Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | User manual | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Brugervejledning

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Brugervejledning
Brugervejledning til nüvi -serierne
®
1200/1300/1400
til brug med disse nüvi-modeller:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1440, 1450, 1490
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien
og Nordirland)
0808 2380000 (kun i Storbritannien og Nordirland)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download
af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én
kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til
personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle
opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource®, nüvi® og MapSources® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™,
cityXplorer™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret
varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.
Februar 2011
Delnummer 190-01041-36 Rev. D
Trykt i Taiwan
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Modeller i nüvi
1200/1300/1400-serien...........iv
Sådan kommer du i gang.......1
Opbygning af nüvi......................... 1
Brug af hovedmenuen................... 1
Installation af nüvi.......................... 2
Brug af tænd/sluk-knappen........... 4
Justering af lydstyrken................... 4
Navigation i skærmbillederne........ 4
Søgning efter destination.............. 4
Navigation i anvendelsesmåden
Fodgænger................................. 6
Tilføjelse af et stop........................ 7
Ændring af destinationer............... 7
Valg af en omvej............................ 7
Afbrydelse af en rute..................... 7
Find..........................................8
Indstilling af en hjemmeposition.... 8
Brug af siden Kør!......................... 9
Feedback til interessepunkter..... 10
Søgning efter et sted ved
at stave navnet ........................ 10
Søgning i nærheden af et
andet sted................................. 11
Søgning efter nyligt fundne
steder........................................ 12
Søgning efter et sted vha.
kortet......................................... 13
Indtastning af koordinater............ 14
Brug af fotonavigation................. 14
Brug af kortsiderne..............15
Visning af triptæller...................... 16
Visning af Drejliste . .................... 16
Visning af siden Næste sving...... 17
Visning af siden Vejkryds-info...... 17
Brug af fodgængerkort................ 18
Sådan finder du en adresse.......... 8
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
i
Indholdsfortegnelse
Udførelse af håndfri
telefonopkald........................19
Parring af telefonen..................... 19
Modtagelse af et opkald ............. 20
Under et opkald .......................... 21
Adgang til menuen Telefon.......... 21
Håndtering af filer.................24
Understøttede filtyper.................. 24
Tilslutning af nüvi til
computeren............................... 24
Overførsel af filer . ...................... 25
Sletning af filer . .......................... 25
Brug af værktøjerne.............26
Adgang til indstillinger................. 26
Brug af siden Hvor er jeg? . ........ 26
Adgang til hjælp........................... 26
Brug af Galleri............................. 27
Adgang til Brugerdata.................. 28
Brug af verdensuret . .................. 28
Brug af lommeregneren............... 28
Brug af måleomregneren . .......... 28
ii
Brug af ecoRoute™...................... 29
Nulstilling af ecoRoute-data........ 32
Visning af tilbud........................... 33
Brug af FM TMC-trafik..........34
Forklaring af FM TMCtrafikmodtager........................... 34
Tilføjelse eller fornyelse af
trafikabonnementer................... 35
Modtagelse af
trafikoplysninger........................ 35
Trafik i dit område........................ 36
Trafik på ruten............................. 36
Visning af trafikkortet................... 37
Visning af trafikforsinkelser.......... 37
Visning af tilbud........................... 37
Tilpasning af nüvi.................38
Ændring af
systemindstillingerne................ 38
Ændring af
navigationsindstillingerne.......... 39
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Indholdsfortegnelse
Justering af
displayindstillingerne................. 39
Opdatering af
tidsindstillingerne...................... 40
Indstilling af sprog....................... 40
Ændring af kortindstillingerne...... 41
Ændring af
sikkerhedsindstillinger............... 41
Angivelse af indstillinger for
Bluetooth-teknologi................... 42
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter............................. 43
Visning af oplysninger om
trafikabonnement...................... 43
Gendannelse af alle
indstillinger................................ 44
Appendiks.............................45
Pleje af din nüvi .......................... 45
Låsning af din nüvi...................... 46
Kalibrering af skærmen............... 47
Opdatering af softwaren.............. 47
Rydning af brugerdata................. 47
Batterioplysninger . ..................... 47
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Opladning af din nüvi................... 48
Udskiftning af sikringen............... 48
Fjernelse af nüvi og
monteringen.............................. 49
Montering på
instrumentbrættet...................... 49
nüMaps Guarantee™................... 49
Flere kort..................................... 50
Om GPS-satellitsignaler.............. 50
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør...................................... 50
Garmin Travel Guide................... 52
Kontakt Garmin........................... 52
Sådan registrerer du din nüvi...... 52
Specifikationer............................. 53
Overensstemmelseserklæ­ring..... 56
Softwarelicensaftale.................... 56
Fejlfinding ................................... 57
Indeks....................................60
iii
Modeller i nüvi 1200/1300/1400-serien
Modeller i nüvi 1200/1300/1400-serien
Model
Bluetooth®teknologi
Vognbaneinfo
Vejkrydsinfo
1200
1210/1260
Siger
vejnavne
Fartbegrænsninger på
Kort
✓
✓
1240/1250
✓
✓
✓
✓
1245/1255
/1350
✓
✓
✓
1300
Kun Europa
✓
Kun Europa
Kun Europa
✓
✓
Kun Europa
✓
✓
✓
✓
1310
✓
1340
1370
✓
✓
1410
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1440/1450
1390/1490
✓
Bemærk: Gå til www.garmin.com eller se pakkens indhold på produktæsken for at få
yderligere oplysninger.
iv
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Opbygning af nüvi
Tænd/sluk-knap:
Tryk på knappen for at tænde og slukke
din nüvi.
Brug af hovedmenuen
➊ ➋➌
➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓
Mini-USB-stik
Højttaler
microSD™kortstik
➊
➋
➌
GPS-signalstyrke.
➍
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
➎
➏
➐
➑
Mikrofon
Bemærk: Afhængigt af din nüvimodel kan visse billeder og skærmbilleder
se anderledes ud.
➒
➓
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at vælge en
anvendelsesmåde.
Batteristatus.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når der er
oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon på nogle modeller.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at benytte værktøjer som
f.eks. indstillinger og hjælp.
1
Sådan kommer du i gang
Installation af nüvi
Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Montering af nüvi
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
2. Drej armen tilbage mod forruden.
Sugekopmontering
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
5. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen. Enheden tændes automatisk,
hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
Følg instruktionerne på skærmen.
Holder
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa,
kan du tilslutte den eksterne antenne til
trafikmodtageren og fastgøre den til forruden
med sugekopperne. (Trafikmodtagere følger med
nogle nüvi-pakker. Se side iv.)
Strømkabel til
køretøj
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra
køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
2
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Sådan kommer du i gang
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger
eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter. Søjlerne
angiver signalstyrken. Når mindst én af
søjlerne er grøn, har din nüvi lokaliseret
satellitsignaler.
Valg af anvendelsesmåde
Sådan ændrer du anvendelsesmåde:
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
ikonet for anvendelsesområde i det
øverste venstre hjørne.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk
på OK.
3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne
på skærmen for at konfigurere dine
indstillinger.
Fodgænger
Cykel
cityXplorer™-kort indlæst beregner din
nüvi en rute, der anvender en kombination
af offentlige transportmuligheder, f.eks.
buskørsel, metro og gang. cityXplorer
leveres ikke sammen med nüvi.
Se www.garmin.com, hvis du vil købe
cityXplorer-kort.
Bil
Din nüvi indeholder flere forskellige
anvendelsesmåder til navigationsmetoder.
Ruteplanlægning beregnes forskellige
på baggrund af anvendelsesmåden.
I anvendelsesmåden Fodgænger med
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte tilstanden Direkte linje.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Rutepræference >
Direkte linje > OK.
3
Sådan kommer du i gang
Brug af tænd/sluk-knappen
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip
den hurtigt igen for at få vist yderligere
valgmuligheder:
•
Tryk på
og
for at justere
skærmens lysstyrke.
•
Tryk på Lås skærm for at forhindre
utilsigtede skærmberøringer.
•
Tryk på Sluk for at slukke din nüvi.
Du kan også slukke din nüvi ved at
holde tænd/sluk-knappen nede i ca.
3 sekunder.
Nulstilling af din nüvi
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du nulstille den ved at holde tænd/
sluk-knappen nede.
Navigation i
skærmbillederne
•
Hvis du vil vende hurtigt tilbage
til hovedmenuen, skal du trykke på
knappen
og holde den nede.
•
Tryk på
og
for at få vist flere
valg. Tryk og hold nede for at rulle
hurtigere.
Søgning efter destination
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter adresser, byer og øvrige positioner.
De detaljerede kort, der er indlæst
på din nüvi, indeholder millioner af
bestemmelsessteder som f.eks. restauranter,
hoteller og bilværksteder.
Justering af lydstyrken
På hovedmenuen skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på
og
for at
justere lydstyrken. Tryk på boksen ved
siden af Tavs for at slå al lyd fra.
4
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Sådan kommer du i gang
1. Tryk på Find.
4. Vælg en destination.
2. Vælg en kategori.
5. Tryk på Kør!.
3. Vælg en underkategori.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
5
Sådan kommer du i gang
Navigation i
anvendelsesmåden
Fodgænger
Brug af siden Rejseplan
I anvendelsesmåden Fodgænger vises siden
Rejseplan, når du trykker på Kør!.
1. Vælg en rute fra siden Ruteindstillinger
for at få vist siden Rejseplan.
Hver rute på siden indeholder
forskellige kombinationer af offentlige
transportmuligheder og gang.
Vælg en del af ruten for at få vist mere
detaljerede oplysninger, eller tryk på
Start for at oprette en rute.
2. Tryk på Start.
Brug af siden Ruteindstillinger
I anvendelsesmåden Fodgænger vises siden
Ruteindstillinger, når du trykker på Kør!,
hvis du har indlæst cityXplorer-kort for
det pågældende byområde på din nüvi.
Se www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
6
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Sådan kommer du i gang
Tilføjelse af et stop
1. Under navigation skal du trykke på
Find.
Valg af en omvej
>
2. Søg efter det ekstra stop.
eller
.
.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner
din nüvi muligvis ingen omvej.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din endelige
destination.
Afbrydelse af en rute
Ændring af destinationer
1. Under navigation skal du trykke på
Find.
1. Under navigation skal du trykke på
2. Tryk på
>
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Stop.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Indsæt som ny destination for
at gøre dette til din endelige destination.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
7
Find
Find
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter positioner. Se side 4 for at lære,
hvordan du udfører en simpel søgning.
Sådan finder du en adresse
Bemærk: Afhængigt af de
kortversioner, der er indlæst på din nüvi,
kan navnene på knapperne ændres,
og nogle trin kan optræde i en anden
rækkefølge.
1. Tryk på Find > Adresse.
4. Indtast husnummeret, og tryk på Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er
nødvendigt.
Indstilling af en
hjemmeposition
Indstil hjemmepositionen til det sted,
som du oftest vender tilbage til.
1. Du angiver hjemmepositionen ved at
trykke på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion:
2. Skift stat, land eller område efter behov.
•
Indtast din adresse.
3. Tryk på Søg i alle.
•
Brug din aktuelle position.
•
Vælg på en liste over nyligt fundne
positioner.
Hvis du kender navnet på byen,
skal du trykke på Stav by, indtaste
by/postnummer og trykke på Udført.
Vælg by/postnummer på listen.
(Ikke alle kortdata giver mulighed for
at søge efter et postnummer).
8
Sådan tager du hjem
Hvis du vil køre hjem, efter at du har
angivet din hjemmeposition, skal du trykke
på Find > Kør hjem.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Find
Ændring af din hjemmeposition
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Indtast hjemmeposition.
2. Vælg en funktion:
•
Indtast din adresse.
•
Brug din aktuelle position.
•
Vælg på en liste over nyligt fundne
positioner.
Sådan ændrer du din
hjemmeposition
1. Tryk på Find > Favoritter > Alle
favoritter > Hjem.
2. Tryk på Rediger, indtast dine ændringer,
og tryk på Udført.
Når du har slettet din hjemmeposition,
kan du nulstille den ved at følge trinene på
side 8.
Brug af siden Kør!
Når du har valgt en position, du vil
navigere til, åbnes siden Kør!.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
➊ ➋
➌
➍
➎
➏
Tryk for at få vist flere oplysninger
om stedet.
Tryk på
og ud.
og
for at zoome ind
Tryk på for at ringe til dette sted,
hvis der er forbindelse til en telefon.
Tryk for at gemme dette sted i dine
favoritter.
Tryk for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Tryk for at vende tilbage til den
forrige side. Tryk og hold nede for at
gå tilbage til hovedmenuen.
9
Find
Feedback til
interessepunkter
1. På siden Kør! skal du trykke på den
hvide boks. Der vises detaljerede
oplysninger om stedet.
Søgning efter et sted ved at
stave navnet
Brug skærmtastaturet til at stave til navnet
på den destination, du er på udkig efter.
Du kan også indtaste nogle af bogstaverne i
navnet for at begrænse søgningen.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
2. Tryk på Feedback for at åbne for
følgende valgmuligheder:
10
•
Rediger bedømmelse – tryk på en
cirkel for at tildele interessepunktet
(POI) en vurdering på mellem
1-5 stjerner.
•
Rapporter fejl – elementet fjernes
fra fremtidige søgninger. Der sendes
rapporter til Garmin, når din nüvi er
sluttet til en computer. Se side 24.
•
Rediger telefonnummer –
brug tastaturet til at redigere
telefonnummeret.
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i navnet på din
destination.
3. Tryk på Udført.
Brug af tastaturet på skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen,
kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke
på dem.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Find
Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
Tryk på
og
for at bevæge markøren
(tilgængelig på visse nüvi-modeller).
Tryk på for at slette et tegn. Tryk på ,
og hold den nede, hvis du vil slette hele
indtastningen.
Tryk på Valg for at vælge sprogfunktion
på tastaturet. Tryk på
for at indtaste
specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
Se side 38 for at få oplysninger om ændring
af tastaturvisningen.
Søgning i nærheden af et
andet sted
•
En anden by – Søg tæt på den by,
du indtaster.
•
En nylig destination – søg i
nærheden af en nylig destination.
•
En favorit destination – vælg en
destination blandt Favoritter.
•
Min aktuelle rute – søg langs din
aktive rute.
•
Min destination – Søg tæt på din
aktuelle destination.
Søgning efter nyligt fundne
steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger på
listen Nyligt fundne. De steder, der senest
har været vist, står øverst på listen. Tryk
på Find > Nyligt fundne for at få vist de
senest fundne elementer.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
•
Hvor jeg er nu – Søg tæt på din
aktuelle position.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
11
Find
Sletning af nyligt fundne steder
Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt
fundne, skal du trykke på Ryd > Ja. Alle
punkter på listen fjernes, uden at de faktiske
steder slettes fra din nüvi.
Søgning efter gemte steder
Brug af Favoritter
Du kan gemme steder i dine Favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter
til dem. Din hjemmeposition gemmes også
i Favoritter.
Redigering af gemte steder
Lagring af din aktuelle position
På kortsiden skal du trykke på . Tryk på
Gem position for at gemme din aktuelle
position.
4. Tryk på det element, du vil redigere:
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter.
3. Vælg en kategori. Dine gemte steder
vises.
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Vælg den kategori og den position,
du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
•
Skift navn – indtast et navn,
og tryk på Udført.
•
Vedhæft billede – vælg et billede,
som du har indlæst på din nüvi eller
et hukommelseskort, for at tilknytte
det til positionen.
•
Skift kort symbol – tryk på et nyt
symbol, der anvendes til at markere
denne position på kortet.
•
Skift telefon nummer – indtast et
telefonnummer, og tryk på Udført.
Lagring af de steder, du finder
1. På siden Kør! skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
12
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Find
•
Skift kategorier – vælg en anden
kategori til positionen.
•
Slet – Tryk på Ja for at fjerne dette
element fra listen Favoritter.
Sådan opretter og vælger
du ruter
Tryk på Find > Ruter. Vælg den rute, som
du vil vælge, og tryk på Kør.
Oprettelse af en gemt rute
På nogle modeller kan du bruge din nüvi til
at oprette og gemme ruter før den næste tur.
Du kan gemme op til 10 ruter.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer)
> Ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find den position, der skal være dit nye
startpunkt, og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find den position, der skal være dit nye
slutpunkt, og tryk på Vælg.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
for at tilføje en ny position
6. Tryk på
for at fjerne en
til din rute. Tryk på
position.
7. Tryk på Næste for at beregne din rute
og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme ruten
og afslutte.
Søgning efter et sted vha.
kortet
Brug siden Gennemse kort til at få vist
forskellige dele af kortet. Tryk på Find >
Gennemse kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af det.
•
Tryk på
og ud.
•
Tryk på et objekt på kortet. Der vises
en pil, som peger på objektet, samt en
boks, der indeholder oplysninger om
stedet. Hvis boksen viser Tryk for
flere, eksisterer der flere POI’er ved
det valgte sted. Tryk for at få vist listen
over POI’er.
og
for at zoome ind
13
Find
•
Tryk på Gem for at gemme denne
position.
•
Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
•
Hvis GPS-funktionen er slået fra,
skal du trykke på Indsæt position for
at angive din position på det valgte
sted. Se side 38.
Indtastning af koordinater
Hvis du kender dit steds geografiske
koordinater, kan du bruge din nüvi til at
navigere til din destination ud fra længdeog breddegraderne. Det kan være praktisk
ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på den koordinat, du vil justere.
3. Tryk på Format at vælge det korrekte
koordinatformat til den korttype,
du bruger.
4. Indtast koordinaterne, og tryk på Næste.
Brug af fotonavigation
Du kan indlæse billeder med oplysninger
om position på din nüvi eller på MicroSDkort og derefter oprette ruter til dem.
1. Gå til http://connect.garmin.com
/photos (ikke tilgængelig i alle områder)
for at downloade billeder med
positionsoplysninger.
2. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
3. Tryk på Find > Favoritter > Fotos.
Der vises billeder med oplysninger om
position.
4. Tryk på et billede.
14
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af kortsiderne
Brug af kortsiderne
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du kører, guider nüvi dig til
din destination med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Et ternet flag markerer
din destination. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen
og giver nye anvisninger.
Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon,
når du kører på større hovedveje. Ikonet
viser den aktuelle fartbegrænsning på
hovedvejen.
På nogle modeller omfatter instruktionerne
for det næste sving også Vognbane-info,
der oplyser dig om, hvilken vognbane du
bør befinde dig i ved næste manøvre.
Se side iv for at få vist en liste over
modeller, som har Vognbane-info.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
➊
➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍
➎
➐
Tryk for at få vist næste sving.
Tryk for at få vist drejlisten.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk for at få vist et andet datafelt.
Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
Tryk for at få vist triptælleren.
15
Brug af kortsiderne
Visning af triptæller
Tryk på Nulstil > Nulstil maks. for at
nulstille maksimumhastigheden.
Tryk på Nulstil > Nulstil brændstofpris
for at nulstille brændstofprisen.
Visning af Drejliste
Triptælleren indikerer din aktuelle
hastighed og giver dig statistik om din tur.
Hvis du vil have vist triptælleren, skal du
trykke på feltet Fart på kortet.
Bemærk: Hvis du stopper ofte,
skal du lade din nüvi være tændt, så den
nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet
under rejsen.
Nulstilling af oplysninger på
triptælleren
Tryk på feltet Fart, når kortet vises.
Tryk på Nulstil > Nulstil tripdata for at
nulstille oplysningerne på triptælleren.
16
Når du navigerer en rute viser drejlisten
hele ruten sving-for-sving og afstanden
mellem svingene.
Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for at
åbne drejlisten. Tryk på et sving i listen for
at få vist næste sving for den aktuelle rute.
Tryk på Vis kort for at få vist hele ruten på
siden for gennemsyn af kortet.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af kortsiderne
Visning af siden Næste
sving
Visning af siden Vejkrydsinfo
Når du navigerer en rute, viser næste sving
svinget på kortet samt den resterende
afstand og tid, før du kommer hen til
svinget.
På nogle nüvi-modeller viser siden
Vejkryds-info nogle af de kommende
vejkryds samt den vognbane, du bør køre i.
Tryk på øverste venstre hjørne af siden Kort
for at få vist siden Vejkryds-info. Du kan
få adgang til siden Vejkryds-info fra siden
Næste sving ved at trykke på Vejkrydsinfo.
Hvis du vil have vist et kommende sving
på kortet, skal du trykke på indikatoren for
sving i øverste venstre hjørne eller trykke
på et sving fra drejlisten.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Se side iv for at få vist hvilke nüvimodeller, der indeholder Vejkryds-info.
17
Brug af kortsiderne
Brug af fodgængerkort
➊
➋
➊
➌
➍
I anvendelsesmåden Fodgænger vises
din rute som et 2D-kort. Ikonerne ,
, , , ,
og
angiver
navigationsmetoden for den pågældende
del af ruten. Hvis du f.eks. får vist ,
skal du stige ombord på en bus på dette sted
af ruten.
18
➊
➋
➌
➍
Tryk for at skifte mellem dele af
ruten. nüvi zoomer ind og ud på hver
del af ruten, men den flytter ikke
automatisk til næste del.
Tryk for at få vist ruteplanen.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at gencentrere kortet på din
aktuelle position.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Udførelse af håndfri telefonopkald
Udførelse af håndfri
telefonopkald
Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig
på visse nüvi-modeller. Se side iv.
Bluetooth trådløs teknologi opretter en
trådløs forbindelse mellem to enheder som
f.eks. en mobiltelefon og din nüvi. For
at finde ud af, om din mobiltelefon med
Bluetooth-teknologi er kompatibel med din
nüvi, kan du besøge www.garmin.com
/bluetooth.
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du “parre” dem ved at
oprette forbindelse mellem dem vha.
en PIN- eller adgangskode. Efter den
indledende parring kan de to enheder
automatisk oprette forbindelse, hver gang
du tænder dem.
Bemærk: Du skal muligvis indstille
mobiltelefonen til at oprette forbindelse
automatisk til din nüvi, når den tændes.
Parring af telefonen
Din telefon og din nüvi skal være tændt og
højst 10 meter fra hinanden. for at kunne
parres.
Begynd parringen fra din nüvi eller fra din
telefon. Se vejledningen til din telefon.
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Aktiveret.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
19
Udførelse af håndfri telefonopkald
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon. Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
4. Start en søgning efter Bluetoothenheder.
5. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på telefonen.
Parring ved brug af nüvis
indstillinger
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Opsætning > Bluetooth >
Tilføj.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon, og aktiver tilstanden Find
mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger
kan findes i menuerne Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
Når din telefon er forbundet til din nüvi,
kan du foretage telefonopkald. Tryk på
Telefon på hovedmenuen for at åbne
menuen Telefon.
Når du tænder for din nüvi, vil den forsøge
at oprette forbindelse til den telefon,
som den sidst var forbundet til.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Besvar for
at besvare opkaldet. Tryk på Ignorer for
at ignorere opkaldet og få telefonen til at
holde op med at ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi; tal normalt.
3. Tryk på OK på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på OK.
5. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på din telefon.
20
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Udførelse af håndfri telefonopkald
Under et opkald
Under et opkald vises ikonet
lndgående opkald. Tryk på
> Afslut
opkald for at lægge på. Tryk på >
Opkaldsindstillinger for at få vist følgende
valgmuligheder:
•
•
•
Tastetoner – Viser en tastaturside,
så du kan bruge automatiske systemer,
f.eks. telefonsvarer.
Overfør lyd til telefonen – Det er
nyttigt, hvis du vil slukke for din
nüvi, men blive på linjen, eller hvis du
ønsker privatliv. Tryk på Overfør lyd
til enheden for at skifte tilbage.
Sluk mikrofon.
Bemærk: Afhængigt af det
skærmbillede, der vises på din nüvi,
kan ikonet for Indgående opkald se
forskelligt ud.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), vises vinduet Indgående opkald.
Tryk på Besvar for at besvare opkaldet.
Det første opkald parkeres.
Skift mellem opkald
1. Tryk på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at lægge
på. Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
Adgang til menuen Telefon
På hovedmenuen skal du trykke på Telefon
for at åbne menuen Telefon.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i menuen
Telefon på din nüvi.
21
Udførelse af håndfri telefonopkald
Brug af din telefonbog
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din nüvi, indlæses telefonbogen
automatisk i nüvi. Det kan tage et par
minutter, før telefonbogen er tilgængelig.
Overførsel af telefonbogen er ikke
tilgængelig på alle telefoner.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i
telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe op til
kontaktpersonen.
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter.
2. Søg efter det interessepunkt, som du vil
ringe op til.
3. Tryk på Ring op, eller tryk på
telefonnummeret.
Visning af din opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din nüvi, overføres din opkaldshistorik
automatisk til nüvi. Det kan tage et par
minutter at overføre disse data til nüvi.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse
opkald. Opkaldene angives i kronologisk
rækkefølge. De seneste opkald er øverst
på listen.
3. Tryk på en post, og tryk på Ring.
Opkald til hjemmet
Indtast et telefonnummer til din
hjemmeposition, så du hurtigt kan ringe
hjem.
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på Ring op.
22
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Udførelse af håndfri telefonopkald
Indtastning af dit telefonnummer
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for
at bruge tastatursiden eller Vælg fra
telefonbog (kun tilgængelig, hvis
din telefon understøtter overførsel af
telefonbog).
3. Tryk på OK > Ja. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
BEMÆRK: Hvis du vil redigere din
hjemmeposition eller dit telefonnummer,
skal du trykke på Find? > Favoritter >
Hjem > Rediger.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Opkald med stemmeopkald
Du kan derefter foretage en samtale ved at
sige modtagerens navn. Du bliver muligvis
nødt til at lade din telefon “øve” sig i at
genkende dine stemmekommandoer.
Se vejledningen til din telefon.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
Kontrol af telefonens status
Kontroller batteriniveauet og signalstyrken
for din telefon ved at trykke på Telefon >
Status.
23
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan lagre filer som f.eks. JPEGbilledfiler i den interne hukommelse på din
nüvi eller på et hukommelseskort.
Bemærk: nüvi er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows
NT® og Mac® OS 10.3 og ældre.
Understøttede filtyper
•
JPEG- og JPG-billedfiler: Se side 27
•
Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®: Se side 49
•
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader: Se side 50
Tilslutning af nüvi til
computeren
Når du har sluttet nüvi til din computer,
får du vist muligheden for at installere
myGarmin Agent™, som overvåger din
24
computers USB-porte og nemt lader dig
søge efter tilgængelige opdateringer.
Se side 52 for at få yderligere oplysninger.
1. Isæt et hukommelseskort (valgfrit
tilbehør). Skub det ind, indtil det klikker
på plads.
2. Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden af
nüvi.
3. Slut det store stik på kablet til en ledig
USB-port på computeren.
Din nüvi og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer på
Windows-computere og som monterede
diske på Mac-computere.
Bemærk: På visse computere med
flere netværksdrev, vises nüvi-drevene
muligvis ikke. Se hjælpen til dit
operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Håndtering af filer
Overførsel af filer
Sletning af filer
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din
computer.
1. Tilslut nüvi til din computer, og åbn nüvieller hukommelseskortdrevet/-disken.
2. Marker filen, og klik på Rediger >
Kopier.
2. Fremhæv den fil, du vil slette.
3. Åbn “Garmin”- eller
hukommelseskortdrevet/-disken.
4. Klik på Rediger > Indsæt. Filen vises på
listen over filer i nüvis hukommelse eller
på hukommelseskortet.
3. Tryk på tasten Slet på computerens
tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke ved, hvad
en fil skal bruges til, skal du ikke slette
den. Hukommelsen i din nüvi indeholder
vigtige systemfiler, som ikke bør slettes.
5. Når du er færdig med at overføre filer,
på værktøjslinjen
skal du klikke på
(proceslinjen) eller trække diskikonet til
på Mac-computere.
Papirkurven
6. Fjern din nüvi fra computeren.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
25
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer giver dig mange
funktioner, som kan være til hjælp, når du
er på farten.
Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer.
Adgang til indstillinger
Du kan finde oplysninger om indstillinger
på side 38–44.
Brug af siden Hvor er jeg?
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
2. Tryk på en knap til højre for at se de
nærmeste positioner i den kategori.
3. Tryk på Gem position for at gemme din
aktuelle position.
Adgang til hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger om
brug af nüvi.
Tryk på Søg for at søge efter hjælpeemner
til et nøgleord.
Brug siden Hvor er jeg? til at få vist
oplysninger om den aktuelle position,
herunder hospitaler, politistationer og
brændstof. Dette er en nyttig funktion,
hvis du skal oplyse en redningstjeneste om,
hvor du befinder dig.
26
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af værktøjerne
Brug af Galleri
Brug galleriet til at få vist billeder,
som du har gemt i din nüvi eller på et
hukommelseskort.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
•
Tryk på pilene for at rulle gennem
billederne.
2. Tryk på et billede for at få vist en større
udgave af det.
•
for at få vist oplysninger
Tryk på
om det valgte billede.
•
Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af kortet.
•
Tryk på
for at skjule menulinjen.
3. Brug rullepanelet nederst i skærmbilledet
for at ændre antallet af billeder, der vises
på skærmen.
Visning af et diasshow
1. Tryk på Værktøjer > Galleri > .
Hvert billede vises i nogle få sekunder.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet.
Navigation til et billede
Hvis et billede indeholder
positionsoplysninger, kan du oprette
en rute til det.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på
> Kør!.
Se side 24 for at få yderligere oplysninger
om indlæsning af billeder til din nüvi.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
27
Brug af værktøjerne
Adgang til Brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og slette
dine gemte data, f.eks. Favoritter.
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata.
2. Vælg en funktion:
•
Indtast hjemmeposition
•
Slet valgte favoritter
•
Slet triplog
•
Vis kortfejl
Brug af verdensuret
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vi ændre en anført by, skal du
trykke på en af byerne.
6. Tryk på
for at få vist urene igen.
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer > Lommeregner for at
aktivere lommeregneren.
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type af
mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
3. Indtast et bynavn, og tryk på Udført.
5. Tryk på boksen ved siden af
måleenheden for at indtaste en værdi.
4. Vælg den rette by, hvis det er
nødvendigt.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
Enheden omregnes.
5. Tryk på Verdenskort for at få vist et
kort. Nattetimer vises i det tonede
område.
7. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
28
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af værktøjerne
Opdatering af omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes
omregningskurser, så du altid bruger de
mest aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner >
Omregning.
2. Vælg Valuta, og tryk på OK.
3. Tryk på valutaknapperne, og vælg de
valutaer, du vil opdatere.
4. Tryk på Opdater.
5. Tryk på boksene ved siden af valutaerne
for at indtaste nye kurser.
6. Tryk på Gem for at gemme de nye
kurser. Tryk på Gendan for at bruge de
oprindelige omregningskurser.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af ecoRoute™
Tryk på Værktøjer > ecoRoute.
Funktionen ecoRoute beregner dit køretøjs
brændstoføkonomi, CO2-fodaftryk
og brændstofpris ved navigation til en
destination og indeholder værktøjer til
forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer,
er kun skøn. Dataene aflæses ikke fra
dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien.
Første gang du får adgang til funktionen
ecoRoute, bliver du bedt om at indtaste
oplysninger om brændstof og kørsel for dit
køretøj.
29
Brug af værktøjerne
Visning af brændstofrapporten
Hvis du har indtastet din køretøjsprofil
og den aktuelle brændstofpris, beregner
din nüvi dit køretøjs gennemsnitlige
brændstoføkonomi, dit CO2-fodaftryk og
prisen på det forbrugte brændstof.
Kalibrering af
brændstoføkonomien
Kalibrer brændstoføkonomien for at
modtage mere nøjagtige brændstofrapporter
for dit specifikke køretøj og dine kørevaner.
Kalibrer, når du fylder din brændstoftank.
Brændstofforbrugsdataene er baseret på
skøn mht. hastighed og acceleration for et
gennemsnitligt køretøj.
1. Beregn antal miles pr. gallon eller liter pr.
100 km.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport.
Tip: For at sikre, at brændstofdata altid
registreres, skal du have din nüvi tændt,
mens du kører.
2. Tryk Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport > Kalibrer.
og
for at indtaste
3. Tryk på
resultatet fra trin 1.
4. Tryk på OK.
Justering af brændstofprisen
Indtast oplysninger om brændstofpriser for
at beregne brændstofudgiften for ruter og
for at beregne brændstofrapporter.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofpris.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris,
og tryk på Udført.
30
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af værktøjerne
Brug af køretesten
Værktøjet Køretest hjælper dig med at
optimere din brændstoføkonomi ved at
bedømme dine kørevaner. Jo højere din
samlede score er i køretesten, jo mere
brændstof kan du spare.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretest > Start.
Dit pointtal i køretesten
Tryk på
på siden Kort for at se
oplysninger om din aktuelle test.
Bladfarven på køretest-ikonet skifter
afhængigt af din præstation i testen.
Dit samlede resultat er gennemsnittet af tre
resultater:
Accelerationsresultat – modtag point for
gradvis acceleration, mist point for hurtig
acceleration.
Decelerationsresultat – modtag point for
gradvis opbremsning, mist point for hård
opbremsning.
Fartresultat – modtag point for at køre ved
den mest brændstofbesparende hastighed,
som er 72-97 km i timen for de fleste
køretøjer.
Afslutning af køretesten
1. På kortsiden skal du trykke på
.
2. Tryk på Stop > Ja.
Justering af din køretøjsprofil
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil.
Brændstoftype – vælg en brændstof type.
Brændstoføkonomi for bykørsel – indtast
den gennemsnitlige brændstoføkonomi for
bykørsel for dit køretøj.
Brændstoføkonomi på større
veje – indtast den gennemsnitlige
brændstoføkonomi for kørsel på større veje
for dit køretøj.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
31
Brug af værktøjerne
Tip: Du får de bedste resultater ved at
kalibrere din brændstoføkonomi i stedet
for at indstille din brændstoføkonomi for
bykørsel og kørsel på større veje her.
Se side 30.
Visning af kørselsrapporten
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Visning af køretip
Din nüvi kan give dig køretip, så du kan
spare brændstof.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute > Tip.
Nulstilling af ecoRoute-data
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute.
2. Vælg den kategori, du vil nulstille,
og tryk på Nulstil.
Der laves en kørerapport for hver rute,
som du kører. Hvis du stopper en rute på
din nüvi, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport.
2. Vælg en rapport.
Du kan se op til 20 kørerapporter på
din nüvi. Du kan også få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på nüvidrevet/diskenheden.
32
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af værktøjerne
Visning af tilbud
Du kan modtage positionsrelevante tilbud
og kuponer, hvis din nüvi-pakke indeholder
en trafikmodtager. Reklamebaserede
trafikoplysninger er kun tilgængelige i
USA.
Trafikmodtageren skal tilsluttes en
ekstern strømkilde, og du skal befinde
dig i dækningsområdet for at modtage
reklamebaserede trafikoplysninger. Når et
tilbud vises på skærmen, skal du trykke
på det for at søge efter det nærmeste sted,
som er knyttet til dette tilbud. Hvis et tilbud
omfatter et kuponikon, skal du trykke på
kuponikonet på siden Kør! for at modtage
en kuponkode. Skriv denne kode ned,
og angiv den, når du ankommer til
positionen.
Hvis du vil se en liste over de tilbud, du har
modtaget, skal du trykke på Værktøjer >
Tilbud.
Hvis du vil deaktivere tilbud, skal du
deaktivere trafik. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik, og fjern
markeringen af afkrydsningsfeltet
Aktiver trafik.
ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
33
Brug af FM TMC-trafik
Brug af FM TMC-trafik
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
Din nüvi kan modtage FM TMC- (Traffic
Message Channel) eller MSN® Direct
trafikindhold, afhængigt af hvad det er for
en trafikmodtager, der er tilsluttet.
Din nüvi viser begge typer trafikindhold
ens.
Du kan finde oplysninger om FMtrafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
Forklaring af FM TMCtrafikmodtager
FM TMC-trafikmodtageren (TMC), der er
integreret i køretøjets strømkabel, følger
med nogle nüvi-pakker og er valgfrit
34
tilbehør til alle modeller i serien.
Se side iv for at få vist en liste over de
pakker, der omfatter trafikmodtagere.
Mini-USB-stik
Intern antenne
Strøm-LED
Ekstern antenne
stik
Adapter til
bilens strømforsyning
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler,
mens den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen. Gå til
www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for at få flere
oplysninger.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af FM TMC-trafik
Tilføjelse eller fornyelse af
trafikabonnementer
For at tilføje eller forny et trafikabonnement
skal du trykke på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik. Hvis du vil have
flere oplysninger, skal du se side 43 og gå
til www.garmin.com/fmtraffic.
Modtagelse af
trafikoplysninger
Følgende betingelser skal opfyldes for at
modtage trafikoplysninger:
•
Trafikmodtageren skal være tilsluttet
nüvi.
•
Trafikmodtageren og nüvi skal være
tilsluttet en ekstern strømkilde.
•
Trafikmodtageren og nüvi skal være
inden for dataområdet af en FM-station,
der sender trafikoplysninger:
Bemærk: Opvarmede (metalliserede)
forruder kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
35
Brug af FM TMC-trafik
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon i det øverste venstre hjørne af
siden Kort. Trafikikonet skifter farve,
alt efter hvor slem trafikken er på din rute
eller den vej, du aktuelt kører på.
Farve
Beskrivelse
Betydning
Grøn
Mindre alvorlig
Trafikken
flyder normalt.
Gul
Alvorlig
Der
forekommer
kødannelse.
Meget alvorlig
Der
forekommer
meget
kødannelse,
eller trafikken
er gået helt
i stå.
Rød
36
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
ruten med den korteste tid. Hvis der er store
forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner nüvi automatisk ruten
igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Trafikikon
Hvis der forekommer en ikke-alvorlig
trafikforsinkelse på din rute, skal du trykke
på trafikikonet for at få vist en fane, hvor du
kan se den ekstra tid, forsinkelsen betyder
for din rute. Denne tid er allerede inkluderet
i den anslåede ankomsttid.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Brug af FM TMC-trafik
Sådan undgår du manuelt trafik
på ruten
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder
trafikforløb og forsinkelser på nærliggende
veje.
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
For at gå tilbage til det normale kort efter
trafikkortet skal du trykke på trafikikonet
og derefter på Vis normalt kort.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Visning af trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist en
liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne,
skal du trykke på et element på listen.
Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
Visning af tilbud
I Nordamerika kan du få tilbud og kuponer,
hvis din nüvi-pakke indeholder en FM
TMC-trafikmodtager. Tryk på tilbuddet
på skærmen for at søge efter det nærmeste
sted, som er knyttet til dette tilbud.
Advarsel: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage
tilbud, skal du slukke for trafikfunktionen.
Se side 33.
37
Tilpasning af nüvi
Tilpasning af nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
Anvendelsesmåde – angiv, hvordan du
vil navigere for at optimere ruter: Bil,
Fodgænger eller Cykel.
Tastatur – tryk på QWERTY for at få et
layout, der minder om et computertastatur,
eller tryk på ABCDE for at få et alfabetisk
layout (kun tilgængeligt på nüvi serie
1300 og 1400).
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet
for at ændre det.
Ændring af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS Simulator – aktiver simulatoren for
at slukke for GPS-tilstanden og simulere
navigation og for at spare på batteriet.
38
Enheder – Skift måleenheder til Kilometer
eller Miles.
Om – viser nüvis softwareversionsnummer,
enhedens ID-nummer og oplysninger om
flere andre softwarefunktioner. Du skal
bruge disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata
(se side 50).
Gendan – gendanner systemindstillingerne.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Tilpasning af nüvi
Ændring af
navigationsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference – Vælg en præference for
at beregne din rute.
•
Hurtigste tid – beregner ruter,
der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
•
Korteste distance – Beregn ruter,
der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
•
Direkte linje – Beregn ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
•
Mindre brændstof – for at beregne
ruter, der bruger mindre brændstof
end andre ruter. Ruteberegningen er
baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Transporttyper – vælg den type offentlige
transport, som nüvi skal undgå ved
beregning af ruter. Tilgængelig, når der er
indlæst cityXplorer-kort. Se side 6.
Gendan – Gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Justering af
displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farve valg – vælg Dag, hvis du ønsker en
lys baggrund, Nat, hvis du ønsker en mørk
baggrund eller Auto for automatisk at skifte
mellem de to.
Skærm print – aktiver tilstanden Skærm
print. Tryk på
for at tage et skærmprint.
Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen
screenshots på nüvi-drevet.
Undgå – vælg de vejtyper, som du ønsker
at undgå på dine ruter.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
39
Tilpasning af nüvi
Lysstyrke – Juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere lysstyrken
for baggrundsbelysningen.
Gendan – Gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Tale sprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
Opdatering af
tidsindstillingerne
Tekst sprog – skift al skærmtekst til det
valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget ikke på brugerindtastede
data eller kortdata, f.eks. gadenavne.
Vælg tidsformat – vælg mellem
formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
Tastatur – Vælg tastatur til dit sprog.
Tryk på Tilstand på et hvilket som helst
tastatur for at skifte tastatursprog.
Aktuel tid – Angiv tiden manuelt for din
nüvi. Vælg Automatisk for at få din nüvi
til at indstille tiden ud fra positionen.
Gendan – gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Gendan – Gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
40
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Tilpasning af nüvi
Ændring af
kortindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort.
Kortdetaljer – Juster mængden af detaljer,
der vises på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes
langsommere.
Kortvisning – Vælg et kortperspektiv.
•
Spor op – Vis kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
•
Nord op – vis kortet i 2D med nord
øverst.
•
3D – vis kortet i tre dimensioner (3D)
i Spor op.
Bemærk: I anvendelsesmåden
Fodgænger er Nord op den eneste
tilgængelige kortvisning.
Køretøj – Tryk på Skift for at ændre det
ikon, der bruges til at vise din position på
kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge,
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
og tryk derefter på OK. Download andre
køretøjsikoner på www.garmingarage.com.
Trip log – Vis eller skjul din rejselog. Hvis
du vil slette triploggen, skal du trykke på
Værktøjer > Brugerdata > Slet triplog.
Kort info – Vis kortene og versionen af
hvert kort, der er indlæst på din nüvi. Tryk
på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller
deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.
Gendan – Gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Ændring af
sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock – Aktiver Garmin Lock™
for at låse din nüvi. Indtast en firecifret
PIN-kode og en sikkerhedsposition. Du kan
finde flere oplysninger på side 46.
41
Tilpasning af nüvi
Sikker kørsel – Slå Sikker kørsel
til og fra. Sikker kørsel gør alle
enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som
kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
•
Opgiv – Vælg den telefon, du vil
afbryde forbindelsen til, og tryk på Ja.
•
Fjern – Vælg den telefon, der skal
slettes fra nüvi-hukommelsen, og tryk
på Ja.
Gendan – Gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når du
gendanner sikkerhedsindstillingerne, slettes
din PIN-kode til Garmin Lock eller din
sikkerhedsposition ikke.
Bluetooth – tænd eller sluk for Bluetoothkomponenten. Ikonet Bluetooth
vises på siden Menu, hvis Bluetoothkomponenten er aktiveret. Hvis du vil
forhindre en telefon i at oprette forbindelse
automatisk, skal du trykke på Deaktiveret.
Angivelse af indstillinger for
Bluetooth-teknologi
Kaldenavn – Angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på OK.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Forbindelser – Tryk på Tilføj > OK for at
parre med en mobiltelefon, som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se side 19–23. Tryk
på Skift for at oprette forbindelse med en
anden telefon.
42
Gendan – Gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke
oplysningerne om parring.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Tilpasning af nüvi
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter
Du skal have indlæst alarmpunkter (f.eks.
brugerdefinerede interessepunkter eller en
sikkerhedskameradatabase) for at kunne
justere indstillingerne for alarmpunkter
Se side 50. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Alarm punkter.
Alarm punkter – aktiver eller deaktiver
advarslerne, når du nærmer dig
brugerdefinerede interessepunkter eller
sikkerhedskameraer.
Gendan – Gendan indstillingerne for
alarmpunkter.
Visning af oplysninger om
trafikabonnement
Funktioner i Nordamerika
Dine FM-trafikabonnementer og
udløbsdatoer vises. Tryk på Tilføj for at
tilføje et abonnement.
Funktioner uden for Nordamerika
Aktuel – vælg den udbyder, der skal
bruges. Tryk på Auto for at bruge den
bedste udbyder i området, eller vælg at
bruge en bestemt udbyder.
Find flere – Søg efter yderligere udbydere
af TMC-trafik. Du kan øge søgetiden ved at
trykke på Ja for at rydde udbyderlisten.
Abonnementer – få vist dine FMtrafikabonnementer og udløbsdatoer.
Tryk på Tilføj for at tilføje et abonnement.
Trafikmodtageren følger med i nogle
nüvi®-pakker. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
43
Customizing the nüvi
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som følger med
FM-trafikmodtageren (hvis et sådant
fulgte med). Abonnementet aktiveres
automatisk, efter din nüvi har opfanget
satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra tjenesteudbyderen.
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
2. For enheder uden for USA skal du trykke
på Abonnementer > Tilføj. For enheder
i USA skal du trykke på Tilføj.
5. Tryk på Næste på din nüvi, indtast
koden, og tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer
din tjeneste. Hvis du har flere FMtrafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens
enheds-ID ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at
købe et abonnement og få en kode på
25 tegn.
44
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
Appendiks
Pleje af din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige
stød eller vibrationer. Hvis du vil minimere
risikoen for beskadigelse af din nüvi,
skal du undgå at tabe enheden eller betjene
den i omgivelser med risiko for stød og
vibrationer.
Rengøring af enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse
af brugeren ud over rengøring. Rengør
enhedens ydre beklædning (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der er
fugtet med vand iblandet et skånsomt
rengøringsmiddel, og tør den derefter
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Rengøring af berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør forsigtigt
berøringsskærmen af.
Beskyttelse af din nüvi
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor den
kan udsættes for ekstreme temperaturer
i længere tid, da det kan føre til
permanent skade på den.
•
Undgå at udsætte nüvi for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med
vand, kan der opstå funktionsfejl.
•
Selvom en PDA-pegepind kan bruges
til at betjene berøringsskærmen, må
du aldrig forsøge dette, mens du
kører. Du må aldrig bruge en hård
eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
45
Appendiks
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke
bruger dem. Fjern det mærke, som
sugekoppen efterlader på forruden.
•
Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
•
Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
•
Brug funktionen Garmin Lock.
Se nedenfor for at få yderligere
oplysninger.
Låsning af din nüvi
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser din nüvi. Hver gang du tænder din
nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller køre
til sikkerhedspositionen.
46
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger
til en sikkerhedsposition.
Hvad er en sikkerhedsposition?
Din sikkerhedsposition er en position, som
du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem.
Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen,
skal du ikke indtaste PIN-koden.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller din sikkerhedsposition,
skal din nüvi indsendes til Garmin for
at blive låst op. Du skal også indsende
en gyldig produktregistrering eller et
købsbevis.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt, skal du kalibrere den.
1. Sluk for din nüvi.
2. Hold fingeren på det øverste venstre
hjørne af skærmen, mens du tænder din
nüvi.
3. Slip tænd/sluk-knappen, når Garminskærmen vises.
Når du har installeret myGarmin Agent,
bliver du bedt om at åbne myDashboard,
når du slutter nüvi til din computer.
myDashboard kontrollerer din nüvi
for aktuel software og viser yderligere
oplysninger om din nüvi.
Rydning af brugerdata
Vigtigt: Alle brugerangivne
informationer slettes.
4. Bliv ved med at holde fingeren
på det øverste venstre hjørne af
berøringsskærmen i 30 sekunder, indtil
en hvid skærm med “Tryk på prikken”
vises.
1. Placer din finger på skærmens nederste
højre hjørne, mens du tænder for din
nüvi.
Opdatering af softwaren
3. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
2. Tryk med fingeren, indtil pop-up-vinduet
vises.
1. Slut din nüvi til din computer ved hjælp
af mini-USB-kablet. Menuen AutoPlay
åbnes.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
2. Dobbeltklik på for at åbne
downloadsiden myGarmin Agent.
Hvis menuen AutoPlay ikke åbnes,
eller du arbejder på en Mac-computer,
skal du gå til www.garmin.com/agent.
Batterioplysninger
Du kan maksimere batterilevetiden ved
ikke at udsætte nüvi for direkte sollys eller
for høje temperaturer i længere tid.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
47
Appendiks
Batteriikonet
i hjørnet af
hovedmenuen angiver nüvis batteristatus.
Hvis du vil øge batteriindikatorens
præcision, skal du aflade batteriet helt og
derefter oplade det helt. Afbryd ikke din
nüvi, før den er helt opladet.
Udskiftning af sikringen
Advarsel: Når du skifter sikringen,
skal du passe på, at du ikke taber de små
dele, og du skal kontrollere, at de sættes
tilbage det korrekte sted.
Opladning af din nüvi
•
Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den
skal køre på batteridrift.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit
køretøj, skal du muligvis skifte den sikring,
der findes i spidsen af biladapteren.
•
Tilslut bilens strømkabel.
•
Tilslut USB-kablet (medfølger i nogle
pakker).
1. Skru det sorte,
runde endestykke
ud, og fjern det.
•
Tilslut en AC-adapter (valgfrit
tilbehør).
TIP: Du skal
muligvis
bruge en mønt
til at fjerne
endestykket.
Endestykke
Sølvspids
Sikring
2. Fjern sikringen (glas og sølvcylinder), og
erstat den med en korrekt sikring, der
findes på siden af biladapteren.
3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret
i det sorte endestykke. Skru det sorte
endestykke på plads.
48
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
Fjernelse af nüvi og
monteringen
Fjern nüvi fra holderen ved at trykke på
tappen på holderen, mens du vipper nüvi
fremad.
Hvis du vil fjerne holderen fra monteringen,
skal du dreje holderen til højre eller venstre.
Tryk på holderen i denne retning, indtil den
løsnes fra monteringen.
Hvis du ønsker at fjerne
sugekopmonteringen fra forruden,
skal du skubbe armen imod dig. Træk
knappen på sugekoppen imod dig.
Montering på
instrumentbrættet
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Vigtigt: Den permanente
monteringslim er yderst vanskelig at
fjerne, når først den er påført.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af
pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på
pladen. Skub armen ned (imod pladen).
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis opdatering af
kort (hvis en sådan forefindes) ved at
registrere din nüvi på http://my.garmin.com
senest 60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler og kørt med din nüvi. Du er
ikke berettiget til gratis opdatering af kort,
49
Appendiks
hvis du registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første gang du
kører med din nüvi.
Menu grønne
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller
slettes
.
Flere kort
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.
Du kan købe flere kort til nüvi. Du kan se
en liste over kort, der er kompatible med
din nüvi, hvis du går til nüvi-produktsiden
på Garmins websted (www.garmin.com) og
klikker på fanen Kort.
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal opfange GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne
navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden
af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke
oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et
område, hvor der ikke er høje forhindringer
for at bruge din nüvi.
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på siden
50
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan finde flere oplysninger om valgfrit
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras, eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse
brugerdefinerede POI’er (interessepunkter)
på din nüvi. POI-databaser er tilgængelige
fra forskellige firmaer på internettet.
Visse brugerdefinerede databaser
indeholder advarselsoplysninger,
som f.eks. sikkerhedskameraer og
skoleområder.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
Gå til www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader
på din computer. Der findes yderligere
oplysninger i hjælpefilen til POI Loader.
Tryk på F1 for at åbne hjælpefilen.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede
POI’er.
Hvis du vil ændre indstillingerne for
alarmpunkter, skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger >
Alarmpunkter > Alarmpunktalarm.
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din
computer. Åbn mappen POI på nüvi-drevet
eller hukommelseskortdrevet. Slet filen
poi.gpi.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder.
Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed. Til disse
områder indeholder nüvi positioner for
mange hundrede sikkerhedskameraer.
Din nüvi advarer dig, når du nærmer dig
et sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har
adgang til de senest opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
Hver region eller udvidelse, du køber,
har sin egen udløbsdato.
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig
for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
51
Appendiks
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide indeholder
detaljerede oplysninger om steder
som f.eks. restauranter og hoteller.
Hvis du vil købe tilbehør, skal du gå til
http://buy.garmin.com eller kontakte din
Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du
indsætte hukommelseskortet i din nüvi.
Tryk på Find > Ekstraudstyr. Tryk på
navnet på din Travel Guide for at åbne den.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du
har spørgsmål. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien og Nordirland skal du
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på 0808 2380000.
52
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Contact Support for
at få support i det land, hvor du bor, eller
du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr.
telefon på +44 (0) 870.8501241.
Sådan registrerer du din
nüvi
Gå til http://my.garmin.com for at registrere
din nüvi. Se side 24 for at få oplysninger
om, hvordan du slutter nüvi til din
computer.
1. Tilslut din nüvi. Du får vist muligheden
for at installere myGarmin Agent (valgfrit
tilbehør).
2. Følg instruktionerne på skærmen for at
installere myGarmin Agent og registrere
din nüvi.
Når du har registreret din nüvi, kan du
abonnere på de nyeste online-tjenester fra
Garmin.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
Specifikationer
nüvi 1200-serien
Fysisk størrelse (B × H × D): 9,3 × 7,5 ×
1,6 cm (3,7 × 2,9 × 0,6")
Opladningstid: Op til 4 timer
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør
Vægt: 113,4 g (4 oz.)
Drift: Maks. 5 W
Skærm: 3,5" diagonal, 320 × 240 pixel,
64k farver, klar liggende QVGA
TFT-skærm med hvidt baggrundslys,
berøringsskærm
Batterilevetid: Op til 3 timer
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt lithiumionbatteri
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sekund
Kold: < 38 sekunder
Nulstilling til fabriksstandarder:
< 45 sekunder
Arbejdstemperaturområde:
0 – 60 °C (32 – 140 °F)
Opladningstemperaturområde:
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart microSD-kort.
Data gemmes på ubestemt tid.
GPS-modtager: Højfølsom med HotFix™
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Computergrænseflade: USB 2,0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
53
Appendiks
nüvi 1300-serien
Fysisk størrelse (B × H × D): 12,2 × 7,5 ×
1,6 cm (4,8 × 2,9 × 0,6")
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør
Vægt: 161,6 g (5,7 oz.)
Drift: Maks. 5 W
Skærm: 4,3" diagonal, 480 × 272 pixel,
64k farver, klar liggende WQVGA
TFT-skærm med hvidt baggrundslys,
berøringsskærm
Batterilevetid: Op til 3 timer
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med HotFix
Opladningstemperaturområde:
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sekund
Kold: < 38 sekunder
Nulstilling til fabriksstandarder:
< 45 sekunder
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart microSD-kort.
Data gemmes på ubestemt tid.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Arbejdstemperaturområde:
0 – 60 °C (32 – 140 °F)
Computergrænseflade: USB 2,0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
Opladningstid: Op til 4 timer
54
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
nüvi 1400-serien
Fysisk størrelse (B × H × D): 13,7 × 8,6 ×
1,6 cm (5,4 × 3,4 × 0,6")
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør
Vægt: 221,1 g (7,8 oz.)
Drift: Maks. 5 W
Skærm: 5,0" diagonal, 480 × 272 pixel,
64k farver, klar liggende WQVGA
TFT-skærm med hvidt baggrundslys,
berøringsskærm
Batterilevetid: Op til 3 timer
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med HotFix
Opladningstemperaturområde:
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sekund
Kold: < 38 sekunder
Nulstilling til fabriksstandarder:
< 45 sekunder
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart microSD-kort.
Data gemmes på ubestemt tid.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Arbejdstemperaturområde:
0 – 60 °C (32 – 140 °F)
Computergrænseflade: USB 2,0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
Opladningstid: Op til 4 timer
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
55
Appendiks
Overensstemmelseserklæ­
ring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktiv 1999/5/EF. Du kan
se hele overensstemmelseserklæringen for dit
Garmin-produkt på Garmins websted
www.garmin.com.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”)
i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver
hos Garmin.
56
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Du bekræfter endvidere, at
softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af
Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed,
der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer,
at softwaren eller nogen del af denne ikke
må skilles ad, demonteres, modificeres,
ommonteres, omstruktureres eller reduceres til
læsbar form, og at du ikke må skabe enheder,
der er afledt af eller baseret på denne software.
Du accepterer, at du ikke må eksportere eller
reeksportere produktet til noget land i strid
med USA’s love om eksportregulering.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garagen og væk fra høje bygninger
og træer. Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør efter med en ren, tør klud. Monter sugekoppen som
beskrevet på side 2.
Min nüvi kan ikke oplades i
mit køretøj.
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (se side 48).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten
strømforsynes.
Din nüvi kan kun oplades mellem 32 °F og 113 °F
(mellem 0 °C og 45 °C). Hvis din nüvi placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne,
ved at skrue ned for baggrundsbelysningen. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Display > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle mine
brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis
skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på
skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på Ja for at slette
alle brugerdata.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
57
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden
at afbryde opladningen).
Berøringsskærmen reagerer
ikke på mine tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 47.
Hvordan ved jeg, at min nüvi
er i USB-lagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede
af en nüvi, der er sluttet til en computer. Der vises også to
nye flytbare diskdrev under Denne computer.
Min computer registrerer
aldrig, at nüvi er tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk for din nüvi.
3. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer og
din nüvi. Din nüvi tænder automatisk og skifter til USBlagerenhedstilstand. Sørg for at slutte nüvi direkte til en
USB-port og ikke en USB-hub.
58
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer,
kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver
til dine nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden af
det hotel, jeg skal overnatte
på i fremtiden?
Gem hotellet i Favoritter. Se side 12 for at få flere
oplysninger om Favoritter. Du kan derefter søge efter
restauranter i nærheden af hotellet.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg En favorit destination.
3. Vælg en destination.
4. Tryk på Interessepunkter > Mad og drikke.
5. Vælg en kategori. Din nüvi søger efter steder i
nærheden af hotellet.
6. Vælg en restaurant.
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til min nüvi.
Kontroller, at din nüvi har Bluetooth. Se side iv. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. Kontroller,
at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret.
Sørg for, at din telefon er tændt og befinder sig i en afstand
af ca. 10 meter fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
59
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kortvisning 41
A
accelerationsresultat 31
adresser 8
advarsler
sikkerhedskamera 51
aktuel position, gemme 12
alarmpunkter
advarsler 43
indstillinger 43
angive din position 13
anvendelsesmåde 3, 38
B
baggrundsfarve 39
batteri 47, 57
batterioplysninger 47
berøringsskærm
indstillinger 40
kalibrere 47, 58
rengøre 45
60
Bluetooth-teknologi 19–23
indstillinger 42
opkald fra Kør! 9
på nüvi-modeller iv
parre med telefon 19
slette en telefon 42
brændstofpris, justere 30
brændstofrapport 30
breddegrad 14
Brugerdata 28
brugerdata, slette 47
brugerdefinerede
interessepunkter 51
bykort 3, 6
C
cykelnavigation 38
D
decelerationsresultat 31
detaljekort 41
diakritiske tegn 11
direkte linje,
ruteplanlægning 3, 39
displayindstillinger 39
drejliste 16
E
ecoRoute™ 29–32
brændstofrapport 30
kalibrere
brændstoføkonomi
30
kørerapport 32
køretest 31
køretøjsprofil 29
tip 32
ekstraudstyr 50–51
enheds-ID 38
F
fartbegrænsningsikon 15
på nüvi-modeller iv
fartresultat 31
Favoritter 12
feedback om POI’er 10
fejlfinding 57
filer 24–25
slette 25
understøttede typer 24
Find 8–14
finde steder 4
bruge fotos 14–15
efter adresse 8
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Indeks
efter koordinater 14
efter navn 10
efter postnummer 8
gemte steder
(Favoritter) 12
nær en anden
position 11
nylige valg 12
fjerne holderen 49
flere kort 50
fodgænger,
navigationstilstand 38
rejseplan 6
ruteindstillinger 6
fotonavigation
indlæse billeder 14
G
Garmin Lock 41, 46
Garmin Travel Guide 52
gårute 38
gemme
din aktuelle position
12, 13
steder, du finder 12
genberegne ruter 7
gennemse kortet 13
geo-skattejagt 14
GPS
om GPS 50
slukke/tænde 38
gratis kortopdatering 49
H
Hjælp 26
hjem
angive en position 8
telefonnummer 22
Hvor er jeg? 26
I
indgående opkald 20
indstillinger 38–43
gendanne 44
interessepunkter 10
brugerdefineret 50
POI Loader 24
rapportere fejl 10
redigere stjernebedøm­
melser 10
redigere
telefonnummer 10
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
J
JPEG-billedfiler 24
K
kilometer 38
koordinater 14
Kør! sidefunktioner 9
køre hjem 8
kørerapport 32
køretest 31
køretøjsikon 41
køretøjsprofil 31
kort
aktivere detailkort 41
detaljeniveau 41
fodgænger 18
gennemse 13
indstillinger 41
knappen Kort info 41
tilføje 50
version 41
vise 41
zoome 13
61
Indeks
L
længdegrad 14
lås
nüvi 46
skærmen 4
lithiumionbatteri 47, 53,
54, 55
lommeregner 28
lydversion 38
lysstyrke 40
M
maks. fart, nulstille 16
mål, omregne 28
måleomregner 28
MapSource 24, 50
miles 38
montere
fjerne fra holder 49
i forrude 57
på instrumentbræt 49
trafik 35
62
N
næste sving 17
navigation 15
indstillinger 39
valg 38
nulstille
din nüvi 4
maks. fart 16
tripdata 16
nüMaps Guarantee 49
nüvi
beskytte 45
kabinet 1
modeller iv
montere 49
nulstille 4
oplade 48
rengøre 45
nüvi-modeller
1200 iv
1300 iv
1400 iv
nyligt fundne positioner 12
O
offentlig transport
bykort 3, 6
undgå 39
omregne
enheder 28
valuta 29
omvej 7
opbevare nüvi 45
opdatere
kort 49, 50
software 47
opkald
besvare 20
dæmpe 21
historik 22
hjem 22
lægge på 21
ventende opkald 21
oplade nüvi 48, 57
output, lyd 4
overensstemmelseserk­
læring 56
overføre filer 25
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
Indeks
P
parre en mobiltelefon 19
PIN-kode
Bluetooth 20
Garmin Lock 46
plade til instrumentbrættet
49
pleje af nüvi 45
positionsikon 41
Q
QWERTY-tastatur 38
R
redigere gemte positioner
skifte kategorier 13
skifte kortsymbol 13
skifte navn 12
skifte telefonnummer
13
registrere 46
reklamer
deaktivere 33
retningsangivelser svingfor-sving 16
retningsanvisninger 16
ruter
direkte linje 39
præferencer 39
simulere 38
standse 7
valg 38
S
satellitsignaler 50
siden Rejseplan 6
siden Ruteindstillinger 6
sikkerhed
indstillinger 41
position 46
sikkerhedskameradatabase
51
sikker kørsel 42
sikring, skifte 48
simulere en rute 38
skærm
lysstyrke 40
skærmbilleder 39
skoleområdedatabase 50
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
slette
alle brugerdata 47
brugerdefinerede
interessepunkter 51
Favoritter 13
liste med nyligt
fundne 12
tegn 11
software
licensaftale 56
opdatere 47
version 38
søgeområde 11
specifikationer
nüvi 1200-serien 53
nüvi 1300-serien 54
nüvi 1400-serien 55
Spor op 41
sprogindstillinger 40
stemmeopkald 23
stemmesprog 40
systemindstillinger 38
63
Indeks
T
tænd/sluk-knap 4
tastatur 10
layout 38
sprogtilstand 11, 40
tastatur på skærmen 10
tavs
audio 4
telefonopkald 21
tekstsprog 40
telefonbog 22
tidsindstillinger 40
tidszone 40
tilbehør 50, 51
tilknytte et foto til en
position 13
tilpasse nüvi 38–44
trafik 34–37
hændelser 36
tilføje
trafikabonnementer
43
64
trip log 41
triptæller 16
tyverisikring 41, 46
Z
zoom 13
U
understøttede filtyper 24
undgå
tyveri 46
vejtyper 39
USB 58
lagerenhedstilstand 24
V
vækkeur 52
værktøjer 26–31
Vejkryds-info 17
på nüvi-modeller iv
verdensur 28
Vognbane-info
brug af 15
på nüvi-modeller iv
voice mail 21
W
WebUpdater 47
Brugervejledning til nüvi serie 1200/1300/1400
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på
www.garmin.com.
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delnummer 190-01041-36 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising