Garmin | Hyundai nüvi® 360 | User guide | Garmin Hyundai nüvi® 360 Kayttoopas

Garmin Hyundai nüvi® 360 Kayttoopas
Käyttöopas
nüvi 310/360/370
®
henkilökohtainen matkaopas
© 2006 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: 913/397.8200
tai 800/800.1020
Faksi: +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park
Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
UK.
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
tai 0808 2380000 (Iso-Britannia)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen,
mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla
osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja Garmin TourGuide™ ovat Garmin Ltd.:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple
Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. SiRF, SiRFstar ja SiRF-logo ovat SiRF Technology, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja SiRFstarIII ja SiRF Powered tavaramerkkejä. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc.:
n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001.
Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford
University Press ja Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press ja
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press
2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.
Joulukuu 2006
Osanumero 190-00772-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Onnittelut Garmin nüvin hankkimisen johdosta. Tämä käyttöopas sisältää tietoja
nüvi 310-, nüvi 360- ja nüvi 370 -tuotteista
®
®
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä
sormella.
Tekstissä on pieniä nuolia (>). Kosketa mainittuja nüvin näytön kohteita peräkkäin.
Jos tekstissä lukee esimerkiksi “kosketa Where to (Mihin) > My Locations (Omat
sijainnit)”, kosketa Where to (Mihin) -painiketta ja sen jälkeen My Locations
(Omat sijainnit) -painiketta.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä, ota yhteys Garminiin. Yhdysvalloissa voit
ottaa yhteyden Garminin tuotetukeen puhelimitse: 913/397.8200 tai 800/800.1020
ma-pe, klo 8.00 – 17.00 keskistä aikaa. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä osoitteeseen
www.garmin.com/support ja valita Product Support (Tuotetuki).
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin (Europe) Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241 (IsoBritannian ulkopuolella) tai 0808 2380000 (vain Iso-Britannia).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
iii
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Johdanto............................................... iii
Oppaan merkintätavat..............................iii
Garminin yhteystiedot...............................iii
myGarmin™.............................................. vi
Vinkit ja pikavalikot................................... vi
Aloitus....................................................1
Pakkauksen sisältö...................................1
nüvin kiinnittäminen tuulilasiin..................2
Peruskäyttö............................................3
nüvin virran kytkeminen ja
katkaiseminen.....................................3
nüvin lataaminen.......................................3
Satelliittien etsiminen................................3
Äänenvoimakkuuden, kirkkauden ja
näytön lukituksen muuttaminen...........4
nüvin uudelleenkäynnistys........................4
Käyttäjätietojen poistaminen.....................4
nüvin lukitseminen....................................5
Pääsivut..................................................6
Valikkosivu................................................6
Karttasivu . ...............................................7
Trip Information (Matkan tiedot) -sivu.......7
Turns Preview (Käännöksen
esikatselu) -sivu..................................8
Next Turn (Seuraava käännös) -sivu........9
iv
Where to (Mihin)..................................10
Määränpään löytäminen.........................10
Osoitteen etsiminen................................10
Paikan etsiminen nimellä ....................... 11
Paikan etsiminen koordinaattien
mukaan.............................................12
Paikan löytäminen kartan avulla.............12
Haun laajentaminen................................13
Pysähdyksen lisääminen reitille..............13
Kiertotien lisääminen reitille....................14
Reitin keskeyttäminen.............................14
My Locations (Omat sijainnit)............15
My Locations (Omat sijainnit).................15
Haettujen paikkojen tallentaminen..........15
Tallennettujen paikkojen etsiminen.........15
Nykyisen sijainnin tallentaminen.............15
Kotisijainnin asettaminen........................16
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen 16
Matkapakkaus . ...................................17
MP3-tiedostojen kuunteleminen.............17
Äänikirjojen toistaminen..........................19
Kuvien tarkasteleminen .........................22
Maailman kellon käyttäminen ................23
Valuuttamuunnokset ..............................23
Mittojen muuntaminen ...........................24
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Bluetooth -tekniikan käyttäminen.....25
®
Soittaminen numeroon............................26
Soittaminen paikan mukaan...................27
Puhelun vastaanottaminen.....................27
Koputuksen käyttäminen........................28
Äänen siirtäminen puhelimeen...............28
Puhelinmuistion käyttäminen..................28
Puheluhistorian käyttäminen...................29
Soittaminen kotiin...................................29
Äänivalinnan käyttäminen.......................29
Tilatietojen käyttäminen..........................29
Tekstiviestien käyttäminen......................30
Yhteyden poistaminen............................31
Puhelimen poistaminen luettelosta.........31
FM-liikennevastaanottimen
käyttäminen.........................................32
FM-liikennevastaanottimen liittäminen....32
Liikennetapahtumien tarkasteleminen....33
Liikenteen välttäminen............................33
Lisäliikennetilauksen ostaminen.............34
nüvin tiedostojenhallinta....................35
Tuetut tiedostotyypit................................35
Kohteiden lataaminen nüviin...................36
Tietoja nüvin asemista............................38
Tiedostojen poistaminen nüvista.............38
nüvin mukauttaminen.........................39
Asetusten palauttaminen........................39
Kartan asetusten muuttaminen...............39
Järjestelmän asetusten muuttaminen.....40
Sijaintiasetusten muuttaminen................41
Näyttöasetusten muuttaminen................42
Navigointiasetusten muuttaminen...........43
Bluetooth-asetusten muuttaminen.....44
Liikenneasetusten muuttaminen.............45
Läheisyyspisteet-asetusten
muuttaminen.....................................46
Liite.......................................................47
nüvin ohjelmiston päivittäminen..............47
MapSource-lisäkarttojen ostaminen ja
lataaminen.........................................47
Valvontakameroiden käyttäminen...........48
Mukautetut kohdepisteet (POI)...............49
Valinnaiset lisävarusteet.........................50
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista............54
nüvin kiinnittäminen kojelautaan.............55
nüvin ja kiinnityksen irrottaminen............55
Telakan irrottaminen kiinnityksestä.........55
nüvin huoltaminen . ................................56
Akun tiedot . ...........................................57
Vianmääritys...........................................58
Tekniset tiedot.........................................61
Hakemisto............................................63
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
myGarmin ja
Vinkit ja pikavalikot
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja.
myGarmin-sivustossa voit
● Rekisteröidä Garmin-laitteen
● Tilata valvontakameratietoja (katso sivua 48).
● Avata lisäkarttoja.
MyGarmin-sivustosta näet aina uusimmat Garmin-tuotepalvelut.
Vinkit ja pikavalikot
● Palaa valikkosivulle painamalla Back (Takaisin) -painiketta pitkään.
● Jos haluat musiikin tai äänikirjan toiston aikana siirtyä miltä tahansa sivulta takaisin
mediasoitinsivulle, paina virtanäppäintä kaksi kertaa nopeasti.
● Voit pidentää akun käyttöikää sulkemalla GPS-antennin, kun sitä ei tarvita
navigointiin. Voit myös vähentää kirkkautta.
● Jos haluat siirtyä pika-asetusten sivulle, paina virtanäppäintä nopeasti.
Vaihtoehtoisesti voit koskettaa valikkosivun -painiketta.
■ Äänenvoimakkuuden ja kirkkauden asetuksia muutetaan liukusäätimillä.
■ Kosketa Lock (Lukitus) -painiketta, jos haluat välttää turhat ruutukosketukset. Jos
haluat avata ruudun, paina virtanäppäintä.
● Jos haluat lisätietoja nüvin Bluetooth®-tekniikasta tai Matkapakkaus-toiminnoista,
kosketa Help (Ohje) -painiketta.
vi
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Aloitus
Pakkauksen sisältö
Aloitus
nüvi-laite
Imukuppikiinnitys, jolla nüvi kiinnitetään tuulilasiin.
Kuljetuslaukku, joka suojaa nüvia naarmuuntumiselta ja turhilta ruutukosketuksilta.
12/24 voltin sovitin autoon.
AC-laturi, (nüvi 360 ja nüvi 370), jolla laite saa virtaa seinäpistorasiasta.
USB-kaapeli, jolla nüvi liitetään tietokoneeseen.
Kojelaudan levy, jolla imukuppi kiinnitetään kojelautaan tuulilasin sijasta.
Keltainen paperi, joka sisältää laitteen sarjanumeron, rekisteröintinumeron
(rekisteröitymiseen Garminin Web-sivustossa) ja avauskoodin myöhempää tarvetta
varten.
● Pikaopas ja käyttöopas. (CD-levyllä)
● Liikennevastaanotin (lisävaruste) liikennetietojen vastaanottamista varten.
●
●
●
●
●
●
●
●
GPS-antenni
Virtanäppäin
SD-korttipaikka
USB-liitin
Mikrofoni
Imukuppikiinnitys
Kuulokeliitäntä
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Aloitus
nüvin kiinnittäminen tuulilasiin
Tutustu paikallisiin liikennelakeihin, ennen kuin kiinnität laitteen ajoneuvoon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
Kalifornian ja Minnesotan lait kieltävät kuljettajia käyttämästä imukuppeja moottoriajoneuvojen tuulilasissa. Tällöin
on käytettävä Garminin muita kojelauta- tai kitkakiinnitysvaihtoehtoja. Lisätietoja on Important Safety and Product
Information -oppaassa.
Jos haluat kiinnittää nüvin kojelautaan, katso sivua 55.
nüvin kiinnittäminen imukupilla:
1. Liitä virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle. Liitä johdon toinen pää auton 12/24
voltin liitäntään.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla. Kiinnitä imukuppi
tuulilasiin.
3. Käännä vipu takaisin tuulilasia kohti.
4. Nosta GPS-antenni ylöspäin. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
5. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
➋
➊
➌
➎
Tuulilasi
➍
Mikrofoniliitäntä
Jos käytät ulkoista mikrofonia (lisävaruste), liitä se telakan oikeanpuoleiseen sivuun.
Voit irrottaa nüvin telakasta painamalla telakan alaosan kielekettä ylöspäin ja
kallistamalla nüvia eteenpäin.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Peruskäyttö
Peruskäyttö
nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla
virtanäppäintä nüvin päällä.
nüvin lataaminen
Lataa nüvi jollakin seuraavista tavoista:
●
●
●
Kytke nüvi imukuppiin ja autosovittimeen (12 / 24 V).
Liitä USB-kaapeli nüviin ja tietokoneeseen.
Liitä muuntaja nüviin ja pistorasiaan (nüvi 360 ja nüvi 370).
Satelliittien etsiminen
Toimi seuraavasti, jotta nüvi löytää nykyisen sijaintisi ja pystyy
navigoimaan reitillä:
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja
puiden luota.
2. Nosta nüvin taustapuolella oleva GPS-antenni pystyyn siten,
että se on maanpinnan suuntainen.
3. Kytke nüvin virta. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
GPS-antenni
yläasennossa
(maanpinnan
suuntaisesti)
-palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
palkit ovat vihreät, nüvi on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit
valita määränpään ja navigoida sinne. Jos haluat käyttää nüvia sisätiloissa, sulje GPSantenni.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Peruskäyttö
Äänenvoimakkuuden, kirkkauden ja näytön lukituksen
muuttaminen
1. Paina
virtanäppäintä nopeasti tai kosketa valikkosivulla
-painiketta.
2. Säädä äänenvoimakkuutta ja kirkkautta liukusäätimillä. Kosketa Lock (Lukitus)
-painiketta, jos haluat välttää turhat ruutukosketukset. Jos haluat avata ruudun,
paina
virtanäppäintä.
nüvin uudelleenkäynnistys
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise nüvin virta ja kytke se uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, toimi seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
Irrota nüvi ulkoisesta virtalähteestä.
Nosta GPS-antenni ylöspäin.
Paina Reset (Palauta) -painiketta.
Liitä nüvi virtalähteeseen. Sen pitäisi käynnistyä
uudelleen automaattisesti ja toimia normaalisti.
➋
➌
Käyttäjätietojen poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa yläkulmassa käynnistyksen aikana. Pidä sormi
paikallaan, kunnes näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
2. Valitse Yes (Kyllä). Kaikki tehdasasetukset palautetaan. Myös hiljattain tehdyt
valinnat ja äänikirjanmerkit poistetaan.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Peruskäyttö
nüvin lukitseminen
Garmin Lock™ on varkaudenesto-ominaisuus. Voit määrittää nelinumeroisen
PIN-koodin ja turvapaikan. Tämän jälkeen nüvin käynnistämistä varten tarvitaan
PIN-koodi tai on ajettava turvapaikkaan. Valitse turvapaikaksi mikä tahansa
sijainti, esimerkiksi kotisi tai työpaikkasi. Kirjoita PIN-koodi muistiin ja säilytä
sitä turvallisessa paikassa. Jos unohdat PIN-koodin, voit avata nüvin menemällä
turvapaikkaan.
Voit estää nüvin varkauksia kiinnittämällä Garmin Lock -tarran ajoneuvon ikkunan
sisäpuolelle ja toimimalla seuraavasti:
1. Nosta GPS-antenni ylöspäin.
2. Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) ja System
(Järjestelmä).
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan viereistä painiketta. Kosketa OK -painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Hyväksy PIN-koodi valitsemalla Yes (Kyllä).
5. Kosketa OK -painiketta. Aja turvapaikkaan ja kosketa Set (Aseta) -painiketta.
6. Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai aja turvapaikkaan (antenni pystyasennossa)
aina, kun kytket nüvin virran.
Huomautus: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä nüvi Garminille
avattavaksi.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Pääsivut
Pääsivut
Valikkosivu
Akun tila
GPS-satelliittisignaalin tila
Asetukset
Pika-asetukset
Puhelin
Liikenne
Valikkosivu
● GPS-satelliittisignaalit — näyttää satelliittisignaalit, joita nüvi vastaanottaa. Kun
palkit ovat vihreitä, signaali on voimakas.
● Akun tila — osoittaa akun lataustilan. Salamakuvake osoittaa, että nüvi latautuu.
● Asetukset — nüvin asetusten avaaminen.
● Pika-asetukset — äänenvoimakkuus-, kirkkaus- ja näytönlukitusasetukset.
● Puhelin — näkyy, kun muodostat pariliitoksen puhelimen kanssa. Puhelimen
ominaisuuksien käyttäminen.
● Liikenne — näkyy, kun laitteeseen liitetään FM-liikennevastaanotin. Liikennetapah
tumaluettelon käyttäminen.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Pääsivut
Karttasivu
Avaa karttasivu koskettamalla valikkosivun kuvaketta
Ajoneuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi.
Loitonna koskettamalla
kuvaketta.
Esikatsele reitin
käännöksiä koskettamalla
tekstipalkkia.
Palaa valikkosivulle
koskettamalla kuvaketta.
Kosketa kuvaketta, jos
haluat avata Trip Information
(Matkan tiedot) -sivun.
View Map (Näytä kartta).
Lähennä koskettamalla
kuvaketta.
Karttasivu ja reitin
navigoiminen
Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata Next Turn (Seuraava
käännös) -sivun.
Trip Information (Matkan tiedot) -sivu
Trip Information (Matkan tiedot) -sivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on
hyödyllisiä tietoja matkasta. Voit avata ������������������
Trip Information ����������������
(Matkan tiedot) -sivun
�������
koskettamalla karttasivulla Speed (Nopeus)- tai Arrival (Saapuminen) -painiketta.
Etäisyys
määränpäähän
Nykyinen ajosuunta
Ajettu matka
(matkamittari)
Trip Information
(Matkan tiedot) -sivu
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Pääsivut
Trip Information (Matkan tiedot) -sivun tyhjentäminen
Valitsemalla Reset Trip (Määritä matka uudelleen) voit tyhjentää Trip Information
(Matkan tiedot) -sivun ennen matkaa. Jos pysähdyt usein, jätä nüvin virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti. Voit nollata maksiminopeuden
valitsemalla Reset Max (Aseta maksiminopeus uudelleen).
Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivu
Voit avata Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivun koskettamalla karttasivun
yläreunan vihreää tekstipalkkia. Tällä sivulla näkyvät kaikki reitin käännökset ja
niiden väliset etäisyydet. Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä voit avata sen
Next Turn (Seuraava käännös) -sivun. Koskettamalla Map (Kartta) -kohtaa voit
näyttää koko reitin kartalla.
Käännöksen
suunta
Etäisyys
käännökseen
Turns Preview
(Käännöksen
esikatselu) -sivu
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Pääsivut
Next Turn �������������������������
(Seuraava käännös) -sivu
Next Turn (Seuraava käännös) -sivu näyttää seuraavan käännöksen kartalla sekä
jäljellä olevan matkan ja ajan ennen käännöstä. Voit tarkastella tulevaa käännöstä
kartalla koskettamalla karttasivulla Turn In (Käänny) -kuvaketta tai koskettamalla
mitä tahansa käännöstä Current Route (Nykyinen reitti) -sivulla.
Voit tarkastella reitin muita käännöksiä koskettamalla
- tai
-painiketta.
Voit poistua Next Turn (Seuraava käännös) -sivulta koskettamalla Back (Takaisin)
-painiketta.
Seuraava käännös
Etäisyys tulevaan käännökseen
Aika-arvio ennen käännöstä
Next Turn
(Seuraava
käännös) -sivu
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Where to (Mihin)
Määränpään löytäminen
Nosta nüvin antenni pystyyn, jotta se vastaanottaa satelliittisignaaleja. Sen jälkeen
voit etsiä määränpään Garmin nüvin avulla ja matkustaa sinne.
1. Kosketa valikkosivun painiketta
Where to (Mihin).
2. Etsi määränpää. Katso lisätietoja koskettamalla nuolia.
3. Kosketa Go (Aja) -painiketta.
Reitin seuraaminen
Karttasivun avulla voit seurata määränpäähän vievää reittiä. Matkan aikana nüvi
opastaa sinua äänikehotusten, kartan nuolten ja karttasivun yläreunan ohjeiden avulla.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle
reitille.
●
●
●
●
Ajoneuvomerkki
näyttää sijaintisi.
Reitti on merkitty purppuranvärisellä viivalla.
Käänny aina nuolen osoittamaan suuntaan.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Osoitteen etsiminen
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
Address (Osoite).
2. Valitse maa (tarvittaessa), alue ja kaupunki. Jos et ole varma kaupungista, valitse
Search All (Etsi kaikki).
10
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Where to (Mihin)
3.
4.
5.
6.
Kirjoita osoitteen numero ja kosketa Done (Valmis) -painiketta.
Kirjoita kadunnimeä niin pitkälle, että näyttöön tulee kadunnimien luettelo.
Valitse katu. Jos laite löytää useita vastaavia osoitteita, valitse niistä haluamasi.
Kosketa Go (Aja) -painiketta.
Vihje: Voit etsiä postinumeroa. Kirjoita postinumero kaupungin nimen sijasta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.)
HUOMAUTUS: Risteyksen etsiminen muistuttaa osoitteen etsimistä. Kosketa
Intersection (Risteys) -kohtaa ja anna risteävien katujen nimet.
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse valikkosivulla Where to (Mihin) >
Spell Name (Kirjoita nimi).
2. Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäimistöllä. Voit kirjoittaa lukuja koskettamalla
-painiketta. Voit poistaa viimeisimmän merkin koskettamalla
-painiketta.
Voit poistaa koko merkinnän koskettamalla
-painiketta pitkään.
3. Kosketa Done (Valmis) -kohtaa.
4. Valitse paikka, johon haluat matkustaa.
5. Kosketa Go (Aja) -painiketta.
Vihje: Jos haluamasi paikan nimi ei näy hakutulosluettelossa tai haluat rajata
hakutulosluetteloa, kosketa Spell (Lue) -kohtaa ja kirjoita nimi tai sen osa.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
11
Where to (Mihin)
Paikan etsiminen koordinaattien mukaan
Voit etsiä paikan koordinaattien perusteella. Tästä voi olla hyötyä, jos harrastat
geokätkentää.
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) > Coordinates (Koordinaatit).
2. Anna määränpään koordinaatit ja valitse Next (Seuraava).
3. Kosketa Go (Aja) -painiketta.
Paikan ������������
löytäminen kartan avulla
Kosketa Where to (Mihin) >
Vihjeitä kartan selaamiseen
Browse Map (Selaa karttaa).
● Voit tarkastella kartan eri osia koskettamalla karttaa ja vetämällä sormella.
● Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla - ja -painiketta.
● Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli osoittaa paikan.
■ Voit navigoida valittuun paikkaan koskettamalla Go (Aja) -painiketta.
■Koskettamalla Save (Tallenna) -kohtaa voit tallentaa paikan Favorites (Suosikit)
-kohtaan.
■ Jos GPS ei ole käytössä, kosketa Set Loc. (Aseta sijainti) ja aseta sijainti.
Kartan paikkojen tarkasteleminen
Voit tarkastella paikkaa, jonka olet löytänyt karttasivulla.
1. Kosketa Show Map (Näytä kartta) -painiketta.
2. Voit vetää karttaa sekä lähentää ja loitontaa sitä tarvittaessa. Kosketa Back
(Takaisin) -painiketta, kun olet valmis.
12
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Haun laajentaminen
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) > Near (Lähellä).
2. Valitse vaihtoehto:
Where I Am Now (Oma sijainti) — hakee paikkoja, jotka ovat nykyisen sijainnin
lähellä.
A Different City (Eri kaupunki) — hakee paikkoja, jotka ovat annetun kaupungin
lähellä.
My Current Route (Nykyinen reitti) — hakee paikkoja, jotka ovat navigoitavan
reitin varrella.
My Destination (Oma määränpää) — hakee paikkoja, jotka sijaitsevat nykyisen
reitin määränpään lähellä.
3. Kosketa OK -painiketta.
Huomautus: nüvi hakee automaattisesti nykyisen paikan lähellä olevia
paikkoja.
Pysähdyksen lisääminen reitille
Reitille voi lisätä yhden pysähdyksen (kauttakulkupiste). nüvi näyttää ajo-ohjeen
pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivun Where to (Mihin) -painiketta navigoinnin aikana.
Etsi paikka, jossa haluat pysähtyä ennen määränpäätä.
Kosketa Go (Aja) -painiketta.
Kosketa Yes (Kyllä) -painiketta, jos haluat pysähtyä pysähdyspaikassa ennen
määränpäätä. Kosketa No (Ei) -painiketta, jos haluat määrittää tämän uuden
sijainnin lopulliseksi määränpääksi.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
13
Where to (Mihin)
Kiertotien ������������
lisääminen reitille
Jos haluat, että nüvi yrittää laskea uuden reitin jonkin paikan välttämiseksi, toimi alla
kuvatulla tavalla.
1. Palaa karttasivulta valikkosivulle valitsemalla Menu (Valikko) -painike.
2. Valitse Detour (Kiertotie), niin nüvi luo uuden reitin, jos se on mahdollista.
nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
Reitin keskeyttäminen
Jos haluat keskeyttää nykyisen reitin, palaa valikkosivulle ja kosketa Stop (Pysäytä)
-painiketta.
14
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
My Locations (Omat sijainnit)
�My Locations (Omat sijainnit)
My Locations (Omat sijainnit)
Voit tallentaa suosikkipaikkasi
My Locations (Omat sijainnit) -kohtaan.
Haettujen paikkojen tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat tallentaa, kosketa Save (Tallenna)
-painiketta.
My Locations (Omat
2. Kosketa OK -painiketta. Paikka tallennetaan kohteeseen
sijainnit > Favorites (Suosikit).
Tallennettujen paikkojen etsiminen
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
> Favorites (Suosikit).
2. Valitse paikka.
3. Kosketa Go (Aja) -painiketta.
My Locations (Omat sijainnit)
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
My Locations (Omat sijainnit)
> My Current Location (Nykyinen sijainti).
2. Kosketa Save (Tallenna) -painiketta, kirjoita nimi ja kosketa Done (Valmis)
-painiketta. Paikka tallennetaan kohteeseen
My Locations (Omat sijainnit) >
Favorites (Suosikit).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
15
My Locations (Omat sijainnit)
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat. Kotipaikka tallennetaan
Favorites (Suosikit) -kohtaan.
1. Kosketa valikkosivulla
Where to (Mihin) >
> Set Home (Aseta kotisijainniksi).
2. Valitse vaihtoehto.
My Locations (Omat sijainnit)
Jos haluat myöhemmin vaihtaa kotipaikan, katso lisätietoja kohdasta Tallennettujen
sijaintien muokkaaminen.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotipaikan, voit muodostaa reitin sinne milloin tahansa. Kosketa
Where to (Mihin) >
My Locations (Omat sijainnit) > Go Home (Kotiin).
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen
Voit muuttaa tallennetun paikan nimen, symbolin tai puhelinnumeron.
1. Kosketa valikkosivulla
Where to (Mihin) >
My Locations (Omat sijainnit)
> Favorites (Suosikit).
2. Valitse muokattava paikka.
3. Kosketa Edit (Muokkaa).
4. Kosketa asianmukaista kohtaa ja tee muutokset.
Tallennettujen paikkojen poistaminen
1. Kosketa valikkosivulla
Where to (Mihin) >
My Locations (Omat sijainnit)
> Favorites (Suosikit).
2. Valitse poistettava paikka.
3. Kosketa Edit (Muokkaa) > Delete (Poista) > Yes (Kyllä).
16
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Matkapakkaus
Matkapakkaus
Matkapakkaus sisältää useita toimintoja, joista voi olla hyötyä matkalla. Kosketa Help
(Ohje) -kohtaa, jos haluat lisätietoja nüvin matkapakkauksesta.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) -painiketta.
2. Napsauta avattavaa kohdetta.
Jos haluat ostaa matkapakkaus-lisävarusteen, siirry Garminin Web-sivustoon
osoitteessa www.garmin.com/products ja napsauta Accessories (Lisävarusteet)
-linkkiä. Voit hankkia nüvin lisävarusteita myös lähimmältä Garmin-jälleenmyyjältä.
MP3-tiedostojen kuunteleminen
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
MP3 Player (MP3soitin) > Browse (Selaa).
2. Valitse luokka.
3. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse Play all (Toista kaikki). Toista luettelo tietyn
raidan kohdalta valitsemalla raita.
4. Poistu MP3-sivulta koskettamalla Back (Takaisin).
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla kuvaketta .
Voit siirtyä raidan alkuun koskettamalla -painiketta. Voit kelata raitaa taaksepäin
koskettamalla samaa painiketta ja kelaamalla.
Voit siirtyä seuraavaan raitaan koskettamalla -painiketta. Voit kelata raitaa
eteenpäin koskettamalla samaa painiketta ja pitämällä sormea sen päällä.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat pysäyttää raidan toiston.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat toistaa raidan. Kosketa kuvaketta
, jos
haluat toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
17
Matkapakkaus
Kun kuuntelet musiikkia tai äänikirjaa, paina virtanäppäintä kaksi kertaa
nopeasti, niin voit siirtyä miltä tahansa sivulta takaisin soittimeen. Palaa edelliselle
sivulle (esimerkiksi kartta) koskettamalla Back (Takaisin) -painiketta.
Huomautus: nüvi toistaa ainoastaan MP3-tiedostoja. Se ei tue M4A/M4Ptiedostoja.
Soittolistan kuunteleminen
nüvi voi toistaa soittolistan, joka on luotu äänentoisto-ohjelmassa.
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista MP3-tiedostoista. Tallenna soittolista M3Utiedostoksi.
HUOMAUTUS: M3U-tiedostoa on ehkä muokattava tekstinkäsittelyohjelmassa,
kuten Muistiossa, MP3-tiedoston polun (linkin) poistamiseksi. M3U-tiedostossa
pitäisi näkyä ainoastaan soittolistan MP3-tiedostot, ei niiden sijaintia. Lisätietoja on
äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
2. Siirrä soittolista ja MP3-tiedostot nüviin tai SD-asemaan (katso sivut 35–38).
M3U-tiedoston on sijaittava samassa paikassa kuin MP3-tiedosto.
3. Valitse nüvissa
Travel Kit (Matkapakkaus) >
MP3 Player (MP3-soitin)
> Browse (Sella) > Import Playlist (Tuo soittolista). Kaikki käytettävissä olevat
soittolistat tulevat näyttöön.
4. Voit aloittaa soittolistan MP3-tiedostojen toistamisen valitsemalla soittolistan.
Soittolistan järjestystä ei voi muuttaa nüvissa.
18
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Matkapakkaus
Äänikirjojen toistaminen
Kokonaisia äänikirjoja voit hankkia sivustosta Audible.com osoitteessa www.garmin.
audible.com.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
Player (Äänikirjasoitin).
2. Kosketa Browse (Selaa) -painiketta.
3. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.
Audible Book
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla kuvaketta .
Siirry takaisin painamalla kuvaketta . Siirry eteenpäin painamalla kuvaketta
Pidä kuvake painettuna, jos haluat siirtyä nopeammin.
.
Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta
.
Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan kansikuvaa.
Kun kuuntelet musiikkia tai äänikirjaa, paina virtanäppäintä kaksi kertaa
nopeasti, niin voit siirtyä miltä tahansa sivulta takaisin soittimeen. Palaa edelliselle
sivulle (esimerkiksi karttasivulle) koskettamalla Back (Takaisin) -painiketta.
Kirjanmerkkien käyttäminen
Luo kirjanmerkki koskettamalla
-kuvaketta ja Bookmark (Kirjanmerkki)
-painiketta. Tarkastele kirjanmerkkejä koskettamalla kirjanmerkkiä ja
kuvaketta. Kuuntele kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa koskettamalla Play (Toista)
-kuvaketta.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
19
Matkapakkaus
Äänikirjojen lataaminen nüviin
Voit ostaa äänikirjan siirtymällä osoitteeseen www.garmin.audible.com, ja luomalla
aluksi Audible.com-tilin. Kun olet luonut tilin, lataa AudibleManager tietokoneeseen.
Sen jälkeen voit ostaa äänikirjoja ja ladata niitä nüviin.
Vaihe 1: nüvin aktivoiminen AudibleManagerilla
nüvi on aktivoitava, ennen kuin voit kuunnella sillä Audible.com-äänikirjoja.
Aktivointi tarvitsee tehdä vain kerran.
1. Irrota nüvi tietokoneesta kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen Poista laite
turvallisesti
-kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite ja Pysäytä. Valitse
nüvi-asemat ja sen jälkeen OK. Irrota USB-kaapeli nüvista.
2. Käynnistä AudibleManager kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydän
AudibleManager-kuvaketta.
3. Valitse Choose your device (Laitteen valinta) -ikkunassa Garmin - nüvi -kohdan
viereinen valintaruutu. Valitse Next (Seuraava).
4. Anna Audible-käyttäjätunnus ja -salasana. Valitse Next (Seuraava).
5. Liitä nüvi tietokoneeseen USB-kaapelilla. Odota hetki, jotta AudibleManager
havaitsee nüvin.
6. Valitse Activate my player(s) (Aktivoi soittimet) ja sen jälkeen Next (Seuraava).
7. Odota, kun AudibleManager yrittää aktivoida nüvin. Kun laite on havaittu, saat
ilmoituksen onnistumisesta. Valitse Finish (Valmis).
20
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Matkapakkaus
Huomautus: Jos et saa yhteyttä Internetiin, tai nüvin aktivoiminen ei muuten
onnistu, katso lisätietoja AudibleManagerin ohjetiedostosta. Valitse valikosta Help
(Ohje) ja sen jälkeen Help (Ohje).
Vaihe 2: Kirjan lataaminen tietokoneeseen
AudibleManagerin ohjetiedostossa on lisätietoja kirjojen lataamisesta tietokoneeseen
ja nüviin.
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Käynnistä AudibleManager kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydän
AudibleManager-kuvaketta.
3. Napsauta ikkunan yläreunassa olevaa Go to My Library Online (Siirry onlinekirjastoon)
-painiketta. Audible.com-kirjastosi aukeaa ja ostamasi kirjat
näkyvät siinä.
4. Lataa kirja tietokoneeseen valitsemalla Get it Now (Hanki).
5. Valitse muoto ja sen jälkeen Download (Lataa).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas21
Matkapakkaus
Vaihe 3: Kirjan siirtäminen nüviin
AudibleManagerin ohjetiedostossa on lisätietoja kirjojen lataamisesta tietokoneeseen ja nüviin.
nüvi on aktivoitava ennen kirjojen siirtämistä.
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Avaa AudibleManager.
3. Valitse ikkunan alaosassa sisäinen asema tai ulkoinen asema (SD-kortti). (Aseta
SD-kortti nüviin, jos lataat kirjoja SD-kortille.)
4. Valitse kirjan nimi. Valitse vasemman yläkulman painike Add to Garmin - nüvi
(Lisää Garmin - nüviin)
.
5. Valitse, miten suuren osan kirjasta haluat ladata. Voit säästää muistia lataamalla
pieniä osia kerrallaan. Valitse OK. AudibleManager siirtää kirjan nüviin.
6. Kun olet valmis, kaksoisnapsauta Poista laite turvallisesti -kuvaketta
Pysäytä ja OK.
. Valitse
Kuvien tarkasteleminen
Voit tarkastella nüviin tallennettuja kuvia Picture Viewer -ohjelmalla. Sivulla 35 on
lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen suurempana.
Picture Viewer.
Vihje: Voit kiertää kuvaa 90 astetta koskettamalla Rotate (Kierrä) -painiketta.
22
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Matkapakkaus
Diaesityksen tarkasteleminen
Koskettamalla Slide Show (Diaesitys) -kohtaa voit käynnistää diaesityksen eli näyttää
jokaista kuvaa vuorotellen muutaman sekunnin ajan. Voit lähentää ja loitontaa kuvaa
tai paneroida sitä vetämällä sormella. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin
näytön kohtaa.
Maailman kellon käyttäminen
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
World Clock
(Maailman kello).
2. Voit valita haluamasi kaupungin koskettamalla sen nimeä.
3. Valitse uusi aikavyöhyke (tai kaupunki). Kun olet valmis, kosketa OK-painiketta.
4. Voit tarkastella karttaa koskettamalla World Map (Maailmankartta) -kohtaa.
5. Yöajan tunnit näkyvät varjostetulla alueella. Voit näyttää kellot uudelleen
koskettamalla World Clock (Maailman kello) tai poistua koskettamalla Back
(Takaisin) -painiketta.
Valuutta�muunnokset
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
Currency
Converter (Valuuttamuunnin).
2. Voit vaihtaa valuutan koskettamalla haluamasi valuutan painiketta.
3. Valitse valuutta ja kosketa OK-painiketta.
4. Kosketa tyhjää suorakulmiota muunnettavan valuutan alapuolella.
5. Anna luku. Kosketa Done (Valmis) -kohtaa.
6. Voit muuntaa jonkin toisen arvon koskettamalla Clear (Tyhjennä) -painiketta.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas23
Matkapakkaus
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää nüvin valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina
käytössä.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
Currency
Converter (Valuuttamuunnin).
2. Kosketa Update (Päivitä) -kohtaa.
3. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
-painiketta. Anna uusi kurssi ja kosketa
4. Poista nykyinen kurssi koskettamalla
Done (Valmis) -kohtaa.
5. Lopeta koskettamalla Save (Tallenna) -painiketta.
Vihje: Voit käyttää alkuperäistä kurssia koskettamalla Restore (Palauta)
-painiketta.
Vihje: Voit poistaa merkinnän kokonaan koskettamalla
-painiketta pitkään.
Mittojen muuntaminen
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
Measurement
Converter (Mittamuunnin).
2. Valitse mittatyyppi ja kosketa OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja anna arvo.
6 Kosketa arvon antamisen jälkeen Done (Valmis) -painiketta.
7. Kosketa Clear (Tyhjennä) -kohtaa ja anna toinen arvo.
24
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Bluetooth -tekniikan käyttäminen
Bluetooth®-tekniikan käyttäminen
Jos puhelin käyttää langatonta Bluetooth-tekniikkaa, ja nüvi tukee puhelinta (katso
www.garmin.com/bluetooth), voit käyttää nüvia handsfree-laitteena. nüvin handsfreepuhelintoiminnot ovat käytettävissä ainoastaan, jos puhelin tukee Bluetoothtekniikkaa (esimerkiksi puhelinmuistiota, äänivalintaa ja koputusta). Voit puhua
nüvin etuosan mikrofoniin ja kuunnella keskustelua nüvin kaiuttimesta. Jos haluat
käyttää handsfree-ominaisuutta, muodosta pariliitos puhelimen ja nüvin välille.
Voit muodostaa pariliitoksen puhelimen tai nüvin asetusten avulla. Lisätietoja on
puhelimen oppaissa.
Pariliitoksen muodostaminen puhelimen asetuksilla:
1. Avaa puhelimen Settings (Asetukset) -valikko.
2. Avaa puhelimen Bluetooth-asetukset. Joskus ne löytyvät puhelimen Bluetooth-,
Connections (Yhteydet)- tai Hands-free-valikossa.
3. Etsi laitteita. nüvin on oltava enintään 10 metrin päässä, ja sen virran on oltava
kytkettynä.
4. Valitse nüvi laiteluettelosta.
5. Anna nüvin PIN-koodi 1234 puhelimessa.
Pariliitoksen muodostaminen nüvin asetuksilla:
1. Varmista, että nüvi on yhteensopiva puhelimesi kanssa.
(Lisätietoja: www.garmin.com/bluetooth.)
2. Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) ja Bluetooth.
3. Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Enabled (Käytössä).
4. Kosketa Add (Lisää)-painiketta (tai Change (Muuta) -painiketta, jos laite on jo
yhdistetty).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas25
Bluetooth -tekniikan käyttäminen
5. Jos teet lisäyksen, aseta puhelimesi tilaan Find Me/Discoverable (Etsi minut /
Etsintätila ja kosketa OK-painiketta. Valitse puhelin luettelosta. Kirjoita puhelimeen
salasana 1234, kun sitä pyydetään.
TAI
Jos teet muutoksen, valitse puhelimesi ja kosketa OK-painiketta. Vaihtoehtoisesti
voit koskettaa Add device (Lisää laite) -painiketta ja OK-painiketta.
6. Jos yhdistäminen onnistuu, nüvin valikkosivulla näkyy Phone (Puhelin) -kuvake.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen puhelimen kanssa, johon
se on viimeksi yhdistetty. Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen jotkin
puhelimet voidaan määrittää yrittämään pariliitosta automaattisesti määritetyn laitteen
kanssa, kun puhelimen virta kytketään.
Bluetooth-tekniikan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:
1. Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) > Bluetooth.
2. Ota nüvin Bluetooth-tekniikka käyttöön valitsemalla Bluetooth-kentässä Enabled
(Käytössä). Sen jälkeen nüvin ja puhelimen välille on muodostettava pariliitos,
jotta tekniikkaa voidaan käyttää. Jos se on käytössä nüvissa,
Bluetoothkuvake näkyy valikkosivulla.
Voit katkaista nüvin ja puhelimen välisen yhteyden tai estää puhelinta
muodostamasta pariliitosta automaattisesti koskettamalla Disabled (Ei käytössä)
-kohtaa.
Soittaminen numeroon
1.
2.
3.
4.
26
Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
Dial (Yhdistä) -painiketta.
Kosketa valikkosivulla Phone (Puhelin)- ja
Valitse numero ja kosketa Dial (Yhdistä) -painiketta.
Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa -painiketta ja End Call (Lopeta puhelu)
-kohtaa.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Bluetooth -tekniikan käyttäminen
Jos haluat käyttää puhelun aikana näppäimistöä (kirjoitat esimerkiksi vastaajasi
salasanan), toimi seuraavalla tavalla:
Kosketa puhelun aikana
> Call Options (Puheluasetukset) > Touch Tones
(Näppäinäänet).
2. Kirjoita tiedot. Kun olet valmis, kosketa Back (Takaisin) -painiketta kahdesti.
3. Lopeta puhelu koskettamalla End Call (Lopeta puhelu) -painiketta.
1
Soittaminen paikan mukaan
1. Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
POI Dial (POI2. Kosketa valikkosivulla painikkeita Phone (Puhelin) ja
yhdistäminen).
3. Etsi paikka, johon haluat soittaa.
4. Kosketa Dial (Yhdistä) -painiketta.
ja End Call (Lopeta puhelu).
5. Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa painikkeita
Huomautus: Voit soittaa myös löytämääsi paikkaan Where to (Mihin)
-valikosta.
Puhelun vastaanottaminen
1. Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
2. Kun vastaat puheluun, nüvin ruudussa näkyy ilmoitus. Kosketa Answer (Vastaa)
-painiketta.
ja End Call (Lopeta puhelu).
3. Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa painikkeita
nüvi 310/360/370 -käyttöopas27
Bluetooth -tekniikan käyttäminen
Koputuksen käyttäminen
Jos saat toisen puhelun, nüvi näyttää saapuvan puhelun ikkunan. Kosketa Answer
(Vastaa) -painiketta. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
Siirtyminen puhelusta toiseen:
1. Kosketa puhelun aikana
> Switch To (Vaihda) -painiketta.
2. Sulje koskettamalla End Call (Lopeta puhelu) -painiketta. Pidossa oleva puhelu ei
katkea.
Äänen siirtäminen puhelimeen
Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, jos haluat käyttää nüvin handsfree-ominaisuuksia
ja haluat poistua ajoneuvosta katkaisematta puhelua.
Äänen siirtäminen puhelimeen:
1. Kosketa puhelun aikana
> Call Options (Puheluasetukset) > Transfer Audio
to Phone (Siirrä ääni puhelimeen).
2. Jatka puhelua matkapuhelimella.
Puhelinmuistion käyttäminen
Jos puhelin tukee puhelinmuistion siirtämistä, puhelinmuistio siirretään
automaattisesti nüviin, kun puhelin muodostaa sen kanssa pariliitoksen. Pariliitoksen
muodostamisen jälkeen saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio
on käytettävissä. Tämän jälkeen voit soittaa puheluja puhelinmuistion avulla. Kosketa
valikkosivulla Phone (Puhelin) > Phone Book (Puhelinmuistio).
28
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Bluetooth -tekniikan käyttäminen
Puheluhistorian käyttäminen
Koskettamalla Call History (Puheluhistoria) -painiketta voit tarkastella viimeksi
valitsemiesi puhelinnumerojen, viimeksi tulleiden puhelujen ja vastaamatta jääneiden
puhelujen tietoja.
Soittaminen kotiin
1. Koskettamalla Call Home (Soita kotiin) -painiketta voit määrittää kotitietoja tai
muuttaa niitä, jotta voit soittaa nopeasti kotiin. Kun käytät toimintoa ensimmäisen
kerran, anna kotitiedot kehotteiden avulla ja kosketa Save (Tallenna) -painiketta.
2. Jos haluat asettaa puhelinnumeron, seuraa kehotteita ja kosketa Done (Valmis).
nüvi soittaa kotinumeroosi.
Kotipuhelinnumeron vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa kotipuhelinnumerosi, toimi seuraavasti:
1. Kosketa valikkosivulla Where to (Mihin) >
My Locations (Omat sijainnit)
> Favorites (Suosikit).
2. Kosketa Home (Koti).
3. Kosketa Edit (Muokkaa).
4. Kosketa Change Phone Number (Vaihda puhelinnumero).
Äänivalinnan käyttäminen
Jotta voit käyttää nüvin äänivalintatoimintoa, puhelimen on tuettava äänivalintaa, ja se
on määritettävä oikein vastaanottamaan äänikomentoja. Kosketa valikkosivulla
Phone (Puhelin) > Voice Dial (Äänivalinta).
Tilatietojen käyttäminen
Voit tarkastella puhelinsignaalin, akun tilan ja puhelinpalvelun tarjoajan tietoja
koskettamalla valikkosivulla
> Status (Tila).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas29
Bluetooth -tekniikan käyttäminen
Tekstiviestien käyttäminen
Jos puhelin tukee Bluetooth-tekstiviestejä, voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä
nüvin avulla. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen saattaa kulua muutama minuutti,
ennen kuin tekstiviestit ovat käytettävissä.
Tekstiviestin vastaanottaminen
Kun saat tekstiviestin, tulevan tekstin ikkuna avautuu.Voit toistaa tekstiviestin
valitsemalla Listen (Kuuntele), avata Saapuneet-kansion valitsemalla Review
(Katso) tai sulkea ikkunan valitsemalla Ignore (Ohita).
Tekstiviestin lähettäminen
1. Valitse valikkosivulla Phone (Puhelin) >
Compose (Luo).
2. Valitse tekstiviestin vastaanottaja.
3. Kirjoita viesti ja valitse Done (Valmis).
Text Message (Tekstiviesti) >
HUOMAUTUS: nüvista lähetetyt viestit eivät näy puhelimenlähtevien viestien
kansiossa.
Viestien tarkasteleminen
1.
2.
3.
4.
Valitse valikkosivulla
Phone (Puhelin) >
Text Message (Tekstiviesti).
Valitse Outbox (Saapuneet), Inbox (Lähtevät) tai Drafts (Luonnokset).
Valitse viesti.
Valitse vaihtoehto:
•
•
30
. (Tämä on käytettävissä ainoastaan
Voit kuunnella viestin valitsemalla
nüvi 360- tai nüvi 370 -laitteessa, kun TTS-ääni on valittu).
Voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle valitsemalla Reply (Eteenpäin).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Bluetooth -tekniikan käyttäminen
Yhteyden poistaminen
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) ja Bluetooth.
Kosketa Change (Vaihda).
Kosketa poistettavan laitteen nimeä ja sen jälkeen Drop (Hylkää).
Vahvista koskettamalla Yes (Kyllä) -painiketta. Jos haluat käyttää handsfreetoimintoja hylätyn puhelimen kanssa, puhelimen ja nüvin välistä liitosta ei tarvitse
muodostaa uudelleen.
Puhelimen poistaminen luettelosta
1.
2.
3.
4.
Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) ja Bluetooth.
Kosketa Change (Vaihda).
Kosketa poistettavan laitteen nimeä ja sen jälkeen Delete (Poista).
Vahvista koskettamalla Yes (Kyllä) -painiketta. Jos haluat käyttää handsfreetoimintoja poistetun puhelimen kanssa, puhelimen ja nüvin välinen liitos on
muodostettava uudelleen.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
31
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Jos käytät liikennevastaanotinta, voit tarkastella liikennetietoja nüvissa. Kun saat
liikenneilmoituksen, nüvi näyttää liikennetapahtuman kartalla ja voit muuttaa reittiä,
jotta vältät tapahtuman. Lisätietoja liikennetietojen kattavuusalueista on Garminin
Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen ja nüvin on oltava liikennetietoja
lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
Huomautus: Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta. FMliikennevastaanotin vastaanottaa liikennepalveluntoimittajan signaalia ja näyttää
tiedot nüvissa.
Huomautus: Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan, jos nüvi on liitetty
FM-liikennevastaanottimeen.
FM-liikennevastaanottimen liittäminen
1. Aseta nüvi kiinnityspaikkaan ja kytke sovitin (12 -24 V).
2. Liitä mini-USB-kaapeli FM-liikennevastaanottimeen ja nüvin sivussa olevaan USBliitäntään.
FM-liikennevastaanottimen liittäminen
32
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Liikennetapahtumien tarkasteleminen
1. Voit näyttää liikennetapahtumien luettelon koskettamalla valikkosivulla
-painiketta.
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Valitse vaihtoehto.
Liikenteen välttäminen
Karttasivun oikeassa alakulmassa näkyy
varrella on jokin liikennetapahtuma.
tai
, kun nykyisen reitin tai tien
1. Kosketa karttasivulla - tai
-painiketta.
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Kosketa Avoid (Vältä) -kohtaa.
Liikennesymbolit
Pohjois-Amerikka
Merkitys
Kansainvälinen
Tieolosuhteet
Tie rakenteilla
Ruuhkaa
Onnettomuus
Tapahtuma
Tietoja
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
33
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Vakavuuden värikoodi
Liikennesymbolien vasemmalla puolella olevat palkit osoittavat liikennetapahtuman
vakavuuden:
Vihreä = ei vakava; liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen = keskivakava; liikenne on jonkin verran ruuhkaista.
Punainen = vakava; liikenne on erittäin ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.
Lisäliikennetilauksen ostaminen
Sivulla 45 on lisätietoja liikenneasetusten muuttamisesta ja liikennetilauksen
lisäämisestä.
Lisätietoja liikennetilauksista on osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
34
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
nüvin tiedostojenhallinta
nüvin tiedostojenhallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle SD-kortille voi tallentaa tiedostoja (kuten
JPEG-kuvia ja MP3-musiikkitiedostoja).
HUOMAUTUS: nüvi ei toimi Windows® 95-, Windows 98- tai Windows Me
-käyttöjärjestelmässä. Tämä on useimpien USB-massatallennuslaitteiden yleinen
rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
●
●
●
●
●
●
MP3-musiikkitiedostot
JPG-kuvatiedostot
AA-äänikirjatiedostot
GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garminin POI Loader -ohjelmasta
GPX - reittipistetiedostot MapSourcesta
MapSource-kartat
Huomautus: nüvi ei tue M4A/M4P-tiedostoja.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
35
nüvin tiedostojenhallinta
Kohteiden lataaminen nüviin
Vaihe 1: SD-kortin (valinnainen) asettaminen
SD-korttipaikka sijaitsee nüvin kyljessä. Aseta kortti painamalla sitä sisäänpäin,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
SD-kortin asettaminen
USB-kaapelin liittäminen
Vaihe 2: USB-���������������������
kaapelin liittäminen
1. Liitä USB-kaapelin pienempi liitin liitäntään nüvin kyljessä.
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Kun liität nüvin tietokoneeseen, tietokoneen asemaluetteloon ilmestyy yksi tai kaksi
uutta lisäasemaa: nuvi ja nuvi sd. Nuvi on nüvin sisäisen muistin vapaa tila. Nuvi
sd tulee näkyviin, jos nüviin on asetettu SD-kortti.
Huomautus: Joissakin käyttöjärjestelmissä nüvi-asemia ei ehkä nimetä
automaattisesti. Lisätietoja asemien nimeämisestä uudelleen on ohjetiedostossa.
36
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
nüvin tiedostojenhallinta
Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen nüviin
Windows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Liitä nüvi tietokoneeseen.
Oma tietokone -kuvaketta.
Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydän >
Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
Valitse tiedosto ja valitse sen jälkeen Muokkaa > Kopioi.
Avaa nuvi- tai nuvi sd -asema.
Valitse Muokkaa > Liitä. Tämän jälkeen tiedosto näkyy nüvin muistin tai SD-kortin
tiedostoluettelossa.
Macintosh:
1. Liitä nüvi tietokoneeseen edellisen sivun ohjeiden mukaisesti. Aseman pitäisi
ilmestyä Mac-työpöydälle kahtena taltiona (asemana): nuvi ja nuvi sd.
2. Voit kopioida tiedostoja tai kansioita nüviin tai SD-kortille vetämällä ja pudottamalla
niitä taltion symbolin päälle. Avaa taltio kaksoisosoittamalla sitä. Voit helpottaa
tiedostonhallintaa luomalla kansioita (paina Komento-, Vaihto- ja N-näppäintä).
Vaihe 4: Irrottaminen
Windows:
1. Kun olet siirtänyt tiedostot, kaksoisnapsauta ilmaisinalueen Poista laite
turvallisesti
-kuvaketta.
2. Valitse USB-massamuistilaite ja sen jälkeen Pysäytä.
3. Valitse nüvi-asemat ja sen jälkeen OK. Nyt voit irrottaa nüvin tietokoneesta.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
37
nüvin tiedostojenhallinta
Macintoshista:
1. Kun olet siirtänyt tiedostot, poista laite vetämällä taltion symboli Roskakoriin
(se muuttuu Anna levy -symboliksi).
2. Nyt voit irrottaa nüvin tietokoneesta.
Tietoja ���������������
nüvin asemista
nüviin manuaalisesti ladattavia tiedostoja, kuten MP3- tai JPEG-tiedostoja, voidaan
liittää mihin tahansa nuvi- ja nuvi sd -asemalle. Jos jokin toinen ohjelma, kuten POI
Loader, sijoittaa tiedostoja tiettyyn kansioon, älä siirrä niitä muihin kansioihin.
Tiedostojen poistaminen nüvista
Tiedostoja voi poistaa nüvista samalla tavalla kuin tietokoneesta. Valitse poistettava
tiedosto ja paina tietokoneen näppäimistön Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et tiedä tiedoston käyttötarkoitusta, ÄLÄ poista sitä. nüvin
muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita EI saa poistaa. Käsittele erityisen
varovaisesti Garmin-nimisten kansioiden tiedostoja.
38
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset koskettamalla Settings (Asetukset) >
Restore (Palauta).
Voit palauttaa yksittäisen luokan asetukset koskettamalla kyseisellä sivulla Restore
(Palauta) -painiketta.
Kartan asetusten muuttaminen
Voit muuttaa kartan asetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings (Asetukset) >
Map (Kartta).
Map Detail (Kartan yksityiskohdat) — voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
Map View (Näytä kartta) — voit muuttaa karttasivun perspektiiviä.
● Track Up (Reitti ylös) — voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
● North Up (Pohjoinen ylös) — voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
● 3D View (3D-näkymä) — voit tarkastella karttaa kolmiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
Tämä on kartan oletusnäkymä.
Vehicle (Ajoneuvo) — valitse ajoneuvo kartalle. Oletus on . Lisää ajoneuvoja on
osoitteessa www.garmin.com/vehicles.
Map outlines (Kartan rajat) — ota tämä asetus käyttöön, jos lataat nüviin
lisäkarttoja ja haluat nähdä, mitä alueita kartat kattavat.
Map Info (Karttatiedot) — voit tarkastella nüviin ladattuja karttoja ja niiden
versioita.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
39
nüvin mukauttaminen
Järjestelmän asetusten muuttaminen
Voit muuttaa järjestelmän asetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings
(Asetukset) > System (Järjestelmä).
WAAS/EGNOS — WAAS/EGNOS-asetuksen ottaminen käyttöön saattaa parantaa
GPS-tarkkuutta, mutta se kuluttaa enemmän akun virtaa. Lisätietoja WAAS- ja
EGNOS-asetuksesta on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode (Safe Mode -tila) — Safe Mode -tilan ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä, Safe Mode -tila poistaa käytöstä kaikki laitteen
toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat muodostaa häiriötekijöitä
ajon aikana.
Garmin Lock — voit lukita nüvin ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka. Anna nelinumeroinen PINkoodi tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket nüvin virran.
Touch Tones (Näppäinäänet) — voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen, joka
kuuluu aina, kun kosketat näyttöä.
About (Tietoja) — voit tarkastella nüvin ohjelmistoversion, laitteen tunnuksen ja
ääniversion numerotietoja. Tarvitset näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen
tai lisäkarttatietojen ostamiseen.
40
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Sijaintiasetusten muuttaminen
Voit muuttaa sijainnin asetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings (Asetukset)
> Locale (Sijainti).
Tarkastele sijaintiasetuksia, kuten kieli. Kosketa muutettavaa asetusta tai kosketa
valitun maan asetuksia koskettamalla Change All (Muuta kaikki). Kosketa kussakin
näytössä haluamaasi asetusta ja sen jälkeen OK-painiketta.
Text Language (Tekstin kieli) — näytön tekstin kielen vaihtaminen. Tekstin kielen
muuttaminen ei muuta karttatietojen, kuten kadunnimien tai käyttäjän antamien
tietojen, kieltä.
Voice Language (Äänen kieli) — äänikehotusten ja -viestien kielen muuttaminen.
nüvi saattaa sisältää kahdenlaisia ääniä: teksti puheeksi (vain nüvi 360/370) ja
esiäänitettyjä.
Kielet, joiden yhteydessä mainitaan henkilön nimi, ovat teksti puheeksi (text-tospeech, TTS) -ääniä: esimerkiksi American English-Jill on teksti puheeksi -ääni. Teksti
puheeksi -äänet “lukevat” ja “puhuvat” sanat, jotka näkyvät nüvin näytössä. Äänillä on
laaja sanavarasto, ja ne lausuvat kadunnimet, kun lähestyt risteyksiä.
Esimääritettyjen äänten sanavarasto on rajallinen, ja äänet eivät lausu paikkojen tai
katujen nimiä.
Time Format (Ajan esitys) — valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Units (Yksikkö) — mittayksikön muuttaminen kilometreiksi (Metric (Metrimitta))
tai maileina (Statute (Maili)).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas41
nüvin mukauttaminen
Näyttöasetusten ������������
muuttaminen
Voit muuttaa näytön asetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings (Asetukset) >
Display (Näyttö).
Color Mode (Värimuoto) — valitsemalla Daytime (Päivä) voit ottaa käyttöön
vaalean taustan, valitsemalla Nighttime (Yö) mustan taustan ja valitsemalla Auto
(Automaattinen) voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.
Backlight Timeout (Taustavalon aikakatkaisu) — määritä, miten kauan taustavalo
palaa, kun ulkoinen virrantulo katkaistaan. Arvon vähentäminen pidentää akun
käyttöikää.
Touch Screen (Kosketusnäyttö) — kalibroi eli kohdistaa kosketusnäytön uudelleen,
jotta se toimii asianmukaisesti. Kosketa Recalibrate (Kalibroi uudelleen) ja noudata
ohjeita.
Screenshot (Kuvaotos) — voit ottaa kuvan näytöstä painamalla virtanäppäintä.
Kuvat tallennetaan nüvi-asemaan.
Huomautus: Kun Screenshot (Kuvaotos) -toiminto on On (Käytössä), Quick
Settings (Pika-asetukset) -näyttö ei avaudu, kun painat virtanäppäintä.
Splash Screen (Käynnistyskuva) — valitse kuva, joka näkyy, kun
nüvi käynnistetään. Voit ladata JPEG-kuvia nüviin tai SD-kortille USBmassatallennustilassa.
42
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten muuttaminen
Voit muuttaa navigointiasetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings
(Asetukset) > Navigation (Navigointi).
Route Preference (Reittisuositus) — valitse reitin laskenta-asetus.
Vehicle (Ajoneuvo) — optimoi reitit valitsemalla ajoneuvo.
Avoidances (Vältettävät reitit) — avaa tietyypit koskettamalla Enabled (Avaa)
-kohtaa. Valitse reittien vältettävät tietyypit. nüvi käyttää näitä tietyyppejä ainoastaan,
jos vaihtoehtoiset reitit kiertävät liian kaukaa tai muita teitä ei ole käytettävissä. Jos
käytössä on FM-liikennevastaanotin, voit myös välttää liikennetapahtumia.
Attention Tone (Ilmoitusääni) — ilmoitusäänen ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä.
Voice Prompts (Äänikehotukset) — valitse, milloin nüvi ilmoittaa reitin navigoinnin
ja järjestelmän tilan.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas43
nüvin mukauttaminen
Bluetooth-asetusten muuttaminen
Voit muuttaa Bluetooth-asetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings
(Asetukset) > Bluetooth.
Connections (Yhteydet) — valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Valitsemalla
Add Device (Lisää laite) voit hakea alueelta matkapuhelimia, joissa on käytössä
langaton Bluetooth®-tekniikka. Määritä puhelimen tilaksi Find Me/Discoverable
(Etsi minut / Etsintätila) tai Visible (Näkyvissä) ja kosketa OK-painiketta. nüvi hakee
kaikki alueen langattomat Bluetooth-laitteet ja näyttää niiden luettelon. Valitse puhelin
ja kosketa OK-painiketta. Kirjoita nüvin PIN-koodi puhelimeen.
Huomautus: nüvin PIN-koodi on 1234.
Drop (Hylkää) — nüvin ja puhelimen yhteyden katkaiseminen.
Delete (Poista) — laitteen poistaminen laiteluettelosta. Kosketa laitetta ja Remove
(Poista) -painiketta.
Bluetooth — Bluetooth-osan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Friendly Name (Lempinimi) — voit antaa nüville lempinimen, jonka perusteella
Bluetooth-laitteet tunnistavat sen. Kosketa Done (Valmis) -painiketta, kun olet
kirjoittanut nimen.
Restore (Palauta) — alkuperäisten Bluetooth-asetusten palauttaminen. Bluetoothasetusten palauttaminen ei poista pariliitostietoja.
44
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Liikenneasetusten muuttaminen
HUOMAUTUS: Voit käyttää liikenneasetuksia ainoastaan, jos nüvi on liitetty
verkkovirtaan ja FM TMC -liikennevastaanottimeen.
Pohjois-Amerikan asetukset
Tilaamasi FM-liikennepalvelut ja tilauksen päättymispäivämäärä näkyvät. Voit lisätä
tilauksen valitsemalla Add (Lisää).
Muut kuin Pohjois-Amerikan asetukset
Automaattinen—valitse palveluntarjoaja.Valitsemalla Auto (Automaattinen)
voit käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa. Voit valita myös jonkin tietyn
palveluntarjoajan, jota käytetään aina.
Haku—voit hakea lisää TMC-liikennepalveluntarjoajia. Jos haluat pidentää
hakuaikaa, tyhjennä palveluntarjoajataulukko valitsemalla Yes (Kyllä).
Tilaukset—tilausten tarkasteleminen.
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy, siirtymällä Garminin
FM Traffic -sivustoon osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
1. Valitse valikkosivulla
>
Traffic (Liikenne).
2. Jos laitetta käytetään muualla kuin Pohjois-Amerikassa, valitse Subscriptions
(Tilaukset) > Add (Lisää). Jos laitetta käytetään Pohjois-Amerikassa, valitse Add
(Lisää).
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin. Osoitteessa
www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas45
nüvin mukauttaminen
4. Kun olet saanut 25-merkkisen koodin, valitse nüvissa Next (Seuraava), anna koodi
ja valitse Done (Valmis).
Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat
useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma tilauskoodi.
Lisätietoja liikennevastaanottimen käyttämisestä on sivulla 32.
Läheisyyspisteet-asetusten muuttaminen
Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos olet ladannut mukautettuja POI-pisteitä nüviin.
Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia koskettamalla valikkosivulla Settings
(Asetukset) > Proximity Points (Läheisyyspisteet). Näillä asetuksilla voidaan
muuttaa ainoastaan nüviin ladattuja kohteita.
Alerts (Hälytykset) — koskettamalla Change (Vaihda) voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä hälytykset, joita laite antaa, kun lähestyt mukautettuja kohdepisteitä
tai valvontakameroita. Koskettamalla Audio (Ääni) -kohtaa voit määrittää haluamasi
ääni-ilmoituksen. Kosketa sen jälkeen OK-painiketta.
TourGuide — määritä, miten Garmin TourGuiden™ ääni aktivoidaan.
46
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
Liite
n������
üvin ohjelmiston päivittäminen
nüvin ohjelmisto päivitetään WebUpdater-ohjelmalla. Lataa WebUpdater osoitteesta
www.garmin.com/products/webupdater.
Kun olet ladannut WebUpdater-ohjelman tietokoneeseen, liitä nüvi tietokoneeseen,
suorita WebUpdater ja seuraa näytön kehotteita. Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti ja asentaa sen nüviin.
Rekisteröi nüvi, jotta saat ilmoituksia ohjelmisto- ja karttapäivityksistä. Voit
rekisteröidä nüvin osoitteessa http://my.garmin.com.
Voit ladata päivityksiä osoitteessa www.garmin.com/products. Valitse Software
Updates (Ohjelmistopäivitykset). Valitse laitteen ohjelmiston kohdassa Download
(Lataa). Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne. Valitse Download (Lataa). Valitse Run
(Suorita) (tai Open (Avaa)). Ohjelmisto päivitetään.
MapSource-lisäkarttojen �����������
ostaminen ja lataaminen
Voit tarkistaa nüviin ladattujen karttojen version avaamalla valikkosivun. Kosketa
Settings (Asetukset) >
Map (Kartta) > Map Info (Karttatiedot).
Lisäkarttojen avaamiseen tarvitaan laitteen tunnus ja sarjanumero.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas47
Liite
Tarkista osoitteessa www.garmin.com/unlock/update.jsp, onko karttaohjelmistoon
saatavissa päivitys. Lisäksi voit ostaa MapSource-karttatietoja Garminilta ja ladata
kartat nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle SD-kortille.
Voit ladata karttoja tai reittipisteitä nüvin muistiin tai SD-kortille valitsemalla
Garmin-aseman tai SD-korttiaseman nimen. MapSource-ohjetiedostossa on lisätietoja
MapSourcen käyttämisestä sekä karttojen ja reittipisteiden lataamisesta nüviin.
MapSourcessa luodut reittipisteet näkyvät kansiossa My Locations (Omat sijainnit)
> Favorites (Suosikit).
Valvontakameroiden käyttäminen
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa valvontakameratietoja. (Lisätietoja on
osoitteessa http://my.garmin.com.) nüvi näyttää näiden paikkojen yhteydessä satojen
valvontakameroiden sijainnin. nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa.
Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran
viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina käytettävissä.
Päivitettyjen valvontakameratietojen hankkiminen:
1. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
2. Tee tilaus.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa aikaisempaa tilausta milloin tahansa.
Kunkin alueen tiedot vanhenevat eri aikana.
48
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
Mukautetut �������������������
kohdepisteet (POI)
nüvi hyväksyy mukautettujen kohdepisteiden tietokantoja, joita voit hankkia useilta
yrityksiltä Internetissä. Jotkin mukautettujen kohdepisteiden tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi koulualueista. nüvi voi antaa lähestymishälytyksen, kun lähestyt
tällaisia pisteitä.
Kun olet ladannut kohdepistetietokannan, asenna se nüviin Garmin POI Loader
-ohjelmalla. POI Loader on saatavissa osoitteessa www.garmin.com/poiloader. Valitse
Updates and Downloads (Päivitykset ja lataukset).
POI Loader -ohjelmalla voit tallentaa mukautetut kohdepisteet nüvi-asemaan tai
SD-kortille. POI Loader -ohjelmalla voit myös mukauttaa kunkin kohdepisteen
läheisyysvaroitusasetuksia. Lisätietoja on POI Loader -ohjelman ohjeessa, jonka voit
avata painamalla F1-näppäintä.
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä koskettamalla My Locations (Omat
sijainnit) > Custom POIs (Mukautetut kohdepisteet).
Voit muuttaa mukautettujen kohdepisteiden asetuksia koskettamalla Settings
(Asetukset) > Proximity Points (Läheisyyspisteet).
Voit poistaa mukautetut kohdepisteet ja suosikit nüvista koskettamalla valikkosivulla
Where To (Mihin) -kuvaketta. Kosketa My Locations (Omat sijainnit) > Delete All
(Poista kaikki). Poista kaikki suosikit ja mukautetut kohdepisteet koskettamalla Yes
(Kyllä) -kuvaketta.
Varoitus: Garmin ei vastaa mukautettujen kohdepisteiden tietokannan
käyttämisestä eikä valvontakameran tai muiden mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan tarkkuudesta.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas49
Liite
Valinnaiset lisävarusteet
Lisätietoja lisävarusteista on Garminin Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/products. Valitse Accessories (Lisävarusteet) -linkki. Voit hankkia
lisävarusteita myös lähimmältä Garmin-jälleenmyyjältä.
●
●
●
●
FM-liikennevastaanotin
Ulkoinen antenni
Ulkoinen mikrofoni
Matkapakkaus-lisävarusteet
Tietoja Garmin Travel Guide™
Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi
ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa Travel Guide -lisävarusteen Garminin Websivustossa osoitteessa www.garmin.com/extras.
Travel Guiden käyttäminen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
50
Aseta SD-kortti nüviin.
Travel Kit (Matkapakkaus) > Travel Guide.
Kosketa valikkosivulla
Kosketa opasta, jota haluat käyttää.
Kosketa luokkaa. Kosketa tarvittaessa aliluokkaa.
Kosketa jotakin paikkaa luettelossa.
Tee jokin seuraavista:
Siirry paikkaan koskettamalla Go (Aja) -kohtaa.
Näytä paikka kartalla koskettamalla Map (Kartta) -kohtaa.
Koskettamalla Save (Tallenna) -kohtaa voit tallentaa paikan Favorites (Suosikit)
-kohtaan.
Katso lisätietoja paikasta koskettamalla More (Lisää) -kohtaa.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
Tietoja SaversGuidesta
SaversGuide® on lisäominaisuus, joka on käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa.
SaversGuiden esiohjelmoidun SD-tietokortin ja jäsenkortin ansiosta nüvi on kuin
digitaalinen kuponkivihko, joka ilmoittaa nykyisen sijainnin läheisistä kaupoista,
joista voit saada alennuksen. Tällaisia kohteita ovat muun muassa ravintolat, hotellit,
elokuvateatterit ja autokorjaamot.
Tietoja Garmin Language Guidesta
Garmin Language Guide on valinnainen lisävaruste. Language Guiden ansiosta
Oxfordin monikieliset resurssit ja viisi kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi.
Laitteessa on Garmin Language Guiden näyteversio.
Huomautus: Ainoastaan nüvi 360 ja nüvi 370 kääntävät Language Guiden
sanoja ja ilmauksia ääneen. nüvi 310 ainoastaan näyttää tiedot.
Garmin Language Guiden lataaminen
Kun saat Garmin Language Guide -SD-kortin, tiedot on ladattava nüviin. Noudata
pakkauksen tai nüvin ohjetiedoston ohjeita.
Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford University Press. Äänitiedostot:
© Scansoft.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas51
Liite
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
Language Guide.
Kosketa Words and Phrases (Sanat ja ilmaukset) > Language (Kieli).
Valitse From (Mistä) ja To (Mihin) ja kosketa Back (Takaisin).
Valitse luokka.
Etsi ilmaus ja kosketa sitä.
-painiketta.
Kuulet käännöksen koskettamalla
Sanojen ja ilmausten vihjeitä
● Voit etsiä kaikki tietyn sanan sisältävät ilmaukset valitsemalla Keywords in Phrases
(Avainsanat ilmauksissa).
● Kirjoita sana koskettamalla Search (Haku).
● Korvaa sana koskettamalla alleviivattua sanaa.
● Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä uuden käännöksen koskettamalla More
Variations (Lisää vaihtoehtoja).
● Jos et löydä etsimääsi Words and Phrases (Sanat ja ilmaukset) -toiminnolla, kokeile
Bilingual Dictionaries (Kaksikieliset sanakirjat) -toimintoa.
52
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
Kaksikielisten sanakirjojen käyttäminen
Garmin Language Guide sisältää viisi kaksikielistä sanakirjaa. Niiden avulla voit
kääntää sanoja ja kuulla niiden ääntämistavan.
1. Kosketa valikkosivulla
Travel Kit (Matkapakkaus) >
Language Guide.
2. Kosketa Bilingual Dictionaries (Kaksikieliset sanakirjat).
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa tarvittaessa kohtaa To English
(Englanniksi).
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
-painiketta.
5. Kuulet sanan lausuttuna koskettamalla
Kaksikieliset vihjeet
● Voit kirjoittaa sanan tai sen alun koskettamalla kohtaa Search (Haku).
● Voit näyttää valitun kielen selitteen koskettamalla kohtaa Legend (Selite). Selite
sisältää tietoja kunkin sanakirjan lyhenteistä, merkinnöistä ja ääntämissymboleista.
Tietoja Garmin TourGuidesta™
Garmin TourGuiden avulla nüvilla voidaan toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja
äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat esimerkiksi sisältää mielenkiintoisia tietoja
matkan varrella olevista historiallisista paikoista. GPS-signaalit käynnistävät
äänitiedot matkan aikana.
Jos olet ladannut nüviin TourGuide-tiedostoja, kosketa valikkosivulla kohtia
Where to (Mihin) > My Locations (Omat sijainnit) > Custom POIs
(Mukautetut kohdepisteet).
Voit muuttaa mukautettujen kohdepisteiden asetuksia koskettamalla Settings
(Asetukset) > Proximity Points (Läheisyyspisteet).
nüvi 310/360/370 -käyttöopas53
Liite
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global Positioning System) -satelliittisignaaleja. nüvi
ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai
puiden lähettyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla paikalla, jossa ei ole
korkeita esteitä. Vaihtoehtoisesti voit sulkea GPS-toiminnon sulkemalla antennin ja
käyttää laitetta sisätiloissa.
Ku nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja, signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla
näkyvät vihreinä
. Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, palkit
muuttuvat punaisiksi tai katoavat kokonaan
. Voit tarkastella GPS-tietoja
koskettamalla signaalin voimakkuuspalkkeja valikkosivun vasemmassa yläkulmassa.
Voit palata valikkosivulle koskettamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
Nopeus
GPS-tila
Matkan
suunta
Korkeus
Taivasnäkymä
Nykyinen sijainti
Satelliittisignaalin
voimakkuuspalkit
Taivasnäkymä näyttää satelliitit, joiden signaalia laite vastaanottaa.
Satelliittisignaalien voimakkuuspalkit osoittavat vastaanotettavien signaalien
voimakkuuden.
Lisätietoja GPS-toiminnosta on Garminin Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
54
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
nüvin kiinnittäminen kojelautaan
Voit kiinnittää nüvin kojelautaan laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä.
Tärkeää: Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.
Kiinnityslevyn asentaminen:
1. Puhdista ja kuivaa se kojelaudan
kohta, johon aiot kiinnittää levyn.
2. Irrota tarrakiinnityksen suojus
levyn taustapuolelta ja kiinnitä levy
kojelautaan.
Imukupin
3. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle. vipu
4. Kiinnitä imukuppikiinnitys levyyn
kääntämällä imukupin vipu alaspäin.
Imukuppikiinnitys
Levy
nüvin ja kiinnityksen irrottaminen
1.
2.
3.
4.
Irrota nüvi painamalla telakan alaosassa olevaa kielekettä ylöspäin.
Nosta nüvi pois kiinnityksestä.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä vipua itseäsi kohti.
Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Telakan irrottaminen kiinnityksestä
Irrota telakka kiinnitysvarresta kääntämällä telakka sivulle päin. Telakka irtoaa
pallokannasta. Voit asettaa telakan takaisin paikalleen napsauttamalla sen
pallokantaan.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas55
Liite
nüvin huoltaminen
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka voivat vahingoittua kovista iskuista tai
kovasta tärinästä. Vältä nüvin pudottamista ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite
voi altistua iskuille ja/tai tärinälle.
nüvin puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista materiaaleista. Se ei tarvitse muuta huoltoa kuin
puhdistamista. Puhdista nüvin kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä
kostutetulla liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. Käytä
tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta. Kostuta liina
nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
nüvin suojaaminen
● Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa (kuten tuulilasilla), koska
laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
● Älä altista nüvia vedelle. Vesi saattaa aiheuttaa nüvin toimintahäiriön.
● Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää myös kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä
koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä käytä kosketusnäyttöä terävällä esineellä, koska
näyttö saattaa vahingoittua.
● Säilytä nüvia nahkaisessa kuljetuslaukussa.
56
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
Varkauksien välttäminen
● Voit estää varkauksia irrottamalla nüvin ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä poissa
näkyvistä, kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
● Käytä Garmin Lock™ -ominaisuutta.
Sulakkeen vaihtaminen
Ajoneuvosovittimen kärjessä on AGC/3AG 2 ampeerin kestävä 1500 mA:n sulake.
Sulake on vaihdettava ajoittain. Irrota musta, pyöreä kärkiosa ja vaihda sulake.
Akun tiedot
Avaa
nüvi sisältää litiumioniakun, jota ei voi irrottaa. Lisätietoja nüvin hävittämisestä saat
paikallisilta jäteviranomaisilta.
Akun vihjeet
● nüvin akun varauksen pitäisi kestää käytön mukaan 4-8 tuntia.
● Voit pidentää akun käyttöikää vähentämällä taustavalon aikakatkaisuarvoa. Voit
muuttaa asetusta koskettamalla valikkosivulla kohtaa Settings (Asetukset) >
Display (Näyttö) > Backlight Timeout (Taustavalon aikakatkaisu).
● Sulje antenni, kun et tarvitse GPS-signaalien vastaanottoa.
● Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen tai säilytä sitä pitkiä aikoja erittäin
kuumissa paikoissa.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas57
Liite
Akun varaustila
Valikkosivun oikeassa yläkulmassa oleva akkukuvake osoittaa sisäisen akun tilan.
Akun varaustila ei välttämättä näy aina oikein. Voit parantaa tilan tarkkuutta
tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen keskeytyksittä. Irrota
nüvi vasta, kun se on täysin latautunut.
Akku latautuu tai on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen
Akku täynnä
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos, pois korkeiden rakennusten tai
puiden lähettyviltä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna nüvin varauksen tyhjentyä täysin ja lataa
akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Kalibroi näyttö. Kosketa valikkosivun painikkeita
Settings (Asetukset) > Display (Näyttö).
Kosketa Recalibrate (Kalibroi uudelleen)
-painiketta ja seuraa näytön ohjeita.
58
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
Puhelin ei muodosta yhteyttä
nüviin.
Varmista, että Bluetooth-kentän asetus on
Enabled (Käytössä).
Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja
puhelin on alle 10 metrin päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Mistä tiedän, että nüvi on
USB-massatallennustilassa?
Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, näytössä
on tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi
Oma tietokone -kohdassa näkyy uusi siirrettävä
levy.
Tietokone ei havaitse nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvin virta ja kytke se uudelleen.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen. nüvi siirtyy
automaattisesti USB-massatallennustilaan.
nüvi ei toimi Windows® 95-, Windows 98- tai
Windows Me -käyttöjärjestelmässä.
Kokeile edellä mainittua ratkaisua.
Asemaluettelossa ei näy
nüvi-nimistä levyä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia.
Yhdistä asemien tunnuskirjaimet seuraavan sivun
ohjeiden avulla.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas59
Liite
Saan virheilmoituksen
Laitetta ei ole poistettu
turvallisesti, kun irrotan
USB-kaapelin.
Miten voin nimetä nüviasemia uudelleen?
Miten yhdistän nüvi-asemia��
Windowsissa?
60
Irrota nüvi tietokoneesta kaksoisnapsauttamalla
ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti
-kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite ja sen
jälkeen Pysäytä. Valitse nüvi-asemat ja sen
jälkeen OK. Irrota nüvi tietokoneesta.
1. Avaa Oma tietokone.
2. Valitse uudelleen nimettävä asema.
3. Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Nimeä uudelleen.
4. Kirjoita uusi nimi. Paina Return-näppäintä.
1. Katkaise nüvin virta.
2. Liitä USB-kaapeli nüviin ja tietokoneeseen.
nüvin virta kytkeytyy automaattisesti.
3. Valitse tietokoneessa Käynnistä > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Valvontatyökalut
> Tietokoneen hallinta > Tallennus >
Levynhallinta.
4. Valitse siirrettävää nüvi-levyasemaa (sisäinen
muisti tai SD-korttiasema). Napsauta asemaa
hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta
aseman kirjain ja polku.
5. Valitse Vaihda, valitse asemakirjain
avattavasta luettelosta ja valitse OK.
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Koko: 9,8 (L) x 7,4 (K) x 2,2 cm (S)
Paino: 144,6 g
Näyttö: halkaisija 8,9 cm, 7,1 (L) x
5,3 cm (K), 320 x 240 kuvapistettä,
QVGA TFT -vaakanäyttö, jossa
valkoinen taustavalo ja häikäisemätön
kosketusnäyttö
Kotelo: ei vesitiivis tai IPXO
Lämpötila: 0-60 °C
Tiedon tallennus: sisäinen muisti
ja valinnainen, irrotettava SD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus,
plug-and-play
Virran tuloliitäntä: 12/24 VDC
Käyttö: enintään 15 W, 13,8 VDC
Akun varauksen kesto: 4-8 tuntia
käytön mukaan
Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
GPS-suorituskyky
Vastaanotin: WAAS-yhteensopiva
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 sekunti
Kylmä: < 38 sekuntia
Tehdasasetusten palautus:
< 45 sekuntia
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas
Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva
GPS-tarkkuus:
Sijainti: < 10 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
GPS (WAAS) -tarkkuus:
Sijainti: < 5 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
Täydelliset tekniset tiedot ovat Garminin
Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/products.
61
Liite
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvi- laitetta HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden
tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto)
suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin
käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvi- sarjan tuote
on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten
ja muiden määräysten mukainen. Voit tarkastella
vaatimustenmukaisuusvakuutusta kokonaisuudessaan
Garmin-tuotteen Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/products. Valitse Manuals ja valitse
sitten Declaration of Conformity.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama.
Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne,
järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto
pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä
lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan
muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
62
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
äänenvoimakkuus vi, 4
äänen kieli 41
äänen siirtäminen puhelimeen 28
ääni, siirtäminen puhelimeen 28
äänikehotukset 43
äänikirjat 19
siirtäminen 22
äänikirjojen lataaminen 20
äänikirjojen toistaminen 19
äänivalinta 29
ääniversio 40
about (tietoja) -painike 40
AC-laturi 1
ajoneuvomerkki 7, 10
ajoneuvon tyyppi 43
akku
käyttöikä 61
tiedot 57
tila 6
antenni, GPS vi
asemat 36
asetukset, Bluetooth 26
asetusten palauttaminen 39
AudibleManager 20
avauskoodi 1
B
Back (Takaisin) -painike vi
Bluetooth 25
Bluetoothin ottaminen käyttöön 26
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
D
diaesitys 23
E
EGNOS 40
F
Favorites (Suosikit) 15
FM-liikennevastaanotin 16, 29,
32–34
G
Garmin Lock 5, 57
geokätkentä 12
GPS 6, 57
antenni vi, 3
signaalit, tietoja 54
suorituskyky 61
tarkkuus 61
tiedot 54
H
hakuajat 61
hälytykset 46
hälytykset, valvontakamera 48
handsfree 25
haun laajentaminen 13
I
ilmoitusääni 43
irrottaminen telakasta 2
J
jännite 61
järjestelmän asetukset 40
K
käännöksen esikatselusivu 8
käännösten esikatselu 8
kaapeli, USB 1
kaikkien tietojen poistaminen 4
kaksikieliset sanakirjat 53
kaksikieliset vihjeet 53
kaksiulotteinen 39
kartan paikkojen tarkasteleminen 12
kartan selaaminen 12
kartta 12
karttojen päivittäminen 47
mukauttaminen 39
näyttäminen 39
ohjelmistoversio 39
rajat 39
selaaminen 12
sivu 7
tietopainike 39
zoomaaminen 12
kauttakulkupiste 13
käyttäjätiedot, poistaminen 4
käyttäjätietojen poistaminen 4
käyttöoikeussopimus, ohjelmisto 62
keltainen paperi 1
kesäaika 41
kiertotie 14
kiinnittäminen kojelautaan 55
kiinnittäminen tuulilasiin 2
kiinnityslevy 55
kirjanmerkit 19
kirjan lataaminen 21
kirkkaus vi, 4
63
Hakemisto
kolmiulotteinen 39
koordinaatit 12
koputus 28
kosketusnäytön kalibrointi 42
kosketusnäyttö
kalibroiminen uudelleen 42
puhdistaminen 56
koti
palaaminen 16
sijainti, asettaminen 16
soittaminen 29
kotisijainnin asettaminen 16
koulualuetietokanta 49
kuljetuslaukku 1
kuulokeliitäntä 1, 61
kuvaotos 42
kuvat 22
L
läheisyyspisteet 46
laitteen lisääminen 26
laitteen tunnus 40
lämpötila-alue 61
Language Guide 51, 52, 53
levy, kiinnitys 55
levy, kojelauta 1
liikenne 32
asetukset 45
kuvake 6
symbolit 33
tapahtumat 33
välttäminen 33, 43
vastaanotin, liittäminen 32
liikennetilauksen ostaminen 34
64
liitännät, Bluetooth 44
liittäminen
FM-liikennevastaanotin 32
USB-kaapeli 36
lippu, ruutu- 10
lisäkarttojen lataaminen 47
lisävarusteet 17, 50
lukitus, näyttö vi, 4
M
M4A/M4P 18
maailman kello 23
määränpää, etsiminen 10
Macintosh 37, 38
MapSource 47
matkan tiedot -sivu 7
matkapakkaus 17–24
mikrofoni 1
mikrofoni, ulkoinen 2
mitat 24
mitat metreinä 41
MP3 17, 18
MP3-tiedostojen kuunteleminen 17
mukautetut kohdepisteet (POI) 49
myGarmin vi
my locations (omat sijainnit) 15,
16, 29
Favorites (Suosikit) 15
N
näppäimistö 11
näppäinäänet 27
navigoinnin pysäyttäminen 14
navigointiasetukset 43
näytä kartta 12
näytön huoltaminen 62
näytön lukitus 4
näytön tekniset tiedot 61
näyttönäppäimistö 11
nollaaminen
maksiminopeus 8
matkan tiedot 8
oma nüvi 4
nuvi-asemat 36, 37
nüvin huoltaminen 55
nüvin ja kiinnityksen irrottaminen 55
nüvin lataaminen 3
nüvin lukitseminen 5
nüvin mukauttaminen 39
järjestelmän asetukset 40
kartta 39
navigointi 43
nüvin rekisteröiminen vi, 47
nüvin säilyttäminen 56
nüvin suojaaminen 56
nüvin virran kytkeminen ja
katkaiseminen 3
nüvin yhteyden katkaiseminen 37, 60
nüvi ja pariliitos 25
nykyinen sijainti, tallentaminen 15
O
ohje 17
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 62
ohjelmiston päivittäminen 47
ohjelmistoversio 40
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Hakemisto
P
puhelun vastaanottaminen 27
T
pysähdyksen lisääminen 13
paikan nimen kirjoittaminen 11
tallennettujen sijaintien (my locations
pysähdys, lisääminen 13
paikkojen etsiminen
- omat sijainnit)
kohde kartassa 12
muokkaaminen 16
R
nimellä 10
tallennetut sijainnit
reitin seuraaminen 10
postinumeron mukaan 11
muokkaaminen 16
reittiasetukset 43
risteys 11
poistaminen 16
reitti ylös 39
toisen paikan lähellä 13
tarra, Garmin Lock 5
S
paikkojen tallentaminen 15
taustavalon aikakatkaisu 42
Safe Mode -tila 40
päivitystahti 61
tekniset tiedot 61
salasana, pariliitos 26
pakkauksen sisältö 1
tekstin kieli 41
sanat ja ilmaukset 52, 53
palaaminen kotiin 16
tekstiviestit 30
sanojen
ja
ilmausten
kääntäminen
52
palkit, vihreät satelliitti- 3
telakan irrottaminen 55
satelliitit, etsiminen 3
pika-asetukset vi, 4
tiedostojen siirtäminen 37
satelliittien etsiminen 3
PIN, Garmin Lock 5
tiedostot
satelliittisignaalit 6, 54
pohjoinen ylös 39
hallinta 35
SaversGuide 51
poistaminen
poistaminen 38
SD-kortti
36,
61
käyttäjätiedot 4
siirtäminen 37
levyasema 36, 37
merkki 11
tuetut tyypit 38
selite, kaksikielinen sanakirja 53
mukautetut kohdepisteet
tietojen tallentaminen 61
seuraava käännös -sivu 9
(POI) 49
tietokoneliitäntä 36, 61
siirtyminen puhelusta toiseen 28
tallennetut sijainnit 16
tila, puhelin 29
sijainnin
asettaminen
12
tiedostot nüvista 38
TourGuide 46, 53
sisältö, tuotteen pakkaus 1
POI (kohdepiste) 49
tiedostojen toistaminen 53
soittaminen
postinumero 11
Travel Guide 50
koti 29
puhdistaminen
tuetut tiedostotyypit 35
numero 26
nüvi 56
tuleva puhelu 28
paikka
27
puhelimen poistaminen luettelosta 31
tulosluettelon rajaaminen
sulake, vaihtaminen 57
puhelinkuvake 6
nimen kirjoittaminen 11
puhelinmuistio 28
turvapaikka 5
puhelinnumero, koti 29
puheluhistoria 29
puhelun lopettaminen 26
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
65
Hakemisto
U
W
V
Y
ulkoinen mikrofoni 2
USB-kaapeli 1
USB-liitin 1
USB:n pysäyttäminen 37
WAAS 40–46
WAAS-tarkkuus 61
WebUpdater 47
Where to (Mihin) 10
vaatimustenmukaisuusvakuutus 62
yhteyden poistaminen 31
valikkosivu 6
yksikkö 41
valinnaiset lisävarusteet 50
Z
valinnaisten karttojen avaaminen vi
zoomaaminen 12
välttäminen
liikenne 34, 43
tietyypit 43
varkaus 57
valuutta 23
valuuttamuunnokset 23
valuuttakurssien päivittäminen
24
valvontakamerat vi, 48
valvontakameratietojen tilaaminen vi
varkaudenesto 57
vastaaja 27
vastaaminen puheluun 28
vesitiivis, ei 61
vianmääritys 58
viesti, teksti- 30
vihreät palkit 6
virrantulo 61
virtanäppäin vi, 3
66
nüvi 310/360/370 -käyttöopas
Tämä nüvi 310/360/370 -laitteen kieliversio (englanninkielisen käyttöoppaan
Garmin-osanumero on 190-00772-00, versio A) toimitetaan mukavuuden edistämiseksi.
Tarvittaessa voit käyttää englanninkielisen käyttöoppaan uusinta versiota nüvi
310/360/370 -laitteen käyttämiseen.
GARMIN EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN OPPAAN TARKKUUDESTA JA KIISTÄÄ KAIKKI SIIHEN
LUOTTAMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin verkkosivustolta osoitteesta www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00772-37 ver. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising