Garmin | HUD (Head-Up Display) | Garmin HUD (Head-Up Display) Príručka používateľa

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Príručka používateľa
Garmin HUD+
®
Príručka používateľa
December 2013
190-01716-44_0A
Vytlačené na Taiwane
Začíname pracovať
Sklenenú zobrazovaciu plochu upevnite na zariadenie.‍
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.‍
Prevzatie aplikácie
Pred použitím zariadenia musíte do svojho smartfónu prevziať a
nainštalovať aplikáciu Garmin HUD.‍
1 Vo vašom kompatibilnom smartfóne otvorte obchod s
aplikáciami a do vyhľadávania zadajte výraz Garmin HUD.‍
2 Nainštalujte aplikáciu Garmin HUD.‍
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho
smartfónu alebo mobilného zariadenia.‍
Aplikácia fólie na čelné sklo
OZNAM
Pred aplikovaním fólie na čelné sklo si preštudujte platné
zákony a nariadenia.‍ Niektoré zákony aplikáciu fólie na čelné
sklo zakazujú alebo obmedzujú.‍ Za aplikáciu fólie v súlade so
všetkými platnými zákonmi a nariadeniami ste zodpovední vy.‍
Garmin nezodpovedá za žiadne pokuty, sankcie alebo škody,
ku ktorým môže dôjsť v dôsledku ustanovení akéhokoľvek
zákona alebo nariadenia v spojitosti s používaním zariadenia
Garmin.‍
Pred aplikáciou fólie dané miesto odskúšajte so zapnutým
zariadením.‍
Na premietanie obsahu displeja na čelné sklo môžete použiť
dodanú fóliu.‍
1 Vyberte miesto na aplikáciu fólie.‍
Ďalšie informácie nájdete v príručke Dôležité informácie o
bezpečnosti a produkte.‍
2 Čelné sklo vyčistite a osušte handričkou, ktorá nepúšťa
vlákna.‍
3 Potiahnutím bieleho štítka odstráňte ochrannú vrstvu z
priľnavej strany fólie.‍
4 Fóliu aplikujte na sklo s ochrannou vrstvou so zeleným
štítkom smerujúcou von.‍
5 Na vytlačenie bublín pod fóliou použite kartu.‍
Bubliny odstraňujte len vtedy, kým je horná ochranná vrstva
stále na fólii.‍
Čím bude menej bublín pod fóliou, tým lepšie budú viditeľné
premietané údaje.‍
6 Fóliu nechajte 10 minút schnúť.‍
7 Potiahnutím zeleného štítka odstráňte poslednú ochrannú
vrstvu z fólie.‍
Pripojenie k zdroju napájania vo vozidle
Smartfón môžete nabíjať pomocou portu USB na napájacom
konektore vo vozidle.‍
1 Napájací kábel do vozidla pripojte do napájacej zásuvky vo
vozidle.‍
2 Druhý koniec napájacieho kábla zariadenia À zapojte do
malého otvoru v zariadení.‍
3 V prípade potreby zapojte napájací kábel smartfónu do portu
USB Á.‍
Umiestnenie zariadenia na palubnú dosku
UPOZORNENIE
Pri umiestňovaní zariadenia do vozidla zvážte všetky možnosti
umiestnenia uvedené v príručke Dôležité informácie o
bezpečnosti a produkte.‍
1 Vyberte miesto pre zariadenie.‍
2 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, kam chcete
umiestniť zariadenie.‍
3 Zariadenie umiestnite na palubnú dosku.‍
4 Podstavec zatlačte smerom dole.‍
Podstavec sa prispôsobí tvaru palubnej dosky.‍
5 Zobrazovací uhol nastavte podľa potreby.‍
TIP: nastavením zobrazovacie uhla je takisto možné zvýšiť
jas displeja.‍
Ak spodná plocha zariadenia na palubnej doske nedrží na
mieste v dôsledku nahromadeného prachu alebo nečistôt,
vyčistite toto miesto handričkou navlhčenou vodou.‍
Nepoužívajte mydlo alebo čistiace prostriedky.‍
Pripojenie zariadenia k smartfónu
Pripojenie sklenenej zobrazovacej plochy
Namiesto fólie na čelné sklo môžete použiť nasúvaciu sklenenú
zobrazovaciu plochu.‍ Umožní vám to používať nadhlavný
displej v iných vozidlách alebo v oblastiach, kde fólia nie je
povolená.‍
2
Pred použitím nadhlavného displeja ho musíte spárovať s vaším
smartfónom.‍
1 Pripojte a zapnite zariadenie.‍
2 Smartfón a zariadenie dajte od seba do vzdialenosti
maximálne 10 m (33 ft.‍).‍
3 V smartfóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth® a
spustite vyhľadávanie zariadení.‍
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.‍
4 Vyberte položku Garmin HUD+ v zozname.‍
5 Otvorte GarminaplikáciuGarmin HUD a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.‍
POZNÁMKA: po pripojení k smartfónu umožňuje aplikácia
Garmin HUD 30 dní navigácie.‍ Ak chcete ďalej používať
bezplatnú navigáciu, zariadenie musíte znova prepojiť
so svojím smartfónom aspoň raz za 30 dní.‍
Váš smartfón môžete nastaviť tak, aby sa automaticky pripojil k
nadhlavnému displeju v prípade, keď sú obidve zariadenia
zapnuté a v dosahu.‍
Aplikácia Garmin HUD pre iPhone a iPad vyžaduje konto
iTunes®, ako aj predchádzajúci súhlas s licenciou a
podmienkami používania.‍
Konto si môžu vytvoriť len osoby staršie ako 13 rokov.‍ Vyžaduje
sa kompatibilný softvér, hardvér a pripojenie na internet (môže
zahŕňať poplatky).‍ Nie je určené na účely ďalšieho predaja.‍
Vzťahujú sa naň všetky zmluvné podmienky; pozrite si stránku
www.apple.com/‍legal​/‍itunes​/‍ww.‍ Ďalšie informácie nájdete na
stránke www.apple.com/‍support.‍ Túto aplikáciu vám poskytuje
spoločnosť Garmin.‍
Navigácia
Zobrazenie počas navigácie
Po naplánovaní cesty v kompatibilnej aplikácii nadhlavné
zariadenie zobrazí informácie o ceste na čelnom skle alebo
sklenenej zobrazovacej ploche.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Vzdialenosť k ďalšej odbočke
Odhadovaný čas príjazdu alebo čas do cieľa (nastavené v aplikácii)
Aktuálna rýchlosť a uvedené rýchlostné obmedzenia, ak sú k dispozícii
Jazdný pruh (plná šípka označuje správny jazdný pruh)
Smer ďalšej odbočky
Strana ulice, na ktorej sa nachádza cieľ
Informačné ikony
Bezpečnostná kamera v blízkosti
Cestná premávka
Cieľ
Aktuálna rýchlosť a uvedené rýchlostné obmedzenia, ak sú k dispozícii
Vozidlo prekračuje rýchlostné obmedzenie
Príloha
Vynulovanie zariadenia
Ak zariadenie nefunguje správne, môžete ho vynulovať.‍
Stlačte západku na zadnej časti zariadenia.‍
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty -15 °C až 60 °C (5 °F až 140 °F)
Rozsah skladovacej teploty
-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)
Prevádzkové napätie a prúd 10 – 28 Vdc (prepäťová ochrana pri 30 Vdc);
obvykle 12 Vdc, 1,5 A a 24 Vdc, 0,8 A
Napätie portu USB
5 Vdc
Prúd portu USB
2,1 A
Kompatibilita produktu
Zariadenie Garmin HUD+ je určené na používanie s mobilnými
aplikáciami Garmin HUD.‍ Zariadenie Garmin HUD+ je
kompatibilné s iPhone®, 3GS alebo novší, iPad® 2 alebo
novším, niektorými zariadeniami so systémom Android™, ako aj
zariadeniami Windows® Phone 8.‍
„Určené pre iPhone a iPad” znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špecificky ku
zariadeniu iPhone alebo iPad a vývojár potvrdil, že spĺňa
výkonové štandardy Apple®.‍Spoločnosť Apple nezodpovedá za
fungovanie tohto zariadenia alebo jeho súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami.‍ Upozorňujeme, že používanie tohto
príslušenstva so zariadeniami iPhone alebo iPad môže
ovplyvniť výkon bezdrôtovej komunikácie.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo
jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách.
Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.
Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a
každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. iPad®,
logo Apple, iTunes® a iPhone® sú ochranné známky spoločnosti Apple®
Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. App Store je servisná
známka spoločnosti Apple Inc. Android™ je ochranná známka spoločnosti
Google™. Windows® Phone je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft® Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom svojich
príslušných majiteľov.
SM
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Spojené kráľovstvo
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising