Garmin | nuvi 1360, Japan | Garmin nuvi 1360, Japan SL navodila za hiter zacetek

Garmin nuvi 1360, Japan SL navodila za hiter zacetek
nüvi 1300 series
®
navodila za hiter začetek
velja za te modele naprave nüvi:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
Ma’j 2009
© 2009 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
190-01050-63 Raz. A
Natisnjeno v Tajvanu
Pogled na napravo nüvi
a opozorila in pomembne informacije
Z
o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Uporaba glavnega menija
➊
Gumb za vklop:
pritisnite za vklop in izklop naprave nüvi
Reža za
kartice
microSD™
Mikrofon
Priključek Mini-USB
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
Zvočnik
➋➌
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Moč satelitskega signala GPS.
Stanje tehnologije Bluetooth®.
Pritisnite za izbiro načina uporabe.
Trenutni čas. Pritisnite za
spreminjanje nastavitev časa.
Stanje baterije.
Pritisnite za iskanje destinacije.
Pritisnite za ogled zemljevida.
Pritisnite za klic, ko je naprava
povezana z združljivim mobilnim
telefonom.
Pritisnite za prilagajanje glasnosti.
Pritisnite za uporabo orodij, na
primer nastavitev in pomoči.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1300 Series
Nastavitev naprave nüvi
Pred namestitvijo naprave nüvi si v navodilih Pomembne informacije o varnosti in izdelku preberite informacije o
zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na vetrobransko steklo.
Namestitev naprave nüvi
1. Zaščitno plastiko odstranite z vakuumskega nosilca.
Vakuumski nosilec namestite na vetrobransko steklo.
Vakuumski nosilec
2. Ročico pomaknite nazaj proti steklu.
3. Nosilec pritrdite na nastavek vakuumskega
nosilca.
4. Napajalni kabel vozila priključite v hrbtno stran
naprave nüvi.
5. Drug konec napajalnega kabla vozila priključite
v vtičnico vozila. Enota bi se morala samodejno
vklopiti, če je priključena in motor vozila deluje.
Sledite navodilom na zaslonu.
Nosilec
6. Napravo nüvi s spodnjim delom vstavite v nosilec.
7. Napravo nüvi nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči
v pravilen položaj.
8. Če sprejemnik prometnih informacij uporabljate v
Evropi, zunanjo anteno priključite na sprejemnik
prometnih informacij in ga pritrdite na vetrobransko
steklo z vakuumskimi nosilci. (Sprejemnike prometnih
informacij dobite v nekaterih paketih nüvi.)
Napajalni
kabel vozila
Opozorilo: izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti poškodbe, ob izstopu odstranite napravo iz
vozila ali pa jo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1300 Series
Pridobivanje satelitskega signala
1. Pojdite ven na odprto območje, kjer
v bližini ni visokih stavb in dreves.
2. Vklopite napravo nüvi.
Pridobivanje satelitskega signala
lahko traja nekaj minut. Stolpci
prikazujejo moč satelitskega signala.
Ko je vsaj en stolpec zelene barve, je
naprava nüvi pridobila satelitski signal.
Uporaba gumba za vklop
Pritisnite in hitro spustite gumb za vklop,
da si ogledate dodatne možnosti:
• Pritisnite in , če želite
prilagoditi svetlost zaslona.
• Pritisnite Zakleni zaslon, če želite
preprečiti nenamerne dotike zaslona.
Ob zaklepu zaslona naprave nüvi se
bo osvetlitev zaslona zatemnila.
• Pritisnite Izklopi, če želite izklopiti
napravo nüvi. Napravo nüvi lahko
izklopite tudi tako, da pritisnete in
2 sekundi držite gumb za vklop.
Ponastavitev naprave nüvi
Če naprava nüvi preneha delovati,
jo ponastavite tako, da pritisnete in
10 sekund držite gumb za vklop.
Iskanje destinacij
1. Pritisnite Kam? > Destinacije.
2. Izberite kategorijo in podkategorijo.
3. Izberite cilj in pritisnite Pojdi!.
4. Če je treba, pritisnite Začni, da
začnete navigacijo po načrtovani poti.
Če želite vnesti črke imena, pritisnite
Kam? > Destinacije > Črkujte ime.
Če želite poiskati lokacijo na drugem
območju, pritisnite Kam? > Blizu.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1300 Series
Sledenje načrtovani poti
Načrtovano pot predstavlja škrlatna
črta. Med potovanjem vas nüvi vodi
do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami
na zemljevidu in usmeritvami na vrhu
zemljevida. Če skrenete z izvirne
načrtovane poti, jo nüvi izračuna
ponovno.
Pritisnite zemljevid in ga povlecite, če si
želite ogledati različne dele zemljevida.
Med potovanji po glavnih cestah se lahko
prikaže ikona omejitve hitrosti.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ Pritisnite za ogled strani Naslednji
➋ Pritisnite za ogled strani Seznam
➌
➍
➎
➏
➐
odcepov.
Pritisnite, če si želite ogledati stran
Kje sem?.
Pritisnite in za približevanje
in oddaljevanje pogleda.
Pritisnite za vrnitev v glavni meni.
Pritisnite za ogled potovalnega
računalnika.
Pritisnite za prikaz drugega
podatkovnega polja.
Dodajanje postanka
1. Med navigacijo po načrtovani poti
pritisnite > Kam?.
2. Poiščite dodaten postanek.
3. Pritisnite Pojdi!.
4. Pritisnite Dodaj kot vmesno točko,
da postanek dodate pred cilj poti.
odcep ali strani s pogledom križišč,
ko je na voljo.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1300 Series
Izbira obvoza
1. Med navigacijo po načrtovani poti
pritisnite .
2. Pritisnite
ali
.
Uporaba sprejemnika
prometnih informacij
FM TMC
Opomba: Garmin ne odgovarja
za natančnost prometnih informacij.
Sprejemnik prometnih informacij FM
TMC (Traffic Message Channel) je
priložen nekaterim paketom nüvi.
Za prejemanje prometnih informacij
morata biti sprejemnik prometnih
informacij in naprava nüvi v dosegu
postaje FM, ki oddaja podatke TMC.
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki
je priložena sprejemniku prometnih
informacij FM. Naročnina se aktivira
samodejno, ko naprava nüvi pridobi
satelitski signal med prejemanjem
signala ponudnika prometnih informacij.
Za več informacij obiščite
www.garmin.com/traffic ali
www.garmin.com.
Če med navigacijo pride do velikega
prometnega zastoja, nüvi samodejno
znova izračuna načrtovano pot. Ikona
prometa spreminja barvo in tako
določa razmere na načrtovani poti ali
na cesti, po kateri trenutno potujete.
Opomba: Ogrevana (kovinska) okna
lahko motijo delovanje sprejemnika
prometnih informacij.
Ogled oglasov (samo za
Severno Ameriko)
Če ste z napravo nüvi dobili sprejemnik
prometnih informacij, lahko prejemate
oglase in kupone, ki so primerni za
lokacijo.
Za ogled dodatnih informacij pritisnite
oglas na zaslonu.
pozor: kod kuponov ne poskušajte
zapisovati med vožnjo.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1300 Series
Uporaba prostoročnih
funkcij
Brezžična tehnologija Bluetooth je na
voljo pri nekaterih modelih naprave nüvi.
Če želite uporabljati prostoročne funkcije,
morate povezati telefon in napravo nüvi.
Za združitev in povezovanje morata biti
naprava in nüvi vklopljena in blizu skupaj.
Združevanje s telefonom
1. Omogočite komponento Bluetooth
telefona.
2. Na napravi nüvi pritisnite Orodja >
Nastavitve > Bluetooth.
3. Pritisnite gumb pod možnostjo
Bluetooth, nato pa še Omogočeno >
V redu.
4. Pritisnite Dodaj napravo > V redu.
5. Izberite telefon in pritisnite V redu.
6. V telefon vnesite Bluetooth PIN (1234)
za napravo nüvi.
Klicanje številke
1. Izberite Telefon > Kliči.
2. Vnesite številko in pritisnite Kliči.
3. Klic končate tako, da pritisnete
Končaj klic.
>
Sprejemanje klica
Ko sprejmete klic, se odpre okno
Dohodni klic.
• Pritisnite Odgovori, če želite
odgovoriti na klic.
• Pritisnite Prezri, če želite prezreti
klic in prekiniti zvonjenje telefona.
Polnjenje naprave nüvi
• Priključite napajalni kabel vozila.
• Priključite kabel USB (priložen
nekaterim paketom).
• Priključite napajalnik (izbirna
dodatna oprema).
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1300 Series
Zavarovanje naprave nüvi
1. Prepričajte se, da ste na varnostni
lokaciji in da naprava nüvi prejema
satelitske signale.
2. Pritisnite Orodja > Nastavitve >
Varnost.
Več informacij
3. Pritisnite gumb pod možnostjo
Garmin Lock.
4. Vnesite štirimestno kodo PIN.
5. Pritisnite Nastavi.
OPOMBA: če pozabite kodo PIN in
varnostno lokacijo, morate napravo
nüvi poslati podjetju Garmin, da jo
odklene. Poslati morate tudi veljavno
registracijo izdelka ali dokazilo o
nakupu.
Jamstvo nüMaps
Guarantee™
Če želite prejeti eno brezplačno
posodobitev zemljevida (če je na voljo),
registrirajte napravo nüvi na naslovu
http://my.garmin.com v 60 dneh od
prejema satelitskega signala in prve
vožnje z napravo nüvi. Pogojev za
brezplačno posodobitev zemljevida ne
izpolnjujete, če se registrirate po telefonu
ali čakate več kot 60 dni po prvi vožnji z
napravo nüvi.
Za več informacij o napravi nüvi pritisnite
Orodja > Pomoč. Najnovejšo različico
uporabniškega priročnika lahko prenesete
s spletnega mesta www.garmin.com. Za
več informacij o dodatni opremi obiščite
http://buy.garmin.com ali pa se obrnite na
Garminovega prodajalca.
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne znamke
družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane
v ZDA in drugih državah. Garmin Lock™ in nüMaps
Guarantee™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd.
ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth
SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega
imena. microSD™ je blagovna znamka družbe SanDisk ali
njenih podružnic.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1300 Series
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising