Garmin | HUD (Head-Up Display) | User manual | Garmin HUD (Head-Up Display) Brukerveiledning

Garmin HUD (Head-Up Display)  Brukerveiledning
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin®, Garmin logoen og StreetPilot® er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍ Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.‍ iPad® og iPhone® er
varemerker for Apple® Inc.‍ som er registrert i USA og andre land.‍ Android™ er et varemerke for Google Inc.‍ Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og andre land.‍ Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.‍
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Påføre filmen på frontruten
MERKNAD
Kontroller alle gjeldende lover og forordninger for området du
skal kjøre i, før du påfører filmen på frontruten.‍ Enkelte lover
forbyr eller begrenser anvendelse av film på frontruten.‍ Det er
ditt ansvar å påføre filmen i samsvar med gjeldende lover og
forordninger.‍ Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle bøter,
straffer eller skader som resultat av lover eller forordninger
relatert til bruk av Garmin enheten.‍
Ikke påfør filmen på en tørr overflate.‍ Filmen blir ødelagt hvis du
fester den på en tørr overflate og prøver å fjerne boblene.‍
Slå på enheten, og test plasseringen før du påfører filmen.‍ Du
kan ikke flytte filmen etter at den har blitt påført og tørket.‍
Du kan bruke den medfølgende filmen til å speile skjermen på
frontruten.‍
1 Velg hvor du vil plassere filmen.‍
Du finner mer informasjon i veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon.‍
2 Rengjør og tørk av frontruten med en lofri klut.‍
3 Sprut rent vann på frontruten.‍
Vannet gjør at filmen fester seg på frontruten.‍
4 Dra i den hvite fliken for å fjerne det beskyttende laget fra
den klebrige siden av filmen.‍
5 Fest filmen til vindusruten med det beskyttende laget med
den grønne fliken vendt ut.‍
6 Du kan eventuelt flytte filmen til den beste plasseringen
mens frontruta fremdeles er våt.‍
7 Bruk et kort til skrape boblene ut mot kanten av filmen.‍
Du skal bare fjerne bobler mens det øverste beskyttende
laget fortsatt sitter på filmen.‍
Jo færre bobler under filmen, jo bedre vil du se dataene.‍
8 Dra i den grønne fliken for å fjerne det siste beskyttende
laget fra filmen.‍
Koble til strømuttaket i kjøretøyet
Du kan lade en smarttelefon med USB-porten på kontakten til
strømuttaket i kjøretøyet.‍
1 Koble bilens strømkabel til et strømuttak i bilen.‍
2 Koble den andre enden av enhetens strømkabel À til det lille
hullet på enheten.‍
3 Du kan eventuelt koble smarttelefonens strømkabel til USBporten Á.‍
Plassere enheten på dashbordet
ADVARSEL
Når du plasserer enheten i en bil, må du overholde alle hensyn
til plassering fra håndboken Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon.‍
1
2
3
4
Velg hvor du vil plassere enheten.‍
Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere enheten.‍
Sett enheten på dashbordet.‍
Trykk sokkelen ned.‍
Sokkelen tilpasser seg formen på dashbordet.‍
5 Juster visningsvinkelen etter behov.‍
TIPS: Når du justerer visningsvinkelen, kan også lysstyrken
på skjermen endres.‍
Hvis bunnflaten på enheten glir på dashbordet på grunn av
støv- og smussansamling, tørker du det rent med en fuktig klut
(bruk bare vann).‍ Ikke bruk såpe eller rengjøringsmidler.‍
Koble enheten til smarttelefonen
Koble til reflektorobjektivet
Du kan bruke reflektorobjektivet i stedet for frontrutefilmen.‍
Dermed kan du bruke frontvisningen i andre kjøretøy eller i
områder der du ikke kan bruke filmen.‍
Fest reflektorobjektivet på enheten.‍
Komme i gang
Du må koble frontvisningen til smarttelefonen før du kan bruke
den.‍
1 Koble til enheten, og kontroller at den er slått på.‍
2 Plasser smarttelefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot)
fra hverandre.‍
3 Aktiver Bluetooth® trådløs teknologi på smarttelefonen, og
søk etter enheter.‍
Det vises en liste over Bluetooth som er i nærheten.‍
4 Velg Garmin HUD fra listen.‍
1
Enheten kobles automatisk til smarttelefonen når begge er slått
på og innenfor rekkevidde, så lenge automatisk registrering av
parede enheter er aktivert på smarttelefonen.‍
Navigasjon
Visning under navigasjon
Enheten viser ruteinformasjon på frontruten eller
reflektorobjektivet når du har opprettet en rute på
smarttelefonen med et kompatibelt program.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Avstand til neste sving
Beregnet ankomsttid
Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
Kjørefelt (fargelagt pil viser riktig felt)
Retning for neste sving
Viser hvilken side av veien bestemmelsesstedet ligger på
Statusikoner
Fotobokser i nærheten
Trafikk
Bestemmelsessted
Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
Kjøretøyet overskrider fartsgrensen
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
–15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Temperaturområde for oppbevaring -40 til 85 °C (-40 til 185 °F)
Driftspenning og strøm
10–28 VDC (overspenning ved
30 VDC), vanligvis 12 VDC, 1,5 A
og 24 VDC, 0,8 A
Spenning i USB-port
5 VDC
Strøm i USB-port
2,1 A
Produktkompatibilitet
Frontvisningen fra Garmin skal brukes med Garmin StreetPilot®
for iPhone® eller mobilprogramer for NAVIGON™.‍ Programmet
NAVIGON er kompatible med noen Android™ og Windows® 8
smarttelefoner med Bluetooth teknologi.‍
Beregnet på iPad® 3GS eller nyere og iPad 2 eller nyere.‍
"Laget for iPhone og iPad" betyr at et elektronisk tilbehør er
utviklet spesielt for å kobles til henholdsvis iPhone eller iPad og
er sertifisert av utvikleren for å overholde standardene til
Apple® for ytelse.‍ Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne
enheten eller overholdelse av sikkerhetsstandarder eller pålagte
standarder.‍ Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret
sammen med iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse
ytelsen.‍
2
Navigasjon
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising