Garmin | HUD (Head-Up Display) | User manual | Garmin HUD (Head-Up Display) Gebruikershandleiding

Garmin HUD  (Head-Up Display)  Gebruikershandleiding
Garmin HUD+
®
Gebruikershandleiding
December 2013
190-01716-35_0A
Gedrukt in Taiwan
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
in andere voertuigen gebruiken of in regio's waar de folie niet is
toegestaan.‍
Klik de reflectorlens op het toestel.‍
De app downloaden
Voordat u het toestel kunt gebruiken, moet u de Garmin HUD
app naar uw smartphone downloaden en installeren.‍
1 Open op uw compatibele smartphone de app store en zoek
naar Garmin HUD.‍
2 Installeer de Garmin HUD app.‍
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw smartphone of
mobiele toestel voor meer informatie.‍
De folie aanbrengen op de voorruit
KENNISGEVING
Controleer voordat u de folie aanbrengt op de voorruit eerst de
plaatselijke wetgeving en verordeningen die gelden in het
gebied waar u rijdt.‍ Bepaalde wetten verbieden of beperken het
gebruik van folie op de voorruit.‍ U bent zelf verantwoordelijk
voor het correct aanbrengen van de folie in overeenstemming
met plaatselijke wetgeving en verordeningen.‍ Garmin aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor boetes of straffen die worden
opgelegd of schade die wordt geleden als gevolg van wetgeving
of verordeningen omtrent het gebruik van uw Garmin toestel.‍
Voordat u de folie aanbrengt, moet u de locatie testen met het
toestel ingeschakeld.‍
U kunt de meegeleverde folie gebruiken om het toestelscherm
op de voorruit te reflecteren.‍
1 Selecteer de locatie waar u de folie wilt aanbrengen.‍
Raadpleeg de gids met belangrijke veiligheids- en
productinformatie voor meer informatie.‍
2 Reinig en droog uw voorruit met een pluisvrije doek.‍
3 Trek aan het lipje om de beschermende laag van de
zelfklevende zijde van de folie te verwijderen.‍
4 Plaats de folie op de ruit, met de beschermende laag en het
groene lipje aan de buitenkant.‍
5 Strijk met een stuk karton de luchtbellen naar de rand van de
folie.‍
Verwijder alleen luchtbellen als de bovenste beschermende
laag nog steeds op de folie zit.‍
Hoe minder luchtbellen onder de folie, hoe beter de projectie
van de gegevens.‍
6 Laat de folie 10 minuten drogen.‍
7 Trek aan het groene lipje om de laatste, beschermende laag
van de folie te verwijderen.‍
Aansluiten op de voertuigvoeding
U kunt een smartphone opladen via een USB-poort op de
voertuigvoedingsconnector.‍
1 Sluit de voertuigvoedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw voertuig.‍
2 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel À aan op het
kleine gat op het toestel.‍
3 Sluit indien nodig de voedingskabel van de smartphone aan
op de USB-poort Á.‍
Het toestel op het dashboard plaatsen
WAARSCHUWING
Als u het toestel in een voertuig plaatst, moet u rekening
houden met alle aandachtspunten in de handleiding Belangrijke
veiligheids- en productinformatie.‍
1 Selecteer een locatie voor het toestel.‍
2 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u het
toestel wilt plaatsen.‍
3 Plaats het toestel op het dashboard.‍
4 Druk het voetstuk op zijn plaats.‍
Het voetstuk past zich aan de vorm van het dashboard aan.‍
5 Pas indien nodig de kijkhoek aan.‍
TIP: Als u de kijkhoek aanpast, kan dit ook de helderheid
van het scherm verhogen.‍
Als de onderkant van het toestel over het dashboard glijdt als
gevolg van stof en vuil, veegt u het dashboard schoon met een
vochtige doek.‍ Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddelen.‍
Het toestel verbinden met uw smartphone
De reflectorlens bevestigen
U kunt de opklikbare reflectorlens gebruiken in plaats van de
folie voor de voorruit.‍ Hiermee kunt u de head-up display (HUD)
2
Voordat u de head-up display kunt gebruiken, moet deze
worden gekoppeld met uw smartphone.‍
1 Sluit het toestel aan en schakel het in.‍
2 Plaats de smartphone en het toestel binnen 33 ft.‍ (10 m) van
elkaar.‍
3 Schakel de draadloze Bluetooth® technologie op uw
smartphone in en zoek naar toestellen.‍
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.‍
4 Selecteer Garmin HUD+ in de lijst.‍
5 Open de Garmin HUD app en volg de instructies op het
scherm.‍
OPMERKING: Nadat u de koppeling met uw smartphone tot
stand hebt gebracht, kunt u met de Garmin HUD app 30
dagen navigeren.‍ U moet het toestel elke 30 dagen ten
minste eenmaal opnieuw met uw smartphone koppelen om
gratis te kunnen blijven navigeren.‍
U kunt instellen dat uw smartphone automatisch verbinding
maakt met de head-up display wanneer beide zijn ingeschakeld
en binnen bereik van elkaar zijn.‍
Navigatie
de werking van dit toestel en of het aan de
veiligheidsvoorschriften voldoet.‍ Let op dat het gebruik van dit
accessoire met een iPhone of iPad de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.‍
Voor de Garmin HUD app voor iPhone en iPad is een iTunes®
account benodigd, waarvoor u akkoord dient te gaan met de
licentie- en gebruiksvoorwaarden.‍
Om een account te kunnen openen, moet u ouder dan 13 zijn.‍
Compatibele software, hardware en internettoegang (hieraan
zijn mogelijk kosten verbonden) zijn vereist.‍ Niet voor de
wederverkoop.‍ De algemene voorwaarden zijn van toepassing;
zie www.apple.com/‍legal​/‍itunes​/‍ww.‍ Ga voor meer informatie
naar www.apple.com/‍support.‍ Deze app wordt aan u geleverd
door Garmin.‍
Weergave tijdens navigatie
Nadat u een route hebt gemaakt op de compatibele app, geeft
de head-up display route-informatie weer op de voorruit of de
reflectorlens.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
De afstand tot de volgende afslag
Geschatte aankomsttijd of tijd tot bestemming (ingesteld in de app)
Huidige snelheid en maximumsnelheid, indien beschikbaar
Rijbaan (pijl geeft juiste rijbaan aan)
Richting van volgende afslag
Straatkant waaraan de bestemming ligt
Statuspictogrammen
Nabije flitspaal
Verkeersinformatie
Bestemming
Huidige snelheid en maximumsnelheid, indien beschikbaar
Voertuig overschrijdt de maximumsnelheid
Appendix
Het toestel herstellen
Als het toestel niet goed werkt, kunt u het herstellen.‍
Druk op het pinnetje op de achterkant van het toestel.‍
Specificaties
Bedrijfstemperatuurbereik
-15° tot 60°C (5° tot 140°F)
Opslagtemperatuurbereik
-40° tot 85°C (-40° tot 185°F)
Bedrijfsspanning en stroomsterkte 10–28 V gelijkspanning (OVP bij 30 V
gelijkspanning); normaal 12 V gelijkspanning,
1,5 A en 24 V gelijkspanning, 0,8 A
Voltage USB-poort
5 V gelijkspanning
Stroomsterkte USB-poort
2,1 A
Productcompatibiliteit
Het Garmin HUD+ toestel is bedoeld voor gebruik in combinatie
met de Garmin HUD mobiele app.‍ De Garmin HUD+ is
compatibel met iPhone®, 3GS of later, iPad® 2 of later,
sommige Android™ toestellen en Windows® Phone 8
toestellen.‍
"Gemaakt voor iPhone en iPad" betekent dat een elektronisch
accessoire is ontworpen om specifiek verbinding te maken met
respectievelijk een iPhone of iPad, en dat dit accessoire is
gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de
prestatienormen van Apple®.‍ Apple is niet verantwoordelijk voor
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie
verkregen. iPad®, het Apple logo, iTunes® en iPhone® zijn handelsmerken
van Apple® Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple, Inc. Android™ is een handelsmerk
van Google™. Windows® Phone is een geregistreerd handelsmerk van
Microsoft® Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige
handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve
eigenaars.
SM
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising