Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | User guide | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Användarhandbok

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Användarhandbok
nüvi 1200/1300/1400-serien
®
Användarhandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1440, 1450, 1490
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken
eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om
användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och
är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ och
nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac®
är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess
dotterbolag.
Februari 2011
Artikelnummer 190-01041-39 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Modeller i nüvi
1200/1300/1400-serien......... iv
Komma igång........................ 1
Titta närmare på nüvienheten..................................... 1
Använda huvudmenyn................. 1
Konfigurera nüvi-enheten............ 2
Använda strömknappen.............. 4
Ställa in volymen......................... 4
Navigera på skärmarna............... 4
Söka efter din destination............ 4
Navigera i fotgängarläget............ 6
Lägga till ett stopp....................... 7
Ändra destination........................ 7
Ta en omväg................................ 7
Stoppa en rutt.............................. 7
Vart?...................................... 8
Söka efter en adress................... 8
Ange en hemposition................... 8
Använda Kör!-sidan..................... 9
Tillhandahålla återkoppling till
intressanta platser.................. 10
Söka efter en plats genom att
stava namnet ......................... 10
Söka nära en annan plats..........11
Söka efter senast hittade
platser..................................... 12
Söka efter en plats med
kartan...................................... 13
Ange koordinater....................... 14
Använda fotonavigering............. 14
Använda kartsidorna.......... 15
Visa färddatorn.......................... 16
Visa svänglistan......................... 16
Visa sidan Nästa sväng............. 17
Visa sidan för visning av
korsningar............................... 17
Använda fotgängarkartsidan..... 18
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
i
Innehållsförteckning
Ringa telefonsamtal med
handsfree............................ 19
Para ihop telefonen................... 19
Ta emot ett samtal..................... 20
Under samtal............................. 21
Visa telefonmenyn..................... 21
Hantera filer........................ 24
Filformat som kan användas..... 24
Ansluta nüvi-enheten
till datorn................................. 24
Överföra filer . ........................... 25
Ta bort filer . .............................. 25
Använda verktygen............ 26
Visa inställningarna................... 26
Använda sidan Var är jag?........ 26
Visa hjälpen............................... 26
Använda bildvisaren.................. 27
Visa Min info.............................. 28
Använda världsklockan............. 28
Använda kalkylatorn.................. 28
Använda enhetsomräkningen.... 28
ii
Använda ecoRoute™. ................ 29
Nollställa ecoRoute-data........... 32
Visa erbjudanden....................... 33
Använda FM TMCtrafikfunktionen.................. 34
Förklaring till FM TMCtrafikinformation...................... 34
Lägga till eller förnya
trafikprenumerationer.............. 35
Ta emot trafikinformation........... 35
Trafik i ditt område..................... 36
Trafik på rutten.......................... 36
Visa trafikkartan......................... 37
Visa trafikfördröjningar............... 37
Visa erbjudanden....................... 37
Anpassa nüvi-enheten....... 38
Ändra systeminställn­ingarna..... 38
Ändra
navigeringsinställn­ingarna...... 39
Ändra visningsinställn­ingarna.... 39
Uppdatera tidsinställningarna.... 40
Ställa in språken........................ 40
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Innehållsförteckning
Ändra kartinställningarna........... 41
Ändra
säkerhetsinställn­ingarna......... 41
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik...................... 42
Ändra inställningarna för
larmade positioner.................. 43
Visa information om
trafikprenumeration................. 43
Återställa alla inställningar......... 44
Bilaga................................... 45
Sköta nüvi-enheten .................. 45
Låsa nüvi-enheten..................... 46
Kalibrera skärmen..................... 47
Uppdatera programvaran.......... 47
Rensa användardata................. 47
Batteriinformation ..................... 47
Ladda nüvi-enheten................... 48
Byta säkringen........................... 48
Ta bort nüvi-enheten
och fästet................................ 49
Montera enheten på
instrumentbrädan.................... 49
nüMaps Guarantee™................. 49
Ytterligare kartor........................ 50
Om GPS-satellitsignaler............ 50
Extrafunktioner och valfria
tillbehör................................... 50
Garmin Travel Guide................. 52
Kontakta Garmin....................... 52
Registrera din nüvi-enhet.......... 52
Specifikationer........................... 53
Överensstämmelseförkla­ring..... 56
Programlicensavtal . ................. 56
Felsökning ................................ 57
Index.................................... 60
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
iii
Modeller i nüvi 1200/1300/1400-serien
Modeller i nüvi 1200/1300/1400-serien
Modell
Bluetooth®
-teknik
Körfältsguidning
Visning av
korsningar
1200
1210/1260
Hastighetsbegränsningar på
karta
✓
✓
1240/1250
1245/1255/
1350
✓
1300
1310
Uttalar
gatunamn
✓
1340
Endast
Europa
Endast
Europa
Endast
Europa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Endast Europa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1370
✓
✓
1410
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1440/1450
1390/1490
✓
Obs! Mer information hittar du på www.garmin.com eller på paketinnehållet på
produktförpackningen.
iv
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Komma igång
Komma igång
Titta närmare på nüvienheten
Använda huvudmenyn
➊ ➋➌
Strömknapp:
Tryck för att sätta på/stänga av nüvi-enheten.
➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
Högtalare
Mini-USB-kontakt
microSD™kortplats
Mikrofon
Obs! Beroende på din nüvi-modell
kan vissa bilder och skärmbilder se
annorlunda ut.
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
GPS-signalstyrka.
Bluetooth-teknikstatus.
Tryck för att välja användningsläge.
Aktuell tid. Tryck här för att ändra
tidsinställningarna.
Batteristatus.
Tryck här om du vill söka efter ett
mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon på vissa modeller.
Tryck här om du vill justera
volymen.
Tryck här om du vill använda verk­
tyg, t.ex. inställningar och Hjälp.
1
Komma igång
Konfigurera nüvi-enheten
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar
som gäller för montering på vindruta.
Montera nüvi-enheten
1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
Sugkoppsfäste
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
4. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens
baksida.
5. Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar enheten automatiskt.
Följ instruktionerna på skärmen.
Vagga
6. Placera underkanten av enheten i vaggan.
7. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa
ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren
och fäster den ordentligt på vindrutan med sugfästena.
(Trafikmottagare medföljer vissa paket. Se sidan iv.)
Strömkabel för
fordon
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas
med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
2
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Komma igång
Söka satelliter
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna. Staplarna
anger
styrkan på mottagningen. När minst en av
staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat
satellitsignaler.
Välja användningsläge
Fotgängare
Cykel
Personbil
Din nüvi har flera användningslägen för
navigeringsmetoder. Rutter beräknas
olika baserat på ditt användningsläge.
I t.ex. fotgängarläget med cityXplorer™kartor inlästa beräknar nüvi en rutt där en
kombination av kollektivtrafikalternativ,
som att åka buss eller tunnelbana och att
promenera, används. cityXplorer-kartor
finns inte med i din nüvi. Se www.garmin
.com om du vill köpa cityXplorer-kartor.
Så här ändrar du användningsläge:
1. På huvudmenyn trycker du på ikonen
för användningsläget i det övre vänstra
hörnet.
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna
på skärmen för att konfigurera
inställningarna.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du
inte följer vägbanorna när du navigerar.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation > Ruttinställningar >
Fågelvägen > OK.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
3
Komma igång
Använda strömknappen
Navigera på skärmarna
Tryck snabbt på strömknappen för att
visa ytterligare alternativ:
•
Tryck på
och
för att justera
skärmens ljusstyrka.
•
Tryck på Lås skärm för att förhindra
oavsiktliga skärmtryckningar.
•
Stäng av enheten genom att trycka
på Stäng av. Du kan även stänga av
nüvi-enheten genom att hålla ned
strömknappen i cirka 3 sekunder.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera återställer
du den genom att hålla strömknappen
nedtryckt.
•
Om du snabbt vill gå tillbaka till
huvudmenyn håller du knappen
nedtryckt.
•
Om du vill se fler alternativ trycker du
på
och . Håll nedtryckt om du
vill bläddra snabbare.
Söka efter din destination
På menyn Vart? har flera kategorier
som du kan använda till att söka efter
adresser, städer och andra platser.
De detaljerade kartorna i nüvi-enheten
innehåller miljontals intressanta platser,
t.ex. restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Ställa in volymen
På huvudmenyn trycker du på Volym.
Tryck på
eller på
för att justera
volymnivån. Tryck på rutan bredvid Tyst
om du vill stänga av allt ljud.
4
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Komma igång
1. Tryck på Vart?.
4. Välj ett mål.
2. Välj en kategori.
5. Tryck på Kör!.
3. Välj en underkategori.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
5
Komma igång
Navigera i fotgängarläget
Använda Resvägssidan
I fotgängarläget visas Resvägssidan efter
att du tryckt på Kör!.
1. Välj en rutt på sidan Ruttalternativ
för att visa Resvägssidan. Varje rutt
på sidan har olika kombinationer av
kollektivtrafik- eller fotgängaralternativ.
Välj en ruttsträcka för att visa mer
detaljerade instruktioner, eller tryck på
Start för att skapa en rutt.
2. Tryck på Start.
Använda sidan Ruttalternativ
I fotgängarläget visas sidan Ruttalternativ
efter att du tryckt på Kör! om du
har cityXplorer-kartor för aktuellt
storstadsområde inlästa i nüvi-enheten.
Se www.garmin.com om du vill köpa
cityXplorer-kartor.
6
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Komma igång
Lägga till ett stopp
Ta en omväg
2. Sök efter det extra stoppet.
2. Tryck på
3. Tryck på Kör!.
Om den rutt du för närvarande använder
är det enda rimliga alternativet kan det
hända att enheten inte beräknar någon
omväg.
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på
> Vart?.
4. Tryck på Lägg in som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
slutmålet.
Ändra destination
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på
> Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på
.
eller
.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Stoppa.
4. Tryck på Välj som ny destination om
du vill ange platsen som slutmål.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
7
Vart?
Vart?
På menyn Vart? finns det olika kategorier
av platser att söka efter. Mer information
om hur du utför en enkel sökning finns
på sidan 4.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på
Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Ange en hemposition
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version av
kartorna som lästs in till nüvi-enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och
vissa steg ha en annan ordning.
Ange hempositionen för den plats du
oftast besöker.
1. När du vill ange din hemposition
trycker du på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ:
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område om det
behövs.
•
Ange din adress.
3. Tryck på Sök alla.
•
Använd aktuell plats.
•
Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Om du vet orten trycker du på Stava
ort, anger orten/postnumret och
trycker sedan på Klar. Välj stad eller
postnummer i listan. (Alla kartdata har
inte sökfunktion för postnummer.)
8
Köra hem
Om du vill navigera hem efter att ha
angivit din hemplats trycker du på
Vart? > Kör hem.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Vart?
Ändra hemposition
1. Tryck på Verktyg > Min info >
Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ:
•
Ange din adress.
•
Använd aktuell plats.
•
Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Redigera din hemposition
1. Tryck på Vart? > Favoriter >
Alla favoriter > Hem.
2. Tryck på Ändra, ange dina ändringar
och tryck på Klar.
Om du tar bort hempositionen kan du
skapa en ny genom att följa stegen på
sidan 8.
Använda Kör!-sidan
När du har valt en plats att navigera till
öppnas Kör!-sidan.
➌
➍
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
➊ ➋
Tryck för att visa mer information
om platsen.
Tryck på
och
för att zooma
in och ut.
Tryck för att ringa till platsen när du
är ansluten till telefonen.
Tryck för att spara platsen i
Favoriter.
Tryck för att skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Tryck för att gå tillbaka till
föregående sida. Håll nedtryckt för
att gå tillbaka till huvudmenyn.
9
Vart?
Tillhandahålla återkoppling
till intressanta platser
1. På sidan Kör! trycker du på den vita
rutan. Detaljerad information om
platsen visas.
Söka efter en plats genom
att stava namnet
Använd skärmknappsatsen för att stava
namnet på målet som du söker efter.
Du kan också ange bokstäver som ingår
i namnet för att begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Använd bokstäverna i målets namn
med skärmknappsatsen.
2. Tryck på Återkoppling för följande
alternativ:
10
3. Tryck på Klar.
•
Ändra betyg – tryck på en cirkel
för att ge den intressanta platsen
ett betyg från 1 till 5 stjärnor.
•
Rapportera fel – objektet tas
bort från kommande sökningar.
Rapporter skickas till Garmin när
nüvi-enheten är ansluten till en
dator. Se sidan 24.
•
Ändra telefonnummer – använd
knappsatsen för att ändra
telefonnumret.
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du
trycka på bokstäverna och siffrorna.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Vart?
Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag. Tryck på
och
för
att flytta markören (tillgängligt på vissa
nüvi-modeller). Tryck på för att ta bort
ett tecken. Om du vill rensa hela posten
håller du nedtryckt.
Tryck på Läge om du vill välja språkläge
för tangentbordet. Tryck på
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken. Information om hur
du ändrar knappsatsens visning finns på
sidan 38.
Söka nära en annan plats
1. Tryck på Vart? > Nära.
•
Där jag befinner mig nu – söker
efter platser nära den aktuella
platsen.
•
En annan ort – söker nära den ort
du anger.
•
En av senaste destinationer –
söker nära senaste destinationer.
•
En favoritdestination – välj en
destination från Favoriter.
•
Min aktuella rutt – söker längs
den aktiva rutten.
•
Min destination – söker nära din
aktuella destination.
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart? >
Senast sökta så visas de platser du hittat
den senaste tiden.
2. Välj ett alternativ:
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
11
Vart?
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du
på Rensa > Ja. Alla objekt i listan tas bort
men den faktiska platsen tas inte bort från
nüvi-enheten.
Söka efter sparade platser
Använda Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemposition sparas också i
Favoriter.
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
Spara aktuell plats
Tryck på på kartsidan. Tryck på Spara
plats för att spara din aktuella plats.
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter.
3. Välj en kategori. Dina sparade platser
visas i en lista.
Ändra sparade platser
2. Välj den kategori och den plats som du
vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.
•
Byt namn – ange ett nytt namn
och tryck på Klar.
•
Bifoga foto – välj en bild som
finns lagrad på nüvi-enheten eller
på ett minneskort som du vill
tilldela till platsen.
•
Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol som ska markera platsen
på kartan.
•
Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
Spara hittade platser
1. På sidan Kör! trycker du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
12
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Vart?
•
Byt kategori – välj en annan
kategori för platsen.
•
Ta bort – tryck på Ja för att ta bort
objektet från listan Favoriter.
Skapa och köra rutter
Tryck på Vart > Rutter. Välj den rutt du
vill köra och tryck sedan på Kör.
Skapa och spara en rutt
På vissa nüvi-modeller kan du skapa och
spara rutter inför din nästa tripp. Du kan
spara upp till 10 rutter.
1. Tryck på Vart (eller Verktyg) > Rutter
> Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att
trycka på
. Ta bort en plats genom
att trycka på
.
7. Tryck på Nästa för att beräkna rutten
och visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten och
avsluta.
Söka efter en plats med
kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill visa
olika delar av kartan. Tryck på Vart? >
Sök på karta.
Tips för att söka på kartan
• Visa olika delar av kartan genom att
trycka på kartan och dra.
•
Tryck på
och ut.
•
Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på objektet,
och i en ruta visas information om
platsen. När det står Tryck för mer
i rutan finns det flera intressanta
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
och
för att zooma in
13
Vart?
platser. Tryck för att visa listan med
intressanta platser.
•
Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
•
Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen.
•
Om du har aktiverat GPS-simulatorn
och vill ange din plats för den valda
platsen trycker du på Ange plats.
Se sidan 38.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan du
navigera till det med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
3. Tryck på Format om du vill välja rätt
koordinatformat för den typ av karta du
använder.
4. Ange koordinaterna och tryck på
Nästa.
Använda fotonavigering
Du kan läsa in bilder med
platsinformation på nüvi-enheten eller på
ett microSD-kort och skapa rutter till dem.
1. Gå till http://connect.garmin.com
/photos (inte tillgängligt på alla
platser) om du vill hämta bilder med
platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för
att välja och läsa in bilder.
3. Tryck på Vart? > Favoriter > Foton.
Foton med platsinformation visas i
listan.
4. Tryck på en bild.
2. Tryck på den koordinat som du vill
justera.
14
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda kartsidorna
Använda kartsidorna
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. Medan du kör
vägleder nüvi dig till destinationen
via röstuppmaningar, pilar på kartan
och anvisningar överst på kartan.
En målflagga anger din destination.
Om du avviker från rutten beräknas
en ny rutt och en ny vägbeskrivning
visas.
En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar. Ikonen visar
huvudvägens rådande fartbegränsning.
På vissa modeller innehåller
svängindikatorn även vägfilshjälp,
som talar om vilken fil du bör befinna dig
i för att förbereda dig för nästa manöver.
En lista med modeller som innehåller
vägfilshjälp finns på sidan iv.
➊
➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
➍
➎
➐
Tryck här för att visa nästa sväng.
Tryck här för att visa svänglistan.
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck här för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
Tryck här för att visa ett annat
datafält.
Tryck här om du vill visa sidan
Var är jag?.
Tryck här för att visa färddatorn.
15
Använda kartsidorna
Visa färddatorn
Tryck på Nollställ > Nollst. max om du
vill nollställa maxhastigheten.
Tryck på Nollställ > Nollställ
bränslekostnad om du vill nollställa
bränslekostnaden.
Färddatorn anger aktuell fart och
ger statistik om färden. Du visar
trippinformationssidan genom att trycka
på fältet Fart på kartan.
Obs! Om du stannar ofta bör du inte
stänga av enheten så att den mäter den
totala restiden.
Nollställa information i färddatorn
Tryck på fältet Fart på kartan. Tryck på
Nollställ > Nollställ trippdata om du vill
nollställa informationen i färddatorn.
16
Visa svänglistan
När du följer en rutt visar svänglistan
instruktioner en sväng i taget och
avståndet mellan dem för hela rutten.
Öppna svänglistan genom att trycka på
textfältet överst på kartan. Om du vill se
nästa sväng på rutten trycker du på den
svängen i listan. Tryck på Visa karta om
du vill visa hela rutten på sidan Sök på
karta.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda kartsidorna
Visa sidan Nästa sväng
När du följer en rutt visar nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid
tills du är framme vid svängen.
Om du vill visa en kommande sväng på
kartan trycker du på svängindikatorn i det
övre vänstra hörnet på kartan eller på en
av svängarna i svänglistan.
Visa sidan för visning av
korsningar
På vissa nüvi-modeller visar sidan
för visning av korsningar en vy med
kommande korsningar och i vilken fil
du bör köra. Om du vill visa den här
sidan trycker du längst upp till vänster
på kartsidan. Tryck på Visning av
korsningar för att få tillgång till sidan
för visning av korsningar från sidan med
nästa sväng.
På sidan iv visas vilka nüvi-modeller som
innehåller visning av korsningar.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
17
Använda kartsidorna
Använda
fotgängarkartsidan
➊
➋
➊
➊
➌
➍
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta. Ikonerna ,
, , , , och anger
navigeringsmetoden för den delen av
rutten. När du t.ex. ser
stiger
du på en buss på den punkten i rutten.
18
➋
➌
➍
Tryck här för att växla mellan
ruttsträckor. nüvi-enheten zoomar
in och ut på varje ruttsträcka, men
förflyttar sig inte automatiskt till
nästa sträcka.
Tryck här för att visa ruttresvägen.
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck här för att centrera om kartan
på den aktuella platsen.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa telefonsamtal
med handsfree
Trådlös Bluetooth-teknik är tillgänglig på
vissa nüvi-modeller. Se sidan iv.
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
två enheter, t.ex. en mobiltelefon och
nüvi-enheten. Om du vill fastställa om
din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är
kompatibel med nüvi-enheten besöker du
www.garmin.com/bluetooth.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop”
dem genom att etablera kontakt med
hjälp av PIN-kod eller ett lösenord.
Efter den första ihopparningen kan de
två enheterna ansluta till varandra
automatiskt varje gång du slår på dem.
Obs! Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till nüvienheten automatiskt när den slås på.
Para ihop telefonen
För att kunna paras ihop och anslutas
måste telefonen och nüvi-enheten vara
påslagna och inom 10 m (33 fot) avstånd
från varandra.
Aktivera ihopparningen antingen via nüvienheten eller telefonen. Se telefonens
användarhandbok.
Para ihop med
telefoninställningarna
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Till.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
19
Ringa telefonsamtal med handsfree
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen. Denna funktion kan finnas i
en meny kallad Settings (Inställningar),
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Hands-free.
4. Inled en sökning efter Bluetoothenheter.
5. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nüvienheten (1234) i telefonen.
Para ihop med nüviinställningarna
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Bluetooth >
Lägg till.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på
din mobiltelefon samt ett av alternati­
ven hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig.
De här inställningarna finns på en
meny som kallas Bluetooth, Connec­
tions (Anslutningar) eller Hands-free.
4. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvienheten (1234) i telefonen.
När telefonen är ansluten till din nüvienhet kan du ringa telefonsamtal.
Tryck på Telefon på huvudmenyn så
visas telefonmenyn.
När du sätter på nüvi-enheten utförs ett
försök att para ihop den med den telefon
den senast var ansluten till.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara
om du vill svara. Tryck på Ignorera om
du inte vill ta samtalet och du vill att
telefonen ska sluta ringa.
Den interna mikrofonen är på framsidan
av nüvi-enheten. Tala normalt.
3. Tryck på OK på nüvi-enheten.
20
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Ringa telefonsamtal med handsfree
Under samtal
Under samtal visas ikonen
Samtal
pågår. Tryck på > Lägg på om du
vill avsluta samtalet. Tryck på >
Samtalsalternativ för följande alternativ:
•
•
•
Pekljud – visar en sida med knappsats
så att du kan använda automatiska
system som t.ex. röstbrevlåda.
Föra över ljud till telefonen –
det här är användbart om du vill
stänga av nüvi-enheten men behålla
samtalet eller behöver större
sekretess. Om du vill byta tillbaka
igen trycker du på Föra över ljud
till enheten.
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett samtal
till (samtal väntar) visas fönstret
Inkommande samtal. Tryck på Svara om
du vill svara. Det första samtalet placeras
i vänteläge.
Växla mellan samtal
1. Tryck på
> Byt till.
2. Tryck på Lägg på om du vill avsluta
samtalet. Det parkerade samtalet
avslutas inte.
Visa telefonmenyn
Öppna telefonmenyn genom att trycka på
Telefon på huvudmenyn.
Koppla bort mikrofon (sekretess).
Obs! Ikonen Samtal pågår kan se olika
ut beroende på vilken skärmbild som
visas på nüvi-enheten.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Obs! Det finns telefoner som inte kan
hantera alla funktioner på telefonmenyn
i nüvi.
21
Ringa telefonsamtal med handsfree
Använda telefonboken
Varje gång telefonen ansluter till nüvienheten laddas telefonboken automatiskt
över till nüvi-enheten. Det kan ta ett
par minuter innan telefonboken blir
tillgänglig. Överföring till telefonboken är
inte tillgänglig på alla telefoner.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas samtalshistoriken
automatiskt över till nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter att föra över
dessa data till nüvi-enheten.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på en kategori för att visa
samtalen. Samtalen listas i kronologisk
ordning. De senaste samtalen står
längst upp.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring för att ringa up
kontakten.
Ringa till en intressant plats (POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som du
vill ringa till.
3. Tryck på Ring eller tryck på
telefonnumret.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
3. Tryck på en post och tryck sedan på
Ring.
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
22
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ange telefonnumret
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer om
du vill använda knappsatssidan,
eller Välj i telefonbok (fungerar bara
om din telefon hanterar överföring av
telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Ditt
hemtelefonnummer rings upp.
Obs! Om du vill redigera din
hemposition eller ditt telefonnummer
trycker du på Vart? > Favoriter >
Hem > Ändra.
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt. Du kan behöva
”träna” telefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon.
Se telefonens användarhandbok.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Kontrollera telefonstatus
Kontrollera telefonens batterinivå
och signalstyrka genom att trycka på
Telefon > Status.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
23
Hantera filer
Hantera filer
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler i
internminnet på nüvi-enheten eller på ett
minneskort.
Obs! nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows
NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Filformat som kan
användas
•
JPEG- och JPG-bildfiler: se sidan 27.
•
Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource®: se sidan 49.
•
GPI-filer med egna sevärdheter från
Garmin POI Loader: se sidan 50.
Ansluta nüvi-enheten till
datorn
datorns USB-portar och gör att du enkelt
kan söka efter tillgängliga uppdateringar.
Mer information finns på sidan 52.
1. Sätt in ett minneskort (tillval).
Tryck ned det tills du hör ett klick.
2. Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens baksida.
3. Anslut kabelns större ände till en
tillgänglig USB-port på datorn.
Minneskortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Obs! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan nüvi-enheter inte
visas. Om du vill ha mer information
om hur du ansluter diskenheter kan du
läsa i hjälpen till operativsystemet.
När du ansluter nüvi-enheten till datorn
visas ett alternativ för installation av
myGarmin Agent™, som kontrollerar
24
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Hantera filer
Överföra filer
Ta bort filer
2. Markera filen och klicka på Ändra >
Kopiera.
2. Markera den fil som du vill ta bort.
1. Sök efter den fil du vill kopiera på
datorn.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
1. Anslut nüvi-enheten till datorn
och öppna nüvi-enheten eller
minneskortenheten/-volymen.
3. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
4. Klicka på Ändra > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i nüviminnet eller på minneskortet.
5. När du har överfört filerna klickar du
på
i verktygsfältet (systemfältet)
eller drar volymikonen till
Papperskorgen
på Mac-datorer.
Varning! Om du inte är säker på
vad en fil används till bör du inte
ta bort den. Minnet på nüvi-enheten
innehåller viktiga systemfiler som du
inte bör ta bort.
6. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
25
Använda verktygen
Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många
funktioner som kan vara till nytta när du
färdas.
På huvudmenyn trycker du på Verktyg.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på en knapp till höger så visas
de närmaste platserna i den kategorin.
3. Tryck på Spara plats för att spara din
aktuella plats.
Visa hjälpen
Visa inställningarna
Mer information om inställningarna finns
på sidorna 38–44.
Använda sidan Var är jag?
Tryck på Hjälp så får du information om
hur du använder din nüvi-enhet.
Tryck på Sök för att söka efter ett
nyckelord i hjälpavsnitten.
Använd sidan Var är jag? om du vill
visa information om den aktuella
platsen, inklusive sjukhus, polisstationer
och bränsle. Det här är en användbar
funktion om du behöver tala om för
räddningspersonal var du befinner dig.
26
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda verktygen
Använda bildvisaren
Med bildvisaren kan du visa bilder som
du har sparat på nüvi-enheten eller ett
minneskort.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
•
Bläddra genom bilderna med hjälp
av pilarna.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du
på den.
3. Använd rullningslisten längst ned på
skärmen för att ändra hur många bilder
som visas på skärmen.
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare >
Varje bild visas en liten stund.
.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Navigera till en bild
Om en bild innehåller platsinformation
kan du skapa en rutt till den.
•
Tryck på
för att visa information
om den valda bilden.
•
Visa olika delar av kartan genom
att trycka på kartan och dra.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
•
Tryck på
för att dölja
menyfältet.
3. Tryck på
2. Välj en bild.
> Kör!.
På sidan 24 finns mer information om hur
du läser in bilder till nüvi-enheten.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
27
Använda verktygen
Visa Min info
6. Tryck på
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex.
dina favoriter.
Använda kalkylatorn
Tryck på Verktyg > Kalkylator för att
aktivera kalkylatorn.
1. Tryck på Verktyg > Min info.
2. Välj ett alternativ:
•
Ange hemposition
•
Ta bort valda favoriter
•
Töm tripplogg
•
Visa kartfel
Använda
enhetsomräkningen
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertera, välj en typ av
måttenhet och tryck på OK.
Använda världsklockan
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas
trycker du på en av orterna.
3. Ange ett ortsnamn och tryck på Klar.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta. Delar där det är natt
visas som skuggade.
28
för att visa klockorna igen.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på rutan intill måttenheten för att
ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Klar. Enheten konverteras.
7. Tryck på Rensa om du vill utföra en
annan omräkning.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda verktygen
Uppdatera växelkurser
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning > Konvertera.
2. Välj Valuta och tryck på OK.
3. Tryck på valutaknapparna och välj de
valutor du vill uppdatera.
4. Tryck på Uppdatera.
5. Tryck på rutorna bredvid valutorna om
du vill ange nya kurser.
6. Tryck på Spara för att spara de nya
kurserna. Tryck på Återställ om du vill
använda de ursprungliga kurserna.
Använda ecoRoute™
Tryck på Verktyg > ecoRoute.
Funktionen ecoRoute beräknar fordonets
bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt
bränslepriset för att navigera till ett
mål. Den har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute
är bara uppskattningar. De är alltså inga
faktiska avläsningar från fordonet. Om
du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du
kalibrera bränsleekonomin.
Första gången du öppnar ecoRoutefunktionen får du ange bränsle- och
körsträckeinformation för fordonet.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
29
Använda verktygen
Visa bränslerapport
Om du har angett fordonsprofil och
aktuellt bränslepris kommer nüvi-enheten
att beräkna fordonets genomsnittliga
bränsleekonomi och koldioxidutsläpp
samt kostnaden för förbrukat bränsle.
Data om bränsleförbrukning är baserade
på uppskattningar av hastighet och
acceleration för ett genomsnittligt fordon.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor.
Kalibrera när du fyller på bränsle.
1. Beräkna miles per gallon eller liter per
100 kilometer.
2. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslerapport > Kalibrera.
3. Tryck på
och
för att ange
resultatet från steg 1.
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslerapport.
Tips! Du kan se till att
bränsleuppgifterna alltid registreras
genom att hela tiden ha nüvi-enheten
påslagen under körning.
4. Tryck på OK.
Justera bränslepriset
Ange information om bränslepris för att
beräkna bränslekostnaden för rutter och
för att beräkna bränslerapporter.
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslepris.
2. Ange aktuellt bränslepris och tryck
på Klar.
30
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda verktygen
Anta körutmaningen
Med verktyget Körutmaning kan du
maximera bränsleekonomin genom att
du får poäng för dina körvanor. Ju högre
totalpoäng du får för en körutmaning
desto mer bränsle kan du spara.
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Körutmaning > Start.
Förklaring till poängen i
körutmaningen
Tryck på
på kartsidan för att visa
detaljer om den aktuella utmaningen.
Bladfärgen på körutmaningsikonen ändras
beroende på dina resultat i utmaningen.
Den sammanlagda poängen är
genomsnittet av tre resultat:
Accelerationspoäng – du får poäng för
att gasa gradvis och mister poäng om du
gasar snabbt.
Fartminskningspoäng – du får poäng för
att bromsa gradvis och mister poäng om
du bromsar hårt.
Hastighetspoäng – du får poäng för
körning med den mest bränslesnåla
hastigheten, som för de flesta fordon är
70 - 100 km/h.
Avbryta körutmaningen
1. Tryck på
på kartsidan.
2. Tryck på Avbryt > Ja.
Justera fordonsprofilen
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Fordonsprofil.
Bränsletyp – välj bränsletyp.
Bränsleeffekt. stad – ange den
genomsnittliga bränsleeffektiviteten för
stadskörning för ditt fordon.
Bränsleeffekt. motorväg – ange den
genomsnittliga bränsleeffektiviteten för
motorväg för ditt fordon.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
31
Använda verktygen
Tips! Du får bättre resultat om du
kalibrerar bränsleekonomin i stället
för att justera bränsleffektiviteten för
stadskörning och motorväg här.
Se sidan 30.
Visa körsträckerapport
Med körsträckerapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostnaden
för att navigera till ett mål.
Visa körtips
Du kan få körtips som hjälper dig att spara
bränsle genom nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > ecoRoute > Tips.
Nollställa ecoRoute-data
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute.
2. Välj den kategori som du vill nollställa
och tryck på Nollställ.
En körsträckerapport skapas för varje rutt
du kör. Om du avbryter en rutt i nüvienheten skapas en körsträckerapport för
den sträcka du har kört.
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport.
2. Välj en rapport.
Du kan visa upp till 20 körsträckerappor­
ter på nüvi-enheten. Du kan också öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter
på nüvi-enheten/-volymen.
32
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda verktygen
Visa erbjudanden
Om nüvi-paketet innehåller en
trafikmottagare får du platsrelevanta
erbjudanden och kuponger.
Reklambaserad trafikinformation är
bara tillgängligt i Nordamerika.
Trafikmottagaren måste vara ansluten
till extern strömförsörjning och du
måste befinna dig i täckningsområde
för att kunna ta emot reklambaserad
trafikinformation. När erbjudanden visas
på skärmen trycker du på dem för att
söka efter närmaste plats som är relaterad
till erbjudanden. Om erbjudanden
innehåller en kupongikon trycker du
på kupongikonen på sidan Kör! för att
erhålla kupongkoden. Skriv ned koden
och visa den när du kommer fram till
platsen.
Du visar en lista över alla erbjudanden du
tagit emot genom att trycka på Verktyg >
Erbjudanden.
Om du vill avaktivera erbjudanden måste
du avaktivera trafikinformationen. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Trafik och
avmarkera kryssrutan Aktivera trafik.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
33
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Använda FM TMCtrafikfunktionen
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
Nüvi-enheten kan ta emot FM TMCtrafikinformation (Traffic Message
Channel) eller MSN® Directtrafikinformation, beroende på den
trafikmottagare som är ansluten till
nüvi-enheten.
Nüvi-enheten visar båda typerna av
trafikinnehåll på samma sätt.
Mer information om
trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på
www.garmin.com/traffic.
Förklaring till FM TMCtrafikinformation
valfritt tillbehör till modeller i alla serier.
En lista över vilka paket som innehåller
en trafikmottagare finns på sidan iv.
Mini-USB-kontakt
Intern antenn
Strömlampa
Extern antennanslutning
Fordonsströmadapter
Du behöver inte aktivera prenumerationen
som medföljer med din FMtrafikmottagare. Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt som
trafiksignalerna tas emot från leverantören
av betaltjänsten. Besök www.garmin.com
/traffic eller www.garmin.com för mer
information.
FM TMC-trafikmottagaren, som är
integrerad i strömkabeln för fordon,
medföljer vissa nüvi-paket och är ett
34
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Lägga till eller förnya
trafikprenumerationer
Om du vill lägga till eller förnya en
trafikprenumeration trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
Mer information finns på sidan 43 och på
www.garmin.com/fmtraffic.
Ta emot trafikinformation
För att kunna ta emot trafikinformation
måste följande villkor uppfyllas:
•
Trafikinformationsmottagaren måste
vara ansluten till nüvi-enheten.
•
Trafikinformationsmottagaren och
nüvi-enheten måste vara ansluten till
en extern strömkälla.
•
Trafikinformationsmottagaren och
nüvi-enheten måste vara inom
dataräckhåll för en FM-station som
sänder ut trafikdata.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
35
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
Färg
Beskrivning
Betydelse
Grön
Låg
allvarlighets­
grad
Trafiken flyter
normalt.
Gul
Medelhög
allvar­
lighetsgrad
Det
förekommer
en viss
köbildning.
Röd
Hög allvarlig­
hetsgrad
Svår
köbildning
eller trafiken
står helt stilla.
36
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
nüvi-enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om det
inte finns bättre alternativa rutter.
Trafikikon
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning
uppstår på din rutt trycker du på
trafikikonen så visas en flik med
information om hur mycket extra tid
som har lagts till på din rutt på grund av
fördröjningen. Den här tiden ingår redan i
din beräknade ankomsttid.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker
du på Undvik.
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala kartan
trycker du på trafikikonen och trycker
sedan på Visa normal karta.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill visa
en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill
visa detaljer. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
Visa erbjudanden
Om nüvi-paketet innehåller en FM TMCtrafikinformationsmottagare kommer du
i Nordamerika att ta emot erbjudanden
och kuponger. Tryck på erbjudandet
på skärmen och sök efter den närmaste
platsen som gäller för det erbjudandet.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Om du vill sluta ta emot erbjudanden
stänger du av trafikinformationsfunkti­
onen. Se sidan 33.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
37
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen under
inställningsnamnet om du vill
ändra den.
Ändra systeminställn­
ingarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn när
du vill stänga av GPS-läget och simulera
navigering och spara på batteriet.
38
Användningsläge – anger hur du kommer
att navigera för att optimera rutter:
Personbil, Fotgängare eller Cykel.
Tangentbord – tryck på QWERTY
för att få en layout som liknar en dators
tangentbord, eller tryck på ABCDE för
en alfabetisk layout (endast tillgänglig på
nüvi 1300- och 1400-serierna).
Enheter – ändra måttenheter till
Kilometer eller Mile.
Om – visa nüvi-enhetens versionsnummer
för programvaran, ID-nummer för
enheten och information om flera
andra programfunktioner. Du behöver
uppgifterna när du uppdaterar systemets
programvara eller köper nya kartdata
(se sidan 50).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Anpassa nüvi-enheten
Ändra navigeringsinställn­
ingarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttinställningar – välj en inställning för
beräkning av rutter.
•
Kortare tid – för att beräkna rutter
som går fortare att köra men som kan
utgöra längre körsträcka.
•
Kortare väg – för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan
ta längre tid att köra.
•
Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
•
Mindre bränsle – för att beräkna rut­
ter som kan förbruka mindre bränsle
än de andra rutterna. Ruttberäkningen
är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en
given rutt.
Transittyper – välj vilken typ av
kollektivtrafik du vill att nüvi-enheten
undviker vid beräkning av rutter.
Tillgängligt när cityXplorer-kartor lästs
in. Se sidan 6.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
Ändra visningsinställn­
ingarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Färgläge – välj Dag för en ljus bakgrund,
Natt för en mörk bakgrund eller Auto för
att automatiskt växla mellan de två.
Skärmbild – ange skärmbildsläge.
Tryck på
för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
skärmbilder på nüvi-diskenheten.
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika på dina rutter.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
39
Anpassa nüvi-enheten
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att sänka
bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Röstspråk – ändra språk för
röstmeddelanden.
Uppdatera
tidsinställningarna
Textspråk – ange språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Välj ett tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Tryck på Läge på en knappsats för att
ändra språk för knappsatsen.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på
nüvi-enheten. Välj Automatisk om du vill
att nüvi-enheten ska ställa in tiden baserat
på din plats.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
40
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Anpassa nüvi-enheten
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
fler fordonsikoner på www.garmingarage
.com.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för
dina resor. Om du vill tömma tripploggen
trycker du på Verktyg > Min info >
Töm tripplogg.
•
Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
Kartinfo – visa kartorna och versionen
för varje karta som finns inläst på
nüvi-enheten. Aktivera (markerad) eller
avaktivera (omarkerad) en karta genom att
trycka på den.
•
Norr uppåt – visa kartan i 2D med
norr överst.
•
3D – visar karta tredimensionellt med
Kurs upp.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
Obs! I fotgängarläget är Norr uppåt
den enda kartvyn.
Fordon – om du vill ändra den ikon som
används till att visa din position på kartan
trycker du på Byt. Tryck på den ikon du
vill använda och sedan på OK. Hämta
Ändra säkerhetsinställn­
ingarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås enheten genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en
fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats.
Mer information finns på sidan 46.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
41
Anpassa nüvi-enheten
Säkerhetsläge – stänger av eller slår på
säkert läge. När fordonet rör sig stänger
säkerhetsläget av alla funktioner som
kräver betydande uppmärksamhet och kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du
återställer säkerhetsinställningarna
återställs inte Garmin Lock-PIN-koden
eller säkerhetsplatsen.
Släpp – välj den telefon som du vill
koppla från och tryck på Ja.
•
Ta bort – välj den telefon som du vill
ta bort från minnet och tryck på Ja.
Bluetooth – slå på och stäng av
Bluetooth-komponenten. Om du har
aktiverat Bluetooth-komponenten visas
ikonen Bluetooth på huvudmenyn.
Om du vill förhindra att en telefon ansluts
automatiskt trycker du på Från.
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar din
nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.
Tryck på Klar.
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Anslutningar – tryck på Lägg till > OK
om du vill para ihop enheten med en
mobiltelefon som har trådlös Bluetoothteknik. Se sidorna 19–23. Tryck på Byt
om du vill ansluta till en annan telefon.
42
•
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta återställer
inte ihopkopplingsinformationen.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Anpassa nüvi-enheten
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner
(t.ex. egna intressanta platser eller en
databas för fartkameror) inladdade för
att kunna justera inställningarna för
larmade positioner. Se sidan 50. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Positionslarm – aktivera eller avaktivera
larmen som avges när du närmar dig egna
intressanta platser eller fartkameror.
Återställ – återställ inställningarna för
larmade positioner.
Visa information om
trafikprenumeration
Trafikinformationsmottagaren medföljer
vissa nüvi-paket. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Trafik.
Alternativ i Nordamerika
Dina FM-trafikprenumerationer och
förfallodatum visas i en lista. Om du vill
lägga till en prenumeration trycker du på
Lägg till.
Alternativ utanför Nordamerika
Aktuell – välj den leverantör du vill
använda. Om du vill använda den bästa
leverantören för området trycker du på
Auto, annars kan du välja en specifik
leverantör.
Sök fler – sök efter fler TMCtrafikleverantörer. Om du vill öka söktiden
rensar du leverantörstabellen genom att
trycka på Ja.
Abonnemang – visa dina abonnemang
och deras förfallodatum. Om du vill lägga
till en prenumeration trycker du på
Lägg till.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
43
Anpassa nüvi-enheten
Lägga till en prenumeration
Du kan köpa ytterligare abonnemang och
förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde
FM-trafikinformationsmottagaren
(om ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av tjänsten.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
5. Tryck på Nästa på nüvi-enheten, ange
koden och tryck sedan på Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare
måste du skaffa en ny kod för varje
mottagare.
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > Lägg till.
För nordamerikanska enheter trycker
du på Lägg till.
3. Tryck på Ja.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmot­
tagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du
vill köpa ett abonnemang och erhålla
en kod med 25 tecken.
44
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
Bilaga
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent
om du utsätter enheten för häftiga
skakningar eller vibrationer. Du kan
minimera risken för skador genom att
undvika att tappa den och inte använda
den i miljöer där det finns stor risk för
skakningar eller vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver
utföra är rengöring. Du rengör enhetens
ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel
och torkar den torr. Använd inte kemiska
rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol eller
linsrengöring. Fukta trasan med vätskan
och torka försiktigt av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
•
Utsätt inte nüvi-enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
•
Det går att använda en
handdatorpenna till pekskärmen,
men försök inte göra det samtidigt
som du kör bil. Använd aldrig ett hårt
eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom skador kan uppstå.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
45
Bilaga
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte
används. Ta bort resterna efter
sugfästet på vindrutan.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
•
Förvara inte enheten i handskfacket.
•
Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
•
Använd funktionen Garmin Lock.
Mer information finns nedan.
Låsa nüvi-enheten
Vad är en säkerhetsplats?
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om nüvi-enheten har satellitsignaler
och du befinner dig på säkerhetsplatsen
behöver du inte ange PIN-koden.
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter
på enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
46
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till
en säkerhetsplats.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få
den upplåst. Du måste också skicka
med en giltig produktregistrering eller
ett giltigt inköpskvitto.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll ned det övre vänstra hörnet av
skärmen medan du slår på nüvienheten.
3. Släpp upp strömknappen när Garminskärmen visas.
4. Fortsätt att hålla ned det övre vänstra
hörnet av pekskärmen i 30 sekunder
tills en vit skärmbild med ”Tryck på
punkt” visas.
Uppdatera programvaran
1. Anslut nüvi-enheten till datorn med
hjälp av mini-USB-kabeln. Menyn
AutoPlay öppnas.
2. Dubbelklicka på för att öppna
hämtningssidan för myGarmin Agent.
Om menyn AutoPlay inte öppnas,
eller om du sitter vid en Mac-dator,
går du till www.garmin.com/agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Efter att du installerat myGarmin Agent
uppmanas du att öppna myDashboard
när du ansluter nüvi-enheten till datorn.
myDashboard kontrollerar nüvi-enhetens
aktuella program och tillhandahåller
ytterligare information om nüvi-enheten.
Rensa användardata
Viktigt! Med den här proceduren
tar du bort all information du själv har
angett.
1. Tryck med fingret längst ned till höger
på nüvi-enhetens skärm och slå
samtidigt på enheten.
2. Tryck med fingret tills
meddelandefönstret visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Batteriinformation
Du kan maximera livslängden på batteriet
genom att inte lämna enheten i direkt
solljus och undvika att utsätta den för
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
47
Bilaga
höga temperaturer under längre tider.
Status för nüvi-batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
huvudmenyn. Du kan öka exaktheten på
batterimätaren genom att ladda ur batteriet
helt innan du laddar upp det. Avbryt inte
uppladdningen förrän nüvi-enheten är fullt
uppladdad.
Ladda nüvi-enheten
•
Ladda nüvi-enheten i minst 4 timmar
innan du använder den på batteri.
•
Anslut strömkabeln för fordon.
•
Anslut USB-kabeln (medföljer i vissa
paket).
•
Anslut en nätadapter (valfritt
tillbehör).
Byta säkringen
Varning! När du byter ut säkringen
bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort några av de små bitarna och
se till att du sätter tillbaka dem på rätt
ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det
svarta runda
ändstycket och ta
bort det.
TIPS: Du kan
behöva ett mynt
för att ta bort
ändstycket.
Ändstycke
Silverfärgad
spets
Säkring
2. Ta bort säkringen (en glascylinder med
silverfärgade ändar) och byt ut den mot
en säkring av rätt typ, som sitter på
sidan av fordonsadaptern.
3. Sätt den silverfärgade änden i det
svarta ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
48
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
Ta bort nüvi-enheten och
fästet
Om du vill ta bort nüvi-enheten från
vaggan trycker du på fliken på vaggan
samtidigt som du lutar nüvi-enheten
framåt.
Ta bort vaggan från fästet genom att vrida
vaggan åt höger eller vänster. Fortsätt
trycka i samma riktning tills vaggan
släpper från fästet.
Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan
fäller du spaken mot dig. Dra fliken på
sugkoppen mot dig.
Montera enheten på
instrumentbrädan
Använd den medföljande
monteringsplattan till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som
uppfyller gällande krav.
Viktigt! Klistret på tejpen för
permanent montering är extremt svårt
att ta bort efter att du har satt dit den.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering
(om tillgängligt) registrerar du din nüvi på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter
att ha hämtat satelliter och börjat använda
den. Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar, är du inte
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
49
Bilaga
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen.
Ytterligare kartor
Du kan köpa fler kartor för din nüvi.
En lista över kartor som är kompatibla
med nüvi-enheten får du om du går till
produktsidan på Garmins webbplats
(www.garmin.com) och klickar på fliken
Maps (Kartor).
Om GPS-satellitsignaler
För att nüvi-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader
eller träd eller i ett parkeringsgarage kan
enheten eventuellt inte ta emot signaler
från satelliter. Sök upp en öppen yta
utomhus utan höga skymmande föremål
när du vill använda nüvi-enheten.
50
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på
menysidan gröna
. När den tappar
satellitsignalen blir fälten röda eller
genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Mer information om valfria tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras, eller kontakta
din Garmin-återförsäljare.
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Mer information finns
i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpen
genom att trycka på F1.
Du visar dina egna intressanta platser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intressanta platser.
Om du vill ändra inställningarna
för larmade positioner trycker du på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > Positionslarm.
Om du vill ta bort egna intressanta platser
från enheten ansluter du den till en dator.
Öppna mappen POI på nüvi-enheten eller
minneskortenheten. Ta bort filen poi.gpi.
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
om tillgänglighet finns på http://
my.garmin.com. För dessa platser
innehåller nüvi-enheten placeringen
av hundratals fartkameror. Din nüvienhet varnar dig när du närmar dig
en fartkamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du alltid har tillgång till den
senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett
förfallodatum.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Varning! Garmin ansvarar inte
för noggrannheten hos eller följderna
av användningen av egna intressanta
platser eller databasen för fartkameror.
51
Bilaga
Garmin Travel Guide
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Om du vill använda Travel Guide sätter
du in minneskortet i nüvi-enheten. Tryck
på Vart? > Extra. Tryck på namnet på din
reseguide för att öppna den.
Registrera din nüvi-enhet
Garmin Travel Guide innehåller detaljerad
information om platser som restauranger
och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör
går du till http://buy.garmin.com eller
kontaktar din Garmin-återförsäljare.
Kontakta Garmin
Gå till http://my.garmin.com för att
registrera din nüvi-enhet. Mer information
om hur du ansluter nüvi-enheten till
datorn finns på sidan 24.
Kontakta Garmins produktsupport om
du har frågor. Om du befinner dig i USA
går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
1. Anslut nüvi-enheten. Ett alternativ för
installation av myGarmin Agent (tillval)
visas.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
När du registrerat nüvi-enheten kan du
prenumerera på de senaste Garmin onlinetjänsterna.
52
2. Följ onlineinstruktionerna för att
installera myGarmin Agent och
registrera din nüvi-enhet.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
Specifikationer
nüvi 1200-serien
Fysisk storlek (B × H × D): 9,3 × 7,5 ×
1,6 cm (3,7 × 2,9 × 0,6 tum)
Vikt: 113,4 g (4 oz.)
Skärm: 3,5 tum diagonalt,
320 × 240 bildpunkter; liggande
64 K ljusstark QVGA TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)
Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Datalagring: Internminne och löstagbart
MicroSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med
maxhastighet
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Upp till 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med den
medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 3 timmar
Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med
HotFix™
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
53
Bilaga
nüvi 1300-serien
Fysisk storlek (B × H × D): 12,2 × 7,5 ×
1,6 cm (4,8 × 2,9 × 0,6 tum)
Vikt: 161,6 g (5,7 oz.)
Skärm: 4,3 tum diagonalt,
480 × 272 bildpunkter; liggande
64 K ljusstark WQVGA TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)
Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Datalagring: Internminne och löstagbart
MicroSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med
maxhastighet
54
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Upp till 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med den
medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 3 timmar
Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
nüvi 1400-serien
Fysisk storlek (B × H × D): 13,7 × 8,6 ×
1,6 cm (5,4 × 3,4 × 0,6 tum)
Vikt: 221,1 g (7,8 oz.)
Skärm: 5,0 tum diagonalt,
480 × 272 bildpunkter; liggande
64 K ljusstark WQVGA TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)
Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Datalagring: Internminne och löstagbart
MicroSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med
maxhastighet
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Upp till 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med den
medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 3 timmar
Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
55
Bilaga
Överensstämmelseförkla­
ring
Härmed intygar Garmin att denna
produkt nüvi uppfyller de grundläggande
kraven och andra föreskrifter i
direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen för
din Garmin-produkt finns på
www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüviENHETEN ACCEPTERAR DU
VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift
av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i
och för Programvaran tillhör Garmin.
56
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och är skyddad enligt
de upphovsrättslagar som gäller
i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.
Du bekräftar vidare att strukturen
på, organisationen av och koden
för programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera programvaran eller
någon del av den eller på något annat sätt
göra om programvaran eller någon del
av den till läsbar form eller skapa något
arbete som bygger på programvaran.
Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med
de exportkontrollagar som gäller i USA.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt
med satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan
från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera
minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på
min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt
instruktionerna på sidan 2.
Min nüvi-enhet laddas inte
i bilen.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (se sidan 48).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström
finns i strömuttaget.
Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och
45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om nüvi-enheten är
placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte
laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör
du minska bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn
samtidigt som du sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt
tills meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
57
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen
(utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar inte
när jag trycker på den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningarna på
sidan 47.
Hur kan jag kontrollera om
nüvi-enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av
en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör
två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Jag ser inte nüvi-enheten
i Den här datorn när jag
ansluter den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av nüvi-enheten.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och
till nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och
ändras till USB-masslagringsläget. Kontrollera att
nüvi-enheten är ansluten till en USB-port och inte en
USB-hubb.
58
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn
kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver
ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Mer information
om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till
operativsystemet.
Hur hittar jag restauranger
nära hotellet jag kommer att
bo på i framtiden?
Spara hotellet i Favoriter. Mer information om Favoriter
finns på sidan 12. Du kan sedan söka efter restauranger
nära hotellet.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj En favoritdestination.
3. Välj en destination.
4. Tryck på Intressant plats > Mat och dryck.
5. Välj en kategori. nüvi-enheten söker efter platser
nära hotellet.
6. Välj en restaurang.
Telefonen ansluter inte till
nüvi-enheten.
Se till att du har en nüvi-enhet med Bluetooth.
Se sidan iv. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till.
Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom
33 fot (ca 10 meter) från nüvi-enheten.
Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth.
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
59
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 41
A
accelerationspoäng 31
adresser 8
aktuell plats, spara 12
alarmklocka 52
ändra sparade platser
byt kartsymbol 13
byt kategori 13
byt namn 12
byt telefonnummer 13
ange din plats 13
anpassa enheten 38–44
ansluter en
mobiltelefon 19
användardata, ta bort 47
användningsläge 3, 38
återkoppling till intressanta
platser 10
60
B
bakgrundsfärg 39
batteri 47, 57
batteriinformation 47
Bluetooth-teknik 19–23
inställningar 42
på nüvi-modeller iv
para ihop med
telefon 19
ringa från Kör!-sida 9
ta bort en telefon 42
bränslepris, justera 30
bränslerapport 30
C
cykelnavigation 38
D
detaljkartor 41
diakritiska tecken 11
disk för
instrumentbrädan 49
E
ecoRoute™ 29–32
bränslerapport 30
fordonsprofil 29
kalibrera
bränsleekonomi
30
körsträckerapport 32
Körutmaning 31
tips 32
egna intressanta platser 51
enhets-ID 38
enhetsomräkning 28
extrafunktioner 50–51
F
fågelvägen, rutt 3, 39
färddator 16
fartbegränsningsikon 15
på nüvi-modeller iv
fartkameradatabas 51
fartminskningspoäng 31
favoriter 12
felsökning 57
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Index
filer 24–25
filformat som kan
användas 24
ta bort 25
filformat som kan
användas 24
fordonsikon 41
fordonsprofil 31
förvara enheten 45
fotonavigering
läsa in bilder 14
I
inkommande samtal 20
inställningar 38–44
återställa 44
intressanta platser 10
ändra betyg 10
ändra
telefonnummer 10
egna 50
POI loader 24
rapportera fel 10
G
Garmin Lock 41, 46
Garmin Travel Guide 52
geocaching 14
GPS
av/på 38
om GPS 50
J
JPEG-bildfiler 24
H
hastighetspoäng 31
hem
ange en plats 8
telefonnummer 22
Hjälp 26
K
kalkylator 28
karta
aktivera
detaljkartor 41
detaljnivå 41
fotgängare 18
inställningar 41
Kartinfo, knapp 41
lägga till 50
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
söka 13
version 41
visa 41
zooma 13
kilometer 38
knappsatsen 10
layout 38
språkläge 11, 40
kollektivtrafik
stadskartor 3, 6
undvikanden 39
konvertera
enheter 28
valutor 29
koordinater 14
Kör! – sidalternativ 9
kör hem 8
körsträckerapport 32
Körutmaning 31
kostnadsfri
kartuppdatering 49
kurs upp 41
61
Index
L
ladda enheten 48
ladda nüvi-enheten 57
lägesikon 41
lägga till ett foto för en
plats 13
larmade positioner
inställningar 43
varningar 43
lås
nüvi-enheten 46
skärmen 4
latitud 14
litiumjonbatteri 47, 53,
54, 55
ljudversion 38
ljusstyrka 40
longitud 14
M
MapSource 24, 50
måttenheter, konvertera 28
maxfart, nollställa 16
mile 38
min info 28
62
montering
på instrumentbrädan
49
på vindruta 57
ta bort från fäste 49
trafik 35
N
nästa sväng 17
navigationsläge för
fotgängare 38
resväg 6
ruttalternativ 6
navigering 15
inställningar 39
läge 38
nollställa
din nüvi-enhet 4
maxhastighet 16
trippdata 16
nüMaps Guarantee 49
nüvi-enheten
hölje 1
ladda 48
modeller iv
montering 49
nollställa 4
rengöra 45
skydda 45
nüvi-modeller
1200 iv
1300 iv
1400 iv
O
omberäkna rutter 7
omväg 7
överensstämmelseförklar­
ing 56
överföra filer 25
P
pekskärm
inställningar 40
kalibrera 47, 58
rengöra 45
PIN-kod
Bluetooth 20
Garmin Lock 46
programvara
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
Index
licensavtal 56
uppdatera 47
version 38
promenera rutt 38
Q
QWERTY-knappsats 38
R
registrering 46
reklam
avaktivera 33
resvägssida 6
röstmeddelande 21
röstuppringning 23
ruttalternativsida 6
rutter
fågelvägen 39
inställningar 39
läge 38
simulerar 38
stoppar 7
S
säkerhet
inställningar 41
plats 46
säkert läge 42
säkring, byta 48
samtal
hem 22
historik 22
lägga på 21
samtal väntar 21
stänga av ljud 21
svara på 20
satellitsignaler 50
senast hittade platser 12
sida för visning av
korsningar 17
på nüvi-modeller iv
simulera en rutt 38
skärm
ljusstyrka 40
skärmbilder 39
skärmknappsatsen 10
skolzonsdatabas 50
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
sköta nüvi-enheten 45
söka efter platser 4
använda foton 14–15
efter adress 8
efter koordinater 14
efter namn 10
efter postnummer 8
nära en annan plats 11
senast valda platser 12
sparade platser
(Favoriter) 12
söka på kartan 13
sökområde 11
spara
hittade platser 12
spara aktuell
plats 12, 13
specifikationer
nüvi 1200-serien 53
nüvi 1300-serien 54
nüvi 1400-serien 55
språkinställningar 40
stadskartor 3, 6
stöldskyddsfunktion 41, 46
63
Index
strömknapp 4
svänglista 16
systeminställningar 38
T
ta bort
alla användardata 47
egna intressanta
platser 51
favoriter 13
lista med senaste
sökningar 12
tecken 11
ta bort fästet 49
talspråk 40
telefonbok 22
textspråk 40
tidsinställningar 40
tidszon 40
tillbehör 50, 51
trafik 34–37
incidenter 36
64
lägga till trafikprenu­
merationer 43
tripplogg 41
tyst
ljud 4
telefonsamtal 21
U
undvika
stöld 46
vägtyper 39
uppdatera
kartor 49, 50
programvara 47
USB 58
masslagringsläge 24
utgång, ljud 4
varningar
fartkamera 51
Vart? 8–14
verktyg 26–31
visningsinställningar 39
W
WebUpdater 47
Y
ytterligare kartor 50
Z
zooma 13
V
vägbeskrivningar 16
Vägfilshjälp
använda 15
på nüvi-modeller iv
Var är jag? 26
världsklocka 28
Användarhandbok för nüvi 1200/1300/1400-serien
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2011
Artikelnummer 190-01041-39 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising