Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC rovid utmutato

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC rovid utmutato
nüvi® 1200-as sorozat
rövid útmutató
E készüléktípusokkal használható:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
2009. Október
© 2009 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
190-01041-62 Rev. B
A nyomtatás Tajvanon készült
A navigációs készülék áttekintése
A főmenü használata
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket
és más fontos információt lásd a termék
dobozában található Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőben.
➊
➏
Tápellátás gomb
Megnyomásával kapcsolhatja
be és ki a navigációs készüléket.
➍
Hangszóró
MicroSD™
kártya helye
Mikrofon
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➎
➐
➑
➊
➋
➌
Mini USBcsatlakozó
➋➌ ➍
➒
➓
GPS műholdas jel erőssége.
A Bluetooth® technológia állapota.
Érintse meg a használati mód
kiválasztásához.
Pontos idő. Megérintésével
módosíthatja az időbeállításokat.
Akkumulátorállapot.
Megérintésével úti célt kereshet.
Megérintésével megtekintheti a
térképet.
Megérintésével hívást
kezdeményezhet, ha kompatibilis
mobiltelefonhoz csatlakozik.
Megérintésével állíthatja a hangerőt.
Megérintésével használhatja az
eszközöket (pl. beállítások és Súgó).
nüvi 1200 Series Quick Start Manual
A navigációs készülék beállítása
A navigációs készülék beszerelése előtt a szélvédőre szerelésre vonatkozó törvényekről lásd a Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőt.
A navigációs készülék felszerelése
1. Távolítsa el a tapadókorong felső részén található átlátszó
műanyagot. Helyezze a tapadókorongot a szélvédőre.
Tapadókorongos tartó
2. Hajtsa vissza a fogantyút a szélvédő irányába.
3. Pattintsa a tartót a tapadókorong karjára.
4. Csatlakoztassa a navigációs készülék hátuljához a
tápkábelt.
5. A tápkábel másik végét csatlakoztassa járműve
tápaljzatához. A készülék automatikusan bekapcsol,
ha csatlakoztatva van, és a jármű mozog. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Tartó
6. Illessze a navigációs készülék alját a tartóba.
7. Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem kattan.
8. Ha közlekedésiadat-vevőt használ Európában,
csatlakoztassa a külső antennát a közlekedésiadatvevőhöz, és erősítse a szélvédőre a tapadókoronggal.
(Bizonyos navigációs csomagok tartalmazzák a
közlekedésiadat-vevőt.)
A jármű
tápkábele
Figyelmeztetés: A termék lítium-ion elemet tartalmaz. A károsodás megelőzése érdekében kiszálláskor vegye
ki az egységet a járműből, vagy tárolja közvetlen napfénytől védett helyen.
nüvi 1200 Series Quick Start Manual
Műholdak keresése
1. A járművel tartózkodjon a szabadban,
magas épületektől és fáktól távol.
2. Kapcsolja be a navigációs készüléket.
A műholdas jelek befogása eltarthat néhány
percig. A
sávok jelzik a műholdjel
erősségét. Ha legalább egy sáv zöld
színű, akkor a navigációs készülék
vesz műholdjelet.
A bekapcsológomb használata
A bekapcsológomb gyors lenyomásával
és felengedésével további lehetőségeket
tekinthet meg:
•
•
•
Érintse meg a
és
gombot a
képernyő fényerejének beállításához.
Érintse meg a Képernyő lezárása
elemet a képernyő véletlen megérintésének elkerülése érdekében.
Érintse meg a > Kikapcsolás elemet a
navigációs készülék kikapcsolásához.
A készülék úgy is kikapcsolható, hogy
a bekapcsológombot 8 másodpercig
lenyomva tartja.
A navigációs rendszer
visszaállítása
Ha a navigációs készülék nem működik,
állítsa vissza úgy, hogy 10 másodpercig
lenyomva tartja a bekapcsológombot.
Érdekes helyek (POI) keresése
1. Érintse meg a Hová? > Érdekes helyek
elemet.
2. Válasszon kategóriát vagy alkategóriát.
3. Válasszon célpontot, majd érintse meg az
Indulás elemet.
4. Szükség esetén az Indítás megérintésével járja be az útvonalat.
A név betűinek beírásához érintse meg a
Hová? > Érdekes helyek > Név megadása
lehetőséget.
Hely kereséséhez egy másik területen érintse
meg a Hová? > A közelben elemet.
nüvi 1200 Series Quick Start Manual
Az útvonal követése
A követendő útvonal bíborszínű vonalként
jelenik meg. Útközben a navigációs rendszer
hangos figyelmeztetésekkel, nyilakkal és a
térkép felső részén látható irányjelzésekkel
vezet el a célállomásig. Ha eltér az eredeti
útvonaltól, a navigációs rendszer újra
kiszámítja az útvonalat.
Érintse meg a térképet, majd húzza el
valamilyen irányba, ha másik területet
szeretne megnézni.
Ha nagyobb főútvonalon utazik,
a sebességhatárt jelző ikon jelenhet meg.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ É rintse meg a Következő forduló oldal
➋ É rintse meg a Fordulólista oldal
➌
➍
➎
➏
➐
megtekintéséhez.
Érintse meg a Hol vagyok? oldal
megtekintéséhez.
Érintse meg a
és
ikont a
nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
Érintse meg, ha vissza kíván térni a
főmenühöz.
Érintse meg, ha meg szeretné tekinteni
a fedélzeti számítógépet.
Érintse meg az adatmező
módosításához.
Megálló hozzáadása
1. Útvonali navigáció közben érintse meg
a
> Hová? elemet.
2. Keresse meg a beiktatott megállót.
3. Érintse meg az Indulás! elemet.
4. Érintse meg az Új köztes célpont
elemet a beiktatott megálló végcél
elé illesztéséhez.
megtekintéséhez.
nüvi 1200 Series Quick Start Manual
Kerülőút tétele
1. Útvonali navigáció közben érintse meg
a
elemet.
2. Érintse meg a
vagy a
elemet.
Az FM TMC (Traffic Message
Channel - közlekedési
információs csatorna) használata
Megjegyzés: A Garmin nem
vállal felelősséget a közlekedési
adatok pontosságáért.
Egyes navigációs csomagokhoz tartozik
közlekedésiadat-vevő.
A közlekedési adatok vétele érdekében a
közlekedésiadat-vevőnek és a navigációs
készüléknek közlekedési adatokat sugárzó
FM-állomás közelében kell lennie. Nem
szükséges aktiválni az FM közlekedésiadatvevőhöz tartozó előfizetést. Az előfizetés
automatikusan aktiválódik, amint a
navigációs rendszer műholdas jelet kap,
miközben a készülék közlekedési adatokat
vesz a szolgáltatótól. További információ
a www.garmin.com/traffic vagy a
www.garmin.com webhelyen található.
Ha navigálás közben súlyos forgalmi
akadály alakul ki az útvonalon, a navigációs
készülék automatikusan újratervezi az
útvonalat. A forgalom ikon
az aktuális
útvonalon vagy úton kialakult forgalmi
helyzet súlyosságának megfelelően
változtatja színét.
Megjegyzés: A fűtött (fémréteggel
bevont) ablakok csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.
Reklámok megtekintése
(csak Észak-Amerikában)
Ha a készülékcsomag tartalmaz
közlekedésiadat-vevőt, helyi vonatkozású
hirdetéseket és kuponokat fogadhat.
További tájékoztatást a képernyőn lévő
hirdetés megérintésével kaphat.
Figyelem: A kuponkódot ne próbálja
meg vezetés közben leírni.
nüvi 1200 Series Quick Start Manual
A kihangosító funkciók
használata
Néhány navigációs készüléktípuson elérhető
a Bluetooth® vezeték nélküli technológia.
A kihangosító funkciók használatához
társítani kell a telefont és a navigációs
készüléket. A társításhoz és a csatlakoztatáshoz a telefont és a navigációs készüléket
be kell kapcsolni, és egymás közelében kell
elhelyezni.
A telefon társítása
1. Engedélyezze a Bluetooth-kapcsolatot a
telefonján.
2. A navigációs készüléken érintse meg az
Eszközök > Beállítások > Bluetooth
elemet.
Szám tárcsázása
1. Válassza a Telefon > Tárcsázás elemet.
2. Írja be a számot, majd érintse meg a
Tárcsázás elemet.
3. Hívás befejezéséhez érintse meg a
Hívás vége elemet.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor megnyílik a Bejövő hívás
ablak.
•
•
A Fogad elemet megérintve fogadja a
hívást.
Az Elvet elemmel figyelmen kívül
hagyhatja a hívást, és leállíthatja a
telefon csengését.
A navigációs készülék töltése
3. Érintse meg a Bluetooth alatti gombot,
majd a Bekapcsolva > OK elemet.
Mielőtt akkumulátorról használja a nüvi
készüléket, töltse legalább 4 órát.
4. Érintse meg az Eszköz hozzáadása >
OK elemet.
•
•
5. Válassza ki a telefont, és nyomja meg az
OK gombot.
6. Írja be a navigációs készülék Bluetooth
PIN (1234) kódját a telefonba.
nüvi 1200 Series Quick Start Manual
>
•
Csatlakoztassa a jármű tápkábelét.
Csatlakoztassa az USB-kábelt (egyes
csomagok tartalmazzák).
Csatlakoztasson AC adaptert (külön
megvásárolható tartozék).
A navigációs rendszer védelme
1. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági
helyszínen tartózkodik, és a navigációs
rendszer fogja a műholdas jeleket.
2. Érintse meg az Eszközök > Beállítások
> Biztonság elemet.
3. Érintse meg a Garmin Lock alatt
található gombot.
4. Adjon meg egy négy számjegyből álló
PIN-kódot.
5. Érintse meg a Beállítás elemet.
MEGJEGYZÉS: Ha elfelejti a PIN-kódot
vagy a biztonsági helyszínt, el kell küldeni
a navigációs készüléket a Garmin részére,
hogy feloldják a lezárást. Az érvényes
termékregisztrációt vagy a vásárlási
bizonylatot is el kell küldenie.
nüMaps Guarantee™
Ingyenes térképfrissítést kaphat (ha az
rendelkezésre áll), ha regisztrálja a navigációs
készüléket a http://my.garmin
.com oldalon a műholdvétel befogásától
és a navigációs készülék használatának
megkezdésétől számított 60 napon belül.
Ha a navigációs készülék használatának
megkezdésétől és a műholdvétel befogásától
számított 60 napnál később regisztrálja a
készüléket, vagy ha telefonon regisztrál, akkor
nem jogosult az ingyenes térképfrissítésre.
További tájékoztatásért látogasson el a www.
garmin.com/numaps oldalra.
További információ
A navigációs készülékről további információt
az Eszközök > Súgó kiválasztásával találhat. A
felhasználói kézikönyv legfrissebb változatát a
www.garmin.com oldalról töltheti le. További
tájékoztatásért látogasson el
a http://buy.garmin.com weboldalra,
vagy forduljon a Garmin-képviselethez.
A Garmin®, a Garmin logó és a nüvi® a Garmin Ltd.
vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye. A Garmin Lock™ és a
nüMaps Guarantee™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye
nélkül nem használhatók. A Bluetooth® kifejezésvédjegy
és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek
használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A
microSD™ a SanDisk vagy leányvállalatai védjegye.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising