Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | User guide | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Kayttoopas

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Kayttoopas
nüvi 1200/1300/1400
®
käyttöopas
näille nüvi-malleille:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1440, 1450, 1490
© 2009-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puhelin +44 (0) 870-8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870-8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Puhelin +886 2 2642 9199
Faksi +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli
tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan
tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai
parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista
muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden
käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustossa osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™
ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n
rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Helmikuu 2011
Osanumero 190-01041-37 ver. D
Painettu Taiwanissa
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
nüvi 1200/1300/1400 -mallit.... iv
Aloitus....................................... 1
nüvin ulkoasu................................... 1
Päävalikon käyttäminen................... 1
nüvin määrittäminen......................... 2
Virtapainikkeen käyttäminen............. 4
Äänenvoimakkuuden säätäminen.... 4
Näyttöjen selaaminen....................... 4
Määränpään löytäminen................... 4
Navigointi kävelytilassa.................... 6
Pysähdyksen lisääminen.................. 7
Määränpään vaihtaminen................. 7
Kiertotien käyttäminen...................... 7
Reitin pysäyttäminen........................ 7
Minne?....................................... 8
Osoitteen etsiminen.......................... 8
Kotisijainnin asettaminen.................. 8
Aja-sivun käyttäminen...................... 9
Palautteen antaminen
kohdepisteistä.............................. 10
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Paikan etsiminen nimellä . ............. 10
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä.............................11
Viimeksi löytyneet paikat................ 12
Paikan löytäminen kartan avulla..... 13
Koordinaattien antaminen.............. 14
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen................................. 14
Karttasivujen käyttäminen..... 15
Ajotietokonesivun avaaminen......... 16
Käännösluettelon
tarkasteleminen........................... 16
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen........................... 17
Risteysnäkymäsivun
tarkasteleminen........................... 17
Kävelykarttasivun käyttäminen....... 18
Handsfree-puhelut.................. 19
Puhelimen liittäminen..................... 19
Puhelun vastaanottaminen . .......... 20
Puhelun aikana . ............................ 21
Puhelin-valikon avaaminen............ 21
i
Sisällysluettelo
Tiedostojen hallinta................ 24
Tuetut tiedostotyypit....................... 24
nüvin liittäminen tietokoneeseen.... 24
Tiedostojen siirtäminen ................. 25
Tiedostojen poistaminen ............... 25
Työkalut-valikon
käyttäminen............................ 26
Asetusten avaaminen..................... 26
Nykysijainti-sivun käyttäminen....... 26
Ohjeen avaaminen......................... 26
Kuvien katselun käyttäminen.......... 27
Omien tietojen käyttäminen............ 28
Maailmankellon käyttäminen ......... 28
Laskimen käyttäminen.................... 28
Yksikkömuuntimen käyttäminen..... 28
ecoRoute™...................................... 29
ecoRoute-tietojen nollaaminen....... 32
Tarjousten tarkasteleminen............ 33
ii
FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen.............. 34
FM TMC -liikennetiedot.................. 34
Liikennetilausten lisääminen tai
uusiminen.................................... 35
Liikennetietojen
vastaanottaminen........................ 35
Liikenne alueella............................. 36
Liikenne reitillä................................ 36
Liikennekartan tarkasteleminen...... 37
Ruuhkatietojen tarkasteleminen..... 37
Tarjousten tarkasteleminen............ 37
nüvin mukauttaminen............ 38
Järjestelmäasetusten
muuttaminen................................ 38
Navigointiasetusten
muuttaminen................................ 39
Näyttöasetusten muuttaminen........ 39
Aika-asetusten päivittäminen......... 40
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Kieliasetusten muuttaminen........... 40
Kartan asetusten muuttaminen...... 41
Suojausasetusten muuttaminen..... 41
Bluetooth-asetusten
määrittäminen.............................. 42
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen................................ 43
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen........................... 43
Kaikkien asetusten
palauttaminen.............................. 44
Liite.......................................... 45
nüvin huoltaminen ......................... 45
nüvin lukitseminen.......................... 46
Näytön kalibroiminen...................... 47
Ohjelmiston päivittäminen.............. 47
Käyttäjätietojen poistaminen.......... 47
Akun tiedot .................................... 47
nüvin lataaminen............................ 48
Sulakkeen vaihtaminen.................. 48
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
nüvin ja telineen irrottaminen......... 49
Kiinnittäminen kojelautaan............. 49
nüMaps Guarantee™...................... 49
Lisäkartat........................................ 50
Tietoja
GPS-satelliittisignaaleista............ 50
Ekstrat ja lisävarusteet................... 50
Garmin Travel Guide...................... 52
Garminin yhteystiedot..................... 52
nüvin rekisteröiminen..................... 52
Tekniset tiedot................................ 53
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.... 56
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus................... 56
Vianmääritys . ................................ 57
Hakemisto............................... 60
iii
nüvi 1200/1300/1400 -mallit
nüvi 1200/1300/1400 -mallit
Malli
Bluetooth®tekniikka
Kaistavahti
Risteysnäkymä
1200
1210/1260
Nopeusrajoitukset
kartassa
✓
✓
1240/1250
1245/1255
/1350
✓
1300
1310
Ääniopastaa
kadunnimet
✓
1340
Vain
Eurooppa
Vain
Eurooppa
Vain
Eurooppa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Vain
Eurooppa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1370
✓
✓
1410
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1440/1450
1390/1490
✓
Huomautus: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com ja laitteen pakkauksessa.
iv
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
nüvin ulkoasu
Virtapainike:
nüvin virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
Päävalikon käyttäminen
➊ ➋➌
➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓
Kaiutin
Mini-USB-liitin
microSD™korttipaikka
Mikrofoni
huomautus: käyttämäsi nüvimallin ulkoasu voi poiketa näistä
kuvista.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth-tekniikan tila.
Valitse käyttötila koskettamalla tätä.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Akun tila.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen (jotkin mallit).
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia ja
ohjetta, koskettamalla tätä.
1
Aloitus
nüvin määrittäminen
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
nüvin kiinnittäminen
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
Imukuppiteline
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
3. Napsauta telakka kiinni imukupin varteen.
4. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen
taustapuolelle.
5. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on
käynnissä. Seuraa näytön ohjeita.
Telakka
6. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa,
kytke ulkoinen antenni liikennevastaanottimeen
ja kiinnitä antenni tuulilasiin imukupeilla.
(Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
nüvi-laitteiden mukana. Katso sivua iv.)
Ajoneuvon
virtajohto
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä
sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
2
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Aloitus
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
-palkit
osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun ainakin yksi
palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
Käyttötilan valitseminen
Jalankulkija
Polkupyörä
Autoilu
nüvissa on käytettävissä useita
käyttötiloja. Reitityksen laskutapa
vaihtelee käyttötilan mukaan.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Esimerkiksi kävelytilassa, kun
cityXplorer™-kartat on ladattu,
nüvi laskee reitin käyttämällä sekä
julkista liikennettä, kuten busseja tai
metrolinjoja, että kävelyä. cityXplorerkarttoja ei toimiteta nüvin mukana. Voit
ostaa www.garmin.com to purchase
cityXplorer maps.
Käyttötilan vaihtaminen:
1. Valitse käyttötilan kuvake päävalikon
vasemmasta yläkulmasta.
2. Valitse tila ja OK.
3. Kosketa Kyllä-painiketta ja määritä
asetukset noudattamalla näytön
ohjeita.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä
Pois tieltä -tilaa. Valitse Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Reittisuositus
> Pois tieltä > OK.
3
Aloitus
Virtapainikkeen
käyttäminen
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
•
•
•
Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
ja .
Jos haluat välttää turhat
ruutukosketukset, valitse
Lukitse näyttö.
Voit sammuttaa nüvin valitsemalla
Sammuta. Voit katkaista nüvista
virran myös pitämällä virtapainiketta
painettuna noin 3 sekunnin ajan.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, voit
nollata nüvin pitämällä virtapainiketta
painettuna.
Näyttöjen selaaminen
•
•
Palaa päävalikkoon painamalla
-painiketta pitkään.
Katso lisää vaihtoehtoja
ja -painikkeita.
koskettamalla
Voit vierittää nopeammin pitämällä
painiketta painettuna.
Määränpään löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia,
joiden avulla voit etsiä osoitteita,
kaupunkeja ja muita kohteita. nüviin
ladatut yksityiskohtaiset kartat
sisältävät miljoonia kohdepisteitä,
kuten ravintoloita, hotelleja ja
autopalveluja.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse päävalikosta Voimakk. Säädä
äänenvoimakkuustasoa
ja
-painikkeilla. Voit mykistää äänet
valitsemalla Mykistys-valintaruudun.
4
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Aloitus
1. Valitse Minne?.
4. Valitse määränpää.
2. Valitse luokka.
5. Valitse Aja.
3. Valitse aliluokka.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
5
Aloitus
Navigointi kävelytilassa
Suunnitelma-sivun käyttäminen
Kävelytilassa Suunnitelma-sivu avautuu,
kun valitset Aja.
1. Avaa Suunnitelma-sivu valitsemalla
reitti Reittiasetukset-sivulta. Kukin
sivun reitti sisältää erilaisen julkisen
liikenteen ja kävelyn yhdistelmän.
Näytä lisätietoja valitsemalla
reittietappi tai luo reitti valitsemalla
Aloita.
2. Valitse Aloita.
Reittiasetukset-sivun
käyttäminen
Kävelytilassa Reittiasetukset-sivu
avautuu, kun valitset Aja, jos kyseisen
kaupunkialueen cityXplorer-kartat
on ladattu nüviin. Osoitteesta
www.garmin.com voit ostaa
cityXplorer-karttoja.
6
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Aloitus
Pysähdyksen lisääminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin,
valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
Määränpään vaihtaminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
2. Valitse
tai
.
.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
2. Valitse Pysäytä.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Muuta tämä piste lopulliseksi
määränpääksi valitsemalla
Aseta uudeksi määränpääksi.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
7
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 4.
Osoitteen etsiminen
Huomautus: painikkeiden nimet
voivat vaihdella ja jotkin vaiheet
saatetaan suorittaa eri järjestyksessä
nüviin tallennettujen karttojen
versioiden mukaan.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
osavaltio.
3. Valitse Etsi kaikki.
Jos tiedät kaupungin, valitse Kirjoita
kaupunki, anna kaupungin nimi/
postinumero ja valitse Valmis. Valitse
kaupunki tai postinumero luettelosta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerojen hakumahdollisuutta.)
8
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea
katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Voit määrittää kotisijainnin
valitsemalla Minne? > Mene kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Kirjoita osoite.
•
Käytä nykyistä sijaintia.
•
Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Palaaminen kotiin
Voit ajaa kotiin kotisijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla
Minne? > Mene kotiin.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Minne?
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Kirjoita osoite.
•
Käytä nykyistä sijaintia.
•
Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Kotisijainnin muokkaaminen
Aja-sivun käyttäminen
Kun olet valinnut paikan, johon navigoit,
Aja -sivu aukeaa.
➌
➍
➎
➏
1. Valitse Minne? > Suosikit > Kaikki
suosikit > Koti.
➊
2. Valitse Muokkaa, tee muutokset ja
valitse Valmis.
➋
Jos poistat kotisijainnin, voit määrittää
sen uudelleen noudattamalla sivulla 8
olevia ohjeita.
➌
➍
➎
➏
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
➊ ➋
Koskettamalla tätä voit näyttää
lisätietoja sijainnista.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Koskettamalla-painiketta voit soittaa
sijaintiin, kun puhelin on liitetty.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin
koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Palaa edellisenne sivulle
koskettamalla tätä. Palaa
päävalikkoon koskettamalla
tätä pitkään.
9
Minne?
Palautteen antaminen
kohdepisteistä
1. Kosketa Aja- sivulla valkoista kenttää.
Sijainnin yksityiskohtaiset tiedot
tulevat näyttöön.
Paikan etsiminen nimellä
Kirjoita etsimäsi määränpään nimi
näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua
kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita kohteen nimeä
näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
2. Valitsemalla Palaute näet seuraavat
vaihtoehdot:
10
•
Muokkaa luokitusta—
voit antaa kohdepisteelle
1–5 tähteä koskettamalla
vastaavaa ympyrää.
•
Ilmoita virhe—kohdetta ei
näytetä tulevissa hauissa.
Raportit lähetetään Garminille,
kun nüvi on liitetty tietokoneeseen.
Katso sivua 24.
•
Muokkaa puh.nroa—voit
muuttaa puhelinnumeroa
näppäimistöllä.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Minne?
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa. Voit siirtää kohdistinta
- ja -painikkeella (joissakin
nüvi-malleissa). Poista merkki
-painikkeella. character. Voit poistaa
merkinnän kokonaan pitämällä
-painiketta painettuna.
Koskettamalla Tila-painiketta voit valita
näppäimistön kielen. Koskettamalla
-kohtaa voit kirjoittaa välimerkkejä
ja muita erikoismerkkejä. Lisätietoja
näppäimistöasettelun muuttamisesta on
sivulla 38.
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
•
Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
•
Toisesta kaupungista—hae sen
kaupungin läheltä, jonka nimen
kirjoitat.
•
Edellinen määränpää—etsi
aiemman määränpään läheltä.
•
Suosikkimääränpää—valitse
määränpää Suosikeista.
•
Lähellä nykyistä reittiä—hakee
paikkoja nykyisen reitin läheltä.
•
Määränpää—hae määränpään
läheltä.
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitse Minne?
> Viimeksi löydetyt voit tarkastella
hiljattain löydettyjä paikkoja.
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
11
Minne?
Viimeksi löytyneiden paikkojen
poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Poista > Kyllä. Luettelo tyhjennetään
kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei
poisteta nüvista.
Suosikkien käyttäminen
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit.
3. Valitse luokka. Tallennetut paikat
tulevat näyttöön.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse luokka ja muokattava sijainti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Kosketa ja muokkaa:
•
Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
•
Liitä valokuva—liitä paikkaan
valokuva, jonka olet ladannut
nüviin tai muistikortille.
•
Vaihda karttasymboli—valitse
uusi karttasymboli kyseiselle
paikalle koskettamalla uutta
symbolia.
•
Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
1. Valitse Aja- sivulla Tallenna.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
12
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Minne?
•
Vaihda luokkaa—valitse paikalle
toinen luokka.
•
Poista—valitsemalla Kyllä voit
poistaa kohteen suosikeista.
Reittien luominen ja
käyttäminen
Valitse Minne > Reitit. Valitse reitti, jota
haluat käyttää, ja paina Aja-painiketta.
Tallennetun reitin luominen
Joissakin malleissa voit luoda ja tallentaa
reittejä nüvissa ennen seuraavaa matkaa.
Voit tallentaa enintään 10 reittiä.
1. Valitse Minne (tai Työkalut) > Reitit >
Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi lähtöpisteen sijainti ja valitse
Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi päätepisteen sijainti ja valitse
Valitse.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin
valitsemalla
. Poista sijainti
painamalla
-painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä
kartassa valitsemalla Seur.
8. Tallenna reitti ja poistu painamalla
Tallenna-painiketta.
Paikan löytäminen kartan
avulla
Etsi kartalta -sivulla voit tarkastella
kartan eri osia. Valitse Minne? >
Selaa karttaa.
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä karttaa.
• Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja -painiketta.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa
kartalla. Näyttöön tulee kohdetta
osoittava nuoli ja ruutu, jossa on
tietoja paikasta. Kun ruudussa on
teksti Lisää: paina, kyseisessä
paikassa on useita kohdepisteitä.
Näytä kohdepisteluettelo painamalla.
13
Minne?
•
•
•
Voit tallentaa paikan valitsemalla
Tallenna.
Aloita reitin navigoiminen
valitsemalla Aja ja navigoi paikkaan.
Jos simuloitu GPS on käytössä, voit
määrittää sijainniksi nykyisen paikan
Aset. sij.. Katso sivua 38.
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Valitse muokattavat koordinaatit.
3. Valitsemalla Muoto voit valita
käyttämäsi kartan tyypin mukaisen
koordinaattimuodon.
4. Anna koordinaatit ja valitse Seuraava.
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia
nüviin tai microSD-kortille ja luoda
reittejä kuviin liittyviin paikkoihin.
1. Voit ladata sijaintietoja sisältäviä kuvia
osoitteesta http://connect.garmin
.com/photos (ei käytettävissä kaikilla
alueilla).
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston
ohjeiden mukaan.
3. Valitse Minne? > Suosikit >
Valokuvat. Sijaintitietoja sisältävät
kuvat näkyvät luettelossa.
4. Valitse kuva.
14
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Karttasivujen käyttäminen
Karttasivujen
käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Määränpään merkkinä
on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja
antaa ohjeita uudelle reitille.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä. Kuvake osoittaa
kyseisen kantatien nopeusrajoituksen.
Joissakin malleissa käännösosoitin
sisältää myös Kaistavahti-ominaisuuden,
joka opastaa sinut oikealle kaistalle
seuraavaa ajoliikettä varten. Lisätietoja
Kaistavahti-ominaisuuden sisältävistä
malleista on sivulla iv.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
➊
➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍
➎
➐
Kosketa tätä, jos haluat avata
seuraavan käännöksen sivun.
Kosketa tätä, jos haluat avata
käännösluettelosivun.
Lähennä ja loitonna koskettamalla
tätä.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
Koskettamalla tätä voit näyttää
jonkin muun tietokentän.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
15
Karttasivujen käyttäminen
Ajotietokonesivun
avaaminen
Voit nollata enimmäisnopeuden
valitsemalla Palauta > Noll. maks..
Voit nollata polttoainehinnan valitsemalla
Palauta > Nollaa polttoaineh..
Käännösluettelon
tarkasteleminen
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja
antaa matkaa koskevia tietoja. Voit
avata ajotietokonesivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus-painiketta.
Huomautus: jos pysähdyt usein,
jätä nüvin virta kytketyksi, jotta se voi
mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Ajotietokoneen tietojen
nollaaminen
Valitse kartassa Nopeus-kenttä. Nollaa
ajotietokoneen tiedot valitsemalla
Palauta > Nollaa matkatiedot.
16
Kun navigoit reittiä, risteysluettelossa
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajoohjeet ja käännösten väliset etäisyydet.
Voit avata risteysluettelosivun
koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin
luettelon käännöstä voit näyttää
sitä seuraavan käännöksen reitillä.
Valitsemalla Selaa karttaa -sivulla
Näytä kartta voit näyttää koko reitin
kartassa.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Karttasivujen käyttäminen
Seuraavan käännöksen
sivun tarkasteleminen
Risteysnäkymäsivun
tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, seuraavan
käännöksen sivulla näkyy risteys,
josta käännytään seuraavaksi, sekä
etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Joissakin nüvi-malleissa
risteysnäkymäsivulla näkyy
muutama tuleva risteys ja kaistat,
joita kannattaa käyttää. Voit avata
risteysnäkymäsivun koskettamalla
karttasivun vasenta yläkulmaa. Voit
avata risteysnäkymäsivun seuraavan
käännöksen sivulta valitsemalla
Risteysnäkymä.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä
kartassa koskettamalla karttasivun
vasemmassa yläkulmassa olevaa
käännösosoitinta tai mitä tahansa
käännöstä risteysluettelossa.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Tarkista risteysnäkymän sisältävät
nüvi-mallit sivulta iv.
17
Karttasivujen käyttäminen
Kävelykarttasivun
käyttäminen
➊
➋
➊
➊
➌
➍
Kävelytilassa reitti näkyy kaksiulotteisessa kartassa. Kuvakkeet , ,
, , , ja
osoittavat
kyseisen reittietapin navigointitavan.
Kun reitillä on esimerkiksi -kuvake,
astu bussiin kyseisessä paikassa.
18
➋
➌
➍
Voit siirtyä reittietappien välillä
koskettamalla tätä. nüvi lähentää
ja loitontaa kunkin reittietapin,
mutta ei siirry seuraavaan etappiin
automaattisesti.
Avaa reittisuunnitelma
koskettamalla tätä.
Lähennä ja loitonna koskettamalla
tätä.
Keskitä kartta uudelleen nykyisen
sijainnin mukaan koskettamalla tätä.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Langaton Bluetooth-tekniikka on
käytettävissä joissakin nüvi-malleissa.
Katso sivua iv.
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys kahden
laitteen välille (esimerkiksi matkapuhelin
ja nüvi). Voit tarkistaa, onko Bluetoothpuhelin yhteensopiva nüvin kanssa,
siirtymällä osoitteeseen www.garmin
.com/bluetooth.
Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin tai salasanan avulla. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen
yhteyden toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Huomautus: matkapuhelin on
ehkä määritettävä muodostamaan
yhteys automaattisesti, kun
käynnistetään.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
Aloita pariliitoksen muodostaminen
nüvissa tai matkapuhelimessa. Lisätietoja
on puhelimen ohjeissa.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Valitse Käytössä.
19
Handsfree-puhelut
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa. Se saattaa olla Asetukset-,
Bluetooth, Yhteydet- tai Hands-freevalikossa.
4. Hae Bluetooth-laitteita.
Kun puhelin on liitetty nüviin,
voit soittaa puheluja. Voit avata
puhelinvalikon valitsemalla
päävalikosta Puhelin.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
Pariliitoksen muodostaminen
nüvin asetuksilla
Puhelun vastaanottaminen
5. Valitse nüvi laiteluettelosta.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa ja siirrä laite etsintätilaan. Nämä
asetukset saattavat sijaita Bluetooth-,
yhteys- tai handsfree-valikossa.
3. Valitse nüvissa OK.
4. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu. Vastaa puheluun
valitsemalla Vastaa. Valitsemalla
Ohita voit ohittaa puhelun ja lopettaa
puhelimen hälytyksen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhu normaalisti.
5. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
20
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelun aikana
Puhelun aikana puhelukuvake
tulee näyttöön. Voit katkaista puhelun
valitsemalla > Lopeta puhelu.
Valitsemalla > Puheluvalinnat
voit käyttää seuraavia asetuksia:
•
•
•
Näppäinäänet—näyttää
näppäimistösivun, jonka avulla
voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit
vaihtaa takaisin valitsemalla Siirrä
ääni laitteeseen.
Mikrofonin mykistäminen.
huomautus: puhelukuvake voi
näyttää erilaiselta nüvissa näkyvän
näytön mukaan.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), Saapuva puhelu -ikkuna tulee
näyttöön. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Ensimmäinen puhelu asetetaan
pitoon.
Siirtyminen puhelusta toiseen
1. Valitse
> Vaihda.
2. Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta puhelu. Tämä ei katkaise
pidossa olevaa puhelua.
Puhelin-valikon avaaminen
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
päävalikossa Puhelin-painiketta.
Huomautus: kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon
kaikkia toimintoja.
21
Handsfree-puhelut
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä.
Puhelinmuistiota ei voi siirtää kaikissa
puhelimissa.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla
Soita.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Tietojen
siirtäminen nüviin saattaa kestää
muutamia minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut ovat luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta
voit soittaa kotiin nopeasti.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
3. Valitse Soita tai kosketa
puhelinnumeroa.
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
22
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Kotinumeron määrittäminen
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Syötä puhelinnumero,
jos haluat käyttää näppäimistöä,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos
puhelin tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis > Kyllä. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
HUOMAUTUS: voit muokata
kotisijaintia tai puhelinnumeroa
valitsemalla Minne? > Suosikit >
Koti > Muokkaa.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla
yhteyshenkilön nimen. Matkapuhelin
on ehkä “opetettava” tunnistamaan
äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano yhteysnehkilön nimi.
Puhelimen tilan tarkistaminen
Tarkista puhelimen akun lataustaso
ja signaalin voimakkuus valitsemalla
Puhelin > Tila.
23
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai microSDkortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvia ja GPX-reittitiedostoja.
Huomautus: nüvi ei ole
yhteensopiva Windows® 95-, 98-,
Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien
versioiden kanssa.
Tuetut tiedostotyypit
•
•
•
JPEG- ja JPG-kuvatiedostot: katso
sivua 27.
Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta®: katso sivua 49.
GPI - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot:
katso sivua 50.
nüvin liittäminen
tietokoneeseen
Kun liität nüvin tietokoneeseen, näyttöön
tulee ilmoitus myGarmin Agentin™
asentamisesta. Se tarkkailee tietokoneen
USB-portteja ja mahdollistaa päivitysten
tarkistamisen pikaisesti. Lisätietoja on
sivulla 52.
1. Aseta laitteeseen muistikortti
(valinnainen). Paina sitä sisäänpäin,
kunnes se naksahtaa paikalleen.
2. Kytke mini-USB-liitin nüvin
taustapuolelle.
3. Kytke kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
nüvi ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®tietokoneissa liitettynä taltiona.
Huomautus: nüvi-asemat
eivät näy kaikissa tietokoneissa,
joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä
on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
24
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen siirtäminen
Tiedostojen poistaminen
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
2. Korosta poistettava tiedosto.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
3. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
5. Kun olet siirtänyt tiedostot,
valitse Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueella
-kuvake tai
vedä taltion symboli Mactietokoneessa roskakoriin .
1. Liitä nüvi tietokoneeseen ja avaa
nüvi- tai muistikorttiasema/taltio.
3. Paina tietokoneen Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et ole varma
tiedoston käyttötarkoituksesta, älä
poista sitä. nüvin muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
6. Irrota nüvi tietokoneesta.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
25
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkaluvalikko sisältää useita toimintoja,
joista voi olla hyötyä matkalla.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
2. Valitsemalla painikkeen oikealta voit
näyttää kyseisen luokan lähimmät
sijainnit.
Valitse päävalikosta Työkalut.
3. Voit tallentaa nykyisen sijainnin
valitsemalla Tallenna sijainti.
Asetusten avaaminen
Ohjeen avaaminen
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 38–44.
Nykysijainti-sivun
käyttäminen
Nykysijainti-sivulla voit tarkastella
nykyisen sijainnin tietoja, kuten
sairaaloita, poliisiasemia ja huoltoasemia.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos
joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
26
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Ohje.
Etsi ohjeaiheita avainsanalla valitsemalla
Haku.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Kuvien katselun
käyttäminen
Voit tarkastella nüviin tai muistikortille
tallennettuja kuvia Kuvien katselu
-ohjelmalla.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
•
Voit selata kuvia nuolilla.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana.
3. Näytön alareunan vierityspalkilla voit
muuttaa näytössä näkyvien kuvien
määrää.
Diaesityksen tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu >
. Kukin kuva näkyy hetken ajan.
2. Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön kohtaa.
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintietoja, voit luoda
reitin kuvan paikkaan.
•
Valitsemalla
voit näyttää tietoja
valitusta kuvasta.
•
Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä
karttaa.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
•
Valitsemalla
valikkorivin.
Lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin on
sivulla 24.
voit piilottaa
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
2. Valitse kuva.
3. Valitse
> Aja.
27
Työkalut-valikon käyttäminen
Omien tietojen
käyttäminen
Laskimen käyttäminen
Aktivoi laskin valitsemalla Työkalut >
Laskin.
Tämän työkalun avulla voit hallita
ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
Suosikit-valikon tietoja.
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Aseta kotisijainti
•
Poista valitut suosikit
•
Tyhjennä jälkiloki
•
Näytä kartan virheet
2. Valitse Muunnos, valitse mittatyyppi
ja kosketa OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Valitse mittayksikön vieressä oleva
kenttä ja anna arvo.
Maailmankellon
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Jos haluat vaihtaa luettelon jonkin
kaupungin, kosketa jotakin kaupunkia.
3. Anna kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen
Valmis-painiketta. Yksikkö
muunnetaan.
7. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen, valitse
Tyhjennä.
4. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
5. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa. Yöajan tunnit
näkyvät varjostetulla alueella.
6. Näytä kellot uudelleen valitsemalla
28
.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin
> Muunnos.
2. Valitse Valuutta ja kosketa
OK-painiketta.
3. Valitse valuuttapainikkeet ja
päivitettävät valuutat.
4. Valitse Päivitä.
5. Kosketa valuuttojen ruutuja ja määritä
uudet kurssit.
6. Tallenna uudet kurssit valitsemalla
Tallenna. Käytä alkuperäisiä kursseja
valitsemalla Palauta.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
ecoRoute™
Valitse Työkalut > ecoRoute.
ecoRoute-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat
tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja
autosta. Kalibroi polttoainekulutus,
jotta saat tarkempia raportteja auton
polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi.
Kun ensimmäisen kerran käytät
ecoRoute-ominaisuuksia, saat kehotteen
antaa auton polttoaine- ja matkatietoja.
29
Työkalut-valikon käyttäminen
Polttoaineraportin
tarkasteleminen
Jos olet määrittänyt autoprofiilin
ja polttoaineen nykyisen hinnan,
nüvi laskee auton keskimääräisen
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja kulutetun polttoaineen hinnan.
Polttoaineen kulutustiedot perustuvat
keskimääräisen auton nopeus- ja
kiihdytysarvioihin.
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoaineraportti.
Vihje: pidä nüvi käynnissä aina
ajaessasi, jotta polttoainetiedot
tallentuvat.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden
saat tarkemmat raportit ajoneuvon ja
ajotavan mukaiset polttoaineraportit.
Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.
1. Laske mailimäärä gallonaa kohti tai
polttoainekulutus 100 kilometrillä.
2. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoaineraportti > Kalibroi.
3. Anna tulos vaiheesta 1
-painikkeella.
- ja
4. Paina OK-painiketta.
Polttoainehinnan muuttaminen
Anna polttoainehinnat reittien
polttoainekulujen ja polttoaineraporttien
laskemista varten.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoainehinta.
2. Anna nykyinen polttoainehinta ja
valitse Valmis.
30
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Ajokoe
Ajokoetyökalun avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten
polttoainetehokkuuden. Mitä korkeampi
ajokokeen tulos on, sitä enemmän
polttoainetta voit säästää.
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Ajokoe > Aloita.
Ajokoneen pisteet
Valitsemalla karttasivulla
voit
tarkastella nykyisen ajokokeen tietoja.
Ajokoekuvakkeen lehden väri muuttuu
sen mukaan, miten hyvin selviät
kokeesta.
Kokonaispistemäärä on kolmen
pistemäärän keskiarvo:
Kiihdytyspisteet—saat pisteitä
tasaisesta kiihdytyksestä ja menetät
niitä äkkinäisestä kiihdytyksestä.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Hidastuspisteet—saat pisteitä tasaisesta
jarrutuksesta ja menetät niitä äkkinäisistä
jarrutuksista.
Nopeuspisteet—saat pisteitä ajamalla
parasta nopeutta polttoaineen
säästämisen kannalta, mikä on
useimmissa autoissa 70–100 km/h.
Ajokokeen lopettaminen
1. Valitse karttasivulla
.
2. Valitse Pysäytä > Kyllä.
Autoprofiilin muokkaaminen
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Autoprofiili.
Polttoainetyyppi—valitse
polttoainetyyppi.
Kaupunkikulutus—anna auton
keskimääräinen kaupunkikulutus.
Maantiekulutus—anna auton
keskimääräinen maantiekulutus.
31
Työkalut-valikon käyttäminen
Vihje: saat parhaat tulokset
kalibroimalla polttoainetehokkuuden
sen sijaan, että muuttaisit kaupunkija maantiekulutusta tässä. Katso
sivua 30.
Matkaraportin tarkasteleminen
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen
ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin nüvissa,
matkaraportti luodaan ajamastasi
matkasta.
Ajovihjeiden tarkasteleminen
nüvi tarjoaa ajovihjeitä polttoaineen
säästämiseksi.
Valitse Työkalut > ecoRoute > Vihjeet.
ecoRoute-tietojen
nollaaminen
1. Valitse Työkalut > ecoRoute.
2. Valitse nollattava luokka ja valitse
Palauta.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
nüvissa voi tarkastella enintään
20 matkaraporttia. Voit tarkastella
matkaraportteja myös nüvi-aseman/
-taltion Raportit-kansiosta.
32
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Tarjousten tarkasteleminen
Jos nüvin mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia tarjouksia ja etuseteleitä.
Mainosperusteiset liikennetiedot ovat
käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa.
Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on
oltava kattavuusalueella, jotta laite
voi vastaanottaa mainosperustaisia
liikennetietoja. Kun näyttöön tulee
tarjous, voit etsiä läheisimmän siihen
liittyvän sijainnin koskettamalla
tarjousta. Jos tarjous sisältää
etusetelikuvakkeen, voit hankkia
etusetelikoodin koskettamalla
etusetelikuvaketta Aja-sivulla. Kirjoita
koodi muistiin ja näytä se, kun saavut
paikkaan.
Voit näyttää vastaanottamiesi tarjousten
luettelon valitsemalla Työkalut >
Tarjoukset.
Voit poistaa tarjoukset käytöstä
poistamalla liikennetiedot käytöstä.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne ja poista valinta Ota käyttöön
liikenne -valintaruudusta.
VAROITUS: älä yritä kirjoittaa
etuseteleiden koodeja muistiin, kun
ajat autoa.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
33
FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen
FM TMC
-liikennevastaanottimen käyttäminen
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
nüvilla voi vastaanottaa FM TMC
(Traffic Message Channel) -liikennetai MSN® Direct -liikennesisältöä sen
mukaan, mikä liikennevastaanotin nüviin
on liitetty.
nüvi näyttää molempia liikennesisältötyyppejä samalla tavalla.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
FM TMC -liikennetiedot
Ajoneuvon virtajohtoon integroitu
FM Traffic Message Channel (TMC)
-liikennevastaanotin toimitetaan
34
joidenkin nüvi-laitteiden mukana ja on
kaikkien sarjojen mallien valinnainen
lisävaruste. Liikennevastaanottimen
sisältävien mallien luettelo on sivulla iv.
Mini-USB-liitin
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ulkoisen antennin
liitin
Ajoneuvon
virta-sovitin
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/traffic
tai www.garmin.com.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen
Liikennetilausten
lisääminen tai uusiminen
Voit lisätä tai uusia liikennetilauksen
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Liikenne. Lisätietoja on sivulla 43 ja
osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Liikennetietojen vastaanottaminen
edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
•
•
•
Liikennevastaanotin on liitettävä
nüviin.
Liikennevastaanotin ja nüvi on
liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen.
Liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava liikennetietoja lähettävän
ULA-aseman taajuusalueella.
Huomautus: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
35
FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa.
Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajetulla tiellä on.
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Liikenne on
Keltainen Keskivakava jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen Vakava
36
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Laite saattaa silti ohjata
sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä
ei ole.
Liikennekuvake
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa,
koskettamalla liikennekuvaketta
voit näyttää välilehden, joka näyttää,
kuinka paljon ruuhka on pidentänyt
matkustusaikaa. Aika on otettu jo
huomioon arvioidussa saapumisajassa.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla
Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla Näytä
liikennekartta.
Voit palata liikennekartalta tavalliseen
karttakuvaan koskettamalla
liikennekuvaketta ja valitsemalla
sitten Näytä tavallinen kartta.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla Liikennehaku voit
tarkastella ruuhkatietoluetteloa.
3. Voit tarkastella tietoja valitsemalla
luettelosta haluamasi kohteen. Jos
ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia koskettamalla nuolia.
Tarjousten tarkasteleminen
Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu
FM TMC -liikennevastaanotin, voit
vastaanottaa paikkakohtaisia tarjouksia
ja etuseteleitä (Pohjois-Amerikassa).
Voit hakea lähimmän tarjoukseen
liittyvän paikan koskettamalla näytössä
näkyvää tarjousta.
Varoitus: älä yritä kirjoittaa
etuseteleiden koodeja muistiin, kun
ajat autoa.
Voit lopettaa tarjousten vastaanottamisen
poistamalla liikennetoiminnon käytöstä.
Katso sivua 33.
37
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Autoilu, Jalankulkija,
tai Polkupyörä.
Näppäimistö—valitsemalla QWERTY
voit käyttää tietokoneen näppäimistöä
muistuttavaa asettelua ja valitsemalla
ABCDE aakkosellista asettelua
(ainoastaan nüvi 1300 ja 1400).
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla
asetuksen nimen kohdalla oleva
painike.
Järjestelmäasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometrit tai Mailit.
Tietoja—näytä nüvin ohjelmistoversio,
laitetunnus ja muita tietoja ohjelmistosta.
Tarvitset tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen
(katso sivua 50).
Palauta—järjestelmän asetusten
palauttaminen.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit
poistaa GPS-tilan käytöstä, simuloida
navigointia ja/tai säästää akun virtaa.
38
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskentaasetus.
Lyhyempi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei
ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyt matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Pois tieltä—laske reitit pisteestä
pisteeseen (huomioimatta teitä)
• Väh. polttoain.—
polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen. Reitin laskenta perustuu
reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Vältettävät—valitse reittien vältettävät
tietyypit.
•
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Kuljetustyypit—valitse, mitä julkisen
liikenteen muotoja nüvi välttää
laskiessaan reittejä. Käytettävissä
ainoastaan, kun cityXplorer-karttoja
on ladattu. Katso sivua 6.
Palauta—alkuperäisten
navigointiasetusten palauttaminen.
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivä voit ottaa
käyttöön vaalean taustan, valitsemalla
Yö tumman taustan ja valitsemalla
Automaattinen voit vaihtaa vaaleaa ja
mustaa taustaa automaattisesti.
Kuvaotos—siirry kuvaotostilaan. Voit
ottaa kuvaotoksen valitsemalla . Kuva
tallennetaan bittikarttana nüvi-aseman
screenshots-kansioon.
39
nüvin mukauttaminen
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Valitse aikamuoto—valitse 12 tai
24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—määritä nüvin
aika manuaalisesti. Kun valitset
Automaattinen, nüvi määrittää
ajan sijainnin mukaan.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
40
Kieliasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Äänen kieli—äänikehotusten kielen
muuttaminen.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
vaihtaminen. Tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö
valitulle kielelle. Voit vaihtaa
näppäimistön kielen valitsemalla
millä tahansa näppäimistöllä Tila.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Kartan asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään,
sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
•
•
•
Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
Pohjoinen ylös—voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
3-ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
Huomautus: kävelytilassa
Pohjoinen ylös on ainoa karttanäkymä.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda
voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi
kuvake ja sen jälkeen OK. Voit ladata
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkaloki valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
matkaloki.
Kartan tiedot—voit tarkastella
nüviin tallennettuja karttoja ja
niiden versiotietoja. Voit ottaa kartan
käyttöön (valintamerkki) tai poistaa
kartan käytöstä (ei valintamerkkiä)
koskettamalla karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Suojausasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita nüvin
ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen
käyttöön. Anna nelinumeroinen PINkoodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja
on sivulla 46.
41
nüvin mukauttaminen
Turvallisuustila—voit ottaa
turvallisuustilan käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä,
turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki
laitteen toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Huomautus: turvaasetusten palauttaminen ei poista Garmin
Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.
Bluetooth-asetusten
määrittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Liitännät—muodosta pariliitos
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävään matkapuhelimeen
valitsemalla Lisää > OK. Katso
sivuja 19–23. Valitsemalla Vaihda
voit muodostaa yhteyden johonkin
toiseen puhelimeen.
42
Hylkää—valitse puhelin, jonka
yhteyden haluat katkaista ja valitse
Kyllä.
• Poista—valitse puhelin, jonka haluat
poistaa nüvin muistista, ja valitse
Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos
se on käytössä, Bluetooth-kuvake
näkyy päävalikossa. Voit estää puhelinta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Pois käytöstä.
•
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla
nüvi näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa
Valmis-kohtaa.
Palauta—alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen
ei poista pariliitostietoja.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta).
Katso sivua 50. Valitse Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet.
Läheisyyshälytykset—voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä hälytykset,
joita laite antaa lähestyessäsi
mukautettuja kohdepisteitä tai
valvontakameroita.
Palauta—läheisyyspisteasetusten
nollaaminen.
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen
Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin Honda-navigaattorien mukana.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Pohjois-Amerikan asetukset
FM-liikennetilaukset ja niiden
päättymispäivät näkyvät luettelossa.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
Asetukset Pohjois-Amerikan
ulkopuolella
Nykyinen—valitse palveluntarjoaja.
Valitsemalla Automaattinen voit
käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa.
Voit myös valita myös jonkin tietyn
palveluntarjoajan.
Lisätietoja—etsi lisää TMCliikennetietojentarjoajia. Jos haluat
pidentää hakuaikaa, tyhjennä
palveluntarjoajataulukko valitsemalla
Kyllä.
Tilaukset—FM-liikennetilausten ja
niiden päättymispäivien näyttäminen.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
43
nüvin mukauttaminen
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FMliikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Jos laitetta käytetään muualla kuin
Pohjois-Amerikassa, valitse Tilaukset
> Lisää. Jos laitetta käytetään
Pohjois-Amerikassa, valitse Lisää.
5. Valitse nüvissa Seuraava, anna koodi
ja valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on hankittava
uusi koodi. Jos omistat useita FMliikennevastaanottimia, kullekin laitteelle
on hankittava oma koodi.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic
voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen
koodin.
44
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
Liite
nüvin huoltaminen
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä
ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
Laitteen puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä
kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan tee niin
ajamisen aikana. Älä koskaan käytä
kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä, sillä se voi vahingoittaa
näyttöä.
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia,
jotka voivat vahingoittua kovista
iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä
nüvin pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
45
Liite
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla
laitteen ja sen telineen ja
säilyttämällä niitä poissa näkyvistä,
kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
Lisätietoja on jäljempänä.
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee nüvin. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket nüviin
virran.
46
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja
aja turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Turvapaikka on paikka, johon palaat
usein, kuten kotisi. Jos nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat
PIN-koodin ja turvapaikan,
lähetä nüvi Garminille avattavaksi.
Laitteen mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot
tai ostotodistus.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Pidä sormea nüvin näytön
vasemmassa yläkulmassa
käynnistämisen aikana.
3. Vapauta virtapainike, kun Garminnäyttö avautuu.
4. Pidä sormea edelleen kosketusnäytön
vasemmassa yläkulmassa 30
sekunnin ajan, kunnes näyttö muuttuu
valkoiseksi ja siihen tulee teksti Paina
pistettä.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla. Automaattinen toisto valikko avautuu.
2. Avaa myGarmin Agent -lataussivu
kaksoisnapsauttamalla -kuvaketta.
Jos Automaattinen toisto -valikko ei
avaudu tai käytät Mac-tietokonetta,
siirry osoitteeseen www.garmin.com
/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata myDashboardtyöpöydän, kun liität nüvin
tietokoneeseen. myDashboard tarkistaa
nüvin ohjelmiston ja näyttää lisätietoja
nüvista.
Käyttäjätietojen
poistaminen
tärkeää: tämä toiminto poistaa
kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi
kohteet poistetaan.
Akun tiedot
Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi. Näin varmistat akun
47
Liite
mahdollisimman pitkän käyttöiän.
Päävalikon kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa nüvin akun tilan. Voit
parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä
akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen. Irrota nüvi vasta, kun se on
täysin latautunut.
nüvin lataaminen
•
•
•
•
Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen
kuin käytät sitä akkuvirralla.
Kytke ajoneuvon virtajohto.
Liitä USB-kaapeli (toimitetaan
joidenkin laitteiden mukana).
Liitä verkkolaite (valinnainen
lisävaruste).
Sulakkeen vaihtaminen
Varoitus: kun vaihdat sulaketta,
älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa,
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva
sulake on ehkä vaihdettava.
1. Kierrä musta,
pyöreä kärkiosa
irti.
VIHJE: kärjen
irrottamiseen
tarvitset ehkä
kolikon.
Kärkiosa
Hopeoitu
kärki
Sulake
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen
lieriö) ja vaihda se asianmukaiseen
sulakkeeseen, jonka näet
ajoneuvosovittimen kyljestä.
3. Varmista, että hopeoitu kärki on
mustassa kärkiosassa. Kierrä musta
kärkiosa paikalleen.
48
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
nüvin ja telineen
irrottaminen
Irrota nüvi telakasta painamalla telakan
kielekettä samalla, kun kallistat nüvia
eteenpäin.
tärkeää: kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
Voit irrottaa telakan telineestä
kääntämällä telakkaa oikealle tai
vasemmalle. Käännä valitsemaasi
suuntaan, kunnes telakka irtoaa
telineestä.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä
vipua itseäsi kohti. Vedä imukupin
kielekettä itseäsi kohti.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen
kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen
osavaltioiden säädöksiä.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
49
Liite
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvia on
käytetty ensimmäisen kerran ajon aikana.
Kun nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja, signaalin voimakkuuspalkit
näkyvät päävalikossa vihreinä
.
Kun laite ei pysty vastaanottamaan
signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi
tai katoavat kokonaan
.
Lisäkartat
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Voit ostaa nüviin lisäkarttoja. Voit
tarkistaa nüvin kanssa yhteensopivat
kartat siirtymällä Garminin sivustoon
(www.garmin.com) ja valitsemalla
Maps-välilehden.
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja,
jos olet sisätiloissa, korkeiden
rakennusten tai puiden lähettyvillä tai
pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla
paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
50
Ekstrat ja lisävarusteet
Lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com tai
www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa
yhteyttä Garmin-jälleenmyyjään.
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja
koulualueista.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
Siirry www.garmin.com/extras
-sivustoon ja asenna POI Loader
tietokoneeseen napsauttamalla POI
Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja
kohdepisteitä valitsemalla Minne? >
Ekstrat > Mukautetut POI:t.
Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
Jos haluat poistaa mukautetut
kohdepisteet nüvista, liitä nüvi
tietokoneeseen. Avaa nüvi-aseman
tai muistikorttiaseman POI-kansio.
Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Tarkista saatavuus osoitteesta
http://my.garmin.com. nüvi sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
Varoitus: Garmin ei vastaa
mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan
tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
51
Liite
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide sisältää
yksityiskohtaisia tietoja paikoista,
kuten ravintoloista ja hotelleista.
Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta
http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
muistikortin nüviin. Valitse Minne? >
Ekstrat. Avaa Travel Guide
koskettamalla sen nimeä.
Garminin yhteystiedot
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai
Garmin USA puh. (913) 397-8200
tai (800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
52
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe)
Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
nüvin rekisteröiminen
Rekisteröi nüvi osoitteessa
http://my.garmin.com. Lisätietoja
nüvin liittämisestä tietokoneeseen
on sivulla 24.
1. Liitä nüvi. Näyttöön tulee ilmoitus
myGarmin Agentin (valinnainen)
asentamisesta.
2. Asenna myGarmin Agent ohjeiden
mukaan ja rekisteröi nüvi.
Kun olet rekisteröinyt nüvin, voit tilata
Garminin verkkopalveluja.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
nüvi 1200
Mitat (L × K × S): 9,3, × 7,5 × 1,6 cm
(3,7 × 2,9 × 0,6 tuumaa)
Paino: 113,4 g (4 unssia)
Näyttö: lävistäjä 3,5 tuumaa,
320 × 240 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas QVGA TFT
-vaakanäyttö, valkoinen taustavalo,
kosketusnäyttö
Kotelo: ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila: 0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila: 0–45 °C (32–113 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSDkortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2,0 full
speed -massamuisti
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: enintään 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla
tai AC-virtaa valinnaisen
lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akun varauksen kesto: enintään 3 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä,
HotFix™
Hakuajat*:
Lämmin: <1 sekunti
Kylmä: <38 sekuntia
Tehdasasetusten palautus:
<45 sekuntia
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas
53
Liite
nüvi 1300
Mitat (L × K × S): 12,2, × 7,5 × 1,6 cm
(4,8 × 2,9 × 0,6 tuumaa)
Paino: 161,6 g (5,7 unssia)
Näyttö: lävistäjä 4,3 tuumaa,
480 × 272 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas WQVGA TFT
-vaakanäyttö, valkoinen taustavalo,
kosketusnäyttö
Kotelo: ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila: 0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila: 0–45 °C (32–113 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSDkortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2,0 full
speed -massamuisti
54
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: enintään 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla
tai AC-virtaa valinnaisen
lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akun varauksen kesto: enintään 3 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä, HotFix
Hakuajat*:
Lämmin: <1 sekunti
Kylmä: <38 sekuntia
Tehdasasetusten palautus:
<45 sekuntia
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
nüvi 1400
Mitat (L × K × S): 13,7, × 8,6 × 1,6 cmn
(5,4 × 3,4 × 0,6 tuumaa)
Paino: 221,1 g (7,8 unssia)
Näyttö: lävistäjä 5,0 tuumaa
480 × 272 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas WQVGA TFT
-vaakanäyttö, valkoinen taustavalo,
kosketusnäyttö
Kotelo: ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila: 0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila: 0–45 °C (32–113 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSDkortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2,0 full
speed -massamuisti
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: enintään 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla
tai AC-virtaa valinnaisen
lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akun varauksen kesto: enintään 3 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä, HotFix
Hakuajat*:
Lämmin: <1 sekunti
Kylmä: <38 sekuntia
Tehdasasetusten palautus:
<45 sekuntia
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas
55
Liite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvituote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten
vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen,
että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
56
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla,
kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivua 2 ohjeiden mukaan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (katso sivua 48).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
nüvi voi ladata vain 0–45 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi on
paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai
kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö >
Kirkkaus.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa
käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus
tulee näyttöön. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
57
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen.
Kalibroi kosketusnäyttö sivua 47 ohjeiden mukaan.
Mistä tiedän, että nüvi on
USB-massamuistitilassa?
Kun nüvi on USB-massamuistitilassa, näytössä on
tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma tietokone
kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvista virta.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja nüviin.
nüvi käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että nüvi on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
58
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
Windows ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien
tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
Tallenna hotelli suosikkeihin. Lisätietoja suosikeista on
sivulla 12. Tämän jälkeen voit hakea hotellin läheltä
ravintoloita.
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse Suosikkimääränpää.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse Kohdepisteet > Ruoka ja juoma.
5. Valitse luokka. nüvi etsii paikkoja hotellin läheltä.
6. Valitse ravintola.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä nüviin.
Varmista, että nüvissa on Bluetooth-ominaisuus. Katso
sivua iv. Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin päässä
nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
59
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 40
äänivalinta 23
ääniversio 38
aika-asetukset 40
aikavyöhyke 40
Aja -sivun asetukset 9
ajo-ohjeet 16
Ajokoe 31
ajoneuvokuvake 41
ajotietokone 16
akku 47, 57
akun tiedot 47
asetukset 38–44
palauttaminen 44
autoprofiili 31
B
Bluetooth-tekniikka
19–23
asetukset 42
nüvi-malleissa iv
60
geokätkentä 14
GPS
pois käytöstä/käytössä
38
tietoja
GPS-signaaleista
50
puhelimen
liittäminen 19
puhelimen
poistaminen 42
soittaminen Aja
sivu 9
D
diakriittiset merkit 11
E
ecoRoute™ 29–32
Ajokoe 31
autoprofiili 29
matkaraportti 32
polttoaineraportti 30
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 30
vihjeet 32
ekstrat 50–51
G
Garmin Lock 41, 46
Garmin Travel Guide 52
H
hakualue 11
hälytykset
valvontakamera 51
hidastuspisteet 31
J
jalankulkunavigointitila
38
reittiasetukset 6
suunnitelma 6
jälki ylös 41
järjestelmäasetukset 38
JPEG-kuvatiedostot 24
julkinen liikenne
kaupunkikartat 3, 6
vältettävät 39
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Hakemisto
K
käännösluettelo 16
Kaistavahti
käyttäminen 15
nüvi-malleissa iv
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 41
kartan selaaminen 13
kartta
asetukset 41
jalankulkija 18
Kartan
tiedot -painike 41
lisääminen 50
selaaminen 13
tarkasteleminen 41
versio 41
yksityiskohtaisten
karttojen
käyttöönotto 41
yksityiskohtien
määrä 41
zoomaus 13
kaupunkikartat 3, 6
kävelyreitti 38
käyttäjätiedot,
poistaminen 47
käyttötila 3, 38
kellohälytys 52
kieliasetukset 40
kiertotie 7
kiihdytyspisteet 31
kiinnittäminen
irrottaminen
telineestä 49
kojelautaan 49
tuulilasiin 57
kilometrit 38
kirkkaus 40
kohdepisteet 10
ilmoittaminen
virheestä 10
mukautetut 50
POI Loader 24
puhelinnumeron
muokkaaminen
10
tähtiluokituksen
muokkaaminen
10
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
kojelaudan levy 49
koordinaatit 14
kosketusnäyttö
asetukset 40
kalibroiminen 47, 58
puhdistaminen 45
koti
puhelinnumero 22
sijainnin
asettaminen 8
koulualuetietokanta 50
kuvan liittäminen
sijaintiin 13
L
läheisyyspisteet
asetukset 43
hälytykset 43
lähtö, ääni 4
laitteen lataaminen 48, 57
laitteen mukauttaminen
38–44
laitteen säilytys 45
laitteen tunnus 38
61
Hakemisto
laskin 28
leveyspiiri 14
liikenne 34–37
liikennetilausten
lisääminen 43
tapahtumat 36
lisäkartat 50
lisävarusteet 50, 51
litiumioniakku
47, 53, 54, 55
lukitus
näyttö 4
nüvi 46
M
maailmankello 28
mailit 38
mainokset
poistaminen
käytöstä 33
maksiminopeus,
nollaaminen 16
62
maksuton
karttapäivitys 49
MapSource 24, 50
matkaloki 41
matkapuhelimen
liittäminen 19
matkaraportti 32
mene kotiin 8
Minne? 8–14
mitat, muuntaminen 28
liikenne 35
mukautetut
kohdepisteet 51
muuntaminen
valuutta 29
yksikkö 28
mykistys
ääni 4
puhelu 21
N
näppäimistö 10
asettelu 38
kielitila 11, 40
navigointi 15
asetukset 39
tila 38
näyttö
kirkkaus 40
kuvaotokset 39
näyttöasetukset 39
näyttönäppäimistö 10
nollaaminen
enimmäisnopeus 16
matkatiedot 16
nüvi 4
nopeuspisteet 31
nopeusrajoituskuvake 15
nüvi-malleissa iv
nüMaps Guarantee 49
nüvi
kiinnittäminen 49
kotelo 1
lataaminen 48
mallit iv
nollaaminen 4
puhdistaminen 45
suojaaminen 45
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Hakemisto
nüvi-mallit
1200 iv
1300 iv
1400 iv
nüvin huoltaminen 45
nykyinen sijainti,
tallentaminen 12
Nykysijainti 26
O
Ohje 26
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus
56
päivittäminen 47
versio 38
Omat tiedot 28
osoitteet 8
P
paikkojen etsiminen 4
koordinaateilla 14
nimellä 10
osoitteella 8
postinumeron
mukaan 8
tallennetut paikat
(suosikit) 12
toisen paikan
läheltä 11
valokuvien
käyttäminen
14–15
viimeisimmät
valinnat 12
päivittäminen
kartat 49, 50
ohjelmisto 47
palaute kohdepisteistä 10
PIN
Bluetooth 20
Garmin Lock 46
pituuspiiri 14
poistaminen
kaikki omat tiedot 47
merkki 11
mukautetut
kohdepisteet 51
Suosikit 13
viimeksi löydettyjen
luettelo 12
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
pois tieltä, reititys 3, 39
polkupyöränavigointi 38
polttoainehinta,
muuttaminen 30
polttoaineraportti 30
puhelinmuistio 22
Q
QWERTY-näppäimistö
38
R
reitin simuloiminen 38
reitit
oletusasetukset 39
pois tieltä 39
pysäyttäminen 7
simuloiminen 38
tila 38
reittiasetukset-sivu 6
reittien uudelleenlaskenta
7
rekisteröiminen 46
Risteysnäkymä 17
nüvi-malleissa iv
63
Hakemisto
S
satelliittisignaalit 50
seuraava käännös 17
sijainnin asettaminen 13
sijaintikuvake 41
soitto
historia 22
koputus 21
koti 22
lopettaminen 21
mykistäminen 21
vastaaminen 20
sulake, vaihtaminen 48
Suosikit 12
suunnitelma-sivu 6
T
tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
karttasymbolin
vaihtaminen 13
luokan
vaihtaminen 13
nimen
vaihtaminen 12
puhelinnumeron
vaihtaminen 13
64
tallentaminen
löydetyt paikat 12
nykyinen sijainti
12, 13
taustaväri 39
tekniset tiedot
nüvi 1200 53
nüvi 1300 54
nüvi 1400 55
teksti 40
telineen irrottaminen 49
tiedostojen siirtäminen 25
tiedostot 24–25
poistaminen 25
tuetut tyypit 24
tuetut tiedostotyypit 24
tuleva puhelu 20
turva
asetukset 41
sijainti 46
turvallisuustila 42
työkalut 26–31
U
USB 58
massamuistitila 24
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 56
valokuvanavigointi
kuvien lataaminen 14
välttäminen
tietyypit 39
varkaus 46
valvontakameratietokanta
51
varkaussuoja 41, 46
vastaaja 21
Vianmääritys 57
viimeksi löydetyt paikat
12
virtapainike 4
W
WebUpdater 47
Y
yksikkömuunnin 28
yksityiskohtainen reitti 16
yksityiskohtaiset kartat 41
Z
zoomaus 13
nüvi 1200/1300/1400 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2011
Osanumero 190-01041-37 ver. D
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising