Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Lynstartvejledning

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Lynstartvejledning
nüLink!™ 2300-serien
lynstartvejledning
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
S e guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Når du bruger din enhed første gang, skal
du gøre følgende.
1. Tilslut enheden til strømmen i bilen
(side 3).
2. Monter enheden (side 4).
3. Registrer enheden (side 5).
4. Søg efter opdateringer:
• Softwareopdateringer (side 5).
• Gratis kortopdatering (side 6).
5. Download den komplette
brugervejledning (side 6).
2
Strømkabler
Enheden leveres med to strømkabler.
Hvert stik passer kun til den tilsvarende
port.
•
•
Bilstrømkablet ➊ tilslutter
monteringen til strømmen i bilen.
Bilstrømkablet har et retvinklet stik.
Mikro-USB-kablet ➋ tilslutter
enheden til en computer. Der er
indgraveret et “B” på mikro-USBkabelhovedet.
➊
➋
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade
eller produktskade som følge af, at
batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra
køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte
sollys.
3. Tilslut bilstrømkablet ➊ til USBstikket ➋ på monteringen eller
enheden.
Før du bruger enheden med batteristrøm,
skal batteriet oplades.
1. Placer bunden af enheden i
monteringen.
2. Skub enheden tilbage, så den klikker
på plads.
➋

➊
4. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
3
Når enheden er blevet tilsluttet strømmen
i bilen, vil følgende ske.
•
•
•
Enheden tændes.
Enheden opfanger satellitsignaler.
Når mindst én af søjlerne
er grøn, har enheden lokaliseret
satellitsignaler.
BEMÆRK: Enheden skal muligvis
have frit udsyn til himlen for at
opfange satellitsignaler.
Enheden oplades, mens du kører.
på statuslinjen angiver status for
det interne batteri.
Montering af din enhed
Bemærk
Før du monterer enheden, skal
du se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
4
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen.
2. Rengør og tør forruden og
sugekoppen med en fnugfri klud.
3. Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4. Mens du trykker, skal du dreje armen
tilbage mod forruden.
5. Sæt monteringen ➊ fast på
sugekoppens arm ➋.
➊
➋

Om myDashboard
Du kan bruge myDashboard til at
registrere din enhed, søge efter softwareog kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service og meget
mere.
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
Opsætning af myDashboard
1. Tilslut mikro-USB-kablet ➊ til
mikro-USB-porten ➋ på enheden
(side 2).
➋
➊
2. Tilslut mikro-USB-kablet til USBporten på computeren.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Registrering af enheden
1. I myDashboard skal du klikke på
Registrer nu.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den,
på et sikkert sted.
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
Opdatering af softwaren
1. Åbn myDashboard (side 5).
2. Klik på Opdater nu under
softwareopdateringer.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden på
http://my.garmin.com inden for
60 dage fra første gang, enheden opnår
satellitsignaler under kørsel, kan du
få én gratis kortopdatering. Gå til
www.garmin.com/numaps for at se vilkår
og betingelser.
Opdatering af kort
1. Åbn myDashboard (side 5).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Opdater nu under
kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
5
Download af brugervejledningen
Brugervejledningen til din enhed er
tilgængelig på Garmins websted.
1. Åbn myDashboard (side 5).
2. Klik på Manuals.
3. Klik på Download ved siden af den
brugervejledning, du vil hente.
4. Gem filen på computeren.
Oversigt over enheden
➊
➋
➊ Tænd/sluk-knap
™
➋ microSD -kortstik
6
Sådan slukker du enheden
1. Hold tænd/sluk-knappen nede i fire
sekunder.
2. Vælg Fra.
Brug af hovedmenuen
➊
➋
➌

➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
Vælg ➊ for at vælge en
transportform.
Vælg ➋ for at finde en
destination.
Vælg ➌ for at se kortet.
Vælg ➍ for at afbryde en rute.
Vælg ➎ for at oprette en omvej
på en rute.
Tryk på ➏ for at foretage et
opkald, når der er oprettet
forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
•
•
•
•
•
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
•
•
Tryk på ➐ for at justere
lydstyrken.
Tryk på ➑ for at åbne menuen
med værktøjer og indstillinger.
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
Sådan finder du et
interessepunkt efter kategori
1. I hovedmenuen skal du vælge Find >
Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en destination.
5. Vælg Start!.
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
> Gem på denne
Du kan vælge
side for at gemme positionen i
din Favoritmappe på enheden.
Brug Favoritmappen til at gemme
steder som din arbejdsplads, dit
hjem eller andre af dine ofte brugte
destinationer.
6. Vælg en valgmulighed, hvis det er
nødvendigt.
• Vælg Kør for at beregne en rute,
du vil køre.
• Vælg Gang for at beregne en
rute, du vil gå.
• Vælg Offentlig transport for at
beregne en rute, der kombinerer
offentlige transportmidler med
gang.
BEMÆRK: Du skal have
cityXplorer™-kort indlæst for
at navigere med brug af
offentlig transport. Besøg
www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
7. Vælg en rute, hvis det er nødvendigt.
7
Din rute på kortet
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon
er kun beregnet til oplysningsformål og
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. Garmin er ikke
ansvarlige for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke
at overholde alle gældende trafiklove og
-skilte.
Din rute er markeret med en magentarød
linje på kortet. Hvis du afviger fra
den oprindelige rute, genberegner din
enhed ruten. Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører på
større veje.
Brug af kortfunktionerne
➊
➌
➐

•
•
•
•
•
•
•
•
8
➋
➍
➎ ➏
➒
➑
➓
Vælg ➊ for at få vist næste sving.
Hvis der findes information om et
vejkryds, vises vejkryds-info.
Vælg ➋ for at få vist drejlisten.
Vælg ➌ for at få vist
trafikoplysninger.
Vælg ➍ for at zoome ind og ud.
Vælg ➎ for at se siden Hvor er
jeg?.
Vælg og træk ➏ for at se et andet
område af kortet.
Vælg ➐ for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Vælg ➑ for at ændre datafeltet.
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
•
•
Vælg ➒ for at få vist
rejseoplysninger.
Vælg ➓ for at ændre
fartbegrænsningen, den
fartbegrænsning, der vises på
kortet er forkert, eller for at
rapportere et sikkerhedskamera.
Om hovedmenuens
værktøjslinje
Ikon
Beskrivelse
GPS-signalstatus. Vælg
og hold nede for at få vist
satellitoplysninger.
Status for Bluetooth®-teknologi
(vises ved tilslutning til en
kompatibel enhed. Vælg for at
ændre Bluetooth-indstillinger).
Indikator for transportform.
Vælg for at vælge en
transportform.
Aktuel tid. Vælg for at ændre
tidsindstillinger.
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
Ikon
Beskrivelse
myGarmin™-meddelelser.
Vælg for at tjekke meddelelser.
Aktuel temperatur. Vælg for at
få vist oplysninger om vejret.
nüLink!™-tjenestens
signalstatus.
Batteristatus.
Brug af myTrends
Mens du kører med din enhed tændt,
samler myTrends™ oplysninger, som
giver enheden mulighed for at genkende
og forudse en af dine ofte brugte
destinationer som f.eks. din arbejdsplads
eller dit hjem. Når myTrends er aktiveret,
vises destinationen og den forventede
rejsetid på kortets navigationslinje.
Trafikoplysninger vises muligvis også på
navigationslinjen.
myTrends fungerer kun med positioner,
der er gemt som Favoritter (side 7).
9
Når der vises myTrends-oplysninger
på navigationslinjen, skal du trykke
på navigationslinjen for at se
ruteoplysninger.
Du kan få flere oplysninger om tjenesten
nüLink! ved at trykke på Værktøjer >
Hjælp eller se Brugervejledning til
nüLink! 2320/2340/2390 (side 6).
Deaktivering af myTrends
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
myTrends > Deaktiveret i
hovedmenuen.
Sådan køber du flere nüLink!tjenester
Vælg Værktøjer > nüLink! Store.
Om nüLink! tjenester
bemærk
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed.
Din enhed omfatter et basisabonnement
på nüLink!, der aktiveres, når du
tænder for din enhed for første gang.
nüLink! giver dig mulighed for at
modtage aktuelle oplysninger om vejret,
brændstofpriser og flyafgange.
Trafikoplysninger er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
nüLink! tjenester er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
For at bruge disse funktioner skal
du have et gyldigt abonnement på
nüLink!, og din enhed skal modtage et
i
nüLink! -signal, der angives med
værktøjslinjen.
10
Om trafik
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon i det øverste venstre hjørne
af siden Kort. Trafikikonet ( ) skifter
farve, alt efter hvor tæt trafikken er
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
på din rute eller på den vej, du kører på i
øjeblikket.
Hvis der er trafik på din rute, viser
trafikikonet, hvor meget ekstra
tid trafikken betyder for din rute.
Forsinkelsestiden er allerede inkluderet i
den anslåede ankomsttid.
Sådan parrer du din
telefon
Telefonen og enheden skal være tændt og
maks. 33 fod (10 m) fra hinanden for at
kunne parres.
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på
batteriet, når du ikke bruger enheden. I
dvaletilstand bruges der meget lidt strøm,
og hvis batteriet er ladet helt op, kan
enheden holde i flere uger i dvaletilstand.
Aktivering og deaktivering af
dvaletilstand
• Tryk på tænd/sluk-knappen for at få
enheden til at gå i dvaletilstand.
• Tryk på tænd/sluk-knappen og
dobbelttryk på for at få enheden til
at gå ud af dvaletilstand.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
din telefon.
2. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth i hovedmenuen.
3. Vælg Bluetooth > Aktiveret > Gem.
4. Vælg Tilføj telefon > OK.
5. Vælg din telefon, og vælg OK.
6. Indtast Bluetooth-PIN-koden (1234)
for din enhed på telefonen.
nüLink! 2300-serien Lynstartvejledning
11
Find yderligere
oplysninger
•
I Europa skal du gå til
www.garmin.com/support og klikke
på Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Du finder flere oplysninger om dette
produkt på Garmins websted.
•
•
•
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Gå til http://buy.garmin.com for at
købe tilbehør.
Vælg Værktøjer > Hjælp.
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
•
•
I USA skal du gå til
www.garmin.com/support,
eller ringe til Garmin USA på
(800) 800 1020.
I Storbritannien skal du ringe
til Garmin (Europe) Ltd. på
0808 238 0000.
April 2011
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. cityXplorer™,
myGarmin™, myTrends™, nüLink!™ og nüMaps
Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende
logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug
deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et
varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

0682
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Delnummer 190-01287-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising