Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | User guide | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Podręcznik użytkownika
nüvi 1200/1300/1400
®
instrukcja obsługi
instrukcja dla urządzeń nüvi:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1440, 1450, 1490
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. (913) 397.8200 lub
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (spoza UK)
0808 2380000 (na terenie UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszystkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem przypadków podanych poniżej, żadna część tej instrukcji
nie może być reprodukowana, kopiowana, transmitowana, odtwarzana, pobierana lub zapisywana na
jakimkolwiek nośniku, dla jakichkolwiek potrzeb bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Garmin. Garmin
niniejszym udziela zezwolenia na pobranie pojednycznej kopii tej instrukcji na dysk twardy lub inny
nośnik elektroniczny w celu jej przeglądania lub wydrukowania jednej kopii tej instrukcji lub jej części,
przy czym ta elektroniczna lub drukowana kopia instrukcji zawierać musi kompletny tekst niniejszej
informacji o prawach autorskich. Jakakolwiek nieautoryzowana dystrybucja komercyjna tej instrukcji lub
jej części jest ściśle zabroniona.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Garmin rezerwuje sobie
prawo do wprowadzania zmian lub ulepszeń w swoim produkcie oraz dokonywania zmian w treści
dokumentu bez konieczności powiadomienia o tym jakichkolwiek osób lub organizacji. Odwiedź serwis
internetowy Garmin (www.garmin.com) aby skorzystać z najnowszych aktualizacji oraz informacji
dodatkowych związanych z korzystaniem i obsługą tego i innych produktów Garmin.
Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami handlowymi Garmin Ltd. lub podmiotów
zależnych, zarejestrowanymi w USA i innych państwach. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin
Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ oraz nüMaps Guarantee™ są znakami handlowymi Garmin Ltd. lub
podmiotów zależnych. Znaki te nie mogą być używane bez wyraźnej zgody firmy Garmin.
Znak i logo Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., i ich wykorzystanie przez firmę Garmin jest
licencjonowane. Windows® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. Mac®
jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem handlowym
SanDisk lub podmiotów zależnych.
Spis treści
Spis treści
Porównanie nüvi
1200/1300/1400................... iv
Rozpoczynamy.................... 1
Obudowa nüvi............................ 1
Menu główne.............................. 1
Przygotowanie Twojego nüvi...... 2
Przycisk włączania..................... 4
Regulacja głośności................... 4
Nawigacja po ekranach.............. 4
Wyszukiwanie celu..................... 4
Nawigacja w trybie pieszym....... 6
Dodawanie punktu
pośredniego............................. 7
Zmiana celu podróży.................. 7
Objazd........................................ 7
Przerwanie nawigacji.................. 7
Dokąd?................................. 8
Wyszukiwanie adresu................. 8
Ustalanie pozycji domowej......... 8
Opcje ekranu Jedź!.................... 9
Ocena punktów POI................. 10
Wyszukiwanie miejsca
wg nazwy .............................. 10
Wyszukiwanie w pobliżu
innego miejsca........................11
Wyszukiwanie ostatnio
znalezionych obiektów........... 12
Wyszukiwanie z użyciem
mapy...................................... 13
Wprowadzanie
współrzędnych....................... 14
Nawigacja do zdjęć.................. 14
Ekran mapy........................ 15
Komputer podróży.................... 16
Lista zwrotów . ......................... 16
Ekran następnego zwrotu......... 17
Widok skrzyżowań.................... 17
Ekran mapy w trybie pieszym... 18
Bluetooth - zestaw
głośnomówiący................. 19
Parowanie telefonu................... 19
Odbieranie połączeń ............... 20
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Spis treści
W trakcie rozmowy .................. 21
Menu opcji telefonu.................. 21
Zarządzanie plikami.......... 24
Obsługiwane pliki..................... 24
Podłączanie nüvi
do komputera......................... 24
Transfer plików ........................ 25
Usuwanie plików . .................... 25
Narzędzia............................ 26
Ustawienia................................ 26
Ekran Gdzie jestem?................ 26
Pomoc...................................... 26
MSN® Direct (tylko USA).......... 26
Przeglądarka zdjęć................... 27
Moje dane................................. 28
Czas na świecie ...................... 28
Kalkulator................................. 28
Przelicznik jednostek................ 28
ecoRoute™....................................................... 29
Zerowanie danych ecoRoute.... 32
Oferty specjalne....................... 33
ii
Odbiornik FM
komunikatów TMC............. 34
Komunikaty TMC z
odbiornika FM........................ 34
Komunikaty MSN®................................... 35
Dodawanie i odnawianie
subskrypcji............................. 35
Odbiór danych o
utrudnieniach drogowych....... 35
Utrudnienia w pobliżu............... 36
Utrudnienia na trasie................ 36
Mapa utrudnień drogowych...... 37
Przeglądanie utrudnień............ 37
Oferty specjalne....................... 37
Dostosowanie nüvi............ 38
Zmiana ustawień
systemowych......................... 38
Zmiana ustawień
nawigacyjnych........................ 39
Zmiana ustawień
Wyświetlania.......................... 39
Zmiana ustawień czasu............ 40
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Table of Contents
Ustawienia języka..................... 40
Zmiana ustawień mapy............ 41
Ustawienia Zabezpieczeń........ 42
Ustawienia Bluetooth................ 42
Ustawienia Punktów
alarmowych............................ 43
Subskrypcje komunikatów
drogowych.............................. 43
Przywracanie wszystkich
ustawień domyślnych............. 44
Dodatek.............................. 45
Konserwacja nüvi..................... 45
Blokowanie nüvi....................... 46
Kalibracja ekranu...................... 47
Aktualizacj
oprogramowania................... 47
Usuwanie wszystkich
danych użytkownika............... 47
Informacje o baterii . ................ 47
Ładowanie Twojego nüvi.......... 48
Wymiana bezpiecznika............. 48
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Wyjmowanie nüvi
oraz uchwytu............................ 49
Instalacja na kokpicie............... 49
nüMaps Guarantee™............................. 49
Dodatkowe mapy...................... 50
Informacje o sygnałach z
satelitów GPS........................ 50
Dodatki i akcesoria
opcjonalne................................ 50
Garmin Travel Guide................ 52
Skontaktuj się z nami............... 52
Dane techniczne....................... 53
Deklaracja zgodności............... 56
Licencja na oprogramowanie... 56
Rozwiązywanie problemów...... 57
iii
Seria nüvi 1200/1300/1400
Porównanie nüvi 1200/1300/1400
Model
Technologia
Bluetooth®
Asystent
pasa
ruchu
Widok
skrzyżowania
1200
1210/1260
/1410
Wymowa
nazw ulic
Limity
prędkości
na mapie
✓
✓
1240/1250
✓
✓
✓
✓
1245/1255
/1350
✓
✓
✓
1300
Tylko
Europa
✓
Tylko
Europa
Tylko
Europa
✓
✓
Tylko
Europa
✓
✓
✓
✓
✓
1310
✓
1340
1370
✓
1440/1450
1390/1490
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
UWAGA: Odwiedź www.garmin.com lub sprawdź listę elementów pakietu
standardowego znajdującą się na opakowaniu produktu.
iv
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Rozpoczynamy
Obudowa nüvi
Rozpoczynamy
Przycisk zasilania:Naciśnij aby
włączyć lub wyłączyć.
Menu główne
➊ ➋➌
➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓
Glośnik
Złącze mini-USB
Slot kart
MicroSD™
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Mikrofon
UWAGA: Zależnie od modelu
nüvi, niektóre zdjęcia i zrzuty
ekranowe mogą wyglądać inaczej.
➒
➓
Siła sygnału GPS.
Status modułu Bluetooth.
Dotknij aby wybrać tryb pracy.
Aktualny czas. Dotknij aby
zmienić ustawienia czasu.
Status akumulatora.
Dotknij aby wyszukać cel.
Dotknij aby wyświetlić mapę.
Dotknij aby zadzwonić, jeśli
nüvi jest połączony z telefonem
przez BT (wybrane modele).
Dotknij aby zmienić głośność.
Dotknij aby użyć narzędzi, np.
ustawień, czy pomocy.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Rozpoczynamy
Przygotowanie Twojego nüvi
Przed instalacją nüvi, zapoznaj się z Ważnymi informacjami o produkcie i bezpieczeństwie w celu
sprawdzenia informacji m.in. na temat stosowania uchwytów z przyssawką.
Instalacja Twojego nüvi
1. Usuń przezroczystą folię z przyssawki. Umieść przyssawkę na szybie.
Uchwyt montaowy
2. Odchyl dźwignię przyssawki w kierunku szyby.
z przyssawk
3. Zatrzaśnij obejmę urządzenia na ramieniu
przyssawki.
4. Podłącz kabel zasilający do gniazda na
tylnej ścianie nüvi.
5. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda
zapalniczki. Urządzenie powinno uruchomić
Podstawka
się automatycznie po podłączeniu zasilania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
6. Umieść dolną krawędż nüvi w obejmie.
7. Odchyl nüvi do tyłu i zatrzaśnij go w obejmie.
8. Jeśli korzystasz w Europie z odbiornika
komunikatów drogowych, podłącz jego antenę
zewnętrzną do odbiornika i przymocuj ją do
Przewód zasilania z
szyby za pomocą przyssawek na tej antenie.
gniazda zapalniczki
(Odbiornik komunikatów drogowych jest
częścią niektórych pakietów nüvi. Zajrzyj na stronę iv.)
OSTRZEŻENIE: Product zawiera baterię litowo-jonową. Aby uniknąć jej uszkodzenia, wyjmij
urządzenie z pojazdu gdy go opuszczasz lub przechowuj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Rozpoczynamy
Akwizycja satelitów
1. Wyjdź w otwarty teren, z dala od
wysokich budynków i drzew.
2. Włącz nüvi.
Akwizycja sygnałów z satelitów
może zająć kilka minut. Słupki
wskazują siłę odbieranych sygnałów.
Jeśli conajmniej jeden ze słupków
stanie się zielony, Twój nüvi odebrał
sygnał i jest gotowy do nawigacji.
Wybór trybu pracy
Pieszy
Rower
Samochód
Twój nüvi oferuje różne tryby pracy
nawigacji. Trasy są obliczane inaczej
dla każdego z trybów pracy. Dla
przykładu, w trybie pieszym, gdy
zainstaujesz mapy cityXplorer™,
Twój nüvi obliczy trasy będące
kombinacją ruchu środkami
komunikacji publicznej, jak np.
autobus czy tramwaj oraz odcinków
pieszych. Mapy cityXplorer nie są
standardowo zainstalowane w nüvi.
Odwiedź www.garmin.com aby
zakupić mapy cityXplorer.
Aby zmienić tryb pracy:
1. W menu głównym, dotknij ikonę
trybu pracy w lewym, górnym
rogu ekranu.
2. Wybierz tryb i dotknij OK.
3. Dotknij Tak, i postępuj zgodnie
z informacjami wyświetlanymi
na ekranie aby skonfigurować
ustawienia.
Nawigacja po bezdrożu
Jeśli nie przemieszczasz się po
drogach, skorzystaj z trybu nawigacji
po bezdrożu. Dotknij Narzędzia
> Ustawienia > Nawigacja >
Preferencje trasy > Bezdroże >
OK.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Rozpoczynamy
Przycisk włączania
Naciśnij i szybko zwolnij
przycisk Power aby skorzystać z
dodatkowych opcji:
• Dotknij lub aby zmienić
poziom podświetlenia ekranu.
• Dotknij Zablok. ekran aby
uniknąć przypadkowego
dotknięcia ekranu.
• Dotknij Wył. zasilanie aby
wyłączyć nüvi. Możesz także
wyłączyć nüvi przytrzymując
przycisk włączania przez około
trzy sekundy.
Resetowanie nüvi
Jeśli Twój nüvi nie funkcjonuje
poprawnie, zresetuj urządzenie
naciskając i przytrzymując przycisk
Power.
Regulacja głośności
W menu głównym, dotknij
Głośność. Dotknij
lub
aby
wyregulować głośność. Dotknij pole
wyboru obok Wycisz aby wyłączyć
wszystkie dźwięki.
Nawigacja po ekranach
• Aby szybko wrócić do menu
głównego, dotknij i przytrzymaj
.
• Dotknij lub aby zobaczyć
więcej informacji lub opcji.
Dotknij i przytrzymaj aby szybko
przewijać ekran.
Wyszukiwanie celu
Menu Dokąd? udostęnia różne opcje
wykorzystywane do wyszukiwania
adresów, miejscowości i innych
punktów. Mapy szczegółowe
zainstalowane w Twoim nüvi
zawierają miliony POI, np.
restauracje, hotele, autousługi, itp.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Rozpoczynamy
1. Dotknij Dokąd?.
4. Wybierz cel podróży.
2. Wybierz kategorię wyszukiwania.
5. Dotknij Jedź!.
3. Wybierz podkategorię.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Rozpoczynamy
Nawigacja w trybie
pieszym
Ekran planu podróży
Ekran planu podróży W trybie
pieszym, ekran planu podróży
pojawia się gdy wybierzesz Jedź!.
1. Na ekranie opcji trasy wybierz
interesującą trasę aby wyświetlić
ekran planu podróży. Każda
trasa z wymienionych na ekranie
opcji trasy przedstawia inny
sposób dotarcia do celu przy
wykorzystaniu komunikacji oraz
odcinków pieszych.
Wybierz odcinek trasy aby
zobaczyć szczegółowe
wskazówki, lub dotknij Start aby
utworzyć trasę.
2. Dotknij Start.
Ekran opcji trasy
W trybie pieszym, ekran opcji trasy
pojawia się gdy dotkniesz Jedź! i
posiadasz zainstalowane w nüvi
mapy cityXplorer dla miasta w
którym planujesz trasę. Odwiedź
www.garmin.com aby zakupić mapy
cityXplorer.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Rozpoczynamy
Dodawanie punktu
pośredniego
1. W czasie nawigacji po trasie,
dotknij
> Dokąd?.
2. Wyszukaj miejsce punktu
pośredniego.
3. Wybierz Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt
pośredni aby dodać wyszukane
miejsce do trasy i odwiedzić je
przed dotarciem do wybranego
celu podróży.
Zmiana celu podróży
Objazd
1. W czasie nawigacji po trasie,
dotknij .
2. Dotknij
lub .
Jeśli trasa którą się przemieszczasz
jest jedyną sensowną opcją dotarcia
do celu, nüvi może nie obliczyć
objazdu.
Przerwanie nawigacji
1. W czasie nawigacji po trasie,
dotknij .
2. Dotknij Stop.
1. W czasie nawigacji po trasie,
dotknij
> Dokąd?.
2. Wyszukaj interesujące Ciebie
miejsce.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Ustaw jako nowy cel aby
wykorzystać wyszukane miejse
jako nowy cel podróży.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dokąd?
Dokąd?
Menu Dokąd? udostępnia wiele
kategorii umożliwiających
wyszukiwania celów podróży. Aby
dowiedzieć się jak wykonać proste
wyszukiwanie, zajrzyj na stronę 4.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Zależnie od wersji map
zainstalowanych w Twoim nüvi,
the nazwy przycisków i kolejność
niektórych kroków mogą być
inne.
1. Dotknij Dokąd? > Adres.
2. Jeśli potrzeba zmień stan, lub
państwo.
3. Dotknij Szukaj wszystko.
Jeśli znasz miasto, dotknij Literuj
miasto, wprowadź miasto/kod
pocztowy i dotknij Gotowe.
Wybierz miasto/kod pocztowy
z listy. (Nie wszystkie mapy
umożliwiają wyszukiwanie wg
kodu pocztowego.)
4. Wprowadź numer domu i dotknij
Gotowe.
5. Podaj nazwę ulicy i dotknij
Gotowe.
6. Wybierz właściwą ulicę z listy jeśli
potrzeba.
7. Wybierz adres, jeśli potrzeba.
Ustalanie pozycji
domowej
Ustal pozycję domową dla miejsca
do którego często wracasz.
1. Aby ustalić pozycję domową,
dotknij Dokąd? > Jedź do domu.
2. Wybierz opcję:
• Podaj adres.
• Użyj aktualnej pozycji.
• Wybierz z listy ostatnio
znalezionych.
Nawigacja do domu
Aby nawigować do domu po
ustaleniu pozycji domowej, dotknij
Dokąd? > Jedź do domu.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dokąd?
Zmiana pozycji domowej
1. Dotknij Narzędzia > Moje dane >
Ustal pozycję domową.
2. Wybierz opcję:
• Podaj adres.
• Użyj aktualnej pozycji.
• Wybierz z listy ostatnio
znalezionych.
Edycja pozycji domowej
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione >
Wszystkie ulubione > Dom.
2. Dotknij dymek na mapie,
następnie dotknij Edytuj,
wprowadź zmiany i dotknij
Gotowe.
Możesz zmienić nazwę i symbol
punktu, dołączyć zdjęcie, zmienić
numer telefonu, kategorię
ulubionych, a także usunąć ten
punkt. Jeśli usuniesz pozycję
domową, możesz ustalić ją
ponownie korzystając z procedury
przedstawionej na stronie 8.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Opcje ekranu Jedź!
Kiedy wybierzesz cel podróży,
wyświetlony zostanie ekran Jedź!
➌
➍
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➊ ➋
Dotknij aby zobaczyć
informacje o punkcie.
Dotknij lub aby zmienić
skalę mapy.
Dotknij aby nawiązać
połączenie telefoniczne.
Dotknij aby zapisać punkt w
Ulubionych.
Dotknij aby utworzyć trasę do
tego punktu.
Dotknij by wrócić do poprzedniego ekranu. Dotknij i
przytrzymaj aby wrócić do
menu głównego.
Dokąd?
Ocena punktów POI
1. Na ekranie Jedź!, dotknij dymek.
Pojawią się szczegółowe
informacje o tym punkcie.
2. Dotknij Opinie aby uzyskać
dostęp do poniższych opcji:
• Edytuj ocenę—dotknij okrąg
aby przyznać punktowi POI w
zakresie 1 do 5 gwiazdek.
• Zgłoś błąd—obiekt zostanie
pominięty przy wyszukiwaniu
w przyszłości. Raport zostanie
wysłany do firmy Garmin gdy
połączysz nüvi z komputerem.
Zobacz na stronę 24.
• Edytuj numer telefonu—użyj
klawiatury ekranowej aby
zmienić numer telefonu.
10
Wyszukiwanie miejsca
wg nazwy
Użyj klawiatury ekranowej aby
wprowadzić nazwę miejsca,
którego szukasz. Możesz również
wprowadzić kilka liter zawartych w
nazwie aby zawęzić wyszukiwanie.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
szczególne > Literuj nazwę.
2. Używając klawiatury ekranowej,
wprowadź nazwę wyszukiwanego
obiektu.
3. Dotknij Gotowe.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dokąd?
Korzystanie z klawiatury
ekranowej
Kiedy pojawi się klawiatura, dotknij
literę lub cyfrę aby wprowadzić
żądaną nazwę.
Dotknij
aby wprowadzić
spację. Dotknij
lub
aby
przesunąć kursor (przyciski dostępne
tylko w niektórych modelach nüvi).
Dotknij aby usunąć znak. Dotknij
i przytrzymaj aby usunąć cały
wpisany tekst.
Dotknij Tryb aby wybrać język
dla klawiatury. Dotknij
aby
wprowadzić znak specjalny, np.
dwukropek czy nawias. Aby zmienić
układ klawiatury, zajrzyj na stronę
38.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Wyszukiwanie w pobliżu
innego miejsca
1. Dotknij Dokąd? > Blisko.
2. Wybierz opcję:
• Aktualnej pozycji—
wyszukiwanie w pobliżu
miejsca w którym się
znajdujesz.
• Innego miasta—
wyszukiwanie w pobliżu
miasta które wprowadzisz.
• Ostatniego celu—
wyszukiwanie w pobliżu
ostatniego celu podróży.
• Ulubionego celu—
wyszukiwanie w pobliżu
punktu Ulubionego.
• Aktualnej trasy—
wyszukiwanie wzdłuż trasy
aktywnej.
• Celu podróży—wyszukiwanie
w pobliżu aktualnego celu
podróży.
11
Dokąd?
Wyszukiwanie ostatnio
znalezionych obiektów
Twój nüvi zapamiętuje 50 ostatnio
wyszukiwanych obiektów na
liście Ostatnio znalezione. Miejsca
znalezione jako ostatnie, znajdują się
na górze tej listy. Dotknij Dokąd? >
Ostatnio znalezione aby przejrzeć
listę ostatnio znalezionych obiektów.
Usuwanie ostatnio
znalezionych
Aby usunąć wszystkie obiekty z
listy ostatnio znalezionych, dotknij
Wyczyść > Tak. Wszystkie obiekty
z tej listy zostaną usunięte, jednak
pozostaną w pamięci urządzenia jako
np. Ulubione.
Korzystanie z Ulubionych
Możesz zachować interesujące
miejsca w Ulubionych, a następnie
szybko je wyszukać i utworzyć trasę.
Twoja pozycja domowa również
zapisana jest w Ulubionych.
12
Zapisywanie aktualnej
pozycji
Na ekranie mapy dotknij . Dotknij
Zapisz pozycję aby zapamiętać
aktualne położenie w Ulubionych.
Zapisywanie znalezionych
obiektów
1. Na ekranie Jedź!, dotknij Zapisz.
2. Dotknij OK. Wybrany obiekt
zostanie zapisany w Ulubionych.
Wyszukiwanie Ulubionych
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij Ulubione.
3. Wybierz kategorię. Pojawi się lista
Twoich zapisanych punktów.
Edycja Ulubionych
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
2. Wybierz kategorię i obiekt, który
chcesz edytować. Dotknij dymek
na mapie.
3. Dotknij Edytuj.
4. Wybierz opcję edycji:
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dokąd?
• Zmień nazwę—wprowadź
nową nazwę i dotknij Gotowe.
• Dołącz zdjęcie—wybierz
zdjęcie zapisane w pamięci
nüvi lub na karcie pamięci,
aby powiązać je z tym
punktem Ulubionym.
• Zmień symbol—wybierz
symbol, którym punkt będzie
oznaczony na mapie.
• Zmień numer telefonu—
wprowadź numer telefonu i
dotknij Gotowe.
• Zmień kategorię—wybierz
kategorię dla tego punktu.
• Usuń—dotknij Tak aby
usunąć punkt z Ulubionych.
Wyszukiwanie z użyciem
mapy
Użyj ekranu przeglądania mapy aby
przeglądać mapę w poszukiwaniu
obiektów. Dotknij Dokąd? > Znajdź
na mapie.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Wskazówki do przeglądania
mapy
• Dotknij mapę i przeciągnij ją aby
zobaczyć inny obszar.
• Dotknij lub by zmienić
skalę mapy.
• Dotknij obiekt na mapie. Pojawi
się strzałka wskazująca obiekt
oraz dymek z informacją o
obiekcie. Jeśli w dymku pojawia
się napis Pokaż więcej, dotknij
go aby zobaczyć szczegółowe
informacje.
• Dotknij Zapisz aby zapisać punkt
w ulubionych.
• Dotknij Jedź! aby nawigować do
tego punktu.
• W trybie symulacji, doktnij Ustal
pozycję aby ustawić symulowaną
pozycję w tym miejscu. Więcej
informacji na stronie 38.
13
Dokąd?
Wprowadzanie
współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne
Twojego celu podróży, możesz
użyć nüvi do nawigacji do miejsca
określonego długością i szerokością
geograficzną. Funkcja ta może być
przydatna np. w geocachingu.
1. Dotknij Dokąd? > Współrzędne.
2. Dotknij przycisk współrzędnej,
którą chcesz zmienić. Za pomocą
klawiatury ekranowej wprowadź
nową wartość szerokości i/lub
długości geograficznej.
3. Dotknij Format aby zmienić
format współrzędnych na zgodny
z formatem mapy z której
korzystasz.
4. Wprowadź zmiany i dotknij Dalej
aby przejść do ekranu Jedź!.
14
Nawigacja do zdjęć
Do urządzenia nüvi i na kartę
microSD można wgrywać zdjęcia
z informacjami o lokalizacji, a
następnie utworzyć do nich trasy.
1. Odwiedź stronę http://connect
.garmin.com/photos (nie
jest dostępna na wszystkich
obszarach), aby pobrać zdjęcia z
informacjami o lokalizacji.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami
podanymi na stronie internetowej,
aby wybrać i załadować zdjęcia.
3. Dotknij kolejno Dokąd? >
Ulubione > Zdjęcia. Zostanie
wyświetlona lista zdjęć z
informacjami o lokalizacji.
4. Dotknij zdjęcia.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400l
Ekran mapy
Ekran mapy
Twoja trasa jest oznaczona linią o
kolorze karmazynowym. W czasie
podróży, Twój nüvi poprowadzi
Ciebie do celu za pomocą
komunikatów głosowych strzałek
wyświetlanych na mapie oraz
informacji tekstowych w pasku w
górnej części ekranu mapy. Flaga
z szachownicą oznacza Twój
punkt docelowy. Jeśli zboczysz
z wyznaczonej trasy, Twój nüvi
automatycznie ją przeliczy i poda
nowe wskazówki do celu.
Kiedy poruszasz się po drogach
głównych, na ekranie może pojawi
się ikona ograniczenia prędkości.
Ikona ta wskazuje ograniczenie
prędkości obowiązujące na drodze
którą się poruszasz.
W niektórych modelach, wskaźnik
zwrotu udostępnia również asystenta
pasa ruchu, który podpowie Ci który
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
pas należy zająć aby przygotować
sie do kolejnego manewru. Zajrzyj
na stronę iv aby sprawdzić, które
modele są wyposażone w tą funkcję.
➊
➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍
➎
➐
Dotknij aby zobaczyć następny
zwrot.
Dotknij aby zobaczyć listę
zwrotów.
Dotknij aby zmienić skalę
mapy.
Dotknij aby wrócić do menu
głównego.
Dotknij aby zmienić zawartość
pola danych.
Dotknij aby wyświetlić ekran
Gdzie jestem?
Dotknij aby przejść do
komputera podróży.
15
Ekran mapy
Komputer podróży
wyzerować wartość prękości
maksymalnej.
Dotknij Resetuj > Zeruj cenę
paliwa aby wyzerować koszt paliwa.
Lista zwrotów
Komputer podróży podaje Twoją
aktualną prędkość oraz udostępnia
dane statystyczne podróży. Aby
przejść do tego ekranu, dotknij pole
Prędkość na mapie.
UWAGA: Jeśli często się
zatrzymujesz, pozostaw włączony
nüvi, aby dokładnie zmierzony
został czas całej podróży.
Zerowanie komputera
podróży
Na ekranie mapy dotknij pole
Prędkość. Dotknij Resetuj > Zeruj
dane podróży aby wyzerować dane
komputera podróży.
Dotknij Resetuj > Zeruj
maksymalną prędkość aby
16
Kiedy nawigujesz według trasy,
na liście zwrotów wyświetlane
są informacje o każdym zwrocie
dla całej zaplanowanej trasy oraz
dystans pomiędzy nimi.
Dotknij pasek tekstowy u góry
ekranu mapy, aby otworzyć listę
zwrotów. Dotknij jeden ze zwrotów
na tej liście aby zobaczyć ekran
szczegółów zwrotu. Dotknij Pokaż
Mapę aby zobaczyć całą trasę na
ekranie mapy.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Ekran mapy
Ekran następnego
zwrotu
W czasie nawigacji po trasie, ekran
następnego zwrotu przedstawia
ten manewr na mapie oraz podaje
dystans i czas pozostały do
osiągnięcia tego zwrotu.
Aby zobaczyć zbliżający się manewr
na mapie, dotknij wskaźnik zwrotu w
lewym, górnym rogu ekranu mapy,
lub dotknij wybrany zwrot na liście
zwrotów.
Widok skrzyżowań
W wybranych modelach nüvi,na
ekranie widoku skrzyżowań
przedstawiony jest wygląd
zbliżającego się skrzyżowania oraz
informacja o pasie ruchu, który
należy zająć w czasie przejazdu
przez to skrzyżowanie. Aby
zobaczyć ekran widoku skrzyżowań,
dotknij lewy, górny róg ekranu mapy.
Aby przejść do widoku skrzyżowań
z ekranu następnego zwrotu, dotknij
Junction View.
Zajrzyj na stronę iv aby dowiedzieć
się które modele nüvi posiadają
funkcję widoku skrzyżowań.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
17
Ekran mapy
Ekran mapy w trybie
pieszym
➊
➋
➊
➊
➌
➍
W trybie pieszym Twoja trasa
jest wyświetlana na mapie
dwuwymiarowej. Ikony , , ,
, , , oraz wskazują środek
transportu dla danego odcinka trasy.
Dla przykładu, jeśli zobaczysz ikonę
, wsiądź w tym miejscu trasy do
autobusu.
18
➋
➌
➍
Dotknij aby zmienić aktualnie
wyświetlany odcinek trasy. nüvi
automatycznie skaluje mapę
tak, aby pokazać cały wybrany
odcinek trasy, jednak nie
przełącza się automatycznie na
kolejny odcinek trasy.
Dotknij aby wyświetlić plan
podróży.
Dotknij aby ręcznie zmienić
skalę mapy.
Dotknij aby wycentrować
mapę do Twojego aktualnego
położenia.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Bluetooth - zestaw głośnomówiący
Bluetooth - zestaw
głośnomówiący
Bezprzewodowa technologia
Bluetooth dostępna jest tylko w
wybranych modelach nüvi. Sprawdź
na stronie iv.
Dzięki technologii Bluetooth
możliwe jest utworzenie
bezprzewodowego połączenia
pomiędzy dwoma urządzeniami,
jak np. telefonem komórkowym i
Twoim nüvi. Aby określić czy Twoj
telefon wyposażony w Bluetooth jest
kompatybilny z nüvi, odwiedź
www.garmin.com/bluetooth.
Przy pierwszym użyciu tych dwóch
urządzeń musisz je “sparować”,
poprzez nawiązanie połączenia
z podaniem PIN lub hasła. Po
tym parowaniu, urządzenia te
mogą się następnie łączyć ze sobą
automatycznie, za każdym razem
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
gdy je włączysz.
UWAGA: Możesz skonfigurować
swój telefon aby łączył się
automatycznie z nüvi, kiedy
urządzenie to zostanie włączone.
Parowanie telefonu
Aby dokonać parowania i połączyć
oba urządzenia, Twój telefon
oraz nüvi muszą być włączone i
znajdować się w odległości nie
większej niż 10 m od siebie.
Zainicuj parowanie korzystając z
nüvi lub Twojego telefonu. Sprawdź
w instrukcji telefonu jak tego
dokonać.
Parowanie z użyciem
ustawień telefonu
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth.
2. Wybierz Włączone w polu
Bluetooth.
19
Bluetooth - zestaw głośnomówiący
3. Włącz moduł Bluetooth w Twoim
telefonie. Opcje te można zwykle
znaleźć w menu Ustawienia,
Bluetooth, Połączenia, lub Zestaw
głośnomówiący.
4. Uruchom wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth.
5. Wybierz nüvi z listy znalezionych
urządzeń.
6. Wprowadź PIN dla Bluetooth nüvi
(1234) w Twoim telefonie.
Parowanie z użyciem
ustawień nüvi
1. W menu głównym dotknij
Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth > Telefon > Dodaj.
2. Włącz moduł Bluetooth w
Twoim telefonie i zmień jego
ustawienia tak, aby telefon był
widoczny dla innych urządzeń.
Opcje te można zwykle znaleźć
w menu Ustawienia, Bluetooth,
Połączenia, lub Zestaw
głośnomówiący.
3. Dotknij OK w nüvi.
20
4. Wybierz Twój telefon i dotknij OK.
5. Wprowadź PIN dla Bluetooth nüvi
(1234) w Twoim telefonie.
Kiedy Twój telefon połączy się z
nüvi, możesz rozpocząć wykonywanie połączeń telefonicznych.
Dotknij Telefon w menu głównym,
aby przejść do menu opcji telefonu.
Kiedy włączysz nüvi, urządzenie
będzie próbować się połączyć z
telefonem, z którym było ostatnio
połączone.
Odbieranie połączeń
Kiedy nadejdzie połączenie
przychodzące, otwarte zostanie okno
Połączenie przychodzące. Dotknij
Odbierz aby odebrać rozmowę.
Dotknij Ignoruj aby odrzucić
połączenie i przerwać dzwonienie
telefonu.
Wbudowany mikrofon znajduje
się na przedniej ścianie nüvi; mów
normalnie.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Bluetooth - zestaw głośnomówiący
W trakcie rozmowy
W trakcie rozmowy, na ekranie
pojawi się ikona Połączenie.
Dotknij > Zakończ aby przerwać
połączenie. Dotknij > Opcje
połączenia aby skorzystać z opcji:
• Wybieranie tonowe—wyświetla
klawiaturę, której możesz użyć
dla systemów automatycznych,
np. poczty głosowej.
• Przenieś dźwięk do telefonu—
użyj tej funkcji jeśli chcesz
wyłączyć dźwięk w nüvi, ale bez
przerywania połączenia, lub jeśli
chcesz zachować prywatność.
Aby przełączyć dźwięk z
powrotem do nüvi, dotknij
Przenieś dźwięk do urządzenia.
• Wycisz mikrofon.
UWAGA: Zależnie od ekranu
Twojego nüvi, ikona Połączenie
może wyglądać nieco inaczej.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Połączenia oczekujące
Jeśli jesteś w trakcie rozmowy
i nadejdzie kolejne połączenie
przychodzące, na ekranie nüvi
pojawi się okno Połączenie
przychodzące. Dotknij Odbierz aby
odebrać nowe połączenie. Pierwsza
rozmowa zostanie zawieszona.
Przełączanie pomiędzy
połączeniami
1. Dotknij
> Przełącz na.
2. Dotknij Zakończ aby przerwać
rozmowę. Nie przerwie to
połączenia oczekującego.
Menu opcji telefonu
W menu głównym dotknij Telefon
aby przejść do menu opcji telefonu.
UWAGA: Nie wszystkie telefony
obsługują kompletny zestaw
funkcji menu opcji telefonu nüvi.
21
Bluetooth - zestaw głośnomówiący
Spis telefonów
Za każdym razem gdy Twój telefon
połączy się z nüvi, spis telefonów
jest automatycznie ładowany do
pamięci nüvi. Może to zająć kilka
minut zanim spis telefonów stanie
się dostępny w nüvi. Transfer spisu
telefonów nie jest dostępny we
wszystkich telefonach.
1. Dotknij Telefon > Spis telefonów.
2. Dotknij wpis spisu telefonów
(kontakt) do którego chcesz
zadzwonić.
3. Dotknij Połącz aby zadzwonić.
Połączenie do punktów POI
1. Dotknij Telefon > Punkty
szczególne.
2. Wyszukaj obiekt POI do którego
chcesz zadzwonić.
3. Dotknij Połącz lub dotknij numer
telefonu.
Wybieranie numeru
1. Dotknij Telefon > Wybierz.
22
2. Podaj numer i dotknij Wybierz.
Historia połączeń
Przy każdym połączeniu nüvi i
telefonu, do nüvi automatycznie
przesyłana jest historia połączeń.
Transfer tych danych do nüvi może
zająć kilka minut.
1. Dotknij Telefon > Historia
połączeń.
2. Wybierz kategorię połączeń.
Lista połączeń posortowana
jest chronologicznie. Najnowsze
połączenia znajdują się na górze
listy.
3. Dotknij wpis i dotknij Połącz.
Telefon do domu
Wprowadź numer telefonu dla
Twojej pozycji domowej, aby szybko
zadzwonić do domu.
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do
domu.
2. nüvi wybierze Twój domowy
numer telefonu.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Bluetooth - zestaw głośnomówiący
Wprowadzania numeru
telefonu dla pozycji domowej
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do
domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu
aby wprowadzić numer z
klawiatury lub Wybierz ze
spisu telefonów (opcja
dostępna wyłacznie jeśli Twój
telefon obsługuje transfer spisu
telefonów).
3. Dotknij Gotowe > Tak. nüvi
nawiąże połączenie głosowe z
wybranym numerem domowym.
UWAGA: Aby edytować Twoją
pozycję domową lub numer
telefonu domowego, dotknij
Dokąd > Ulubione > Dom >
Edytuj.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Wybieranie głosowe
Możesz również nawiązać
połączenie głosowe wypowiadając
nazwę kontaktu ze spisu telefonów.
Być może potrzebny będzie
“trening” Twojego telefonu, aby
poprawnie rozpoznawał komendy
głosowe. Odwołaj się do instrukcji
obsługi telefonu, aby sprawdzić
dostępność i działanie tej funkcji.
1. Dotknij Telefon > Wybieranie
głosowe.
2. Wypowiedz nazwę kontaktu.
Status telefonu
Sprawdź poziom naładowania baterii
oraz siłę sygnału sieci GSM Twojego
telefonu dotykając Telefon > Status
telefonu.
23
Zarządzanie plikami
Możesz zapisywać w pamięci
wewnętrznej lub na karcie pamięci
pliki takie jak np. zdjęcia JPEG.
UWAGA: nüvi nie jest kompatybilny z systemami Windows®
95, 98, Me, Windows NT®oraz
Mac® OS 10.3 lub starszymi.
Obsługiwane pliki
• Zdjęcia JPEG i JPG: zobacz na
stronę 27
• Mapy i pliki GPX z aplikacji
MapSource®: zobacz na stronę
49
• Pliki własnych GPI z aplikacji
POI Loader: zobacz na stronę 50
24
Podłączanie nüvi do
komputera
Kiedy podłączysz nüvi do Twojego
komputera, zobaczysz opcję
instalacji aplikacji myGarmin
Agent™, która sprawdza porty
USB komputera i umożliwia łatwe
sprawdzenie dostępnych aktualizacji.
Więcej informacji znajdziesz na
stronie 52.
1. Włóż kartę pamięci (wyposażenie
opcjonalne). Wciśnij ją aż się
zatrzaśnie.
2. Podłącz złącze mini-USB kabla
do gniazda na tylnej ścianie nüvi.
3. Podłącz drugą końcówkę kabla
do wolnego portu USB Twojego
komputera.
Twój nüvi i karta pamięci pojawią
się jako dyski wymienne w Mój
komputer w systemie Windows lub
jako zamontowane woluminy na
komputerach Mac.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Managing Files
UWAGA: Niektóre komputery
z wieloma dyskami sieciowymi
mogą niewyświetlić napędów
nüvi. Sprawdź w pomocy Twojego
systemu operacyjnego jak
zmapować dyski.
Transfer plików
1. Znajdź na komputerze plik, który
chcesz skopiować.
2. Zaznacz ten plik i kliknij Edycja >
Kopiuj.
3. Otwórz dysk wymienny
“Garmin” lub dysk wymienny
odpowiadający karcie pamięci.
4. Kliknij Edytuj > Wstaw. Plik
pojawi się na liście plików pamięci
nüvi lub karty pamięci.
5. Kiedy zakończysz transfer plików,
kliknij ikonę
w zasobniku
systemowym Windows, lub
przeciągnij wolumin do Śmietnika
w komputerach Mac.
6. Odłącz nüvi od komputera.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Usuwanie plików
1. Podłącz nüvi do Twojego
komputera i otwórz dysk
wymienny odpowiadający pamięci
nüvi lub karcie pamięci.
2. Zaznacz plik, który chcesz
usunąć.
3. Naciśnij przycisk Delete na
klawiaturze komputera.
OSTRZEŻENIE: Jeśli nie znasz
przeznaczenia danego pliku, nie
usuwaj go. Pamięć Twojego nüvi
zawiera ważne pliki systemowe,
które nie powinny być usuwane.
Usunięcie niewłaściwych plików z
pamięci nüvi może uniemożliwić
korzystanie z urządzenia.
25
Narzędzia
Narzędzia
Menu Narzędzia zapewnia dostęp do
wielu funkcji przydatnych w czasie
podróży.
W menu głównym dotknij
Narzędzia.
Ustawienia
Informacje o ustawieniach
urządzenia znajdziesz na stronach
38-44.
Ekran Gdzie jestem?
Użyj ekranu Gdzie jestem? aby
zobaczyć informacje o miejscu w
którym aktualnie się znajdujesz
oraz najbliższych szpitalach,
posterunkach policji i stacjach
benzynowych. Funkcja ta może być
przydatna jeśli będziesz potrzebować
wezwać pomoc w miejsce w którym
się znajdujesz.
26
1. W menu głównym dotknij
Narzędzia > Gdzie jestem?.
2. Dotknij przycisk po prawej stronie
aby zobaczyć najbliższe obiekty
danej kategorii.
3. Dotknij Zapisz pozycję aby
zapisać w Ulubionych Twoją
aktualną pozycję.
Pomoc
Dotknij Pomoc aby wyświetlić
informacje na temat zasad obsługi
Twojego nüvi.
Dotknij Szukaj aby znaleźć tematy
pomocy zawierające wprowadzone
słowo kluczowe.
MSN® Direct (tylko USA)
Dostęp do danych MSN Direct
możliwy jest tylko z opcjonalnym
odbiornikiem MSN Direct. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz
na http://garmin.msndirect.com
lub www.garmin.com/traffic. Aby
zakupić odbiornik, odwiedź
http://buy.garmin.com.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Narzędzia
Informacje o aktywacji usług MSN
Direct i korzystaniu z MSN Direct,
znajdziesz w Dodatku do instrukcji
obsługi - MSN Direct dostępnym na
www.garmin.com.
Przeglądarka zdjęć
Użyj przeglądarki zdjęć aby obejrzeć
zdjęcia zapisane w pamięci Twojego
nüvi lub na karcie pamięci.
1. Dotknij Narzędzia >
Przeglądarka zdjęć.
• Dotykaj strzałek aby
przechodzić pomiędzy
zdjęciami.
2. Dotknij zdjęcie aby zobaczyć jego
powiększenie.
• Dotknij aby zobaczyć
informacje o wybranym
zdjęciu.
• Dotknij lub aby
powiększyć lub pomniejszyć
zdjęcie.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
• Dotknij i przeciągnij zdjęcie •
aby zobaczyć inną jego część
(jeśli jest powiększone).
• Dotknij aby ukryć pasek
opcji.
3. Użyj suwaka u dołu ekranu aby
określić ilość miniatur zdjęć
wyświetlanych na jednym ekranie.
Pokaz zdjęć
1. Dotknij Narzędzi > Przeglądarka
zdjęć > . Zdjęcia pojawiać się
będą kolejno na kilka sekund.
2. Dotknij ekran w dowolnym
miejscu aby przerwać pokaz.
Nawigacja do zdjęcia
Jeśli zdjęcie zawiera informacje o
pozycji, możesz utworzyć trasę do
tego miejsca.
1. Dotknij Narzędzia >
Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Dotknij > Jedź!.
Na stronie 24 znajdziesz informacje
o ładowaniu zdjęć do Twojego nüvi.
27
Narzędzia
Moje dane
Użyj tego narzędzia aby zarządzać i
usuwać Twoje zapisane dane, jak np.
punkty Ulubione.
1. Dotknij Narzędzia > Moje dane.
2. Wybierz opcję:
• Ustal pozycję domową
• Usuń Ulubione
• Wyczyść dziennik podróży
• Usuń wybrane trasy
Czas na świecie
1. Dotknij Narzędzia > Czas na
świecie.
2. Aby zmienić miasto na liście,
dotknij jeden z przycisków z
miastem.
3. Podaj nazwę miasta i dotknij
Gotowe.
4. Jeśli potrzeba, wybierz właściwe
miasto z listy.
5. Dotknij Mapa świata aby
zobaczyć mapę. Obszary w
których aktualnie jest noc, są na
mapie wycieniowane.
28
6. Dotknij aby wrócić do ekranu
zegarów.
Kalkulator
Dotknij Narzędzia > Kalkulator
aby uruchomić kalkulator.
Przelicznik jednostek
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
jednostek.
2. Dotknij Konwersja, wybierz
wielkość fizyczną i dotknij OK.
3. Dotknij przycisk jednostki którą
chcesz zmienić.
4. Wybierz jednostkę miary i dotknij
OK. Powtórz krok jeśli potrzeba.
5. Dotknij pole obok nazwy jednostki
i wprowadź wartość do konwersji.
6. Wprowadź wartość i dotknij
Gotowe. Wartość zostanie
przeliczona.
7. Dotknij Wyczyść aby wykonać
inną konwersję.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Narzędzia
Aktualizacja kursów
Kursy walut możesz aktualizować
ręcznie, aby zawsze uzyskiwać
możliwie dokładne wyniki przeliczeń
walut.
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
jednostek > Konwersja.
2. Wybierz Waluta i dotknij OK.
3. Dotknij przyciski nazw walut i
wybierz waluty, które chcesz
przeliczać lub aktualizować ich
kursy.
4. Dotknij Aktualizuj.
5. Dotknij pole obok symbolu waluty
aby wprowadzić nowy kurs.
6. Dotknij Zapisz aby zapisać nowe
kursy. Dotknij Przywróć aby
korzystać z domyślnych kursów
walut.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
ecoRoute™
Dotknij Narzędzia > ecoRoute.
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie
paliwa Twojego pojazdu, emisję
zanieczyszczeń oraz koszt paliwa
przy nawigacji do wybranego
celu, a także oferuje narzędzia
wspomagające naukę oszczędnego
stylu jazdy.
Dane dostarczane przez funkcję
ecoRoute są tylko przybliżone. Dane
te nie są na bieżąco odczytywane
z pojazdu. Aby uzyskać dokładne
wskazania raportów paliwa dla
Twojego pojazdu i stylu jazdy,
skonfiguruj poprawnie zużycie
paliwa.
Przy pierwszym uruchomieniu
funkcji ecoRoute będziesz proszony
o podanie informacji o pojeździe,
średnim zużyciu i cenie paliwa.
29
Narzędzia
Raport paliwa
Jeśli wprowadziłeś profil pojazdu
i aktualną cenę paliwa, Twój nüvi
obliczy średnie zużycie paliwa dla
Twojego pojazdu, poziom emisji
zanieczyszczeń oraz koszt zużytego
paliwa.
Dane zużycia paliwa bazują na
estymacji prędkości i przyspieszeń
dla typowego pojazdu.
Dotknij Narzędzia > ecoRoute >
Raport o paliwie.
WSKAZÓWA: Aby zapewnić
ciągłość rejestracji danych paliwa,
zawsze włączaj nüvi kiedy ruszasz
w drogę.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibruj zużycie paliwa, aby
otrzymać możliwie dokładny raporty
paliwa dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibrację wykonaj gdy
tankujesz pojazd do pełna.
1. Oblicz zużycie w milach na galon
lub litrach na 100 kilometrów.
2. Dotknij Narzędzia > ecoRoute >
Raport o paliwie > Kalibruj.
lub
aby
3. Dotknij
wprowadzić wartość obliczoną w
kroku 1.
4. Dotknij OK.
Zmiana ceny paliwa
Wprowadź cenę paliwa potrzebną do
obliczeń kosztu paliwa dla trasy oraz
kalkulacji raportów paliwa.
1. Dotknij Narzędzia > ecoRoute >
Cena paliwa.
2. Wprowadź aktualną cenę i dotknij
Gotowe.
30
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Narzędzia
Funkcja Sprawdź się
Funkcja Sprawdź się pomaga
zminimalizować zużycia paliwa,
poprzez ocenę Twojego stylu jazdy.
Im wyższa łączna ocena wyliczona
przez tą funkcję, tym więcej paliwa
możesz zaoszczędzić.
Dotknij Narzędzia > ecoRoute >
Sprawdź się > Start.
Zasady punktacji funkcji
Sprawdź się
Dotknij ikonę na ekranie
mapy aby zobaczyć szczegółowe
informacje o punktacji. Kolor liścia
na ikonie funkcji Sprawdź się
zmienia się zależnie od osiąganych
wyników.
Ogólna punktacja funkcji
Sprawdź się jest średnią z trzech,
następujących wyników:
Ocena za przyspieszanie—zbierasz
punkty za łagodne przyspieszanie;
tracisz punkty za gwałtowne
przyspieszanie.
Ocena za zwalnianie—zbierasz
punkty za łagodne hamowanie;
tracisz punkty za gwałtowne
hamowanie.
Ocena za prędkość—zbierasz
punkty za jazdę z ekonomiczną
prędkością, która dla większości
pojazdów mieści się w zakresie
około 70–95 km/h.
Przerwanie działania funkcji
Sprawdź się
1. Na ekranie mapy dotknij
2. Dotknij Stop > Tak.
.
Edycja profilu pojazdu
Dotknij Narzędzia > ecoRoute >
Profil pojazdu.
Typ paliwa—określ rodzaj paliwa.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
31
Using the Tools
Zużycie paliwa w mieście—podaj
średnie zużycie paliwa w mieście dla
Twojego pojazdu.
1. Dotknij Narzędzia > ecoRoute >
Raport o przebiegu.
2. Wybierz raport.
Zużycie paliwa na autostradzie—
podaj średnie zużycie paliwa na
autostradzie dla Twojego pojazdu.
W nüvi możesz zobaczyć do 20
raportów przebiegu. Raporty te
możesz także znaleźć w folderze
Reports pamięci Twojego nüvi.
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać
najlepsze rezultaty kalibruj
średnie zużycie paliwa zamiast
zmian zużycia paliwa dla miasta i
autostrady w tym miejscu. Zajrzyj
na stronę 30.
Raport o przebiegu
Raporty przebiegu zawierają
informacje o dystansie, czasie,
średnim zużyciu i koszcie paliwa w
czasie nawigacji do wybranego celu.
Raport przebiegu jest tworzony dla
każdej trasy którą przejedziesz. Jeśli
przerwiesz nawigację po trasie w
nüvi, raport przebiegu jest tworzony
dla dystanu, który przebyłeś.
32
Porady
Twój nüvi udostępnia również
porady, dzięki stosowaniu których
możesz oszczędzać paliwo.
Dotknij Narzędzia > ecoRoute >
Porady.
Zerowanie danych
ecoRoute
1. Dotknij Narzędzia > ecoRoute.
2. Wybierz kategorię, której dane
chcesz zresetować i dotknij
Reset.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Narzędzia
Oferty specjalne
W pakiecie Twojego nüvi znajduje
się odbiornik komunikatów
drogowych, dzięki któremu możesz
również odbierać oferty specjalne
związane z miejscem w którym się
znajdujesz oraz kupony rabatowe.
Tego typu usługi są dostępne
wyłącznie na obszarze Ameryki Płn.
Odbiornik komunikatów drogowych
musi być podłączony do zasilania
zewnętrznego, a jednocześnie musisz
się znajdować w obszarze gdzie
dostępne są takie dane, aby móc je
odebrać. Kiedy na ekranie pojawi
się oferta, dotknij ją aby znaleźć
najbliższe miejsce w którym możesz
z niej skorzystać. Jeśli oferta zawiera
również ikonę kuponu, dotknij ją
na ekranie Jedź! aby otrzymać kod
kuponu rabatowego. Zapisz ten kod
i pokaż go, gdy przybędziesz do
miejsca w którym możesz z niego
skorzystać.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
OSTRZEŻENIE: Nie próbuj
zapisywać kodów kuponów w
trakcie jazdy.
Aby wyświetlić listę odebranych
ofert, dotknij Narzędzia > Oferty.
Aby wyłączyć odbiór ofert, musisz
wyłączyć odbiór komunikatów
drogowych. Dotknij Narzędzia
> Ustawienia > Utrudnienia
drogowe, i usuń zaznaczenie w polu
Włącz utrudnienia drogowe.
33
Korzystanie z komunikatów TMC
Odbiornik FM
komunikatów TMC
UWAGA: Garmin nie jest
odpowiedzialny za dokładność
danych o ruchu drogowym.
Twój nüvi może odbierać dane
TMC (Traffic Message Channel)
poprzez odbiornik FM lub dane
MSN® Direct, zależnie od typu
podłączonego odbiornika.
Twój nüvi wyświetla dane z obu
źródeł na tych samych zasadach.
Informacje o obszarach, gdzie
dostępne są komunikaty drogowe
oraz o odbiornikach znajdziesz na
www.garmin.com/traffic.
Komunikaty TMC z
odbiornika FM
Odbiornik komunikatów drogowych
TMC FM, zintegrowany z kablem
zasilającym z gniazda zapalniczki,
34
jest dostarczany standardowo w
niektórych pakietach nüvi, a dla
pozostałych nüvi jest dostępny jako
akcesoria opcjonalne. Zajrzyj na
stronę iv aby sprawdzić pakiety
zawierające ten odbiornik.
Złącze mini-USB
Antena wbudowana
Dioda zasilania
Złącze anteny
zewnętrznej
Wtyczka do
zapalniczki
Nie musisz dokonywać aktywacji
subskrypcji komunikatów
dla Twojego odbiornika FM.
Subskrypcje zostaną aktywowane
automatycznie gdy nüvi odbierze
sygnał z satelitów i jednocześnie
odbierać będzie komunikaty
drogowe od płatnego dostawcy.
Odwiedź serwis www.garmin
.com/traffic lub www.garmin.com
aby uzyskać więcej informacji.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Korzystanie z komunikatów TMC
Komunikaty MSN®
Odbiornik MSN Direct dostępny
jest opcjonalnie dla wszystkich nüvi
1200, 1300 i 1400. Odbiornik ten
odbiera dane MSN Direct, w tym
również informacje o utrudnieniach
drogowych.
Informacje o sposobie aktywacji
usług MSN Direct oraz korzystania
z MSN Direct, znajdziesz w
dodatkowej instrukcji MSN Direct
dostępnej na www.garmin.com.
MSN Direct dostępny jest wyłącznie
dla Ameryki Płn.
Dodawanie i odnawianie
subskrypcji
Aby dodać lub odnowić subskrypcję
komunikatów dotknij Narzędzia
> Ustawienia > Utrudnienia
drogowe. Więcej informacji
znajdziesz na stronie 43 oraz
www.garmin.com/fmtraffic.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Odbiór danych
o utrudnieniach
drogowych
Aby odebrać informacje o
utrudnieniach drogowych, spełnione
muszą być następujące warunki:
• Odbiornik komunikatów
drogowych musi być podłączony
do nüvi.
• Odbiornik komunikatów
drogowych oraz nüvi muszą być
podłączone do zewnętrznego
źródła zasilania.
• Odbiornik komunikatów
drogowych oraz nüvi muszą
znajdować się w zasięgu stacji
FM nadającej informacje o
utrudnieniach.
UWAGA: Ogrzewane
(metalizowane) szyby mogą
utrudniać odbiór sygnału.
35
Korzystanie z komunikatów TMC
Utrudnienia w pobliżu
Kiedy odbierasz informacje o
ruchu drogowym, w lewym,
górnym rogu ekranu mapy pojawia
się odpowiednia ikona. Ikona
komunikatów drogowych zmienia
swój kolor, wskazując w ten sposób
stopień utrudnień na Twojej trasie
lub drodze którą aktualnie się
poruszasz.
Kolor
Opis
Znaczenie
Zielony Niska ważność
Ruch
normalny.
Żółty
Średnia
ważność
Ruch
utrudniony.
Czerwony
Wysoka
ważność
Ruch mocno
utrudniony
lub
wstrzymany.
36
Utrudnienia na trasie
W czasie obliczania Twojej
trasy, nüvi sprawdza aktualne
utrudnienia drogowe i automatycznie
optymalizuje trasę pod kątem
najkrótszego czasu. Jeśli na Twojej
trasie, w trakcie nawigacji wystąpią
duże opóźnienia w ruchu, nüvi
automatycznie ją przeliczy. Mimo
to trasa może zostać poprowadzona
poprzez obszar utrudnień, jesli nie
istnieje alternatywna droga.
Ikona utrudnień drogowych
Jeśli na trasie wystąpią utrudnienia o
niskiej ważności, dotknij ikonę aby
zobaczyć jaki czas opóźnienia został
dodany do Twojej trasy. Czas ten
jest już wliczony we wskazywanym
przybliżonym czasie przybycia.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Korzystanie z komunikatów TMC
Ręczne unikanie utrudnień na
trasie
1. Na ekranie mapy, dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. Użyj strzałek aby zobaczyć
wszystkie opóźnienia na Twojej
trasie (jeśli potrzeba).
4. Dotknij Unikaj aby ominąć
utrudnienia.
Mapa utrudnień
drogowych
Na mapie utrudnień kolorami
oznaczone są miejsca utrudnień i ich
ważność oraz opóźnienia.
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Pokaż mapę utrudnień
aby zobaczyć miejsca utrudnień.
Aby powrócić do normalnej mapy,
dotknij ikonę utrudnień, a następnie
Pokaż normalną mapę.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Przeglądanie utrudnień
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Szukaj aby zobaczyć listę
utrudnień.
3. Aby sprawdzić szczegóły,
dotknij jeden z wpisów na liście.
Jeśli istnieje więcej niż jedno
utrudnienie, użyj strzałek aby
zobaczyć pozostałe.
Oferty specjalne
W Ameryce Płn, jeśli nüvi posiada
odbiornik FM TMC, możesz odebrać
oferty i kupony rabatowe. Dotknij
ofertę na ekranie aby znaleźć
najbliższy obiekt z nią powiązany.
OSTRZEŻENIE: Nie zapisuj
kodów kuponów w trakcie jazdy.
Aby przerwać odbieranie
ofert, wyłącz funkcję odbioru
komunikatów. Zajrzyj na stronę 33.
37
Dostosowanie nüvi
Dostosowanie nüvi
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij ikonę ustawień, które
chcesz zmienić.
3. Dotknij przycisk pod nazwą
ustawienia, aby je zmienić.
Zmiana ustawień
systemowych
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
System.
Symulacja GPS—włącz symulator
aby wyłączyć moduł GPS i
symulować nawigację (np. testowo
lub w celach treningowych), oraz
ograniczyć zużycie baterii.
38
Tryb pracy—określ sposób
nawigacji dla optymalizacji tras:
Samochów, Pieszy, lub Rower.
Układ klawiatury—dotknij
QWERTY aby używać klawiatury
o układzie podobnym do komputera,
lub dotknij ABCDE aby używać
układu alfabetycznego (dostępne
tylko w seriach nüvi 1300 i 1400).
Jednostki—wybierz jednostki miary
Kilometry lub Mile.
O systemie—wyświetla wersję
oprogramowania nüvi, ID urządzenia
oraz informacje o pozostałych
komponentach systemowych.
Informacje te mogą być potrzebne
przy aktualizacji oprogramowania
urządzenia lub zakupie dodatkowych
map (zajrzyj na stronę 50).
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia systemowe.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dostosowanie nüvi
Zmiana ustawień
nawigacyjnych
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja.
Preferencje trasy—wybierz sposób
obliczania Twoich tras:
• Krótszy czas—obliczane będą
trasy o najkrótszym czasie
przejazdu, ale niekoniecznie o
najmniejszym dystansie.
• Najkrótsza—obliczane będą
trasy o najmniejszym dystansie,
ale niekoniecznie najkrótszym
czasie przejazdu.
• Bezdroże—wyznacza trasy w
linii prostej (poza drogami).
• Mniej paliwa—obliczane będą
trasy o namniejszym zużyciu
paliwa. Kalkulacja oparta jest
o prędkości na drogach oraz
konieczność przyspieszania i
zwalniania na wybranej trasie.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Unikane—wybierz typy dróg,
których chesz unikać na Twojej
trasie.
Środki transportu—określ jakie
środki transportu publicznego mają
być brane pod uwagę przy obliczaniu
tras pieszych. Opcja dostępna
tylko gdy załadowane są mapy
cityXplorer. Zajrzyj na stronę 6.
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia nawigacyjne.
Zmiana ustawień
Wyświetlania
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
Schemat kolorów—wybierz Dzień
aby tło ekranu było jasne, Noc
aby tło było ciemne, lub Auto aby
automatycznie przełączać pomiędzy
tymi trybami.
Zrzut ekranowy—włącz tą funkcję
39
Dostosowanie nüvi
i dotknij aby wykonać “zdjęcie”
ekranu. Zrzuty zapisywane są w
folderze screenshots pamięci nüvi.
Jasność—wyreguluj poziom
podświetlenia ekranu. Redukcja
jasności podświetlenia pozwala
wydłużyć czas pracy na baterii.
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia wyświetlania.
Zmiana ustawień czasu
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Czas.
Format czasu—wybierz format 12godzinny, 24-godzinny, lub format
UTC.
Bieżący czas—ręcznie ustaw
aktualny czas w Twoim nüvi.
Zaznacz Auto aby nüvi dobierał
ustawienia czasu (strefy czasowej)
zależnie od Twojego położenia.
40
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia czasu.
Ustawienia języka
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Język.
Język głosu—zmień język
komunikatów głosowych.
Język tekstu—zmień język w
jakim wyświetlane będą wszystkie
informacje na ekranie. Zmiana
języka tekstu nie zmienia nazw
danych wprowadzonych przez
użytkownika (np. Ulubionych) czy
danych zawartych w mapach (np.
nazw ulic).
Klawiatura—wybierz język dla
klawiatury. Dotknij Tryb gdy
wyświetlana jest klawiatura aby
zmienić ten język w trakcie pracy.
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia języka.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dostosowanie nüvi
Zmiana ustawień mapy
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Mapa.
Szczegółowość mapy—zmień
ilość szczegółów wyświetlanych
na mapie. Im więcej detali, tym
wolniejsze odświeżanie mapy.
Widok mapy—wybierz sposób
wyświetlania mapy.
• Kierunek u góry—wyświetla
mapę w widoku płaskim (2D)
zorientowaną górą ekranu w
kierunku ruchu.
• Północ u góry—wyświetla mapę
2D zorientowaną wg północy.
• 3D—wyświetla mapę w
perspektywie zorientowaną górą
ekranu w kierunku ruchu.
Pojazd—dotknij Zmień aby zmienić
ikonę używaną do wyświetlania
Twojej pozycji na mapie. Dotknij
ikonę której chcesz użyć i dotknij
OK. Pobierz dodatkowe ikony
pojazdów z www.garmingarage.com.
Dziennik podróży—pokaż lub ukryj
ślad Twojej podróży. Aby usunąć ten
ślad z pamięci, dotknij Narzędzia
> Moje dane > Wyczyść dziennik
podróży.
Informacje—sprawdź zainstalowane
w Twoim nüvi mapy i ich wersje.
Dotknij nazwę mapy aby ją włączyć
(znak zaznaczenia) lub wyłączyć
(brak znaku zaznaczenia).
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia mapy.
UWAGA: W trybie pieszym
jedynym dostępnym widokiem
mapy jest Północ u góry.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
41
Dostosowanie nüvi
Ustawienia
Zabezpieczeń
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
Garmin Lock—włącza funkcję
blokadu Garmin Lock™ w Twoim
nüvi. Podaj 4-cyfrowy PIN i
bezpieczną lokalizację. Więcej
informacji na stronie 46.
Tryb bezpieczny—włącz lub wyłącz
tryb bezpieczny. W trakcie jazdy,
tryb bezpieczny blokuje dostęp do
wszystkich funkcji wymagających
większej uwagi, które mogą
powodować rozpraszanie kierowcy.
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia zabezpieczeń. Pamiętaj,
że przywrócenie ustawień
domyślnych nie usuwa PINu Garmin
Lock czy bezpiecznej lokalizacji.
Ustawienia Bluetooth
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth.
Telefon—Dotknij Dodaj > OK aby
sparować telefon wyposażony w
Bluetooth Zajrzyj na strony 19–23.
Dotknij Zmień aby połączyć się z
innym telefonem.
• Rozlącz—wybierz telefon który
chcesz odłączyć od nüvi i dotknij
Tak.
• Usuń—wybierz telefon który
chcesz usunąć z pamięci nüvi i
dotknij Tak.
Bluetooth—włącz lub wyłącz
moduł Bluetooth. Ikona Bluetooth
pojawi się w menu głównym
jeśli moduł ten jest włączony. Aby
uniknąć automatycznego łączenia z
telefonem wybierz Wyłączone.
Przyjazna nazwa—wprowadź
przyjazną nazwę która będzie
42
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dostosowanie nüvi
identyfikować Twojego nüvi w
innych urządzeniach z Bluetooth.
Dotknij Gotowe.
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia Bluetooth. Funkcja ta nie
usuwa danych parowania telefonów.
Ustawienia Punktów
alarmowych
Aby zmieniać te ustawienia, musisz
mieść załadowaną do nüvi bazę
punktów ostrzegawczych (np.
fotoradarów) . Zajrzyj na stronę 50.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Punkty alarmowe.
Alerty—włącz lub wyłącz alarmy
zbliżania się do własnych POI lub
innych punktów ostrzegawczych.
Przywróć—przywraca domyślne
ustawienia punktów alarmowych.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Subskrypcje
komunikatów drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych
dostarczany jest w niektórych
pakietach nüvi. Dotknij Narzędzia
> Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
Opcje dla Ameryki Płn
Pojawi się lista Twoich subskrypcji
komunikatów FM wraz z datami ich
ważności. Dotknij Dodaj aby dodać
subskrypcję.
Opcje poza Ameryką Płn
Dostawca—wybierz dostawcę
którego chcesz używać. Dotknij
Auto aby używać najlepszego
dostawcy dla obszaru w którym się
znajdujesz, lub wybierz określonego
dostawcę.
Szukaj—szukaj dostawców
komunikatów TMC. Aby zwiększyć
czas poszukiwania, dotknij Tak aby
wyczyścić listę dostawców.
43
Dostosowanie nüvi
Subskrypcje—wyświetla listę
subskrypcji wraz z datami ich
wygaśnięcia. Dotknij Dodaj aby
dodać subskrypcję.
Dodawanie subskrypcji
Możesz zakupić dodatkowe
subskrypcje lub je odnowić jeśli
wygasną. Odwiedź serwis
www.garmin.com/fmtraffic.
UWAGA: Nie musisz aktywować
subskrypcji dostarczonej
wraz z Twoim odbiornikiem
komunikatów FM (jeśli
znajduje się on w pakiecie).
Subskrypcja zostanie aktywowana
automatycznie gdy nüvi odbierze
jednocześnie sygnał z satelitów
oraz komunikaty drogowe od
dostępnego dostawcy.
1. W menu głównym dotknij
Narzędzia > Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
44
2. Dla urządzeń spoza Ameryki Płn
dotknij Subskrypcje > Dodaj. Dla
urządzeń z Ameryki Płn dotknij
Dodaj.
3. Zapisz ID odbiornika FM
komunikatów drogowych.
4. Odwiedź www.garmin.com
/fmtraffic aby zakupić subskrypcję
i otrzymać 25-znakowy kod.
5. Dotknij Dalej w nüvi, wprowadź
kod i dotknij Gotowe.
Kod subskrypcji nie może być
wykorzystywany wielokrotnie.
Musisz otrzymać nowyc kod przy
każdym odnowieniu Twojej usługi.
Jeśli posiadasz wiele odbiorników
FM, musisz posiadać odpowiednie
kody dla każdego z nich.
Przywracanie
wszystkich ustawień
domyślnych
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij Przywróć.
3. Dotknij Tak.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
Dodatek
Konserwacja nüvi
Twój nüvi zawiera czułe elementy
elektroniczne które mogą zostać
trwale uszkodzone jeśli będą
narażone na nadmiernie wibracje
lub uderzenia. Aby zminimalizować
ryzyko uszkodzenia nüvi, unikaj
rzucania urządzeniem i jego pracy w
warunkach dużych wibracji.
Czyszczenie urządzenia
nüvi jest zbudowany z wysokiej
jakości materiałów i nie wymaga
innych zabiegów jak okresowe
czyszczenie. Wyczyść obudowę
urządzenia (z pominięciem ekranu)
za pomocą ściereczki zwilżonej
delikatnym detergentem, a następnie
wytrzyj ją do sucha. Unikaj
aktywnych środków chemicznych,
które mogą uszkodzić obudowę z
tworzywa sztucznego.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Czyszczenie ekranu
Wyczyść ekran za pomocą miękkiej,
czystej i nie pozostawiającej włókien
ściereczki. Użyj wody, alkoholu
izopropylowego, lub środka do
czyszczenia szkieł optycznych.
Zwilż ściereczkę i delikatnie
przetrzyj ekran dotykowy.
Ochrona Twojego nüvi
• Nie przechowuj nüvi w miejscach
gdzie byłby narażony na
działanie wysokich temperatur,
gdyż może to sposodować jego
trwałe uszkodzenie.
• Unikaj kontaktu nüvi z
wodą. Kontak z wodą może
spowodować nieprawidłową
pracę urządzenia.
• Mimo iż możliwe jest stosowanie
rysików z PDA do obsługi
ekranu, nigdy nie używaj ich
w czasie jazdy. Nie używaj
twardych lub ostrych narzędzi
45
Dodatek
do obsługi ekranu, gdyż może to
sposowodować jego mechaniczne
uszkodzenie.
Zapobieganie kradzieży
• Aby uniknąć kradzieży,
zdejmij urządzenie i uchwyt z
widocznego miejsca, gdy nie są
one używane. Oczyść widoczny
ślad po przyssawce widoczny na
szybie.
• Nie pozostawiaj urządzenia w
schowku.
• Zarejestruj swój produkt na
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock.
• Więcej informacji poniżej.
Blokowanie nüvi
Garmin Lock jest funkcją
antykradzieżową która blokuje
nüvi. Przy każym włączeniu nüvi,
wprowadź PIN lub przemieść się do
bezpiecznej lokalizacji.
46
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia
> Zabezpieczenia.
2. Dotknij przycisk poniżej opcji
Garmin Lock.
3. Wprowadź 4-cyfrowy PIN i
przemieść się do bezpiecznej
lokalizacji.
Czym jest bezpieczna
lokalizacja?
Twoją bezpieczną lokalizacją
powinno być miejsce do którego
często wracasz, np. Twój dom. Jeśli
nüvi odbiera sygnał z satelitów
i znajdujesz się w bezpiecznej
lokalizacji, nie musisz wprowadzać
kodu PIN aby odblokować nüvi.
UWAGA: Jeśli zapomnisz PIN
i Twoją bezpieczną lokalizację,
będziesz musiał przesłać nüvi
do serwisu Garmin celem
jego odblokowania. Wraz z
urządzeniem musisz przesłać
ważne potwierdzenie rejestracji
urządzenia lub dowód zakupu.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
Kalibracja ekranu
Jeśli ekran dotykowy nie reaguje
poprawnie, skalibruj go.
1. Wyłącz urządzenie nüvi.
2. Przytrzymaj lewy górny róg
ekranu podczas włączania
urządzenia nüvi.
3. Zwolnij klawisz zasilania, gdy
ukaże się ekran Garmin.
4. Nadal trzymaj naciśnięty lewy
górny róg ekranu przez około
30 sekund, aż ukaże się ekran z
opcją „Naciśnij kropkę”.
Aktualizacja
oprogramowania
1. Podłącz nüvi do komputera
używając kabla USB. Pojawi się
okno opcji.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę aby
otworzyć stronę pobierania
myGarmin Agent. Jeśli okno
opcji nie pojawi się, lub używasz
komputera Mac, odwiedź www
.garmin.com/agent.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
3. Postępuj wg wyświetlonych
instrukcji.
Kiedy zainstalujesz myGarmin
Agent, przy podłączeniu Twojego
nüvi do komputera otwarte zostanie
okno “mój Pulpit”. mój Pulpit
sprawdzi wersję oprogramowania
zainstalowaną w nüvi i dostarczy
dodatkowe informacje na jego temat.
Usuwanie wszystkich
danych użytkownika
WAŻNE: Funkcja usuwa
wszystkie dane wprowadzone
przez użytkownika.
1. W czasie włączania nüvi
przytrzymaj palec w prawym,
dolnym rogu ekranu nüvi.
2. Trzymaj palec aż do pojawienia
się komunikatu.
3. Dotknij Tak aby usunąć dane.
Przywrócone zostaną wszystkie
ustawienia domyślne. Wszystkie
zapisane dane zostaną usunięte.
47
Dodatek
Informacje o baterii
Aby wydłużyć czas pracy na
baterii,nie pozostawiaj nüvi w
bezpośred-nim świetle słonecznym i
unikaj pozostawiania go w miejscach
gdzie byłby narażony na działanie
wyso-kich temperatur.
Ikona baterii
w menu głównym
wskazuje status baterii nüvi. Aby
zwiększyć dokładność wskazań
zużycia baterii, rozładuj całkowicie
akumulator, a następnie naładuj go
do pełna. Nie przerywaj ładowania
aż do całkowitego naładowania.
Ładowanie Twojego nüvi
Ładuj urządzenie nüvi przez
przynajmniej 4 godziny przed
korzystaniem z niego na zasilaniu
bateryjnym.
• Podłącz przewód zasilający z
gniazda zapalniczki.
• Podłącz kabel USB (dołączony
48
do niektórych pakietów).
• Podłącz zasilacz sieciowy
(opcjonalny).
Wymiana bezpiecznika
OSTRZEŻENIE: Przy wymianie
bezpiecznika nie zgub żadnej
ruchomej części wtyczki i złóż ją
poprawnie z powrotem.
Jeśli urządzenie nie jest ładowane w
samochodzie, być może trzeba
wymienić bezpiecznik znajdujący się
we wtyczce do gniazda zapalniczki.
1. Odkręć czarny
Nakretka
pierścień i
zdejmij go.
Srebrna
koncówka
2. Wyjmij
Bezpiecznik
bezpiecznik
bezpiecznk
(szklana rurka
z metalowymi
końcówkami) i włóż nowy
bezpiecznik 1 A.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
3. Upewnij się że metalowa
końcówka jest włożona w czarny
pierścień. Przykręć czarny
pierścień.
Wyjmowanie nüvi oraz
uchwytu
Aby wyjąć nüvi z uchwytu, naciśnij
wystający element w górnej części
uchwytu, odchylając jednocześnie
górną część nüvi do przodu.
Aby wyjąć obejmę uchwytu z
ramienia z przyssawką, obróć
obejmę w lewo lub prawo. Dociśnij
obejmę w wybranym kierunku aby
odłączyć ją od ramienia przyssawki.
Aby zdjąć przyssawkę z szyby,
odchyl jej dźwignię w Twoim
kierunku. Pociągnij za wystającą
część przyssawki w Twoim kierunku.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Instalacja na kokpicie
Użyj dostarczonego krążka
mocującego aby zainstalować
urządzenie na kokpicie.
WAŻNE: Permanenta taśma
mocująca jest bardzo trudna do
usunięcia po jej przyklejeniu.
1. Wyczyść i osusz kokpit w miejscu
instalacji krążka.
2. Zdejmij taśmę zabezpieczającą z
dolnej powierzchni krążka.
3. Umieść krążek na kokpicie.
4. Usuń przezroczystą folię z górnej
powierzchni krążka.
5. Umieść uchwyt z przyssawką
na górnej powierzchni krążka.
Odchyl dźwignię przyssawki w
kierunku krążka.
nüMaps Guarantee™
Jeśli w nowo zakupionym nüvi
zainstalowane są starsze mapy niż
aktualnie dostępne, możesz otrzymać
jedną darmową aktualizację (jeśli
49
Dodatek
jest dostępna), rejestrując nüvi na
http://my.garmin.com w ciągu 60 dni
od pierwszego wyznaczenia pozycji
przez urządzenie, gdy było ono w
ruchu. Aktualizacja nie zostanie
przyznana jeśli zarejestrujesz nüvi
telefonicznie lub po upływie 60 dni
od pierwszego użycia urządzenia.
Dodatkowe mapy
Możesz zakupić dodatkowe
mapy dla Twojego nüvi. Listę
map kompatybilnych z Twoim
nüvi, znajdziesz na stronie
Twojego produktu nüvi w serwisie
internetowym Garmin (www.garmin
.com), klikając zakładkę Maps.
Informacje o sygnałach
z satelitów GPS
nawigacja. Jeśli znajdujesz się w
pomieszczeniu, w pobliżu wysokich
budynków lub drzew, czy też
na parkingu wielpoziomowym,
Twój nüvi może nie odebrać tych
sygnałów. Wyjdź na zewnątrz,
w miejsce wolne od wysokich
przeszkód aby uruchomić nüvi.
Kiedy nüvi odbierze sygnał z
satelitów, słupki wskaźnika siły
sygnału w menu głównym zmienią
swój kolor na zielony
. Gdy
łączność ta zostanie utracona, słupki
staną się czerwone lub przezroczyste
.
Więcej informacji o systemie GPS,
znajdziesz na www.garmin.com
/aboutGPS.
Twój nüvi musi odebrać sygnały z
satelitów GPS (Global Positioning
System) aby możliwa była
50
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
Dodatki i akcesoria
opcjonalne
Informacje o dodatkach i akcesoriach
opcjonalnych znajdziesz na
http://buy.garmin.com lub
www.garmin.com/extras, a także u
Twojego dealera Garmin.
Własne bazy punktów POI
Użyj aplikacji POI Loader aby
załadować bazy własnych punktów
POI do pamięci nüvi. Bazy POI
dostępne są w wielu serwisach w
sieci Internet. Niektóre z tych baz
pełnią funkcje ostrzegawcze, np.
bazy fotoradarów.
Odwiedź www.garmin.com/extras, i
kliknij POI Loader aby zainstalować
aplikację POI Loader w Twoim
komputerze. Więcej informacji na
temat tej aplikacji znajdziesz w
Pomocy POI Loader. Naciśnij F1 po
uruchomienu aplikacji aby otworzyć
Pomoc.
Aby przejrzeć własne POI
zainstalowane w urządzeniu, dotknij
Dokąd? > Dodatki > Własne
punkty POI.
Aby zmienić ustawienia alarmów
POI, dotknij Narzędzia >
Ustawienia > Punkty alarmowe >
Alerty.
Aby usunąć własne POI z pamięci
nüvi, podłącz nüvi do komputera.
Otwórz folder POI znajdujący się w
pamięci nüvi lub na karcie pamięci.
Usuń plik o nazwie poi.gpi.
Bazy Safety Cameras
Dla wybranych obszarów dostępne
są bazy Safety camera. Odwiedź
http://my.garmin.com aby sprawdzić
ich dostępność. Dla wymienionych
tam obszarów, bazy instalowane w
nüvi zawierają informacje o setkach
miejsc instalacji fotoradarów. Twój
nüvi ostrzeże Ciebie o zblianiu się
do takiego miejsca, a także ostrzeże
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/140051
Dodatek
jeśli poruszasz się zbyt szybko. Dane
te są aktualizowane conajmniej raz
w tygodniu, stą zawsze posiadać
będziesz możliwie aktualne dane.
Możesz zakupić dodatkowy
region lub rozszerzyć posiadaną
subskrypcję w dowolnym czasie.
Każdy zakupiony region posiadać
będzie własną datę wygaśnięcia
subskrypcji.
UWAGA: Garmin nie
odpowiada za dokładność tych
baz oraz konsekwencje ich
wykorzystywania.
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide dostarcza
szczegółowych informacji o takich
miejscach, jak restauracje, czy
hotele. Aby zakupić kartę z tym
przewodnikiem, odwiedź serwis
http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z lokalnym dealerem Garmin.
52
Aby korzystać z przewodnika,
włóż zakupioną kartę do slotu w
nüvi. Dotknij Dokąd? > Dodatki.
Dotknij nazwę przewodnika aby go
otworzyć.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami Jeśli masz
pytania skontaktuj się ze wsparciem
produktu Garmin. W USA, odwiedź
serwis www.garmin.com/support, lub
skontaktuj się telefonicznie z Garmin
USA pod nr telefonu (913) 397-8200
lub (800) 800-1020.
W UK, skontaktuj się z Garmin
(Europe) Ltd. pod nr telefonu 0808
2380000.
W Europie, odwiedź www.garmin.
com/support i kliknij Contact
Support aby odnaleźć informacje
o Twoim państwie, lub skontaktuj
się z Garmin (Europe) Ltd. pod nr
telefonu +44 (0) 870.8501241.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
Rejestracja nüvi
Odwiedź http://my.garmin.com
aby zarejestrować nüvi. Zajrzyj na
stronę 24 aby odnaleźć informacje o
połączeniu nüvi z komputerem.
1. Podłącz nüvi. Zobaczysz opcję
instalacji myGarmin Agent
(opcjonalnie).
2. Postępuj wg wyświetlanych
informacji aby zainstalować
myGarmin Agent i zarejestrować
Twoje nüvi.
Po zarejestrowaniu nüvi, możesz
uruchomić subskrypcję usług online
Garmin.
Dane techniczne
seria nüvi 1200
Wymiary (szer × wys × głęb):
9.3 × 7.5 × 1.6 cm
Waga: 113.4 g
Wyświetlacz: 3.5 cala. poziomy,
320 × 240 piseli; 64K
kolorów; QVGA TFT; białe
podświetlenie; dotykowy
Obudowa: nie zapewniająca
wodoszczelności (IPXO)
Zakres temperatur pracy:
0°C–60°C
Zakres temperatur ładowania:
0°C–45°C
Pamięć danych: wbudowana i
opcjonalne karty microSD. Nie
wymaga podtrzymania.
Połączenie z PC: port USB 2.0, tryb
pamięci masowej
System operacyjny: własny Garmin
Czas ładowania: do 4 godz.
Zasilanie zewnętrzne: z gniazda
zapalniczki z użyciem
oryginalnego kabla zasilającego
lub za pomocą opcjanalej
ładowarki AC
Pobór mocy: max. 5 W
Czas pracy: do 3 godz.
Typ baterii: niewymienny,
wbudowany akumulator LiIon
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/140053
Dodatek
Moduł GPS: wysokiej czułości z
obsługą procedury HotFix™
Czasy akwizycji*:
Gorący start: <1 sek
Zimny start: <38 sek
Reset fabryczny: <45 sek
*Średnie czasy akwizycji, gdy
urządzenie nie znajduje się w ruchu i
posiada niczym nie osłonięty widok
nieba.
seria nüvi 1300
Wymiary (szer × wys × głęb):
12.2 × 7.5 × 1.6 cm
Waga: 161.6 g
Wyświetlacz: 4.3 cala poziomy,
480 × 272 pikseli; 64K
kolorów; WQVGA TFT; białe
podświetlenie; dotykowy
Obudowa: nie zapewniająca
wodoszczelności (IPXO)
Zakres temperatur pracy:
0°C–60°C
54
Zakres temperatur ładowania:
0°C–45°C
Pamięć danych: wbudowana lub
opcjonalne karty microSD. Nie
wymaga podtrzymania.
Połączenie z PC: USB 2.0 tryb
pamięci masowej
System operacyjny: własny Garmin
Czas ładowania: do 4 godz.
Zasilanie zewnętrzne: z gniazda
zapalniczki z użyciem
oryginalnego kabla zasilającego
lub za pomocą opcjanalej
ładowarki AC
Pobór mocy: max 5 W.
Czas pracy: do 3 godz.
Typ baterii: niewymienny,
wbudowany akumulator LiIon
Moduł GPS: wysokiej czułości z
obsługą procedury HotFix™
Czasy akwizycji*:
Gorący start: <1 sek
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
Zimny start: <38 sek
Reset fabryczny: <45 sek
*Średnie czasy akwizycji, gdy
urządzenie nie znajduje się w ruchu i
posiada niczym nie osłonięty widok
nieba.
seria nüvi 1400
Wymiary (szer × wys ×głęb):
13.7 × 8.6 × 1.6 cm
Waga: 221.1 g
Wyświetlacz: 5.0 cali poziomy,
480 × 272 pikseli; 64K
kolorów; WQVGA TFT; białe
podświetlenie; dotykowy
Obudowa: nie zapewniająca
wodoszczelności (IPXO)
Zakres temperatur pracy:
0°C–60°C
Zakres temperatur ładowania:
0°C–45°C
Pamięć danych: wbudowana lub
opcjonalne karty microSD. Nie
wymaga podtrzymania.
Połączenie z PC: USB 2.0 tryb
pamięci masowej
System operacyjny: własny Garmin
Czas ładowania: do 4 godz
Zasilanie zewnętrzne: z gniazda
zapalniczki z użyciem
oryginalnego kabla zasilającego
lub za pomocą opcjanalej
ładowarki AC
Pobór mocy: max 5 W
Czas pracy: do 3 godz
Typ baterii: niewymienny,
wbudowany akumulator LiIon
Moduł GPS: wysokiej czułości z
obsługą procedury HotFix™
Czasy akwizycji*:
Gorący start: <1 sek
Zimny start: <38 sek
Reset fabryczny: <45 sek
*Średnie czasy akwizycji, gdy
urządzenie nie znajduje się w ruchu i
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/140055
Dodatek
posiada niczym nie osłonięty widok
nieba.
Deklaracja zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje, iż ten
produkt nüvi pozostaje w zgodzie z
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Aby przejrzeć pełny tekst Deklaracji
zgodności, odwiedź stronę produktu
Garmin w serwisie www.garmin.com.
Licencja na
oprogramowanie
KORZYSTAJĄC Z nüvi,
ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ
POSTANOWIEŃ I WARUNKÓW
NINIEJSZEJ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE. PRZECZYTAJ
UWAŻNIE TREŚĆ LICENCJI.
Garmin udziela Tobie ograniczonej
licencji na korzystanie z oprogramowania
zainstalowanego w tym urządzeniu
(“Oprogramowania”) w formie binarnego
pliku wykonywalnego w czasie
normalnej pracy produktu. Tytuł prawny,
prawa własności i prawa własności
56
intelektualnej do Oprogramowania
pozostają własnością firmy Garmin.
Zgadzasz się że Oprogramowanie
jest własnością firmy Garmin i
jest chronione prawem autorskim
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Płn. oraz postanowieniami prawa
międzynarodowego. Zgadzasz się
również, że struktura, organizacja
oraz kod Oprogramowania są cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin, a
także że Oprogramowanie w formie kodu
źródłowego pozostaje cenną tajemnicą
handlową firmy Garmin. Zgadzasz się
nie dekompilować, disassemblować,
modyfikować, dokonywać asemblacji
wstecznej, czy sprowadzać do formy
czytelnej Oprogramowania lub
jakiejkolwiek jego części, jak również
tworzyć jakichkolwiek produktów
bazujących na Oprogramowaniu.
Zgadzasz się nie eksportować lub
reeksportować Oprogramowania do
jakichkolwiek państw objętych zakazem
eksportu narzuconym przez prawo
Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
Rozwiązywanie problemów
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój nüvi nie odbiera
sygnałów z satelitów..
Wyjdź z nüvi na zewnątrz parkingu wielopoziomowego, z
dala od wysokich budynków, lub drzew. Nie przemieszczaj
się przez kilka minut..
Przyssawka odkleja się
od szyby.
Oczyść przyssawkę i szybę za pomocą alkoholu. Osusz
te miejsca czystą ściereczką. Zainstaluj przyssawkę jak
opisano na stronie 2.
nüvi nie ładuje się w
samochodzie.
Sprawdź bezpiecznik w samochodowym kablu zasilającym
(zajrzyj na stronę 47).
Upewnij się że zasilanie w pojeździe jest włączone.
Twój nüvi może być ładowany tylko w temperaturach
z zakresu 0°C do 45°C. Jeśli nüvi znajduje się w
bezpośrednim słońcu lub innym gorącym miejscu, może
nie być ładowany.
Urządzenie krótko
pracuje na naładowanej
baterii.
Aby wydłużyć czas pracy do ładowania baterii, wyłącz
podświetlenie ekranu. Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie > Jasność.
Jak usunąć wszystkie
dane użytkownika?
Przytrzymaj palec w prawym, dolnym rogu ekranu nüvi w
czasie jego włączania. Trzymaj palec aż do wyświetlenia
komunikatu. Dotknij Tak aby usunąć dane użytkownika..
Wskaźnik naładowania
baterii jest niedokładny.
Rozładuj całkowicie akumulator urządzenia, a następnie
naładuj go do pełna (bez przerywania cyklu ładowania).
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/140057
Dodatek
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Ekran nie odpowiada
na dotyk.
Skalibruj ekran jak opisano na stronach 44-45.
Skąd mam wiedzieć
że nüvi jest w trybie
pamięci masowej USB?
Kiedy nüvi pracuje w trybie pamięci masowej USB,
na ekranie pojawia się obraz nüvi podłączonego do
komputera. Po kliknięciu w Twoim PC ikony Mój komputer
możesz również zobaczyć dwa nowe dyski wymienne.
Komputer nigdy nie
rozpoznaje że nüvi
został podłączony.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz nüvi.
3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze
oraz w nüvi. nüvi automatycznie się włączy i
przejdzie w tryb pamięci masowej USB. Upewnij
się że nüvi jest podłączony wprost do portu USB
a nie huba USB.
58
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/1400
Dodatek
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Nie widzę żadnych
dysków wymiennych na
liście dysków w PC.
Jeśli w Twoim komputerze masz wiele zmapowanych
dysków sieciowych, Windows może mieć problem z
przypisaniem liter naędów dla Twójego nüvi. Sprawdź w
pomocy systemu operacyjnego jak zmapować dyski.
Jak znaleźć restauracje
w pobliżu hotelu w
którym wkrótce się
zatrzymam?
Zapisz ten hotel w Ulubionych. Sprawdź informacje o
Ulubionych na stronie 12. Możesz teraz szukać restauracji
w pobliżu hotelu.
Mój telefon nie łączy
się nüvi.
Dotknij Dokąd? > Blisko.
Wybierz Ulubionego celu.
Wybierz cel.
Dotknij Punkty szczególne > Gastronomia.
Wybierz kategorię. Twój nüvi wyszuka obiekty w
pobliżu hotelu.
6. Wybierz restaurację.
1.
2.
3.
4.
5.
Upewnij się że Twój nüvi posiada Bluetooth. Zajrzyj na
stronę iv.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.
Sprawdź czy w polu Bluetooth wybrano Włączone.
Sprawdź czy telefon jest włączony i znajduje się nie dalej
niż 10 metrów od nüvi.
Zajrzyj na www.garmin.com/bluetooth.
Instrukcja obsługi nüvi 1200/1300/140059
Polska wersja instrukcji dla urządzeń serii nüvi 1200/1300/1400 jest tłumaczeniem
angielskiej instrukcji (nr katalogowy Garmin 190-01041-00, revision A) i dostarczona
jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź
istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń
serii nüvi 1200/1300/1400
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ
INSTRUKCJ OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego
produktu Garmin, znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Czerwiec 2010
katalogowy 190-01041-40 Rev. B Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising