Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC verkorte handleiding

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC verkorte handleiding
nüvi 1200-serie
verkorte handleiding
®
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
Oktober 2009
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
190-01041-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Uw nüvi bekijken
Het hoofdmenu gebruiken
Lees de gids Belangrijke veiligheidsen productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
➊
➏
Aan-uitknop:
Druk hierop om de nüvi in of uit
te schakelen. ➍
Luidspreker
➎
➏
➐
➑
microSD™kaartsleuf
Microfoon
➒
➓
➍
➎
➐
➑
➊
➋
➌
Mini-USBconnector
➋➌
➒
➓
GPS-signaalsterkte.
Bluetooth®-status.
Tik om een gebruiksmodus te
selecteren.
Huidige tijd. Tik hierop om de
tijdinstellingen te wijzigen.
Batterijstatus.
Tik hierop om een bestemming te
zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om te bellen wanneer
het toestel verbinding heeft met een
compatibele mobiele telefoon.
Tik hierop om het volume aan te
passen.
Tik op de extra’s voor bijvoorbeeld
instellingen en Help.
nüvi 1200-serie verkorte handleiding
De nüvi instellen
Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie
over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.
De nüvi monteren
1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
Zuignapsteun
2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant
van de nüvi.
5. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan
op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig
is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het
toestel automatisch ingeschakeld. Volg de instructies
op het scherm.
Houder
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie
gebruikt, sluit u de antenne aan op de ontvanger en
bevestigt u deze met zuignappen aan de voorruit.
(TMC-ontvangers worden bij sommige nüvi-pakketten
meegeleverd.)
Voertuigvoedingskabel
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en
plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.
nüvi 1200-serie verkorte handleiding
Satellieten zoeken
1. Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nüvi in.
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele
minuten duren. De balken
geven de
satellietsterkte aan. Als ten minste één balk
groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.
De Aan-uitknop gebruiken
Druk kort op de Aan-uitknop om extra
opties weer te geven:
•
•
•
Tik op
en
om de helderheid van
het scherm aan te passen.
Tik op Scherm vergrendelen om te
voorkomen dat het scherm onopzettelijk
wordt aangeraakt.
Tik op Uitschakelen om de nüvi uit
te schakelen. U kunt de nüvi ook
uitschakelen door de Aan-uitknop
8 seconden lang ingedrukt te houden.
De nüvi opnieuw instellen
Als de nüvi niet meer functioneert, stelt
u deze opnieuw in door de Aan-uitknop
10 seconden lang ingedrukt te houden.
Nuttige punten zoeken
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie en een
subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
4. Tik indien nodig op Start om de route af
te leggen.
Als u letters van de naam wilt invoeren,
tikt u op Waarheen? > Nuttige punten >
Spel naam.
Als u naar een locatie in een ander gebied
wilt zoeken, tikt u op Waarheen? > Nabij.
nüvi 1200-serie verkorte handleiding
Uw route volgen
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen
op de kaart en instructies bovenaan de kaart.
Als u afwijkt van de oorspronkelijke route,
dan berekent de nüvi de route opnieuw.
Tik op de kaart en sleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken.
Het pictogram maximumsnelheid wordt
mogelijk weergegeven als u zich op een
grote weg bevindt.
➊
➋
➍
➌
➎ ➏
➐
➋
➌
➍
➎
➏
➐
ik hierop om de lijst met afslagen
T
weer te geven.
Tik hierop om de pagina Waar ben ik?
weer te geven.
Tik op
en
om in en uit te
zoomen.
Tik om terug te keren naar het
hoofdmenu.
Tik hierop om de tripcomputer weer
te geven.
Tik om het gegevensveld te wijzigen.
Een stop toevoegen
1. Tik tijdens het navigeren op
Waarheen?.
>
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als via-punt
om deze stop in te voegen voor uw
eindbestemming.
➊ T ik hierop om de pagina met de
volgende afslag weer te geven.
nüvi 1200-serie verkorte handleiding
Een omweg maken
1. Tik tijdens het navigeren op
2. Tik op
of
.
.
FM TMC-ontvanger
voor verkeersinformatie
gebruiken
Opmerking: Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de verkeersinformatie.
De FM TMC-ontvanger wordt bij sommige
nüvi-pakketten meegeleverd.
Als u verkeersinformatie wilt ontvangen,
dienen de TMC-ontvanger en de nüvi
zich binnen het gegevensbereik van een
FM-station te bevinden dat TMC-informatie
uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij
uw FM TMC-ontvanger werd geleverd,
niet te activeren. Het abonnement wordt
automatisch geactiveerd nadat uw nüvi
satellietsignalen heeft ontvangen en ook
verkeersinformatiesignalen ontvangt
van de provider van de betaalservice.
Ga naar www.garmin.com/traffic of
www.garmin.com voor meer informatie.
u aan het navigeren bent, berekent de
nüvi de route automatisch opnieuw. Het
verkeerspictogram
verandert van kleur
om de ernst van verkeersproblemen op uw
route of op de weg waar u reist aan te geven.
Opmerking: door verwarmde
(gemetalliseerde) ruiten kunnen de
prestaties van de TMC-ontvanger
afnemen.
Advertenties weergeven (alleen in
Noord-Amerika)
Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor
verkeersinformatie bevat, kunt u advertenties
en coupons ontvangen die relevant zijn voor
de locatie waar u zich bevindt.
Tik op de advertentie op het scherm om
meer informatie weer te geven.
Let op: Schrijf geen couponcodes op
tijdens het rijden.
Als er een lange file op uw route is terwijl
nüvi 1200-serie verkorte handleiding
Handsfree-functies
gebruiken
Op bepaalde nüvimodellen is draadloze
Bluetooth-technologie beschikbaar.
Als u de handsfree-functies wilt gebruiken,
dient u de telefoon te koppelen aan de nüvi.
Om te kunnen koppelen en verbinden, dient
u de nüvi en het toestel in te schakelen en bij
elkaar te plaatsen.
Uw telefoon koppelen
1. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in.
2. Tik op de nüvi op Extra > Instellingen >
Bluetooth.
3. Tik op de knop op Bluetooth en
vervolgens op Ingeschakeld > OK.
4. Tik op Toestel toevoegen > OK.
5. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
6. Voer de Bluetooth-pincode (1234) van
uw nüvi in uw telefoon in.
Een nummer bellen
1. Tik op Telefoon > Kies.
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u
op
> Beëindig gesprek.
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven.
•
•
De nüvi opladen
Laad de nüvi ten minste 4 uur op voordat u
de batterijvoeding gebruikt.
•
•
•
nüvi 1200-serie verkorte handleiding
Tik op Beantwoorden om de oproep
aan te nemen.
Tik op Negeren om de oproep te
negeren en de telefoon niet meer
over te laten gaan.
Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
Sluit de USB-kabel aan (meegeleverd
in sommige pakketten).
Sluit een netadapter aan (optioneel
accessoire).
De nüvi beveiligen
eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt. Ga
voor meer informatie naar www.garmin
.com/numaps.
2. Tik op Extra > Instellingen >
Beveiliging.
Meer informatie
1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg
ervoor dat uw nüvi satellietsignalen
ontvangt.
3. Tik op de knop onder Garmin Lock.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op Stel in.
Opmerking: als u uw pincode en
uw veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin op te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet een
geldige productregistratie of een geldig
aankoopbewijs meesturen.
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het zoeken van
satellieten en het maken van een ritje uw
nüvi registreert op http://my.garmin.com,
ontvangt u één gratis kaartupdate (indien
beschikbaar). U komt niet in aanmerking
voor de gratis kaartupdate als u per telefoon
registreert of langer dan zestig dagen wacht
nadat u satellieten hebt gezocht en voor het
Selecteer Extra > Help voor meer
informatie over uw nüvi. U kunt de
nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing
downloaden op www.garmin.com. Ga voor
meer informatie over accessoires naar
http://buy.garmin.com of neem contact
op met uw Garmin-dealer.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. Garmin Lock™ en nüMaps
Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van Garmin. Het merk en de logo’s van
Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
voor het gebruik van deze naam door Garmin is een
licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van
SanDisk of haar dochtermaatschappijen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising