Garmin | BMW Motorrad Navigator Street | Garmin BMW Motorrad Navigator Street Priročnik za uporabo

Garmin BMW Motorrad Navigator Street Priročnik za uporabo
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. nüMaps Lifetime™ in TracBack
sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Teh blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Oznaka Bluetooth in logotipi so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Garmin vsa ta imena uporablja v skladu z licenco. microSD™ je blagovna znamka družbe
SD-3C.
®
BMW je registrirana blagovna znamka družbe BMW AG.
®
Ta izdelek razreda III mora napajati omejen vir napajanja (LPS).
®
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Namestitev naprave v nosilec za motocikel
1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
3 Z vakuumskega nosilca odstranite zaščitno plastiko.
4 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in
5
6
7
8
2 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
3 Če zapah na vrhu nosilca ostane odprt, ga pritisnite navzdol,
dokler se rdeče črte ne vidi več.
Odstranjevanje naprave z nosilca za
motocikel
1 Pritisnite gumb za sprostitev na stranskem delu nosilca.
2 Dvignite napravo ven.
Namestitev naprave v avtomobil
OPOMBA: nosilec za avtomobil je priložen izbirnemu
avtomobilskemu kompletu.
OBVESTILO
Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
9
osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
Vakuumsko prijemalo  pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
Nosilec Ä pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
NAMIG: držite jeziček na vrhu nosilca in hkrati pritisnite
logotip na vrhu naprave.
Večji konec napajalnega kabla avtomobila vključite v vtičnico.
Podpora in posodobitve
Garmin Express omogoča preprost dostop do teh storitev za
vašo napravo.
• Registracija izdelka
• Posodobitve programske opreme in zemljevidov
• Priročniki za naprave
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
®
Nastavitev programa Garmin Express™
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način mirovanja.
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.
1 Priključek na hrbtni strani nosilca povlecite navzgor.
2 Manjši konec avtomobilskega napajalnega kabla À priklopite
v vrata mini-USB Á.
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklop.
Uvod
1
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
ali , če želite prilagoditi svetlost zaslona.
2 Izberite
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi glasnost, izberite
• Za izklop zvoka naprave izberite .
• Za dodatne možnosti izberite .
ali
.
Ikone vrstice stanje
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in tipkovnice).
• Če želite vnesti črko ali številko, izberite znak na tipkovnici.
• Če želite izbrati črko v nizu, izberite niz – na primer "A-I".
• Če želite vnesti presledek, izberite
.
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
• Če želite izbrisati znak, izberite .
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .
O bližnjicah
Stanje signala GPS.
Stanje tehnologijeBluetooth (se prikaze, ko je omogočen)
Bluetooth.
®
Indikator načina prevoza.
Trenutni čas.
Stanje baterije.
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
v vrstici stanja označuje moč signala (oglejte si
satelitov.
Ikone vrstice stanje). Iskanje satelitskega signala lahko traja
nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
za ogled podrobnih
3 Po potrebi pritisnite in držite
informacij o satelitskih signalih.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Iskanje lokacij
Lokacije
Način za motor
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na
primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.
Način avtomobila
Iskanje prodajalcev BMW
Način izven cest (oglejte si Navigacija izven cest)
Poiščete lahko prodajalca BMW, ki je najbliže vaši lokaciji.
Izberite Kam? > BMW Motorrad.
.
Načini prevoza
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na
način prevoza.
Izbira načina prevoza
Izberite
.
Informacije o bateriji
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije. Če želite
povečati natančnost merilnika baterije, popolnoma porabite
baterijo in jo znova napolnite. Naprave ne izklopite, dokler se ne
napolni popolnoma.
Nastavljanje časa
OPOMBA: izberite Samodejno, če želite ob vsakem vklopu
naprave samodejno nastaviti čas.
.
1 Izberite
2 Nastavite čas s premikanjem številk.
2
Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
Držite ali za hitrejše pomikanje.
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Nastavitev glasnosti
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
Uporaba tipk na zaslonu
•
•
•
•
•
®
Kontaktni podatki
Če imate pri uporabi naprave BMW Navigator težave ali
vprašanja, se obrnite na prodajalca izdelkov BMW Motorrad.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje tri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
Iskanje lokacij
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
5 Izberite Naslov ali Telefonska številka in vnestite nove
podatke.
Ocenjevanje destinacij
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Prijava zaprte ali manjkajoče lokacije
Če rezultati iskanja vsebujejo zastarele ali nepravilne lokacije,
lahko napako sporočite družbi Garmin, ki jo bo odstranila iz
prihodnjih iskanj.
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite > Urejanje.
5 Izberite Prijavi kot zaprto or Prijavi kot manjkajoče.
Te informacije so poslane družbi Garmin, ko napravo prek
računalnika priklopite na storitev mojiPodatki (Nastavitev
programa Garmin Express™).
Urejanje podatkov o lokaciji
Za lokacijo v rezultatih iskanja lahko spremenite naslov ali
telefonsko številko.
1 Poiščite lokacijo.
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite > Urejanje.
Iskanje lokacij
Destinacijam lahko dodelite želeno število zvezdic.
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite zvezdice, da ocenite destinacijo.
Ocenjevanje z zvezdicami se posodobi v vaši napravi.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja).
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite Vnesite iskanje.
3 Vnesite ime mesta in izberite .
4 Izberite mesto.
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu
Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov,
kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate
omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti (Prilagajanje
plasti zemljevida).
1 Izberite Prikaži zemlj..
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Po potrebi izberite in izberite ikono kategorije, če si želite
ogledati samo določeno kategorijo krajev.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
Po
potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.
5
3
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi dom. lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Urejanje.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Končano.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Urejanje.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite lokacijo parkirišča.
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Urejanje > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Nastavitev simuliranega položaja
Izmenjava shranjene lokacije
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje parkirnih mest
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemlj..
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Če shranite lokacijo podjetja, ki ni v podatkih zemljevidov, jo
lahko pošljete družbi Garmin. Tako bo lokacija dodana med
prihodnje posodobitve zemljevidov in izmenjana s skupnostjo
Garmin.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Objavi kraj.
Shranjevanje lokacij
Pošiljanje lokacije v napravo
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite > Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
4
Lokacije lahko v napravo prenesete iz različnih spletnih virov, na
primer spletnega mesta http://connect.garmin.com.
1 Napravo priklopite na računalnik (oglejte si Priklop naprave
na računalnik).
2 Če je treba, namestite vtičnik Garmin Communicator.
OPOMBA: za več informacij obiščite www.garmin.com
/communicator.
3 Prek računalnika poiščite lokacijo na podprtem spletnem
mestu.
4 Na spletnem mestu izberite Pošlji v GPS.
OPOMBA: na nekaterih spletnih mestih je morda uporabljen
drugačen gumb ali povezava.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Iskanje lokacij
Navigacija
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo (Lokacije).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi!.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Ovinkaste ceste za izračun poti, ki dajejo
prednost ovinkastim cestam.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite Načrtov. poti.
4 Izberite načrtovano pot.
5 Izberite Pojdi!.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša,
lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Ovinkaste ceste > Shrani.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja > Avtoceste,
če se želite na načrtovani poti izogniti avtocestam (izbirno).
To bo morda povečalo pogostost ovinkastih cest na
načrtovanih poteh, lahko pa občutno podaljša čas ali razdaljo
pri daljših poteh.
3 Začnite vožnjo po načrtovani poti.
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s
karirasto zastavo.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.
Navigacija
Uporaba zemljevida za navigacijo
1 V glavnem meniju izberite Prikaži zemlj..
2 Če so kontrolniki povečave skriti, izberite zemljevid, če jih
želite prikazati.
3 Izberite zemljevid.
4 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite
ali .
• Za obračanje pogleda zemljevida izberite .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Za dodajanje ali odstranjevanje plasti zemljevida izberite
.
• Za ogled določenih kategorij izberite .
• Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo,
izberite .
• Za ogled bližnjic funkcij zemljevida in krmarjenja izberite
.
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Preskok točke na načrtovani poti
Če se odločite, da ne želite obiskati naslednje točke na
načrtovani poti, jo lahko preskočite. To preprečuje, da bi vas
naprava usmerila nazaj na zgrešeno točko. Funkcija ni na voljo,
če je naslednja točka vaš končni cilj.
Na zemljevidu izberite
> Preskoči.
Izbira obvoza
Med usmerjanjem po načrtovane poti lahko uporabite obvoze,
da se izognete oviram, kot so gradbišča.
Med navigacijo izberite
> Obvoz.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
5
O storitvah na izvozih
Omogočanje dodatnih obvozov
Med navigacijo po načrtovani poti lahko poiščete gorivo, hrano,
prenočišča in stranišča blizu izvozov, ki se jim približujete.
Storitve so razporejene po zavihkih po kategoriji.
Gorivo
Hrana
Prenočišče
Stranišča
Iskanje storitev na izvozih
1 Na zemljevidu izberite > Storitve na izvozu.
2 Izvoz pred vami izberite s puščicami.
3 Izberite zavihek s storitvijo na izvozu.
4 Izberite destinacijo.
Navigacija do izvoza
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Pojdi!.
> Storitve na izvozu >
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti.
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Obvoz.
2 Izberite možnost.
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
navedite razdaljo.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cestah na načrtovani poti in nato še
cesto, ki jo želite obvoziti.
Navigacija izven cest
.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
O izogibanjih po meri
Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in
delom ceste. Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali
onemogočite.
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naprej.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naprej.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naprej.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naprej.
5 Izberite Končano.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
6
Izberite Nastavitve > Navigacija > Dodatni obvozi.
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Omogočanje merjenja goriva
Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku
prikaže merilnik goriva (Ogled informacij o potovanju).
OPOMBA: preden lahko omogočite merjenje goriva, morate
napravo namestiti v nosilec na motociklu ali v avtomobilu.
1 Napolnite rezervoar za gorivo.
2 Izberite možnost:
• Če merjenje goriva omogočate prvič, izberite Nastavitve
goriva > Spremljanje goriva > Razdalja na rezervoar in
vnesite razdaljo, ki jo vozilo prepotuje z enim rezervoarjem
za gorivo.
• Če ste merjenje goriva že omogočili, izberite Ponastavi
rezervoar za gorivo za natančno merjenje goriva.
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za
gorivo skoraj prazen.
OPOMBA: če želite od naprave prejemati opozorila o nizki ravni
goriva, mora biti naprava priklopljena na nosilec za motocikel ali
avtomobil.
1 Omogočite merjenje goriva (Omogočanje merjenja goriva).
2 Izberite Opozorilo o rezervoarju za gorivo.
3 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z
zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.
Strani zemljevida
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite Plasti zemljevida.
3 Izberite, katere plasti želite vključiti na zemljevid, in nato
Shrani.
Strani zemljevida
Ogled dnevnika potovanja
Ogled naslednjega zavoja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
Izberite
potrditveno polje Dnevnik potovanja.
2
Med navigacijo po avtomobilski načrtovani poti je v zgornjem
levem kotu zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja,
zamenjave pasu ali drugega manevra.
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
3 Izberite Shrani.
Prilagajanje tipk na zemljevidu
Vključite lahko do dve ikoni na desni strani glavnega zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Tipke na
zemljevidu.
2 Izberite ikono in izberite V redu.
3 Izberite .
4 Izberite drugo ikono.
2.2
k
m
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
.
2.2
k
m
Ogled informacij o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
> Potovalni računalnik.
Na zemljevidu izberite
Odstranjevanje tipk z zemljevida
Odstranite lahko vse tipke, ki so na desni strani zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Tipke na
zemljevidu.
2 Izberite ikono in izberite V redu.
3 Izberite Shrani.
Spreminjanje nadzornih plošč
Nadzorna plošča na dnu zemljevida prikazuje informacije o
potovanju. Izberete lahko različne nadzorne plošče in tako
spremenite slog in postavitev informacij.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Armaturne
plošče.
2 Za izbiro nadzorne plošče uporabite puščice.
3 Izberite Shrani.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever zgoraj za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Ogled seznama zavojev
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za
krmarjenje na vrhu zemljevida.
2 Izberite > Zemljevid.
Strani zemljevida
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite > Potovalni računalnik.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite kategorijo.
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
7
Prostoročne funkcije
Napravo lahko priklopite na brezžične slušalke in glasovno
usmerjanje poslušate na njih. Ko so povezane slušalke, lahko
na nekatere modele priklopite mobilni telefon in kličete ter
sprejemate klice z napravo in slušalkami.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Brezžične slušalke
Z brezžično tehnologijo lahko naprava pošilja zvočne
navigacijske pozive v brezžične slušalke.
Povezovanje brezžičnih slušalk
OPOMBA: naenkrat so lahko aktivne samo ene slušalke.
Preden lahko prejemate navigacijske pozive po slušalkah,
morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.
1 Slušalke in napravo Navigator postavite tako, da sta
oddaljena največ 10 m (33 čevljev).
2 V napravi Navigator omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth .
3 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth,
naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
4 V napravi Navigator izberite Nastavitve > Bluetooth >
Iskanje naprav.
5 Izberite V redu.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
6 Na seznamu izberite svoje slušalke in nato V redu.
7 Ko je združevanje končano, znova zaženite napravo
Navigator in brezžične slušalke.
Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med
navigacijo po načrtovani poti.
®
O prostoročnem klicanju
OPOMBA: brezžična tehnologija Bluetooth ni na voljo pri vseh
modelih ali za vse jezike in regije.
Pri nekaterih modelih je na voljo prostoročno klicanje. Z
brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.
Če želite ugotoviti, ali je telefon s tehnologijo Bluetooth združljiv
z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Telefon morda ne bo podpiral vseh funkcij prostoročnega
telefoniranja, ki jih omogoča naprava.
Združevanje s telefonom
Preden lahko napravo združite z mobilnim telefonom, jo morate
združiti in povezati z združljivimi brezžičnimi slušalkami.
1 Telefon in napravo Navigator postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 ft).
2 V napravi Navigator izberite Nastavitve > Bluetooth >
Iskanje naprav.
3 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
4 V napravi Navigator izberite V redu.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
5 Na seznamu izberite telefon in izberite V redu.
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave Navigator.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
8
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
1 Izberite Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo (Lokacije).
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
1 Na zemljevidu med klicem izberite
2 Izberite možnost.
.
• Za prenos klica v telefon izberite Sluš.–Handset.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti
napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne
sisteme, kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite Nemo.
• Za prekinitev klica izberite Končaj klic.
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije).
Izberite Telefon >
> Nastavitev domače št., vnesite
svojo telefonsko številko in izberite Končano.
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Shranjeno > Domov >
> Kliči.
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo Navigator.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.
Brisanje združene naprave Bluetooth
Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da ne bo mogla več
samodejno vzpostaviti povezave z napravo Navigator.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati.
Prostoročne funkcije
3 Izberite Prekliči združitev naprave.
Uporaba programov
TracBack
®
Sledenje nedavni sledi
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
• Izberite Optimiranje vrst. reda, če želite postanke na
potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.
.
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
5 Izberite Izbira.
6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite .
7 Izberite Naprej.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Načrtovanje potovanja
Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku,
vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki
lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako
lokacijo prispete pravočasno.
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Čas odhoda ali Čas prihoda.
5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.
6 Izberite Trajanje.
7 Izberite, koliko časa nameravate preživeti na lokaciji, in
izberite Shrani.
8 Po potrebi ponovite korake od 3 do 7 za vsako lokacijo.
Funkcija TracBack zabeleži sled vašega nedavnega premikanja.
Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.
1 Izberite TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
Izberite
Pojdi!.
2
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje
Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko
pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja
(Navigacija po shranjenem potovanju).
1 Izberite TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite Shrani kot potovanje.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
Uporaba kompasa
OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate
premikati.
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.
Izberite Programi > Kompas.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje mesto.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem
Daljinski upravljalnik za VIRB™
Spremenite lahko načine prevoza za shranjeno potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite potovanje.
3 Izberite > Način prevoza.
4 Izberite način prevoza.
5 Izberite Shrani.
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite naslednji cilj in nato še Začni.
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Izberite Preimenuj potovanje.
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati lokacije
ali spreminjati njihov vrstni red.
• Izberite Izbriši potovanje.
Uporaba programov
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik
kamere VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi Navigator izberite Programi > Dalj. za VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Izberite REC, da začnete ali zaustavite snemanje videa.
• Če želite zajeti fotografijo, izberite .
Uporaba svetovne ure
1 Izberite Programi > Svetovna ura.
2 Če je treba, izberite mesto, vnesite ime mesta in izberite
Končano.
Ogled zemljevida sveta
Izberite Programi > Svetovna ura > .
Nočne ure se prikažejo na osenčenih območjih zemljevida.
9
Nastavljanje alarma
1 Izberite Programi > Budilka.
2 Nastavite čas.
3 Potrdite polje Alarm vključen.
Uporaba kalkulatorja
Izberite Programi > Kalkulator.
Pretvarjanje enot
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.
2 Če je treba, izberite gumb ob možnosti Pretvori:, kategorijo
meritev in Shrani.
3 Če je treba, izberite gumb za enote, mersko enoto in Shrani.
4 Izberite polje pod enoto, ki jo želite pretvoriti.
5 Vnesite številko in izberite Končano.
Nastavitev menjalnih razmerij valut
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Posodabljate lahko menjalna razmerja valut za pretvornik enot.
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.
2 Izberite gumb ob možnosti Pretvori:.
3 Izberite Valuta in nato še Shrani.
4 Če je treba, izberite gumb za valuto, drugo valuto in Shrani.
5 Izberite gumb na dnu zaslona, ki prikazuje menjalno razmerje
valute.
6 Izberite polje poleg valute.
7 Vnesite vrednost in izberite Končano.
8 Izberite V redu.
O prometu
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom
in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna
dodatna oprema za vse modele.
• Za prejemanje prometnih informacij mora biti naprava
priključena na napajanje vozila.
• Za prejemanje prometnih informacij morata biti napajan
sprejemnik prometnih informacij in naprava v dosegu postaje,
ki oddaja prometne informacije.
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij.
•
spreminja barvo in tako določa stopnjo razmer na
načrtovani poti ali cesti, po kateri se trenutno vozite.
• Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem prometnih
informacij, jo vedno pustite priklopljeno za najboljši sprejem.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi
informacijami. Če vaš model naprave vključuje doživljenjsko
10
prejemanje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel
vozila, priložen napravi. Če vaš model naprave ne vključuje
prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik
prometnih informacij. Za dodatne informacije obiščite
www.garmin.com/traffic.
OPOMBA: ko je naprava povezana z nosilcem za motocikel,
sprejemnika prometnih informacij ni mogoče uporabljati.
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.
OPOMBA: V nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.
2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na napravo.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.
Sprejemnik prometnih informacij
À
Á
Â
Ã
Ä
Priključek Mini-USB
Priključek za zunanjo anteno
Notranja antena
Indikator vklopa
Napajalni priključek vozila
Ikona prometa
Ko prejemate prometne informacije, se na zemljevidu pojavi
ikona prometa. Ikona prometa spreminja barve in tako označuje
gostoto prometa.
Zelena: promet brez zastojev.
Rumena: promet se premika, vendar prihaja do zastojev. Na
cesti je nekaj zastojev.
Rdeča: promet se ne premika ali pa se premika zelo počasi. Na
cesti je veliko zastojev.
Siva: prometne informacije niso na voljo.
Promet na načrtovani poti
Med izračunavanjem načrtovane poti naprava pregleda trenutno
stanje prometa in samodejno optimira načrtovano pot za
najkrajši čas potovanja. Če med navigacijo pride do velikega
prometnega zastoja, naprava samodejno znova izračuna
načrtovano pot.
Ikona prometa
spreminja barvo in tako določa stopnjo
razmer na načrtovani poti ali cesti, po kateri se trenutno vozite.
Načrtovana pot bo morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni
mogoče izračunati. Čas zamude se samodejno prišteje k
predvidenemu času prihoda.
Ogled prometa na načrtovani poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite
2 Izberite Promet na poti.
.
Prikaže se seznam prometnih dogodkov, ki so razporejeni
glede na lokacijo na načrtovani poti.
3 Izberite dogodek.
Ročno izogibanje prometu na načrtovani poti
.
1 Na zemljevidu izberite
O prometu
2 Izberite Promet na poti.
3 Če je treba, si s puščicami oglejte druge prometne zastoje na
načrtovani poti.
> Izogni se.
Naprava prometnih informacij v živo ne prejema več, območjem
z zastoji pa se še vedno izogiba s funkcijo trafficTrends™, če je ta
omogočena (trafficTrends™).
4 Izberite
Potovanje po drugi načrtovani poti
1 Med navigacijo po avtomobilski načrtovani poti izberite
2 Izberite Druga načrt. pot.
3 Izberite načrtovano pot.
Upravljanje podatkov
.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
.
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Prometne razmere.
Promet v vašem območju
Iskanje prometnih zastojev
.
1 Na strani z zemljevidom izberite
2 Izberite Prometne razmere > .
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več zamud, si s puščicami oglejte druge
zamude.
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu
.
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Prometne razmere.
3 Izberite ikono prometa.
Razumevanje prometnih informacij
Legenda prometa razlaga ikone in barve na zemljevidu prometa.
1 Na zemljevidu izberite > Promet.
2 Izberite Legenda.
Naročnine na prometne informacije
Aktivacija naročnine
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob
hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in
signala GPS.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naprej.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
Onemogočanje prometnih informacij
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Počistite potrditveno polje Promet.
Upravljanje podatkov
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource ,
BaseCamp™ in HomePort™ (Uporabniške destinacije).
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (Nameščanje programa POI Loader).
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena
Garminova programska oprema za zemljevide
(www.garmin.com/trip_planning). Na pomnilniške kartice lahko
poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so
zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in
uporabniške destinacije.
Nameščanje pomnilniške kartice
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko priključite na računalnik s priloženim kablom
USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
11
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Tipke na zemljevidu: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida).
Armaturne plošče: nastavi postavitev nadzorne plošče
zemljevida.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Varni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Ovinkaste ceste: izračun poti, na katerih imajo prednost
ovinkaste ceste.
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodej. in tako omogočite
napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na
čas dneva.
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve za Bluetooth
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve prometnih informacij
Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
trafficTrends: oglejte si trafficTrends™.
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
www.garmin.com/us/maps.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
O naročninah na prometne informacije
Nastavitve navigacije
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: določa nastavitve načrtovane poti.
Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določa, kako
naprava ponovno izračuna načrtovano pot, če skrenete z nje.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Dodatni obvozi: določa dolžino obvoza.
12
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte
si http://www.garmin.com/traffic.
trafficTrends™
Ko je funkcija trafficTrends omogočena, uporablja naprava
zgodovino prometnih informacij pri izračunu boljših načrtovanih
poti.
OPOMBA: glede na prometne trende za izbran dan ali čas
dneva se lahko izračunajo različne načrtovane poti.
Onemogočanje funkcije trafficTrends
Če ne želite, da naprava beleži ali posreduje prometne
informacije, onemogočite funkcijo trafficTrends.
Prilagajanje naprave
Izberite Nastavitve > Promet > trafficTrends™.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: določa jezik tipkovnice.
Razporeditev tipkovnice: določa postavitev tipkovnice.
Prilagodljiva tipkovnica: spremeni postavitev tipkovnice, ko
spremenite način prevoza.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti stran z nastavitvami naprave, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končne uporabnike, ki veljajo za vašo napravo.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
•
•
•
•
Napajalni kabel motocikla
Napajalni kabel vozila (izbirna dodatna oprema)
Kabel USB
z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov:
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.
• V napravo priključite napajalni kabel motocikla.
• Napravo z računalnikom povežite s priloženim kablom USB.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OPOMBA: napajalni kabel vozila je izbirna dodatna oprema.
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odvijte končni del À.
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na štiri načine.
Dodatek
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
13
2
3
4
5
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Namestite 2 A hitro varovalko.
Namestite srebrno konico v končni del.
Privijte končni del v napajalni kabel vozila Ã.
Namestitev na armaturno ploščo
OBVESTILO
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.
Z namestitvenim diskom namestite napravo na armaturno
ploščo in upoštevajte ustrezne državne predpise. Za več
informacij si oglejte www.garmin.com.
1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk,
očistite in posušite.
2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
3 Namestite disk na armaturno ploščo.
4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).
Odstranitev naprave, priklopne postaje in
nosilca
Odstranitev naprave s priklopne postaje
1 Pritisnite jeziček na vrhu nosilca.
2 Napravo nagnite naprej.
Odstranitev priklopne postaje z nosilca
1 Priklopno postajo obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek priklopne postaje ne odstopi od
kroglice na nosilcu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.
Informacije o varnostnih kamerah so na voljo na nekaterih
območjih. Za razpoložljivost si oglejte www.garmin.com
/safetycameras. Za te lokacije lahko kupite naročnino na
informacije o varnostnih kamerah. Naročnina vključuje lokacije
več sto varnostnih kamer. Naprava vas opozori, ko se
približujete varnostni kameri ali če vozite prehitro. Podatki se
posodabljajo vsaj enkrat tedensko, da lahko redno posodabljate
tudi napravo in imate na voljo najnovejše informacije.
Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate
trenutno naročnino. Vsako kupljeno območje ima datum poteka.
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
14
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Odpravljanje težav
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Merilnik baterije ni natančen
1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.
2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Odpravljanje težav
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona.
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona.
• Onemogočite Bluetooth brezžično tehnologijo (Izključujem
Bluetooth).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila).
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).
• Preverite zatiče na nosilcu za motocikel.
• Če težave ne morete odpraviti, se za pomoč obrnite na
prodajalca izdelkov BMW Motorrad.
Odpravljanje težav
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising