Garmin | HUD (Head-Up Display) | Garmin HUD (Head-Up Display) Priročnik za uporabo

Garmin HUD (Head-Up Display)  Priročnik za uporabo
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin®, logotip Garmin in StreetPilot® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.‍ Blagovnih znamk
ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.‍
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.‍ Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena.‍ iPad® in iPhone® sta blagovni znamki
družbe Apple® Inc.‍, registrirani v ZDA in drugih državah.‍ Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc.‍ Windows® je registrirana blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.‍ Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.‍
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Namestitev filma na vetrobransko steklo
OBVESTILO
Pred namestitvijo filma na vetrobransko steklo preverite vse
veljavne zakone in odloke, ki veljajo na območju, kjer vozite.‍
Nekateri zakoni prepovedujejo ali omejujejo namestitev filma na
sprednje okno.‍ Odgovorni ste za to, da film namestite v skladu z
vsemi veljavnimi zakoni in odloki.‍ Garmin ni odgovoren za
morebitne globe, kazni ali škodo, ki bi lahko nastala kot
posledica katerega koli zakona ali odloka, povezanega z
uporabo naprave Garmin.‍
Filma ne nameščajte na suho podlago.‍ Če boste film namestili
na suho površino in poskušali odstraniti mehurčke, boste uničili
film.‍
Pred namestitvijo filma preverite mesto pri vklopljeni napravi.‍
Filma ne boste mogli premakniti potem, ko ga boste namestili in
se bo posušil.‍
Priloženi film lahko uporabite za odsev zaslona na vetrobransko
steklo.‍
1 Izberite mesto za namestitev filma.‍
Za več informacij si oglejte navodila Pomembne informacije
o varnosti in izdelku.‍
2 Vetrobransko steklo očistite in posušite s krpo, ki ne pušča
vlaken.‍
3 Na vetrobransko steklo razpršite čisto vodo.‍
Voda omogoča, da se film prime na steklo.‍
Povlecite
bel jeziček, da odstranite zaščitni sloj z lepljive
4
strani filma.‍
5 Film nanesite na vetrobransko steklo tako, da je zelen
jezičen na zaščitnem sloju obrnjen navzven.‍
6 Dokler je vetrobransko steklo še mokro, po potrebi film
premaknite na idealno mesto za gledanje.‍
7 S kartico spraskajte mehurčke z roba filma.‍
Mehurčke odstranite le, ko je zgornji zaščitni sloj še vedno
na filmu.‍
Manj kot je mehurčkov pod filmom, boljše se vidijo podatki.‍
8 Povlecite zelen jeziček, da odstranite končni zaščitni sloj s
filma.‍
Priključitev na napajanje vozila
Pametni telefon lahko prek vrat USB polnite na napajalnem
priključku vozila.‍
1 Priključite napajalni kabel vozila v napajalno vtičnico v vozilu.‍
2 Priključite drugi konec napajalnega kabla naprave À v
odprtinico na napravi.‍
3 Po potrebi priključite napajalni kabel pametnega telefona na
vrata USB Á.‍
Nameščanje naprave na armaturno ploščo
OPOZORILO
Pri nameščanju naprave v vozilo upoštevajte vse premisleke o
namestitvi, ki so navedeni v navodilih Pomembne informacije o
varnosti in izdelku.‍
1 Izberite mesto za napravo.‍
2 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti napravo,
očistite in posušite.‍
3 Napravo namestite na armaturno ploščo.‍
4 Nosilec pritisnite navzdol.‍
Nosilec se prilagodi obliki armaturne plošče.‍
Po potrebi prilagodite kot pogleda.‍
5
NAMIG: s prilagoditvijo kota gledanja lahko povečate
svetlost zaslona.‍
Če spodnja površina naprave drsi po armaturni plošči zaradi
nakopičenega prahu in umazanije, jo obrišite s krpo, ki ste jo
navlažili samo z vodo.‍ Ne uporabljajte mila ali tekočih čistil.‍
Priključitev naprave na pametni telefon
Priključitev reflektorske leče
Namesto filma za vetrobransko steklo lahko uporabite
reflektorsko lečo za hitro namestitev.‍ Tako lahko projekcijski
zaslon uporabljate v drugih vozilih ali na območjih, kjer film ni
dovoljen.‍
Namestite reflektorsko lečo na napravo.‍
Uvod
Preden lahko uporabite projekcijski zaslon, ga morate priključiti
na pametni telefon.‍
1 Priključite napravo in se prepričajte, da je vklopljena.‍
2 Pametni telefon in napravo približajte na razdaljo do 10 m
(33 ft).‍
3 V pametnem telefonu omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth® in poiščite naprave.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
4 Na seznamu izberite HUD Garmin.‍
1
Če je v pametnem telefonu omogočeno samodejno zaznavanje
združenih naprav, se naprava samodejno poveže s pametnim
telefonom vsakič, ko sta oba vklopljena in v dosegu drug
drugega.‍
Navigacija
Prikaz med navigacijo
Potem ko ste ustvarili načrtovano pot v pametnem telefonu in
združljivi aplikaciji, naprava prikaže informacije o usmerjanju na
vetrobranskem zaslonu ali reflektorski leči.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Razdalja do naslednjega odcepa
Predviden čas prihoda
Trenutna hitrost in omejitev hitrosti, kjer je na voljo
Pas potovanja (zapolnjena puščica označuje pravilni pas)
Smer naslednjega odcepa
Stran ulice, na kateri je cilj
Ikone stanja
Bližnja varnostna kamera
Promet
Cilj
Trenutna hitrost in omejitev hitrosti, kjer je na voljo
Vozilo presega omejitev hitrosti
Specifikacije
Obseg delovne temperature
Od -15 do 60 °C (od 5 do 140 °F)
Obseg temperature za
shranjevanje
Od -40 do 85 °C (od -40 do 185 °F)
Delovna napetost in tok
Od 10 do 28 Vdc (OVP pri 30 Vdc);
običajno 12 Vdc, 1,5 A in 24 Vdc, 0,8 A
Napetost vrat USB
5 Vdc
Tok vrat USB
2,1 A
Združljivost izdelka
Projekcijski zaslon Garmin je zasnovan za uporabo z Garmin
StreetPilot® za mobilni program iPhone® ali NAVIGON™.‍
Program NAVIGON je pri nekaterih pametnih telefonih
Android™ in Windows® 8 združljiv s tehnologijo Bluetooth.‍
Zasnovano za iPad® 3GS ali novejše različice in iPad 2 ali
novejše različice.‍
"Zasnovano za iPhone in iPad” pomeni, da je elektronski
dodatek zasnovan posebej za povezavo z napravo iPhone ali
iPad, in razvijalec je potrdil, da izpolnjuje standardne delovanja
Apple®.‍ Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in zakonskimi standardi.‍ Upoštevajte,
da lahko uporaba tega dodatna z napravo iPhone ali iPad
poslabša brezžično delovanje.‍
2
Navigacija
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno kraljestvo
Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
© 2013 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising