Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Quick Start Guide | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC pikaopas

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC pikaopas
nüvi 1200 -sarjan
pikaopas
®
näille nüvi-malleille:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
Lokakuu 2009
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
190-01041-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
nüvin ulkoasu
Päävalikon käyttäminen
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
➊
➋➌
➏
➑
Mini-USBliitin
Kaiutin
microSD™korttipaikka
Mikrofoni
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➎
➐
Virtapainike:
nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen. ➊
➋
➌
➍
➍
➒
➓
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Valitse käyttötila koskettamalla tätä.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Akun tila.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia ja
ohjetta, koskettamalla tätä.
nüvi 1200 -sarjan pikaopas
nüvin määrittäminen
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
nüvin kiinnittäminen
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
Imukuppikiinnitys
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
4. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen
taustapuolelle.
5. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on
käynnissä. Seuraa näytön ohjeita.
Teline
6. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kytke
ulkoinen antenni liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla. (Liikennevastaanotin
toimitetaan joidenkin nüvi-laitteiden mukana.)
Ajoneuvon
virtajohto
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta
tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
nüvi 1200 -sarjan pikaopas
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun ainakin yksi
palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
Virtapainikkeen käyttäminen
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla
virtapainiketta nopeasti.
• Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
ja .
• Jos haluat välttää turhat ruutukosketukset, valitse Lukitse näyttö.
• Katkaise nüvista virta valitsemalla
Sammuta. Voit katkaista nüvista
virran myös pitämällä virtapainiketta painettuna 8 sekunnin ajan.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, voit
nollata nüvin pitämällä virtapainiketta
painettuna 10 sekunnin ajan.
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
4. Navigoi reitti tarvittaessa valitsemalla
Aloita.
Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia
valitsemalla Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta,
valitse Minne? > Lähellä.
nüvi 1200 -sarjan pikaopas
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin
uudelleen.
➋ K osketa kuvaketta, jos haluat avata
➌
➍
➎
Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
➏
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➐
➊
➋
➍
Pysähdyksen lisääminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
➌
➎ ➏
käännösluettelosivun.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Voit loitontaa ja lähentää
- ja
-painikkeella.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
Muuta tietokenttää koskettamalla
tätä.
3. Valitse Aja.
➐
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin,
valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
➊ K osketa kuvaketta, jos haluat avata
seuraavan käännöksen sivun.
nüvi 1200 -sarjan pikaopas
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
2. Valitse
tai
.
FM TMC
-liikennevastaanottimen
käyttäminen
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM TMC (Traffic Message Channel)
-liikennevastaanotin sisältyy joihinkin
nüvi-pakkauksiin.
Liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja. Lisätietoja saat
osoitteesta www.garmin.com/traffic
tai www.garmin.com.
.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Liikennekuvake
vaihtaa
väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Huomautus: Kuumat (metalloidut)
tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Mainosten katseleminen
(vain Pohjois-Amerikka)
Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä.
Lisätietoja saat koskettamalla näytössä
näkyvää mainosta.
varoitus: Älä yritä kirjoittaa
kuponkien koodeja muistiin, kun
ajat autoa.
nüvi 1200 -sarjan pikaopas
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Langaton Bluetooth-tekniikka on
käytettävissä joissakin nüvi-malleissa.
Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja,
sinun on luotava pariliitos puhelimen
ja nüvin välille. Jotta pariliitos voidaan
muodostaa, laitteen ja nüvin on oltava
käynnissä ja lähellä toisiaan.
Puhelimen liittäminen
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
2. Valitse nüvissa Työkalut > Asetukset
> Bluetooth.
3. Kosketa Bluetooth-kohdan alapuolella
olevaa painiketta ja valitse Käytössä >
OK.
4. Valitse Lisää laite > OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimessa.
nüvi 1200 -sarjan pikaopas
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
3. Lopeta puhelu valitsemalla
Lopeta puhelu.
>
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu.
• Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
• Valitsemalla Ohita voit ohittaa
puhelun ja lopettaa puhelimen
hälytyksen.
nüvin lataaminen
Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen kuin
käytät sitä akkuvirralla.
• Kytke ajoneuvon virtajohto.
• Liitä USB-kaapeli (toimitetaan
joidenkin laitteiden mukana).
• Liitä verkkolaite (valinnainen
lisävaruste).
nüvin suojaaminen
2. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
laitteen puhelimitse tai odotat yli 60
päivää sen jälkeen, kun nüvi on hakenut
ensimmäisen kerran satelliitteja ajon
aikana. Lisätietoja on osoitteessa www
.garmin.com/numaps.
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
Lisätietoja
1. Varmista, että olet paikassa, jonka
haluat määrittää turvapaikaksi, ja että
nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Määritä.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen
mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot
tai ostotodistus.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et saa
maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta
www.garmin.com. Lisätietoja
lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com. Voit myös
ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Garmin Lock™ ja nüMaps Guarantee™
ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi
niiden käyttöön. microSD™ on SanDiskin tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising