Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC SL Navodila za hiter zacetek

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC SL Navodila za hiter zacetek
nüvi 1200 series
Navodila za hiter začetek
®
Velja za te modele naprave nüvi:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
Okto’ber 2009
© 2009 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
190-01041-63 Raz. B
Natisnjeno v Tajvanu
Pogled na napravo nüvi
Uporaba glavnega menija
a opozorila in pomembne informacije
Z
o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
➊
➋➌ ➍
➏
Gumb za vklop:
pritisnite za vklop in izklop naprave nüvi ➑
➊
➋
➌
➍
Priključek
Mini-USB
➎
➏
➐
➑
Zvočnik
Reža za kartice
microSD™
Mikrofon
➒
➓
➎
➐
➒
➓
Moč satelitskega signala GPS.
Stanje tehnologije Bluetooth®.
Pritisnite za izbiro načina uporabe.
Trenutni čas. Pritisnite za
spreminjanje nastavitev časa.
Stanje baterije.
Pritisnite za iskanje destinacije.
Pritisnite za ogled zemljevida.
Pritisnite za klic, ko je naprava
povezana z združljivim mobilnim
telefonom.
Pritisnite za prilagajanje glasnosti.
Pritisnite za uporabo orodij, na
primer nastavitev in pomoči.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1200 Series
Nastavitev naprave nüvi
Pred namestitvijo naprave nüvi si v navodilih Pomembne informacije o varnosti in izdelku preberite
informacije o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na vetrobransko steklo.
Namestitev naprave nüvi
1. Zaščitno plastiko odstranite z vakuumskega prijemala. Vakuumsko prijemalo
namestite na vetrobransko steklo.
Vakuumsko prijemalo
2. Ročico pomaknite nazaj proti steklu.
3. Nosilec pritrdite na nastavek vakuumskega
prijemala.
4. Napajalni kabel vozila priključite v hrbtno stran
naprave nüvi.
Nosilec
5. Drug konec napajalnega kabla vozila priključite
v vtičnico vozila. Enota bi se morala samodejno
vklopiti, če je priključena in motor vozila deluje.
Sledite navodilom na zaslonu.
6. Naprava nüvi s spodnjim delom vstavite v nosilec.
7. Napravo nüvi nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči
v pravilen položaj.
Napajalni
8. Če sprejemnik prometnih informacij uporabljate
kabel vozila
v Evropi, zunanjo anteno priključite na sprejemnik
prometnih informacij in ga pritrdite na vetrobransko steklo z vakuumskimi
prijemali. (Sprejemnike prometnih informacij dobite v nekaterih paketih nüvi.)
Opozorilo: izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti poškodbe, ob izstopu odstranite
napravo iz vozila ali pa jo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1200 Series
Ponastavitev naprave nüvi
Pridobivanje satelitskega
signala
1. Pojdite ven na odprto območje, kjer
v bližini ni visokih stavb in dreves.
2. Vklopite napravo nüvi.
Pridobivanje satelitskega signala
lahko traja nekaj minut. Stolpci
prikazujejo moč satelitskega signala.
Ko je vsaj en stolpec zelene barve, je
naprava nüvi pridobila satelitski signal.
Uporaba gumba za vklop
Pritisnite in hitro spustite gumb za
vklop, da si ogledate dodatne možnosti:
• Pritisnite in , če želite
prilagoditi svetlost zaslona.
• Pritisnite Zakleni zaslon, če
želite preprečiti nenamerne dotike
zaslona.
• Pritisnite Izklopi, če želite izklopiti
napravo nüvi. Napravo nüvi lahko
izklopite tudi tako, da 8 sekund
držite gumb za vklop.
Če naprava nüvi preneha delovati,
jo ponastavite tako, da pritisnete in
10 sekund držite gumb za vklop.
Iskanje destinacij
1.
2.
3.
4.
Pritisnite Kam? > Destinacije.
Izberite kategorijo in podkategorijo.
Izberite cilj in pritisnite Pojdi!.
Če je treba, pritisnite Začni, da
začnete navigacijo po načrtovani
poti.
Če želite vnesti črke imena, pritisnite
Kam? > Destinacije > Črkujte ime.
Če želite poiskati lokacijo na drugem
območju, pritisnite Kam? > Blizu.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1200 Series
Sledenje načrtovani poti
Načrtovano pot predstavlja škrlatna
črta. Med potovanjem vas nüvi vodi
do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami
na zemljevidu in usmeritvami na vrhu
zemljevida. Če skrenete z izvirne
načrtovane poti, jo nüvi izračuna
ponovno.
Pritisnite zemljevid in ga povlecite,
če si želite ogledati različne dele
zemljevida.
Med potovanji po glavnih cestah se
lahko prikaže ikona omejitve hitrosti.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ P ritisnite za ogled strani Naslednji
➋ P ritisnite za ogled strani Seznam
➌
➍
➎
➏
➐
odcepov.
Pritisnite, če si želite ogledati
stran Kje sem?.
Pritisnite
in
za
približevanje in oddaljevanje
pogleda.
Pritisnite za vrnitev v glavni meni.
Pritisnite za ogled potovalnega
računalnika.
Pritisnite za spremembo
podatkovnega polja.
Dodajanje postanka
1. Med navigacijo po načrtovani poti
pritisnite > Kam?.
2. Poiščite dodaten postanek.
3. Pritisnite Pojdi!.
4. Pritisnite Dodaj kot vmesno točko,
da postanek dodate pred cilj poti.
odcep.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1200 Series
Izbira obvoza
1. Med navigacijo po načrtovani poti
pritisnite .
2. Pritisnite
ali .
Uporaba sprejemnika
prometnih informacij FM
TMC
Opomba: Garmin ne odgovarja za
natančnost prometnih informacij.
Sprejemnik prometnih informacij FM
TMC (Traffic Message Channel) je
priložen nekaterim paketom nüvi.
Za prejemanje prometnih informacij
morata biti sprejemnik prometnih
informacij in naprava nüvi v dosegu
postaje FM, ki oddaja podatke TMC.
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki
je priložena sprejemniku prometnih
informacij FM. Naročnina se aktivira
samodejno, ko naprava nüvi pridobi
satelitski signal med prejemanjem
signala ponudnika prometnih
informacij. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/traffic ali
www.garmin.com.
Če med navigacijo pride do velikega
prometnega zastoja, nüvi samodejno
ponovno izračuna načrtovano pot. Ikona
prometa spreminja barvo in tako
določa razmere na načrtovani poti ali na
cesti, po kateri trenutno potujete.
Opomba: Ogrevana (kovinska)
okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Ogled oglasov (samo za
Severno Ameriko)
Če ste z napravo nüvi dobili sprejemnik
prometnih informacij, lahko prejemate
oglase in kupone, ki so primerni za
lokacijo.
Za ogled dodatnih informacij pritisnite
oglas na zaslonu.
pozor: kod kuponov ne poskušajte
zapisovati med vožnjo.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1200 Series
Uporaba prostoročnih
funkcij
Brezžična tehnologija Bluetooth je na
voljo pri nekaterih modelih naprave
nüvi.
Če želite uporabljati prostoročne
funkcije, morate povezati telefon
in napravo nüvi. Za združitev in
povezovanje morata biti naprava in
nüvi vklopljena in blizu skupaj.
Združevanje s telefonom
1. Omogočite komponento Bluetooth
telefona.
2. Na napravi nüvi pritisnite Orodja >
Nastavitve > Bluetooth.
3. Pritisnite gumb pod možnostjo
Bluetooth, nato pa še Omogočeno
> V redu.
4. Pritisnite Dodaj napravo > V redu.
5. Izberite telefon in pritisnite V redu.
6. V telefon vnesite Bluetooth PIN
(1234) za napravo nüvi.
Klicanje številke
1. Izberite Telefon > Kliči.
2. Vnesite številko in pritisnite Kliči.
3. Klic končate tako, da pritisnete
>
Končaj klic.
Sprejemanje klica
Ko sprejmete klic, se odpre okno
Dohodni klic.
• Pritisnite Odgovori, če želite
odgovoriti na klic.
• Pritisnite Prezri, če želite prezreti
klic in prekiniti zvonjenje telefona.
Polnjenje naprave nüvi
Preden začnete napravo nüvi uporabljati
na baterijsko napajanje, jo polnite vsaj
4 ure.
• Priključite napajalni kabel vozila.
• Priključite kabel USB
(priložen nekaterim paketom).
• Priključite napajalnik
(izbirna dodatna oprema).
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1200 Series
Zavarovanje naprave nüvi
1. Prepričajte se, da ste na varnostni
lokaciji in da naprava nüvi prejema
satelitske signale.
2. Pritisnite Orodja > Nastavitve >
Varnost.
3. Pritisnite gumb pod možnostjo
Garmin Lock.
4. Vnesite štirimestno kodo PIN.
5. Pritisnite Nastavi.
OPOMBA: če pozabite kodo PIN in
varnostno lokacijo, morate napravo
nüvi poslati podjetju Garmin, da jo
odklene. Poslati morate tudi veljavno
registracijo izdelka ali dokazilo o
nakupu.
Jamstvo nüMaps
Guarantee™
Če želite prejeti eno brezplačno
posodobitev zemljevidov (če je na
voljo), registrirajte napravo nüvi na
naslovu http://my.garmin.com v 60
dneh od prejema satelitskega signala
med vožnjo z napravo nüvi. Pogojev za
brezplačno posodobitev zemljevidov
ne izpolnjujete, če se registrirate
po telefonu ali čakate več kot 60
dni po prejemu satelitskega signala
med vožnjo z napravo nüvi. Za več
informacij obiščite www.garmin
.com/numaps.
Več informacij
Za več informacij o napravi nüvi
pritisnite Orodja > Pomoč. Najnovejšo
različico uporabniškega priročnika
lahko prenesete s spletnega mesta
www.garmin.com. Za več informacij
o dodatni opremi obiščite
http://buy.garmin.com ali pa se
obrnite na Garminovega prodajalca.
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Lock™
in nüMaps Guarantee™ sta blagovni znamki družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk
ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v
lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima
licenco za uporabo tega imena. microSD™ je blagovna
znamka družbe SanDisk ali njenih podružnic.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising