Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Aloitusopas

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Aloitusopas
nüLink!™ 2300-sarja
aloitusopas
Aloitus
Virtajohdot
 VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen mukana toimitetaan kaksi
virtajohtoa. Kukin liitin sopii ainoastaan
sille tarkoitettuun porttiin.
•
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
tee nämä toimet.
1. Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 3).
2. Kiinnitä laite (sivu 4).
3. Rekisteröi laite (sivu 5).
4. Tarkista päivitykset:
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 5).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 6).
5. Lataa koko käyttöopas (sivu 6).
•
Teline liitetään ajoneuvon
virtalähteeseen ajoneuvon
virtajohdolla ➊. Ajoneuvon
virtajohdon liitin on kulmassa
oikealle.
Laite liitetään tietokoneeseen microUSB-kaapelilla ➋. micro-USBkaapelin päässä on merkintä B.
➊
➋
2
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
Laitteen liittäminen
ajoneuvon virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
3. Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
tai laitteen USB-liitäntään ➋.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä
akkuvirralla.
1. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
2. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
➋

➊
4. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen
pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
3
Kun laite on liitetty ajoneuvon
virtalähteeseen, laite toimii seuraavasti.
•
•
•
Laite käynnistyy.
Laite etsii satelliittisignaaleja. Kun
-palkeista on vihreä,
ainakin yksi
laite vastaanottaa satelliittisignaaleja.
HUOMAUTUS: satelliittisignaalien
etsiminen saattaa edellyttää
esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
Laite latautuu ajon aikana.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun
tilan.
1. Poista imukupista kirkas
muovisuojus.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja
imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
3. Paina imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä samalla vipua taaksepäin
tuulilasia kohti.
5. Napsauta teline ➊ kiinni imukupin
varteen ➋.
➊
➋
Laitteen kiinnittäminen
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
4

Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmistoja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen
oppaita ja tukitietoja.
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
myDashboardin määrittäminen
1. Liitä micro-USB-kaapeli ➊ laitteen
micro-USB-porttiin ➋ (sivu 2).
➋
➊
2. Liitä micro-USB-kaapeli tietokoneen
USB-porttiin.
3. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/dashboard.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
2. Valitse Ohjelmistopäivityksetkohdassa Päivitä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän kuluessa
siitä, kun olet ensimmäisen kerran
hakenut satelliitteja ajaessasi, laitteella
voi olla oikeus yhteen maksuttomaan
karttapäivitykseen. Lue käyttöehdot
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Karttapäivitykset-kohdassa
Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
5
Käyttöoppaan lataaminen
Laitteen käyttöopas on saatavissa
Garminin sivustosta.
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Valitse Oppaat.
3. Valitse haluamasi oppaan kohdassa
Lataa.
4. Tallenna tiedosto tietokoneeseen.
Laitteen esittely
➊
➋
➊ Virtapainike
™
➋ microSD -korttipaikka
Laitteen sammuttaminen
1. Paina virtapainiketta neljä sekuntia.
2. Valitse Pois.
Päävalikon käyttäminen
➊
➋

➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
Valitse kulkuvälinetila
valitsemalla ➊.
Etsi määränpää valitsemalla ➋.
Näytä kartta valitsemalla ➌.
Pysäytä reitti valitsemalla ➍.
Käytä reitin kiertotietä
valitsemalla ➎.
Soita valitsemalla ➏, kun laite
on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
valitsemalla ➐.
•
•
•
•
•
•
6
➌
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
•
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➑.
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
Voit tallentaa sijainnin laitteen
Suosikit-kansioon valitsemalla tällä
> Tallenna. Suosikitsivulla
kansioon voi tallentaa työpaikan,
kodin ja muiden usein käytettyjen
määränpäiden sijainnin.
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
6. Valitse vaihtoehto tarvittaessa.
• Valitsemalla Asema voit laskea
reitin, jonka navigoit ajaen.
• Valitsemalla Kävely voit laskea
reitin, jonka navigoit kävellen.
• Valitsemalla Julkinen liikenne
voit laskea reitin, joka käyttää
sekä julkisia kulkuneuvoja että
kävelyä.
HUOMAUTUS: Julkisen
liikenteen käyttäminen edellyttää
cityXplorer™-karttojen lataamista.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja
osoitteesta www.garmin.com.
7. Valitse tarvittaessa reitti.
7
Reitti kartassa
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
Karttatoimintojen käyttäminen
➊
➌

•
•
•
•
•
•
8
➋
➍
➐
➎ ➏
➒
➑
➓
Katso seuraava käännös
valitsemalla ➊.
Jos risteysnäkymä on
käytettävissä, risteysnäkymä
tulee näyttöön.
Avaa käännösluettelo
valitsemalla ➋.
Näytä liikennetiedot
valitsemalla ➌.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➍.
Valitsemalla ➎ voit avata
Nykysijainti -sivun.
Tarkastele kartan muita osia
valitsemalla ➏-kohdan ja
vetämällä sitä.
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
•
•
•
•
Palaa päävalikkoon
valitsemalla ➐.
Muuta tietokenttää
valitsemalla ➑.
Valitsemalla ➒ voit näyttää
matkan tiedot.
Valitsemalla ➓ voit muuttaa
nopeusrajoitusta, jos kartassa
näkyvä nopeusrajoitus on väärä,
tai ilmoittaa valvontakamerasta.
Tietoja päävalikon
työkalurivistä
Kuvake Kuvaus
GPS-signaalin tila. Voit
tarkastella satelliittitietoja
painamalla kuvaketta pitkään.
Bluetooth®-tekniikan tila
(näkyy, kun laite on liitetty
yhteensopivaan laitteeseen.
Voit muuttaa Bluetoothasetuksia valitsemalla tämän.)
Kulkuvälinetilan osoitin. Valitse
kulkuvälinetila valitsemalla
tämä.
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
Kuvake Kuvaus
Nykyinen aika. Valitsemalla
tämän voit muuttaa aikaasetuksia.
myGarmin™-viestit. Tarkista
viestit valitsemalla tämä.
Nykyinen lämpötila. Tarkastele
säätietoja valitsemalla tämä.
nüLink!™-palvelusignaalin tila.
Akun tila.
myTrends-toiminnon
käyttäminen
Kun laite on käynnissä ajaessasi,
myTrends™ kerää tietoja, joiden avulla
laite voi ennustaa, kun olet matkalla
usein käyttämääsi määränpäähän, kuten
työpaikalle tai kotiin. Kun myTrends on
käytössä, määränpää ja arvioitu ajoaika
näkyvät kartan navigointipalkissa.
Liikennetiedot saattavat näkyä myös
navigointipalkissa.
myTrends toimii ainoastaan Suosikitkansioon tallennettujen sijaintien
yhteydessä (sivu 7).
9
Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa reitin
tiedot valitsemalla navigointipalkin.
myTrends-toiminnon
poistaminen käytöstä
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > myTrends > Poista
käytöstä.
vastaanotettava nüLink!-signaalia, minkä
.
osoittaa työkalurivillä näkyvä
Saat lisätietoja nüLink!-palveluista
valitsemalla Työkalut > Ohje tai
tutustumalla nüLink! 2320/2340/2390
-käyttöoppaaseen (sivu 6).
nüLink!-palvelujen ostaminen
Valitse Työkalut > nüLink!-kauppa.
Tietoja nüLink!-palveluista
Tietoja liikenteestä
nüLink!-palvelut eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
ilmoitus
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Laite sisältää nüLink!-peruspalvelutilauksen, joka aktivoituu, kun käynnistät
laitteen ensimmäisen kerran. nüLink!palvelujen avulla voit vastaanottaa
ajantasaisia tietoja esimerkiksi säästä,
polttoainehinnoista ja lentojen ajoista.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
Jotta voit käyttää näitä toimintoja,
sinulla on oltava voimassa oleva
nüLink!-palvelujen tilaus, ja laitteesi on
10
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake
( ) vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla
tiellä on.
Jos reitillä on ruuhkaa, liikennekuvake
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
ilmoittaa, kuinka paljon ruuhka on
pidentänyt matkustusaikaa. Viive
on otettu jo huomioon arvioidussa
saapumisajassa.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin (33 jalkaa) päässä
toisistaan.
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth®osa.
2. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
3. Valitse Bluetooth > Käytössä >
Tallenna.
4. Valitse Lisää puhelin > OK.
5. Valitse puhelin ja OK.
6. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeesi.
nüLink! 2300-sarja aloitusopas
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa,
kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite
käyttää erittäin vähän virtaa, ja täyteen
ladatun akun lataus riittää moneksi
viikoksi, kun laite on lepotilassa.
Siirtyminen lepotilaan ja
poistuminen siitä
• Voit siirtää laitteen lepotilaan
painamalla virtapainiketta.
• Voit siirtää laitteen pois lepotilasta
painamalla virtapainiketta ja
kaksoisnapauttamalla kohtaa .
11
Lisätietojen saaminen
•
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit ottaa yhteyttä
puhelimitse numeroon +44 (0)
870.8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
•
•
•
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/ontheroad.
Osoitteesta http://buy.garmin.com
voit ostaa lisävarusteita.
Valitse Työkalut > Ohje.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
•
•
Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen
www.garmin.com/support tai soita
(Garmin USA) numeroon
(800) 800.1020.
Soita Isossa-Britanniassa
(Garmin Europe Ltd.) numeroon
0808 2380000.
Huhtikuu 2011
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
cityXplorer™, myGarmin™, myTrends™, nüLink!™
ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja
Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. microSD™
on SD-3C, LLC.:n tavaramerkki.

0682
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Osanumero 190-01287-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising