Garmin | HUD (Head-Up Display) | User manual | Garmin HUD (Head-Up Display) Felhasználói kézikönyv

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Felhasználói kézikönyv
Garmin HUD+
®
Felhasználói kézikönyv
2013. December
190-01716-42_0A
Nyomtatva Tajvanon
Első lépések
Csatolja fel a vetítőlemezt a készülékre.‍
FIGYELEM!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.‍
Az alkalmazás letöltése
A készülék használatához le kell töltenie és telepítenie kell
okostelefonjára a Garmin HUD alkalmazást.‍
1 A kompatibilis okostelefonon nyissa meg az
alkalmazásboltot, és keresse meg a Garmin HUD
alkalmazást.‍
2 Telepítse a Garmin HUD alkalmazást.‍
További információért tekintse meg okostelefonja vagy mobil
készüléke használati útmutatóját.‍
A fólia felhelyezése a szélvédőre
Csatlakoztatás a jármű elektromos hálózatához
FIGYELEM!
Mielőtt felhelyezné a fóliát a szélvédőre, ellenőrizze, hogy ez
semmilyen helyi törvénybe nem ütközik-e.‍ Egyes országok
törvényei tiltják vagy korlátozzák fólia elhelyezését a szélvédőn.‍
A fólia helyi törvényekkel és előírásokkal összhangban történő
használata az Ön felelőssége.‍ A Garmin nem vállal felelősséget
a Garmin készülék használata során bekövetkező törvény- vagy
szabálysértésből származó büntetésért vagy kárért.‍
A fólia felhelyezése előtt tesztelje le a helyet, miközben be van
kapcsolva a készülék.‍
A jármű tápcsatlakozójának USB-portjáról tölthető az
okostelefon.‍
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a jármű egyik hálózati
csatlakozóaljzatába.‍
2 Csatlakoztassa a tápkábel másik végét À az eszközön lévő
kis nyílásba.‍
A mellékelt fólia segítségével lehet a kijelző képét a szélvédőre
vetíteni.‍
1 Válasszon ki egy helyet a fólia számára.‍
További információért lásd: Fontos biztonsági és
terméktudnivalók.‍
2 Tisztítsa meg és törölje szárazra a szélvédőt szöszmentes
törlőkendővel.‍
A
3 fehér fül lehúzásával távolítsa el a védőréteget a fólia
tapadós oldaláról.‍
4 Helyezze fel a fóliát a szélvédőre úgy, hogy a védőréteg a
zöld füllel kifelé nézzen.‍
5 Műanyag kártya segítségével húzza ki a buborékokat a fólia
szélére.‍
Csak akkor távolítsa el a buborékokat, amikor a felső
védőréteg még a fólián van.‍
Minél kevesebb buborék marad a fólia alatt, annál jobban
láthatóak lesznek az adatok.‍
6 Hagyja 10 percig száradni a fóliát.‍
7 Húzza le zöld fület a végső védőréteg eltávolításához.‍
3 Ha szükséges, dugja be az okostelefon tápkábelét az USB
portba Á.‍
Az eszköz elhelyezése a műszerfalon
FIGYELEM!
Az eszköz műszerfalon történő elhelyezését megelőzően
tanulmányozza át a vonatkozó megfontolások a Fontos
biztonsági és terméktudnivalók útmutatóban található listáját.‍
1 Válassza ki az eszköz helyét.‍
2 Tisztítsa meg és törölje szárazra a műszerfal azon részét,
ahová az eszközt helyezni kívánja.‍
3 Helyezze az eszközt a műszerfalra.‍
4 Nyomja lefelé az alsó részét.‍
Az alsó rész felveszi a műszerfal alakját.‍
5 Állítsa be a látószöget a szükséges módon.‍
TIPP: a látószög módosítása által a kijelző fényereje is
növelhető.‍
Ha az eszköz alsó felülete a poros vagy koszos felületű
műszerfal miatt nem ragad meg megfelelően, gondoskodjon a
felület vizes ruhával történő megtisztításáról.‍ Ne használjon
szappant vagy tisztítószereket a művelethez.‍
A készülék okostelefonhoz történő csatlakoztatása
A vetítőlemez csatlakoztatása
A szélvédőfólia helyett használhatja a felcsatolható vetítőlemezt
is.‍ Ennek segítségével olyan járművekben is használhatja a
HUD-ot, ahol a fólia használata nem megengedett.‍
2
A fejmagasságú kijelző (HUD) használata előtt párosítani kell
azt az okostelefonnal.‍
1 Dugja be és kapcsolja be a készüléket.‍
2 Helyezze az okostelefont úgy, hogy az legfeljebb 10 méterre
legyen az eszköztől.‍
3 Az okostelefonon engedélyezze a Bluetooth® vezeték nélküli
technológiát, és keressen rá az eszközökre.‍
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.‍
4 A listából válassza ki a Garmin HUD+ elemet.‍
5 Nyissa meg a Garmin HUD alkalmazást, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.‍
MEGJEGYZÉS: a készülék okostelefonhoz való
csatlakoztatását követően a Garmin HUD alkalmazás 30
napig teszi lehetővé a navigációt.‍ A folyamatos ingyenes
navigációhoz legalább 30 naponta újra kell csatlakoztatni a
készüléket az okostelefonhoz.‍
Az okostelefon beállítható, hogy automatikusan csatlakozzon a
HUD készülékhez, amikor mindkét készülék be van kapcsolva,
és egymás hatótávolságán belül vannak.‍
Navigáció
szabványoknak való megfelelőségéért.‍ Kérjük, vegye
figyelembe, hogy a tartozék iPhone vagy iPad eszközökkel
történő használata hatással lehet annak vezeték nélküli
teljesítményére.‍
A Garmin HUD alkalmazás iPhone és iPad esetén iTunes®
fiókot igényel, amihez előzetesen el kell fogadni a licenc és a
felhasználás feltételeit.‍
Fiók nyitásához követelmény a betöltött 13.‍ életév.‍ Továbbá
kompatibilis szoftver, hardver és internetkapcsolat (díjköteles
lehet) is szükséges.‍ Az alkalmazás nem továbbértékesíthető.‍ A
teljes körű felhasználási feltételeket lásd: www.apple.com/‍legal
/‍itunes​/‍ww.‍ További információ: www.apple.com/‍support.‍ Az
alkalmazást a Garmin szolgáltatja Önnek.‍
Megjelenítés navigáció közben
Miután létrehozott egy útvonalat a kompatibilis alkalmazáson, a
HUD megjeleníti az útvonaladatokat a szélvédőn, vagy a
vetítőlemezen keresztül.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Távolság a következő fordulóig
Érkezés várható időpontja vagy hátralévő idő a célig (az alkalmazásban
beállítva)
Aktuális sebesség és megszabott sebességkorlát, ha elérhető
Haladási sáv (teli nyíl mutatja a megfelelő sávot)
A következő forduló iránya
Az utca melyik oldalán van az úti cél
Állapotjelző ikonok
Közeli térfigyelőkamera
Forgalom
Úti cél
Aktuális sebesség és a megszabott sebességkorlát, ha elérhető
A jármű túllépi a sebességkorlátot
Függelék
A készülék alaphelyzetbe állítása
Ha a készülék nem működik megfelelően, visszaállíthatja.‍
Nyomja meg a készülék hátsó részén található fület.‍
Specifikációk
Üzemi hőmérséklet-tartomány
-15 és 60 °C között
Tárolási hőmérséklet-tartomány
-40 és 85 °C között
Üzemi feszültség és áramerősség 10–28 V DC (OVP @ 30 V DC); jellemzően
12 V DC, 1,5 amper és 24 V DC, 0,8 amper
USB-port feszültsége
5 V DC
USB-port áramerőssége
2,1 amper
Kompatibilitási jellemzők
A Garmin HUD+ eszközt a Garmin HUD mobil alkalmazással
kell használni.‍ A Garmin HUD+ az iPhone®, 3GS vagy újabb,
iPad® 2 vagy újabb, bizonyos Android™ készülékekkel,
valamint a Windows® Phone 8 készülékekkel kompatibilis.‍
A „Made for iPhone and iPad” (iPhone és iPad eszközökkel
történő használatra tervezve) címke azt jelenti, hogy egy adott
elektronikus tartozékot speciálisan iPhone vagy iPad
eszközökkel történő kapcsolatra terveztek – a fejlesztő
tanúsítja, hogy terméke megfelel az Apple®
teljesítményszabványoknak.‍ Az Apple nem vállal felelősséget
az eszköz működéséért vagy annak biztonsági és szabályozási
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a
védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai,
amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. Az iPad®, az Apple
embléma, az iTunes® és az iPhone® az Apple® Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.Az App Store az Apple, Inc.
jelölése. Az Android™ az Google™ védjegye.A Windows® Phone a
Microsoft® Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok
tulajdonát képezik.
SM
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Egyesült Államok
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Egyesült Királyság
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising