde ke zničení fólie.‍
Před aplikací fólie zapněte zařízení a vyzkoušejte její umístění.‍
Fólii nelze přesunout, pokud byla aplikována a zaschla.‍
Přiloženou fólii můžete použít pro odraz displeje na čelní sklo.‍
1 Vyberte místo, na které fólii aplikujete.‍
Další informace naleznete v letáku Důležité bezpečnostní
informace a informace o produktu.‍
2 Očistěte a vysušte čelní sklo pomocí tkaniny, která nepouští
chloupky.‍
3 Nastříkejte na čelní sklo čistou vodu.‍
Voda umožní přilnutí fólie ke sklu.‍
4 Vytáhněte bílou pásku a odstraňte ochrannou vrstvu z lepicí
strany fólie.‍
5 Aplikujte fólii na sklo pomocí tak, aby ochranné vrstva se
zelenou páskou směřovala ven.‍
V případě potřeby přesuňte fólii na ideální místo pro
6
sledování, dokud je čelní sklo vlhké.‍
7 Pomocí karty přesuňte případné bubliny směrem ke hraně
fólie.‍
Bubliny odstraňte pouze v případě, že je horní ochranná
vrstva stále umístněná na fólii.‍
Čím méně bublin ve fólií zůstane, tím lepší bude zobrazení
dat.‍
Vytáhněte zelenou pásku a odstraňte z fólie poslední
8
ochrannou vrstvu.‍
Připojení napájecího kabelu do vozidla
Zařízení smartphone můžete nabíjet pomocí portu USB na
konektoru napájecího kabelu do vozidla.‍
1 Zapojte napájecí kabel do vozidla do elektrické zásuvky ve
vozidle.‍
2 Zapojte druhý konec napájecího kabelu zařízení À do
malého otvoru na zařízení.‍
3 V případě potřeby zapojte napájecí kabel smartphonu do
portu USB Á.‍
Umístění zařízení na palubní desku
VAROVÁNÍ
Instalujete-li zařízení ve vozidle, dodržujte všechna pravidla
uvedená v příručce Důležité bezpečnostní informace a
informace o produktu.‍
1 Vyberte polohu pro zařízení.‍
2 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete
zařízení umístit.‍
3 Umístěte zařízení na palubní desku.‍
4 Přitlačte spodní stranu.‍
Spodní strana se přizpůsobí tvaru palubní desky.‍
5 Podle potřeby upravte úhel zobrazení.‍
TIP: Úprava úhlu zobrazení může také zvýšit jas displeje.‍
Jestliže spodní strana zařízení klouže po palubní desce kvůli
prachu nebo špíně, očistěte ji hadříkem namočeným v čisté
vodě.‍ Nepoužívejte mýdlo nebo čisticí prostředky.‍
Připojení zařízení ke smartphonu
Připojení skleněných odrazek
Místo fólie na čelní sklo můžete použít zaklapávací skleněné
odrazky.‍ To vám umožní používat čelní displej v jiných
vozidlech nebo oblastech, ve kterých není dovoleno používání
fólie.‍
Zaklapněte skleněné odrazky na zařízení.‍
Začínáme
Než budete moci čelní displej používat, musíte jej připojit ke
smartphonu.‍
1 Zapojte zařízení a zkontrolujte, zda je zapnuté.‍
2 Umístěte smartphone a zařízení do vzdálenosti 10 m
(33 stop) od sebe.‍
3 Na smartphonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth®
a vyhledejte zařízení.‍
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.‍
4 Vyberte HUD Garmin v seznamu.‍
1
Pokud je ve vašem smartphonu zapnuto automatické zjišťování
spárovaných zařízení, zařízení se automaticky připojí ke
smartphonu pokaždé, když jsou obě zařízení zapnuta a
v dosahu.‍
Navigace
Zobrazování během navigace
Po vytvoření trasy ve smartphonu a v kompatibilní aplikaci
zobrazí zařízení informace o trase na čelním skle nebo ve
skleněných odrazkách.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Vzdálenost k další odbočce
Odhadovaná doba příjezdu
Aktuální rychlost a vyznačená povolená rychlost, pokud jsou
dostupné
Jízdní pruh (vyplněný šipkou označující správný pruh)
Směr další odbočky
Strana ulice, na které se nachází cíl
Ikony stavu
Bezpečnostní kamera v blízkosti
Doprava
Cíl
Aktuální rychlost a vyznačená povolená rychlost, pokud jsou
dostupné
Vozidlo překračuje povolenou rychlost
Technické údaje
Rozsah provozních teplot
-15° až 60 °C (5° až 140 °F)
Rozsah teplot pro
skladování
-40° až 85 °C (-40° až 185 °F)
Provozní napětí a proud
10–28 V stejnosměrné (OVP @ 30 V
stejnosměrné); typicky 12 V stejnosměrné,
1,5 A a 24 V stejnosměrné, 0,8 A
Napětí portu USB
5 V stejnosměrné
Proud portu USB
2,1 A
Kompatibilita produktu
Čelní displej Garmin je určen pro používání s aplikací Garmin
StreetPilot® pro iPhone® nebo mobilními aplikacemi
NAVIGON™.‍ Apliace NAVIGON je kompatibilní s některými
smartphony se systémem Android™ a Windows® 8 a
technologií Bluetooth.‍
Určeno pro iPad® 3GS nebo novější a iPad 2 nebo novější.‍
„Určeno pro iPhone a iPad“ znamená, že takto označené
elektronické příslušenství je navrženo pro připojení k zařízením
iPhone nebo iPad a je certifikováno pro výkonnostní standardy
Apple®.‍ Apple nepřebírá odpovědnost za fungování tohoto
zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními požadavky a
regulačními standardy.‍ Upozorňujeme, že používání tohoto
příslušenství se zařízením iPhone nebo iPad může ovlivnit
fungování bezdrátového připojení.‍
2
Navigace
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising