Garmin | nuvi 1340T | Garmin nuvi 1340T sorozat rovid utmutato

Garmin nuvi 1340T sorozat rovid utmutato
nüvi 1300 sorozat
®
rövid útmutató
E készüléktípusokkal használható:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
2009. Máj
© 2009 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
190-01050-62 Rev. A
A nyomtatás Tajvanon készült
A navigációs készülék
áttekintése
termékre vonatkozó figyelmeztetéseket
A
és más fontos információt lásd a termék
dobozában található Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőben.
Tápellátás gomb
Megnyomásával kapcsolhatja
be és ki a navigációs készüléket.
A főmenü használata
➊
Mini USB-csatlakozó
➊
➋
➌
➎
➏
➐
➑
MicroSD™
kártya helye
Mikrofon
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➍
Hangszóró
➋➌
➒
➓
GPS műholdas jel erőssége.
A Bluetooth® technológia állapota.
Érintse meg a használati mód
kiválasztásához.
Pontos idő. Megérintésével
módosíthatja az időbeállításokat.
Akkumulátorállapot.
Megérintésével úti célt kereshet.
Megérintésével megtekintheti a
térképet.
Megérintésével hívást kezdeményezhet, ha kompatibilis
mobiltelefonhoz csatlakozik.
Megérintésével állíthatja a hangerőt.
Megérintésével használhatja az
eszközöket (pl. beállítások és Súgó).
Gyorskalauz a nüvi 1200 sorozathoz
A navigációs készülék beállítása
A navigációs készülék beszerelése előtt a szélvédőre szerelésre vonatkozó törvényekről lásd a Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőt.
A navigációs készülék felszerelése
1. Távolítsa el a tapadókorong felső részén található
átlátszó műanyagot. Helyezze a tapadókorongot a
Tapadókorongos tartó
szélvédőre.
2. Hajtsa vissza a fogantyút a szélvédő irányába.
3. Pattintsa a tartót a tapadókorong karjára.
4. Csatlakoztassa a navigációs készülék hátuljához
a tápkábelt.
5. A tápkábel másik végét csatlakoztassa járműve
Tartó
tápaljzatához. A készülék automatikusan
bekapcsol, ha csatlakoztatva van, és a jármű
motorja működik. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
6. Illessze a navigációs készülék alját a tartóba.
7. Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére
nem kattan.
A jármű
8. Ha közlekedésiadat-vevőt használ Európában,
tápkábele
csatlakoztassa a külső antennát a közlekedésiadatvevőhöz, és erősítse a szélvédőre a tapadókoronggal.
(Bizonyos navigációs csomagok tartalmazzák a közlekedésiadat-vevőt.)
Figyelmeztetés: A termék lítium-ion elemet tartalmaz. A károsodás megelőzése érdekében kiszálláskor vegye
ki az egységet a járműből, vagy tárolja közvetlen napfénytől védett helyen.
Gyorskalauz a nüvi 1200 sorozathoz
Műholdak keresése
1. A járművel tartózkodjon a szabadban,
magas épületektől és fáktól távol.
2. Kapcsolja be a navigációs készüléket.
A műholdas jelek befogása eltarthat
néhány percig. A
sávok jelzik a
műholdjel erősségét. Ha legalább egy sáv
zöld színű, akkor a navigációs készülék
vesz műholdjelet.
A bekapcsológomb
használata
A bekapcsológomb gyors lenyomásával
és felengedésével további lehetőségeket
tekinthet meg:
• Érintse meg a
és
gombot a
képernyő fényerejének beállításához.
• Érintse meg a Képernyő lezárása
elemet a képernyő véletlen megérintésének elkerülése érdekében. A nüvi
képernyőjének lezárásakor a képernyő
háttérvilágítása elhalványodik.
• Érintse meg a > Kikapcsolás elemet a
navigációs készülék kikapcsolásához.
A készülék úgy is kikapcsolható, hogy
a bekapcsológombot 2 másodpercig
lenyomva tartja.
A navigációs rendszer
visszaállítása
Ha a navigációs készülék nem működik,
állítsa vissza úgy, hogy 10 másodpercig
lenyomva tartja a bekapcsológombot.
Érdekes helyek (POI)
keresése
1. Érintse meg a Hová? > Érdekes
helyek elemet.
2. Válasszon kategóriát vagy alkategóriát.
3. Válasszon célpontot, majd érintse meg
az Indulás elemet.
4. Szükség esetén az Indítás
megérintésével járja be az útvonalat.
A név betűinek beírásához érintse meg
a Hová? > Érdekes helyek > Név
megadása lehetőséget.
Hely kereséséhez egy másik területen
érintse meg a Hová? > A közelben
elemet.
Gyorskalauz a nüvi 1200 sorozathoz
Az útvonal követése
A követendő útvonal bíborszínű vonalként
jelenik meg. Útközben a navigációs
rendszer hangos figyelmeztetésekkel,
nyilakkal és a térkép felső részén látható
irányjelzésekkel vezet el a célállomásig.
Ha eltér az eredeti útvonaltól, a navigációs
rendszer újra kiszámítja az útvonalat.
Érintse meg a térképet, majd húzza el
valamilyen irányba, ha másik területet
szeretne megnézni.
Ha nagyobb főútvonalon utazik, a
sebességhatárt jelző ikon jelenhet meg.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ É rintse meg a Következő forduló,
➋ É rintse meg a Fordulólista oldal
➌
➍
➎
➏
➐
megtekintéséhez.
Érintse meg a Hol vagyok? oldal
megtekintéséhez.
Érintse meg a
és
ikont a
nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
Érintse meg, ha vissza kíván térni
a főmenühöz.
Érintse meg, ha meg szeretné
tekinteni a fedélzeti számítógépet.
Érintse meg a kijelzőt, ha más
adatmezőt kíván megtekinteni.
Megálló hozzáadása
1. Útvonali navigáció közben érintse
meg a > Hová? elemet.
2. Keresse meg a beiktatott megállót.
3. Érintse meg az Indulás! elemet.
4. Érintse meg az Új köztes célpont
elemet a beiktatott megálló végcél
elé illesztéséhez.
vagy a kereszteződésnézet oldal
megtekintéséhez, ha rendelkezésre
áll.
Gyorskalauz a nüvi 1200 sorozathoz
Kerülőút tétele
1. Útvonali navigáció közben érintse meg
a elemet.
2. Érintse meg a
vagy a
elemet.
Az FM TMC (Traffic
Message Channel közlekedési információs
csatorna) használata
Megjegyzés: A Garmin nem
vállal felelősséget a közlekedési
adatok pontosságáért.
Egyes navigációs csomagokhoz tartozik
közlekedésiadat-vevő.
A közlekedési adatok vétele érdekében a
közlekedésiadat-vevőnek és a navigációs
készüléknek közlekedési adatokat
sugárzó FM-állomás közelében kell
lennie. Nem szükséges aktiválni az
FM közlekedésiadat-vevőhöz tartozó
előfizetést. Az előfizetés automatikusan
aktiválódik, amint a navigációs rendszer
műholdas jelet kap, miközben a készülék
közlekedési adatokat vesz a szolgáltatótól.
További információ a
www.garmin.com/traffic vagy a
www.garmin.com webhelyen található.
Ha navigálás közben súlyos forgalmi
akadály alakul ki az útvonalon, a
navigációs készülék automatikusan
újratervezi az útvonalat. A forgalom
ikon az aktuális útvonalon vagy úton
kialakult forgalmi helyzet súlyosságának
megfelelően változtatja színét.
Megjegyzés: A fűtött
(fémgőzöléssel kezelt) ablakok
csökkenthetik a közlekedésiadatvevő teljesítményét.
Reklámok megtekintése
(csak Észak-Amerikában)
Ha a készülékcsomag tartalmaz
közlekedésiadat-vevőt, helyi vonatkozású
hirdetéseket és kuponokat fogadhat.
További tájékoztatást a képernyőn lévő
hirdetés megérintésével kaphat.
Figyelem: A kuponkódot ne
próbálja meg vezetés közben leírni.
Gyorskalauz a nüvi 1200 sorozathoz
A kihangosító funkciók
használata
Néhány navigációs készüléktípuson
elérhető a Bluetooth® vezeték nélküli
technológia.
A kihangosító funkciók használatához
társítani kell a telefont és a
navigációs készüléket. A társításhoz
és a csatlakoztatáshoz a telefont és a
navigációs készüléket be kell kapcsolni,
és egymás közelében kell elhelyezni.
A telefon társítása
1. Engedélyezze a Bluetooth-kapcsolatot
a telefonján.
2. A navigációs készüléken érintse
meg az Eszközök > Beállítások >
Bluetooth elemet.
3. Érintse meg a Bluetooth alatti gombot,
majd a Bekapcsolva > OK elemet.
4. Érintse meg az Eszköz hozzáadása >
OK elemet.
5. Válassza ki a telefont, és nyomja meg
az OK gombot.
6. Írja be a navigációs készülék Bluetooth
PIN (1234) kódját a telefonba.
Gyorskalauz a nüvi 1200 sorozathoz
Szám tárcsázása
1. Válassza a Telefon > Tárcsázás
elemet.
2. Írja be a számot, majd érintse meg
a Tárcsázás elemet.
3. Hívás befejezéséhez érintse meg
a
> Hívás vége elemet.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor megnyílik a Bejövő
hívás ablak.
• A Fogad elemet megérintve fogadja
a hívást.
• Az Elvet elemmel figyelmen kívül
hagyhatja a hívást, és leállíthatja a
telefon csengését.
A navigációs készülék
töltése
• Csatlakoztassa a jármű tápkábelét.
• Csatlakoztassa az USB-kábelt
(egyes csomagok tartalmazzák).
• Csatlakoztasson AC adaptert
(külön megvásárolható tartozék).
A navigációs rendszer
védelme
1. Győződjön meg arról, hogy a
biztonsági helyszínen tartózkodik,
és a navigációs rendszer fogja a
műholdas jeleket.
2. Érintse meg az Eszközök >
Beállítások > Biztonság elemet.
3. Érintse meg a Garmin Lock alatt
található gombot.
4. Adjon meg egy négy számjegyből
álló PIN-kódot.
5. Érintse meg a Beállítás elemet.
MEGJEGYZÉS: Ha elfelejti
a PIN-kódot vagy a biztonsági
helyszínt, el kell küldeni a navigációs
készüléket a Garmin részére, hogy
feloldják a lezárást. Az érvényes
termékregisztrációt vagy a vásárlási
bizonylatot is el kell küldenie.
nüMaps Guarantee™
A térkép ingyenes frissítéséhez (ha
rendelkezésre áll), regisztrálja navigációs
készülékét a http://my.garmin.com oldalon
a műholdvétel befogásától és a navigációs
készülék használatának megkezdésétől
számított 60 napon belül. Ha a navigációs
készülék használatának megkezdésétől
számított 60 napnál később regisztrálja
a készüléket, akkor nem jogosult az
ingyenes térképfrissítésre.
További információ
A navigációs készülékről további
információt az Eszközök > Súgó
kiválasztásával találhat. A felhasználói
kézikönyv legfrissebb változatát a
www.garmin.com oldalról töltheti le.
További tájékoztatásért látogasson el a
http://buy.garmin.com weboldalra, vagy
forduljon a Garmin-képviselethez.
A Garmin®, a Garmin logó és a nüvi® a Garmin Ltd.
vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye. A Garmin Lock™ és a
nüMaps Guarantee™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye
nélkül nem használhatók. A Bluetooth ® kifejezésvédjegy
és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek
használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A
microSD™ a SanDisk vagy leányvállalatai védjegye.
Gyorskalauz a nüvi 1200 sorozathoz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising