Garmin | HUD (Head-Up Display) | User manual | Garmin HUD (Head-Up Display) Brugervejledning

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Brugervejledning
Garmin HUD+
®
Brugervejledning
December 2013
190-01716-36_0A
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Download af app'en
Før du kan bruge enheden, skal du downloade og installere
Garmin HUD app'en til din smartphone.‍
1 Åbn App Store på din kompatible smartphone, og søg efter
Garmin HUD.‍
2 Installer Garmin HUD app'en.‍
Se brugervejledningen til din smartphone eller mobile enhed
for at få yderligere oplysninger.‍
Påføring af film på forruden
BEMÆRK
Før du påfører film på forruden, skal du kontrollere alle
gældende love og vedtægter i det område, hvor du kører.‍ Visse
love forbyder eller begrænser brug af film på forruden.‍ Det er dit
ansvar, at du anvender filmen til forruden i overensstemmelse
med alle gældende love og vedtægter.‍ Garmin er ikke ansvarlig
for eventuelle bøder eller skader, der pådrages som et resultat
af en hvilken som helst lov eller vedtægt, der relaterer til brugen
af Garmin enheden.‍
Før du påfører filmen, skal du teste det sted, hvor den skal
sidde, mens enheden er tændt.‍
Du kan bruge den film, der er vedlagt, til at reflektere displayet
op på forruden.‍
1 Vælg, hvor filmen skal påføres.‍
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer for at
få yderligere oplysninger.‍
2 Rengør og tør forruden med en fnugfri klud.‍
3 Træk i den hvide tap for at fjerne det beskyttende lag fra
klæbesiden af filmen.‍
4 Sæt filmen fast på forruden, og vend det beskyttende lag
mod dig.‍
Skrab luftboblerne ud mod kanten af filmen med et kort.‍
5
Du kan kun fjerne luftbobler, mens toplaget sidder på filmen.‍
Desto færre luftbobler under filmen, desto bedre visning af
data.‍
6 Lad filmen tørre i 10 minutter.‍
7 Træk i den grønne tap for at fjerne det sidste beskyttende lag
fra filmen.‍
Tilslutning af bilstrøm
Du kan oplade en smartphone-enhed via USB-porten fra
bilstrømstikket.‍
1 Sæt strømkablet i en stikkontakt i køretøjet.‍
2 Sæt den anden ende af enhedens strømkabel À fast i det
lille hul på enheden.‍
3 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte strømkablet fra din
smartphone til USB-porten Á.‍
Placering af enheden på instrumentbrættet
ADVARSEL
Når du placerer enheden i et køretøj, skal du tage hensyn til alle
de overvejelser, der er opført i guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer.‍
1 Vælg en placering af enheden.‍
2 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
enheden.‍
3 Placer enheden på instrumentbrættet.‍
4 Tryk basen ned.‍
Basen former sig efter instrumentbrættets form.‍
Indstil visningsvinklen efter behov.‍
5
TIP: Justering af visningsvinklen kan også øge skærmens
lysstyrke.‍
Hvis undersiden af enheden glider på instrumentbrættet pga.‍
støv og snavs, skal du rengøre den med en fugtig klud kun med
vand.‍ Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler.‍
Tilslutning af enheden til din smartphone
Tilslutning af refleks-linse
Du kan bruge refleks-linsen, der kan klikkes på plads, i stedet
for filmen på forruden.‍ På den måde kan du bruge displayet i
andre køretøjer eller i områder, hvor du ikke må anvende film
på forruden.‍
Klik refleks-linsen fast på enheden.‍
2
Før du kan bruge displayet til placering foran, skal du parre med
din smartphone.‍
1 Tilslut, og tænd enheden.‍
2 Placer din smartphone og enheden inden for en afstand på
10 m (33 fod) fra hinanden.‍
3 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth® trådløs
teknologi og søge efter enheder.‍
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.‍
4 Vælg Garmin HUD+ på listen.‍
5 Åbn Garmin HUD app'en og følg vejledningen på skærmen.‍
BEMÆRK: Efter tilslutning til din smartphone, giver Garmin
HUD app'en 30 dages navigation.‍ Tilslut enheden til din
smartphone igen mindst hver 30.‍ dag for at opnå fortsat
gratis navigation.‍
Du kan indstille din smartphone til automatisk tilslutning til
displayet, når begge tændes og er inden for hinandens
rækkevidde.‍
(der kræves muligvis et gebyr).‍ Ikke til videresalg.‍ De komplette
betingelser gælder; se www.apple.com/‍legal​/‍itunes​/‍ww.‍ Du kan
finde flere oplysninger på www.apple.com/‍support.‍ Denne app
leveres til dig fra Garmin.‍
Navigation
Vis under navigation
Når du opretter en rute på den kompatible app, viser displayet
ruteoplysninger i forruden eller på reflekslinsen.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Afstand til næste sving
Forventet ankomsttidspunkt eller tid til destination (indstillet i app'en)
Aktuel hastighed og den gældende hastighedsgrænse, hvis den er
tilgængelig
Vognbane (udfyldt pil angiver den korrekte bane)
Retning for næste sving
På hvilken side af gaden, destinationen er
Statusikoner
Sikkerhedskamera i nærheden
Trafik
Destination
Aktuel hastighed og den gældende hastighedsgrænse, hvis den er
tilgængelig
Køretøj overstiger hastighedsgrænsen
Appendiks
Nulstilling af enheden
Hvis enheden ikke fungerer korrekt, kan du nulstille den.‍
Tryk på tappen på bagsiden af enheden.‍
Specifikationer
Driftstemperaturområde
-15° til 60°C (5° til 140°F)
Temperaturområde for opbevaring -40° til 85°C (-40° til 185°F)
Driftsspænding og strøm
10–28 VDC (OVP @ 30 Vdc); typisk 12 VDC,
1,5 Amp og 24 VDC, 0,8 Amp
USB-portspænding
5 VDC
USB-portstrøm
2,1 Amp
Produktkompatibilitet
Enheden Garmin HUD+ kan bruges med Garmin HUD mobileapps.‍ Garmin HUD+ er kompatibel med iPhone®, 3GS eller
nyere, iPad® 2 eller nyere, visse Android™ enheder og
Windows® Phone 8 enheder.‍
"Kompatibel med iPhone og iPad” betyder, at det elektroniske
udstyr er designet til at kunne tilsluttes specifikt til henholdsvis
iPhone eller iPad, og at det er blevet godkendt af udvikleren til
at overholde Apple® standarder for ydeevne.‍ Apple er ikke
ansvarlig for brugen af denne enhed, eller om den overholder
standarder vedrørende sikkerhed og bestemmelser.‍ Bemærk, at
brug af dette udstyr med iPhone eller iPad kan have indflydelse
på den trådløse ydeevne.‍
Garmin HUD app til iPhone og iPad kræver en iTunes® konto,
med forudgående godkendelse af licens og betingelser for brug.‍
Hvis du skal åbne en konto, skal du være over 13 år.‍
Kompatibelt software, hardware og internetadgang er påkrævet
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. iPad®, Apple logoet, iTunes®
og iPhone® er varemærker tilhørende Apple® Inc., registreret i USA og
andre lande. App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple, Inc.
Android™ er et varemærke tilhørende Google™. Windows® Phone er et
registreret varemærke tilhørende Microsoft® Corporation i USA og andre
lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.
SM
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising