Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | User guide | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Käyttöopas

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Käyttöopas
nüLink! 2300 -sarjan
™
käyttöopas
näille nüvi-malleille:
2320, 2340, 2390
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää
tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa
(www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™, myTrends™, nüMaps
Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac®
on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Audible.
com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä © 1997–2005 Audible, Inc.
Sisällysluettelo
Aloitus............................................ 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen.................................... 1
Laitteen kiinnittäminen tuulilasiin............ 3
Tietoja myDashboardista........................ 3
Laitteen esittely...................................... 4
Tilarivin kuvakkeet.................................. 6
Päävalikko...................................... 8
Tietoja päävalikon mukauttamisesta...... 8
Päävalikon valitseminen......................... 9
Paikkojen etsiminen.................... 10
Tietoja kohdepisteistä........................... 10
Kotisijainnin tallentaminen.................... 13
Sijaintihaut............................................ 14
Sijaintikartan käyttäminen.................... 16
Suosikit................................................. 18
Matkan suunnitteleminen..................... 20
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Sisällysluettelo
Äänikomento................................ 22
Herätysilmauksen määrittäminen......... 22
Äänikomentojen aktivoiminen............... 22
Reitin aloittaminen äänikomennoilla..... 23
Osoitteen etsiminen.............................. 24
Ohjeiden mykistäminen........................ 24
Äänikomentojen poistaminen
käytöstä............................................. 24
Karttasivut.................................... 25
Autoilureitin seuraaminen..................... 25
Kävelynavigointikartan käyttäminen..... 29
Handsfree-puhelut....................... 31
Langattoman Bluetooth-tekniikan
ottaminen käyttöön............................ 31
Puhelimen liittäminen........................... 31
Puhelinluettelon käyttäminen............... 33
Soittaminen kohdepisteeseen.............. 33
Numeron valitseminen.......................... 33
iii
Sisällysluettelo
Kotinumeron tallentaminen................... 33
Puheluhistorian käyttäminen................ 34
Äänivalinnan käyttäminen.................... 34
Puhelimen tilan tarkistaminen.............. 34
Työkalut-valikon käyttäminen.... 35
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen................................. 35
Ohjeen käyttäminen............................. 35
Tietoja äänikirjoista............................... 35
Tietoja ecoRoute-toiminnosta . ............ 37
Kuvien tarkasteleminen........................ 41
Maailmankellon käyttäminen ............... 42
Laskimen käyttäminen.......................... 42
Kuvaotoksen ottaminen........................ 42
Mittojen muuntaminen ......................... 42
nüLink!-toimintojen.
käyttäminen................................. 44
Sääennusteen tarkasteleminen............ 44
Elokuvatietojen etsiminen..................... 44
Paikallisten tapahtumien etsiminen...... 45
iv
Huoltoasemien ja polttoainehintojen
etsiminen........................................... 45
myGarmin-viestien tarkasteleminen..... 45
Lentojen tilatietojen tarkistaminen........ 45
nüLink!-verkkokauppatilin luominen..... 46
Sään lisätiedot...................................... 47
Osoitteen etsiminen puhelinluettelon
tietojen avulla..................................... 49
Tietoja valvontakameroista................... 49
Tracker.......................................... 51
Trackerin määrittäminen....................... 51
Tietoja seuraajista................................ 52
Liikenne........................................ 54
Liikenne reitillä...................................... 55
Liikenne alueella................................... 56
Liikennetiedot....................................... 56
Tietoja liikennekameroista.................... 56
Liikennetilaukset................................... 57
Tietoja tarjouksista................................ 58
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Sisällysluettelo
Tietojen hallinta........................... 60
Tiedostotyypit....................................... 60
Tietoja muistikorteista........................... 60
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta..................................... 60
Tiedostojen poistaminen ..................... 61
Laitteen mukauttaminen............. 62
Järjestelmäasetukset............................ 62
Navigointiasetukset.............................. 63
nüRoute-asetukset............................... 64
Näyttöasetukset.................................... 66
Kieliasetukset....................................... 66
Kartan tietojen tarkasteleminen . ......... 67
Bluetooth-asetukset.............................. 67
Liikenteen ottaminen käyttöön.............. 68
Asetusten palauttaminen...................... 68
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen........................................ 72
Tietoja nüMaps
Lifetime -tilauksesta . ........................ 73
Lisäkarttojen ostaminen....................... 73
Mukautetut kohdepisteet...................... 73
Lisävarusteiden ostaminen................... 74
Vianmääritys . ...................................... 75
Hakemisto.................................... 77
Liite............................................... 69
Virtajohdot............................................ 69
Laitteen huoltaminen............................ 69
Käyttäjän tietojen poistaminen............. 70
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen....................................... 71
Kiinnittäminen kojelautaan................... 71
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
v
Aloitus
 VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
1. Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 1).
2. Kiinnitä laite (sivu 3).
3. Rekisteröi laite (sivu 4).
4. Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 4).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 4).
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Laitteen liittäminen
ajoneuvon virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta aina,
kun poistut ajoneuvosta, tai säilyttämällä
laitetta poissa suorasta auringonvalosta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
2. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
1
Aloitus
•
•
3. Liitä ajoneuvon virtajohto mini-USBliitäntään ➊ telineessä ➋.
•
Laite käynnistyy.
Laite etsii satelliittisignaaleja. Kun
ainakin yksi
-palkeista on vihreä, laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
HUOMAUTUS: satelliittisignaalien
etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
Laite latautuu ajon aikana.
tilarivillä
osoittaa sisäisen akun tilan.
➋
➊
4. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
2
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Laitteen kiinnittäminen
tuulilasiin
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
1. Irrota imukupista kirkas muovisuojus.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi
nukkaamattomalla liinalla.
3. Paina imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä samalla vipua taaksepäin
tuulilasia kohti.
5. Napsauta teline ➊ kiinni imukupin
varteen ➋.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
➊
➋
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja
karttapäivitykset sekä käyttää laitteen oppaita
ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1. Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
3. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/dashboard.
4. Seuraa näytön ohjeita.
3
Aloitus
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen esittely
Laitteessa on virtapainike ➊, microSD™ ➋
-korttipaikka ja micro-USB-portti ➌.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 3).
2. Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa
Päivitä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen myDashboardin kautta,
laitteellasi on oikeus yhteen maksuttomaan
karttapäivitykseen 60 päivän kuluessa siitä,
kun olet hakenut satelliitteja ajaessasi. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 3).
2. Rekisteröi laite (sivu 4).
3. Valitse Karttapäivitykset-kohdassa
Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
4
➊
➋
➌
Laitteen sammuttaminen
Voit sammuttaa laitteen kokonaan.
1. Paina virtapainiketta 3 sekuntia.
HUOMAUTUS: jos painat
virtapainiketta alle 3 sekuntia, laite siirtyy
lepotilaan.
2. Valitse Pois.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa,
kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite käyttää
erittäin vähän virtaa, ja akun lataus riittää
moneksi viikoksi, kun laite on lepotilassa.
Siirtäminen lepotilaan
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Valitse Voimakkuus.
2. Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta
liukusäätimellä.
• Mykistä laite valitsemalla .
• Valitse ja säädä navigointiopastuksen, puhelimen ja mediatiedostojen äänenvoimakkuutta.
Paina virtapainiketta.
Siirtyminen lepotilasta
Kun laite on lepotilassa, paina
virtapainiketta ja kaksoisnapauta
kohtaa .
Näytön kirkkauden säätäminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö >
Kirkkaus.
2. Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
5
Aloitus
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa.
Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen
ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää
lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Bluetooth®-tekniikan tila (näkyy,
kun laite on liitetty yhteensopivaan
laitteeseen).
Kulkuvälinetilan osoitin.
Nykyinen aika.
myGarmin™-viestit.
Nykyinen lämpötila.
nüLink!™-palvelusignaalin tila.
Akun tila.
6
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Valitse
.
Kulkuneuvotilat
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee
kulkuvälinetilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu
saapumisaika lasketaan reitillä olevien teiden
nopeusrajoitusten mukaan. Jalankulkijatilassa
saapumisaika lasketaan kävelynopeuden
mukaan.
HUOMAUTUS: Jalankulkureitit eivät sisällä
moottoriteitä. Jos laitteeseen on ladattu
cityXplorer™-karttoja, jalankulkureitit voivat
sisältää julkista liikennettä (sivu 30).
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Kulkuneuvotilan valitseminen
Valitse
.
Näytöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa päävalikkoon valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla
-painiketta pitkään.
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja
valitsemalla ja .
• Voit vierittää nopeammin painamalla ja -painiketta pitkään.
• Valitsemalla voit avata nykyisen
näytön asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun
muuttamisesta on kohdassa
Järjestelmäasetukset (sivu 62).
•
•
•
•
•
•
•
•
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla
merkki näppäimistöllä.
Lisää välilyönti valitsemalla
.
Siirrä kohdistinta - ja -painikkeilla.
Poista merkki -painikkeella.
Voit poistaa merkinnän kokonaan
pitämällä -painiketta painettuna.
Valitsemalla
voit valita näppäimistön
kielitilan.
Valitsemalla
voit kirjoittaa
välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.
Valitsemalla
voit muuttaa
kirjainkokoa.
7
Päävalikko
Päävalikko
Tietoja päävalikon
mukauttamisesta
Voit luoda mukautetun päävalikon lisäämällä
kuvakkeita laitteen muista näytöistä,
esimerkiksi sijaintiluokkia tai usein käytettyjä
työkaluja. Lisäksi voit muuttaa päävalikon
kuvakkeiden kokoa ja sijaintia.
Voit valita käytettäväksi oletusarvoisen
päävalikon tai mukautetun päävalikon.
8
Kuvakkeen lisääminen
mukautettuun päävalikkoon
Päävalikossa voi olla enintään 15 kuvaketta.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Päävalikko > Mukauta.
HUOMAUTUS: Minne?-, Katso karttaaja Työkalut-kuvakkeet ovat päävalikossa
automaattisesti, eikä niitä voi poistaa.
2. Valitse täytettävän ruudun kohdassa.
3. Valitse kuvake.
Kuvake lisätään mukautettuun
päävalikkoon.
VIHJE: valitsemalla voit näyttää
luokan lisäkuvakkeet.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Päävalikko
HUOMAUTUS: päävalikkoon
mahtuu enintään kaksi suurta
kuvaketta.
• Kutista suurta kuvaketta
valitsemalla
.
• Voit siirtää kuvaketta vetämällä.
4. Valitse
> Tallenna.
4. Valitse Tallenna.
Päävalikon kuvakkeiden
muokkaaminen
Luo mukautettu päävalikko, jotta voit
muokata kuvakkeita (sivu 8).
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Päävalikko > Mukauta.
2. Valitse sivulla oleva kuvake.
Päävalikon valitseminen
Voit valita käytettäväksi oletusarvoisen
päävalikon tai mukautetun päävalikon.
Tekemäsi mukautukset säilyvät, vaikka käytät
oletusarvoista päävalikkoa.
3. Valitse vaihtoehto.
• Poista kuvake valitsemalla
.
HUOMAUTUS: jos poistat
kuvakkeen ,
tai , ne
siirtyvät Työkalut-valikkoon.
• Suurenna kuvaketta valitsemalla
Kuvake laajenee yhdestä solusta
neljään.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Päävalikko.
2. Valitse Käytä oletusta tai Käytä
mukautettua.
.
9
Paikkojen etsiminen
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Luokan mukaan (sivu 10)
Toisen paikan lähellä (sivu 12)
Nimellä (sivu 14)
Osoitteella (sivu 14)
Kartan avulla (sivu 15)
Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla
(sivu 15)
Koordinaattien avulla (sivu 15)
Valokuvien avulla (sivu 16)
Suosikkien avulla (sivu 18)
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepistetoiminnolla voit selata läheisiä
yrityksiä ja nähtävyyksiä.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse sijainti.
Sijaintikartta tulee näyttöön.
5. Valitse Aja.
6. Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Valitse Ajo.
• Valitse Kävely.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Valitsemalla Julkinen liikenne
voit laskea reitin, joka käyttää sekä
julkisia kulkuneuvoja että kävelyä.
HUOMAUTUS: julkisen liikenteen
käyttäminen edellyttää cityXplorer™karttojen lataamista (sivu 30).
7. Valitse tarvittaessa reitti (sivu 11).
•
Useiden reittien esikatselun käyttäminen
HUOMAUTUS: lisätietoja useiden reittien
esikatselun käyttämisestä on sivulla 65.
Laite laskee reitit kolmen ehdon perusteella:
lyhyin aika, lyhyin matka ja pienin
polttoainemäärä. Voit valita haluamasi reitin
laskentatavan ennen navigointia.
1. Valitse sijaintikartassa Aja ja tarvittaessa
Ajo (sivu 10).
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Näyttöön tulee kartta, jossa lyhyempi
aika-, lyhyempi matka- ja vähemmän
polttoainetta -reitit näkyvät korostettuina.
2. Valitse reitti näytön painikkeilla (sivu 7).
3. Valitse Aja.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien
sisältä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse Minne? > Kohdepisteet.
Valitse luokka.
Valitse tarvittaessa aliluokka.
Valitse .
Kirjoita koko nimi tai sen osa.
Valitse Valmis.
Pisteen lisääminen reitille
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin
navigoimisen aikana autoilutilassa (sivu 10).
11
Paikkojen etsiminen
1.
2.
3.
4.
Valitse Minne?.
Etsi sijainti (sivu 10).
Valitse Aja.
Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen
sijainnin lähellä olevia paikkoja. Voit etsiä
paikkoja jonkin toisen kaupungin tai sijainnin
läheltä.
1. Valitse Minne? > > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto ja Tallenna.
3. Valitse tarvittaessa sijainti.
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä
edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on
ainoa järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä laske
kiertotietä.
12
1. Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Kiertotie tai Uudelleenlaskenta.
Pysäköintipaikan etsiminen
Tämä on nüLink!-palvelu (sivu 44).
Voit tarkastella yksityiskohtaisia
pysäköintitietoja (mukaan lukien vapaat
pysäköintipaikat läheisissä parkkitaloissa) ja
hintatietoja.
1. Valitse Minne? > Pysäköinti.
2. Valitse vaihtoehto.
3. Valitse pysäköintipaikka.
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Kun irrotat laitteet ajoneuvotelineestä ja
laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi
tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Minne? > Pysäköinti >
Viimeisin paikka.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Kotisijainnin tallentaminen
Pysäköintipaikan tallentaminen
1. Valitse Minne? > Pysäköinti.
2. Valitse Etsi pysäköintipaikka tai
Viimeisin paikka.
3. Valitse > Tallenna.
4. Kirjoita tarvittaessa nimi.
Reitin pysäyttäminen
Valitse reitin navigoimisen aikana
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon
useimmiten palaat.
.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois tieltä
-tilaa.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
2. Valitse Autoilu > nüRoute >
Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
1. Valitse Minne? > > Aseta
kotisijainti.
2. Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä
nykyistä sijaintia tai Vasta löydetyt.
Sijainti tallennetaan suosikkeihin nimellä
Koti (sivu 18).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse Minne? >
kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto.
> Aseta
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit > Koti.
2. Valitse > Muokkaa.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
13
Paikkojen etsiminen
3. Tee muutokset.
4. Valitse Valmis.
Sijaintihaut
Voit hakea sijainteja esimerkiksi
näyttönäppäimistöllä, kirjoittamalla sijainnin
osoitteen tai koordinaatit ja kartan avulla.
Paikan etsiminen nimellä
Tämä on nüLink!-palvelu (sivu 44).
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Paikallinen haku.
2. Kirjoita yrityksen nimi tai tyyppi.
Voit kirjoittaa esimerkiksi Starbucks tai
Kahvi.
3. Valitse Valmis.
Näet nüLink!-palvelujen hakutuloksen,
jos haku on saatavilla.
14
4. Valitsemalla tarvittaessa Garminvälilehden voit etsiä laitteeseen ladattuja
karttatietoja.
5. Valitse sijainti.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa
vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen
mukaan.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
provinssi.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kirjoita kaupunki tai Anna
postinumero, kirjoita kaupungin
nimi/postinumero ja valitse Valmis.
Postinumerohaku ei ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
• Valitsemalla Etsi kaikki voit etsiä
kaikki kaupungit osavaltiosta tai
provinssista.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse katu tarvittaessa.
7. Valitse osoite tarvittaessa.
Kartan selaaminen
• Valitse Minne? > Etsi kartalta.
• Lisätietoja karttapainikkeiden
käyttämisestä on kohdassa Sijaintikartan
käyttäminen (sivu 16) for information on
using map buttons.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
1. Valitse Minne? > Etsi kartalta.
2. Näytä etsittävä alue vetämällä ja
zoomaamalla karttaa.
Tien varrella olevien paikkojen merkit
ilmestyvät karttaan.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai
osoite.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Sijainnin kuvaus tulee näyttöön.
4. Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla
sijainnin kuvauksen.
Viimeksi löydettyjen paikkojen
luettelon näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
Valitse Minne? > Vasta löydetyt.
Vasta löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Vasta löydetyt >
Tyhjennä > Kyllä.
>
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä
geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
15
Paikkojen etsiminen
2. Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse
karttatyypin mukainen koordinaattien
muoto ja valitse Tallenna.
3. Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4. Anna uudet koordinaatit ja valitse
Valmis.
5. Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6. Anna uudet koordinaatit ja valitse
Valmis.
7. Valitse Katso kartalla.
Valokuvanavigoinnin käyttäminen
Voit ladata laitteeseen tai muistikortille kuvia,
jotka sisältävät sijaintitietoja, ja luoda reittejä
kuvissa oleviin sijainteihin.
3. Valitse ja lataa kuvia sivuston ohjeiden
mukaan.
4. Irrota laite tietokoneesta.
5. Käynnistä laite.
6. Valitse päävalikosta Minne? > Suosikit >
Valokuvat.
Näyttöön tulee luettelo kuvista, jotka
sisältävät sijaintitietoja.
7. Valitse kuva.
Sijaintikartan käyttäminen
Sijaintikartta avautuu, kun olet valinnut
sijainnin Minne?-valikosta.
➊
➋
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 60).
2. Siirry osoitteeseen
http://connect.garmin.com/photos.
➍
•
16
➎
➌
➏
Valitsemalla ➊ voit tallentaa sijainnin
suosikkeihin.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
•
•
•
•
•
•
Joissakin malleissa voit soittaa valittuun
sijaintiin valitsemalla ➊, kun laite on
liitetty puhelimeen.
Valitsemalla ilmoituksen ➋ voit näyttää
lisää sijainnin tietoja.
Loitonna ja lähennä valitsemalla ➌.
Palaa edelliselle sivulle valitsemalla ➍.
Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla kohtaa ➎.
Luo yksityiskohtainen reitti kohteeseen
valitsemalla ➏.
Reitin esikatselu kartassa
1. Valitse ilmoitus sijaintikartassa.
2. Valitse reitin tietokenttä.
Kohdepisteen luokitteleminen
Jos kohdepisteen tähtiluokitus on
käytettävissä, voit tarkastella ja muuttaa sitä.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
1. Valitse ilmoitus sijaintikartassa.
2. Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla
tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Kohdepisteen puhelinnumeron
muokkaaminen
1. Valitse ilmoitus sijaintikartassa.
2. Valitse > Muokkaa puhelinnumeroa.
3. Kirjoita oikea puhelinnumero ja valitse
Valmis.
Väärän kohdepisteen ilmoittaminen
Tämä on nüLink!-palvelu (sivu 44).
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen
tai virheellisen kohdepisteen, voit ilmoittaa
virheestä Garminille ja poistaa sijainnin
tulevista hauista.
17
Paikkojen etsiminen
1. Valitse ilmoitus sijaintikartassa.
2. Valitse > Ilmoita virhe > Kyllä.
Tiedot lähetetään Garminille, kun laite
vastaanottaa nüLink!-signaalia tai kun liität
laitteen myGarminiin tietokoneessa.
Suosikit
Simuloidun sijainnin asettaminen
Sijainnin tallentaminen suosikiksi
1. Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2. Valitse Tallenna.
3. Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4. Valitse OK.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun
sijainnin GPS-simulaattorilla.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
2. Valitse Simuloitu GPS > Käytössä >
Tallenna.
3. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
4. Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin tiedot tulevat näkyviin.
5. Valitse > Aseta sijainti.
18
Suosikkeihin voi tallentaa sijainteja, jotka
voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan
luoda reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan
Suosikit-kohtaan.
Sijaintien tallentaminen suosikeiksi
1. Etsi sijainti (sivu 10).
2. Valitse sijaintikartassa > Tallenna >
OK.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Suosikkien etsiminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse tallennettu sijainti.
Suosikkien muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse suosikki.
4. Valitse > Muokkaa.
5. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Voit liittää luokkia suosikkiin
valitsemalla Luokat.
• Voit tallentaa valokuvan suosikin
kanssa valitsemalla Liitä valokuva
(sivu 41).
• Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki
merkitään kartassa, valitsemalla
Vaihda karttasymboli.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
6. Muokkaa tietoja.
7. Valitse Valmis.
Luokan lisääminen
Voit järjestää suosikkeja lisäämällä
mukautettuja luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät Suosikitvalikossa, kun olet tallentanut yli 12
suosikkia.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Minne? > Suosikit.
Valitse suosikki.
Valitse > Muokkaa > Luokat.
Valitse .
Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Suosikkien poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja suosikkeja ei voi
palauttaa.
1.
2.
3.
4.
Valitse Minne? > Suosikit.
Valitse tarvittaessa luokka.
Valitse suosikki.
Valitse > Poista > Kyllä.
19
Paikkojen etsiminen
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja
tallentaa matkan, jossa on useita määränpäitä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
20
Valitse Minne? > Matkasuunnittelu.
Valitse .
Valitse Valitse aloituspaikka.
Etsi sijainti (sivu 10).
Valitse Valitse.
Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
Valitse Seuraava.
Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkasuunnitelman muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
➋
➊
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla ➊ voit muuttaa
saapumis- tai lähtöaikaa.
• Valitsemalla ➊ > Kesto voit tallentaa
viipymisajan sijainnissa.
• Valitsemalla ➋ voit muuttaa kyseisen
matkan osan kulkuvälinetilaa tai
reittisuositusta.
• Valitsemalla Kartta voit näyttää
matkan kartassa.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Tallennetun matkan navigoiminen
1. Valitse Minne? > Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse Aja.
4. Jos näyttöön tulee kehote, valitse reitti
(sivu 11).
Tallennetun matkan muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse .
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä
voit lisätä ja poistaa paikkoja tai
muuttaa niiden järjestystä.
• Valitse Poista matka.
• Valitsemalla Optimoi järjestys
voit järjestää matkan pysähdykset
tehokkaimmin.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
21
Äänikomento
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla.
VIHJE: voit estää äänikomentojen
aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa
herätysilmausta.
Äänikomento-toiminnolla voit käyttää
laitetta sanomalla sanoja ja komentoja.
Äänikomentovalikosta voi valita
ääniopastuksen ja käytettävissä olevien
komentojen luettelon.
1. Valitse Työkalut > Voice Command >
Customize Phrase.
2. Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen
vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
3. Valitse Valmis.
Herätysilmauksen
määrittäminen
Äänikomentojen aktivoiminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka
sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot.
Oletusarvoinen herätysilmaus on
Äänikomento.
22
Sano herätysilmaus.
Äänikomentovalikko avautuu.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Äänikomento
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen
tarkkuutta vähentämällä taustahälyä
esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin
tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton
vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista
tunnistat, milloin laite siirtyy
äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
• Älä sano komentoja, kun
näkyy
näytön oikeassa yläkulmassa.
•
Sano komentoja, kun
oikeassa yläkulmassa.
näkyy näytön
Reitin aloittaminen
äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien
nimiä.
1. Sano herätysilmaus.
2. Sano Etsi nimellä.
3. Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin
nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
23
Äänikomento
4. Sano rivinumero.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen
mykistämättä laitetta.
5. Sano Navigoi.
1. Valitse Työkalut > Voice Command >
.
2. Valitse Mute Instructions > Ota
käyttöön.
Äänikomentojen poistaminen
käytöstä
Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et
avaa äänikomentoa vahingossa puhuessasi.
Osoitteen etsiminen
1. Sano Äänikomento.
2. Sano Etsi osoite.
3. Seuraa näytön ohjeita.
24
1. Valitse Työkalut > Voice Command >
.
2. Valitse Voice Command > Poista
käytöstä.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Karttasivut
Autoilureitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien
ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä,
laite laskee reitin uudelleen ja antaa uusia
ohjeita.
Karttasivut
Kartan tietokentän muuttaminen
1. Kosketa kartan vasemmassa alakulmassa
olevaa tietokenttää.
2. Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3. Valitse Tallenna.
Nopeusrajoitusten päivittäminen
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten
noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta.
Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja
voi saada, jos hän ei noudata kaikkia
sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa
tulla kuvake , jossa näkyy nykyinen
nopeusrajoitus.
1. Valitse kartassa
nopeusrajoitus.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
> Aseta
25
Karttasivut
2. Aseta nopeusrajoitus valitsemalla
ja
.
myTrends-toiminnon käyttäminen
myTrends™-toiminto havaitsee, kun olet
ajamassa usein käyttämääsi määränpäähän,
ja näyttää määränpään ja arvioidun
ajoajan sinne sekä liikennetiedot kartan
navigointipalkissa.
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus.
Lisäksi sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen
virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla
kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
2. Valitse Autoilu > nüRoute >
myTrends > Ota käyttöön.
3. Tallenna sijainti, kuten koti tai työpaikka,
suosikiksi (sivu 18).
4. Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa reitin
tiedot valitsemalla navigointipalkin.
26
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Karttasivut
Matkan tietojen tyhjentäminen
1. Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
2. Valitse .
3. Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata
kaikki muut sivun tietokentät paitsi
nopeusmittarin valitsemalla Nollaa
kaikki.
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa matkatiedot.
• Valitsemalla Nollaa maksiminopeus
voit nollata maksiminopeuden.
• Nollaa matkamittari valitsemalla
Nollaa matka B.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää koko
reitin käännökset ja ohjausliikkeet sekä niiden
välisen etäisyyden.
1. Valitse kartan yläreunassa oleva
tekstipalkki.
2. Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön.
Risteyksen kuva tulee näyttöön, jos
risteys on päätien varrella.
27
Karttasivut
Koko reitin näyttäminen kartassa
1. Valitse navigointipalkki kartan
yläreunassa, kun navigoit autoilureittiä.
2. Valitse > Kartta.
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan
käännöksen, kaistanvaihdon tai muun
ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu sisältää
mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen
ja ajokaistan.
Risteysnäkymäsivun näyttäminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää
pääteiden risteykset. Kun lähestyt risteystä
reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää
risteyksen, jos se on näytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää
seuraavan käännöksen kartassa.
28
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Karttasivut
Kävelynavigointikartan
käyttäminen
Tietoja jalankulkijan
sijaintikuvakkeesta
Kun navigoit jalankulkijatilassa,
sijaintikuvake näyttää arvioidun sijaintisi
ja kulkusuuntasi kartassa.
Jalankulkutilassa reitti näkyy
kaksiulotteisessa kartassa.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Sijaintisi ympärillä oleva ympyrä osoittaa
sijaintisi tarkkuuden. Sijaintisi on sitä
tarkempi, mitä pienempi ympyrä on.
Valitsemalla ➊ voit siirtyä reitin osien
välillä.
Avaa reittisuunnitelma valitsemalla ➋.
Valitsemalla ➌ voit keskittää kartan
nykyiseen sijaintiin.
Valitsemalla ➍ voit lähentää ja loitontaa.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
29
Karttasivut
Julkisen liikenteen vaihtoehdot
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja, laite
laskee reitin, jolla käytetään eri julkisia
kulkuneuvoja, kuten bussia ja metroa, ja
kävelyä.
HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei
toimiteta laitteen mukana. Osoitteesta
http://my.garmin.com voit ostaa cityXplorerkarttoja.
Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin
osassa käytetyn navigointitavan. Kun reitillä
on esimerkiksi -kuvake, astu bussiin
kyseisessä paikassa.
Mustat pisteet kartassa ovat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen
liikenteen tyyppejä ja rajoittaa kävelymatkaa
jalankulkijareitillä (sivu 63).
30
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Laite voi muodostaa langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfreelaite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth
voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin
yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen
handsfree-puhelintoimintoja.
Langattoman Bluetoothtekniikan ottaminen käyttöön
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Valitse Bluetooth > Ota käyttöön >
Tallenna.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen
edellyttää laitteen pariliitosta yhteensopivan
matkapuhelimen kanssa. Kun teet
pariliitoksen puhelimen ja laitteen välille,
puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja voivat
muodostaa yhteyden toisiinsa nopeasti.
1. Tuo puhelin ja laite enintään 10 metrin
(33 jalan) päähän toisistaan.
2. Ota langaton Bluetooth-tekniikka
käyttöön laitteessa (sivu 31).
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää puhelin.
• Jos olet jo liittänyt jonkin toisen
puhelimen, valitse Puhelin > .
4. Ota langaton Bluetooth-tekniikka
käyttöön puhelimessa.
5. Valitse laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden
luettelo tulee näyttöön.
31
Handsfree-puhelut
6. Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
7. Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että
laite saa muodostaa yhteyden.
8. Näppäile tarvittaessa laitteen BluetoothPIN (1234) puhelimeen.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse
vaihtoehto:
• Valitse Vastaa.
• Ohita puhelu valitsemalla Hylkää.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran
muodostettu pariliitos, ne muodostavat
sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
• Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit
soittaa puheluja.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
• Toinen laite on ehkä määritettävä
muodostamaan yhteys automaattisesti,
kun se käynnistetään.
Puheluasetusten käyttäminen
32
1. Valitse puhelun aikana .
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää äänet puhelimeen
valitsemalla Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos
haluat katkaista virran laitteesta ja
jatkaa puhelua tai jos haluat puhua
rauhassa.
• Voit siirtää äänet puhelimesta
laitteeseen valitsemalla Handsfree.
• Voit näyttää näppäimistön
valitsemalla Näppäimistö.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit
käyttää automaattisia järjestelmiä,
kuten vastaajaa.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
•
•
Voit mykistää mikrofonin
valitsemalla Mykistä.
Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Puhelinluettelon käyttäminen
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta
laitteeseen aina, kun puhelin ja laite
muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin
puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse yhteystieto.
3. Valitse Soitto.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Valitse kohdepiste (sivu 10).
3. Valitse Soitto.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Anna luku.
3. Valitse Soita.
Kotinumeron tallentaminen
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Anna puhelinnumero, anna
kotinumerosi ja valitse Valmis.
• Valitse Valitse puhelinluettelosta,
valitse numero puhelinluettelosta ja
valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin
puhelinnumeron määrittämistä.
Valitse Puhelin > Soita kotiin.
33
Handsfree-puhelut
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta
laitteeseen aina, kun puhelin ja laite
muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria
on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue
tätä toimintoa.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa
viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.
3. Valitse puhelu.
34
Äänivalinnan käyttäminen
Puhelin on ehkä opetettava tunnistamaan
äänikomennot, ennen kuin voit soittaa
äänivalinnalla. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse Puhelin > Äänivalinta.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
Puhelimen tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa puhelimen akun varaustason ja
signaalin voimakkuuden.
Valitse Puhelin > Puhelimen tila.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon
käyttäminen
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja
nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen
ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse Työkalut > Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
1. Valitse Työkalut > Nykysijainti.
2. Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasemat tai
Polttoaine voit tuoda näyttöön kyseisen
luokan lähimmät sijainnit.
Työkalut-valikon käyttäminen
Tietoja äänikirjoista
 Varoitus
Korvasi voivat vahingoittua pysyvästi ja
kuulosi voi heikentyä, jos käytät laitetta,
nappikuulokkeita tai kuulokkeita suurella
äänenvoimakkuudella. Äänenvoimakkuus on
tavallisesti liian suuri, jos et kuule ympärillä
olevien ihmisten ääntä. Älä käytä suurta
äänenvoimakkuutta pitkään. Jos korvasi
soivat tai et kuule puhetta kunnolla, lopeta
kuunteleminen ja tarkastuta kuulosi.
Laitteella voi toistaa Audible.com-äänikirjoja.
Toiminto edellyttää Audible.com-tilausta.
Osoitteessa www.audible.com/garmin
voit aktivoida maksuttoman 30 päivän
kokeilutilauksen.
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Työkalut > Ohje voit
näyttää tietoja laitteen käytöstä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Työkalut > Ohje >
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
.
35
Työkalut-valikon käyttäminen
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen edellyttää
Audible.com-tilausta. Lisätietoja on
osoitteessa www.audible.com/garmin.
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 3).
2. Kirjaudu Audible.com-tilillesi
tietokoneessa.
3. Lataa äänikirjoja laitteeseen Audible.
com-sivuston ohjeiden mukaisesti.
Äänikirjan toistaminen
1. Valitse Työkalut > Audible.
2. Valitse Selaa.
3. Valitse vaihtoehto:
• Voit valita kirjan nimen mukaan
valitsemalla Nimikkeet.
• Voit valita kirjan tekijän mukaan
valitsemalla Tekijät ja valitsemalla
tekijän.
• Voit valita kirjan kertojan mukaan
valitsemalla Kertojat ja valitsemalla
kertojan.
36
4. Valitse kirja.
5. Valitse toistonhallintavaihtoehto.
• Voit lisätä kirjanmerkin
valitsemalla .
• Voit keskeyttää toiston
valitsemalla .
Voit jatkaa toistoa valitsemalla .
• Voit siirtyä nopeasti eteen- tai
taaksepäin kirjassa sivun yläreunassa
olevalla liukusäätimellä.
• Voit siirtyä seuraavaan lukuun
valitsemalla
.
• Voit siirtyä edelliseen lukuun
valitsemalla
.
• Voit kelata eteenpäin painamalla
-painiketta pitkään.
• Voit kelata taaksepäin painamalla
-painiketta pitkään.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Kirjanmerkin lisääminen
Kun toistat äänikirjaa, soitin jatkaa toistoa
automaattisesti kohdasta, johon olet
viimeksi jäänyt. Voit merkitä tietyn kohdan
äänikirjassa lisäämällä kirjanmerkin.
Kun toistat äänikirjaa, valitse
Kirjanmerkki.
Toiston jatkaminen kirjanmerkistä
1. Valitse äänikirjan toistamisen aikana .
2. Valitse kirjanmerkki.
Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen
Laite nimeää kirjanmerkin oletusarvoisesti
käyttämällä kirjanmerkin aikaleimaa. Voit
nimetä kirjanmerkin uudelleen.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
>
>
Tietoja ecoRoute-toiminnosta
>
1. Kun toistat äänikirjaa, valitse >
Nimeä kirjanmerkit uudelleen.
2. Valitse kirjanmerkki.
3. Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Kirjanmerkin poistaminen
1. Kun toistat äänikirjaa, valitse
Poista kirjanmerkit.
2. Valitse kirjanmerkki.
>
ecoRoute™-toiminto laskee polttoainetehokkuuden ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat
arvioita. Se ei lue tietoja autosta, ellet käytä
ecoRoute HD -lisävarustetta. Kalibroi
polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja
ajotavoistasi (sivu 38).
37
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoRoute HD -lisävaruste
Kun laite on liitetty ecoRoute HD
-lisävarusteeseen, laite voi vastaanottaa
reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja, kuten
virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja
akun jännitetietoja. Laite käyttää ecoRoutetietojen laskennassa tietoja, jotka ecoRoute
HD -lisävaruste on lukenut ajoneuvosta.
Osoitteessa www.garmin.com/ecoroute on
yhteensopivuus- ja ostotietoja.
Autoprofiilin määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät
ecoRoute-toimintoja ensimmäisen kerran.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute .
2. Anna polttoaine- ja matkatiedot.
™
38
Polttoainehinnan muuttaminen
1. Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Pumpulla.
2. Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse
Seuraava.
3. Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat
tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan mukaiset
polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Pumpulla.
2. Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3. Kirjoita polttoaineen määrä, jonka
ajoneuvo on kuluttanut polttoainesäiliön
edellisen täyttökerran jälkeen.
4. Anna matka, jonka olet ajanut
polttoainesäiliön edellisen täyttökerran
jälkeen.
5. Valitse Seuraava.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Laite laskee ajoneuvon keskimääräisen
polttoainekulutuksen.
6. Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
ecoChallengen avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten ajoneuvon
polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta olet säästänyt. ecoChallenge
kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite
on liikkeessä autoilutilassa.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
•
•
•
•
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
•
•
Näet nykyiset pisteesi kartan
ecoChallenge-kuvakkeesta .
Näytä yksityiskohtaiset pisteet
valitsemalla .
•
Nykyinen—näyttää nykyisen
ajotoiminnon pisteesi.
Yhteensä—näyttää nopeus-, kiihdytys- ja
jarrutuspisteiden keskiarvon.
Nopeus—näyttää pisteet, jotka saat
ajaessasi optimaalisella nopeudella
(useimmissa autoissa noin 70-100 km
tunnissa).
Kiihdytys—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta kiihdytyksestä saamasi
pisteet. Menetät pisteitä nopeasta
kiihdytyksestä.
Jarrutus—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta jarrutuksesta saamasi
pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä
jarrutuksesta.
ecoChallenge-pisteiden poistaminen
kartasta
Valitse >
Tallenna.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
> Asetukset > Piilota >
39
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
Valitse
>
> Nollaa.
Polttoainetehokkuustietojen
tarkasteleminen
Voit tarkastella polttoainekulutusta,
polttoaineen kokonaiskustannuksia ja
keskimääräistä polttoainetehokkuutta.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute > Kulutus.
2. Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla
sen.
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja
laitteessa.
VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja
laitteen aseman/taltion Reports-kansiosta
(sivu 60).
1. Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1. Valitse Työkalut > ecoRoute™ >
Autoprofiili.
2. Valitse > Nollaa.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa,
matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.
40
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Kuvien tarkasteleminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut
laitteeseen tai muistikortille. Lisätietoja
kuvien lataamisesta laitteeseen on sivulla 60.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Voit selata kuvia nuolilla.
3. Valitse kuva.
Diaesityksen tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Valitse .
Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla
näytön.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Kuvan asettaminen taustakuvaksi
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Aseta taustakuvaksi.
4. Voit säätää taustakuvaa näytön
painikkeilla.
5. Valitse Tallenna.
Kuvien poistaminen
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Poista > Kyllä.
41
Työkalut-valikon käyttäminen
Maailmankellon käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita
kaupungin nimi ja valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Työkalut > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
Laskimen käyttäminen
Valitse Työkalut > Laskin.
Kuvaotoksen ottaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö >
Kuvaotos > Ota käyttöön.
2. Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla .
Kuva tallennetaan bittikarttana laitteen
aseman Screenshot-kansioon (sivu 60).
42
Mittojen muuntaminen
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse tarvittaessa Muunna-painike,
mittaluokka ja Tallenna.
3. Valitse tarvittaessa yksikön painike,
mittayksikkö ja Tallenna.
4. Valitse muunnettavan yksikön alapuolella
oleva kenttä.
5. Kirjoita numero ja valitse Valmis.
Valuuttakurssien määrittäminen
manuaalisesti
Tämä on nüLink!-palvelu (sivu 44).
Laite päivittää valuuttojen muuntokurssit
automaattisesti.
1. Valitse Työkalut > Valuutta.
2. Valitse tarvittaessa valuutan painike,
valuutta ja Tallenna.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
3. Valitse muunnettavan valuutan
alapuolella oleva kenttä.
4. Kirjoita summa ja valitse Valmis.
Kielten valitseminen Language
Guidessa
Voit valita sanojen ja ilmausten kääntäminen
­työkalussa käännettävät kielet.
1. Valitse Työkalut > Language Guide >
Sanoja ja lauseita.
2. Valitse > Kieli.
3. Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse
Tallenna.
4. Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja
valitse Tallenna.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1. Valitse Työkalut > Language Guide >
Sanoja ja lauseita.
2. Valitse luokka ja aliluokat.
3. Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana
ja valitse Valmis.
4. Valitse sana tai ilmaus.
5. Kuuntele käännös valitsemalla .
Kaksikielisen sanakirjan
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Language Guide >
Kaksikieliset sanakirjat.
2. Valitse sanakirja.
3. Valitse tarvittaessa , kirjoita sana ja
valitse Valmis.
4. Valitse sana.
5. Kuuntele käännös valitsemalla .
43
nüLink!-toimintojen käyttäminen
nüLink!-toimintojen
käyttäminen
Voit ladata ja tarkastella tietoja esimerkiksi
polttoainehinnoista, paikallisista tapahtumista
ja säästä Garmin nüLink! -palvelutilauksen
avulla. Laite sisältää nüLink!peruspalvelutilauksen, joka aktivoituu, kun
käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.
Toimintojen käyttäminen edellyttää voimassa
olevaa nüLink!-palvelujen tilausta, ja laitteen
on vastaanotettava nüLink!-palvelusignaalia.
nüLink!-palvelut eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
44
Sääennusteen
tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Sää.
Nykyisen sijaintisi sääennuste tulee
näyttöön.
2. Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee
näyttöön.
Elokuvatietojen etsiminen
Voit etsiä elokuvien esitysaikoja ja lähellä
olevien elokuvateatterien sijainteja.
1. Valitse Minne? > Elokuvat.
2. Valitse tarvittaessa > Valitse päivä ja
valitse päivä.
3. Valitse Haku elokuvan nimen mukaan
tai Etsi teatterin nimellä.
4. Valitse elokuva ja teatteri.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
nüLink!-toimintojen käyttäminen
Paikallisten tapahtumien
etsiminen
myGarmin-viestien
tarkasteleminen
Voit etsiä paikallisten tapahtumien ajat,
lippujen hinnat ja sijainnit.
Voit tarkastella myGarmin™-viestejä, kuten
ilmoituksia ohjelmisto- ja karttapäivityksistä.
1. Valitse Minne? > Paikalliset
tapahtumat.
2. Valitse tarvittaessa > Valitse päivä ja
valitse päivä.
3. Valitse luokka.
4. Valitse tapahtuma.
1. Valitse Työkalut > myGarmin™.
Jos sinulla on lukemattomia viestejä,
niiden määrä näkyy myGarminkuvakkeen yläpuolella.
2. Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.
Huoltoasemien ja
polttoainehintojen etsiminen
Lentojen tilatietojen
tarkistaminen
1. Valitse Minne? > Polttoainehinnat.
2. Valitse tarvittaessa >
Polttoainetyyppi, valitse tyyppi ja valitse
Tallenna.
3. Valitse huoltoasema.
1. Valitse Työkalut > Lennon tila.
2. Valitse tarvittaessa > Lähellä ja
kirjoita kaupungin nimi.
3. Valitse lentokenttä.
4. Valitse vaihtoehto:
Voit etsiä läheisiä huoltoasemia ja vertailla
polttoainehintoja.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Voit tarkastella lentojen tilatietoja, kuten
lähtöaikoja, saapumisaikoja ja ruuhkatietoja.
45
nüLink!-toimintojen käyttäminen
Valitse Tarkista lennon numero,
kirjoita lennon numero ja valitse
Valmis.
• Valitse Etsi saapuvia ja valitse
lentoyhtiö.
• Valitse Etsi lähtöjä, valitse
Määränpään mukaan,
Kenttäkoodin mukaan tai Kaikki
lähdöt ja anna tarvittavat tiedot.
5. Valitse lento.
6. Valitse tarvittaessa > Seuraava etappi
ja tarkista jatkolentojen tilanne.
•
nüLink!-verkkokauppatilin
luominen
Ennen nüLink!™-palvelun ostamista sinun
on määritettävä ostaminen laitetta varten
ja laitteen on vastaanotettava nüLink!
-palvelusignaalia.
Palvelut eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1. Rekisteröi laite (sivu 4).
2. Kirjaudu myGarmin-tilillesi ja anna
luottokorttisi tiedot tulevia nüLink!ostoksia varten.
Tilin tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa Garmin nüLink!
-palvelutilauksesi tietoja, kuten perus- ja
Premium-tilauksen laskutuksen tilan ja
päättymispäivän.
46
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
nüLink!-toimintojen käyttäminen
1. Valitse Kauppa >
2. Valitse palvelu.
> Tilin tila.
nüLink!-palvelun lisääminen
Voit lisätä maksuttomia ja maksullisia
palveluja nüLink!-kaupasta. Ostokset
veloitetaan myGarmin-tililläsi määrittämältäsi
luottokortilta. Toistuvat tilaukset
laskutetaan kuukausittain, kunnes peruutat
palvelutilauksen. Joidenkin palvelujen
yhteydesä voit aktivoida maksuttoman
kokeilujakson.
1. Valitse Kauppa.
2. Valitse palvelu.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Voit asentaa maksuttoman palvelun
valitsemalla Asenna.
• Voit ostaa maksullisen tilauksen
valitsemalla Osta.
• Voit uusia tilauksen valitsemalla
Uusi.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
•
Voit päivittää tilauksen valitsemalla
Päivitä.
• Voit aktivoida maksuttoman
kokeilutilauksen valitsemalla Aloita
kokeilu.
4. Valitse tarvittaessa tilaus- tai
kokeiluvaihtoehto.
5. Lue ja vahvista ehdot.
Sään lisätiedot
Nämä toiminnot edellyttävät ehkä tilausta
(sivu 46).
Säätutkan tarkasteleminen
Voit näyttää animoidun, värikoodatun
tutkakartan sääolosuhteista sekä
sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan
lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja
ukkosmyrskyt.
1. Valitse Työkalut > Sää.
2. Valitse tarvittaessa kaupunki.
3. Valitse > Säätutka.
47
nüLink!-toimintojen käyttäminen
Säähälytysten tarkasteleminen
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa
näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää
säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai
valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Työkalut > Sää.
2. Valitse tarvittaessa kaupunki.
3. Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Lisäksi voit näyttää kartan sääperustaisista
olosuhteista nykyisen sijaintisi läheltä tai
valitun kaupungin läheltä.
1. Valitse Työkalut > Sää.
2. Valitse tarvittaessa kaupunki.
3. Valitse > Tieolosuhteet.
48
Sääennusteen tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Sää.
Nykyisen sijaintisi sääennuste tulee
näyttöön.
2. Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee
näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin
toisen kaupungin läheltä
1. Valitse Työkalut > Sää > Nykyinen
sijainti.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään
valitsemalla kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin
valitsemalla Lisää kaupunki ja
kirjoittamalla kaupungin nimen.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
nüLink!-toimintojen käyttäminen
Osoitteen etsiminen
puhelinluettelon tietojen
avulla
Tietoja valvontakameroista
1. Valitse Minne? > Valkoiset sivut.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä asuinosoitteita etu- ja
sukunimellä valitsemalla Nimen
mukaan.
• Voit etsiä tietoja puhelinnumerolla
valitsemalla Puhelinnumerolla.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto ei
ole käytettävissä kaikkialla.
3. Kirjoita nimi tai puhelinnumero ja valitse
Valmis.
4. Valitse tarvittaessa tieto.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Lisätietoja saatavuudesta on osoitteessa
http://my.garmin.com. Laite sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnit. Laite hälyttää,
kun olet lähestymässä valvontakameraa.
Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta.
Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit etsiä osoitteita puhelinluettelon tietojen
avulla.
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen
tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta
tai niiden käyttämisen seurauksista.
Valvontakameroiden ilmoittaminen
Voit ilmoittaa erilaisista valvontakameroista,
kun havaitset niitä.
1. Valitse kartasta
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
.
49
nüLink!-toimintojen käyttäminen
2. Valitse Ilmoita valvontakamera
-kohdassa vaihtoehto:
• Oma suunta.
• Lähestyvä.
Valvontakameran sijainti jaetaan muiden
käyttäjien kanssa.
Tietoja
valvontakameratiedustelijoista
Tiedustelija on kuljettaja, joka pystyy
ilmoittamaan valvontakameroiden sijainteja,
minkä ansiosta valvontakameratiedot pysyvät
ajantasaisina ja tarkkoina. Tiedustelijaatietokentässä näkyy tietyn etäisyyden sisällä
olevien tiedustelijoiden määrä ja mahdollinen
tiedustelijan raporttien tähtiluokitus.
Tiedustelijatietojen tarkasteleminen
1. Valitse Katso karttaa.
2. Valitse jokin muu tietokenttä kuin
Nopeus.
3. Valitse Ilmoitetut tiedot.
50
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Tracker
Tracker
ILMOITUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Trackerin avulla voit ilmoittaa sijaintisi,
seurata muita ja antaa muiden seurata
sijaintiasi. Tracker on saatavissa joihinkin
Garmin GPS -laitteisiin ja sovelluksena
joihinkin matkapuhelimiin.
Trackerin määrittäminen
1. Valitse Työkalut > Tracker > Aloita.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Tracker-tunnuksen näyttäminen
Kaikilla liitetyillä laitteilla tai jäljityslaitteilla
on yksilöivä Tracker-tunnus.
Valitse Työkalut > Tracker >
Profiili.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
>
Paikkaviestin lähettäminen
Voit lähettää mukautetun paikkaviestin
toiselle käyttäjälle.
1. Valitse Työkalut > Tracker > Olen
tässä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse kunkin vastaanottajan
valintaruutu.
• Valitse Anna sähköpostiosoite
tai Tracker-tunnus ja anna
vastaanottajan sähköpostiosoite tai
Tracker-tunnus.
HUOMAUTUS: kirjainkoko on
merkitsevä Tracker-tunnuksessa.
3. Valitse Seuraava.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita
viestisi.
5. Valitse Lähetä.
51
Tracker
Tietoja seuraajista
Voit kutsua jonkun toisen seuraamaan
sijaintiasi tietyksi ajanjaksoksi. Kun aika on
kulunut loppuun, kyseinen seuraaja ei voi
enää tarkastella sijaintiasi.
Voit kutsua seuraajan sähköpostiosoitteen
tai Tracker-tunnuksen avulla. Jos kutsut
seuraajan sähköpostiosoitteen avulla,
kyseisen henkilön on seurattava sinua
Garminin sivustossa. Jos kutsut seuraajan
Tracker-tunnuksen avulla, kyseisen henkilö
voi seurata sinua Trackerilla.
52
Seuraajien kutsuminen
1. Valitse Työkalut > Tracker > Seuraa.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse kunkin vastaanottajan
valintaruutu.
• Valitse Anna sähköpostiosoite
tai Tracker-tunnus ja anna
vastaanottajan sähköpostiosoite tai
Tracker-tunnus.
3. Valitse Seuraava.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita
viestisi.
5. Valitse kesto vetämällä Tunnit- ja
Minuutit-kohdassa ja valitse Seuraava.
6. Valitse Lähetä.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Tracker
Oman sijainnin julkaiseminen
sosiaalisissa verkostoissa
Määritä sosiaaliset verkostot myGarmintililläsi, jotta voit julkaista sijaintisi
sosiaalisissa verkostoissa. Lisätietoja on
osoitteessa http://my.garmin.com.
Voit julkaista sijaintisi sosiaalisissa
verkostoissa tietyn ajan verran. Tuona
aikana kuka sijaintisi näkevät kaikki, jotka
näkevät julkaisusi kyseisessä sosiaalisessa
verkostossa.
1. Valitse Työkalut > Tracker > Seuraa.
2. Valitse vähintään yksi sosiaalinen
verkosto.
3. Valitse Seuraava.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita
viestisi.
5. Valitse kesto vetämällä Tunnit- ja
Minuutit-kohdassa ja valitse Seuraava.
6. Valitse Lähetä.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Muiden seuraaminen
Voit seurata jotakuta toista laitteen avulla,
jos kyseinen henkilö on kutsunut sinut
seuraamaan itseään Tracker-tunnuksen avulla.
1. Valitse Työkalut > Tracker > Näytä.
2. Valitse henkilö.
Kyseisen henkilön sijainti näkyy kartassa.
Oman sijainnin piilottaminen
Voit piilottaa sijaintisi seuraajiltasi.
Valitse Työkalut > Tracker > Piilota.
53
Liikenne
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Jotta voit käyttää tätä toimintoa, sinulla on
oltava voimassa oleva nüLink!™-palvelujen
tilaus ja laitteesi on vastaanotettava nüLink!
-palvelusignaalia. Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Kun laite on liikennetilauksen kattavuusalueella, se näyttää liikennetietoja.
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa
näkyy liikennekuvake. Liikennekuvakkeen
vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden
vakavuuden.
Väri
Vakavuus Merkitys
Vihreä
Matala
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen Keskikoko Liikenne etenee,
mutta on hiukan
ruuhkaista. Tiellä
on jonkin verran
ruuhkaa.
Punainen Korkea
Liikenne ei etene
tai etenee hitaasti.
Tiellä on vakavia
ruuhkia.
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, navigointipalkkiin
voi ilmestyä liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
54
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liikenne
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti
siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman
vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, laite laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos
parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole.
Viiveaika lisätään arvioituun saapumisaikaasi
automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana .
2. Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön
sen mukaan, missä kohdassa reittiä
tapahtumat sijaitsevat.
3. Valitse tapahtuma.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse kartassa .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa
reitin muut ruuhkat.
4. Valitse > Vältä.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
1. Kun navigoit autoilureittiä, valitse .
2. Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3. Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Valitse kartassa
.
2. Valitse Liikenneolosuhteet.
55
Liikenne
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
1. Valitse karttasivulla
.
2. Valitse Liikenneolosuhteet > .
3. Voit näyttää tien ruuhkat valitsemalla
vastaavan kohdan luettelossa.
4. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen
kartassa
1. Valitse kartasta
.
2. Valitse Liikenneolosuhteet.
3. Valitse liikennekuvake.
56
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa
käytettävät kuvakkeet ja värit.
1. Valitse kartasta
.
2. Valitse Liikenneselite.
Tietoja liikennekameroista
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää
PhotoLive nüLink!™ -premiumpalvelun
tilaamista, ja laitteen on vastaanotettava
nüLink! -palvelusignaalia. Tämä toiminto ei
ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja
suurista risteyksistä. Voit tallentaa usein
tarkastelemasi kamerat.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liikenne
Liikennekameran tallentaminen
1. Valitse Työkalut > Omat kamerat.
2. Valitse Lisää koskettamalla.
3. Valitse tie.
4. Valitse risteys.
5. Valitse Tallenna.
Liikennekameran tarkasteleminen
Tallenna liikennekamera, jotta voit tarkastella
sitä.
1. Valitse Työkalut > MyCameras.
2. Valitse kamera.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
Tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun laite
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
Elinikäiset tilaukset
Jotkin mallit sisältävät elinikäisten
toimintojen tilauksia.
LT
Tämä malli sisältää
elinikäisen liikennetilauksen ja
liikennevastaanottimen.
LMT
Tämä malli sisältää nüMaps
Lifetime™ -tilauksen, elinikäisen
liikennetilauksen (sivu 73) ja
liikennevastaanottimen.
57
Liikenne
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden
liikennetilauksia.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Valitse vaihtoehto:
• Jos laitetta käytetään muualla
kuin Pohjois-Amerikassa, valitse
Tilaukset > .
• Jos laitetta käytetään PohjoisAmerikassa, valitse .
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic
voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen
koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on hankittava
uusi koodi.
5. Valitse laitteessa Seuraava.
6. Anna koodi.
7. Valitse Valmis.
58
Tietoja tarjouksista
Kun vastaanotat liikennetietoja Garmin
nüLink!™ -palvelun tilauksen kautta, saat
paikkakohtaisia tarjouksia ja etuseteleitä.
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan
Pohjois-Amerikassa. Tämä toiminto on
käytettävissä ainoastaan, kun vastaanotat
liikennetietoja.
Tarjousten ja etusetelien vastaanottaminen
edellyttää voimassa olevaa nüLink!palvelujen tilausta, ja laitteesi on
vastaanotettava nüLink!-palvelusignaalia.
Tietosuojalausuntomme on osoitteessa
www.garmin.com/privacy.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liikenne
Tarjousten tarkasteleminen
 VAROITUS
Älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja
muistiin, kun ajat autoa.
1. Voit hakea lähimmän tarjoukseen
liittyvän paikan valitsemalla näytössä
näkyvän tarjouksen.
2. Näytä mahdollinen etusetelikoodi
valitsemalla
.
3. Kirjoita koodi muistiin ja näytä se, kun
saavut paikkaan.
Tarjousluettelon näyttäminen
Valitsemalla Työkalut > Tarjoukset
voit näyttää vastaanottamiesi tarjousten
luettelon.
Liikenne- ja tarjoustietojen
poistaminen käytöstä
Voit poistaa tarjoukset käytöstä poistamalla
liikennetiedot käytöstä.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne > Poista käytöstä.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
59
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvatiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka tietojen lisätallennusta
varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva
Windows® 95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja
Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmän tai niitä
aiempien versioiden kanssa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
•
•
•
JPEG- ja JPG-kuvatiedostot (sivu 41)
Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta® (sivu 73)
GPI – Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot (sivu 73)
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garminkarttaohjelmistoja (www.garmin.com
/trip_planning). Kartta- ja tiedontallennuksen
lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös
esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä,
reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja
kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™- ja microSDHCmuistikortteja.
1. Aseta muistikortti laitteen
muistikorttipaikkaan.
2. Paina sitä sisäänpäin, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 3).
60
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Tietojen hallinta
2.
3.
4.
5.
6.
Laite ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac-tietokoneissa
liitettynä taltiona.
HUOMAUTUS: nüLink!-asemat eivät
näy kaikissa tietokoneissa, joissa on
useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai
muistikortin tiedostoluettelossa.
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta .
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen
muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja,
joita ei saa poistaa.
1.
2.
3.
4.
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
1. Valitse jokin seuraavista:
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
61
Laitteen mukauttaminen
Laitteen mukauttaminen
•
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
•
•
2. Valitse asetusluokka.
3. Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
•
Järjestelmäasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Järjestelmä.
•
•
•
62
Simuloitu GPS—katkaisee GPSsignaalin vastaanoton ja säästää akun
virtaa.
Yksikkö—etäisyyksien mittayksikön
määrittäminen.
Aikamuoto—voit valita 12- tai
24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
•
Nykyinen aika—laitteen ajan
määrittäminen.
Sijaintiraportti—Garmin voi jakaa
nopeutesi, suuntasi ja sijaintisi muiden
palveluntarjoajien kanssa nimettömästi
luvallasi.
Turvallisuustila—poistaa käytöstä kaikki
toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän
toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Tietoja—näytä ohjelmistoversio,
aitetunnus ja muita tietoja ohjelmistosta.
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja
karttatietojen ostamiseen (sivu 73).
Käyttöoikeussopimukset—näyttää
käyttöoikeussopimukset.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Navigointiasetukset
•
Autonavigointiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi >
Autoilu.
•
•
•
•
•
•
nüRoute™—määrittää autoilureittien
reittiasetukset (sivu 64).
Kartan yksityiskohdat—määrittää
kartan yksityiskohtien määrän. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan esitystapa—määrittää
karttasivun perspektiivin.
Kartan teema—karttatietojen värin
muuttaminen.
Karttatietojen asettelu—muuttaa kartan
näkyvien tietojen määrää.
Ajoneuvo—muuttaa kuvakkeen, joka
osoittaa sijaintisi kartassa. Voit ladata
lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
•
Kartan perspektiivin muuttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > Kartan
esitystapa.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää
kartan kaksiulotteisena (2D)
ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan
kolmiulotteisena.
Kävelynavigointiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi >
Jalankulkija.
•
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Matkaloki
◦◦ Näytä kartassa—näyttää matkan
kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
Läheisyyspisteet—hälyttää, kun lähestyt
mukautettuja valvontakameroita.
Rajoita kävelyä—määrittää, miten suuri
osa julkisen liikenteen reitistä voi olla
kävelyä.
63
Laitteen mukauttaminen
•
•
Julkinen liikenne—välttää valittuja
kuljetustyyppejä.
Matkaloki—näyttää matkan kartassa.
◦◦ Näytä kartassa—näyttää matkan
kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat
käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu
cityXplorer-karttoja (sivu 30).
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Jalankulkija > Julkinen
liikenne.
2. Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
3. Valitse Tallenna.
64
nüRoute-asetukset
Nämä asetukset koskevat ainoastaan
autoilutilaa (sivu 6).
Reittiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi >
Autoilu > nüRoute > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin
nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
•
•
Lyhyempi aika—laskee reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka—laskee reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
•
•
•
Vähemmän polttoainetta—
polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.
Kehotteet—kehottaa valitsemaan reitin
laskentatilan ennen navigointia (sivu 11).
Pois tieltä—laskee suoran linjan
sijainnistasi määränpäähän.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
Vältettävät.
2. Valitse reiteillä vältettävät tien
ominaisuudet ja valitse Tallenna.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
trafficTrends
Kun trafficTrends™-toiminto on käytössä,
laite tallentaa liikennetietoja ja laskee reitit
tehokkaasti niiden avulla. Tiedot lähetetään
Garminille, kun laite vastaanottaa nüLink!™signaalia tai kun muodostat laitteesta
myGarmin™-yhteyden tietokoneen avulla.
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä
eri tavoin eri viikonpäivien tai kellonaikojen
liikennetrendien mukaan.
trafficTrends-toiminnon ottaminen
käyttöön
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
trafficTrends > Ota käyttöön.
65
Laitteen mukauttaminen
trafficTrends-toiminnon poistaminen
käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta
liikennetietoja poistamalla trafficTrendstoiminnon käytöstä.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > nüRoute >
trafficTrends > Poista käytöstä.
Näyttöasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
•
•
•
66
Väritila—valitsee vaalean taustan
(Päivä) tai tumman taustan (Yö) tai
vaihtaa niitä automaattisesti nykyisen
sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan
perusteella (Automaattinen).
Kirkkaus—näytön kirkkauden
muuttaminen. Kirkkauden vähentäminen
säästää akun virtaa.
Näytön aikakatkaisu—voit määrittää,
miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy
lepotilaan.
•
Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen
näytöstä (sivu 42). Kuvaotokset
tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Kieliasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
•
•
•
Puheen kieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli—näppäimistön
kielen määrittäminen.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
•
Näppäimistöasettelu—
näppäimistöasettelun määrittäminen.
Kartan tietojen
tarkasteleminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartat.
Karttojen ottaminen käyttöön
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita
osoitteesta http://www.garmin.com/us/maps.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kartat.
2. Valitse kartta.
Bluetooth-asetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
•
•
•
Lisää puhelin tai Puhelin—voit hallita
Bluetooth-laitteen ja -matkapuhelinten
välisiä yhteyksiä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön.
Lempinimi—voit kirjoittaa lempinimen,
jonka avulla laite tunnistetaan
puhelimissa, joissa on Bluetoothominaisuus.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia
puhelimia voi lisätä tai poistaa tai niiden
yhteyden voi katkaista.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth > Puhelin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite
muodostaa yhteyden.
• Valitsemalla voit lisätä puhelimen
valikkoon.
• Valitsemalla voit poistaa
puhelimen laitteen muistista.
• Valitsemalla Ei voit katkaista
nykyisen yhteyden.
67
Laitteen mukauttaminen
Bluetoothin poistaminen käytöstä
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Valitse Bluetooth > Poista käytöstä >
Tallenna.
Liikenteen ottaminen
käyttöön
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
laitteiden mukana.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne > Liikenne > Ota käyttöön.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne > Tilaukset.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien
asetusten oletukset.
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3. Valitse > Palauta.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta,
jos tilaus päättyy. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/fmtraffic.
68
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella
tavalla.
•
•
Ajoneuvon virtajohto
USB-kaapeli (toimitetaan joidenkin
mallien mukana)
Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Liite
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla
tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa,
joissa se altistuu voimakkaille iskuille tai
voimakkaalle tärinälle.
1. Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä
kostutetulla liinalla.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
•
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
69
Liite
Kosketusnäytön puhdistaminen
1. Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta
liinaa.
2. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3. Kostuta liina nesteellä.
4. Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et
käytä laitetta.
• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
70
Käyttäjän tietojen
poistaminen
1. Käynnistä laite.
2. Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3. Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön
tulee ponnahdusikkuna.
4. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla
Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
Akun virran säästäminen
• Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
• Siirrä laite lepotilaan (sivu 5).
• Vähennä näytön kirkkautta (sivu 5).
• Älä jätä laitetta suoraan
auringonpaisteeseen.
• Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 5).
• Poista käytöstä tarjoukset ja
liikennetiedot (sivu 59).
• Poista Bluetooth käytöstä (sivu 68).
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liite
•
Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa
(sivu 66).
Ajoneuvon virtajohdon
sulakkeen vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä
osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin
paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
3. Asenna 1 A:n pikasulake.
4. Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5. Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon
virtajohtoon.
Kiinnittäminen kojelautaan
Ilmoitus
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin
hankalaa asennuksen jälkeen.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla
tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä
oleva sulake.
Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä
voit kiinnittää laitteen kojelautaan
noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden
säädöksiä.
1. Kierrä kärkiosa auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset
ehkä kolikon.
2. Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake
(lasinen ja hopeinen lieriö).
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
71
Liite
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
6. Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1. Työnnä telakan yläosan kielekettä
ylöspäin.
2. Kallista laitetta eteenpäin.
72
Telakan irrottaminen telineestä
1. Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
2. Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
1. Käännä imukuppikiinnityksen vipua
itseäsi kohti.
2. Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liite
Tietoja nüMaps Lifetime
-tilauksesta
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko
käyttöiän ajan. Saat lisätietoja nüMaps
Lifetime -tilauksesta ja voit tutustua
käyttöehtoihin osoitteessa www.garmin.com.
Valitse siellä Maps.
Jotkin mallit sisältävät nüMaps Lifetime
-tilauksen.
LM
Tämä malli sisältää nüMaps
Lifetime -tilauksen.
LMT
Tämä malli sisältää elinikäisen
liikennetilauksen, nüMaps
Lifetime -tilauksen ja
liikennevastaanottimen.
Lisäkarttojen ostaminen
1. Siirry laitteen tuotesivulle Garminin
osoitteessa (www.garmin.com).
2. Valitse Maps-välilehti.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan
mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää
hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen
lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden
mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden
luetteloita ja asentaa ne laitteeseen POI
Loader -ohjelman avulla.
1. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/extras.
2. Valitse Services > POI Loader.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
73
Liite
3. Asenna POI Loader tietokoneeseen.
POI Loaderin ohjetiedostojen
käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Help.
Ekstrojen etsiminen
1. Valitse Minne? > Ekstrat.
2. Valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/support
voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon
0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon
+44 (0) 870.8501241.
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
74
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
•
•
•
Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 62).
Valitse Työkalut > Asetukset > Järjestelmä > Simuloitu
GPS > Pois.
Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
•
•
•
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
Kiinnitä imukuppi (sivu 3).
Laite ei lataudu
ajoneuvossa.
•
•
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 71).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
Laitetta voi ladata vain 0 – 45 °C:n (32 – 113 °F) lämpötilassa.
Jos laite on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle
tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
•
•
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon
(sivu 66).
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
75
Liite
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on
tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone
-kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Laite on liitetty
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
tietokoneeseen, mutta se 2. Sammuta laite.
ei siirry massamuistitilaan. 3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
4. Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä laitteeseen.
•
•
•
76
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän
arvon on oltava Käytössä.
Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalkaa)
päähän laitteesta.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
A
äänen kieli 66
äänikirja 35
kirjanmerkki 37
lataaminen 36
toistaminen 36
äänikomento
aktivoiminen 22
herätysilmaus 22
käyttövihjeitä 23
kuvakkeet ja äänet 23
navigoiminen 23
punainen kuvake 23
äänivalinta 34
aika-asetukset 62
aikaisemmat ajotiedot 65
ajo-ohjeet 27
ajotietokone 26
tietojen nollaaminen 26
akku 75
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
B
Bluetooth-tekniikka 31–34
asetukset 67
lempinimi 67
puhelimen liittäminen 31
soittaminen sijaintikartasta
16
C
cityXplorer-kartat 11, 30
D
diakriittiset merkit 7
E
ecoRoute 37–40
ajoneuvon virta 38
ecoChallenge-pisteet 39
matkaraportti 40
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 38
ekstrat 74
elokuvat 44
ennakoiva reititys 26
G
geokätkentä 15
GPS
asetukset 62
simulaattori 18
I
ilmoittaminen karttavirheistä 18
J
jalankulkijatila
asetukset 63
Jälki ylös 63
järjestelmäasetukset 62
JPEG-kuvatiedostot 60
julkinen liikenne
kaupunkikartat 30
vältettävät 64
K
käännösluettelo 27
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 63
77
Hakemisto
kartat
jalankulkija 29
katsominen 63
lisääminen 73
teema 63
tiedot 67
tietojen asettelu 63
virheet 17
yksityiskohtien määrä 63
käyttäjätiedot, poistaminen 70
kiertotiet 12
Kirkkaus 66
kohdepisteet
etsiminen 10
POI loader 60
kojelaudan levy 71
koordinaatit 15
koti
puhelinnumero 33
kulkuvälinetila 6
kuvaotokset 42
kuvien katselu 41
78
L
läheiset palvelut 35
laitteen huoltaminen 69
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen telineestä 72
kojelautaan 71
tuulilasiin 75
laitteen lataaminen 1, 75
laitteen puhdistaminen 69
laitteen rekisteröiminen 4
laitteen säilyttäminen 69
laitteen suojaaminen
69
laitteen tunnus 62
laskin 42
lennon tila 45
leveys- ja pituuspiiri 15
liikenne 54–59
liikennetilausten lisääminen
68
tapahtumat 54
tilauksen aktivoiminen 57
trafficTrends 65
liikennehälytykset 54
lisävarusteet 74
M
maailmankello 42
MapSource 60, 73
massamuistitila 60
matkapuhelimen liittäminen 31
matkaraportti 40
matkasuunnittelu 20
matkojen nimeäminen uudelleen
21
menen kotiin 13
microSD-kortti 4
mitat, muuntaminen 42
muistikortti 60
mukautetut kohdepisteet 74
muokkaaminen
karttasymbolin vaihtaminen
19
kotisijainti 13
luokan vaihtaminen 19
määränpäät 21
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
suosikit 19
tallennettu matka 21
muuntaminen
valuutta 42
yksikkö 42
myDashboard 3
myGarmin-viestit 45
mykistys
ääni 5
puhelu 33
myTrends 26
N
näppäimistö 7
kielitila 7
navigointi 25
asetukset 63
jalankulkija 29
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
pois tieltä 13
valokuva 16
navigointi poissa tieltä 13, 65
näytön aikakatkaisu 66
näytön painikkeet 7
näyttöasetukset 66
nollaaminen
enimmäisnopeus 27
kotisijainti 13
matkatiedot 27
nopeusrajoitus
kuvake 25
nüLink!-palvelut
verkkokauppatilin luominen
46
nüLink!-toiminnot 44
nüMaps Lifetime 73
nüRoute 63
nykyinen sijainti, tallentaminen
18
Nykysijainti 35
O
Ohje 35
ohjelmisto
versio 62
osoitteet 14
P
paikalliset tapahtumat 45
paikkojen etsiminen
koordinaateilla 15
nimellä 14
osoitteella 14
postinumeron mukaan 14
79
Hakemisto
tallennetut sijainnit
(suosikit) 19
valokuvien käyttäminen 16
päivittäminen
kartat 4
ohjelmisto 4
palaute kohdepisteistä 17
PIN
Bluetooth ja 32
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 70
kuvat 41
matkat 21
merkki 7
suosikit 19
tiedostot 61
viimeksi löydettyjen luettelo
15
polttoainehinnat 45
puheentunnistus 22
puhelut
koti 33
lopettaminen 32
80
mykistäminen 33
vastaaminen 32
pysähdyksen lisääminen 11
pysäköinti 12
R
reitit
pois tieltä 13, 65
pysäyttäminen 13
reittien uudelleenlaskenta 12
S
seuraava käännös 28
sijaintikartta 16
sulake, vaihtaminen 71
Suosikit 18–19
T
tallentaminen
löydetyt sijainnit 18
nykyinen sijainti 18
tarjoukset 58
poistaminen käytöstä 59
tarkasteleminen 59
telineen irrottaminen 72
tiedostot
poistaminen 61
tuetut tyypit 60
tietokone, liittäminen 3
Tracker 51
muiden seuraaminen 53
seuraajien kutsuminen 52
turvallisuustila 62
työkalut 35–40
U
USB 76
V
valokuvanavigointi
kuvien lataaminen 16
välttäminen
julkisen liikenteen tyypit 64
liikenne 55
tietyypit 65
varkaus 70
valvontakamerat
hälytykset 49
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
ilmoittaminen 49
tiedustelijat 50
tietokanta 49
vastaaja 32
vianmääritys 75
viimeksi löydetyt paikat 15
voimakkuus
säätäminen 5
Y
yksikkömuunnin 42
yksityiskohtainen reitti 27
yksityiskohtaiset kartat 60, 67
nüLink! 2300 -sarjan käyttöopas
81
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Tammikuu 2012
Osanumero 190-01287-37 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising