Garmin | nuvi 1340T | Garmin nuvi 1340T snabbstartshandbok

Garmin nuvi 1340T snabbstartshandbok
nüvi 1300.serien
®
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
Maj 2009
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
190-01050-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Titta närmare på nüvi-enheten Använda huvudmenyn
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer i
produktförpackningen finns viktig information
om säker hantering av produkten och annat.
➊
Strömknapp:
Tryck för att sätta på/stänga
av nüvi-enheten.
Högtalare
microSD™kortplats
Mikrofon
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
Mini-USBkontakt
➋➌
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth®-teknik.
Tryck för att välja användningsläge.
Aktuell tid. Tryck här för att ändra
tidsinställningarna.
Batteristatus.
Tryck här om du vill söka efter ett
mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera
volymen.
Tryck här om du vill använda
verktyg, t.ex. inställningar och Hjälp.
nüvi 1300-serien, snabbstartshandbok
Konfigurera nüvi-enheten
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar
som gäller för montering på vindruta.
Montera nüvi-enheten
1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
4. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens
baksida.
5. Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar enheten automatiskt.
Följ instruktionerna på skärmen.
6. Placera underkanten av enheten i vaggan.
7. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
8. Om du använder en trafikmottagare i
Europa ansluter du den externa antennen till
trafikmottagaren och fäster den ordentligt på
vindrutan med sugfästena. (Trafikmottagare
medföljer vissa paket.)
Sugkoppsfäste
Vagga
Strömkabel för
fordon
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas
med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
nüvi 1300-serien, snabbstartshandbok
Söka satelliter
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna. Staplarna
anger
styrkan på mottagningen. När minst en av
staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat
satellitsignaler.
Använda strömknappen
Tryck snabbt på strömknappen för att
visa ytterligare alternativ:
• Tryck på
och
för att justera
skärmens ljusstyrka.
• Tryck på Lås skärm för att förhindra
oavsiktliga skärmtryckningar.
Bakgrundsbelysningen tonas ned när
du låser nüvi-enhetens skärm.
• Tryck på Stäng av för att stänga av
nüvi-enheten. Du kan även stänga
av nüvi-enheten genom att hålla ned
strömknappen i 2 sekunder.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera återställer
du den genom att hålla strömknappen
nedtryckt i 10 sekunder.
Söka efter intressanta platser
1.
2.
3.
4.
Tryck på Vart? > Intressant plats.
Välj en kategori och en underkategori.
Välj ett mål och tryck på Kör!.
Om nödvändigt så trycker du på Start
för att navigera efter rutten.
Om du vill ange bokstäver som finns i
namnet trycker du på Vart? > Intressant
plats > Stava namnet.
Om du vill söka efter en plats i ett annat
område trycker du på Vart? > Nära.
nüvi 1300-serien, snabbstartshandbok
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. Medan du kör
vägleder nüvi dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och
anvisningar överst på kartan. Om du
avviker från den ursprungliga rutten
beräknar nüvi-enheten om rutten.
Tryck på och dra kartan om du vill visa ett
annat område av kartan.
En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ Tryck för att visa sidan med nästa
➋ Tryck här om du vill visa sidan
➌
➍
➎
➏
➐
Svänglista.
Tryck här om du vill visa sidan
Var är jag?.
Tips: Tryck på
och
för att
zooma in och ut.
Tryck för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
Tryck här för att visa färddatorn.
Tryck för att visa ett annat datafält.
Lägga till ett stopp
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på > Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
slutmålet.
sväng eller sidan för visning av
korsningar (om tillgängligt).
nüvi 1300-serien, snabbstartshandbok
Ta en omväg
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på .
2. Tryck på
eller .
Använda FM TMCtrafikfunktionen
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
FM-TMC-trafikmottagaren medföljer
vissa nüvi-paket.
Trafikinformationsmottagaren och enheten
måste vara inom dataräckhåll för en
FM-station som sänder ut TMC-data för
att den ska kunna tas emot. Du behöver
inte aktivera prenumerationen som
medföljer med din FM-trafikmottagare.
Prenumerationen aktiveras automatiskt
när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
samtidigt som trafiksignalerna tas emot
från leverantören av betaltjänsten.
På www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com finns mer information.
Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar
på rutten medan du navigerar beräknas
rutten automatiskt om. Trafikikonen
ändrar färg för att visa trafikförhållandena
på den rutt eller väg som du för tillfället
kör på.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Visa reklam (endast Nordamerika)
Om nüvi-paketet innehåller en
trafikmottagare kan du få platsrelevant
reklam och kuponger.
Tryck på reklamen som visas på skärmen
för mer information.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
nüvi 1300-serien, snabbstartshandbok
Använda handsfreefunktionerna
Trådlös Bluetooth-teknik är tillgänglig på
vissa nüvi-modeller.
Om du vill använda handsfreefunktionerna måste du para ihop telefonen
och nüvi-enheten. För att kunna paras
ihop och anslutas måste enheten och nüvienheten vara påslagna och nära varandra.
Para ihop telefonen
1. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
2. På nüvi-enheten trycker du på
Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
3. Tryck på knappen nedanför Bluetooth,
och tryck sedan på Till > OK.
4. Tryck på Lägg till enhet > OK.
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Skriv Bluetooth-PIN-koden (1234) för
nüvi-enheten på din mobiltelefon.
nüvi 1300-serien, snabbstartshandbok
Ringa ett nummer
1. Välj Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet välj
>
Lägg på.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal.
• Tryck på Svara om du vill svara.
• Tryck på Ignorera om du inte vill ta
samtalet och du vill att telefonen ska
sluta ringa.
Ladda nüvi-enheten
• Anslut strömkabeln för fordon.
• Anslut USB-kabeln (medföljer i vissa
paket).
• Anslut en nätadapter (valfritt
tillbehör).
Säkerhet för nüvi-enheten
1. Se till att du är på din säkerhetsplats
och att nüvi-enheten tar emot
satellitsignaler.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
3. Tryck på knappen nedanför
Garmin Lock.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på Välj.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få
den upplåst. Du måste också skicka
med en giltig produktregistrering eller
ett giltigt inköpskvitto.
Mer information
Om du vill ha mer information om
nüvi-enheten väljer du Verktyg > Hjälp.
Hämta den senaste versionen av
användarhandboken på www.garmin.com.
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och
nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.
All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör
SanDisk eller dess dotterbolag.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din nüvi på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter
att ha hämtat satelliter och börjat använda
den. Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar, är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen.
nüvi 1300-serien, snabbstartshandbok
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising