Garmin | Hyundai nüvi® 360 | Operating instructions | Garmin Hyundai nüvi® 360 Betjeningsvejledning

Garmin Hyundai nüvi® 360 Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
nüvi 310/360/370
®
personlig rejseassistent
© 2006 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. 913/397.8200
eller 800/800.1020
Fax 913/397 8282
Garmin (Europa) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park
Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
Storbritannien
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(uden for Storbritannien)
eller 0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Nej. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download
af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning
af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi
af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne
ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.
com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre
Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og Garmin TourGuide™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på
licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er
et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar og SiRF-logoet er registrerede varemærker,
og SiRFstarIII og SiRF Powered er varemærker tilhørende SiRF Technology, Inc. Audible.com® og AudibleReady®
er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford
University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
Dictionary © Oxford University Press og Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford
University Press og Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese
Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006
December 2006
Delnummer 190-00772-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Introduktion
Forord
Tak, fordi du valgte at købe Garmin® nüvi®. Denne betjeningsvejledning indeholder
oplysninger om produkterne nüvi 310, nüvi 360 og nüvi 370s.
Brug af betjeningsvejledning
Når du bliver bedt om at “røre” noget, skal du bruge din finger til at røre et element på
skærmen.
Små pile (>) kommer til syne i teksten. De indikerer, at du skal trykke på en række
elementer på nüvis skærm. Hvis du eksempelvis ser “tryk på Where to (Hvortil) > My
Locations (Mine steder)”, skal du trykke på knappen Where to (Hvortil) og derefter My
Locations (Mine steder).
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi. I USA kan du
kontakte Garmin Product Support på telefon: 913/397.8200 eller 800/800.1020, mandag–
fredag, kl. 08:00–17:00, eller gå ind på adressen www.garmin.com/support og klikke på
Product Support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (udenfor
Storbritannien) eller på 0808 2380000 (kun Storbritannien).
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
iii
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Forord.................................................... iii
Brug af betjeningsvejledning.....................iii
Kontakt Garmin.........................................iii
myGarmin™.............................................. vi
Tip og genveje......................................... vi
Sådan kommer du i gang......................1
Hvad er der i æsken?...............................1
Sådan monterer du nüvien i forruden.......2
Basisbetjening.......................................3
Sådan tænder og slukker du nüvi.............3
Opladning af nüvi......................................3
Sådan finder du satellitter.........................3
Ændring af Lydstyrke, Lysstyrke og
Skærmlås . .....................................4
Nulstilling af din nüvi.................................4
Nulstille Brugeroplysninger.......................4
Sådan låser du din nüvi............................5
Hovedsider.............................................6
Forstå menusiden.....................................6
Forstå kortsiden .......................................7
Forstå siden Rejseoplysninger.................7
Forstå siden Vis sving...............................8
Forstå siden Næste sving.........................9
iv
Where to (Hvortil) ...............................10
Sådan finder du din destination..............10
Sådan finder du en adresse....................10
Sådan finder du et sted ved at stave
navnet .............................................. 11
Sådan finder du et sted vha.
koordinater........................................12
Sådan finder du et sted vha. kortet.........12
Sådan udvider du søgningen..................13
Sådan tilføjer du en pause i din rute.......13
Sådan tilføjer du en omvej i din rute.......14
Sådan afbryder du din rute.....................14
My Locations (Mine steder)................15
Sådan fungerer My Locations (Mine
steder)...............................................15
Sådan gemmer du steder, du søger
efter...................................................15
Sådan finder du gemte steder................15
Sådan gemmer du din aktuelle
placering............................................15
Sådan angiver du placering for hjem......16
Sådan redigerer du gemte steder...........16
Rejsesæt .............................................17
Sådan lytter du til MP3-filer.....................17
Sådan afspiller du Audible-bøger............19
Sådan viser du billeder ..........................22
Sådan bruger du Verdensur . .................23
Sådan omregner du valuta.....................23
Sådan omregner du mål ........................24
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Indholdsfortegnelse
Sådan bruger du Bluetooth teknologi...............................................25
®
Sådan ringer du til et nummer................26
Sådan ringer du til et sted.......................27
Sådan modtager du et opkald.................27
Sådan bruger du Call Waiting (Ventende
opkald) .............................................28
Sådan overfører du lyd til din telefon......28
Sådan bruger du Phone Book
(Telefonbogen)..................................28
Sådan bruger du Call History
(Opkaldshistorik)...............................28
Ring hjem................................................29
Sådan bruger du stemmeopkald.............29
Sådan bruger du Status..........................29
Sådan bruger du Tekstmeddelelser........30
Sådan opgiver du en forbindelse............31
Sådan fjerner du en telefon fra listen......31
Sådan bruger du FM-trafik..................32
Sådan tilslutter du en FMtrafikmodtager...................................32
Sådan får du vist trafikbegivenheder......33
Undgå trafik............................................33
Sådan køber du et ekstra trafikabonnement........................................34
Sådan håndterer du filer på din nüvi 35
Understøttede filtyper.............................35
Sådan indlæser du elementer på din
nüvi....................................................36
Oplysninger om dine nüvi-drev...............38
Sådan sletter du filer fra din nüvi.........38
Sådan tilpasser du din nüvi................39
Sådan gendanner du indstillinger...........39
Sådan ændrer du kortindstillinger...........39
Sådan ændrer du
systemindstillingerne.........................40
Sådan ændrer du
lokalitetsindstillingerne......................41
Sådan ændrer du displayindstillingerne...42
Sådan ændrer du
Navigationsindstillingerne.................43
Sådan ændrer du Bluetooth-indstillinger 44
Sådan ændrer du trafikindstillingerne.....45
Sådan ændrer du Proximity Points Settings
(Nærhedspunktindstillingerne)............46
Appendiks............................................47
Opdatering af nüvi-softwaren..................47
Køb og indlæsning af yderligere
MapSource-kort.................................47
Sådan bruger du sikkerhedskameraer....48
Brugerdefinerede POI’er
(Points Of Interest)............................49
Valgfrit tilbehør........................................50
Om GPS-satellitsignaler.........................54
Sådan monterer du din nüvi på dit
instrumentbræt..................................55
Sådan fjerner du din nüvi og holderen....55
Sådan fjerner du holderen fra
monteringen......................................55
Sådan plejer du din nüvi ........................56
Batterioplysninger ..................................57
Fejlfinding...............................................58
Specifikationer........................................61
Indeks...................................................63
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
myGarmin og
Tip og genveje
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garminprodukter. Fra webstedet myGarmin kan du gøre følgende:
● Registrere din Garmin-enhed.
● Abonnere på onlinetjenester til sikkerhedskameraoplysninger (se side 48).
● Oplåse valgfri kort.
Besøg myGarmin ofte for at få nye Garmin-produkttjenester.
Tip og genveje
● Hvis du hurtigt vil vende tilbage til menusiden, skal du trykke på Back (Tilbage) og
holde den nede.
● For at springe fra en side tilbage til medieafspilleren, når du lytter til musik eller en
lydbog, skal du trykke hurtigt på tænd/slukknappen to gange.
● Hvis du vil spare på batteriet, kan du folde GPS-antennen ned, når du ikke har brug for
at bruge din nüvi til navigation. Du kan også formindske lysstyrken.
● Du kan få adgang til siden med lynindstillinger ved hurtigt at trykke på
slukknappen. Du kan også trykke på
på menusiden.
tænd/
■ Hvis du vil justere lydstyrken eller lysstyrken, skal du flytte skyderne.
■ Hvis du vil forhindre utilsigtet betjening, skal du trykke på Lock (Lås). Hvis du vil
låse skærmen op, skal du trykke på tænd/slukknappen.
● Hvis du vil læse mere om nüvis Bluetooth®-teknologi eller rejsesættet, skal du trykke på
knappen Help (Hjælp) på det pågældende skærmbillede.
vi
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Hvad er der i æsken?
nüvi-enheden
Sugekopmontering til montering af din nüvi i forruden
Bæretaske til beskyttelse af din nüvi mod ridser og utilsigtet betjening.
12/24-V-adapter til at få strøm i dit køretøj.
AC-oplader (nüvi 360 og nüvi 370) til strøm fra en stikkontakt.
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til din computer.
Plade til instrumentbrættet til montering af sugekoppen på instrumentbrættet.
Gult ark som indeholder enhedens serienummer, registreringsnummer til
registrering på Garmins websted og oplåsningskode til senere brug.
● Lynguide og betjeningsvejledning (på cd-rom) med produktoplysninger.
● Trafikmodtager (ekstraudstyr) til modtagelse af trafikoplysninger.
●
●
●
●
●
●
●
●
GPS-antenne
tænd/slukknappen.
SD-kortstik
USB-stik
Mikrofon
Sugekop
Hovedtelefonstik
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan monterer du nüvien i forruden
Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. P.t. er det ulovligt at bruge sugekopper i
forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere fra Garmin. Se
guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få yderligere oplysninger.
Se side 55, hvis du i stedet vil montere din nüvi på instrumentbrættet.
Sådan monterer du din nüvi vha. sugekoppen:
1. Sæt strømkablet i på bagsiden af holderen. Sæt den modsatte ende af kablet i
køretøjets 12/24 V-stik.
2. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud. Sæt sugekoppen fast
på forruden.
3. Slå sugearmen tilbage imod forruden.
4. Fold GPS-antennen ud. Placer bunden af din nüvi i holderen.
5. Skub nüvi tilbage, så den klikker på plads.
➋
➎
Forrude
➊
Mikrofonstik
➌
➍
Hvis du bruger en ekstern mikrofon (ekstraudstyr), skal du tilslutte den i den højre side af
holderen.
Hvis du vil fjerne din nüvi fra holderen, skal du trykke den lille knap på bunden af
holderen opad og skubbe den øverste del af din nüvi fremad.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Basisbetjening
Basisbetjening
Sådan tænder og slukker du nüvi
Tryk på
tænd/slukknappen på toppen af nüvi.
Opladning af nüvi
Når du vil oplade nüvi, kan du bruge én af følgende metoder:
●
●
●
Placer nüvi i holderen med sugekoppen, og slut 12/24-V-adapteren til.
Slut USB-kablet til din nüvi og din computer.
Slut AC-adapteren til nüvi og en stikkontakt (nüvi 360 og nüvi 370).
Sådan finder du satellitter
Før nüvi kan finde din aktuelle position og navigere, skal du gøre følgende:
1. Kør til et åbent udendørsområde væk fra høje bygninger og
træer.
2. Fold GPS-antennen på bagsiden af nüvi ud, så den er
parallel med jorden.
3. Tænd for nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage nogle få
minutter.
Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når søjlerne er grønne,
har nüvi indfanget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination
og navigere til den. Luk GPS-antennen, hvis du vil bruge din nüvi
indendørs.
GPS-antenne
op (parallel
med jorden)
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Basisbetjening
Ændring af Lydstyrke, Lysstyrke og Skærmlås
1. Tryk kort på
tænd/slukknappen, eller tryk på
på menusiden.
2. Flyt skyderne for at justere lydstyrken og lysstyrken. Hvis du vil forhindre utilsigtet
betjening, skal du trykke på Lock (Lås). Hvis du vil låse skærmen op, skal du
trykke på
tænd/slukknappen.
Nulstilling af din nüvi
Hvis skærmen på nüvi holder op med at fungere, skal du slukke nüvi og tænde den igen. Hvis
det ikke afhjælper problemet, skal du gøre følgende:
1.
2.
3.
4.
Afbryd nüvi fra den eksterne strømkilde.
Fold GPS-antennen ud.
Tryk på knappen Reset (Nulstil).
Slut nüvi til en strømkilde. nüvi bør derefter tændes igen
og fungere normalt.
➋
➌
Nulstille Brugeroplysninger
Advarsel: Denne procedure sletter alle de oplysninger, som du har tilføjet.
1. Placer din finger på skærmens øverste højre hjørne, mens du tænder for din nüvi.
Hold fingeren der, indtil pop-up-vinduet kommer til syne.
2. Tryk på Yes (Ja). Alle fabriksindstillinger gendannes. Dine seneste valg og
lydbogmærker slettes også.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Basisbetjening
Sådan låser du din nüvi
Garmin Lock™ er en tyverisikringsanordning. Du kan vælge en firecifret PIN-kode (personligt
identifikationsnummer) og et sikkerhedssted: Hver gang, din nüvi tages i brug, skal du
således indtaste din PIN-kode eller søge hen til sikkerhedsstedet. Du kan vælge et hvilket
som helst sted, som f.eks. dit hjem eller dit kontor, til sikkerhedssted. Noter din PIN-kode,
og opbevar den et sikkert sted. Hvis du glemmer din PIN-kode, kan du søge hen til dit
sikkerhedssted for at åbne nüvi.
Hvis du vil forhindre tyveri af din nüvi, kan du sætte Garmin Lock -klistermærket på
indersiden af et vindue i køretøjet og gøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fold GPS-antennen ud.
På menusiden skal du trykke på Indstillinger > System.
Tryk på knappen ved siden af Garmin Lock. Tryk på OK.
Indtast en firecifret PIN-kode. Tryk på Ja for at acceptere PIN-koden.
Tryk på OK. Kør ud til sikkerhedsstedet, og tryk på Set (Indstil).
Hver gang, du tænder din nüvi, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode eller køre
til sikkerhedsstedet (med antennen foldet ud).
Bemærk: Hvis du glemmer din PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal din nüvi
indsendes til Garmin for at blive låst op.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Hovedsider
Hovedsider
Forstå menusiden
Batteristatus
Signalstatus for
GPS-satellit
Indstillinger
Lynindstillinger
Telefon
Siden Menu
Trafik
● GPS-satellitsignaler—repræsenterer de satellitsignaler, som modtages af din nüvi.
Hvis du får vist grønne søjler, er signalet stærkt.
● Batteristatus—repræsenterer status for batteriopladningen. Lynsymbolet angiver, at
din nüvi oplader.
● Indstillinger—åbner indstillingerne for din nüvi.
● Lynindstillinger—åbner indstillingerne for lydstyrke, lysstyrke og skærmlås.
● Telefon—vises, når du parrer din nüvi med en telefon. Åbner telefonfunktioner.
● Trafik—vises, når du tilslutter en FM-trafikmodtager. Åbner listen over
trafikbegivenheder.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Hovedsider
Forstå kortsiden
På menusiden skal du trykke på
viser din aktuelle placering.
Kortvisning for at åbne kortsiden. Køretøjsikonet
Tryk på tekstpanelet
for at få vist svingene
i ruten
Tryk for at zoome ud.
Tryk for at vende
tilbage til menusiden.
Tryk for at zoome ind.
Tryk for at åbne siden
Rejseoplysninger.
Kortside under rutenavigation
Tryk for at åbne siden
med næste sving.
Forstå siden Rejseoplysninger
Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver nyttige oplysninger om
rejsen. Hvis du vil have vist siden Rejseoplysninger, skal du trykke på Speed (Hastighed)
eller Arrival (Ankomst) på kortsiden.
Afstand til din
endelige destination
Aktuel
kørselsretning
Rejst distance
(Odometer)
Siden Rejseoplysninger
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Hovedsider
Sådan nulstiller du Rejseoplysninger
Tryk på Reset Trip (Nulstil rejse) for at nulstille siden Rejseoplysninger, før du
påbegynder en rejse. Hvis du stopper ofte, skal du lade din nüvi være tændt, så den
nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen. Tryk på Reset Max (Nulstil
maks) for at nulstille den maksimale hastighed.
Forstå siden Vis sving
Tryk på det grønne tekstpanel øverst på kortsiden for at åbne siden Vis sving. Siden viser
alle svingene i ruten og afstanden mellem svingene. Tryk på et sving i listen for at få vist
siden med næste sving for svinget. Tryk på Map (Kort) for at få vist hele ruten på kortet.
Svingets
retning
Afstand til
svinget
Siden Vis sving
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Hovedsider
Forstå siden Næste sving
Siden Næste sving viser det næste sving på kortet og afstanden og den tid, der er tilbage,
inden du når frem til svinget. Hvis du vil have vist det næste sving på kortet, skal du
trykke på Turn In (Drej om) på kortsiden, eller trykke på et sving fra siden Current Route
(Aktuel rute).
Tryk på
eller
for at få vist andre sving på ruten. Når du er færdig med siden
Next Turn (Næste sving), skal du trykke på Back (Tilbage).
Næste sving
Afstand til svinget
Omtrentlig tid til svinget
Siden Næste sving
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Where to (Hvortil)
Where to (Hvortil)
Sådan finder du din destination
Fold din nüvis antenne ud for at modtage satellitsignaler. Brug herefter Garmins nüvi til at
finde din destination og navigere til den.
1. På menusiden skal du trykke på
Where to (Hvortil).
2. Sådan søger du efter din destination. Tryk på pilene for at se flere valg.
3. Tryk på Go (Kør til).
Sådan følger du ruten
Følg ruten til din destination ved hjælp af kortsiden. Efterhånden som du rejser, fører din
nüvi dig til din destination med stemmemeddelelser, pile på kortet og retningsangivelser
øverst på kortsiden. Hvis du forlader den oprindelige rute, genberegner din nüvi ruten og
giver dig nye ruteinstruktioner.
●
●
●
●
Køretøjsikonet viser din placering.
Din rute er markeret med en lilla linje.
Følg pilene, når du drejer.
Et ternet flag markerer din destination.
Sådan finder du en adresse
1. Tryk på Where to (Hvortil) >
Address (Adresse).
2. Vælg et land (om nødvendigt), delstat og by. Hvis du ikke er sikker på byen, skal
du vælge Search All (Søg i alle).
10
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Where to (Hvortil)
3. Indtast husnummeret, og tryk på Done (Udført).
4. Indtast gadenavnet indtil der vises en liste med gader.
5. Vælg gaden. Hvis du finder flere adresser, der passer, skal du vælge den, du
ønsker.
6. Tryk på Go (Kør til).
Tip: Du kan søge efter et postnummer. Indtast postnummeret i stedet for bynavnet.
(Ikke alle kortdata har mulighed for søgning efter et postnummer.)
BEMÆRK: At finde et vejkryds foregår næsten på samme måde som at finde en
adresse. Tryk på Intersection (Vejkryds), og indtast de to gadenavne.
Sådan finder du et sted ved at stave navnet
1. På menusiden skal du trykke på
navn).
Where to (Hvortil) >
Spell Name (Stav
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du indtaste bogstaver, som er indeholdt i navnet.
Tryk på
for at indtaste tal. Tryk på
for at slette det sidst indtastede
tegn. Tryk og hold
nede for at slette hele indtastningen.
3. Tryk på Done (Udført).
4. Vælg det sted, du ønsker at slette.
5. Tryk på Go (Kør til).
Tip: Hvis du ikke finder det sted, du vil besøge, i en liste over søgeresultater, eller
hvis du ønsker at indsnævre din liste over søgeresultater, skal du trykke på Spell
(Stav) og indtaste navnet eller en del af navnet.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
11
Where to (Hvortil)
Sådan finder du et sted vha. koordinater
Du kan finde et sted ved at indtaste stedets koordinater. Det kan være praktisk, hvis du kan
lide geocaching.
1. På menusiden skal du trykke på Where to (Hvortil) > Coordinates
(Koordinater).
2. Indtast koordinaterne på din destination, og tryk på Next (Næste).
3. Tryk på Go (Kør til).
Sådan finder du et sted vha. kortet
Tryk på
Where to (Hvortil) >
Browse Map (Gennemse kortet).
Tip til at gennemse kortet
● Tryk på kortet, og træk i det for at få vist forskellige dele af kortet.
● Tryk på og for at zoome ind og ud.
● Tryk hvor som helst på kortet. En pil peger på stedet.
■ Tryk på Go (Udfør) for at navigere til det valgte sted.
■ Tryk på Save (Gem) for at gemme dette sted i dine Favorites (Foretrukne).
■ Hvis GPS’en er slukket, skal du trykke på Set Loc (Angiv placering) for at angive stedet.
Sådan får du vist steder på kortet
Du kan få vist et sted, som du har fundet på kortsiden.
1. Tryk på Show Map (Kortvisning).
2. Træk i kortet, og zoom ind eller ud efter behov. Tryk på Back (Tilbage), når du er
færdig.
12
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Where to (Hvortil)
Sådan udvider du søgningen
1. På menusiden skal du trykke på Where to (Hvortil) > Near (Nær).
2. Vælg en funktion:
Where I Am Now (Hvor er jeg nu)—søger efter steder i nærheden af din
aktuelle placering.
A Different City (En anden by)—søger efter steder i nærheden af den by, du er
ved at køre ind i.
My Current Route (Min aktuelle rute)—søger efter steder langs den rute, du
aktuelt befinder dig på.
My Destination (Min destination)—søger efter steder i nærheden af
destinationen på din aktuelle rute.
3. Tryk på OK.
Bemærk: Din nüvi søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende
placering.
Sådan tilføjer du en pause i din rute
Du kan tilføje én pause (viapunkt) til din rute. Din nüvi giver dig retningsangivelser til din
pause og derefter til din endelige destination.
1.
2.
3.
4.
Under navigation skal du trykke på Where to (Hvortil) på menusiden.
Søg efter et sted, hvor du vil stoppe før den endelige destination.
Tryk på Go (Kør til).
Tryk på Yes (Ja), hvis du vil stoppe ved dette viapunkt før din endelige destination,
eller tryk på No (Nej), hvis du ønsker, at den nye position skal være din nye
endelige destination.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
13
Where to (Hvortil)
Sådan tilføjer du en omvej i din rute
Hvis du ønsker, at din nüvi skal forsøge at beregne en ny rute for at undgå noget foran dig,
skal du gøre følgende.
1. På kortsiden skal du vælge Menu for at vende tilbage til menusiden.
2. Vælg Detour (Omvej), og din nüvi opretter en ny rute, hvis det er muligt.
Din nüvi forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner din
nüvi muligvis ingen omvej.
Sådan afbryder du din rute
Hvis du ønsker at afbryde din aktuelle rute, skal du vende tilbage til menusiden og trykke
på Stop (Afbryd).
14
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
My Locations (Mine steder)
My Locations (Mine steder)
Sådan fungerer My Locations (Mine steder)
Du kan gemme alle dine foretrukne steder i
My Locations (Mine steder).
Sådan gemmer du steder, du søger efter
1. Når du har søgt efter et sted, du vil gemme, skal du trykke på Save (Gem).
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
My Locations (Mine steder) > Favorites
(Foretrukne).
Sådan finder du gemte steder
1. På menusiden skal du trykke på Where to (Hvortil) >
(Mine steder) > Favorites (Foretrukne).
2. Vælg et sted.
3. Tryk på Go (Kør til).
My Locations
Sådan gemmer du din aktuelle placering
1. På menusiden skal du trykke på Where to (Hvortil) >
My Locations (Mine
steder) > My Current Location (Min nuværende placering).
2. Tryk på Save (Gem), indtast et navn, og tryk på Done (Udført). Stedet gemmes i
My Locations (Mine steder) > Favorites (Foretrukne).
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
15
My Locations (Mine steder)
Sådan angiver du placering for hjem
Du kan angive en placering for hjem til det sted, som du hyppigst vender tilbage til. Din
placering for hjem er gemt under Favorites (Foretrukne).
1. På menusiden skal du trykke på
Where to (Hvortil) >
steder) > Set Home (Angiv hjem).
2. Vælg en funktion.
My Locations (Mine
Hvis du ønsker at ændre din placering for hjem, efter du allerede har angivet den, skal du
følge proceduren for “Editing Saved Places” (Sådan redigerer du gemte steder).
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din placering for hjem, kan du til enhver tid oprette en rute til den.
Tryk på Where to (Hvortil) >
My Locations (Mine steder) > Go Home (Tag
hjem).
Sådan redigerer du gemte steder
Du kan ændre navnet, symbolet eller telefonnummeret for et gemt sted.
1. På menusiden skal du trykke på
Where to (Hvortil) >
(Mine steder) > Favorites (Foretrukne).
2. Vælg det sted, du ønsker at redigere.
3. Tryk på Edit (Rediger).
4. Tryk på den relevante funktion, og foretag ændringerne.
Sådan sletter du gemte steder
1. På menusiden skal du trykke på
Where to (Hvortil) >
(Mine steder) > Favorites (Foretrukne).
2. Vælg det sted, du ønsker at slette.
3. Tryk på Edit (Rediger) > Delete (Slet) > Yes (Ja).
16
My Locations
My Locations
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Rejsesæt
Rejsesæt
Rejsesættet giver dig mange funktioner, som kan være til hjælp, når du rejser. Tryk på
Help (Hjælp) for at læse mere om rejsesættet til din nüvi.
1. På menusiden skal du trykke på
2. Tryk på det element, du vil åbne.
Travel Kit (Rejsesæt).
Hvis du vil købe et rejsesættilbehør, skal du gå til Garmins websted på www.garmin.com/
products, og klikke på linket Accessories (Tilbehør). Du kan også kontakte din Garminforhandler og købe tilbehør til nüvi.
Sådan lytter du til MP3-filer
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
MP3 Player
(MP3-afspiller) > Browse (Gennemse).
2. Vælg en kategori.
3. Hvis du vil afspille hele kategorien fra toppen af listen, skal du trykke på Play All
(Afspil alle). Hvis du vil afspille listen fra en bestemt sang, skal du trykke på titlen.
4. Tryk på Back (Tilbage) for at forlade MP3-siden.
Tryk på
for at justere lydstyrken.
Tryk på
tilbage.
for at gå til starten af sangen. Tryk og hold knappen nede for at spole sangen
Tryk på
frem.
for at gå til den næste sang. Tryk og hold knappen nede for at spole sangen
Tryk på
Tryk på
for at sætte sangen på pause.
for at gentage. Tryk på
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
for at afspille i vilkårlig rækkefølge.
17
Rejsesæt
Når du lytter til musik eller en lydbog, skal du trykke hurtigt på
tænd/slukknappen
to gange for at springe fra en side tilbage til afspillersiden. Tryk på Back (Tilbage) for at
vende tilbage til den forrige side, du fik vist (som f.eks. kortet).
Bemærk: Din nüvi afspiller kun MP3-filer. Den understøtter ikke M4A/M4P-filer.
Sådan lytter du til Din afspilningsliste
På nüvi kan du afspille en afspilningsliste, som du har oprettet i et lydprogram.
1. Opret en afspilningsliste med MP3 filer vha. din computer og et lydprogram. Gem
afspilningslisten som en M3U-fil.
BEMÆRK: Du skal muligvis redigere M3U-filen med en teksteditor, som f.eks.
Notesblok, for at fjerne stien (linket) til MP3. M3U-filen bør kun vise MP3-filerne i
din afspilningsliste og ikke deres placering. Se hjælpen til lydprogrammet for at få
instruktioner.
2. Overfør afspilningslisten og MP3-filerne til nüvi eller SD-drevet (se side 35–38).
M3U-filen skal have samme filplacering som MP3-filerne.
3. På nüvi skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
MP3 Player (MP3afspiller)> Browse (Gennemse) > Import Playlist (Importer afspilningsliste).
Alle tilgængelige afspilningslister vises.
4. Tryk på en afspilningsliste for at starte afspilning af MP3-filerne. Du kan ikke ændre
rækkefølgen på afspilningslisten fra din nüvi.
18
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Rejsesæt
Sådan afspiller du Audible-bøger
Køb hele bøger hos Audible.com på www.garmin.audible.com.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Player (Audible-bogafspiller).
2. Tryk på Browse (Gennemse).
3. Tryk på en kategori, og tryk herefter på en bogtitel.
Tryk på
Audible Book
for at justere lydstyrken.
Tryk på
for at springe tilbage. Tryk på
for at springe frem. Tryk på skyderen, og
hold den nede for at flytte skyderen hurtigere.
Tryk på
for at sætte bogen på pause.
Tryk på bogens omslag for at få vist oplysninger om bogen.
Når du lytter til musik eller en Audible-bog, skal du trykke hurtigt på tænd/slukknappen
to gange for at springe fra en side tilbage til afspillersiden. Tryk på Back (Tilbage) for at vende
tilbage til den forrige side, du fik vist (som f.eks. kortsiden).
Sådan bruger du Bogmærker
Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du trykke på
og derefter Bookmark
(Bogmærke). Hvis du vil have vist dine bogmærker, skal du trykke på
og derefter
på et bogmærke. Tryk på Play (Afspil) for at lytte til bogen fra bogmærket.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
19
Rejsesæt
Sådan indlæser du Audible-bøger på din nüvi
Hvis du vil købe en bog skal du gå til www.garmin.audible.com og oprette en Audible.
com-konto. Når du har oprettet en konto, skal du downloade AudibleManager til din
computer. Herefter kan du købe en bog og downloade den til din nüvi.
Trin 1: Aktiver din nüvi med AudibleManager
Før du kan lytte til en bog, som du har downloadet fra Audible.com, skal du aktivere din
nüvi. Denne proces skal du kun udføre én gang.
1. Fjern din nüvi fra din computer: Dobbeltklik på ikonet Sikker fjernelse af
hardware
i systembakken. Vælg USB Mass Storage Device USBlagerenhed, og klik på Stop. Vælg din nüvis drev, og klik på OK. Fjern USB-kablet
fra din nüvi.
2. På computerens skrivebord skal du dobbeltklikke på ikonet AudibleManager for at
åbne AudibleManager.
3. I vinduet “Choose your device”(Vælg enhed), skal du klikke på boksen ved siden af
“Garmin - nüvi”. Klik på Next (Næste).
4. Indtast dit Audible brugernavn og adgangskode. Klik på Next (Næste).
5. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af USB-kablet. Vent et øjeblik på, at
AudibleManager finder din nüvi.
6. Vælg Activate my player(s) (Aktiver mine afspillere), og klik på Next (Næste).
7. Vent, mens AudibleManager forsøger at aktivere din nüvi. Når det er fuldført, får du
en meddelelse om at processen er udført. Klik på Finish (Afslut).
20
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Rejsesæt
Bemærk: Hvis du ikke er i stand til at oprette forbindelse til internettet
eller har andre problemer med at aktivere din nüvi, bør du læse hjælpefilen til
AudibleManager. Vælg Help (Hjælp) fra menuen, og klik herefter på Help
(Hjælp).
Trin 2: Download bogen på din computer
Læs hjælpefilen til AudibleManager, hvis du ønsker detaljerede instruktioner om
download af bøger på din computer og indlæsning af dem på din nüvi.
1. Slut din nüvi til computeren.
2. På computerens skrivebord skal du dobbeltklikke på ikonet AudibleManager for at
åbne AudibleManager.
3. Klik på knappen Go to My Library Online (Gå til mit bibliotek online)
øverst på midten af vinduet. Dit Audible.com-bibliotek åbnes og viser de bøger, du
har købt.
4. Klik på Get it Now (Hent den nu) for at downloade bogen til din computer.
5. Vælg et format, og klik på Download.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning21
Rejsesæt
Trin 3: Overfør bogen til din nüvi
Læs hjælpefilen til AudibleManager, hvis du ønsker detaljerede instruktioner om download af
bøger på din computer og indlæsning af dem på din nüvi. Du skal først aktivere din nüvi, før
du kan overføre bøger.
1. Slut din nüvi til computeren.
2. Åbn AudibleManager.
3. Vælg det interne- eller eksterne drev (SD-kort) i den nedre del af vinduet. (Isæt et
SD-kort i din nüvi, hvis du indlæser bøger på et SD-kort.)
4. Vælg bogens titel. Klik på knappen Add to Garmin - nüvi (Føj til Garmin - nüvi)
i øverste venstre hjørne.
5. Vælg, hvor meget af bogen, du vil indlæse. Du kan indlæse små afsnit ad gangen
for at spare hukommelse. Klik på OK. AudibleManager overfører bogen til din nüvi.
6. Når du er færdig, skal du dobbeltklikke på ikonet Unplug or Eject Hardware
(Sikker fjernelse af hardware)
. Klik på Stop, og klik derefter på OK.
Sådan viser du billeder
Du kan få vist billeder, som du har gemt i din nüvi ved hjælp af Picture Viewer
(Billedfremviser). Se side 36 for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på
din nüvi.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Viewer (Billedfremviser).
2. Tryk på et billede for at få vist en større udgave af det.
Picture
Tip: Tryk på Rotate (Roter) for at rotere billedet 90°.
22
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Rejsesæt
Sådan viser du et diasshow
Tryk på Slide Show (Diasshow) for at starte et diasshow, som viser hvert billede et øjeblik
og derefter skifter til det næste billede. Du kan zoome ind eller ud og panorere ved at
trække billedet med din finger. Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe diasshowet.
Sådan bruger du Verdensur
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
World Clock
(Verdensur).
2. Hvis du vil ændre en by på listen skal du trykke på byen.
3. Vælg en ny tidszone (eller by). Tryk på OK, når du er færdig.
4. Tryk på World Map (Verdenskort) for at få vist et kort.
5. Nattetimer vises i det tonede område. Tryk på World Clock (Verdensur) for at få
vist urene igen, eller på Back (Tilbage) for at afslutte.
Sådan omregner du valuta
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Currency
Converter (Valutaomregner).
2. Tryk på en valutaknap for et ændre valutaen.
3. Vælg en valuta, og tryk på OK.
4. Tryk på den tomme firkant under den valutakurs, du ønsker at omregne.
5. Indtast tallet. Tryk på Done (Udført).
6. Tryk på Clear (Ryd) for at omregne en anden værdi.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning23
Rejsesæt
Sådan opdaterer du omregningskurser
Vha. din nüvi kan du manuelt opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger
de mest aktuelle kurser.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Currency
Converter (Valutaomregner).
2. Tryk på Update (Opdater).
3. Tryk på den kurs, du ønsker at opdatere.
4. Tryk på
for at slette den aktuelle kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på Done
(Udført).
5. Tryk på Save (Gem) for at afslutte.
Tip: Tryk på Restore (Gendan), hvis du vil bruge den oprindelige omregningskurs.
Tip: Tryk på og hold
nede, hvis du vil slette hele indtastningen.
Sådan omregner du mål
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Converter (Målomregner).
2. Vælg en type af mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK. Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste en værdi.
6 Indtast en værdi, og tryk på Done (Udført).
7. Tryk på Clear (Ryd) for at indtaste et nyt mål.
24
Measurement
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan bruger du Bluetooth®-teknologi
Du kan bruge din nüvi håndfrit, hvis du har en telefon med Bluetooth trådløs teknologi, og
din telefon understøtter nüvi (se www.garmin.com/bluetooth). Håndfri telefonfunktioner
på nüvi er kun tilgængelige, hvis din telefon understøtter denne funktion ved brug af
Bluetooth-teknologi (f.eks. telefonbog, stemmeopkald og ventende opkald). Du kan tale
ind i mikrofonen på forsiden af din nüvi og lytte til samtalen over nüvis højttaler. Du skal
parre (forbinde) telefonen med din nüvi, hvis du ønsker at bruge denne håndfri enhed. Du
kan begynde denne parring fra telefonindstillingerne eller fra nüvis indstillinger. Se flere
oplysninger i din telefons dokumentation.
Sådan parrer du enhederne ved hjælp af telefonindstillingerne:
1. Åbn telefonens indstillingsmenu.
2. Vælg telefonens Bluetooth-indstillinger. Sommetider ligger de i menuen Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfrit tilbehør.
3. Søg efter enheder. Din nüvi skal være tændt og inden for en rækkevidde af 10
meter.
4. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
5. Indtast din nüvis PIN-kode (personligt identifikationsnummer), 1234, på telefonen.
Sådan parrer du enhederne ved hjælp af nüvis indstillinger:
1.
2.
3.
4.
Kontroller, at din telefon understøttes af nüvi. (Se www.garmin.com/bluetooth.)
På menusiden skal du trykke på Indstillinger > Bluetooth.
Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til Enabled (Aktiveret).
Tryk på Add (Tilføj) (eller Change (Skift), hvis enheden allerede er tilføjet).
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning25
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
5. Hvis du tilføjer, skal du indstille din telefon til tilstanden Find mig/Synlig og trykke
på OK på din nüvi. Vælg din telefon på listen. Indtast adgangsnøglen 1234 på din
telefon, når du bliver bedt om det.
ELLER
Hvis du skifter enhed, skal du vælge din telefon og trykke på OK, eller trykke på
Add device (Tilføj enhed) og OK.
6. Hvis parringen lykkes, vises telefonikonet på nüvis menuside.
Når du tænder din nüvi, vil den forsøge at lave en parring med den seneste telefon, den
blev parret med. Efter parringen kan du få nogle telefoner indstillet til automatisk at
forsøge parring med en specifik enhed, så snart telefonen er tændt.
Sådan aktiverer eller deaktiverer du Bluetooth-teknologien:
1. Tryk på Indstillinger > Bluetooth på menusiden.
2. Indstil Bluetooth-feltet på Enabled (Aktiveret) for at tænde for Bluetoothteknologien på din nüvi. Derefter skal du parre nüvien med din telefon, for at kunne
bruge teknologien.
Bluetooth-ikonet kommer til syne på menusiden, hvis din
nüvi er aktiveret.
Tryk på Disabled (Deaktiveret) for at afbryde din nüvi fra telefonen eller for at
forhindre en telefon i at lave automatisk parring.
Sådan ringer du til et nummer
1.
2.
3.
4.
26
Kontroller, at din telefon er parret med nüvi.
På menusiden skal du trykke på Telefon >
Dial (Ring op).
Indtast nummeret, og tryk på Dial (Ring op).
Tryk på
for at slutte samtalen, og tryk derefter på End Call (Afslut samtale).
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Hvis du ringer til et nummer, der kræver indtastning af oplysninger ved brug af et tastatur
under opkaldet (f.eks. indtastning af en adgangskode til dintelefonsvarer), skal du gøre
følgende:
Under opkaldet skal du trykke på
> Call Options (Opkaldsindstillinger) >
Touch Tones (Tastetoner).
2. Indtast oplysningerne. Tryk to gange på Back (Tilbage), når du er færdig.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på End Call (Afslut opkald).
1
Sådan ringer du til et sted
1.
2.
3.
4.
5.
Kontroller, at din telefon er parret med nüvi.
På menusiden skal du trykke på Telefon >
Søg efter det sted, du vil ringe til.
Tryk på Dial (Ring op).
Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på
opkald).
POI Dial (Opkald til POI).
og derefter End Call (Afslut
Bemærk: Du kan også ringe til et sted, som du finder, ved at bruge menuen
Where to (Hvortil).
Sådan modtager du et opkald
1. Kontroller, at din telefon er parret med nüvi.
2. Når du modtager et opkald, vises der en meddelelse på nüvi. Tryk på Answer
(Svar).
og derefter End Call (Afslut
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på
opkald).
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning27
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan bruger du Call Waiting (Ventende opkald)
Hvis du får et ventende opkald, viser din nüvi vinduet med indgående opkald. Tryk på
Answer (Svar). Det første opkald parkeres.
Sådan skifter du mellem opkald:
1. Under opkaldet skal du trykke på
> Switch to (Skift til).
2. Tryk på End Call (Afslut opkald) for at lægge på. Dette afbryder ikke det
parkerede opkald.
Sådan overfører du lyd til din telefon
Denne funktion kan være nyttig, hvis du bruger din nüvis håndfri funktioner og ønsker at
forlade køretøjet uden at afbryde din samtale.
Sådan overfører du lyd til din telefon:
1. Tryk på
> Call Options (Opkaldsfunktioner) > Transfer Audio to Phone
(Overfør lyd til telefon) under samtalen.
2. Fortsæt din samtale over mobiltelefonen.
Sådan bruger du Phone Book (Telefonbogen)
Hvis din telefon understøtter overførsel af telefonbog, når telefonen parres med din
nüvi, vil telefonbogen automatisk blive indlæst i din nüvi. Efter parring kan det tage et
par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Du kan derefter foretage en samtale ved at
bruge dine telefonbogposter. På menusiden skal du trykke på Telefon > Phone Book
(Telefonbog).
Sådan bruger du Call History (Opkaldshistorik)
Tryk på Call History (Opkaldshistorik) for at få adgang til de telefonnumre, som du senest har
ringet til, de seneste indgående opkald, og de opkald, som du ikke har modtaget.
28
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Ring hjem
1. Tryk på Call Home (Opkald hjem) for at indstille eller ændre dine
hjemmeoplysninger, så du hurtigt kan ringe hjem. Første gang du bruger den
funktion, skal du følge instruktionerne for at indtaste dine hjemmeoplysninger, og
derefter trykke Save (Gem).
2. Følg instruktionerne, hvis du ønsker at indtaste dit telefonnummer, og tryk derefter
Done (Udført). Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.
Sådan ændrer du Home Phone Number (Hjemmetelefonnummer)
Hvis du ønsker at ændre dit hjemmetelefonnummer, efter du tidligere har indtastet det,
skal du bruge følgende fremgangsmåde:
1. På menusiden skal du trykke på
Where to (Hvortil) >
(Mine steder) > Favorites (Foretrukne).
2. Tryk på Home (Hjem).
3. Tryk på Edit (Rediger).
4. Tryk på Change Phone Number (Skift telefonnummer).
My Locations
Sådan bruger du stemmeopkald
Hvis du vil bruge din nüvis stemmeopkaldsfunktion, skal din telefon understøtte
stemmeopkald og være indstillet korrekt for at kunne modtage stemmekommandoer. På
menusiden skal du trykke på Telefon > Voice Dial (Stemmeopkald).
Sådan bruger du Status
Tryk på
> Status for at få adgang til oplysninger om telefonsignal, batteristatus og
bærernavn på din telefontjeneste.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning29
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan bruger du Tekstmeddelelser
Hvis din telefon understøtter tekstmeddelelser vha. Bluetooth-teknologi, kan du sende
og modtage tekstmeddelelser på nüvi’en. Efter parring kan det tage et par minutter, før
tekstmeddelelser er tilgængelig.
Sådan modtager du en tekstmeddelelse
Når du modtager en tekstmeddelelse, åbnes vinduet Indgående SMS. Tryk på Listen (Lyt)
for at afspille tekstmeddelelsen, tryk på Review (Se) for at åbne din indbakke, eller tryk
på Ignore (Ignorer) for at lukke vinduet.
Sådan sender du en tekstmeddelelse
1. På menusiden skal du røre Phone (Telefon) >
Text Message
(Tekstmeddelelse) > Compose (Opret).
2. Vælg en indstilling for at vælge modtageren af tekstmeddelelsen.
3. Indtast meddelelsen, og tryk på Done (Udført).
BEMÆRK: Meddelelser, som sendes fra din nüvi, vises ikke i telefonens udbakke.
30
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan bruger du Bluetooth-teknologi
Sådan får du vist dine meddelelser
1. På menusiden skal du røre Phone (Telefon) >
Text Message
(Tekstmeddelelse).
2. Tryk på Inbox (Indbakke), Outbox (Udbakke) eller Drafts (Kladder).
3. Tryk på en meddelelse.
4. Vælg en funktion:
for at lytte til meddelelsen. Denne funktion er kun tilgængelig på
• Tryk på
nüvi 360 eller nüvi 370, når der er valgt TTT-stemme). Tryk på Videresend for
at sende meddelelsen til en anden modtager, eller tryk på Besvar for at svare
kontaktpersonen.
• Tryk på Videresend for at sende meddelelsen til en anden modtager, eller tryk
på Besvar for at svare kontaktpersonen.
Sådan opgiver du en forbindelse
1. På menusiden skal du trykke på Indstillinger > Bluetooth.
2. Tryk på Change (Skift).
3. Tryk på navnet på den enhed, som du ønsker at opgive, og tryk derefter på Drop
(Opgiv).
4. Tryk på Yes (Ja) for at bekræfte. Hvis du ønsker at bruge håndfri funktioner med
den droppede telefon igen, behøver du ikke at parre denne telefon på ny med din
nüvi.
Sådan fjerner du en telefon fra listen
1. På menusiden skal du trykke på Indstillinger > Bluetooth.
2. Tryk på Change (Skift).
3. Tryk på navnet på den enhed, som du ønsker at fjerne, og tryk derefter på Delete
(Slet).
4. Tryk på Yes (Ja) for at bekræfte. Hvis du ønsker at bruge håndfri funktioner med den
flyttede telefon igen, behøver du ikke at parre denne telefon på ny med din nüvi.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
31
Sådan bruger du FM TMC-trafikmodtager
Sådan bruger du FM-trafik
Hvis du bruger en trafikmodtager, kan du få vist trafikoplysninger på din nüvi. Når en
trafikmeddelelse modtages, viser din nüvi begivenheden på kortet, og du kan ændre
din rute for at undgå trafikbegivenheden. For dækningsområder for trafikdata kan du se
Garmins websted på www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: FM-trafikmodtageren og din nüvi skal være i dataområdet af en FMstation, der sender trafikdata for at modtage trafikoplysninger.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed. FMtrafikmodtageren modtager blot signalet fra trafikserviceudbyderen og viser disse
oplysninger på din nüvi.
Bemærk: Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne, hvis din nüvi er tilsluttet
til en FM-trafikmodtager.
Sådan tilslutter du en FM-trafikmodtager
1. Placer din nüvi i holderen, og tilslut 12/24 V-adapteren.
2. Sæt mini-USB-kabler fra FM-trafikmodtageren i USB-stikket på siden af nüvi.
Sådan tilslutter du en FM-trafikmodtager
32
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan bruger du FM TMC-trafikmodtager
Sådan får du vist trafikbegivenheder
1. På menusiden skal du trykke på
for at få vist en liste over trafikbegivenheder.
2. Vælg et element for at få vist detaljer.
3. Vælg en funktion.
Undgå trafik
Kortsiden viser
eller
i det nederste højre hjørne på skærmen, hvis der opstår en
trafiksituation på din aktuelle rute eller på vejen.
1. På kortsiden skal du trykke på
eller
2. Vælg et element for at få vist detaljer.
3. Tryk på Avoid (Undgå).
.
Trafiksymboler
Nordamerika Betydning International
Glat vej
Vejarbejde
Kødannelse
Ulykke
Anden fare
Information
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
33
Sådan bruger du FM TMC-trafikmodtager
Alvorlighedsfarvekode
Søjlerne til venstre for trafiksymbolerne angiver, hvor alvorlig en trafikbegivenhed er:
Grøn = M
indre alvorlig: Trafikken flyder normalt.
Gul = Alvorlig: Der forekommer kødannelse.
Rød = Meget alvorlig: Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er gået
helt i stå.
Sådan køber du et ekstra trafikabonnement
Se side 45 for oplysninger om, hvordan man ændrer trafikindstillinger eller tilføjer et
trafikabonnement.
Besøg www.garmin.com/fmtraffic, hvis du ønsker yderligere oplysninger om
trafikabonnementer.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som medfølger til din
FM-trafikmodtager (hvis en sådan fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk,
efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
34
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Du kan gemme filer (f.eks. JPEG-billeder og MP3-musikfiler) i din nüvis interne
hukommelse eller på et SD-kort (ekstraudstyr).
Bemærk: Din nüvi er ikke kompatibel med Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Det er en almindelig begrænsning for mange USB-lagerenheder.
Understøttede filtyper
●
●
●
●
●
●
MP3-musikfiler
JPG-billedfiler
AA-lydbogfiler
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmins POI Loader
GPX-waypoint-filer fra MapSource
Kort fra MapSource
Bemærk: Din nüvi understøtter ikke M4A/M4P-filer.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
35
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Sådan indlæser du elementer på din nüvi
Trin 1: Isæt et SD-kort (ekstraudstyr)
SD-kortstikket er placeret på siden af din nüvi. Hvis du vil indsætte kortet skal du skubbe
det ind, indtil det siger “klik”.
Isætning af et SD-kort
Tilslutning af USB-kablet
Trin 2: Tilslut USB-kablet
1. Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på siden af din nüvi.
2. Slut det store stik på USB-kablet til USB-porten på din computer.
Når du har sluttet din nüvi til computeren, vises et eller to ekstra drev i
computerens liste over drev: “nuvi” og “nuvi sd.” “nuvi” er den tilgængelige
lagerplads i din nüvis interne hukommelse. “nuvi sd” vises, hvis der
indsættes et SD-kort i din nüvi.
Bemærk: I nogle operativsystemer navngives nüvi-drevene muligvis ikke
automatisk. Se hjælpefilen for at få at vide, hvordan du omdøber drevene.
36
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Trin 3: Overfør filer til din nüvi
På en Windows-pc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Slut din nüvi til computeren.
Dobbeltklik på ikonet
Denne computer på din computers skrivebord.
Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer.
Fremhæv filen, og vælg Rediger > Kopier.
Åbn drevet “nuvi” eller “nuvi sd”.
Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises herefter i fillisten på din nüvis hukommelseseller SD-kort.
På en Mac:
1. Tilslut din nüvi til computeren som beskrevet på den forrige side. Dit drev bør vises
på din Mac Desktop som to aktive diske (drev); “nuvi” og “nuvi sd”.
2. Hvis du vil kopiere filer til din nuvi eller dit SD-kort, skal du trække og slippe filer
eller mapper på disk-ikonet. Dobbeltklik på disken for at åbne den. Hvis du vil gøre
filhåndteringen nemmere kan du tilføje mapper (tryk på knapperne Æble + Shift + N).
Trin 4: Afbryd forbindelsen
Fra en Windows-pc:
1. Når du er færdig med at overføre filer, skal du dobbeltklikke på ikonet Sikker
fjernelse af hardware
i systembakken.
2. Vælg “USB-lagerenhed”, og klik på Stop.
3. Vælg din nüvis drev, og klik på OK. Du kan nu fjerne din nüvi fra din computer.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
37
Sådan håndterer du filer på din nüvi
Fra en Mac:
1. Når du er færdig med at overføre filer, skal du trække diskikonet til Papirkurv
(det bliver til et skub ud-ikon ) for at deaktivere disken.
2. Fjern nu din nüvi fra computeren.
Oplysninger om dine nüvi-drev
Filer, som du manuelt indlæser på din nüvi, f.eks. MP3- eller JPEG-filer, kan du indsætte
hvor som helst i drevene “nuvi” og “nuvi sd”. Hvis et andet program, f.eks. POI Loader,
placerer en fil i en bestemt mappe, skal du lade filen forblive i denne bestemte mappe.
Sådan sletter du filer
fra din nüvi
Du kan slette filer fra din nüvi, på samme måde som du ville slette filer fra din computer.
Vælg filen, som du vil slette fra din nüvi, og tryk på tasten Delete på din computers
tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke er sikker på en fils formål, skal du IKKE slette den.
Hukommelsen i din nüvi indeholder vigtige systemfiler, som IKKE bør slettes. Vær
især varsom ved filer, som befinder sig i mapper ved navnet “Garmin”.
38
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan gendanner du indstillinger
Tryk på Indstillinger > Restore (Gendan) for at gendanne alle de indstillinger, som
du har ændret.
Tryk på Restore (Gendan) for at gendanne indstillingerne i en særskilt kategori på den
specifikke side.
Sådan ændrer du kortindstillinger
Tryk på Indstillinger > Map (Kort) for at ændre kortindstillingerne på menusiden.
Kortdetaljer—ændrer antallet af de detaljer, der vises på kortet. Visning af flere detaljer
bevirker, at kortet gentegnes langsommere.
Map View (Kortvisning)—ændrer perspektivet på kortsiden.
● Track Up (Spor opad)—viser kortet i to dimensioner (2D) med din
færdselsretning øverst.
● North Up (Nord opad)—viser kortet i 2D med nord øverst.
● 3D View (3D-visning) —viser kortet i tre dimensioner (3D) med spor opad. Dette
er standardkortvisningen.
Køretøj—vælg et køretøj til dit kort. Standarden er . Du kan få mere
køretøjsinformation på adressen www.garmin.com/vehicles.
Map outlines (Kortafsnit)—aktiver denne indstilling, hvis du indlæser yderligere kort på
din nüvi og ønsker at se de områder, som de supplerende kort dækker.
Map Info (Kortoplysninger)—se de indlæste kort på din nüvi og deres versioner.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
39
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du systemindstillingerne
På menusiden skal du trykke på Indstillinger > System for at ændre
systemindstillingerne.
WAAS/EGNOS—aktivering af indstillingen WAAS/EGNOS kan forbedre GPSpræcisionen, men den bruger mere batteri. Der findes oplysninger om WAAS/EGNOS på
adressen www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode (Sikker kørsel)—tænd eller sluk for funktionen Safe Mode (Sikker kørsel).
Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed,
og som kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.
Garmin Lock—aktiver Garmin Lock™ for at låse din nüvi. Indtast en firecifret PIN-kode
og et sikkerhedssted. Hver gang du tænder din nüvi, skal du indtaste den firecifrede PINkode eller køre til sikkerhedsstedet.
Touch Tones (Tastetoner)—deaktiverer eller aktiverer tonen, der lyder hver gang, du
berører skærmen.
About (Om)—viser din nüvis softwareversionnummer, enheds-ID-nummer
og lydversionnummer. Du har brug for disse oplysninger for at kunne opdatere
softwaresystemet eller købe supplerende kortdata.
40
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du lokalitetsindstillingerne
Tryk på Indstillinger > Locale (Lokaliteter) for at ændre lokalitetsindstillingerne på
menusiden.
Vis stedindstillingerne, f.eks. sprog. Tryk på den indstilling, som du ønsker ændret, eller
tryk på Change All (Skift alle) for at justere indstillingerne baseret på et valgt land. På
hvert skærmbillede kan du trykke på den indstilling, du ønsker, og derefter trykke på OK.
Text Language (Tekstsprog)—skift hele skærmteksten til det valgte sprog. Ændring af
tekstsproget ændrer ikke sproget på kortets data, eksempelvis gadenavne og steder eller
brugerindlagte data.
Voice Language (Stemmesprog)—skift sproget på alle stemmemeddelelser og beskeder.
Din nüvi rummer muligvis to forskellige slags stemmesprog: Tekst-til-tale (kun din nüvi
360 og nüvi 370) og forudoptaget.
Sprog noteret med en persons navn er tekst-til-tale-stemmer (TTT): Eksempelvis
amerikansk-engelsk-Jill er en tekst-til-tale-stemme. Tekst-til-tale-stemmerne
“læser” og “siger” de samme, der vises på din nüvi. Stemmerne har et omfattende
ordforråd, og de siger gadenavnene, når du nærmer dig et hjørne.
De forudoptagede stemmer har et begrænset ordforråd og siger ikke navnene på
steder og gader.
Time Format (Tidsformat)—vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
Units (Enheder)—skift måleenheder til kilometer (Metric (det metriske system)) eller
mil (Statute (engelsk mil)).
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning41
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du displayindstillingerne
Tryk på Indstillinger > Display på menusiden for at ændre displayindstillingerne.
Color Mode (Farvevalg)—tryk på Daytime (Dagtimer), hvis du ønsker en oplyst
baggrund, Nighttime (Nattetid) for at få en mørk baggrund, eller Auto for at skifte
automatisk mellem de to.
Backlight Timeout (Pause i baggrundsbelysningen)—tryk for at vælge det tidsrum,
baggrundslyset skal være tændt, efter den eksterne strømforsyning er afbrudt. Batteriets
levetid forlænges ved at reducere forbruget af baggrundslys.
Touch Screen (Berøringsskærm)—genkalibrerer (eller omstiller) berøringsskærmen til
at reagere korrekt. Tryk på Recalibrate (Genkalibrer), og følg derefter vejledningerne.
Screenshot (Skærmbillede)—gør det muligt at tage et billede af skærmen ved hurtigt at
trykke på og derefter slippe tænd/slukknappen. Billederne gemmes på dit “nüvi”drev.
Bemærk: Når berøringsskærmen er tændt, aktiveres lynindstillingerne ikke ved
tryk på tænd/slukknappen.
Splash Screen (Startskærm)—vælg et billede, du ønsker vist, når du tænder din
nüvi. Du kan indlæse JPEG-billeder på din nüvi eller dit SD-kort ved at bruge USBlagerenhedstilstanden.
42
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du Navigationsindstillingerne
Tryk på Indstillinger > Navigation på menusiden for at ændre navigationsindstilling
erne.
Route Preference (Rutepræference)—tryk på en præference for at beregne din rute.
Vehicle (Køretøj)—tryk på din vogntype for at optimere ruterne.
Avoidances (Undgåelser)—tryk på Enabled (Aktiveret) for at få adgang til
vejtyperne. Vælg de vejtyper, som du ønsker at undgå på dine ruter. Din nüvi vil
kun bruge disse vejtyper, hvis alternative ruter betyder for store omveje, eller ingen
andre veje er tilgængelige. Hvis du har en FM-trafikmodtager, kan du samtidig undgå
trafikbegivenheder.
Attention Tone (Advarselstone)—tænd eller sluk advarselstonen.
Voice Prompts (Stemmemeddelelser)—vælg, hvornår din nüvi skal annoncere
rutenavigation og systemstatus.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning43
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du Bluetooth-indstillinger
Tryk på Indstillinger > Bluetooth på menusiden for at ændre Bluetoothindstillingerne.
Connections (Forbindelser)—vælg en enhed, der skal tilknyttes. Vælg Add Device
(Tilføj enhed) for at gennemsøge området for mobiltelefoner med Bluetooth® trådløs
teknologi. Indstil din mobiltelefon til Find mig eller Synlig, og tryk derefter på OK. Din
nüvi gennemsøger alle Bluetooth-enheder i området og viser dem på en liste. Vælg din
telefon, og tryk derefter på OK. Indtast nüvis PIN-kode i din telefon.
Bemærk: nüvis PIN-kode (eller adgangsnøgle) er 1234.
Drop (Opgiv)—afbryd din nüvi fra din telefon.
Delete (Slet)—fjern en enhed fra enhedslisten. Tryk på enheden, og tryk derefter på
Remove (Flyt).
Bluetooth—aktiver og deaktiver Bluetooth-komponenten.
Friendly Name (Kaldenavn)—indtast et velkendt navn, der identificerer din nüvi på
enheder, som er Bluetooth-aktiverede. Tryk på Done (Udført), efter du har indtastet
navnet.
Restore (Gendan)—gendan de oprindelige Bluetooth-indstillinger. Genoprettelse af
Bluetooth-indstillingerne sletter ikke oplysninger om parring.
44
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du trafikindstillingerne
BEMÆRK: Du kan kun få adgang til trafikindstillingerne, hvis din nüvi er sluttet
til en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikmodtager.
Indstillinger for Nordamerika
FM-trafiktjenesterne, du abonnerer på, vises efterfulgt af abonnementets udløbsdato. Tryk
på Add (Tilføj) for at tilføje et abonnement.
Indstillinger uden for Nordamerika
Auto—vælg, hvilken udbyder du vil bruge. Vælg Auto for at bruge den bedste udbyder
for området, eller vælg en bestemt udbyder, der altid skal bruges.
Søg—søg efter yderligere udbydere af TMC-trafik. Hvis du vil øge søgetiden, skal du
trykke på Yes (Ja) for at rydde tabellen over udbydere.
Abonnementer—se dine abonnementer.
Sådan tilføjer du et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny dem, hvis dit abonnement udløber; Gå til
Garmins websted for FM-trafik på www.garmin.com/fmtraffic.
1. Fra menusiden skal du trykke på >
Traffic (Trafik).
2. På ikke-nordamerikanske enheder skal der trykkes på Subscriptions
(Abonnementer) > Add (Tilføj). På nordamerikanske enheder skal der trykkes på
Add (Tilføj).
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-id ned. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at
købe et abonnement og få en 25-cifret kode.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning45
Sådan tilpasser du din nüvi
4. Når du har modtaget koden på 25 tegn, skal du trykke på Next (Næste) på din
nüvi, indtaste koden og trykke på Done (Udført).
Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FMtrafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny abonnementskode for hver modtager.
Se side 32, hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af en trafikmodtager.
Sådan ændrer du Proximity Points Settings
(Nærhedspunktindstillingerne)
Denne indstilling er kun synlig, hvis du har indlæst brugerdefinerede POI’er. Tryk på
Indstillinger > Proximity Points (Nærhedspunkter) på menusiden for at ændre
nærhedspunktindstillingerne. Det er udelukkende de emner, som du har indlæst i din nüvi,
der kan ændres med disse indstillinger.
Alerts (Advarsler)—tryk på Change (Skift) for at tænde eller slukke for advarslerne, når
du nærmer dig brugerdefinerede POI’er eller sikkerhedskameraer. Tryk på Audio (Lyd)
for at indstille den type lydmeddelelse, som du ønsker at høre, og tryk på OK.
TourGuide—angiv, hvordan du ønsker, at lyden til Garmin TourGuide™ skal aktiveres.
46
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Appendiks
Opdatering af nüvi-softwaren
Brug WebUpdater til at opdatere din nüvi-software. Gå til www.garmin.com/products/
webupdater for at downloade programmet WebUpdater.
Når du har downloadet WebUpdater til din computer, skal du slutte din nüvi til
computeren, køre WebUpdater og følge instruktionerne på skærmen. Når du har bekræftet,
at du ønsker at udføre en opdatering, downloader WebUpdater automatisk opdateringen og
installerer den på din nüvi.
Registrer din nüvi, så den modtager en meddelelse om software- og kortopdateringer. Gå
til http://my.garmin.com for at registrere din nüvi.
Du kan også downloade softwareopdateringer fra www.garmin.com/products. Klik
på Software Updates (Softwareopdateringer). Klik på Download ved siden af
enhedssoftwaren. Læs og accepter vilkårene. Klik på Download. Vælg Run (Kør) (eller
Open (Åbn)). Din software er opdateret.
Køb og indlæsning af yderligere MapSource-kort
Åbn menusiden for at finde den version af kortene, som er indlæst på din nüvi. Tryk på
Indstillinger>
Map (Kort) > Map Info (Kortoplysninger). Du skal bruge dit
enheds-id og serienummer til at låse supplerende kort op.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning47
Appendiks
Kontrollér www.garmin.com/unlock/update.jsp for at se, om der er en opdatering til din
kortsoftware tilgængelig. Du kan også købe yderligere MapSource-kortdata fra Garmin og
indlæse kortene på din nüvis interne hukommelse eller på et SD-kort (ekstraudstyr).
Hvis du vil indlæse kort eller waypoints på hukommelseskortet eller SD-kortet til
din nüvi, skal du vælge navnet på dit Garmin-drev eller SD-kortdrev. Se MapSourcehjælpefilen for at få flere oplysninger om brugen af MapSource og indlæsningen af kort og
waypoints på din nüvi. De waypoints, du har oprettet i MapSource, vises i My Locations
(Mine steder) > Favorites (Foretrukne).
Sådan bruger du sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelig i nogle placeringer. (Kontrollér
http://my.garmin.com for at se tilgængelighed.) For disse placeringer inkluderer din nüvi
placeringerne på hundredvis af sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer
dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.
Sådan får du opdaterede oplysninger om sikkerhedskameraer:
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Tilmeld dig et abonnement.
Du kan til enhver tid købe en ny region, og du kan til enhver tid forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, som du køber, har sin egen udløbsdato.
48
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Brugerdefinerede POI’er (Points Of Interest)
Din nüvi accepterer brugerdefinerede POI-databaser, som kan fås fra forskellige
virksomheder på internettet. Nogle brugerdefinerede POI-databaser indeholder
advarselsoplysninger for steder som f.eks. skoleområder. Din nüvi kan give dig besked
med en nærhedsadvarsel, når du nærmer dig et af disse steder.
Når du har downloadet din POI-database, skal du bruge Garmin POI Loader til at
installere POI’erne på din nüvi. POI Loader er tilgængelig på www.garmin.com/poiloader.
Vælg Updates and Downloads (Opdateringer og Downloads).
Når du bruger programmet POI Loader, kan du gemme de brugerdefinerede POI’er på
dit “nüvi”-drev eller SD-kort. Du kan også tilpasse indstillingerne for nærhedsadvarsler
for hver POI, som bruger POI Loader. Se hjælpefilen til POI Loader for at få yderligere
oplysninger. Tryk F1 for at åbne hjælpefilen.
Få vist dine brugerdefinerede POI’er ved at trykke på My Locations (Mine steder) >
Custom POIs (Brugerdefinerede POI’er).
Hvis du vil ændre indstillinger for dine brugerdefinerede POI’er, skal du trykke på
Indstillinger > Proximity Points (Nærhedspunkter).
For at slette de brugerdefinerede POI’er og favoritter fra din nüvi skal du på menusiden
trykke på Where To (Hvortil) Tryk på My Locations (Mine steder) > Delete All (Slet
alle). Tryk på Yes (Ja) for at slette alle dine favoritter og brugerdefinerede POI’er.
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig for konsekvenserne i forbindelse
med brugen af en brugerdefineret POI-database eller for nøjagtigheden af
sikkerhedskameraet eller andre brugerdefinerede POI-databaser.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning49
Appendiks
Valgfrit tilbehør
Hvis du vil have flere oplysninger om tilbehør, skal du gå til Garmins websted på
www.garmin.com/products og klikke på linket Accessories (Tilbehør). Du kan også
kontakte din Garmin-forhandler, hvis du vil købe tilbehør.
●
●
●
●
FM-trafikmodtager
Ekstern fjernantenne
Ekstern mikrofon
Rejsesættilbehør
Om Garmin Travel Guide™
Ligesom en rejsevejledning på papir giver Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger
om steder så som restauranter og hoteller. Hvis du ønsker at købe tilbehøret Travel Guide,
skal du gå til Garmins websted på www.garmin.com/extras.
Sådan bruger du Travel Guide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
50
Indsæt SD-kortet i din nüvi.
På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) > Travel Guide.
Tryk på den vejledning, du vil bruge.
Tryk på en kategori. Tryk evt. på en underkategori.
Tryk på et sted på listen.
Gør et af følgende:
Tryk på Go (Gå til) for at gå til stedet.
Tryk på Map (Kort) for at få vist dette element på et kort.
Tryk på Save (Gem) for at gemme dette sted i dine foretrukne.
Tryk på More (Mere) for at få vist flere oplysninger om stedet.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Om SaversGuide
SaversGuide® er et valgfrit tilbehør, som kun er tilgængeligt i Nordamerika.
Med SaversGuides forudprogrammerede SD-datakort og medlemskabskort fungerer din
nüvi som et digitalt kuponhæfte, der giver dig besked om adressen på de forhandlere
i nærheden af dig, hvor du kan opnå rabat, såsom restauranter, hoteller, biografer og
bilværksteder.
Om Garmin Language Guide
Garmin Language Guide er et valgfrit tilbehør. Language Guide lægger data fra Oxfords
flersprogede ressourcer og fem tosprogede ordbøger i din hule hånd. Der medfølger en
demoversion af Garmins Language Guide.
Bemærk: Kun din nüvi 360 og nüvi 370 kan oversætte ord og vendinger
mundtligt i Language Guide. Din nüvi 310 kan kun vise disse oplysninger.
Sådan indlæser du Garmin Language Guide
Når du modtager SD-kortet til Garmin Language Guide, skal du indlæse dataene på din
nüvi. Følg instruktionerne på pakken eller i nüvis hjælpefil.
Indholdet i ordbøger, ord og vendinger er © Oxford University Press. Stemmefiler er
© Scansoft.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning51
Appendiks
Sådan oversætter du ord og vendinger
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Language
Guide (Sprogvejledning).
2. Tryk på Words and Phrases (Ord og vendinger) > Language (Sprog).
3. Vælg sprogene From (Kildesprog) og To (målsprog), og tryk på Back (Tilbage).
4. Vælg en kategori.
5. Søg efter en vending, og tryk på den.
6. Tryk på
for at høre oversættelsen.
Tip til Ord og vendinger
● Brug Keywords in Phrases (Nøgleord i vendinger) for at finde alle vendinger, der
indeholder et bestemt ord.
● Tryk på Search (Søg) for at stave ordet.
● Tryk på et understreget ord for at erstatte ordet.
● Tryk på More Variations (Flere muligheder) for at ændre ordet i vendingen eller
for at få en anden oversættelse.
● Hvis du ikke kan finde det, du søgte efter i Words and Phrases (Ord og
vendinger), kan du søge i Bilingual Dictionaries (Tosprogede ordbøger).
52
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan bruger du de tosprogede ordbøger
Garmins Language Guide har fem tosprogede ordbøger. Du kan nemt oversætte ord og
høre deres udtale vha. de tosprogede ordbøger.
1. På menusiden skal du trykke på
Travel Kit (Rejsesæt) >
Language
Guide (Sprogvejledning).
2. Tryk på Bilingual Dictionaries (Tosprogede ordbøger).
3. Tryk på en oversættelsesfunktion. Tryk evt. på To English (Til engelsk).
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
5. Tryk på
for at høre ordet blive udtalt.
Tosprogede tip
● Tryk på Search (Søg) for at stave ordet eller starten af ordet.
● Tryk på Legend (Forklaring) for at få vist forklaringen for det valgte sprog.
Forklaringen indeholder oplysninger om forkortelser, etiketter og udtalesymboler,
som bruges i hver ordbog.
Om Garmin TourGuide™
Med Garmins TourGuide kan din nüvi afspille GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart.
Disse ture med lyd kan f.eks. tage dig med på en rute, mens der afspilles interessante
fakta om historiske seværdigheder på vejen. Efterhånden som du kører, udløses
lydoplysningerne af GPS-signaler.
Hvis du har indlæst TourGuide-filer på din nüvi, skal du gå til menusiden og herefter
trykke på Where to (Hvortil) > My Locations (Mine steder) > Custom POIs
(Brugerdefinerede POI’er).
Hvis du vil ændre indstillinger for dine brugerdefinerede POI’er, skal du trykke på
Indstillinger > Proximity Points (Nærhedspunkter).
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning53
Appendiks
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal oprette GPS-satellitsignaler (Global Positioning System) for at kunne
fungere. Hvis du er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi muligvis ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et
område, hvor der ikke er høje forhindringer, for at bruge din nüvi, eller fold antennen ned
for at slukke GPS-enheden og bruge den inden døre.
Når din nüvi opfanger satellitsignaler, er søjlerne for signalstyrken på menusiden grønne
. Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller forsvinder
.
Tryk på søjlerne for signalstyrken i det øverste venstre hjørne af menusiden for at få vist
GPS-oplysninger. Tryk hvor som helst på skærmen for at vende tilbage til menusiden.
Hastighed
Kørselsretning
Udsyn
Nuværende position
GPS-status
Højde
Signalstyrkesøjler for
satellitter
Himmelvisningen viser de satellitter, som du modtager et signal fra. Søjlerne for
satellitternes signalstyrke angiver styrken af hver satellit, som du modtager.
Hvis du ønsker at få flere oplysninger om GPS, kan du besøge Garmins websted på
www.garmin.com/aboutGPS.
54
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan monterer du din nüvi på dit instrumentbræt
Brug den medfølgende monteringsplade til at montere din nüvi på instrumentbrættet.
Vigtigt: Den permanente monteringslim er yderst svær at fjerne, når monteringspladen er
installeret.
Sådan installerer du monteringspladen:
1. Rengør og tør instrumenbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern bagsiden fra den permanente monteringslim
i bunden af pladen, og sæt pladen på
instrumentbrættet.
Sugearm
3. Anbring sugekopholderen oven
på pladen.
4. Slå sugearmen ned for at fastgøre
sugekopholderen til pladen.
Sugekop
Plade
Sådan fjerner du din nüvi og holderen
1. Hvis du ønsker at fjerne din nüvi, skal du trykke opad på knappen i bunden af
holderen.
2. Løft din nüvi ud af holderen.
3. Hvis du ønsker at fjerne sugekoppen fra forruden, skal du skubbe armen imod dig.
4. Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Sådan fjerner du holderen fra monteringen
Hvis du vil fjerne holderen fra monteringsarmen, skal du dreje holderen til den ene side.
Holderen klikker af kugleskålen. Hvis du vil udskifte holderen, skal du klikke holderen
ind i kugleskålen.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning55
Appendiks
Sådan plejer du din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges permanent,
hvis de udsættes for kraftige stød eller vibration. Hvis du vil minimere risikoen for
beskadigelser på din nüvi, skal du undgå at tabe din nüvi og betjene den i omgivelser med
risiko for stød og vibration.
Sådan rengør du din nüvi
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af
brugeren udover rengøring. Rengør din nüvis ydre beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med et skånsom rengøringsmiddel, og tør den herefter
af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Sådan rengør du berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Påfør væsken til kluden, og tør berøringsskærmen
forsigtigt af.
Sådan beskytter du din nüvi
● Lad være med at opbevare din nüvi, hvor der kan opstå langvarig udsættelse for
ekstreme temperaturer (så som i forruden), da der kan opstå permanent skade.
● Lad være med at udsætte din nüvi for vand. Kontakt med vand kan føre til
funktionsfejl i din nüvi.
● Selvom en PDA-pegepind også kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må
du aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
● Opbevar din nüvi i læderbæretasken, når du ikke bruger den.
56
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan undgår du tyveri
● Du kan undgå tyveri ved at fjerne din nüvi og holderen, når du ikke bruger dem.
Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
● Brug anordningen Garmin Lock™.
Sådan skifter du sikringen
En AGC/3AG 2 A, 1500 mA-sikring med stor brydeevne er placeret i toppen af
biladapteren. Du skal muligvis udskifte sikringen med jævne mellemrum. Skru det sorte,
runde endestykke ud, og udskift sikringen.
Skru af
Batterioplysninger
Din nüvi indeholder et internt lithiumionbatteri (kan ikke fjernes). Kontakt din lokale
genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af din nüvi.
Batteritip
● Batteriet i din nüvi burde holde 4 til 8 timer afhængigt af brugen.
● Hvis du vil forlænge batteriets levetid, skal du formindske den tid,
baggrundsbelysningen er tændt. På menusiden skal du vælge Indstillinger
> Display > Backlight Timeout (Baggrundsbelysningspause) for at ændre
indstillingerne.
● Fold antennen ned, når du ikke har brug for at modtage GPS-signaler.
● Du må ikke efterlade din nüvi i direkte sollys, og du skal undgå at udsætte den for
langvarig kraftig varmepåvirkning.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning57
Appendiks
Batteriindikator
Batteriikonet i det øverste højre hjørne af menusiden angiver det interne batteris status.
Med jævne mellemrum vil du muligvis bemærke, at batteriindikatoren ikke er helt præcis.
Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og herefter
oplade det helt uden at afbryde opladningen. Hvis du vil have de bedste resultater, må du
ikke afbryde din nüvi, før den er helt opladet.
Batteri er under opladning eller tilsluttet en ekstern strømforsyning
Fuldt opladet batteri
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi udenfor, væk fra høje bygninger og
træer.
Min batteriindikator synes ikke
at være præcis.
Lad din nüvi aflade helt, og oplad den herefter helt
(uden at afbryde opladningen).
Berøringsskærmen reagerer
ikke korrekt på mine tryk.
Kalibrer skærmen. På menusiden skal du trykke på
Settings (Indstillinger) > Display (Skærm). Tryk
på knappen Recalibrate (Genkalibrer), og følg
instruktionerne på skærmen.
58
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til min nüvi.
Kontrollér, at Bluetooth-knappen er indstillet til
Enabled (Aktiveret).
Sørg for at sikre, at din telefon er tændt, og at den er
mindre end 10 meter væk fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Hvordan ved jeg, at min nüvi
er i USB-lagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et
billede af en nüvi, der er tilsluttet til en computer.
Du bør også kunne se et nyt flytbart diskdrev under
Denne computer.
Min computer genkender
aldrig, at min nüvi er tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren
2. Sluk din nüvi, og tænd den herefter igen.
3. Sæt USB-kablet i computeren. Din nüvi går
automatisk i USB-lagerenhedstilstand.
Min nüvi kan ikke kommunikere med Windows® 95,
Windows 98 eller Windows Me.
Prøv de ovenfor angivne løsningsforslag.
Jeg kan ikke finde nogen drev
med navnet “nüvi” i min liste
over drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer,
kan Windows have problemer med at tildele
drevbogstaver til dine nüvi-drev. Følg trinnene på
den følgende side for at tildele bogstaver til dit drev.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning59
Appendiks
Jeg bliver ved med at få en
meddelelse, der siger “Usikker
fjernelse af hardware”, når jeg
fjerner USB-kablet.
Hvis du vil fjerne din nüvi fra computeren, skal du
dobbeltklikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware
i systembakken. Vælg “USB-lagerenhed”, og klik
på Stop. Vælg nüvi-drevene, og klik på OK. Fjern
din nüvi fra computeren.
Hvordan kan jeg omdøbe
mine nüvi-drev?
1.
2.
3.
4.
Hvordan tilknytter jeg mine
nüvi-drev i Windows?
1. Sluk din nüvi.
2. Slut USB-kablet til din nüvi og din computer.
Din nüvi tænder automatisk.
3. På din computer skal du klikke på
Start > Indstillinger > Kontrolpanel >
Administration > Computeradministration >
Lager > Diskhåndtering.
4. Klik på et flytbart diskdrev for din nüvi (enten
den interne hukommelse eller dit SDkortdrev). Højreklik med musen, og vælg Skift
drevbogstav og sti.
5. Vælg Skift, vælg et drevbogstav fra rullelisten,
og klik på OK.
60
Åbn Denne computer.
Vælg det drev, du ønsker at omdøbe.
Højreklik med musen, og vælg Omdøb.
Indtast det nye navn. Tryk på Enter-knappen.
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Appendiks
Specifikationer
Størrelse: (9,8 x 7,4 x 2,2 cm)
Vægt: 144,6 g
Display: 3,5” (8,9 cm), 2,8” B x 2,1”
H (7,1 x 5,3 cm), 320 x 240 pixels,
QVGA TFT-display, liggende med
hvidt baggrundslys og anti-refleks
berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt eller IPXO
Temperaturområde: 0° C til 60° C
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart SD-kort. Data gemmes på
ubestemt tid.
PC-grænseflade: USB-lagerenhed, plugand-play
Strømtilførsel: 12/24 VDCDrift: Maks. 15
W @ 13,8 VDC
Batterilevetid: 4-8 timer, afhængigt af
brug
Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
GPS-ydelse
Modtager: WAAS-aktiveret
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sekund
Kold: < 38 sekunder
Nulstilling til fabriksstandarder:
< 45 sekunder
*Gennemsnitstider for en stationær
modtager med frit udsyn til himlen
Opdateringshastighed: 1/sekund,
vedvarende
GPS-nøjagtighed:
Position: < 10 meter, typisk
Hastighed: 0,05 meter/sek (effektiv værdi)
GPS (WAAS)-nøjagtighed:
Position: < 5 meter, typisk
Hastighed: 0,05 meter/sek (effektiv værdi)
Hvis du vil se en samlet liste over
specifikationer, kan du besøge Garmins
hjemmeside på www.garmin.com/products.
61
Appendiks
Software- licensaftale
VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I
DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar
form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og
intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver
hos Garmin.
Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter
du at softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin,
og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver Garmins
ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del
af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres,
ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af
eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke
må eksportere eller reeksportere produktet til noget land,
der er i strid med USA’s love om eksportregulering.
62
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer at dette nüvi produkt overholder
de essentielle krav og andre relevante dele af
direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil have vist hele
overensstemmelseserklæringen, skal du se Garmins
websted om dit Garmin-produkt: www.garmin.com/
products. Klik på Manuals (Manualer), og
vælg derefter Declaration of Conformity
(Overensstemmelseserklæring) .
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Indeks
Indeks
A
abonnement 19, 53
abonnere på sikkerhedskameraoplysninger 11, 18
AC-oplader 26
advarsler 26
advarsler, sikkerhedskamera 15
afspille Audible-bøger 11
afspilningsliste 16
af nüvi 3, 48
af skærmen
computerforbindelse 12
FM-trafikmodtageren 11
nulstille brugeroplysninger
10
oprette en
tekstmeddelelse 11
tilslutte 13
aktivere Bluetooth 1
aktuel placering, gemme 31, 44
alarmtone 16
angive din placering 39
Audible-bøger 19
overføre 22
B
berøringsskærm 1, 6, 28
billeder
bæretaske 37
opladning af nüvi 38
pleje af din nüvi 35
rengøring 38
Bluetooth 4
bogmærker 49
brugerdefinere 17, 18
brugerdefinerede POI’er 10,
12, 23
brugerdefinerede POI’er (Points
of Interest) 15
D
datalagring
overensstemmelseserklæring 16
sommertid 16
diasshow 11
din nüvi 5
diskdrev 3
downloade en bog 17
drev 2
EGNOS 16
opgive en forbindelse 16
redigere gemte steder
(mine steder) 29
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
E
efter navn 5
efter postnummer 26, 40
element på kortet 34
enheder 50
enheds-ID 1, 39
et nummer 36
et sted 40
F
filer
slette 11
finde steder 1
fjerne din nüvi og holderen
9, 37
fjerne en telefon fra listen 36
fjerne fra holderen 36, 37
fjerne holderen 6, 36, 37
flag, ternet 7, 10
FM-trafikmodtager 43
følge din rute 12, 53
antenne 39
Garmin Lock 12
geocaching 39
GPS 47
nøjagtighed 7
oplysninger 39
63
Indeks
sikringen, udskiftning af 39
tage hjem 39
ydelse 12
Foretrukne 1, 2
forklaring, tosproget ordbog 24
G
garanti 1, 8, 21, 40
beskytte din nüvi 26
købe trafikabonnement 29
nærhedspunkter 27
gemte steder 6, 49, 57
brugerdata vi, 3
destination, finde din 54
omvej 54
gendan indstillinger 40
genkalibrering 19, 26
genkalibrer berøringsskærm
6, 54
gennemse 55
grønne søjler vi, 4
H
håndfri 5
håndtere 20
hjælp vi, 12, 20, 28
hjem vi, 4
hovedtelefonstik 62
64
I
importere en afspilningsliste 17
indkredse din resultatliste 52,
53
indlæse Audible-bøger 1
indlæse yderligere kort 41
indstillinger 25, 53
info-knap vi
i nærheden af et andet sted 12,
16, 29, 32–34
M
køretøjsikon 1
køretøjstype 1
kort 2
kortafsnit 46
M4A/M4P 27
Macintosh 55
maks. hastighed 8
meddelelser, tekst 14
metriske enheder 11
mikrofon 56
mikrofon, ekstern 47
mine steder 1
modtager, tilslutte en vi, 39
modtage et opkald 3
montering i forrude 31
montering på instrumentbrættet
28, 41
MP3 3
myGarmin vi
L
N
K
Language Guide 37, 38
lås, skærm 2
låse din nüvi 15, 16, 29
M3U-afspilningslisteformat 15
levetid 28, 43
licensaftale, software 47
lydstyrke 13, 25, 50
lynindstillinger 43
navigationsindstillinger 58
nord opad 28
nulstilling 7
nuvi-drev 1, 36
nüvi-filer 12
O
on-screen-tastatur 52
opbevare din nüvi 16
opdatere kort 4
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Indeks
opdatere software 42
brugerdata, slette 43
ikon 32
ulykker 36
USB-kabel 34, 43
USB-stik 57
opdateringshastighed 27, 35
opdatering af
omregningskurser 10
oplåse valgfri kort 13, 37, 60
oplåsningskode 27, 57
oplysninger 56
ord og vendinger 10, 12, 23, 47
overføre 26
overføre filer 32
fejlfinding 33
rejsesæt 45
siden rejseoplysninger 32
siden vis sving 33, 43
tænde og slukke din
nüvi 33
Travel Guide 6
P
parre din nüvi 13
pause, tilføje en 5, 40, 57
PC-grænseflade 5
PIN-kode, Garmin Lock 49
placering, angive vi, 4
POI (point of interest) vi, 47
postnummer 17–24
R
registrere din nüvi 51
rejseoplysninger vi, 48
rengøring 17, 46, 50
ruteplanlægning 57
S
satellitter, finde 4
SD-kort 39, 40
side 43
signaler, om 51, 52, 53
sikkerhedssted 41
sikker kørsel 42
skærmbillede 4
skærmlås 62
slette 39
gemme steder 16
redigere 4
SaversGuide 49
skærm, rengøring af 11
skoleområdedatabase 38
softwarelicensaftale 43
softwareversion 29
spænding 23
specifikationer 41
status 22
status, telefon 37
stave navnet 62
stave navnet på stedet 14
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
stemmemeddelelser 28, 40
stoppe navigation vi, 3
strømtilførsel 56
stoppe USB 3
symboler 15, 39, 46, 53
overføre lyd til din
telefon 39, 53
spor op 43
trafik 40
systemopsætning 41
T
tage vi, 4
tastetoner 13
tegn 42
tekstmeddelelser 29, 56
tekstsprog 1, 6, 55
telefonsvarer 23, 55
stemmeopkald 24
U
understøttede typer 47
USB-kablet 55
V
vandtæt, ikke 12, 29, 40–46
vejkryds vi
batteri 56
søjler, grønne satellitter 42
65
Indeks
vejtyper
baggrundsbelysningspause
6
trafik 57
verdensur 12
vise
mål 8
MapSource 8
zoome 4
W
WAAS 40
Z
zoome 12
66
din nüvi 310/360/370 betjeningsvejledning
Denne sprogversion af den engelske nüvi 310/360/370-manual (Garmin delnummer
190-00772-00, Revision A) leveres for at gøre det nemmere for dig. Se evt. i den nyeste
revision af den engelske manual ang. betjening og brug af nüvi 310/360/370.
GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØJAGTIGHEDEN I DENNE MANUAL OG FRASKRIVER SIG
ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED MANUALENS PÅLIDELIGHED.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele
dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på
adressen www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, Storbritannien
Garmin Corporation
Nej. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00772-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising