Garmin | HUD (Head-Up Display) | User manual | Garmin HUD (Head-Up Display) Brugervejledning

Garmin HUD (Head-Up Display)  Brugervejledning
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Garmin logoet og StreetPilot® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.‍ iPad® og iPhone® er varemærker
tilhørende Apple® Inc.‍, registreret i USA og andre lande.‍ Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc.‍ Windows® er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.‍
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Påføring af film på forruden
BEMÆRK
Før du påfører film på forruden, skal du kontrollere alle
gældende love og vedtægter i det område, hvor du kører.‍ Visse
love forbyder eller begrænser brug af film på forruden.‍ Det er dit
ansvar, at du anvender filmen til forruden i overensstemmelse
med alle gældende love og vedtægter.‍ Garmin er ikke ansvarlig
for eventuelle bøder eller skader, der pådrages som et resultat
af en hvilken som helst lov eller vedtægt, der relaterer til brugen
af Garmin enheden.‍
Undlad at påføre film på en tør overflade.‍ Hvis du påfører filmen
på en tør overflade og derefter forsøger at fjerne luftbobler,
ødelægger du filmen.‍
Før du påfører filmen, skal du teste det sted, hvor den skal
sidde, mens enheden er tændt.‍ Du kan ikke fjerne filmen, når
den er påført og er tør.‍
Du kan bruge den film, der er vedlagt, til at reflektere displayet
op på forruden.‍
1 Vælg, hvor filmen skal påføres.‍
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer for at
få yderligere oplysninger.‍
2 Rengør og tør forruden med en fnugfri klud.‍
3 Sprøjt rent vand på forruden.‍
Vandet gør det muligt for filmen at sidde fast på vinduet.‍
4 Træk i den hvide tap for at fjerne det beskyttende lag fra
klæbesiden af filmen.‍
5 Sæt filmen fast på forruden, og vend det beskyttende lag
mod dig.‍
Du
kan eventuelt flytte filmen til den helt perfekte position,
6
mens forruden stadig er våd.‍
7 Skrab luftboblerne ud mod kanten af filmen med et kort.‍
Du kan kun fjerne luftbobler, mens toplaget sidder på filmen.‍
Desto færre luftbobler under filmen, desto bedre visning af
data.‍
8 Træk i den grønne tap for at fjerne det sidste beskyttende lag
fra filmen.‍
Tilslutning af bilstrøm
Du kan oplade en smartphone-enhed via USB-porten fra
bilstrømstikket.‍
1 Sæt strømkablet i en stikkontakt i køretøjet.‍
2 Sæt den anden ende af enhedens strømkabel À fast i det
lille hul på enheden.‍
3 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte strømkablet fra din
smartphone til USB-porten Á.‍
Placering af enheden på instrumentbrættet
ADVARSEL
Når du placerer enheden i et køretøj, skal du tage hensyn til alle
de overvejelser, der er opført i guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer.‍
1 Vælg en placering af enheden.‍
2 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
enheden.‍
3 Placer enheden på instrumentbrættet.‍
4 Tryk basen ned.‍
Basen former sig efter instrumentbrættets form.‍
Indstil visningsvinklen efter behov.‍
5
TIP: Justering af visningsvinklen kan også øge skærmens
lysstyrke.‍
Tip: Hvis undersiden af enheden glider på instrumentbrættet
pga.‍ støv og snavs, skal du rengøre den med en fugtig klud kun
med vand.‍ Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler.‍
Tilslutning af enheden til din smartphone
Før du kan bruge, skal du forbinde det til din smartphone.‍
1 Sæt enheden i stikket, og sørg for, at den er tændt.‍
2 Placer din smartphone og enheden inden for en afstand på
Tilslutning af refleks-linse
Du kan bruge refleks-linsen, der kan klikkes på plads, i stedet
for filmen på forruden.‍ På den måde kan du bruge displayet i
andre køretøjer eller i områder, hvor du ikke må anvende film
på forruden.‍
Klik refleks-linsen fast på enheden.‍
Sådan kommer du i gang
10 m (33 fod) fra hinanden.‍
3 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth® trådløs
teknologi og søge efter enheder.‍
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.‍
4 Vælg Garmin HUD på listen.‍
1
Hvis du har aktiveret automatisk registrering af parrede enheder
på din smartphone, forbindes enheden automatisk til din
smartphone, hver gang de begge tændes og er inden for
hinandens rækkevidde.‍
Navigation
Vis under navigation
Når du opretter en rute på din smartphone og en kompatibel
enhed, viser enheden ruteoplysninger på forruden eller reflekslinsen.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Afstand til næste sving
Forventet ankomsttidspunkt
Aktuel hastighed og gældende hastighedsgrænse, hvis tilgængelig
Vognbane (udfyldt pil angiver den korrekte bane)
Retning for næste sving
På hvilken side af gaden, destinationen er
Statusikoner
Sikkerhedskamera i nærheden
Trafik
Destination
Aktuel hastighed og den gældende hastighedsgrænse, hvis den
er tilgængelig
Køretøj overstiger hastighedsgrænsen
Specifikationer
Driftstemperaturområde
-15° til 60°C (5° til 140°F)
Temperaturområde for opbevaring -40° til 85°C (-40° til 185°F)
Driftsspænding og strøm
10–28 VDC (OVP @ 30 Vdc);
typisk 12 VDC, 1,5 Amp og
24 VDC, 0,8 Amp
USB-portspænding
5 VDC
USB-portstrøm
2,1 Amp
Produktkompatibilitet
Garmin displayet til placering foran kan bruges med Garmin
StreetPilot® til iPhone® eller NAVIGON™ mobilprogrammer.‍
NAVIGON programmet er kompatibelt på nogle Android™ og
Windows® 8 smartphones med Bluetooth teknologi.‍
Made for iPad® 3GS eller nyere, og iPad 2 eller nyere.‍
"Made for iPhone and iPad" betyder, at det elektroniske udstyr
er designet til at kunne tilsluttes specifikt til henholdsvis iPhone
eller iPad, og at det er blevet godkendt af udvikleren til at
overholde Apple® standarder for ydeevne.‍ Apple er ikke
ansvarlig for brugen af denne enhed, eller om den overholder
standarder vedrørende sikkerhed og bestemmelser.‍ Bemærk, at
brug af dette udstyr med iPhone eller iPad kan have indflydelse
på den trådløse ydelse.‍
2
Navigation
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising