Garmin | HUD (Head-Up Display) | User manual | Garmin HUD (Head-Up Display) Brukerveiledning

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Brukerveiledning
Garmin HUD+
®
Brukerveiledning
Desember 2013
190-01716-38_0A
Trykt i Taiwan
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Laste ned programmet
Før du kan bruke enheten, må du laste ned og installere
programmet Garmin HUD på smarttelefonen.‍
1 Åpne programbutikken på en kompatibel smarttelefon, og
søk etter Garmin HUD.‍
2 Installer programmet Garmin HUD.‍
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til
smarttelefonen eller den mobile medieenheten.‍
Påføre filmen på frontruten
MERKNAD
Kontroller alle gjeldende lover og forordninger for området du
skal kjøre i, før du påfører filmen på frontruten.‍ Enkelte lover
forbyr eller begrenser anvendelse av film på frontruten.‍ Det er
ditt ansvar å påføre filmen i samsvar med gjeldende lover og
forordninger.‍ Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle bøter,
straffer eller skader som resultat av lover eller forordninger
relatert til bruk av Garmin enheten.‍
Slå på enheten, og test plasseringen før du påfører filmen.‍
Du kan bruke den medfølgende filmen til å speile skjermen på
frontruten.‍
1 Velg hvor du vil plassere filmen.‍
Du finner mer informasjon i veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon.‍
2 Rengjør og tørk av frontruten med en lofri klut.‍
3 Dra i den hvite fliken for å fjerne det beskyttende laget fra
den klebrige siden av filmen.‍
4 Fest filmen til vindusruten med det beskyttende laget med
den grønne fliken vendt ut.‍
5 Bruk et kort til skrape boblene ut mot kanten av filmen.‍
Du skal bare fjerne bobler mens det øverste beskyttende
laget fortsatt sitter på filmen.‍
Jo færre bobler under filmen, jo bedre vil du se dataene.‍
6 La filmen tørke i 10 minutter.‍
7 Dra i den grønne fliken for å fjerne det siste beskyttende
laget fra filmen.‍
Koble til strømuttaket i kjøretøyet
Du kan lade en smarttelefon med USB-porten på kontakten til
strømuttaket i kjøretøyet.‍
1 Koble bilens strømkabel til et strømuttak i bilen.‍
2 Koble den andre enden av enhetens strømkabel À til det lille
hullet på enheten.‍
3 Du kan eventuelt koble smarttelefonens strømkabel til USBporten Á.‍
Plassere enheten på dashbordet
ADVARSEL
Når du plasserer enheten i en bil, må du overholde alle hensyn
til plassering fra håndboken Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon.‍
1
2
3
4
Velg hvor du vil plassere enheten.‍
Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere enheten.‍
Sett enheten på dashbordet.‍
Trykk sokkelen ned.‍
Sokkelen tilpasser seg formen på dashbordet.‍
5 Juster visningsvinkelen etter behov.‍
TIPS: Når du justerer visningsvinkelen, kan også lysstyrken
på skjermen endres.‍
Hvis bunnflaten på enheten glir på dashbordet på grunn av
støv- og smussansamling, tørker du det rent med en fuktig klut
(bruk bare vann).‍ Ikke bruk såpe eller rengjøringsmidler.‍
Koble enheten til smarttelefonen
Koble til reflektorobjektivet
Du kan bruke reflektorobjektivet i stedet for frontrutefilmen.‍
Dermed kan du bruke frontvisningen i andre kjøretøy eller i
områder der du ikke kan bruke filmen.‍
Fest reflektorobjektivet på enheten.‍
2
Du må parkoble frontvisningen til smarttelefonen før du kan
bruke den.‍
1 Koble til, og slå på enheten.‍
2 Plasser smarttelefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot)
fra hverandre.‍
3 Aktiver Bluetooth® trådløs teknologi på smarttelefonen, og
søk etter enheter.‍
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.‍
4 Velg Garmin HUD+ på listen.‍
5 Åpne programmet Garmin HUD, og følg instruksjonene på
skjermen.‍
MERK: Når du har koblet til smarttelefonen, gir programmet
Garmin HUD deg 30 dager med navigasjon.‍ Du må koble
enheten til smarttelefonen på nytt minst hver 30.‍ dag for å
kunne dra nytte av navigasjon uten ekstra kostnad.‍
Du kan angi at smarttelefonen kobler til frontvisningen
automatisk når begge er slått på og innenfor rekkevidde.‍
(gebyrer kan påløpe).‍ Ikke til videresalg.‍ Alle vilkår gjelder.‍ Se www.apple.com/‍legal​/‍itunes​/‍ww.‍ Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se www.apple.com/‍support.‍ Dette programmet leveres
av Garmin.‍
Navigasjon
Visning under navigasjon
Når du har opprettet en rute i det kompatible programmet, viser
frontvisningen ruteinformasjon på frontruten eller
reflektorobjektivet.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Avstand til neste sving
Beregnet ankomsttid eller tid til bestemmelsessted (angitt i programmet)
Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
Kjørefelt (fargelagt pil viser riktig felt)
Retning for neste sving
Viser hvilken side av veien bestemmelsesstedet ligger på
Statusikoner
Fotobokser i nærheten
Trafikk
Bestemmelsessted
Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
Kjøretøyet overskrider fartsgrensen
Tillegg
Nullstille enheten
Hvis enheten ikke fungerer som den skal, kan du nullstille den.‍
Trykk på tappen på baksiden av enheten.‍
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
–15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Temperaturområde for oppbevaring -40 til 85 °C (-40 til 185 °F)
Driftspenning og strøm
10–28 VDC (overspenning ved 30 VDC),
vanligvis 12 VDC, 1,5 A og 24 VDC, 0,8 A
Spenning i USB-port
5 VDC
Strøm i USB-port
2,1 A
Produktkompatibilitet
Enheten Garmin HUD+ er beregnet for bruk med
mobilprogrammet Garmin HUD.‍ Garmin HUD+ er kompatibel
med iPhone®, 3GS eller nyere, iPad® 2 eller nyere, enkelte
Android™ enheter og Windows® Phone 8 enheter.‍
"Laget for iPhone og iPad" betyr at et elektronisk tilbehør er
utviklet spesielt for å kobles til henholdsvis iPhone eller iPad og
er sertifisert av utvikleren for å overholde standardene til
Apple® for ytelse.‍ Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne
enheten eller overholdelse av sikkerhetsstandarder eller pålagte
standarder.‍ Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret
sammen med iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse
ytelsen.‍
Programmet Garmin HUD for iPhone og iPad krever en
iTunes® konto som er underlagt tidligere godkjennelse av vilkår
for lisens og bruk.‍
Du må være fylt 13 år for å kunne opprette en konto.‍ Krever
kompatibel programvare, maskinvare og Internett-tilgang
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene
kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iPad®, Apple
logoen, iTunes® og iPhone® er varemerker for Apple® Inc., registrert i USA
og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple, Inc. Android™ er et
varemerke for Google™. Windows® Phone er et registrert varemerke for
Microsoft® Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn
tilhører sine respektive eiere.
SM
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising