Garmin | HUD (Head-Up Display) | User manual | Garmin HUD (Head-Up Display) Korisnički priručnik

Garmin HUD (Head-Up Display)  Korisnički priručnik
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin®, logotip Garmin i StreetPilot® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc.‍ i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin.‍ iPad® i iPhone® trgovački su
znakovi tvrtke Apple® Inc.‍, registrirani u SAD-u ili drugim državama.‍ Android™ je trgovački znak tvrtke Google Inc.‍ Windows® zaštićeni je trgovački znak
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.‍ Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.‍
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Postavljanje folije na vjetrobran
OBAVIJEST
Prije postavljanja folije na vjetrobran proučite sve važeće
zakone i propise u području u kojem vozite.‍ Neki zakoni
zabranjuju ili ograničuju postavljanje folija na prednji vjetrobran.‍
Vaša je odgovornost postaviti foliju u skladu sa svim važećim
zakonima i propisima.‍ Garmin nije odgovoran ni za kakve
novčane kazne, sankcije ili odštete nastale kao rezultat
primjene bilo kojeg zakona ili propisa vezanih uz korištenje
uređaja tvrtke Garmin.‍
Foliju ne postavljajte na suhu površinu.‍ Ako foliju postavite na
suhu površinu i pokušate ukloniti mjehuriće, folija će se uništiti.‍
Prije postavljanja folije isprobajte lokaciju uz uključeni uređaj.‍
Foliju ne možete premjestiti nakon postavljanja i sušenja.‍
Uključenu foliju možete iskoristiti kako biste reflektirali zaslon na
vjetrobran.‍
1 Odaberite lokaciju za postavljanje folije.‍
Za više informacija pogledajte vodič Važne informacije o
sigurnosti i proizvodu.‍
2 Očistite i osušite vjetrobran krpom koja ne pušta vlakna.‍
3 Poprskajte vjetrobran čistom vodom.‍
Voda omogućuje prianjanje folije na vjetrobran.‍
4 Povucite bijeli jezičak kako biste skinuli zaštitni sloj s ljepljive
strane folije.‍
5 Postavite na vjetrobran tako da zaštitni sloj sa zelenim
jezičkom gleda prema van.‍
6 Ako bude potrebno, premjestite foliju na idealnu lokaciju za
gledanje dok je vjetrobran još mokar.‍
7 Pomoću kartice pogurajte mjehuriće na rubove folije.‍
Mjehuriće uklanjajte samo dok je gornji zaštitni sloj još na
foliji.‍
Što je manje mjehurića pod folijom, to će prikaz podataka biti
bolji.‍
8 Povucite zeleni jezičak kako biste uklonili konačni zaštitni sloj
s folije.‍
Povezivanje s napajanjem vozila
Pametni telefon možete puniti putem USB priključka u vozilu.‍
1 Priključite kabel napajanja u utičnicu u vozilu.‍
2 Priključite drugi kraj kabela napajanja À u mali priključak na
uređaju.‍
3 Ako bude potrebno, priključite kabel napajanja pametnog
telefona u USB priključak Á.‍
Postavljanje uređaja na upravljačku ploču
UPOZORENJE
Prilikom ugradnje uređaja u vozilo odgovorni ste za poštivanje
svih preporuka za postavljanje uređaja navedenih na listu
Važne informacije o sigurnosti i proizvodu.‍
1 Odaberite lokaciju na koju ćete postaviti uređaj.‍
2 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate
uređaj.‍
3 Postavite uređaj na upravljačku ploču.‍
4 Pritisnite podnožje prema dolje.‍
Podnožje se prilagođava obliku upravljačke ploče.‍
5 Po potrebi podesite kut gledanja.‍
SAVJET: Podešavanjem kuta gledanja može se povećati
svjetlina zaslona.‍
Ako se podloga podnožja uređaja skliže po upravljačkoj ploči
zbog naslaga prašine i nečistoća, obrišite je pomoću krpe
namočene u vodu.‍ Nemojte koristiti sapun ili tekuća sredstva za
čišćenje.‍
Povezivanje uređaja s pametnim telefonom
Postavljanje leće za refleksiju
Umjesto vjetrobranske folije možete koristiti leću za refleksiju.‍
Na taj način možete koristiti projicirani zaslon u drugim vozilima
ili u područjima u kojima folija nije dopuštena.‍
Postavite leću za refleksiju na uređaj.‍
Početak rada
Za upotrebu projiciranog salona morate uređaj povezati s
pametnim telefonom.‍
1 Priključite uređaj i provjerite je li uključen.‍
2 Približite pametni telefon i uređaj na najmanje 10 m (33 ft).‍
3 Na pametnom telefonu omogućite bežičnu tehnologiju
Bluetooth® i potražite uređaje.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
4 Odaberite Garmin HUD s popisa.‍
1
Ako je na pametnom telefonu omogućeno automatsko
prepoznavanje uparenih uređaja, uređaj će se automatski
povezati s pametnim telefonom svaki put kad su oboje uključeni
i unutar dometa.‍
Navigacija
Prikaz za vrijeme navigacije
Kad stvorite rutu na pametnom telefonu i kompatibilnoj
aplikaciji, uređaj prikazuje informacije o ruti na vjetrobranu ili leći
za refleksiju.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Udaljenost do sljedećeg skretanja
Predviđeno vrijeme dolaska
Trenutna brzina i važeće ograničenje brzine, kad je dostupno
Traka za vožnju (puna strelica označava ispravnu traku)
Smjer sljedećeg skretanja
Strana ulice na kojoj je odredište
Ikone statusa
Obližnja sigurnosna kamera
Promet
Odredište
Trenutna brzina i važeće ograničenje brzine, kad je dostupno
Vozilo krši ograničenje brzine
Specifikacije
Raspon radne temperature
-15° do 60°C (5° do 140°F)
Temperaturni raspon za
pohranu
-40° do 85°C (-40° do 185°F)
Radni napon i struja
10–28 V DC (OVP pri 30 V DC); u
pravilu 12 V DC, 1,5 A i 24 V DC,
0,8 A
Napon USB priključka
5 V DC
Struja USB priključka
2,1 A
Kompatibilnost proizvoda
Projicirani zaslon tvrtke Garmin namijenjen je za upotrebu s
mobilnim aplikacijama Garmin StreetPilot® za iPhone® ili
NAVIGON™.‍ Aplikacija NAVIGON kompatibilna je s nekim
pametnim telefonima Android™ i Windows® 8 s tehnologijom
Bluetooth.‍
Dizajniran za iPad® 3GS ili noviji i iPad 2 ili noviji.‍
"Dizajniran za iPhone i iPad" podrazumijeva da je elektronički
dodatak posebno dizajniran za povezivanje s uređajima iPhone
ili iPad te da mu je proizvođač dodijelio certifikat za usklađenost
sa standardima izvedbe tvrtke Apple®.‍ Apple ne odgovara za
rad ovog uređaja niti za njegovu sukladnost sa sigurnosnim
propisima i standardima.‍ Imajte na umu da upotreba ovog
dodatka s uređajem iPhone ili iPad može utjecati na bežični rad.‍
2
Navigacija
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising