Garmin | HUD (Head-Up Display) | User guide | Garmin HUD (Head-Up Display) Podręcznik użytkownika

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Podręcznik użytkownika
Garmin HUD+
®
Podręcznik użytkownika
Grudzień 2013
190-01716-40_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Montaż obiektywu reflektora
Zamiast folii na przednią szybę można użyć nakładanego
obiektywu reflektora.‍ Umożliwia to użycie wyświetlacza HUD
w innych pojazdach lub w miejscach, gdzie użycie folii jest
niedozwolone.‍
Nałóż obiektyw reflektora na urządzenie.‍
Pobieranie aplikacji
Przed użyciem urządzenia należy pobrać aplikację Garmin HUD
i zainstalować ją w posiadanym smartfonie.‍
1 W zgodnym smartfonie otwórz sklep z aplikacjami i wyszukaj
aplikację Garmin HUD.‍
2 Zainstaluj aplikację Garmin HUD.‍
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
smartfonu lub multimedialnego urządzenia przenośnego.‍
Nakładanie folii na przednią szybę samochodu
UWAGA
Przed nałożeniem folii na przednią szybę samochodu należy
zapoznać się ze wszystkimi stosownymi przepisami
i rozporządzeniami, które obowiązują w miejscu odbywania
podróży.‍ Niektóre przepisy zakazują nakładania folii na
przednią szybę lub ograniczają możliwość jej nałożenia.‍ To
kierowca jest odpowiedzialny za nałożenie folii zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.‍
Firma Garmin nie odpowiada za jakiekolwiek powstałe szkody
ani mandaty/kary nałożone na użytkownika w wyniku
nieznajomości jakichkolwiek przepisów bądź rozporządzeń
mających zastosowanie do urządzenia marki Garmin.‍
Przed nałożeniem folii należy wypróbować miejsce, w którym
ma zostać nałożona.‍ Należy to zrobić z włączonym
urządzeniem.‍
Za pomocą dołączonej folii można wyświetlić ekran urządzenia
na przedniej szybie samochodu.‍
1 Wybierz miejsce, na które nałożysz folię.‍
Należy zapoznać się z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym więcej
informacji na ten temat.‍
2 Oczyść i wysusz szybę przy użyciu niestrzępiącej się
ściereczki.‍
Pociągnij
za biały koniec, aby usunąć warstwę ochronną
3
z samoprzylepnej strony folii.‍
4 Nałóż folię na szybę w taki sposób, aby warstwa ochronna
oznaczona zieloną końcówką znajdowała się na zewnątrz.‍
5 Pozbądź się pęcherzyków powietrza, przesuwając kartą po
powierzchni folii od środka ku brzegom.‍
Usuń pęcherzyki, gdy górna warstwa ochronna znajduje się
jeszcze na folii.‍
Mniejsza liczba pęcherzyków zapewnia lepszy obraz.‍
6 Pozostaw folię do wyschnięcia przez około 10 minut.‍
7 Pociągnij za zielony koniec, aby usunąć ostatnią warstwę
ochronną z folii.‍
Podłączanie do układu zasilającego pojazdu
Można naładować smartfon za pomocą portu USB, korzystając
ze złącza zasilającego pojazdu.‍
1 Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki
w samochodzie.‍
2 Drugi koniec przewodu zasilającego urządzenia (À) podłącz
do małego portu w urządzeniu.‍
3 W razie potrzeby podłącz przewód zasilający smartfona do
portu USB (Á).‍
Umieszczanie urządzenia na desce rozdzielczej
OSTRZEŻENIE
Montując urządzenie w pojeździe, zwróć uwagę na kwestie
wymienione w przewodniku Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu.‍
1 Wybierz odpowiednie miejsce dla urządzenia.‍
2 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić urządzenie.‍
3 Umieść urządzenie na desce rozdzielczej.‍
4 Dociśnij podstawę.‍
Podstawa dopasowuje się do kształtu deski rozdzielczej.‍
5 Ustaw ekran pod odpowiednim kątem.‍
PORADA: Podczas dostosowywania kąta, można również
zwiększyć jasność wyświetlacza.‍
Jeśli podstawa urządzenia ześlizguje się z zakurzonej lub
zabrudzonej deski rozdzielczej, przetrzyj powierzchnię szmatką
zwilżoną czystą wodą.‍ Nie używaj mydła ani płynów do mycia.‍
Podłączanie urządzenia do smartfona
Przed użyciem wyświetlacza HUD należy go sparować ze
smartfonem.‍
1 Podłącz urządzenie i włącz je.‍
2 Umieść smartfon i urządzenie w odległości 10 m (33 stóp) od
siebie.‍
2
3 W smartfonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth®
i wyszukaj urządzenia.‍
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.‍
4 Wybierz Garmin HUD+ z listy.‍
5 Otwórz aplikację Garmin HUD i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.‍
UWAGA: Po podłączeniu do smartfonu aplikacja Garmin
HUD umożliwia prowadzenie nawigacji przez 30 dni.‍ Aby
kontynuować darmową nawigację, urządzenie należy
ponownie łączyć ze smartfonem przynajmniej co 30 dni.‍
Możesz ustawić smartfon w taki sposób, aby automatycznie
łączył się z wyświetlaczem HUD, gdy oba urządzenia zostaną
włączone i znajdą się w swoim zasięgu.‍
Nawigacja
Wyświetlanie w trakcie nawigacji
„Przeznaczone do użytku z urządzeniami iPhone i iPad”
oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zostało
zaprojektowane odpowiednio do współpracy z urządzeniami
iPhone lub iPad, co potwierdzone jest certyfikatem producenta
o spełnieniu kryteriów wydajności urządzeń firmy Apple®.‍ Firma
Apple nie odpowiada za funkcjonalność urządzenia ani jego
zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.‍ Uwaga:
używanie tego akcesorium z urządzeniami iPhone lub iPad
może wpłynąć na wydajność połączenia bezprzewodowego.‍
Aplikacja Garmin HUD do urządzeń iPhone i iPad wymaga
posiadania konta iTunes® oraz wyrażenia zgody na warunki
licencji i warunki korzystania z produktu.‍
Konto mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat.‍ Może być
wymagane posiadanie zgodnego oprogramowania, urządzeń
oraz dostępu do Internetu (mogą mieć zastosowanie opłaty).‍
Odsprzedaż jest niedozwolona.‍ Mają zastosowanie pełne
warunki; patrz www.apple.com/‍legal​/‍itunes​/‍ww.‍ Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.apple.com/‍support.‍
Aplikacja jest dostarczona przez firmę Garmin.‍
Po utworzeniu trasy przy użyciu zgodnej aplikacji urządzenie
HUD będzie wyświetlać informacje o trasie na przedniej szybie
samochodu lub w obiektywie reflektora.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Dystans do następnego zwrotu
Szacowany czas przybycia lub czas do celu (ustawiony w aplikacji)
Bieżąca prędkość i ograniczenie prędkości podawane na znakach
drogowych (jeśli jest dostępne)
Pas jazdy (wypełniona strzałka wskazuje właściwy pas)
Kierunek następnego zwrotu
Strona ulicy, po której znajduje się cel
Ikony stanu
W pobliżu znajduje się kamera monitorująca
Utrudnienia drogowe
Cel
Bieżąca prędkość i ograniczenie prędkości, jeśli jest dostępne
Pojazd przekracza ograniczenie prędkości
Załącznik
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można je zresetować.‍
Naciśnij zacisk na spodzie urządzenia.‍
Dane techniczne
Zakres temperatury roboczej
Od -15°C do 60°C (od 5°F do 140°F)
Zakres temperatury
przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Napięcie i natężenie robocze
10–28 V DC (zabezpieczenie przed
przepięciem: 30 V DC); zwykle 12 V DC, 1,5 A
i 24 V DC, 0,8 A
Napięcie portu USB
5 V DC
Natężenie portu USB
2,1 A
Zgodność produktu
Urządzenie Garmin HUD+ jest przeznaczone do użytku
z aplikacją mobilną Garmin HUD.‍ Urządzenie Garmin HUD+
jest zgodne z urządzeniami iPhone®, 3GS i nowszymi, iPad® 2
i nowszymi, niektórymi urządzeniami Android™, a także
urządzeniami z systemem Windows® Phone 8.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. iPad®, logo
Apple, iTunes® oraz iPhone® są znakami towarowymi firmy Apple® Inc.
zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest
znakiem usługowym firmy Apple, Inc. Android™ jest znakiem towarowym
firmy Google™. Windows® Phone jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Microsoft® Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność
poszczególnych jednostek.
SM
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising