Garmin | BMW Motorrad Navigator Street | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator Street Käyttöopas

Garmin BMW Motorrad Navigator Street Käyttöopas
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. nüMaps Lifetime™ ja
TracBack ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SD-3C:n tavaramerkki.
®
BMW on BMW AG:n rekisteröity tavaramerkki.
®
Tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen.
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen asentaminen
moottoripyörätelineeseen
1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
3 Poista imukupista kirkas muovisuojus.
4 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
5
6
7
8
2 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Jos telineen yläosassa oleva salpa jää pystyyn, kun olet
asettanut laitteen, paina sitä, kunnes punainen viiva ei enää
näy.
Laitteen irrottaminen
moottoripyörätelineestä
1 Paina telineen sivussa olevaa vapautuspainiketta.
2 Nosta laite telineestä.
Laitteen kiinnittäminen autossa
HUOMAUTUS: autoteline sisältyy valinnaiseen autosarjaan.
ILMOITUS
Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin
kiinnität laitteen.
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
9
liinalla.
Paina imukuppi  tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
Napsauta teline Ä kiinni imukupin varteen.
Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
VIHJE: paina laitteen yläosassa olevaa logoa ja pidä samalla
kiinni telakan yläosan kielekkeestä.
Liitä ajoneuvon virtajohdon suurempi pää virtaliitäntään.
Tuki ja päivitykset
Garmin Expressin avulla voit käyttää näitä palveluja laitteessa
helposti.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Ohjelmisto- ja karttapäivitykset
• Tuoteoppaat
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
®
Määrittäminen: Garmin Express™
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu
heti käyttötilaan.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
lepotilaan, kun lataat akkua.
Paina virtapainiketta À.
1 Nosta telakan taustapuolella oleva suojus ylös.
2 Liitä virtajohdon À pienempi pää laitteen mini-USB-liitäntään
Á.
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.
2 Valitse Pois päältä.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Aloitus
1
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
tai
2 Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.
.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
tai
.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Tekniikan Bluetooth tila (näkyy, kun Bluetooth on käytössä).
®
Kulkuvälinetilan osoitin.
Nykyinen aika.
Akun tila.
GPS-signaalien hakeminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.
tilarivillä
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden (katso Tilarivin
kuvakkeet). Satelliittien hakeminen voi kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
3 Tarvittaessa voit näyttää satelliittisignaalien yksityiskohtaiset
tiedot painamalla
-painiketta pitkään.
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset).
• Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki näppäimistöllä.
• Jos haluat valita kirjainsarjan kirjaimen, valitse kirjainsarja,
kuten A-I.
• Lisää välilyönti valitsemalla
.
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.
Tietoja pikakuvakkeista
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Kulkuvälinetilat
Moottoripyöräilytila
Autoilutila
Pois tieltä -tila (Katso kohtaa Navigoiminen poissa tieltä)
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan.
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan. Voit parantaa tilan
tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen. Irrota laite vasta, kun se on täysin latautunut.
Ajan asettaminen
HUOMAUTUS: valitsemalla Automaattinen voit asettaa ajan
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.
.
1 Valitse
2 Aseta aika vieritettävien numeroiden avulla.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .
2
Paikkojen etsiminen
Sijainnit
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja,
kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia
tietoja kaduista. Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia
yrityksiä ja nähtävyyksiä. Voit myös hakea osoitteita,
koordinaatteja, kaupunkeja ja risteyksiä.
BMW myyjien etsiminen
®
Voit etsiä lähimmän BMW myyjän.
Valitse Minne? > BMW Motorrad.
Yhteystiedot
Jos BMW Navigator laitteen käytössä ilmenee ongelmia tai
sinulla on kysyttävää, ota yhteys BMW Motorrad myyjään.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät kolme
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse luokka.
4 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
Paikkojen etsiminen
Kohdepisteen luokitteleminen
Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
5 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
Hae työkaluja
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse Paikan etsim. läheltä:.
3 Valitse vaihtoehto.
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista ilmoittaminen
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai virheellisen
sijainnin, voit ilmoittaa virheestä Garmin ja poistaa sijainnin
tulevista hauista.
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen hakupalkilla).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Ilmoita suljetuksi tai Ilmoita puuttuvaksi.
Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen myDashboardiin
tietokoneesta (Määrittäminen: Garmin Express™).
Sijaintitietojen muokkaaminen
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin osoitetta tai
puhelinnumeroa.
1 Hae sijaintia.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Osoite tai Puhelinnumero ja anna uudet tiedot.
Paikkojen etsiminen
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Paikan
etsim. läheltä: (Hakualueen muuttaminen).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse Aloita haku.
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .
4 Valitse kaupunki.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden,
sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella
olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa
(Karttatasojen mukauttaminen).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat,
valitse ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
3
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.
2 Valitse .
3 Valitse > Muokkaa.
4 Tee muutokset.
5 Valitse Valmis.
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Viimeisimm..
2 Valitse sijainti.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimm. >
> Tyhjennä > Kyllä.
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Tallenna.
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
4
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
Muokkaa
tietoja.
7
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei sisälly
karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot yhtiölle Garmin tuleviin
karttapäivityksiin lisäämistä ja Garmin käyttäjäyhteisössä
jakamista varten.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Jaa paikka.
Sijainnin lähettäminen laitteeseen
Voit lähettää sijainteja laitteeseen useista online-lähteistä, kuten
http://connect.garmin.com.
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
tietokoneeseen).
2 Asenna tarvittaessa Garmin Communicator ‑laajennus.
HUOMAUTUS: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com
/communicator.
3 Etsi tietokoneessa jokin sijainti tuetussa sivustossa.
4 Valitse sivustossa Lähetä GPS-laitteeseen.
HUOMAUTUS: joissakin sivustoissa painike tai linkki näyttää
erilaiselta.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallenn. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Navigointi
Reitin aloittaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnit).
2 Valitse sijainti.
Navigointi
3 Valitse Aja.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Mutkaiset tiet voit laskea reittejä, joilla
käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti.
5 Valitse Aja.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
teitä. Tämä voi lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä
ajoaikaa tai -matkaa määränpäähän.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila > Mutkaiset
tiet > Tallenna.
2 Valitsemalla Asetukset > Navigointi > Vältettävät >
Valtatiet voit välttää valtateitä reitillä (valinnainen).
Tämä voi lisätä mutkaisten teiden määrää reiteillä, mutta
samalla pitkien reittien ajoaika tai -matka voi kasvaa
merkittävästi.
3 Aloita reitti.
Reittisi kartalla
ILMOITUS
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkkinä on
ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa uusia ohjeita.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa
näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne valitsemalla
kartta.
3 Valitse kartta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä tai loitonna valitsemalla
tai .
• Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla .
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla
.
• Voit näyttää tietyt luokat valitsemalla .
• Voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin valitsemalla .
• Voit näyttää kartan ja navigointiominaisuuksien
pikakuvakkeet valitsemalla .
Pisteen lisääminen reitille
Pisteitä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Reitillä olevan pisteen ohittaminen
Jos et halua mennä reitin seuraavaan pisteeseen, voit ohittaa
sen. Tällöin laite ei yritä opastaa sinua takaisin ohittamaasi
pisteeseen. Ominaisuus ei ole käytettävissä, jos seuraava piste
on määränpää.
Valitse kartassa
> Ohita.
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien
esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.
Valitse navigoinnin aikana
> Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Tietoja liittymäpalveluista
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä olevia
huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja käymälöitä.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.
Navigointi
5
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön
Polttoaine
Valitse Asetukset > Navigointi > Kiertoteiden lisätiedot.
Ruoka
Kiertotien käyttäminen
Majoitus
Saniteettitilat
Liittymäpalvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Moottoritiepalv..
2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
4 Valitse kohdepiste.
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Moottoritiepalv. >
2 Valitse Aja.
.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä
alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut vältettävät käyttöön
tai poistaa ne käytöstä aina tarvittaessa.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
6
reitit.
Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
Valitse Lisää vältettävä alue.
Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
Valitse Valmis.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse Lisää vältettävä tie.
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
5 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana.
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Kiertotie.
2 Valitse vaihtoehto.
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
matkan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
reitin teiden mukaan ja valitsemalla tien, jonka ympäri
kierretään.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön
Kun otat polttoaineseurannan käyttöön, matkatietokoneen
näyttöön tulee näkyviin polttoainemittari (Matkan tietojen
näyttäminen).
HUOMAUTUS: ennen kuin voit ottaa polttoaineseurannan
käyttöön, laitteen on oltava moottoripyörän tai auton telineessä.
1 Täytä polttoainesäiliö.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos otat polttoaineseurannan käyttöön ensimmäistä
kertaa, valitse Polttoaineasetukset >
Polttoaineseuranta > Matka tankillisella ja anna matka,
jonka ajoneuvo kulkee tankillisella.
• Jos olet jo ottanut polttoaineseurannan käyttöön, valitse
Nollaa polttoainesäiliö, jotta polttoaineseurannan tulos
on oikea.
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen varoittamaan sinua, kun polttoaine on
vähissä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava liitettynä moottoripyörän tai
autoon, jotta se antaa varoituksen polttoaineen vähyydestä .
1 Ota polttoaineseuranta käyttöön (Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön).
2 Valitse Polttoainesäiliön varoitus.
3 Anna matkan etäisyys ja valitse Valmis.
Kun tankissa on vain sen verran polttoainetta jäljellä, että pystyt
ajamaan antamasi matkan, karttasivulle tulee näkyviin varoitus
polttoaineen vähyydestä.
Karttasivut
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Karttatasot.
3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
6
Karttasivut
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kaksi kuvaketta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.
3 Valitse .
4 Valitse jokin toinen kuvake.
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset. Kun
lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen, jos se on
näytettävissä.
2.2
k
m
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on
tietoja matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
> Matkatietokone.
Valitse kartassa
Painikkeiden poistaminen kartasta
Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta reunasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.
3 Valitse Tallenna.
Kartan päävalikon muuttaminen
Työpöytä näyttää matkan tiedot kartan alaosassa. Voit vaihdella
tietojen esitystapaa ja asettelua vaihtamalla työpöytää.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kojelaudat.
2 Valitse työpöytä nuolilla.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reitin aktiivisuuden näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.
2 Valitse > Kartta.
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa.
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan käännöksen
kartassa.
2.2
Handsfree-toiminnot
k
m
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa > Matkatietokone.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse luokka.
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Handsfree-toiminnot
Voit liittää laitteen langattomaan kuulokkeeseen ja kuunnella
navigointiopastusta kuulokkeen kautta. Joissakin laitemalleissa
voit muodostaa yhteyden matkapuhelimeen, kun olet
yhteydessä kuulokkeeseen, ja soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteen ja kuulokkeen kautta.
7
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen
käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Langattomat kuulokkeet
Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomiin
kuulokkeisiin langattomalla tekniikalla.
Langaton kuuloke ja pariliitos
HUOMAUTUS: vain yksi kuuloke voi olla aktiivisena kerralla.
Muodosta pariliitos laitteen ja yhteensopivan mobiilikuulokkeen
kanssa, jotta voit vastaanottaa navigointiohjeita kuulokkeen
kautta.
1 Aseta kuuloke ja Navigator laite enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota Navigator laitteessa käyttöön langaton Bluetooth
tekniikka.
3 Ota kuulokkeessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä kuuloke näkyväksi muille Bluetooth laitteille.
4 Valitse Navigator laitteessa Asetukset > Bluetooth > Etsi
laitteita.
5 Valitse OK.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
6 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
7 Kun pariliitos on valmis, käynnistä Navigator ja langaton
kuuloke uudelleen.
Laite lähettää navigointiohjeet kuulokkeeseen, kun navigoit
reittiä.
®
Tietoja handsfree-puheluista
HUOMAUTUS: langaton Bluetooth tekniikka ei ole käytettävissä
kaikissa malleissa eikä kaikilla kielillä ja alueilla.
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä joissakin malleissa. Laite
voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth
puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfreepuhelintoimintoja.
Puhelimen liittäminen
Ennen kuin voit pariliittää laitteen matkapuhelimeen, sinun on
muodostettava pariliitos yhteensopivaan langattomaan
kuulokkeeseen ja yhdistettävä siihen.
1 Aseta puhelin ja laite Navigator enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Valitse Navigator laitteessa Asetukset > Bluetooth > Etsi
laitteita.
3 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
4 Valitse Navigator laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
5 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
6 Seuraa ohjeita puhelimen ja Navigator laitteen näytössä.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
8
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste (Sijainnit).
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse kartasta puhelun aikana .
2 Valitse vaihtoehto.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.
• Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen).
Valitse Puhelin >
> Aseta kotinumero, kirjoita
puhelinnumerosi ja valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Tallennetut > Koti >
> Soitto.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
Navigator laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta
valintaruudusta.
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää
muodosta yhteyttä Navigator laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
Handsfree-toiminnot
2 Valitse poistettava laite
3 Valitse Poista pariliitos.
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse Uusi matka.
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan ajoittaminen
Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten
aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään
aikatauluissa.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Lähtöaika tai Saapumisaika.
5 Valitse päiväys ja aika sekä Tallenna.
6 Valitse Kesto.
7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse Tallenna.
8 Toista tarvittaessa vaiheita 3 - 7 kutakin sijaintia varten.
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen
Voit muuttaa tallennetun matkan kulkuvälinetilan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Kulkuvälinetila.
4 Valitse kulkuvälinetila.
5 Valitse Tallenna.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse seuraava määränpää ja valitse Aloita.
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Valitse Poista matka.
Sovellusten käyttäminen
TracBack
®
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi. Voit
palata nykyisen jäljen alkuun.
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
Valitse
Aja.
2
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi
Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä
myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla (Tallennetun
matkan navigoiminen).
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse Tallenna matkana.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Kompassin käyttäminen
HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut.
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Valitse Sovellukset > Kompassi.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön katso (Laiteja yksityisyysasetukset).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
VIRB™ etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB toimintakameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB kameran käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse Navigator laitteessa Sovellukset > VIRB-etäkäyttö.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Aloita tai lopeta videon tallennus valitsemalla REC.
• Ota valokuva valitsemalla .
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi ja
valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
9
Hälytyksen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > Herätyskello.
2 Määritä aika.
3 Valitse Hälytys päällä -valintaruutu.
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.
Mittojen muuntaminen
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse tarvittaessa Muunna:-painike, mittaluokka ja
Tallenna.
3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja Tallenna.
4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva kenttä.
5 Kirjoita numero ja valitse Valmis.
Valuuttakurssien määrittäminen
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit itse päivittää yksikkömuuntimen valuuttakursseja.
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse Muunna:-painike.
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen valuutta ja
lopuksi Tallenna.
5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa valuuttakurssit
näkyvät.
6 Valitse valuutan ruutu.
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.
8 Valitse OK.
Tietoja liikenteestä
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa. Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden mukana, se
voi sisältyä ajoneuvon virtajohtoon tai laitteeseen, ja se on
valinnainen lisävaruste kaikille malleille.
• Laite on liitettävä ajoneuvon virtalähteeseen, jotta se voi
vastaanottaa liikennetietoja.
• Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja
lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja
voidaan vastaanottaa.
• Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida.
•
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
• Jos laitteessasi on ulkoinen antenni, se kannattaa pitää
liitettynä, jotta liikennetietojen vastaanotto on paras
mahdollinen.
Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella
ILMOITUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
10
Tarvitset liikennepalvelua tukevan virtajohdon, jotta voit
vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella. Jos
laitemalli sisältää elinikäisen liikennepalvelun, käytä laitteen
mukana toimitettua ajoneuvon virtajohtoa. Jos laitemalli ei
sisällä liikennepalvelua, osta Garmin liikennevastaanotin.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
HUOMAUTUS: liikennevastaanotinta ei voi käyttää, kun laite on
liitettynä moottoripyörätelineeseen.
Laite voi vastaanottaa liikennesignaaleja liikennetietoja
lähettäviltä asemilta.
HUOMAUTUS: Joillakin alueilla liikennetietoja voidaan
vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio™ tekniikalla.
1 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto ulkoiseen
virtalähteeseen.
2 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto laitteeseen.
Kun olet liikennetilauksen kattavuusalueella, laite näyttää
liikennetietoja.
Liikennevastaanotin
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-liitin
Ulkoisen antennin liitin
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ajoneuvon muuntaja
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy liikennekuvake.
Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden
vakavuuden.
Vihreä: liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen: liikenne etenee, mutta on hiukan ruuhkaista. Tiellä
on jonkin verran ruuhkaa.
Punainen: liikenne ei etene tai etenee erittäin hitaasti. Tiellä on
vakavia ruuhkia.
Harmaa: liikennetiedot eivät ole saatavilla.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä ja optimoi
reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu
mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, laite laskee reitin automaattisesti uudelleen.
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
Liikennekuvake
liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa vaihtoehtoista
reittiä ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun saapumisaikaasi
automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana
2 Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen mukaan, missä
kohdassa reittiä tapahtumat sijaitsevat.
3 Valitse tapahtuma.
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
.
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenne reitillä.
Tietoja liikenteestä
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4 Valitse > Vältä.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
.
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse
2 Valitse Vaihtoeht. reitti.
3 Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
.
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenneolosuht..
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
.
1 Valitse karttasivulla
2 Valitse Liikenneolosuht. > .
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
.
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenneolosuht..
3 Valitse liikennekuvake.
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät
kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartassa > Liikenne.
2 Valitse Selite.
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti,
kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot myGarmin™
karttaohjelmistosta, mukaan lukien MapSource , BaseCamp™
ja HomePort™ (Mukautetut kohdepisteet).
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta (POI Loaderin asentaminen).
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com/trip
_planning). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä,
reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™ ja microSDHC-muistikortteja.
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse päävalikosta Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
Liikennetietojen poistaminen käytöstä
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Poista valinta Liikenne-valintaruudusta.
Laite ei enää vastaanota live-liikennetietoja, mutta se välttää
edelleen mahdollisia ruuhka-alueita trafficTrends™ toiminnon
avulla, jos se on käytössä (trafficTrends™).
Tietojen hallinta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
11
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Voit avata kartta- ja ajoneuvoasetukset valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttapainikkeet: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen).
Kojelaudat: määrittää kartan päävalikon asettelun.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com/us/maps.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.
Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää, miten laite laskee
reitin uudelleen, jos poikkeat reitiltä.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Kiertoteiden lisätiedot: määrittää kiertotien pituuden.
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
12
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Mutkaiset tiet: laskee reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti
mutkaisia teitä.
Näyttöasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näyttö.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Autom., laite valitsee päivä- ja yövärit automaattisesti
kellonajan mukaan.
Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsi laitteita: etsii läheisiä Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Liikenneasetukset
Avaa liikenneasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
trafficTrends: katso kohtaa trafficTrends™.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.
Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
trafficTrends™
Kun trafficTrends on käytössä, laite laskee tehokkaita reittejä
aiempien liikennetietojen avulla.
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin eri
viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien mukaan.
trafficTrends toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta liikennetietoja
poistamalla trafficTrends toiminnon käytöstä.
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends™.
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Laitteen mukauttaminen
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Valitse Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: määrittää näppäimistön kielen.
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöasettelun.
Tilaan mukautuva näppäimistö: vaihtaa näppäimistöasettelua,
kun kulkuvälinetilaa vaihdetaan.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laiteasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhj. matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt
paikat ja matkalokin matkahistorian.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS: ajoneuvon virtajohto on valinnainen lisävaruste.
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa À auki.
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen neljällä tavalla.
• Moottoripyörän virtajohto
• Ajoneuvon virtajohto (valinnainen lisävaruste)
• USB-kaapeli
• Verkkovirtalaturi (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla:
• Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon.
• Liitä laite moottoripyörän virtajohtoon.
• Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
• Liitä laite valinnaiseen muuntajaan.
Liite
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
2
3
4
5
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
Asenna 2 A:n pikasulake.
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
Kierrä kärkiosa kiinni ajoneuvon virtajohtoon Ã.
Kiinnittäminen kojelautaan
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen.
Kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan tiettyjen
paikallisten säädösten noudattamiseksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com.
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
13
3
4
5
6
Aseta levy kojelautaan.
Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan yläosan kielekettä.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Valvontakamerat
ILMOITUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteesta
www.garmin.com/safetycameras. Tuettuja sijainteja varten voit
ostaa valvontakameratietojen tilauksen. Tilaus sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnin. Laite hälyttää, kun olet
lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten voit päivittää laitteesi säännöllisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytettävissäsi.
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat tiettynä aikana.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
2 Seuraa näytön ohjeita.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Ohje.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen).
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Vianmääritys
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Akun varaustila ei näy oikein
1 Anna laitteen varauksen purkautua kokonaan.
2 Lataa laite täyteen keskeyttämättä latausta.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa.
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä).
• Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (Siirtyminen lepotilaan
ja poistuminen siitä).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen).
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 113 °F).
• Tarkista moottoripyörätelineen navat.
• Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys BMW Motorrad myyjään.
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
14
Vianmääritys
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising